www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami - nyheter mars 2009
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mars 2009.. Mer penger til aktivisering og arbeidstrening.. Regjeringen vil bekjempe fattigdom ved å gi frivillige organisasjoner mulighet til å utvikle tilbud om aktivisering og arbeidstrening.. Arbeids- og velferdsdirektoratet utlyser nå en utvidet tilskuddsordning.. - Vi ønsker et mangfold i tilbudet som også omfatter de som står aller lengst fra arbeidsmarkedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.. Tilskuddsordningen er styrket med 10 millioner kroner og utgjør til sammen 21,5 millioner kroner i 2009.. Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter tilskuddsordningen.. Fristen for å søke om tilskudd er 8.. mai 2009.. (AID, 31.. 03.. Se også:.. Tildelingskrieterier, søknadsskjemaer mm.. (NAV, 31.. Regjeringen dobler tilskudd til frivillige.. (VG, 31.. 09).. Venstre: - De fattige har hørt fint lite fra finansministeren.. - I valgkampen i 2005 hevdet Kristin Halvorsen at fattigdommen kunne utslettes med et pennestrøk, og beskyldte Bondevik II-regjeringen for manglende politisk vilje.. SV har hatt 4 år og like mange statsbudsjett hvor de har unnlatt å ta de store grepene i bekjempelsen av fattigdom, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.. (Venstre, 29.. Flere får støtte til bolig.. Flere tusen vanskeligstilte husstander i Nordland får rett til bostøtte når nye regler trer i kraft 1.. juli.. I forrige uke besluttet et enstemmig Storting å bruke en milliard kroner mer på bostøtten, slik at mange flere kan få den.. Det er lederne i Husbanken i Bodø svært fornøyd med.. - Bostøtten er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å bekjempe bostedsløshet og fattigdom, sier direktør i Husbanken region Bodø, Mona Liss Paulsen.. (Avisa Bodø, 25.. Svensk forsker: - Vanskelig å være fattigere enn kompisene.. - Vi lever i et velferdssamfunn, men det finnes fattige barn som ikke har sjans til å henge med på kameratenes kjøpevaner, sier Erika Lundby, doktorand ved Växjö universitet i Sverige.. I sin forskning på barn i konsumsamfunnet stiller hun spørsmålet: Hvilken betydning har barns konsumvaner for deres sosiale relasjoner? (Smålandsposten, 25.. Tar tempen på fattig-Norge.. - I vårt distrikt er Frelsesarmeen kanskje det viktigste instrumentet for å ta temperaturen på folks økonomi, skriver Glåmdalen på lederplass.. - Bare siden jul har antall henvendelser økt med over 60 prosent.. Frelsesarmeen i Kongsvinger er ikke alene om å ta tempen på fattig-Norge.. Aftenposten melder at matkøene utenfor Fattighuset i Oslo blir lengre for hver eneste dag.. (Glåmdalen, 24.. Ny SSB-rapport: Fattigdomsrisiko.. En levekårstilnærming.. Inntektsfattigdom øker faren for levekårsproblemer som dårlig boligstandard og mangel på goder, og uforutsigbar økonomi kan være like ille som å ha stabil lavinntekt over tid.. Det kommer frem i en rapport skrevet av seniorrådgiver Tor Morten Normann i Statistisk sentralbyrå (SSB).. Rapporten tar blant annet for seg ulike måter å definere fattigdom på og i hvilken grad lavinntekt eller inntektsfattigdom, fanger opp levekårsproblemer.. (SSB, 23.. Last ned rapporten.. Fattigdomsrisiko.. Sverige: Fattige tvinges til å la tennene forfalle.. Omkring 850.. 000 svensker lar være å gå til tannlegen til tross for at tennene trenger tannpleie.. De har helt enkelt ikke råd.. Det kommer frem i en rapport fra Statens folkhälsoinstitut.. Klasskløftene synes tydlig i svenskenes munner, sier Björn Klinge, professor ved odontologisk institutt på Karolinska institutet.. Flere studier viser at det finns en sterk kopling mellom tannhelse og de sosioøkonomiske faktorene.. Å ha dårlige tenner er omtrent fem ganger vanligere blant mennesker med økonomiske problemer enn blant medborgere med god økonomi.. (Dagens Nyheter, 23.. NAV i Østfold har lykkes med kvalifiseringsprogrammet.. I den offentlige debatt får NAV-reformen mye negativ omtale.. Det klages over lang saksbehandlingstid, problemer i brukernes møte med NAV og vanskelig arbeidsmiljø.. Fylkesmannen ser også positive trekk.. Blant annet har alle NAV-kontorene i fylket nådd målene for kvalifiseringsprogrammet.. (Fylkesmannen i Østfold, 20.. - Hold fokus på færre utkastelser!.. I tre Oslo-bydeler ble 50 prosent færre kastet ut av sine boliger i 2006 og 2007.. Her samarbeidet bydelene, Boligbygg og Namsfogden tett i et prosjekt der nye møtearenaer og nye rutiner ble dannet.. Ta vare på dette resultatet, oppfordrer de prosjektansvarlige i en sluttrapport.. (Husbanken, 19.. Last ned rapporten ".. Sluttrapport for prosjektet Tiltak mot bostedsløshet/samarbeid mot færre utkastelser i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene 2005-2008".. Oslo kommune (2008).. - Overdreven tro på arbeidslinjen.. Køen for å få gratis mat på Fattighuset blir lengre for hver uke, og folk sliter med å få pengene sine fra Nav.. Men SV-leder Kristin Halvorsen mener partiet har gjort mye for å avskaffe fattigdom.. Forskningsleder Tone Fløtten ved Fafo sier at Regjeringen har gjort mye mot fattigdom, og at den har fulgt opp arbeidet Bondevik-regjeringen startet.. Mitt ankepunkt er at de har overdreven tro på arbeidslinjen.. Man klarer ikke å få alle over fattigdomsgrensen ved å følge arbeidslinjen.. Man kommer ikke utenom økte overføringer til dem som ikke kommer i jobb, sier hun.. (Aftenposten, 19.. - Draumen om eigen bustad.. - Regjeringa har som mål at også dei som ikkje har mykje pengar, skal bu trygt og godt.. Å skaffa bustader til vanskelegstilte er derfor ei viktig oppgåve.. Bustøtte er ei god ordning.. Regjeringa ynskjer at mange fleire med låge inntekter og høge buutgifter skal få bustøtte, skriver kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.. - Mange bankar er blitt varsame med å låna ut pengar og gi toppfinansiering.. Startlånet i Husbanken er eit alternativ for fleire enn dei som nyttar det i dag..  ...   av kommunene.. Satsingen skal blant annet bidra til bedre tilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet, og bedre samordning av kommunens boligarbeid og bedre samarbeid mellom stat og kommune.. Satsingen vil tre i kraft i løpet av 2009.. (Husbanken, 12.. Kvalifiseringsprogrammet i Finnmark er igang.. Prosjektet i Finnmark er etablert på bakgrunn av en nasjonal styrking av satsingen på kvalifiseringsprogrammet, og har som oppgave å samle ressursene fra Fylkesmannen og NAV fylke slik at innsatsen ut mot NAV kontorene forsterkes og forbedres.. (Fylkesmannen i Finnmark, 12.. Døråpner for ungdom.. Våren 2007 startet Prosjekt 16 23 for å gi unge i risikosonen tett oppfølging.. Prosjektet kom i gang fordi Re kommune i 2005 bestemte seg for å følge opp regjeringens fattigdomssatsing.. Kommunen bestemte seg for å gripe fatt i unge som er i risikosonen for å utvikle et fattigdomsproblem som voksne.. Og for å forsøke å hindre reproduksjon av fattigdom.. Antallet fattige barn og unge ble kartlagt, og ansatte lærte om fattigdom.. (Fri Fagbevegelse, 11.. Arbeid fortsatt beste vern mot fattigdom.. Gapet mellom fattige og rike i Sverige blir stadig større, og fattigdomsproblemet er størst i forstedene til de store svenske byene.. I flere land er begrepet working poor , arbeidende fattige, en realitet.. Enn så lenge er fortsatt arbeid et vern mot fattigdom, men sosiologiprofessor Björn Halleröd er bekymret over de innstramninger som gjøres i Sverige og som bidrar til at fattigdommen øker.. (Sveriges Radio, 09.. Fafo-frokost 18.. mars: Blir kreftrammedes behov ivaretatt i arbeidsliv og velferdsstat?.. Dette er tema for en Fafo-frokost med rapportlansering onsdag 18.. mars.. Spørsmål som stilles er: Hvordan påvirkes kreftrammedes jobbsituasjon og økonomi? Hva slags oppfølging får den enkelte? Hva med barna når mor eller far rammes av kreft? På frokostseminaret presenteres en bred undersøkelse blant kreftpasienter, som er gjennomført på oppdrag fra Kreftforeningen og i samarbeid med Telemarksforskning og Høgskolen i Vestfold.. 30 10.. 00.. Påmelding innen 16.. Program og påmelding.. NAV-tvang skal få trygdede i jobb.. NAV-sjef Tor Saglie holdt et innlegg om kvaliteten på NAVs irkemiddelapparat under Fafo-konferansen i forrige uke.. Da sa han at også næringslivet må ta ansvar for å ansette folk som ikke er så attraktive på arbeidsmarkedet.. I Norge har vi i liten grad stilt krav til bedriftene når det gjelder å ta sosialt ansvar, slik myndighetene i Danmark og Tyskland har gjort.. Nå ønsker vi at bedriftene tar mer ansvar å ansette marginaliserte arbeidstakere, sier Saglie til Teknisk Ukeblad.. NAV kan presse bedriftene til å ansette svake grupper, ifølge Saglie.. NHO har ikke hørt om NAVs planer.. (Teknisk Ukeblad, 05.. Sverige: En av tre enslig mødre lever i fattigdom.. Enslige mødres økonomi blir stadig dårligere.. Regjeringen svikter de enslige foreldrene, sier Helene Sigfridsson, generalsekretær i Makalösa föräldrar.. For ti år siden var hver tiende enslig forelder fattig, i dag er det hver tredje.. (Aftonbladet, 05.. OECD: Norge skjuler ledigheten.. Norge har det laveste tallet for arbeidsledighet i hele OECD-området, men årsaken er at mange nordmenn som går sykmeldt eller mottar en form for trygd, ville blitt klassifisert som arbeidsledige i de øvrige OECD-landene.. Det fremgår av en omfattende rapport som er utarbeidet av norske og europeiske eksperter i regi av OECD.. (Teknisk Ukeblad, 04.. Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009.. (OECD, 2009).. Country Notes, Norway.. - En jobb for fagbevegelsen.. I to dager har velferdsstatens fotsoldater og forkjempere vært samlet i hovedstaden og diskutert nåtid og framtid.. Offentlig velferd under markedsstyring var tittelen på konferansen i regi av For velferdsstaten.. - Fortsatt er det anbud og profitører i barnehagene og i barnevernet.. Hvem er det her som blir med på en skikkelig kampanje mot markedsstyring av tjenester til barn?, spurte leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl.. (LO-Aktuelt, 04.. Sverige: Fattiga barn blir vanligare.. Det blir definitivt ingen fjällresa, inga skidkläder eller några fotbollsskor för de 229 000 barn som lever i fattigdom i Sverige i dag.. Siffrorna finns i Rädda barnens rapport "Barnfattigdomen i Sverige 2009".. Den visar att barnfattigdomen delvis är en storstadsföreteelse.. Med fattigdom menar rapportförfattarna barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller socialbidrag.. Med låg inkomst menas att inkomsterna inte räcker till för att betala minimiutgifter för mat och boende.. Alltså barn som faktiskt gå och lägger sig hungriga.. (SVT, 04.. Kommentar: Kommunal smidighet i NAV.. - NAV-reformen skulle hindre at folk ble kasteballer i systemet.. Ved å få én dør og én kontaktperson å forholde seg til, skulle flere komme i arbeid og ut av fattigdom.. Det nytter ikke med en dør, hvis du ikke får det du skal ha etter at du har gått over dørstokken.. Fellesorganisasjonen (FO) støtter målsettingen med NAV, men for at målsettingen skal lykkes må det settes inn umiddelbare tiltak, skriver Randi Reese, forbundsleder i FO, (Kommunal Rapport, 03.. Debatt: - Hvem bryr seg om de fattige?.. - Fattige og trygdede har ikke streikemakt; vi er avhengige av solidaritets -og rettferdstenkning hos myndighetene.. Vi savner kirken og biskopenes engasjement i kampen for fattiggruppene i Norge.. Vi inviterer herved biskop Kvarme på besøk til oss slik at han kan få et bilde av fattigdommens omfang og karakter.. Vi savner også engasjement hos fagbevegelsen, skriver Odd-Rune Tollhaug og Geir Jørgensen i Selvhjelpens Hus, Gunnar Olsen, Fattighuset og skribent Hugo Fredriksen i Dagbladet.. (01.. Tilbake til førstesiden.. Tilbake til nyhetsarkiv..

  Original link path: /nyheter2009mars.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter februar 2009
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside februar 2009.. Leder: Kraftig økning i ledigheten.. - I den tiden vi nå går inn i, blir NAV landets kanskje aller viktigste etat.. Det er ikke betryggende at etaten i mange fylker later til å være i krise.. Noe av begrunnelsen for å innføre NAV-reformen var at en gjennom samordning av de tre etatene også bedre skulle bekjempe fattigdom.. Her skulle en kunne gripe fatt i de mangesidige problemene de fattige gjerne slet med, og målet var å få dem tilbake i arbeidslivet.. Hvor disse høye målene nå befinner seg, er ikke godt å si, men det er oppsiktsvekkende at regjeringens popularitet øker jo større kaos det blir i hjelpeapparatet, skriver Sunnmørsposten på lederplass.. (Sunnmørsposten, 27.. Leder: - Det handler om fattigdom, bolignød og en ny etnisk-basert underklasse.. - Frp-formann Siv Jensens utkjør mot Malmö-bydelen Rosengård er som hentet ut av læreboka for hvordan man omdefinerer et sosialt problem til å bli et spørsmål om religion og religionskonflikt, skriver Bjørgulv Braanen.. - Bydelens grunnleggende problemer har i liten grad sammenheng med islam eller islamisme.. Det handler i stedet om fattigdom, bolignød og en ny etnisk-basert underklasse, skriver Braanen.. (Klassekampen, leder, 26.. Kommentar: Bakerst i NAV-køen.. - Den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger blir ikke innført 1.. oktober likevel.. De NAV-ansatte har ikke tid til å sette seg inn i enda noe nytt.. Det betyr at de som i dag får attføring, rehabilitering eller midlertidig uføretrygd, skal fortsette med det.. Problemet er at de ikke nødvendigvis får den hjelpen de trenger for å gå tilbake til arbeidslivet, skriver Marte Danbolt.. (Kommunal Rapport, 24.. Kommentar: NAV-krisen.. - Folk som mister jobben som følge av finanskrisen får ikke søknaden om dagpenger behandlet av NAV, og blir kastet videre i systemet med en oppfordring om heller å søke sosialhjelp.. Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV er en etat i krise.. Og når NAV svikter, er det selve velferdsstaten som svikter, skriver Olemic Thommessen, stortingsrepresentant (Høyre).. (Oppland Arbeiderblad, 24.. Utsetter iverksetting av arbeidsavklaringspenger.. For å trygge gjennomføringen av NAV-reformen utsettes iverksettingen av den nye stønadsordningen Arbeidsavklaringspenger, som opprinnelig var planlagt gjennomført fra 1.. oktober 2009.. (NAV, 23.. Arbeids- og velferdsetaten får beholde midlertidige stillinger.. (AID, pressemelding, 23.. Du lever 10 år lengre i Oslo vest enn i Oslo øst.. Til tross for regjeringens lovnader øker forskjellene mellom fattig og rik i Norge.. Dette melder.. TV 2 Nyhetene.. , og viser til et prosjekt Fafo utfører for Akademikerne, se omtale hos Akademikerne:.. Hvordan kan kunnskap bli den nye oljen?.. (TV2, 17.. Bolig og tjenester for vanskeligstilt ungdom.. De er vanskelig å finne, og når de er funnet, lar de seg ikke presse inn i ferdige modeller.. Til tross for de to strategiene "Prosjekt bostedsløse" og "På veg til egen bolig", har man ikke lykkes i tilstrekkelig grad med å hjelpe ungdom uten bolig og rammer i livet.. En bredt sammensatt arbeidsgruppe skal nå utvikle modeller til hjelp når ungdom som sliter, både skal finne bolig og bli boende.. (Fami/Husbanken, 16.. Velferdskonferansen 2009: 2.. -3.. mars i Oslo.. "Offentlig velferd under markedsstyring.. En konferanse om styringsalternativer til new public management er tittelen på Velferdskonferansen 2009.. Konferansen arrangeres av "For velferdsstaten", og de har invitert 60 innledere og debattanter er invitert for å analysere, diskutere og utvikle alternative måter å organisere offentlige velferdstjenester på.. Konferansen arrangeres 2.. mars på SAS-hotellet i Oslo.. Det er fortsatt plasser igjen, og påmeldingsfristen er utvidet til 25.. februar.. (Fami/For velferdsstaten, 16.. Les program og påmeldingsformasjon.. Svensk forsker: Barn er ikke passive ofre for sin fattigdom.. Barn i økonomisk utsatte familier lærer seg tidlig å planlegge og spare og å avstå fra det som ikke er absolutt nødvendig.. - Det er viktig å se at barna er aktive og ikke passive ofre for sin fattigdom, sier den svenske forskeren Anne Haju ved Växjö universitet.. Hun har fulgt barn i syv fattige familier i ett år, og undersøkt hvordan de håndterer sin økonomiske situasjon.. Haju har fokusert på barnas fortellinger, og her fremgår det hvordan foreldre og barn samarbeider om den økonomiske knappheten.. (Smålandsposten, 15.. Forsker: - Ikke send unge på sosialen.. Arbeidsløse må vente i to til tre måneder på dagpenger, og blir henvist  ...   arbeidsverktøy for de 29.. kommunene/bydelene som deltar i satsingen Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier innenfor barnevernet.. Prosjektet er initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og tildeler tilskudd til tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Norge.. Nettsiden skal også være en kilde til ideer, motivasjon og gi inspirasjon til nye tiltak i de involverte og andre kommuner.. (Fami/Bufetat, 10.. 09) Les mer på nettsiden.. Innsats mot fattigdom blant barn i Norge.. NAV: Utlysing av midler for kommunale tiltak 2009.. Tiltak mot barnefattigdom skal videreføres i 2009.. Hovedmålet med tiltaket er å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand fra sosialtjenesten.. Fristen for å søke er satt til 20.. februar 2009.. (Fylkesmannen, 06.. Les mer om tiltak og søknad.. Se også.. Tiltak mot barnefattigdom.. (NAV, 01.. 07.. 08).. Sverige: Många fattiga barn i lågkonjunkturen.. Lågkonjukturer drabbar i hög grad också barn.. En mätning från Rädda Barnen visar att 12 procent av barnen i Sverige levde i fattigdom för tre år sedan.. Då var det högkonjunktur - i dagens lågkonjuktur är barnens situation ännu värre.. Det säger Tapio Salonen, professor vid Växjö universitet, som har gjort undersökningen.. (Sveriges Radio, 10.. Barn med utländsk bakgrund blir fattigare.. 11,9 procent av Sveriges barn är fattiga.. (Rädda Barnen).. Tannlegen skal bli billigere.. Ap lover gratis tannlege til flere unge og gamle i neste stortingsperiode.. På sikt er målet en omfattende tannhelsereform for alle.. Også regjeringspartnerne SV og Senterpartiet vil tette hullet i velferdssystemet.. (Dagsavisen, 06.. Kommentar:.. Krever solidaritet med dem som er i langvarige kriser.. - Rundt 70 000 barn i Norge vokser opp i fattige familier.. Det er viktig å få fram at dette en politisk villet og dermed styrt fattigdom, skriver Grethe Kvist og Kenneth Larsen, keder og nestleder i Fellesorganisasjonen Hordaland.. - FO mener at regjering, storting og kommunepolitikere må begynne å lytte til brukere, forbruksforskere og fagmiljø og deretter handle: Innfør en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (ekskl.. boutgifter) som prisjusteres hvert år.. (LO-Aktuelt, 05.. Fafo-konferansen 2009: Arbeidslinja under press?.. 26.. februar i Oslo Kongressenter.. Finanskrise og nedgangskonjunktur fører til nedbemanning i flere bedrifter.. Hvilke konsekvenser får dette for aktiviseringspolitikk og arbeidslinja? Kan det forventes at virksomhetene tar sosialt ansvar for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet? Er NAVs er tiltaksapparat tilpasset konsekvensene av nedbemanning og et tøffere arbeidsmarked? Disse spørsmålene vil bli belyst på parallellsesjonen Innenfor og utenfor arbeidslinja under press? når Fafo arrangerer heldagskonferanse i Oslo Kongressenter/Folkets Hus torsdag 26.. (Fami, 04.. Les om sesjonene.. Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon.. Levekårsundersøkelse i Bergen.. Bergen kommune presenterte i dag Levekårsundersøkelsen 2008 , en oversikt over tilstanden i alle bydeler og områder i Bergen.. Undersøkelsen ser på elleve aspekter ved levekår og helse, blant annet utdanning, inntekt og kriminalitet, og den viser, som tidligere levekårsundersøkelser, store forskjeller mellom levestandarden områdene imellom.. - Til tross for sosiale forskjeller mellom bydelene, er Bergen en idyllisk by å bo i, mener i midlertid professor i geografi Arild Holt-Jensen.. Forskjellene her er små.. Bergen er idyllisk i så måte, også i forhold til Oslo, som har et sterkere øst-vest-skille, sier Holt-Jensen (BA, 20.. 01.. Laksevåg bydel og tilfellet Groruddalen.. (Sydvesten, 03.. Danmark: Hjemløse skal telles.. SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal for andre gang telle de hjemløse i Danmark.. Formålet er å avdekke hjemløshetens omfang og karakter.. Kartleggingen er finansieret av det danske Velfærdsministeriet og er en del av regjeringens hjemløsestrategi.. Som oppfølgning av strategien er det planlagt ytterligere en opptelling i 2011.. For 2 år siden gennemførte SFI den første telling av hjemløse i Danmark.. Den viste at det var 5000 dansker som sov på gaten, i herberger, nattvarmestuer, vandrerhjem eller midlertidig hos familie eller venner.. 3000 av de hjemløse holdt til i København eller omegn.. (SFI, 03.. Lunsjseminar 11.. februar i Oslo: Flere inn på boligmarkedet?.. - Vil en utvidet bostøtte bidra til at flere kommer inn på boligmarkedet? Det er temaet på Husbankens frokostseminar 11.. februar kl 12.. 00 til 13.. 30 i Oslo.. Dette lunchseminaret er en reprise av frokostseminaret som ble arrangert tirsdag 27.. januar.. På grunn av stor interesse og mange som ikke fikk plass gjentas seminaret med samme tema.. (Husbanken, 02.. Program og påmeldingsinformasjon..

  Original link path: /nyheter2009feb.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter januar 2009
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside januar 2009.. Flere inn på boligmarkedet.. Vi har satt oss ambisiøse mål i boligpolitikken.. Samtidig ser vi at endringer på bolig- og arbeidsmarkedet gjør at stadig flere vanskeligstilte vil oppsøke kommunene for å få hjelp.. Bostøtte, startlån og tilskudd må i større grad brukes i sammenheng, sier Per Erik Torp i Husbankens frokostseminar.. (Husbanken, 29.. Kommentar: Hjernen er alene.. Norges Forskningsråds velferdsprogram har brukt mer enn en halv milliard kroner på forskning de siste ti årene.. Da må det være lov å spørre: Er denne forskningen nyttig? Og dersom svaret er ja hvem er den nyttig for? Disse spørsmålene har Forskningsrådet i samarbeid med Universitetsforlaget stilt ved å utgi ei bok med den delillos-inspirerte tittelen Hjernen er alene.. Hovedkonklusjonen til de tre bokredaktørene - Fafo-forskerne Bent Sofus Tranøy, Bjørn Richard Nuland og Johan Christensen er at forskerne fremstår som viktigere for politikkutvikling på velferdsområde enn forskningen, skriver Jan-Erik Østlie.. (LO-Aktuelt, 29.. Les kommentaren.. Liten interesse for velferdsforskning.. (ANB-NTB, 28.. - Kort veg fra dårlig råd til fattig.. - Å snakke om fattigdom i en tid da alle snakker om finanskrise, blir litt paradoksalt.. Det er grådighetskultur av enkeltpersoner og enkeltinstitusjoner som startet krisa som uten tvil kommer til å føre til at flere får det vanskeligere.. Og fattigdom er ikke noe definitivt begrep; vegen fra dårlig råd til fattig kan være kort.. Det sa fylkesmann Kristin Hille Valla under fattigdomskonferansen på Lillehammer onsdag 28.. (Fylkesmannen i Oppland, 29.. Last ned innlegget Fattig-Oppland, hva gjør myndighetene?.. Gjøvik-ordfører: - Må gjøre mer for de vanskeligstilte.. (Oppland Arbeiderblad, 28.. - Nytt høvet med krisepakka.. Regjeringa stiller i krisepakken med nye 250 millionar kroner til etablering av fleire kommunale bustader.. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa oppmoda kommunane til å utnytta moglegheitene dette gjev, da ho opna ein nasjonal konferanse mot bustadløyse i Bergen 27.. Husbanken har fått beskjed om at kampen mot bustadløyse har førsteprioritet i 2009, sa Kleppa.. Krisepakken gir boligsosiale effekter.. (Husbanken, 27.. Fattigdom som salgsvare.. Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen (bildet) og ISF-forskerne Ann-Helén Bay og Jo Saglie ved ISF har gitt ut boken Når velferd blir politikk.. Der har de undersøkt ulike sider av hvordan politikk blir til på fattigdomsfeltet.. De kom fram til at fattigdom er blitt et sentralt tema i politikken og media fra 2001, men at det ikke har en bred velgerappell.. Kun to prosent av velgerne er opptatt av fattigdom.. Likevel har KrF, Venstre og SV fattigdom som en av kjernesakene.. Fokus på fattigdom er langsiktig merkevarebygging for partiene, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) Rune Karlsen.. (Vårt Land, 27.. Se også:.. Frank Aarebort: - Oppriktig engasjement fra politikerne.. Regjeringens tiltakspakke.. Som en del av Regjeringens tiltakspakke utvides kvalifiseringsforsøket Ny sjanse med 15 millioner kroner.. Ny sjanse er et lønnet kvalifiseringsprogram for innvandrere som står utenfor arbeidslivet.. Regjeringen styrker dessuten arbeidsmarkedstiltakene med 6 000 nye tiltaksplasser og 320 nye stillinger i Arbeids- og velferdsetaten i 2009.. (AID, 26.. Røde Kors må trappe ned.. Som følge av finanskrisen må Vestfold Røde Kors (VRK) nå skjære ned på virksomheten.. - Vi har tidligere jobbet veldig hardt for å få barn under fattigdomsgrensen ut på ferie.. Dette arbeidet vil bli langt vanskeligere fremover, forteller den daglige lederen i VRK.. (Tønsberg Blad, 26.. FrP: - På tide å kreve mer av de uføretrygdede.. FrPs Christian Tybring-Gjedde mener Arbeiderpartiet må finne tilbake til sitt gamle slagord gjør din plikt - krev din rett.. - I stedet har man valgt slagord alle skal med.. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og resten av Arbeiderpartiet må bli tøffere, sier Tybring-Gjedde, som mener arbeidstakere må vise større fleksibilitet.. - Det hjelper ikke å stille tøffere krav hvis det ikke er noe arbeidsliv å gå til.. Da skaper du bare fattigdom, sier SVs Karin Andersen.. (Dagbladet, 25.. Frykter flere uføre.. Fattigdom på agendaen.. Når norske medier skriver om fattigdom, handler det mer om politikk enn om enkeltskjebner, viser en ny studie.. Fattigdom er også en viktig valgkampsak for flere partier, til tross for at det er et tema som berører svært få, forteller Ann-Helén Bay, direktør ved Institutt for samfunnsforskning og en av redaktørene av boken.. Når velferd blir politikk.. (forskning.. no, 24.. Se også Abstrakts nettsider:.. Om boken.. Innholdsfortegnelse.. Ny sosialtjenestelov styrker rettssikkerheten.. Regjeringen vil skille ut deler av dagens sosialtjenestelov i en egen lov som i dag sendes på høring.. Vi vil styrke rettssikkerheten for personer som er avhengige av sosialhjelp, eller som trenger kvalifiseringsprogram for å komme i arbeid.. Derfor foreslår vi at fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunens tjenester er forsvarlige, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.. Gjennom kvalifiseringsprogrammet har regjeringen bekjempet fattigdom med nye virkemidler.. Med den nye loven tar regjeringen ytterligere grep for å sikre de mest sårbare.. (AID, 23.. Kommentar: - Fattigdom er viktig for Arbeiderpartiet.. 8.. januar mener Hugo Fredriksen i Dagsavisen at fattigdomsdebatten har visnet.. Forfatterne av boken Når velferd blir politikk diskuterer 20.. januar hvorfor fattigdom som angår så få, likevel er et sentralt tema for politiske partier.. Arbeiderpartiet driver ikke bekjempelse av fattigdom motivert av strategiske eller merkevarebyggende hensyn.. Vi tror faktisk at  ...   mål, hovedprioriteringer og tilskudd til de sosiale tjenestene i og utenfor NAV-kontorene.. Nå foreligger dette for 2009.. I brevet omtales bl.. a:.. NAV-reformen og kvalifiseringsprogrammet.. Ungdom i sviktsonen.. Tiltak mot barnefattigdom.. Økonomisk sosialhjelp.. Utenomrettslig økonomisk rådgivning.. Tiltak for bostedsløse.. Frivillige organisasjoners arbeid mot fattigdom.. Kompetansetiltak.. Høyskole- og universitetssosialkontor (HUSK).. (NAV, 12.. Link til forventningsbrevet ligger på NAVs nettside.. Sverige: Barn til heltidsarbeidere risikerer sjelden fattigdom.. Omkring 270 000 svenske barn, dvs hvert åttende barn i alderen 0 19 år, tilhørte i 2006 en husholdning som hadde så lav disponibel inntekt det levde under fattigdomsgrensen.. Og hvert fjerde barn til en enslig forelder.. befant seg under fattigdomsgrensen i 2006, skriver Hans Heggemann i en artikkel i Välfärd nr 4 2008.. Heggemann jobber med økonomisk velferdsstatistikk i Statistiska centralbyrån (SCB).. (Fami, 14.. Kommentar: - Usaklig om fattigdom.. - Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne går i Oppland Arbeiderblad ut og beskylder kommunene i Oppland og Hedmark for ikke å bry seg om de fattige, bare fordi de ikke har meldt seg på hans fattigdomskonferanse på Lillehammer, skriver NAV-ansatt Heidi Brattrud Draget i en kommentar.. Endelig i jobb etter over 20 år på trygd.. Regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom, kvalifiseringsprogrammet, vil nå målet om å ha 5.. 400 sosialhjelpsmottakere i jobbkvalifiserende tiltak.. NAV-tall for november viser at 4.. 617 mennesker har søkt seg til programmet, og totalt har 3.. 483 fått tilbud.. Anne Lieungh, leder i NAV-avdelingen for levekår og sosiale tjenester, er veldig fornøyd.. Vi kan ikke forskuttere noe når det gjelder tallene for desember, men vi har hatt den beste aktivitetsveksten i november med nesten 1.. 000 nye søkere.. (Dagsavisen, 12.. Les mer.. Kvalifiseringesprogrammet.. Advarer mot uførebombe.. Norge har allerede 110.. 000 yrkeshemmede.. Disse risikerer å komme bakerst i køen når regjeringen nå retter fokus på de arbeidsledige under finanskrisen, mener direktør for Attføringsbedriftene i NHO Service, Johan Martin Leikvoll.. Han mener den varslede tiltakspakken kan være en fare for at man bare tenker på og bruker alle ressurser på de friske arbeidsledige.. Man glemmer hele tida at vi allerede nå har 80.. 000 yrkeshemmede, og rundt 30.. 000 som til enhver tid får sosialhjelp.. Man må ikke miste fokus på disse, sier han.. Lanseringsseminar 20.. januar i Oslo: Når velferd blir politikk.. - Interesserer mediene, politikerne og velgerne seg for fattigdomsbekjempelse spesielt og velferdspolitikk generelt, og hvordan behandler de disse temaene? Abstrakt forlag, NOVA og Institutt for samfunnsforskning (ISF) inviterer til seminar 20.. januar kl 14.. 30-16.. 00 på ISF i Oslo i anledning utgivelsen av "Når velferd blir politikk.. Partier, organisasjoner og opinion".. Boken er redigert av ISF-direktør Ann-Helén Bay, Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen, og ISF-forsker Jo Saglie.. (Fami, 09.. Program og påmeldingsinformasjon.. Frokostseminar 27.. januar i Oslo: Flere inn på boligmarkedet?.. - Vil en utvidet bostøtte bidra til at flere kommer inn på boligmarkedet? Det er temaet på Husbankens frokostseminar 27.. januar kl 8.. 30 til 10.. 00 i Oslo.. Husbanken Region øst arrangerer en seminarrekke om temaer innen det boligsosiale området, og formålet er at de som arbeider med tjenesteområdet kan møtes, formidle og utveksle erfaringer.. Påmeldingsfrist (Husbanken, 09.. Konferanse 27.. - 28.. januar i Bergen/Meland:.. Framleis på veg til eigen bustad.. Framleis på veg til eigen bustad - kva gjer vi no? er tittelen på en nasjonal konferanse om bustadløyse i Bergen og Meland 27.. - 28.. januar 2009.. Blant innlederne er kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.. Konferansen arrangeres av Husbanken Region vest med flere.. Påmeldingen er nå lukket.. Konferanseprogram.. Stiftelsen rettferd for taperne arrangerer en stor fattigdomskonferanse på Høgskolen i Lillehammer 29.. Så langt har ingen av de inviterte politikerne eller sosialsjefene i Hedmark fylke meldt seg på konferansen.. Det opprører generalsekretær Ola Ødegaard kraftig.. Kartlegging av bostedsløse i Kristiansand.. - Det er langt flere bostedsløse i Kristiansand enn kommunen vet om, sier redaktør Oddmund Harsvik i gatemagasinet Klar til Husbankens nettside.. - For at kommunen skal kunne tilby et godt tilbud til de som ikke har bolig, så må de reelle tallene frem i lyset, sier Harsvik.. Husbanken region Sør har valgt å støtte stiftelsen Klar med 400 000 kroner fordelt på to år.. Stiftelsen får støtte for arbeidet den gjør for å forebygge bostedsløshet blant rusmiddelavhengige ved å kartlegge antall bostedsløse.. (NRK Sørlandet, 07.. Ny artikkel: Tøft for barna til arbeidsløse eneforeldre.. Mange eneforeldre sliter med helseplager, dårlig økonomi og sosial isolasjon.. Barna deres har oftere enn andre barn atferdsvansker, de starter tidligere å eksperimentere med alkohol og andre rusmidler og trives dårligere på skolen.. Dette kommer fram i en ny artikkel fra Fami- og NOVA-forsker Anne S.. Grødem.. Studien er publisert i tidsskriftet.. Barn.. (nr.. 3, 2008) og har hentet data fra NOVA-prosjektet.. Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag.. (NOVA, 02.. Inkassobyråene må skjerpe seg.. Stadig flere nordmenn får betalingsproblemer.. Nå har justisdepartementet sendt til høring et forslag om å redusere gjeldshaverne sitt ansvar for inkassokostnader.. - Dette er et ledd i regjeringens kamp mot fattigdom i Norge, sier justisminister Knut Storberget.. Han mener at en reduksjon i inkassosatsene kan lette gjeldsofrenes situasjon og stimulere kredittilbyderne til å gjennomføre forsvarlige kredittvurderinger.. (DinSide, 01..

  Original link path: /nyheter2009jan.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter desember 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside desember 2008.. - Jeg er fattig men lykkelig.. Linda Persen (33) forteller i en video på VG Nett om hvordan det er å leve som gjeldsoffer.. - Jeg er lei av disse politisk korrekte talene, og ønsker at vi skal være mer åpne når vi snakker om norsk fattigdom.. Dessuten ville jeg vise at det går fint an å være positivt, selv om det er vanskeligere tider, forteller alenemoren.. Forsøker å skjerme barna fra fattigdom.. Eneansvar for ungene, dårlig økonomi og helseplager.. Det er tøft å være alenemor uten jobb.. Og barna er taperne.. NOVA-rapporten.. Barns levekår.. Familiens inntekt og barns levekår over tid.. viser at ungene til enslige foreldre uten arbeid oftere enn andre trives dårlig på skolen, har mindre tillit til læreren, oftere har atferdsproblemer og eksperimenterer tidligere med rus.. - For familier som har lite sosialt nettverk og mangler penger til ordentlig feiring, blir julehøytiden en sterk påminnelse om alt man ikke har, sier NOVA- og Fami-forsker Anne Skevik Grødem.. (Bergens Tidende, 30.. Fri rettshjelp: Nytt fra nyttår.. Regjeringen øker inntektsgrensen for fri retttshjelp til å omfatte 60.. 000 flere husstander enn i 2008.. Inntektsgrensene økes fra 230.. 000 kroner til 246.. 000 kroner for enslige, og fra 345.. 000 kroner til 369.. 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.. Fri rettshjelp er en sosial støtteordning for å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som selv ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.. (Justis- og politidepartementet, 29.. Kommentar: Fattigfolk.. Begrepet fattigdom er kommet i bruk igjen i norsk politisk retorikk, men det er symbolpolitikk, skriver Stein Ringen, professor i sosiologi og sosialpolitikk ved Universitetet i Oxford.. - I Norge er velferdsstaten god nok til at selv de som har det dårligst, er beskyttet mot fattigdom.. Vi har god nok alderstrygd, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd og syketrygd til at folket er beskyttet mot fattigdom.. Vi vet ikke hvor heldige vi har vært i Norge.. (Aftenposten, 29.. Rettledende sosialhjelpssatser for 2009.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har fastsatt følgende rettledende satser per måned fra 1.. januar 2009 (satsene for 2008 i parentes).. (AID, 22.. Ensleie kr 5 105 (kr 4 720).. Ektepar/samboere kr 8 479 (kr 7 840).. Person i bofellesskap kr 4 240 (kr 3 920).. Barn 0-5 år kr 1 947 (kr 1 800).. Barn 6-10 år kr 2 585 (kr 2 390).. Barn 11-17 år kr 3 245 (kr 3 000).. Regjeringens handlingsplan mot bostedsløshet:.. Ingen av målene er nådd.. Regjeringen har lovet å sørge for at alle har et sted å bo.. Men de rødgrønne har ikke nådd noen av målene i den nasjonale strategien mot bostedsløshet.. Mangel på boliger er den største flaskehalsen, sier kommunene.. (Velferd, 22.. Kartlegging av bostedsløshet 2008.. (Norsk institutt for by- og regionforskning, 20.. 08).. Matkøene blir stadig lengre.. Stadig flere trenger hjelp for å klare seg i hverdagen.. I fjor var 100 personer innom Fattighuset i Oslo for å få mat hver eneste uke.. I år er tallet 1000.. Fafo- og Fami-forsker Bjørn Nuland har studert frivillige organisasjoner som jobber med fattigdom.. Det munnet ut i en rapport som ble offentliggjort i fjor.. Fra kontoret sitt vis-à-vis Fattighuset ser han at matkøen er blitt lengre.. Det er flere årsaker til at organisasjonene opplever økt pågang.. Vi ser en klar sammenheng mellom oppmerksomhet i media for å gjøre hjelpetiltaket kjent og flere besøkende.. I tillegg har politikere og media hatt fokus på fattigdom i flere år.. Han mener det gjør terskelen for å motta hjelp lavere.. Nye grupper med etnisk minoritetsbakgrunn er også kommet til, ifølge Nuland.. (Aftenposten, 20.. Last ned Fafo-rapporten.. Ansikt til ansikt med fattigdommen.. Stadig flere i kvalifiseringsprogrammet.. Kvalifiseringsprogrammet hadde ved utgangen av november 3 483 deltakere.. Det er en økning på 989 personer siden oktober.. Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom, og programmet er i bruk i kommuner som har fått NAV-kontor.. Kvalifiseringsprogrammet tas i bruk i takt med etableringen av NAV-kontor i kommunene, og arbeidet med programmet har nå løsnet i mange kommuner som har slitt litt med å komme i gang, sier prosjektleder for Kvalifiseringsprogrammet Per Inge Langeng.. (NAV, 19.. Bra respons på kartlegging av bostedsløse.. - Det virker som om særlig helseforetakene har vært flinke til å delta i registreringen av bostedsløse denne gangen, sier Evelyn Dyb, prosjektleder for kartleggingen av bostedsløshet 2008.. Registreringen ble foretatt i uke 48.. Responsen er like bra som i siste kartlegging fra 2005.. (Husbanken, 18.. Kritisk til Frp-fattiggave.. Fremskrittspartiet foreslår å gi 2000 kroner ekstra til de fattige før jul og 20 millioner til frivillige organisasjoner som Fattighuset og Frelsesarmeen.. Liksompenger og ren populisme mener SV.. (TV2 Nyhetene, 17.. Krever fattigdomspakke.. Regjeringen har gjort for lite for de fattige, mener flere rødgrønne politikere.. Nå ønsker de økte sosialhjelpsatser.. Jan Davidsen (Ap) får støtte av Karin  ...   i Sandefjord.. Det er ille å si det, men det er faktisk en slik tilstand hos flere og flere i Sandefjord.. Jeg er egentlig litt forskrekket.. Det er ikke bare rusmisbrukere som kommer til oss for å få hjelp til mat, men også en god del alenemødre.. Hver eneste uke deler vi ut 50-75 matposer, sier korpsleder Øivind Henriksen.. Sandefjords Blad, 06.. Frykter bølge av nyfattige.. Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten tror folk som har høye boliglån og som plutselig havner i en krise er spesielt utsatt i tiden som kommer.. De som skiller seg, mister jobben eller blir syk og uføretrygdet.. Forskeren mener vi må lære av den vanskelige boligsituasjonen som skapte mange nyfattige på 80-tallet.. - Her ligger ansvaret helt klart på myndighetene, sier Fløtten.. (TV 2 Nyhetene, 05.. Venstre: - Vil løfte barn ut av fattigdom.. - Det er en åpenbar sammenheng mellom familier med veldig lav inntekt og problemer med rus, psykiske lidelser og andre problemer.. Derfor er det så viktig å nå disse familiene.. Dette er kampen mot fattigdom.. Nå har vi vært igjennom 3 år med Regjeringen og kan konstatere at fattigdomsproblemet fremdeles ikke er løst, sier Venstres André N.. Skjelstad.. (Venstre, 05.. Statens tiltakspris for bostedsløse 2008.. Dette er en hederspris til aktører som våger å tenke nytt i arbeidet med å bekjempe bostedsløshet.. 18 tiltak var foreslått til årets pris.. Juryen har besøkt fem prosjekter, og nominert tre.. Prisen deles ut på et arrangement fredag 12.. desember.. Prisutdelingen er det kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa som står for, i år som i fjor.. (Fami/Husbanken, 05.. Les om de nominerte, program og påmeldingsinformasjon.. Flere ber om hjelp fra Frelsesarmeen.. - Vi har opplevd en fordobling de siste to årene, fra 2000 brukere i 2006 til over 4000 i dag, forteller Tone Lund Georgsen, daglig leder ved Frelsesarmeens slumstasjon på Grünerløkka.. Her deler de ut handleposer med mat fire ganger i uka til alle som kommer.. - Økningen de siste årene skyldes først og fremst at vi har fått stor pågang av asylsøkere og mennesker fra Øst-Europa som ikke finner seg noe å gjøre i Norge.. (TV2, 05.. Fattigdomskonferanse 29.. januar 2009 i Oppland.. - Stiftelsen Rettferd for taperne ville avholde en dagskonferanse 20.. november i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer om fattigdommen i Opplandkommunene med tittelen.. Fra håpløshet til verdighet hvordan kan vi ta et løft for de fattige i Oppland?.. Vi hadde invitert samtlige ordførere og sosialsjefene i alle Oppland-kommunene.. Bare seks meldte seg.. - Nå har vi i samarbeid med høgskolen flyttet til konferansen til torsdag 29.. januar 2009, skriver Ola Ødegaard, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne.. (Oppland Arbeiderblad, 04.. SSB: 120 000 uten jobb i 2010.. Statistisk sentralbyrå (SSB) tror at antall arbeidsledige vil komme over 100 000 i løpet av neste år.. Ledighetstoppen nås ikke før i 2010 med 120 000 ledige.. Men offentlig sektor vil få flere ansatte.. Problemene i finansmarkedet løses langsommere enn hva vi sa da vi la fram de forrige prognosene i oktober.. Vi er mer usikker på beregningene nå, sier SSB-forsker Torbjørn Eika.. Kraftigere konjunkturnedgang i vente.. (SSB, 04.. Sverige: - Fattigdomen har ökat förfärligt.. Hos Frälsningsarmén tvingas man säga nej till människor som söker ekonomisk hjälp till jul.. I S:t Olai församling däremot kan behövande, som bor i församlingen fortfarande ansöka om pengar.. - Det är ett mycket större tryck i år.. Fattigdomen har ökat förfärligt, säger prästen Margareta Carlenius.. (Folkbladet, 03.. SV holder på fattigdomsløftet og ønsker tannlegereform.. SV la mandag fram en liste over saker som partiet vil kjempe for hvis de skal fortsette i regjering med Ap og Sp etter valget neste år.. Partiet holder også på løftet om at fattigdom skal avskaffes.. De vil dessuten ha en tannlegereform og en etter- og videreutdanningsreform.. - Vi mener at tennene bør høre til resten av kroppen, smiler Heikki Holmås, som har ledet arbeidet med SVs regjeringsuttalelse.. (Nettavisen, 01.. God vekst for kvalifiseringsprogrammet.. 3 619 personer har søkt seg til kvalifiseringsprogrammet hittil i år.. Det er en økning på 2 100 personer siden august.. - Etter en litt tung start, ser vi nå at antallet søkere vokser raskt.. Arbeidet med å hjelpe folk ut av fattigdom har virkelig løsnet, sier NAV-direktør Tor Saglie.. Flere deltar i kvalifiseringsprogrammet.. (AID, 01.. Veien ut av fattigdom - formidlingskonferansen 2008.. Kvalifiseringsprogrammet er hovedtema når direktoratet inviterer til Formidlingskonferansen 2008.. Hvordan få til gode program? Hva innebærer helhetlig oppfølging? Arbeidsgivere hva med dem? Konferansen formidler hvert år det nyeste innenfor forskning, erfaringer og beste praksis på området levekår og sosiale tjenester.. Formidlings-konferansen arrangeres regionalt.. Fafo- og Fami-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Tone Fløtten skal innlede hhv i Trondheim og Oslo, og i Bergen og Tromsø.. (NAV Kommune).. Informasjon, program og påmelding til konferansen finner du her:.. Trondheim 10.. -11.. november.. Bergen 17.. -18.. Oslo 24.. -25.. Tromsø 1.. -2..

  Original link path: /nyheter2008des.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter november 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside november 2008.. Bondevik: - Fattigkø i Norge er en skam.. Køen av nordmenn som etterspør gratis mat er rekordhøy.. Tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik mener en slapp regjering må ta skylden for at køene av nordmenn som tigger etter mat øker, og etterlyser handling.. - Det dreier seg om det sosiale sikkerhetsnettet, det dreier seg ikke minst om å få folk i arbeid og bekjempe rusavhengighet som ofte fører til fattigdom, sier han.. (P4, 24.. Yrkesaktive med lav inntekt klarer seg.. Yrkesaktivitet gir mange husholdninger med lav inntekt romslig økonomi.. Blant yrkesaktive lavinntekts-husholdninger oppgir tre av ti at det er lett å få endene til å møtes.. Det kommer fram i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. Funnene i rapporten er interessante fordi tidligere analyser har reist spørsmålet om arbeid ikke nødvendigvis er veien ut av fattigdom.. Rapporten er forfattet av Arne Støttrup Andersen i SSB.. (SSB, 18.. Yrkesaktivitet i lavinntektshusholdninger.. Se også nyhetssaken:.. Arbeid lønner seg.. (Avisen Agder, 23.. Statsbudsjettet 2009: Oponionen ønsker mer til fattigdom.. Finanskomiteens innstilling om budsjettet ble levert i går.. Regjeringspartiene har siden forslaget fremlagt i oktober, plusset på 100 millioner kroner til enslige asylsøkere, frivillige organisasjoner, kulturformål og tiltak mot rus og prostitusjon.. Ellers er det ingen endringer.. De fire oposisjonspartiene vil heller bruke 100 millioner ekstra på næringsrettet forskning og spesielle tiltak mot fattigdom.. Neste torsdag gjennomfører Stortinget finansdebatt og vedtar hovedlinjene i neste års statsbudsjett.. Bare to ganger tidligere er det gjort vesentlige endringer i budsjettet i forbindelse med selve finansbehandlingen.. (FriFagbevegelse, 21.. Sverige: Enslige mødre risikerer dårligere sosiale livsvilkår.. I sommer innførte Sverige noen reformer innen omsorgsbidrag og jämställdhetsbonus i foreldreförsäkringen.. Disse reformer er, ifølge Umeåforskeren Lena Wennberg, forandringer i svensk lovgivning som er tilpasset toforsørgerfamilier.. - Enslige mødres økonomiske og sosiale trygghet risikerer å bli forverret.. Lena Wennberg har gjennom sitt doktorarbeid i rettsvitenskap studert hvordan det sosiale trygghetsområdet setter grenser for hvem som inkluderes og hvem som utestenges i den svenske velferdsstaten og innen EU.. (Newsdesk.. se, 20.. Last ned Wennbergs avhandling.. her.. Vil gi vanskeligstilte barn en helt vanlig jul.. Kirkens Bymisjon i Drammen søkte Gjensidige stiftelsen om midler til barneinitiativet Friminuttet.. Stiftelsen svarte med en visjon: at 500-1000 vanskeligstilte barn over hele landet skal få oppleve en litt bedre jul enn ellers, og donerte 4 millioner.. - Vi vet det er mange barnefamilier og aleneforeldre som sliter økonomisk og sosialt og som ikke har forutsetninger for å lage en jul som barna kan glede seg til, sier sier Siri Nodland Raste, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.. (Kirkens Bymisjon, 17.. Hjelp til 200 hjem i Kristiansund.. 200 husstander i Kristiansund får jevnlig bistand fra Frelsesarmeen.. Dessverre bruker folk lang tid før de tar kontakt.. Terskelen er ofte høy.. Det handler om stolthet og om å vite hva vi kan bidra med..  ...   om program og påmelding.. Kommuner stiller ultimatum til unge på sosialen.. I Drammen kommune stilles det krav om at man gjennomfører kurset Klart jeg kan for å få utbetalt støtte.. - Det er vanlig at kommuner trekker unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid ved hjelp av tiltak som Klart jeg kan.. Midler til bekjempelse av fattigdom blant barn og unge går gjerne til slike prosjekter, sier Fafo- og Fami-forsker Christer Hyggen.. Siden begynnelsen av 90-tallet har stadig færre unge tydd til sosialhjelp.. - Det skyldes først og fremst oppgangstidene, ifølge Hyggen.. De unge ryker raskt ut av arbeidsmarkedet i nedgangstider.. Finanskrisen kan snu sosialhjelpsstatistikken i negativ retning for de unge, frykter forskeren.. (Vårt Land, 11.. KrFs alternative statsbudsjett: tiltak mot arbeidsledighet.. I sitt alternative statsbudsjett bruker KrF mer penger i kampen mot fattigdom hjemme og ute.. KrF minner regjeringspartiene på at de skulle fjerne fattigdommen i Norge ved et pennestrøk.. - Tre år senere har antallet fattige gått opp.. KrF foreslår mer til inntektsgraderte barnehagesatser og redusert foreldrebetaling i kulturskolen for de med dårlig økonomi, sier sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.. Innsatsen for rusavhengige skal trappes opp og rusreformen reformeres slik at ideelle institusjoner likestilles med offentlige når det gjelder økonomi.. Psykiatrien skal fortsatt få øremerkede ressurser.. (Dagen Magazinet, 09.. Les KrFs alternative statsbudsjett.. Bostøtte til flere.. Bostøtten skal økes og flere skal få nyte godt av ordningen.. Det er kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppas (Sp) gladmelding til de vanskeligstilte på boligmarkedet.. I går sendte hun sine forslag til ny bostøtteordning over til Stortinget.. I dag får rundt 100 000 husstander bostøtte.. Etter omleggingen vil om lag 50 000 flere kunne komme inn under ordningen.. (Bergensavisen, 08.. Leieboerforeningen: - Regjeringen må regulere prisnivået på boligleiemarkedet.. Ny rapport fra Folkehelseinstituttet:.. Utsette grupper og psykisk helse.. Personar med lav utdanning, fattige, dei som er utanfor arbeidsliv og studiar, einslege, skilde, trygde- og sosialhjelpsmottakarar samt innvandrarar frå ikkje-vestlege land har betydeleg dårlegare psykisk helse enn resten av befolkninga.. Det viser ein ny rapport som Folkehelseinstituttet har skrive på oppdrag frå Helsedirektoratet.. (Folkehelseinstituttet, 06.. Last ned rapporten.. (pdf).. Utsatte grupper har dårligere psykisk helse.. (Helsedirektoratet, 06.. Vil ikke lese om fattigdom.. Da Din Side skrev om de store køene hos Fattighuset, var det få som brukte klikktasten for å lese mer.. Saker som var adskillig mer populære samme dag, var saker om rentekutt og mat med antirynkeeffekt.. Hvorfor vil vi ikke lese om folk som har det verre enn oss? Din Side utfordrer leserne til å ta seg tid til å lese saken som illustrerer forskjellene på fattig og rik.. Hos Fattighuset strømmer trengende på, mens den eksklusive hudklinikken merker lite til nedgangstidene.. (Dinside.. no, 02.. Fattighusets gratis fashion.. Fattighuset går nå nye veier for å hjelpe dem som trenger det mest.. Gratis loppemarked og Facebook er stikkord.. (Østkantavisa, 01..

  Original link path: /nyheter2008nov.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter oktober 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside oktober 2008.. Stor pågang på Fattighuset.. - Vi ser at det stadig kommer flere og flere folk hit for å få mat og klær, sier Johanna Engen, mediekontakt for Fattighuset.. - Vi merker at husleien er høyere, strømmen koster mer og matvareprisene øker.. Alt stiger bortsett fra uføretrygda, sier Engen.. no, 28.. 10.. Må hjelpe de fattigste.. Når bankene skriker så får de alt de vil ha med en gang, men hva gjøres for dem som har minst? Det er jo de som rammes hardest av økonomiske nedgangstider, sier Ben Borgen, tidligere talsmann ved Fattighuset i Oslo.. (Dagsavisen, 27.. FO vil styrke kampen mot fattigdom.. Fellesorganisasjonen (FO) vil heve kvalifiseringsstønaden til over 200.. 000 kroner.. Regjeringen har bare 2G for neste år, altså litt under 134.. Altfor dårlig, mener FO.. Tre ganger Folketrygdens minstebeløp 3G er det deltakere i NAVs kvalifiseringsprogram må ha for å kunne overleve uten sosialhjelp, mener forbundet.. (Fri Fagbevegelse, 27.. Store levekårsutfordringer på Sørlandet.. Den ferske levekårsstatistikken til Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at levekårsutfordringene hoper seg opp i Aust- og Vest-Agder.. 25 av de 30 kommunene i de to fylkene ligger over landsgjennomsnittet for sosialhjelp, dødelighet, uføretrygd og attføring.. 21 av kommunene er blant de dårligste 20 prosentene målt i antall personer på uføretrygd.. (Aftenposten, 24.. Inntektsforskjellene i OECD-landene øker.. Kløften mellom de rike og de fattige har vokst i tre fjerdedeler av OECD-landene de siste tyve årene, viser en rapport fra den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD.. Utviklingen har medført at stadig flere barn lever i fattigdom.. (YLE Internytt, 21.. Finland: Fattige har fått det verre siden 90-tallet.. Fattigdomsfellen har ofte flere årsaker.. At seks prosent av finnene i dag er fattige skyldes uteblitte politiske beslutinger de siste femten årene.. Det sier professorene Veli-Matti Ritakallio og Helena Blomberg-Kroll.. (Hofvudstadsbladet, 21.. - Vi må hindre at de svakeste på arbeidsmarkedet blir taperne.. - Den internasjonale finanskrisen vil påvirke hverdagen for mange i sterkere grad fremover.. Da må vi ha virkemidlene klare.. Det må lages ordninger som sikrer at de svakeste på arbeidsmarkedet ikke blir taperne når jobbene forsvinner.. Arbeid er det viktigste tiltaket som kan hindre at mennesker havner i fattigdomssegmentet, sa Rune Skjælaaen, parlamentarisk leder i Sp, på landsstyremøtet.. (Senterpartiet, 21.. Tidsskriftet Velferd omtaler Når nøden skaper overskrift.. Fafo- og Fami-forsker Bjørn Richard Nuland (bildet) intervjues i tidsskriftet Velferd om Fafo-rapporten Når nøden skaper overskrift.. Nuland har undersøkt medienes dekning av frivillige organisasjoner som arbeider med fattige, det vil si at han har sett nærmere på 432 artikler som omtaler blant annet Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Fattignorge, Fattighuset og Frelsesarmeen.. - Det er sjelden man skriver noe negativt om organisasjonenes virksomhet, forteller Nuland til Velferd.. Mitt inntrykk er at man i større grad skriver om det offentlige velferdssystemet når det ikke fungerer, mens man skriver om de frivillige organisasjonene når de gjør noe bra, sier Nuland.. Debatt: - Kampen mot fattigdom intensiveres.. - Da statsbudsjettet for 2009 ble presentert 7.. oktober 2008, la regjeringen fram sin fjerde handlingsplan mot fattigdom denne perioden.. Kampen mot fattigdom er en hovedsatsing for det rød-grønne flertallet.. Allerede etter tre uker i regjering, presenterte Bjarne Håkon Hanssen en handlingsplan for 2006 som lå over en halv milliard kroner høyere enn Bondevikregjeringen hadde lagt opp til, skriver Lise Christoffersen, stortingsrepresentant (Ap).. (Vesterålen Online, 10.. Debatt: - Svikter fattige og eldre.. - Regjeringen har fremlagt sitt forslag til statsbudsjett for 2009.. Her har regjeringen glemt de eldre og gitt opp å fjerne fattigdommen.. I den rødgrønne regjeringens valgkampbudsjett har 14 milliarder ekstra oljekroner blitt delt ut til ulike formål.. På tross av finanskrisen er det ingen nye tiltak for å forebygge gjeldsproblemer og lette byrden for dem som er havnet i gjeldsfella, skriver Øyvind Oppegård, gruppeleder Tønsberg KrF (Tønsberg Blad, 10.. Trondheim: Selvhjelp mot fattigdom.. Torsdag ble en splitter ny interesseorganisasjon stiftet i Trondheim: rusmisbrukeres interesseorganisasjon for brukermedvirkning, Rib.. Dette er blant de første synlige og hørbare resultatene av virksomheten Batteriet Midt-Norge som drives av Kirkens Bymisjon.. Batteriet er et servicekontor for selvhjelp, til personer eller grupper som lever i eller er i fare for å havne i fattigdom.. I kampen mot fattigdom og sosial marginalisering i Midt-Norge ønsker Batteriet å være en ressurs for mennesker og organisasjoner.. (Adresseavisen, 09.. Vil gi tiggere i Stavanger mikrokreditt.. Mange utlendinger som kommer til Norge ender opp som gatemusikanter, tiggere eller i verste fall prostituerte.. For noen er årsaken at de ikke har råd til å lære seg norsk.. Odd Kristian Reme (Ap) foreslår nå at Stavanger kommune går sammen med banker og arbeidsgivere og tilbyr mikrokreditt til utlendinger som ikke har råd betale kurspengene.. (Stavanger Aftenblad, 09.. Seminar om boligsosialt arbeid, Husbanken Oslo 23.. oktober.. Torsdag 23.. oktober kl 08.. 00 inviterer de til frokostseminar om temaet "Miljø og levekår i kommunale boområder".. Innledninger ved Høyskolelærer Katrine Mauseth Woll, Diakonhjemmets Høyskole og NOVA- og Fami-forsker Anne Skevik Grødem (bildet).. (Fami, 08.. Nyhetssaker om statsbudsjettet.. Milliardpakke til de aller fattigste.. Regjeringen øker sosialstøtten, gir bostøtte til flere og sprøyter inn 300 nye millioner i rusmiddelomsorgen.. Bevilgningene til fattigdomsbekjempelse blir økt med 1,25 milliarder kroner.. - Det er vår egen store målsetting om å avskaffe fattigdom som driver oss videre, sa Kristin Halvorsen (SV) fra Stortingets talerstol tirsdag.. (VG, 07.. Kirkens Bymisjon: Gode sosiale grep i statsbudsjettet.. - Regjeringen viser god vilje til å forsette kampen mot fattigdom ute og hjemme.. Vi legger særlig merke til økningen i bostøtteordingene.. Dette er viktige sosialpolitiske grep som kommer langt flere til gode enn tidligere.. Slik kommenterer generalsekretær  ...   tilskudd til frivillighetstiltak over Kultur- og kirkedepartementets (KKDs) budsjett med til sammen 55,1 millioner kroner.. 4 millioner kroner går til inkluderings- og fattigdomstiltak på frivillighetsområdet.. (KKD, 07.. 4 millioner til sosial utjevning i organisasjonslivet.. Justisdepartementet: Enklare å få fri rettshjelp.. For å gi enno fleire tilgang til juridisk hjelp, gjer Regjeringa framlegg om å bruka 36,3 millionar til å heva inntektsgrensene for fri rettshjelp.. Med dette framlegget oppfyller Regjeringa løftet i Soria Moria-erklæringa om å heva inntektsgrensene for fri rettshjelp.. Dette er ein viktig del av regjeringa sin kamp mot fattigdom, seier justisminister Knut Storberget.. (Justisdepartementet, 07.. Fortsatt mange fattige.. Regjeringen er langt fra å oppnå et av sine mest ambisiøse mål, nemlig å avskaffe fattigdom.. Det mener Høyre, som har regnet ut at regjeringen ikke vil klare å innfri løftet når de legger fram statsbudsjettet i dag.. (P4, 07.. Velferdsalliansen svarer deg om fattigdom.. Velferdsalliansen er en sammenslutning av 25 medlemsorganisasjoner som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.. I forbindelse med statsbudsjettet som legges fram i morgen, stiller lederen Rolf Solvang på nettmøte.. Han vil svare på spørsmål vedrørende statsbudsjettet og hva den har å si for å oppfylle regjeringens løfter om å avskaffe fattigdom i Norge.. (Dagbladet, 06.. Forventninger til budsjettet.. - Forventer stramt budsjett, sier Venstres partileder Lars Sponheim.. Frp har ingen tiltro til at regjeringen vil gjøre noe med fattigdommen, infrastrukturen eller voksende helsekøer.. Alle disse tre hovedområdene trenger et betydelig pengeløft, sier finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein.. Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener at de rødgrønne ikke har klart å innfri løftene i Soria Moria-erklæringen innenfor områder som samferdsel, fattigdom, kunnskap og forskning.. Og nå krever den økonomiske usikkerheten et stramt budsjett som ikke lar seg forene med milliarder til alle disse løftene.. (E24/NTB, 05.. Uoppfylte Soria Moria-løfter.. Den rød-grønne regjeringen skulle avskaffe fattigdom, styrke miljøet og fjerne sykehuskaos.. - Løfter om å bekjempe fattigdom har blitt regjeringens svøpe.. De må levere nå, det er ikke mer tid, sier FO-leder Randi Reese.. Foreningen Fattignorge krever at sosialhjelpssatsene må opp til 7000 kroner og være like over hele landet.. Tirsdag legger finansminister Kristin Halvorsen fram de rødgrønnes siste statsbudsjett før valget neste år.. (Dagbladet, 04.. Fattige.. EU: Bekjempelsen av fattigdom får eget år.. 16 prosent av EUs innbyggere (78 milloner mennesker) lever under fattigdomsgrensen.. EUs ministerråd besluttet i går å gjøra 2010 til Europaåret for bekjempelse av fattigdom og sosial utestegning.. (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag, 03.. Stortingsproposisjon om bostøtten.. Regjeringen varsler, gjennom trontalen, fortsatt satsing på fattigdom.. - Å bekjempe fattigdom er en viktig oppgave for Regjeringen.. For mange sliter med å få betalt husleien og boliglånene sine.. Regjeringen vil derfor legge fram en stortingsproposisjon om bostøtten og fortsette arbeidet med å bekjempe bostedsløshet, sa Kong Harald da han holdt den tradisjonelle trontalen ved åpningen av Stortinget.. (Statsministerens kontor, 02.. Les trontalen her.. Fafo- og Fami-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Tone Fløtten skal innlede hhv i Trondheim og Bergen, og i Oslo og Tromsø.. Sverige: Fattige barn tar ikke fighten.. I Sverige finnes det barn som ikke får frokost.. Barn som trenger briller, men som ikke får, fordi familien ikke har råd.. Foreningen Majblomman krever nå at politikerne betrakter nedsatt syn blant barn på lik linje med nedsatt hørsel eller andre funksjonshemminger.. - Foreldrene må lære seg å prioritere, mener landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp).. - Et ganske kynisk syn på det hele, mener Liv Beckström, redaktør i Kommunalarbetaren.. (03.. 4 av 10 foreldre har ikke råd til barnebriller.. (Svenska Dagbladet, 02.. Klima og fattigdom blir SVs hovedsaker.. SVs nestleder Audun Lysbakken varsler angrep på Ap i valgkampen.. Både i klimapolitikken og i kampen mot fattigdom krever partiet nye, radikale grep.. - Regjeringen har gjort mye for å få folk i arbeid, men vi må ha en sterkere erkjennelse at noen vil falle utenfor arbeidslivet.. Det betyr at vi må fortsette å øke sosialhjelpen og styrke bostøtteordningene, sier Lysbakken.. (VG, 02.. Nei til sosialhjelp, jobber heller svart.. 10-15 prosent av deltagerne i det nasjonale TIO-programmet, som skal hjelpe langtidsmottagere av sosialhjelp ut i jobb gjennom tett og individuell oppfølging, trakk seg ut på eget initiativ og sa fra seg sosialhjelp.. Forklaring: De fikk så tett oppfølging at det ble umulig å ha svart jobb på si.. Det viser sluttrapporten fra Rambøll Management, som er skrevet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. (Aftenposten, 02.. Last ned sluttrapporten hos NAV.. Heller svart enn stønad?.. (Tønsbergs Blad, leder, 04.. Kommentar: Kristins krisebudsjett.. Neste uke legger finansminister Kristin Halvorsen (SV) frem forslag til statsbudsjett for 2009.. Jan Inge Krossli spår om den rødgrønne regjerningens budsjettprioriteringer, og skriver blant annet: - Etter mye kritikk vil regjeringen legge inn større innsats for å bekjempe fattigdom, blant annet gjennom boligpolitikken.. (Kommunal Rapport, 01.. Stor boligpakke i budsjettet.. Sverige: Hvert sjette førskolebarn under fattigdomsgrensen.. Fattigdom blant barn og unge i Sverige er tema i en artikkel i.. Välfärd.. Tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) viser at det er mange fattige blant de yngste barna, mens andelen barn som lever under fattigdomsgrensen minsker med stigende alder.. Blant unge som har flyttet hjemmefra er andelen under fattigdomsgrensen svært høy.. (Fami/.. Nr 3 2008, 01.. Les artikkelen her.. EU: Nesten hvert femte barn er fattig.. Risikoen for fattigdom er større for barn enn for hele befolkningen i EU.. Danmark og Finland har den laveste risikoen for fattigdom blant barn med.. 10 prosent, Sverige, Belgia og Østerrike med 15 prosent.. I nesten halvparten av EU-landene er risikoen for barnefattigdom 20 prosent eller høyere.. Det viser en artikkel i SCBs tidsskrift..

  Original link path: /nyheter2008okt.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter september 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside september 2008.. Høyrebyråd vil legge ned fri rettshjelp.. Byrådet i Oslo vil legge ned Kontoret for fri rettshjelp i hovedstaden fra nyttår etter forslag fra Høyre og Frp.. Gatejuristen synes dette er trist og mener at tiltaket vil ramme samfunnets mest ressurssvake.. (Dagsavisen, 29.. 09.. Tilbake til samfunnet.. Straff som virker er tittelen på kriminalomsorgsmeldingen som justisminister Knut Storberget la fram i går.. Med meldingen går regjeringen inn for at flere skal få samfunnsstraff i stedet for fengsel.. Rundt 3500 personer sitter i fengsel i Norge til enhver tid.. De innsatte er ei gruppe med spesielle kjennetegn.. Fafos undersøkelse Levekår blant innsatte viser at de sliter med en opphopning av problemer; rusmisbruk, bakgrunn som barnevernsbarn, manglende skolegang, arbeidsløshet, fattigdom, psykiske problemer og kronisk sykdom.. Mange mister dessuten boligen sin under soning.. Norske fanger er en sosial underklasse med sammensatte problemer.. (Dagbladet, 27.. 08) Les mer og last ned stortingsmeldingen på.. Justisdepartementets nettsider.. Les mer og last ned Fafo-rapporten.. Levekår blant innsatte.. TIO løfter mennesker ut av fattigdom.. Tett oppfølging og individuell tilpasning hjelper langtidsmottakere av sosialhjelp over i arbeid og aktivitet.. Om lag halvparten av deltakerne i prosjektet Tettere individuell oppfølging (TIO) har endt opp med arbeid eller utdanning, viser sluttrapporten.. - Dette er godt nytt.. Kvalifiseringsprogrammet har samme målgruppe som TIO; de som står lengst unna arbeidslivet, og de gode brukererfaringene fra dette prosjektet viser at vi satser riktig, sier fungerende direktør Per Inge Langeng i Arbeids- og velferdsdirektoratet.. (NAV, 26.. Les mer og last ned sluttrapporten.. Nye ekstrapenger til NAV.. I sommer bevilget regjeringen 40 millioner kroner ekstra til NAV som følge av 14.. 000 ventelistebrudd.. Men siden den gang har har ventelistene økt med 5000 mennesker.. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil bruke 60 millioner kroner ekstra på tiltak for å redusere køene i NAV.. (Aftenposten, 25.. Storbritannia: Må velge mellom mat eller oppvarming.. Nesten kvar fjerde pensjonist, det vil seie to og ein halv millionar, lever i fattigdom i Storbritannia.. Dei fleste av desse lever også i såkalla energi-fattigdom, det betyr at dei må bruke meir enn 10 % av inntekta på straum.. I år vil mange hundretusen nye hushald i Storbritannia bli tvinga inn i energi-fattigdom på grunn av dei aukande straumprisane.. (TV2, 26.. Rapport.. Poverty and Inequality in the UK: 2008.. Flere analyser og statistikk over fattigdom i Storbritannia.. Halvorsen: - Stadig mye ugjort i kampen mot fattigdom.. Haakon Lie kom nylig med sterk kritikk av regjeringens fattigdomspolitikk.. Finansminister Kristin Halvorsen tar ikke lett på denne korreksen.. - Kampen mot fattigdom er en kjernesak for SV.. Vi vil bli målt på hvor langt vi kommer på dette feltet.. Det er noen lyspunkter, som for eksempel at ledigheten går ned og at det er færre mottakere av sosialhjelp, men det er stadig mye ugjort, sa partilederen da hun torsdag åpnet SVs landsstyremøte (Fremover/ANB-NTB, 25.. Din sosiale status avgjør helsen din.. Myten om den skandinaviske velferdsmodellen som den beste til å skaffe alle samfunnslag like god helse, slår sprekker.. Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i den norske befolkningen, og alt tyder på at de helsemessige klasseforskjellene her i landet øker.. Det er en av konklusjonene i en omfattende doktorgradsavhandling om helse i Europa.. - Våre funn er nedslående: Selv om nordmenn rapporterer å ha generelt veldig god helse, så er ulikheter i helse mellom samfunnslag, relativt store for øyeblikket.. sier Terje Andreas Eikemo, forsker ved SintefHelse.. Kommentar: 400.. 000 står utenfor arbeidslivet.. - Vi har fått en regjering som har gjort mye bra, skriver LO-leder Roar Flåthen, i et innlegg i Dagsavisen.. - Men fortsatt gjenstår mye arbeid.. Ikke minst gjenstår det å inkludere de 400.. 000 menneskene som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.. Bak dette tallet finnes det enkeltmennesker som vi plikter å legge til rette for at kommer inn som deltakere i arbeidslivet.. Å inkludere disse vil være et viktig middel i kampen mot fattigdom, skriver Flåthen.. (Dagsavisen, 24.. 19 000 brudd på Navs ventefrister.. I sommer svingte Regjeringen pisken over NAV, og bevilget 40 millioner kroner til etaten.. Årsaken var at 14 000 mennesker ventet på svar.. To måneder senere kan Aftenposten presentere tall som viser at det går fra galt til verre i NAV: Siden Regjeringen varslet tiltak, er antallet brudd på tidsfrist økt kraftig.. Pr.. 1.. september var det 19 000 personer som hadde ventet for lenge - 5000 flere enn i sommer.. Innsatte skaffer bolig gjennom egeninnsats.. - Vi trenger flere gode tiltak som dette.. Egen bolig er et middel mot kriminalitet og fattigdom.. Vi trenger alle en bolig å organisere livene våre utifra, sa kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun besøkte selvbyggerprosjektet i Oslo.. (KRD, pressemelding, 22.. Kronikk: Fattigdomsplan - bare store ord?.. - De siste 10 årene har norske politikere endelig satt kampen mot fattigdom på dagsorden, skriver Mona Bjørn, Bystyrerepresentant for Rødt i Trondheim og Peder M.. Lysestøl, 1.. vara til Bystyret for Rødt.. - Det er positivt.. Men på samme måte som den nasjonale handlingsplanen mot fattigdom, legger også Trondheims fattigdomsplan hovedvekten på arbeidslinjen.. Og arbeidslinjen tar ikke hensyn til at det ofte er et mangesidig problemkompleks som er årsaken til at folk er fattig.. Arbeidslinjen tar heller ikke hensyn til de menneskene som ikke  ...   innmari trist å tenke at det er regjeringen som velger at prisene skal opp.. De har absolutt andre alternativer, påpeker Borgen.. (Nettavisen, 09.. Matprisene opp over ti prosent.. (Nettavisen, 08.. Nasjonal konferanse om bostedsløshet: 9.. oktober.. Husbanken Region øst arrangerer nasjonal konferanse om bostedsløshet, med temaet Fra fengsel til bolig.. Konferansen finner sted torsdag 9.. oktober kl 9-16 i Oslo Konserthus.. Målgruppe er alle interesserte fra kommuner, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner, statlige og regionale aktører etc.. Program og påmeldingsmulighet kommer.. (Fami/Husbanken, 08.. Ny rapport: Utvikling i psykisk helse.. En ny rapport om utvikling i psykisk helse fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet viser blant annet at: Det er betydelig overhyppighet av psykiske plager blant de som har hatt alvorlige økonomiske problemer siste 12 måneder.. Fattige har om lag dobbelt så høy risiko som ikke-fattige for å ha betydelige psykiske plager.. Likevel er det å ha alvorlige økonomiske problemer siste år en langt større risikofaktor for psykiske plager enn fattigdom.. Rapporten baserer seg på data fra Statistisk sentralbyrås helse- og levekårsundersøkelser.. (Folkehelseinstituttet, 08.. rapporten.. Bostøtte: - Fattigdomsskapende forskjeller.. 22 år gamle Trond i Bærum mottar 1357 kroner i bostøtte.. Hadde han bodd i Oslo hadde han fått 1500 kroner mer i måneden.. Husbanken regner med at det er dyrere å bo i en by, og gir Oslo høyere satser enn Bærum.. Men ifølge Statistisk sentralbyrå er boligprisene i de to kommunene omtrent like.. - Forskjellene er urettferdig og fattigdomsskapende, mener Einar Kindberg, spesialrådgiver i Bærum kommune.. Kommunaldepartementet vil gjennomgå hele bostøtteordningen før budsjettet for neste år legges frem.. (NRK Østlandssendingen, 08.. Utlysning: Pris til beste tiltak mot bostedsløshet 2008.. Hederspris til årets beste tiltak mot bostedsløshet ble opprettet innen strategien På vei til egen bolig (2005-2007), som var en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.. Fra 2008 er prisutdelingen en fast ordning, og prisen utdeles i Oslo konserthus 12.. desember.. Forslagsfrist er 15.. Kommentar: - Vi trenger Velferdsalliansen.. - Fattiges organisasjoner har lykkes med å synliggjøre fattigdommen i Norge.. De får penger av staten for å gjøre det.. Burde det ikke da bli lettere å være fattig? spør Solfrid Rød i en kommentar i LO-Aktuelt (08.. Et klassesdelt kommune-Norge.. Klasseskillet i kommune-Norge består tross likhetsløfter fra regjeringen.. Det er snart 30 år siden forskningsrapporten til Jan-Tore Pedersen avslørte et klassedelt kommune-Norge.. Rapporten utløste ramaskrik, og det ble lovet et oppgjør med en ordning som gjorde at enkelte kommuner badet i kommunal velstand, mens eldre i fattige kommuner ventet på gamlehjemsplass.. Men nordmenns offentlige tilbud er fortsatt prisgitt størrelsen på sambygdingenes skattesedler.. (NRK, 05.. - Barn i fattige familier sliter mer på skolen.. FO krever en nasjonal plan for mer sosialfaglig kompetanse i skolen.. - Vi vet at de som dropper ut av skolen, ofte også blir stående utenfor arbeidslivet.. Hvis regjeringen vil få opp tempoet i kampen mot fattigdom, må de gjøre noe for å realisere målet om en skole for alle, sier FO-leder Randi Reese, og minnet om at de 70 000 barna lever i fattige familier sliter mer på skolen andre.. Men regjeringen sier nei.. - Dersom staten skulle overstyre kommunene på dette, måtte vi enten erstatte noen lærere med sosialarbeidere eller finne nye midler.. Ingen av delene er aktuelt akkurat nå, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt.. (Fontene, 05.. Velferdsalliansen - 10 år og lite blid!.. Med ny logo, stortelt med flere arrangementer på youngstorget og med en ny organisasjonsstruktur, markerer Velferdsalliansen sitt 10-års jubileum.. Vi har brukt mye av tiden på å bygge opp nettverket vårt.. Nå er vi klar til å samle kreftene til et felles løft for velferdssamfunnet, sier leder Rolf Solvang.. - Det har kommet en ny gruppe fattige i Norge de siste årene, nemlig arbeidende fattige , sier organisatorisk nestleder Ibe Hassel.. (Fontene, 04.. 4.. -5.. sept: Velferdsalliansen markerer 10 år.. (Velferdsalliansen, 01.. Kommunalkonferansen 2008: 23.. -24.. september.. Kommunalkonferansen 2008, i regi av LO Kommune, har tittelen "Bærekraftig utvikling.. Verdivalg og handling".. En rekke av landets fremste politikere, forskere og tillitsvalgte skal delta.. Ett av de fire hovedtemane er fordelingspolitiske endringer , og om dette temaet skal økonom Victor Norman diskutere forholdet mellom offentlig og privat forbruk, og Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten skal innlede om den nye ulikheten - er den en trussel mot velferdsstaten? Påmeldingsfrist: 5.. Sosialforsk 20 år - Jubileumskonferanse 20.. Sosialforsk ved Høgskolen i Oslo feirer 20 år i 2008, og dette markeres med Jubileumskonferanse med tema Velferdsstaten sett nedenfra torsdag 20.. november i høgskolens lokaler i Pilestredet 35.. Blant foredragsholdere er Sanford Schram ved Bryn Mawr College), og Sosialforsk-forskerne Steinar Stjernø og Sissel Seim.. I tilknytning til jubileet utgis antologiene Fattigdommens dynamikk og Det utfordrende foreldreskapet.. Blant forfatterne på førstnevnte er Famis prosjektledere Tone Fløtten og Axel West Pedersen.. Påmeldingsfrist 20.. Les mer om antologiene:.. Fattigdommens dynamikk.. Sissel Seim og Ivan Harsløf (red.. ).. Det utfordrende foreldreskapet.. Bente Puntervold Bø og Bennedichte C.. R.. Olsen (red.. ):.. Velferdsalliansen ble stiftet 6.. mars 1998 og inviterer til to dagers markering med totalt seks arrangemenger i stortelt på Youngstorget i Oslo.. og 5.. september 2008.. På programmet står blant annet Sosialpolitisk Forum med tema Fattigdomshøringen 2008 med innlegg om fattigdomsutviklingen i 2008 og et panel bestående av Randi Reese, Edvard Vogt, Sissel Seim, Ivar Brevik og Marianne Borgen og Elling Borgeraas..

  Original link path: /nyheter2008sep.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter august 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside august 2008.. Leder: - Ute av syne, ute av sinn.. Turister som klager over at det er mange tiggere, prostituerte og narkomane på Carl Johan, får en personlig beklagelse fra Oslo kommune.. Byrådsleder Erling Lae sier til NRK Østlandssendingen at tilstanden ødelegger Norges renommé som velferdsstat.. Lae kritiserer regjeringen for.. å ha gitt opp tiggerne,.. ved å tillate tigging.. Men som Oslos øverste sjef må det forventes at han gjør mer enn å klage og beklage i brev.. Oslo kommune må opprette tiltak og gi nødhjelp til gatefolket, skriver Dagbladet på lederplass (27.. 08.. Kommentar fra Lae: - Skal vi tolere nøden?.. (Dagbladet, 30.. Finland: Front mot fattigdom utfordrer regjeringen.. - Til kamp mot fattigdommen! Dette slagordet møter finansminister Jyrki Katainen og sosial- og omsorgsminister Liisa Hyssälä når regjeringen onsdag møtes til budsjettbehandling.. En rekke organisasjoner innen mental-, helse- og sosialomsorgsbransjen samt de bosted- og arbeidslediges foreninger samles i demonstrasjon for å kreve større sosial rettferdighet i neste års budsjettforslag i Finland.. (Hofvudstadsbladet, 26.. - NAV Fauske gjør en god jobb for de svakeste.. Arbeids- og velferdsdirektoratet er på rundreise i landet for å se hvordan NAV-kontorene gjennomfører Kvalifiseringsprogrammet.. Direktoratet har satt opp en kvote for hvor mange hvert kontor bør nå, og Fauske ligger an til å bli et av de første kontorene her i landet som oppnår målet som er satt av direktoratet.. (Saltenposten, 26.. Sverige:.. Avgifter i grunnskolen utestenger barn.. Svenske kommuner tolker skolelovens paragrafer om skoleavgifter på svært ulikt vis.. Det viser en ny undersøkelse fra svenske Redd Barna, som har intervjuet både kommuner og foreldre.. Uansett avgiftenes størrelse, så strider de både mot prinsippet om en kostnadsfri grunnskoleutdanning og Barnekonvensjonen og fører til særbehandling av de mange barn som lever i økonomisk utsatthet.. (Rädda Barnen, 25.. Barns rätt till utbildning - i Sverige och i världen.. Lyssna på de fattiga barnen.. (Norrbottens-Kuriren, 28.. Avgiftsfritt.. (Allehanda, leder, 26.. Barn stängs ute med avgifter.. (Karlskoga-Kuriren, 25.. De frivillige organisasjonene tar fattigdomskampen.. (Aftonbladet, 25.. Trondheim: Handlingsplan mot fattigdom.. 8000 innbyggerne i Trondheim lever i økonomisk fattigdom.. Tusen av disse er barn.. Andre utsatte grupper er eldre, unge uten utdanning og barnefamilier med lav inntekt.. Politikerne i Trondheim vil sette større fokus på fattigdom, og nå har de utarbeidet en ny handlingsplan som skal bekjempe fattigdom i kommunen.. (NRK Trøndelag, 25.. KrF fikk prege fattigdomsplan.. (KrF, 29.. Tilbud til de som trenger det mest.. Narvik kommune har arrangert aktivitetsuke for unger som ellers sjelden får oppleve kostnadskrevende aktiviteter.. Forebyggende team for barn og unge har gjennomført leiren med støtte fra det statlige prosjektet Styrket innsats mot fattigdom blant barn, unge og familier.. (Ofotens Tidende, 21.. På vei til egen bolig - erfaringskonferanse 3.. - 4.. september.. Ingen er nødt til å bo på gata i Norge i dag.. Men selv om myndighetene klarer å skaffe et krypinn til alle, er det ikke like lett å legge til rette for at alle skal kunne skape seg et hjem.. Dette er blant annet tema for erfaringskonferansen "På vei til egen bolig", som arrangeres i Tromsø 3.. og 4.. Blant innlederne er Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen, som skal legge frem rapporten Ikke bare, bare å bo.. (Fami, 20.. Påmeldingsinformasjon.. Konferanseprogram.. Oslo Ap: Alle barn bør ha rett på ferietur.. Det er et politisk mål at alle barn skal ha noe å glede seg til om sommeren.. For familier som ikke har økonomiske mulighet til å gi barna sine ferie, må fellesskapet stille opp, sier leder i Sagene Arbeiderparti, Mina Gerhardsen, til Dagbladet.. (Østkantavisa/Dagbladet, 18.. Sverige: Stadig flere fattige enslige mødre.. En femtedel av Sveriges enslige mødre lever under fattigdomsgrensen.. Foreningen.. Sveriges makalösa föräldra.. r krever utvidet åpningstid i barnehager og skatteavdrag for enslige.. Den svenske sosialministeren sier nei: det skal ikke lønne seg å skille seg.. (Sydsvenskan, 18.. Stavanger: Gateprest oppfordrer til å gi penger til tiggerne.. Per Arne Tengesdal, gateprest i Kirkens Bymisjon i Stavanger, mener Stavangers innbyggere må godta tiggerne i bybildet.. Dette er folk som trenger penger til livsopphold.. De har et oppriktig behov, og vi skal ikke møte dem med aggresjon, som mange gjør, sier gatepresten.. (Rogalands Avis, 15.. KrF-varaordfører:  ...   milliarder kroner å bruke på andre velferdsreformer, sier Halvorsen.. (Dagbladet, 11.. ).. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet.. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) å gjennomføre en evaluering av Kvalifiseringsprogrammet.. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.. Det overordnede spørsmålet er om Kvalifiseringsprogrammet bidrar til å nå mål som er satt for tiltaket, spesielt om programmet bidrar til at flere kommer i arbeid eller aktivitet.. (NAV Kommune, 08.. FO forventer mer av de rød-grønne.. - Vi er ikke fornøyd med sosialtjenestene og fattigdomssatsingen til denne regjeringen, sier FO-leder Randi Reese.. FO synes det er flott at regjeringen har klart å skape så mange arbeidsplasser som kommer alle til gode, men mener det er en skam at sosialhjelpsatsene samtidig er så lave i mange kommuner.. Reese mener regjeringen bør gå inn for satser anbefalt av forskningsmiljøet SIFO.. Hun er utålmodig på dette området og forventer at det snarest blir tatt nasjonale grep.. (Fontene, 08.. Kvalifiseringsprogrammet tema på formidlingskonferanse.. Arbeids- og velfredsdirektoratet arrangerer i november fire regionale formidlingskonferanser.. Konferansene retter seg mot ansatte i NAV-kontorene og den øvrige kommunale sosialtjenesten.. Oppfølging av brukere og kvalifiseringsprogrammet blir hovedtema.. Erfaringer fra prosjekter som Tettere individuell oppfølging (TIO) og Ny sjanse står på dagsorden, sammen med andre områder som har relevans for kvalifiseringsprogrammet: arbeidsevnevurdering, boligsosialt arbeid og rusproblematikk.. - De rike fattige.. - Hvordan kan det ha seg at så mange av de fattige bruker like mye penger som middelskiktet? Fordi de ikke er fattige, viser SSB.. I siste nummer av Samfunnsspeilet, det populærvitenskapelige tidsskriftet til Statistisk sentralbyrå (SSB), viser sosiolog Arne S.. Andersen at en god del av de som faller inn under formelle fattigdomsdefinisjoner, har et forbruk som er langt høyere enn det inntekten deres skulle tilsi, og det uten at de har tatt opp forbrukslån.. Dag og Tid diskuterer funnene med Andersen og intervjuer filosof Lars Fr.. H.. Svendsen.. (Dag og Tid, 07.. Arne S.. Andersen,.. Lever de med tynn lommebok over evne ?.. Samfunnspeilet 3/2008.. Sverige: Fattigdommen sprer seg i forstadene.. Sveriges kommuner og landsting, SKL, regner med at den totale kostnaden for sosialbidrag i Sverige kan øke med en milliard på grunn av regjeringens forandringar i a-kassen og sykeforsikringen.. Den moderate politikken i Sverige har medført færre med a-kasse og flere på sosialbidrag, og fattigdommen sprer seg i de svenske forstedene.. De arbeidsløse settes opp mot barnefamilier og gamle.. Redslen for å havne på feil side skjerper motsetningene.. (Aftonbladet, 07.. Kristiansand: Stramt leiemarked.. Byombud i Kristiansand - Kim Henrik Gronert - varsler økende boligkrise i Kristiansand.. Han sier til Fædrelandsvennen at å skaffe en bolig er blitt dagens fremste fattigdoms-problem.. - Det handler om rettferdighet!.. - Jeg ble en gang spurt om jeg ikke blir motløs av all elendigheten jeg møter daglig.. Svaret er at jeg ikke ser elendighet, men urettferdighet.. Urettferdigheten i verden, og dermed fattigdommen, er skapt av mennesker, skriver Ola Ødegaard, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne.. Stiftelsen jobber for de fattige, for taperne i samfunnet, vi jobber for rettferdighet og da kan man ikke la seg blende av elendigheten verken i verden som sådan eller problemene i det norske samfunnet, skriver Ødegaard.. (Oppland Arbeiderblad, 07.. Venstre: Vi trenger nye fattigdomstiltak.. - Venstre deler regjeringens mål om å bekjempe fattigdom, men vi mener det nå er på tide å finne nye løsninger, sier André N.. Skjelstad (V).. - Tiden er forbi for store kollektive løsninger.. Vi trenger målrettede tiltak, og Venstre har fremmet flere forslag som vil bidra til en effektiv fattigdomsbekjempelse: forsøk med borgerlønn, gratis tannhelse for enkeltgrupper, økt satsing på rusomsorg og flere tiltaksplasser for mennesker som har problemer med å komme inn i arbeidslivet.. (Venstre, 06.. Valla savner trykk på fattigdom og helse.. Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla mener de rødgrønne må få opp dampen for å unngå et regjeringsskifte neste år.. - Regjeringen har gjort mye bra og levert på mange områder, men i andre saker er det en del som gjenstår.. Først og fremst bekjempelsen av fattigdom.. Det er en skamplett at sosialhjelpssatsene er lave sammenlignet med andre land.. Der er jeg skuffet over regjeringen, sier Valla.. (Avis2, 06.. Kolberg reagerer kraftig på Valla-kritikk.. (P4, 06..

  Original link path: /nyheter2008aug.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter juli 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside juli 2008.. Kvalifiseringsprogrammet avhenger av hver enkelt kommune.. Kvalifiseringsprogrammets suksess vil avhenge av den enkelte kommunes ressurser og vilje til å følge opp langtidsmottakere av sosialhjelp, sier statsviter Mariann Deila Bryn.. Hun har skrevet masteroppgaven.. Kvalifiseringsprogrammet rett medisin mot sosialhjelpsavhengighet?.. ved Høgskolen i Oslo, og avdekker at tiltaket har en rekke svakheter ved seg.. (Telemarksavisa, 26.. Skal få flere vekk fra sosialhjelp.. Debatt: Fattigdom og ulikhet.. - Dagens fattigdomsdefinisjoner er ikke presise.. Innvendingene mot min kronikk om fattigdomsbegreper rokker ikke ved dette, skriver Lars Fr.. Svendsen, prosjektleder i Civita.. Han avviser kritikken som har kommet etter hans kronikk i Aftenposten den 10 juli.. - Dagens fattigdomsdefinisjoner er uholdbare, og vi behøver en mer adekvat fattigdomsdefinisjon for å kunne iverksette målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom, mener Svendsen.. Leder: - Avskaff fattigdommen.. (Vårt Land, 15.. Hvem er de fattige?.. (Aftenposten, 10.. Kronikk: Mytene om fattigdom i Norge (Aftenposten, 10.. - Fattigdommen er stor i Norge.. (P4, 10.. Kronikk: Privilegertes ubehag.. - Mener virkelig Lars Fr.. Svendsen at regjeringens mål om å bekjempe "den relative fattigdommen" - og det faktum at denne betegnelsen brukes i Norge - er et større problem enn den private rikdommen og det forbruket som setter standard for levekår her i landet?, spør litteraturviter Marianne Bjørneboe i en kronikk.. - Hans kritikk av det relative fattigdomsbegrepet er basert på en for akademisk tenkemåte fjernt fra levd liv og konkret virkelighet, mener Bjørneboe.. (Aftenposten, 22.. Taler tiggernes sak.. Diskrimineringsombudet vil nå vurdere om =Oslo bryter loven ved å nekte utenlandske tiggere å selge gatemagasinet.. Samtidig nekter Fattighuset å gi fattige utlendinger mat.. (Dagsavisen, 23.. Utenlandske tiggere skal få mat likevel.. Kronikk: Fattigdommens system.. Det finnes gode grunner til å fokusere på fordelingen av goder også i velstående samfunn som Norge, mener Marianne Nordli Hansen, professor i sosiologi ved UiO.. Hun har studert utviklingen i betydningen av familieøkonomi for fire typer vanskelige livssituasjoner blant 20-åringer, og finner et klart mønster: Jo fattigere foreldre, desto større risiko for å havne i alle former for vanskelige livssituasjoner (Aftenposten, 19.. Taper penger på å jobbe.. Skatte- og trygdesystemet gjør at enslige forsørgere ikke tjener på å jobbe.. Klassekampens utregninger viser at en enslig mor eller far med ett barn ikke tjener på å gå fra null prosents stilling til halv ufaglært stilling, og nesten ikke tjener på å gå fra sommerjobb til hel ufaglært stilling.. Hovedårsaken er at skattesystemet og trygdesystemet ikke spiller på lag.. Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen (Ap), innrømmer at det finnes stønadsfeller (Klassekampen, 16.. Kommentar: Når penger er statusmarkør.. - Den politiske debatten om fattigdom trenger innspill fra lykkeforskerne, skriver Kari Gåsvatn i Nationen.. - Det er en selvmotsigelse å både ville avskaffe fattigdommen og samtidig ønske å beholde inntekt som statusmarkør.. For den norske fattigdommen er relativ.. Den står i kontrast til flertallets materielle velstand.. Fattigdomsproblemet kan ikke frikobles fra forskjellssamfunnet (Nationen, 16.. - Barn utestenges.. Barneombudets nestleder Knut Haanes sier barnefattigdom er et problem i Norge.. NOVA- og  ...   har nå stanset, men noen nedgang merkes ikke, til tross for gode år i svensk økonomi (Dagens Nyheter, 10.. Last ned rapporten fra Swedbank.. - Barnetrygden er behovsprøvd for de fattigste.. - Verken å behovsprøve eller å skattelegge barnetrygd er gode virkemidler, mener Karin Andersen (SV).. - Vi kan starte med å fjerne behovsprøvingen for de fattigste.. De som lever på sosialhjelp risikerer å få livsoppholdet redusert like mye som hele barnetrygden.. Det har kommunene lov til og mange gjør det.. I praksis er dette behovsprøving kun for fattigdom, og fører til at mange av de fattigste barnefamiliene ikke får barntrygd i det hele tatt, skriver hun (Dagbladet, 08.. Venstre: - Regjeringens satsing mot fattigdom har feilet.. - Regjeringens mål var å hjelpe 5.. 400 mennesker ut av fattigdom i år, men hittil har bare 700 personer søkt seg inn på kvalifiseringsprogrammet.. Venstres sosialpolitiske talsperson André N.. Skjelstad mener at kvalifiseringsprogrammet for å få folk ut i arbeid og ut av fattigdom har feilet (Venstre, 07.. Kommentar: Urealistiske løfter om sosialhjelp fra Venstre.. Venstre vil på lang sikt heve minstesatsen for sosialhjelp til 2,5G for langtidsmottakere, og holde bostøtten utenfor.. - Alt tyder på at store grupper, kanskje flertallet, vil tape på å jobbe hvis Venstre, mot formodning, skulle få gjennomslag, skriver Are Slettan i en kommentar (NA24, 04.. SV har hatt mange sjanser til å gjøre noe med fattigdom!.. (Venstre, 30.. 06.. Barnetrygden splitter Ap.. Sterke rødgrønne krefter vil omfordele barnetrygden til dem som trenger den mest.. Debatten om skattlegging av barnetrygden splitter både Arbeiderpartiet, regjeringen og Stortinget (DagenMagazinet, 01.. Uten barnetrygden stopper familiene.. (Dagsavisen, 02.. Willoch vil ha høyere barnetrygd.. (Dagens Næringsliv, 01.. Rystet over Karita og Helga.. (Dagsavisen, 30.. Vurderer skatt på barnetrygden.. (Arbeidets rett/ANB, 26.. Nytt NOVA-notat:.. Tidligere barnevernsklienter trenger oppfølging.. NOVA-notatet.. Barnevern og sosialhjelp.. viser at mangelfull utdanning og vesentlige helseproblemer ser ut til å være en viktig kilde til senere problemer hos tidligere barnevernsklienter.. Hele 65 prosent av dem har mottatt sosialhjelp minst én gang i perioden 1997-2005, mens tilsvarende tall i befolkningen forøvrig var 15 prosent.. Notatet er forfattet av NOVA-forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B.. Kristofersen (NOVA, 01.. Last ned NOVA Notat 3/08.. Se også NOVA Rapport 3/08.. Barnevernsklienter i Norge 1990-2005.. (utgitt 15.. 04.. Barnevern og Nav må skjerpe seg.. (Fagbladet, 01.. Får ikke nok hjelp.. (ABC Nyheter, 01.. Sverige: Ny utredning om lavinntekt.. 24 juni presenterte Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd den første delen i en ny låginkomstutredning.. Rapporten omhandler hvordan inntektsfordelingen i Sverige har utviklet seg de siste årene og er skrevet at utrederne Anna-Kirsti Löfgren og Mats Larsson.. Rapporten ble kommentert av Mona Sahlin, Joakim Palme, Katrine Kielos og Stig-Björn Ljunggren.. (Socialdemokraterna, 24.. Les mer og last ned rapporten.. Nya låginkomstutredningen avslöjande och mörk faktasamling.. (Rättvisepartiet Socialisterna, 02.. Willoch vil ha høyere barnetrygd.. Det er blitt for dyrt å få barn, derfor må barnetrygden opp, mener tidligere statsminister Kåre Willoch (H).. Han rister på hodet over Ap-nestleder Helga Pedersens forslag om skattlegging av barnetrygden (Dagens Næringsliv, 01.. 7..

  Original link path: /nyheter2008jul.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter juni 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside juni 2008.. Ny Fami-rapport: Et trappetrinn opp i livet.. Fafo- og Fami-forskerne Anna Skårberg (bildet) og Tone Fløtten belyser i en ny rapport den statlige tilskuddsordningen til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner.. Ordningen ble opprettet i 2005 som et ledd i tiltaksplanen mot fattigdom.. Frivillige organisasjoner mottar tilskudd til aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet.. Dette har vært vellykket, viser evauleringen.. (Fami, 30.. Et trappetrinn opp i livet.. (NAV, 30.. Ny Fafo-rapport: Levekår i Groruddalen.. Groruddalen har lenge blitt sett på som et problemområde, og dette er noe av bakgrunnen for at Oslo kommune og staten har inngått et samarbeid om en tiårig satsing på området.. Fafo-forsker Marjan Nadim (bildet) har i en ny rapport sett på om levekårene i Groruddalen skiller seg fra resten av byen, eventuelt på hvilken måte, og om det er viktige levekårsforskjeller innad i Groruddalen.. Rapporten inngår som en del av oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen, og er en videreføring av Fafos levekårskartlegging i Oslo fra 2007.. Groruddalen - mye bedre enn sitt rykte.. (Aftenposten, 30.. - Rystet over Karita og Helga.. Forskere er rystet over at Arbeiderpartiets Karita Bekkemellem og Helga Pedersen i helgen tok til orde for nye måter å fordele barnetrygd på.. Jeg er rystet.. De kan umulig basere dette på kunnskap, sier samfunnsforsker Karin Gustavsen.. NOVA- og Fami-forsker Mona Sandbæk mener behovsprøving av barnetrygden vil oppleves som stigmatiserende for familier med lav inntekt, da undersøkelser viser at disse familiene gjerne vil klare seg på universelle ordninger.. Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten (bildet) mener at slike tiltak vil være en ideologisk dreining for Arbeiderpartiet (Dagsavisen, 30.. Flere fattige barn i Sverige.. Antallet barn som vokser opp i fattige familier øker raskt i Sverige.. Værst er det for barn av enslige foreldre - mer enn hver fjerde i denne gruppen beregnes å leve under fattigdomsgrensen neste år (Flamman, 30.. Danmark: De fattige bør ha det litt fetere.. De økonomiske stønadene til de fattigste danskene er for lav.. Det mener et flertall av befolkningen ifølge ny undersøkelse.. Men regjeringen avviser å heve ytelsene av frykt for at folk heller vil ha offentlig støtte enn å jobbe.. Minsteytelser økes med 609 millioner kroner.. De generelle minsteytelsene på rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og overgangsstønaden til enslige forsørgere heves til 1,97G, og regjeringen har som siktemål at disse ytelsene skal heves til 2G.. - Dette vil gi et økonomisk løft til dem som har de laveste trygdeytelsene og er dermed et viktig bidrag i Regjeringens fattigdomsbekjempelse sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.. (AID, pressemelding, 27.. SV krever milliarder til fattige.. Frelsesarmeens slumstasjon på Grünerløkka i Oslo fikk 700 flere brukere i fjor, til tross for de rødgrønnes Soria Moria-løfte om å avskaffe fattigdom i Norge.. SVs finanspolitiske talsmann Heikki Holmås krever at fattige må løftes med flere milliarder kroner i den rødgrønne regjeringens siste statsbudsjett før valget, for å understreke at de mener alvor.. Han lanserer to nye konkrete forslag gjennom Dagsavisen: Kraftig skattelette til lavlønte, og solid løft i sosialhjelpssatsene.. SV vil ha milliarder i skattelette.. (NRK, 27.. Boligsosialt arbeid: 2500 personer får hjelp til å bo.. Tilskudd til oppfølgingstjeneste i bolig.. hjalp i fjor 2 500 personer på landsbasis.. Flesteparten som får råd om alt fra praktisk hjelp i boligen til økonomisk rådgivning, er rusmisbrukere.. Tiltakene, som drives av midler fra Sosial- og helsedirektoratet, er særlig opptatt av å tilrettelegge tjenestetilbudet til personer som skrives ut av insitusjon eller løslates fra fengsel.. Dette går fram av rapporteringen fra de nær 100 kommunene og tiltakene som mottok tilskudd i 2007.. (SHdir, 27.. Vurderer skatt på barnetrygden.. Karita Bekkemellem vil endre på barnetrygden.. Skattlegging eller behovsprøving må vurderes, mener den tidligere barneministeren.. Hun er dermed på linje med Senterpartiets Dagfinn Sundsbø, som nylig tok til orde for å skattlegge barnetrygden samtidig som trygden økes like mye som staten får mer i skatt.. Dette treffer sosialpolitisk veldig godt og omfordeler mellom rik og fattig, sa Sundsbø til ANB.. - Økt barnetrygd ville hjulpet flere tusen norske barn.. I forrige uke presenterte NOVA rapporten Barns levekår, som viser at rundt 54.. 000 norske barn lever i familier som er under fattigdomsgrensen.. NOVA-forsker Mona Sandbæk mener at tiltak som allerede eksisterer i stor grad kan hjelpe foreldre med lav inntekt i å gi barna gode oppvekstforhold.. - Problemet er at barnetrygden ikke har blitt justert og søskentillegget er fjernet.. Trygden har dermed gått drastisk ned i realverdi.. Når beløpet går dramatisk ned, må noe gjøres, sier Sandbæk.. (Aftenposten, 26.. rapporten.. Fattighuset politianmelder sentralbanksjefen.. Styret ved Fattighuset vil anmelde sentralbanksjef Svein Gjedrem for grov uforstand i tjenesten etter nok en renteøkning i dag.. Borgen mener den økonomiske situasjonen er forverret for svært mange nordmenn som følge av renteøkningene, og viser til de siste ukenes avisoppslag om tvangssalg av boliger og vanskelig boligmarked.. (VG, 25.. Kommentar: Avskaff fattigdommen.. - Regjeringen skulle avskaffe fattigdommen.. Etter tre år setter de ned et utvalg for å finne ut hvordan, skriver Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land.. - I dag oppsummerer Jens Stoltenberg regjeringens tredje arbeidsår.. Han vil legge fram en liste over alt han har oppnådd.. Avskaffelse av fattigdommen kommer ikke til å stå på den lista.. Det er regjeringens største skam, mener Simonnes.. (25.. Fattigdom på vent.. Regjeringen får ikke sosialklientene "opp om morran".. Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens største satsing mot fattigdom, men man er langt unna målet om at 5400 personer skulle få hjelp - og det bare i år.. Hittil i år har kun 700 søkt om bistand til å komme i jobb gjennom programmet.. 7 av 8 plasser er ikke opprettet.. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen tror fremdeles det er mulig å nå målet.. - Vi har nå lagt opp til et trøkk på dette.. Blant annet reiser nå 120 veilledere rundt til kommunene, for å få igang prosjektet, sier han.. Høyres nestleder Jan Tore Sanner derimot lar seg ikke overbevise.. Han mener regjeringen har mislyktes i kampen mot fattigdom.. (NRK, 25.. Ikke farvel til fattigdommen.. (Fagbladet, 25.. Vil ha flere inn på kvalifiseringsprogrammet.. (NAV, 17.. SV ønsker KrF-samarbeid.. Mandag erklærte KrF-leder Dagfinn Høybråten SV som partiets hovedmotstander, og var særlig skuffet over regjeringspartienes innsats for å bekjempe fattigdom.. Men SV er ikke interessert i å føre en fattigdomskamp med KrF, og kommer i stedet med en utstrakt hånd.. Jeg syns det blir snålt at Kristelig Folkeparti utroper SV som en politisk hovedmotstander.. De burde heller tenke mer på at vi kan være forbundsfeller i kampen mot fattigdom, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell (bildet).. (Vårt Land, 24.. Skuffet over regjeringens fattigdomsinnsats.. (Lofotposten, ANB-NTB, 23.. Evaluering av.. tilskuddsordning til aktivisering og arbeidstrening.. Fafo- og Fami-forskerne Anna Skårberg (bildet) og Tone Fløtten har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet evaluert ordningen med aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.. Ordningen ble innført i statsbudsjettet for 2005 som ett tiltak i regjeringens fattigdomssatsing.. Prosjektrapportering kommer i form av Fami-rapporten Et trappetrinn opp i livet som publiseres i begynnelsen av juli.. (Fami, 24.. Skal utrede forskjeller.. Regjeringen vil finne ut hvorfor det blir større forskjeller mellom fattige og rike.. Fram til 30.. april neste år skal et offentlig utvalg utrede årsakene til økonomiske forskjeller i Norge, skriver Aftenposten.. KrF-leder Dagfinn Høybråten mener man allerede vet nok til å sette i gang arbeidet mot økte forskjeller.. (Ukeavisen Ledelse, 24.. Regjeringen utreder årsaker til økonomiske  ...   fattige øker, sier Solberg.. Vi vil øke bostøtten, vi vil ha lavere barnehagetakster for de som har dårligst råd og ikke minst vil vi ha mer arbeidstrening, sier Solberg.. (Høyre, 13.. Høyre: - Ta fra bøndene og gi til fattige.. (TV2, 13.. Kommentar: En skole for alle.. - Den norske skolen reproduserer i stor grad sosiale forskjeller og fattigdom går i arv gjennom skolen.. Slik kan vi selvsagt ikke ha det, skriver SVs skolepolitiske talsmann Lena Jensen.. - Det er uakseptabelt at mange barn ikke lykkes i skolen fordi de aldri lærer seg å lese å skrive tilstrekkelig godt, faren for fattigdom og marginalisering senere i livet er stor for denne gruppen.. Derfor er det gledelig at regjeringa gradvis fram mot 2010 bevilger en milliard til flere lærere i lese-, skrive-, og matematikkfag for de aller yngste barna, skriver Jensen.. (ab24, 13.. Rapportlansering på NOVA 19.. juni: Barns levekår.. NOVA inviterer til rapportlansering fra prosjektet Barns levekår betydningen av familiens inntekt.. Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.. K.. S.. ), er en landsomfattende intervjuundersøkelse blant norske barnefamilier som lever under EUs fattigdomsgrense.. De samme familiene følges gjennom en tiårsperiode, og det gjennomføres tre datainnsamlinger: 2003, 2006 og 2009.. På seminaret presenteres resultater fra den andre datainnsamlingen.. Innledninger ved NOVA-forskerne Mona Sandbæk, Anne Skevik Grødem, Lars B.. Kristofersen og Jon Ivar Elstad.. Rapportlanseringen finner sted tordag 19.. juni kl 12-14 på NOVA i Munthesgt 31 i Oslo.. juni.. (Fami, 13.. Tyskland: Arbeid verner ikke mot fattigdom.. Drøyt en fjerdedel av Tysklands befolkning (20 millioner) kategoriseres som fattig, og en fersk studie fra arbeidsdepartementet viser at arbeid ikke lenger verner mot fattigdom.. Som så mange amerikanere tvinges stadig flere tyskere til å ta seg en ekstrajobb.. (TCO-tidningen, 12.. Venstres reviderte nasjonalbudsjett for 2008.. Venstre prioriterer blant annet fattigdomsbekjempelse i sitt alternativ til Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2008.. Venstre er skuffet over at regjeringen heller ikke nå anstrenger seg nevneverdig for å oppfylle sitte eget løfte om å avskaffe fattigdommen.. Derfor foreslår Venstre en rekke forslag som vil bidra til en effektiv fattigdomsbekjempelse bl.. a tilrettelegging for en borgerlønnsreform, økt bostøtte og økt satsing på rusomsorg.. (Venstre, 12.. Oslo kommune gir hjelp til fattige barn.. Arbeids- og Velferdsdirektoratet satser på å bekjempe fattigdom, i tillegg til å gi midler til barn og unge.. 61 kommuner i landet har mottatt midler til fattigdomsbekjempelse.. Oslo har fordelt sine penger på syv bydeler: Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand.. (Lokalavisen, 11.. Kronikk: Den nye overklassen.. - Klassesamfunnet lever i beste velgående.. Gjennom de siste tiårene er penger blitt omfordelt til de rikeste i et omfang uten sidestykke, skriver Magne Flemmen, Universitetslektor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.. - Ulikheten i det norske samfunnet har økt dramatisk, selv om mange ønsker mer likhet.. Fra 1993 til 2004 økte de 5000 rikeste sine inntekter med 213 prosent.. Dette fremgår i Fafo-rapporten.. Rikdom på nye veier II.. fra 2006.. I norsk samfunnsforskning er klasse så å si et ikke-tema, og det har forsvunnet fra den politiske debatten.. Dette er alvorlig for demokratiet, siden det betyr at grunnleggende spørsmål om folks levekår og muligheter ikke snakkes om, mener Flemmen.. Les kronikken her.. Kommentar: - Fattigomsorgen tilbake til de frivillige?.. - I gamle dager gikk sosialarbeiderne ut av kontorene for å møte folk der de var.. Det har man lite tid til i dag.. Det er blitt en skrivebordsjobb å være sosialarbeider mange steder, skriver Eva Mona Malm i en kommentar i Fontene.. - Mye har skjedd på kunnskapsfronten og med metodeutvikling i sosialt arbeid, men har det hjulpet noe på fattigdomsfaktorene at vi vet enda mer om hvorfor folk blir fattige? spør Malm.. (Fontene, 10.. - Sosialklientene sviktes av regjeringen.. - De rødgrønnes løfter om avskaffelse av fattigdom forblir kun løfter, skriver Aleneforeldreforeningen.. Foreningen viser til SSB sine tall for sosialhjelpssatsene for 2007, og mener konklusjonen er entydig når en går igjennom ett flertall av kommunene; sosialklientene har ikke fått noe stort løft under denne regjeringen.. Dette er stikk i strid med løftene om avskaffelse av fattigdom som regjeringspartiene kom med i 2005.. (Aleneforeldreforeningen, 08.. Kommentar: - Tigging er ikke et valg.. - Er det uetisk å la folk tigge? Kanskje er det mer uetisk å la være å gjøre noe med fattigdommen, skriver Camilla Lied, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO og Janne Flyghed, professor i kriminologi, Stockholms universitet i en kommentar i Aftenposten.. - Høyres byrådsleder i Oslo, Erling Lae, skriver i sin artikkel 2.. juni at folk må slutte å gi til tiggere.. Et hovedargument er at tiggerne er prisgitt andres velvilje, og at det dermed er uetisk å la mennesker tigge.. Vi mener at det kanskje er mer uetisk å la være å gjøre noe med fattigdoms- og rusproblematikken, skriver Lied og Flyghed.. (Aftenposten, 07.. Se også :.. - Uetisk å tillate tigging.. NIBR-rapport slakter regjeringens boligpolitikk.. Fattige faller mellom to stoler når de skal skaffe seg et hjem, konkluderer Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR).. Konklusjonen som trekkes av NIBR er klar: Husbankens startlån, boligtilskudd og bostøtte er virkemidler som ikke henger sammen.. Tidligere har Riksrevisjonen påpekt det samme.. (Vårt Land/NTB, 06.. Last ned rapporten (pdf):.. Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån.. (NIBR-rapport 2008:13).. Nye løfter til våre fattige.. (Dagbladet, leder, 08.. Eigen eigd bustad er målet.. (Norsk Boligbyggelag, 06.. Kleppa vil hjelpa fleire til eigen bustad.. (KRD, pressemelding, 06.. Debatt i Rett på 6.. juni: - Bør tigging forbys?.. - Etter at tiggeforbudet ble opphevet for tre år siden har antallet tiggere eksplodert i norske byer og tettsteder.. Er tigging en pest og en plage som må forbys? Eller er tiggerne bare mennesker i nød som trenger vår hjelp? Er det fattigdom og rus og ikke tiggingen som er problemet? I NRK-programmet Rett på 6.. juni inviteres lytterne til å debattere om tigging bør forbys.. Med i debatten for å diskutere med lytterne er Generalsekretær i Kirkens bymisjon, Sturla Stålsett og stortingsrepresentant Martin Engeset fra Høyre.. Høyre: - Regjeringen skaper nye fattige.. Erna Solberg er bekymret for regjeringens manglende innsats for unge som står i fare for å bli avhengige av sosialhjelp, heter det i en pressemelding fra Høyre.. - Alle kan bidra med noe, sier hun, og etterlyser tilrettelagt arbeidstrening for unge i faresonen.. (Høyre, 03.. Foto: CF Wesenberg/kolonihaven.. Kommentar: - Uetisk å tillate tigging.. - I et land der ingen, i teorien, behøver å tigge av nødvendighet, handler det å bekjempe tigging om å beskytte mennesker mot seg selv og mot offentlig ydmykelse, skriver Erling Lae (H), byårdsleder i Oslo.. - Hva er grunnen til at vi ser mer sosial nød i Oslos gater enn i andre byer? Er vi mer opptatt av å lindre på kort sikt enn av å fjerne årsaken til nøden? Gjennom å tillate tigging, slik Stortinget nå har vedtatt, signaliserer vi egentlig at vi har gitt opp tiggerne, skriver Lae.. Lae vil unngå at Oslo blir Tiggerstaden.. (Aftenposten, 03.. Forbud hjelper ikke i Danmark.. - Tigger neppe for andre.. De fattiges kvarter.. I Sentrum bydel i Oslo, bydelen som omringer regjeringskvartalet, bor de fattigste av de fattige i Norge.. - Det er fortsatt store fattigdomsproblemer i Oslo, både i sentrum og i østlige bydeler, sier Ina Herrestad ved selvhjelpskontoret Batteriet i Storgata i Oslo.. - Problemet er at mye av den ikke synes..

  Original link path: /nyheter2008juni.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter mai 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mai 2008.. Fafo-notat: Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. I et nytt Fafo-notat oppsummerer forskerne Johan Christensen, Tone Fløtten og Christer Hyggen (bildet) rapporteringene fra de kommunene som fikk tiltaksmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet og/eller Sosial- og helsedirektoratet i 2006.. Midlene var tildelt som et virkemiddel i kampen mot barnefattigdom til et utvalg norske kommuner.. (Fami, 29.. 05.. Les mer og last ned notatet.. Skal bekjempe barnefattigdom.. 24 nye millioner er fordelt til 43 kommuner som en del av satsingen på å forebygge og bekjempe barnefattigdom.. Nå deltar totalt 56 kommuner i programmet.. - Denne satsingen skal gi oss ny kunnskap om tiltak som sosialtjenesten/NAV kan iverksette for å bistå barn og unge som er eller kan bli rammet av økonomisk fattigdom, sier direktør Anne Lieungh i Arbeids-og velferdsdirektoratet.. Midlene er øremerket til barn som bor i husholdninger som mottar sosial stønad, men skal inngå som et ledd i kommunenes samlede arbeid for å forebygge og bekjempe barnefattigdom.. (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 28.. Få tilskudd til barneferien.. (VG, 29.. - Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre.. Minstepensjonen til enslige pensjonister skal økes med 16 476 kroner til 136 296 kroner, det vil si en økning på 13,75 prosent.. Tilleggspensjonen til unge uføre trappes også opp, med en økning på 14 112 kroner.. Grunnbeløpet (G) i folketrygden økes med 5,5 prosent.. - Dette sikrer en betydelig realinntektsvekst for pensjonister og andre som får sine inntekter regulert gjennom folketrygdens grunnbeløp, sier statsminister Jens Stoltenberg.. - Jeg er svært godt fornøyd med at partene i trygdedrøftingene er enige i forslaget vi har lagt fram, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.. (AID, 28.. Venstre: - Trygdeoppgjøret for de som har minst.. FrP mener Jens lurer pensjonistene.. (FrP, 28.. Tøyer fattigdomsmålet.. I Stortinget forsøkte opposisjonen i går å grille statsminister Jens Stoltenberg om den rødgrønne innsatsen mot fattigdom.. Og noen gispet litt da formuleringen alle politikere vet man ikke kan innfri arbeid til alle plutselig er målestokk.. Arbeid til alle er et grunnleggende mål.. Kamp mot fattigdom er et grunnleggende mål.. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi når dem hundre prosent, sier statsministeren (Vårt Land, 28.. Krisemøte om fattigdom.. Politisk ledelse fra fem departement blei går innkalt til SVs miniseminar om faren for ny gjeldskrise, og konsekvensen for de den rammer hardest; de fattige.. Initiativtaker var Karin Andersen, SV.. Hun har den vanskelige jobben som leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, med det parlamentariske ansvaret for regjeringens fattigdomspolitikk.. Den er, etter manges mening, ikke imponerende.. (Bergens Tidende, 27.. SV vil gi kreditor større ansvar.. (Hegnar Online/NTB, 26.. Fattige barn i Namsos får hjelp.. Tidligere i år satte Namsos fokus på de vel 250 barna som lever i trange økonomiske kår i kommunen, og søkte om penger fra staten for å kunne hjelpe.. Nå har de fått innvilget 700.. 000 kroner til bekjempelse av fattigdom blant barn og unge.. (NRK Trøndelag, 24.. Fornøyd deltaker på kvalifiseringsprogram.. - Nå kan jeg betale regningene mine selv og slipper å søke sosialen hver måned.. Det gir en god følelse, sier Cecilie Andresen fra Lier til statssekretær Laila Gustavsen.. Andresen er fylkets første deltaker i NAVs nye kvalifiseringsprogram for personer med svak tilknytning til arbeidslivet.. I opplegget, som er skreddersydd for trebarnsmoren, er det ett hovedmål å komme ut i jobb.. (Drammens Tidende, 24.. Leder: Sliterne og de fattige.. På Soria Moria sa regjeringens at fattigdommen i Norge kan fjernes.. - Nå er vi lei slike uforpliktende løfter, skriver Nationen på lederplass.. - Det som trengs, er strukturer og grep som kan gjøre kampen mot fattigdommen like konkret og forpliktende som kampen for LOs slitere.. Vi støtter helhjertet avisa Klassekampen når den forslår at opposisjonen og regjeringen samles for å utarbeide et nasjonalt fattigdomsforlik.. (Nationen, leder, 20.. Kommentar: - Lammende samkjørte.. Regjeringspartiene har blitt lammende samkjørte både når det gjelder fattigdoms- og storbypolitikk, mener redaktør Trine Eilertsen.. - Før Kristin Halvorsen og SV gikk i regjering, var kampen mot fattigdom en hovedsak for partiet.. Nå forsvarer Halvorsen renteøkninger med at de fleste nordmenn tåler såpass.. SV og Arbeiderpartiet kan ikke ignorere storbyenes interesser, men Sp kan gjøre det, for de har kjernevelgerne sine andre steder, skriver Eilertsen.. (Bergens Tidende, kommentar, 20.. LO med nye krav til Jens.. LO-ledelsen og Arbeiderpartiets statsråder og stortingsrepresentanter møttes mandag til fagligpolitisk konferanse.. Regjeringspartiene er nødt til å ta debatten om hvilke kampsaker det skal satses på foran valget i 2009 og neste stortingsperiode.. Den debatten vil LO være med på, sa LO-leder Roar Flåthen.. For LO står innsatsen mot sosial dumping og fattigdom sentralt.. Det samme gjør kravet om en inkluderingsgaranti myntet på dem som faller utenfor arbeidslivet.. (Hegnar Online/NTB, 19.. Leder: - Nå bør regjeringen sette inn ekstraordinære tiltak.. Da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett sist torsdag, var det nest siste sjanse til å oppfylle ett av de viktigste løftene i Soria Moria-erklæringen: Å avskaffe fattigdom i Norge.. Så langt bør det kunne være enighet om at regjeringen ikke er i nærheten av å innfri på dette punktet.. (Klassekampen, leder, 19.. Slår tilbake mot fattigdomskritikk.. Aleneforeldreforeningen mener barna er uskyldige ofre for regjeringens politikk og refser de rødgrønne partiene for ikke å ville bekjempe fattigdom.. - Helt feil, sier statssekretær Laila Gustavsen (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. Hun viser til at regjeringen til sammen spytter inn 1,6 milliarder kroner i ulike fattigdomstiltak.. - Vi opprettholder et veldig høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak, samtidig som arbeidsledigheten stuper.. Det å hjelpe folk i arbeid er det aller viktigste tiltaket for å bekjempe fattigdom, sier Gustavsen.. Stadig flere tyskere blir fattige.. En ny rapport viser at 13 prosent av den tyske befolkningen lever i det som offisielt betegnes som fattigdom, og en firedel må ha det offentliges støtte for å greie seg.. Arbeidsminister Olaf Scholz sier at kløften mellom landets rike og fattige blir stadig større.. (ANB-NTB-DPA, 18.. EØS informasjonsmøte: Stavanger 20.. mai og Bergen 22.. mai.. Velferdsalliansen/European Anti Poverty Network (EAPN)Norge inviterer representanter fra det frivillige Norge til informasjonsmøte om organisasjonenes muligheter for deltakelse i transnasjonale utvekslingsprosjekter med andre lands NGOer.. Formålet er å gi økt kunnskap om EU/EØS finansieringsordninger, samt ulike aktører, miljøer og institusjoner i Europa som kan være til gjensidig nytte for norske NGOer gjennom utveksling av kunnskap på tvers av landegrensene.. (Velferdsalliansen, mai 2008).. Sosialpolitisk Forum: Stavanger 20.. mai.. I lys av utviklingen rundt regjeringens satsing på styrking av brukerorganisasjoner med kontaktutvalg og dialogforum, samt deltakelse og oppretting av lokale og regionale brukerutvalg i NAV inviterer vi organisasjoner, brukere av NAV sine tjenester og offentlig forvaltning til samling tirsdag 20.. mai i Stavanger og torsdag 22.. mai i Bergen, begge dager kl.. 12.. 30 - 15.. 30.. (Sosialpolitisk Forum, mai 2008).. Høring - utredning om gjeldsregister i  ...   år (2004).. - Den mest utsatte gruppen når det gjelder overføring av sosialhjelpsmottak mellom generasjoner, er langtidsmottakere, sier direktør Anne Lieungh i Arbeids-og velferdsdirektoratet, som har bestilt rapporten.. Seminar i Oslo 16.. mai:.. Fattigdom og bostedsløshet i moderne tid.. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, inviterer til seminaret.. Poverty in modernity.. med David Wagner, Professor of Social Work and Sociology at the University of Southern Maine.. Wagner har skrevet: The Poorhouse: America's Forgotten Institution (Rowman-Littlefield) i 2005 med siste kapittel som heter: From Old Poorhouses to New Ones.. Seminaret arrangeres på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Domus Nova, St.. Olavs Plass, Oslo fredag 16.. mai kl 13.. 15.. Skal kjempe mot fattigdommen.. Gerd-Liv Valla brenner for et samfunn uten fattigdom.. Hun mener regjeringen må vise ansvar når mange hundre tusen lever på fattigdomsgrensa i rike Norge.. Med EU-utregningen for fattigdom, som tar utgangspunkt i alle som tjener under 60 prosent av befolkningsgjennomsnittet, har Norge 400.. 000 fattige.. I følge Valla opererer regjeringen med helt andre fattigdomstall.. De mener landet har 100.. Valla mener en økning i sosialhjelpen vil hjelpe mange inn i arbeid.. (Groruddalen, 12.. Vil hjelpe de fattige i nord.. Kirkens Bymisjon tar nye grep for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.. Med statlige midler skal "Batteriet" nå etableres i Nord-Norge.. Dette er et servicekontor som tar sats på å gjøre folk som sliter med fattigdom mer synlige i samfunnet, og hjelpe dem i å nå fram.. (Radio Tromsø, 09.. Kommentar: Det nye klassesamfunnet.. - Fram til 2000 auka dei rikaste sin del av totalinntekta frå 3 til 8 prosent.. Korleis kan det skje utan større protestar? For det første fordi dei aller fleste av oss har fått det betre, skriver sjefredaktør Tom Hetland.. - Sidan 1989 har reallønna for norske arbeidstakarar auka med over 50 prosent.. Rikdommen for dei få betyr ikkje fattigdom for dei mange.. Fattigdom er det saktens i det norske samfunnet, og kanskje er han også meir synleg enn før.. Men dei fattige er gjerne rusmisbrukarar og utlendingar som det er lett å definera ut av det gode norske selskap.. Vil hjelpe andre fattige.. Geir Rønning opplevde dramatiske og brå hendelser som fikk han til å starte Foreningen Fattignorge.. Denne uken har han arrangert fattigdomsseminar.. Målet med seminaret er å informere politikere, sosialtjenesten og NAV.. Den daglige lederen er godt fornøyd med 60 deltakere på konferansen i Ålesund.. Karin Andersen Årets fattigmann.. Hedersprisen "Årets fattigmann" går til lederen i Stortingets sosialkomité.. Utdelinga skjedde under et seminar som foreninga Fattignorge holder i Ålesund.. Karin Andersen (SV) fra Hedmark, leder i arbeids- og sosialkomiteen, er den første som får denne prisen.. Fattignorge, som har hovedkontoret sitt i Ålesund, vil dele ut prisen hvert år til en person som har gjort en spesiell innsats for fattigdomssaken over tid.. (NRK Møre og Romsdal, 08.. Fattigmann utfordrer LO.. 10.. 000 flere fattige i Norge.. Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge fikk 10.. 000 flere fattige det første året med rødgrønn regjering.. for å avskaffe fattigdommen.. Men arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har en lang vei igjen å gå.. SSB har nå gjort opp status for 2006: Mens mange tjener mer, øker antallet fattige.. (Stavanger Aftenblad, 08.. - Ukritisk fattigdomsdekning.. - Fortellinger om fattige i Norge skygger ofte for helhetsforståelsen for fattigdomsproblemene, mener Fafo- og Fami-forsker Bjørn Richard Nuland.. Han har undersøkt mediedekningen om fattigdom i Norge og etterlyser mer stoff om den ordinære hverdagsfattigdommen.. Han synes de mange enkelthistoriene har sin verdi, men de skaper ikke god nok bakgrunn for en riktig virkelighetsforståelse.. (Journalisten, 07.. Einar Gelius: - SV er Norgesmestere i løftebrudd.. - Hva er det SV vil da?, spør prest og Landstinget-deltaker Einar Gelius.. Han skal møte nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell til debatt i Froland, og Gelius sier han kommer til å gå hardt ut mot SV under debatten.. - De må være norgesmestere i valgløftebrudd.. Hvor ble det av satsingen mot fattigdom? Kristin Halvorsen skulle trylle fram milliarder av kroner hvis de vant valget.. Hvor har de blitt av?, spør Gelius.. (TV2, 06.. Leter seg frem til de unges problemer.. Etter å ha brukt 140.. 000 kroner på hjelp til ni ungdommer i Larvik, sier sosialtjenesten de har fått resultater de tidligere bare kunne drømme om.. - Ungdommene har fått en oppfølging vi aldri før har kunnet gi, sier lederen for sosialtjenestens ungdomsgruppe, Astrid Inghilleri.. - Dessverre tar en avklaring ofte flere år hos oss.. Nå er jobben gjort på tolv uker.. Gjennom et skreddersydd kurs ved iFokus, betalt med statlige fattigdomsmidler, sier hun (Østlands-Posten, 06.. Renta øker fattigdomsproblemet.. Den økte renta gjør det nå vanskelig for mange å betjene boliglånene sine.. - Vi merker det helt tydelig blant folk vi er i kontakt med, sier Georg Rønning som er daglig leder i Foreningen Fattignorge til NTB.. Han ser ikke bort fra at den betydelig høyere renta fort kan utvikle seg fra et problem for enkeltpersoner til et problem for samfunnet.. (Øyene/ANB-NTB, 05.. Ålesundspolitikere viser liten interesse for fattigdomseminar.. Foreningen Fattignorge arrangerer et to dagers seminar om fattigdom i Ålesund denne uken, men blant de 60 påmeldte er det bare en politiker fra kommunen.. Daglig leder i Fattignorge i Ålesund, Georg Rønning.. Rønning er skuffet over at lokalpolitikerne ikke viser større interesse.. (NRK Møre og Romsdal, 05.. Seminarprogrammet.. Valla talte om de fattige.. Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla savnet ikke å tale på Youngstorget 1.. mai, men brukte likevel dagen til å kjempe for dem hun mener trenger det.. I år snakket hun om de fattige under solidaritetsgudstjeneste.. (Vårt Land, 01.. Leder:- Fattigsvikt.. (Vårt Land, 02.. KrF: Regjeringen har gitt opp fattigdomskampen.. KrF-leder Dagfinn Høybråten kritiserte i sin 1.. mai-tale regjeringen for å ikke følge opp løftene til de fattige.. Han oppfordret regjeringen til å bruke attføringsbedriftenes kompetanse mer aktivt, kutte behandlingstidene i NAV, gi egenandelsordningen for medisiner en bedre sosial profil og slippe til de frivillige og ideelle kreftene i rusomsorgen.. Flåthen tror ikke på fattigdomsløfte.. Som hovedtaler på Youngstorget 1.. mai var LO-leder Roar Flåthen spesielt opptatt av at mange unge faller utenfor og ender i fattigdom.. Flåthen tror at Norge fortsatt vil ha et fattigdomsproblem etter valget i 2009, tross regjeringens løfter om å fjerne fattigdommen før den tid.. (Aftenposten, 01.. YS: Velstanden øker, men det gjør også fattigdommen.. - 1.. mai har fortsatt betydning! sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim i sin 1.. mai-tale.. - Det er nok en del som vil være uenig i dette utsagnet, siden vi jevnt over har et godt arbeidslivet her i Norge.. Men, hvis vi ser nærmere etter er det fortsatt mye å gripe fatt i og forbedre.. Velstanden øker, men det gjør også fattigdommen, sa Kvalheim.. (YS, 01..

  Original link path: /nyheter2008mai.html
  Open archive


 • Archived pages: 125