www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Fami - nyheter april 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside april 2008.. Borgerlønn: - Utfordrer arbeidslinja.. Borgerlønnstankegangen utfordrer arbeidslinja, hvis alle skal ha rett til en støtte uten at det knyttes krav om at du må stå opp om morran.. - Vi må tørre å teste ut borgerlønn for å gjøre oss erfaringer om hvordan den fungerer.. Derfor har vi ønsket å starte med en gruppe som står utenfor arbeidslivet, nemlig langstidsmottagere av sosialhjelp å teste ut borgerlønn i noen kommuner i Norge, sa Venstres nestleder, Ola Elvestuen på seminar om borgerlønn i går.. (Venstre, 29.. 04.. 08).. Les mer.. Kystpartiet vil øke sosialstøtten.. Landsmøtet i Kystpartiet mener at minimumssatsene for sosialstønadssatsene bør heves til det nivået som er anbefalt av Statens Institutt for Forbruksforskning.. Dette nivået ligger på nærmere 8000 kroner når husleie og strøm er betalt.. (Kystpartiet, 29.. FrP Drammen: Sosialklienter kan plukke søppel for å få penger.. Bystyrepolitikeren Ulf Erik Knudsen (FrP) foreslår at 100 av Drammens sosialhjelpmottakere settes til å rydde søppel tre dager i uken, og to dager i uken til aktiv jobbsøking.. Fafo- og Fami-forsker Christer Hyggen (bildet) mener forslaget er lite gjennomtenkt.. Han er opptatt av likevekt.. Det skal ikke bare være krav til sosialhjelpmottakeren, men også til tiltaket.. Å plukke søppel trenger ikke være galt.. Det er en viktig jobb, men om det blir sett på som en straff av dem som gjør det, vil det ikke fungere, sier Hyggen.. (Drammens Tidende, 29.. Se også:.. Ap: Vil ikke tvinge sosialklienter på jobb.. (VG, 24.. 08).. Høyre: Vil tvinge alle sosialklienter på jobb.. Ny NOVA-rapport: Barnevernsklienter i Norge 1990-2005.. Personer med fortid som barnevernsklienter, har dårligere levekår enn personer som ikke har vært i barnevernet.. Dette er hovedkonklusjonen i et omfattende forskningsprosjekt som NOVA-forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B.. Kristofersen nå presenterer funn fra.. - Vi finner store forskjeller når det gjelder utdanning, inntekt, bruk av sosialhjelp og arbeidsledighet.. Tidligere klienter har også større helseproblemer enn befolkningen for øvrig, forteller Clausen.. 70 prosent av de tidligere barnevernsbarna har mottat sosialhjelp en eller flere ganger i perioden 1997-2005.. Tilsvarende andel for sammenlikningsutvalget er 12 prosent.. (Fami, 28.. Les mer og last ned rapporten.. Konferanse om barnefattigdom 29.. -30.. mai.. Fattigdom blant barn og unge - NAV-samarbeidet i et fattigdomsperspektiv er tittelen på en todagers nettverkskonferanse om barnefattigdom.. Flere Fami-forskere skal innlede.. I tillegg til ansatte i sosial (NAV)- og barnevernstjenesten på kommunalt nivå inviteres forskningsmiljøer, andre offentlige forvaltningsorganer og representanter fra frivillig sektor og interesseorganisasjoner.. Konferansen arrangeres av NAV (tidligere SHdir) og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) på Quality Airport Hotell Gardermoen 29.. mai 2008.. Les mer om program.. Økt innsats for fri rettshjelp.. Fri rettshjelp-tilbud som Gatejuristen, Juss-Buss og Jusshjelpa får i 2008 økt støtte fra Stortinget.. Gatejuristen i Oslo får doblet sin støtte fra 1,5 til 3 millioner kroner, mens studenthjelptiltak som JURK og Jusshjelpa får en økning på 400.. 000 kroner fra i fjor, melder Aps stortingsgruppe i en pressemelding.. (Vesterålen Online, 28.. Debatt: - Det store klassekuppet.. - Jens Stoltenberg tar ikke fra de rike og gir til de fattige.. Han gjør det motsatte, mener Siv Jensen og Robert Eriksson, hhv formann og pensjonspolitisk talsmann i FrP.. - Den nye AFP-løsningen innfører et nytt klasseskille i Norge: Mens friske LO-medlemmer i 50-åra får en gullkantet pensjon fra staten, overlates unge uorganiserte til å sikre seg selv, skriver de i et innlegg i Dagbladet (28.. Skal utrede årsaken til økonomiske forskjeller.. Famis to prosjektledere, Fafo-forsker Tone Fløtten og NOVA-forsker Axel West Pedersen, ble i statsråd i dag oppnevnt som medlemmer i et offentlig utvalg som skal utrede økonomiske forskjeller.. Utvalget skal ledes av riksmeklingsmann Svein Longva, og vil levere sin rapport innen 30.. april 2009.. (Finansdepartementet, pressemelding, 25.. Les mer>>.. Ny Fami-rapport: Det er jo ingen som sulter her, men.. I en ny rapport fra Fami presenterer forskerne Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Jardar Sørvoll hvordan et utvalg norske kommuner arbeider med å forebygge og bekjempe fattigdom.. Hensikten har vært å drøfte hvordan disse kommunene forstår fattigdom, å se på hvilke utfordringer de møter og på hva som er deres erfaringer med å iverksette og gjennomføre en lokal fattigdomspolitikk.. (Fami, 24.. Les mer og last ned rapporten>>.. Ny Fami-rapport: Når nøden skaper overskrift.. I en ny rapport fra Fami ser Bjørn Nuland på medienes dekning av frivillige organisasjoner som jobber med fattige.. Det frivillige arbeidet med fattigdom får stor plass i norske medier, og det er grunn til å tro at medienes måte å presentere problemene på kan påvirke befolkningens oppfatning av hva som utgjør det norske fattigdomsproblemet.. Rapporten ble lagt fram på et frokostseminar hos Fafo i dag>>.. Ap: Vil ikke tvinge sosialklienter på jobb.. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vil ikke tvinge sosialklienter til å ta kurs eller arbeidstrening, slik som Høyre krever.. Det er ikke aktuelt å komme med et slikt påbud.. - Jeg har lite tro på tvang.. Og jeg tror ikke forslaget er gjennomførbart slik Per-Kristian Foss forslår det, sier Hanssen.. Høyre: Vil tvinge alle sosialklienter på jobb.. Høyre krever at alle sosialklienter kommer seg opp om mårran for å ta kurs eller få arbeidstrening.. Hvis ikke kan pengestøtten forsvinne.. Avtroppende nestleder i Høyre, Per-Kristian Foss, ønsker å stramme ytterligere inn på arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens (Ap) stå opp om mårran -krav.. Valla-angrep på Hanssen.. Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla beskylder arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) for å være arrogant overfor sosialklienter.. Da hun talte på årsmøtet til Arbeidsmandsforbundet i Nordland i helgen gjorde Valla det klart at hun ikke er imponert over regjeringens innsats i kampen mot fattigdom.. (Dagsavisen/ANB, 21.. Liten tro på unge fattige.. Ifølge en ny rapport er det lite motivasjon å hente på sosialsenteret hvis du er ung og fattig.. Rapporten viser nemlig at ungdommene selv har mye større tro på  ...   på færre personer.. Det har blitt flere helt ledige med en arbeidssøkervarighet på fire år og mer fra 2003 til 2007, viser en undersøkelse fra NAV.. - Mange av disse vil få hjelp til å komme i jobb gjennom kvalifiseringsprogrammet, forteller Erik Oftedal, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.. Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens største satsning på fattigdomsfeltet og NAVs viktigste oppgave i 2008.. (NAV, 11.. AFI og Frischsenteret evaluerer NAVs kvalifiseringsprogram.. Høsten 2007 innførte regjeringen et kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad.. Programmet er et kommunalt ansvar og forvaltes av de lokale NAV-kontor.. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal evaluere i samarbeid med Frischsenteret.. Det grunnleggende spørsmålet som evalueringen skal gi svar på, er om kvalifiseringsprogrammet bidrar til at de som deltar i programmet kommer i arbeid og aktivitet, og om de også blir værende i arbeid.. (AFI, 09.. Kragerø: Folkemøte om fattigdom 9.. Onsdag 9.. april arrangerer partiet Rødt et folkemøte, der søkelyset settes på fattige i Kragerø.. Blant innlederne er lederen for foreningen "Fattig-Norge", Georg Rønning.. Og i panelet deltar ordfører og sosialsjef og representanter fra Kragerø kommune og hjelpeorganiasjoner.. (Kragerø Blad Vestmar, 07.. Les mer>.. Sosialhjelpen under tilsyn.. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil innføre tilsyn med.. kommunenes utbetalinger til sosialhjelp-klienter.. Pengestøtten kan i dag variere med flere tusen kroner hver måned, avhengig av hvilken kommune mottakeren bor i.. Regjeringen vil at fylkesmennene skal kontrollere at kommunene følger loven og gir den sosialhjelpen folk har krav på, skriver Aftenposten i sin papirutgave.. (Aftenposten/Velferdsalliansen, 05.. Regjeringen + fattigdomsbekjempelse = omsider sant.. (Samfunnsmagasinet/NTB, 07.. 48,3 millioner til tiltak for barn og unge i større bysamfunn.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har bevilget 48,3 millioner kroner i tilskudd til barne- og ungdomstiltak i 23 bykommuner over hele landet.. 31,5 millioner er øremerket spesielle tiltak rettet mot barn, unge og familier som er berørt av fattigdomsproblemer.. (BufEtat, 03.. Se også.. Barne- og likestillingdepartementets nettsider.. Kristiansand og Arendal får nesten to millioner.. (NRK Sørlandet, 04.. 416 000 kroner til tiltak for barn og unge i Ålesund.. (BLD, 04.. Hele 4,2 millioner til tiltak for barn og unge i Bergen.. Minst penger til Bodø og Tromsø.. (Avisa Nordland, 03.. Gjøvik og Hamar: 1,1 mill til fattige barn.. (Oppland Arbeiderblad, 03.. 2 millioner til tiltak for barn og unge i Stavanger.. (Sandnesavisen, 02.. Skien: 1,2 mill.. til barn og unge.. (Varden, 02.. Porsgrunn: 100.. 000 kroner til fattige barn.. (Porsgrunnposten, 02.. Drammen: 900 000 kroner til fattige barn.. (Drammens Tidende, 01.. Fattig-penger til Fredrikstad.. (Fredrikstad Blad, 01.. 750.. 000 mot fattigdom i Sarpsborg.. (Sarpsborgs Arbeiderblad, 31.. 03.. Østfold fylke får 2,8 millioner av potten.. (Moss Avis, 31.. Larvik og Sandefjord: 1,4 mill til fattige barn.. (Østlands-Posten, 31.. - Media gir for stor oppmerksomhet til fattige finner.. Den finske statsministeren Matti Vanhanen har vakt forargelse i riksdagen med sine uttalelser om fattigdommen i Finland.. Statsministeren syns at massemedia gir alt for stor oppmerksomhet til de fattige, mens de ikke intresserer seg for hvor bra det går for det store flertallet.. (Svenska YLE, 04.. 0.. 4.. Les mer og her radioinnslaget her>>.. Regjeringens innsats mot barnefattigdom i 2008.. Publikasjonen Satsing på barn og ungdom fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), beskriver regjeringens mål og innsatsområder på barne- og ungdomsfeltet i 2008.. På side 102-104 beskrives innsatsen mot barnefattigdom, deriblant kompetansetiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom, barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, og tiltak for ungdom i risikosonen (Fami/BLD, 02.. Last ned publikasjonen her>>.. Boligsosialt arbeid på masternivå.. Er du interessert i boligsosialt arbeid? Til høsten starter Høgskolen i Bodø videreutdanning på masternivå.. Studietilbudet gis i samarbeid med Husbanken, som er tildelt en rolle i regjeringens kamp for å avskaffe fattigdom og bostedsløshet.. Husbanken har særlig ansvar for å bidra til kompetanseheving på det boligsosiale området.. (Fontene, 27.. Nytt studium skal bekjempe bostedsløshet.. (Rana Blad, 02.. Etablerer kontaktutvalg for fattigdomsbekjempelse.. I kampen mot fattigdom styrker regjeringen kontakten med frivillige organisasjoner og etablerer et kontaktutvalg for fattigdomsbekjempelse.. Vi har bevilget 10 millioner kroner til dette formålet i statsbudsjettet for 2008, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.. Sekretariatsoppgavene for kontaktutvalget legges til Batteriet som drives av Kirkens Bymisjon.. (AID, pressemelding, 01.. Millionstøtte til fattigdomskamp.. (Kirkens Bymisjon, 02.. En anerkjennelse av fattige.. (Fontene, 02.. KREM får 500 000 i driftstilskudd.. (Telemarksavisa, 02.. Fattignorge får driftstilskudd fra Regjeringen.. (Foreningen Fattignorge, 01.. 169 millioner til nye tiltak i Groruddalen i 2008.. En Fafo-undersøkelse som ble lagt fram i februar i fjor, viste at folk trives godt i Groruddalen, men at området har en høy andel innvandrere fra ikke-vestlige land, og en høy andel innbyggere med dårlige levekår.. Groruddalssatsingen inneholder fire programmer: Transport, grønne områder, stedsutvikling og inkludering.. Sistnevnte har fokus på inkludering, oppvekst og levekår, og gratis kjernetid i barnehagene for 4- og 5-åringer er den største satsingen til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Groruddalen.. Staten gir også midler til ekstra tiltaksplasser og tiltak for å få unge inn i utdanning og arbeid, samt tiltak for å bedre folkehelsen.. Les mer om Fafo-undersøkelsen, og last ned Fafo-rapporten Levekår på vandring.. her.. Sosial- og helsedirektoratet skifter navn til Helsedirektoratet.. Sosial- og helsedirektoratet skifter i dag navn til Helsedirektoratet.. Navnendringen skyldes at ansvaret for oppgavene som Sosial- og helsedirektoratet utførte for Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet 10.. mars.. (Fami, 01.. Sosial- og helsedirektoratet skifter navn.. (HOD, nyhet, 14.. Samler sosialtjenestene i ett direktorat.. (AID, pressemelding, 31.. 01.. Nordisk folkehelsekonferanse 9.. -12.. juni.. Den niende nordiske folkehelsekonferansen arrangeres 9.. 12.. juni 2008 i Östersund.. Den første konferansedagen vil vie oppmerksomhet til sosial ulikhet i helse.. Professor Sir Michael Marmot som leder verdenskommisjonen om sosiale helsedeterminanter vil være hovedtaler.. Han viser hvordan helseforskjeller innen og mellom land er sosialt skapt og derfor fullt mulig å gjøre noe med.. Hvordan står det så til i de Nordiske land? (Fami, 01.. 08) Les mer på.. Helsedirektoratets nettside>>.. Tilbake til førstesiden.. Tilbake til nyhetsarkiv..

  Original link path: /nyheter2008apr.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter mars 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside mars 2008.. Artikkel: Hva kjennetegner barnefattigdom?.. Vi snakker om barnefattigdom når barna lever i husholdninger som ligger under fattigdomsgrensen.. Men hva kjennetegner de som i størst grad opplever fattigdommen på kroppen? spør NOVA- og Famiforsker Anne Skevik Grødem i en ny artikkel.. De viktigste risikofaktorene er: De er oftere barn av ikke-vestlige innvandrere, de er barn som har mange brødre og søstre, og de er barn hvis foreldre ikke er i lønnet arbeid.. Dessuten, jo lavere inntekt husholdningene har, jo større er sjansen for at barnet opplever materielle mangler.. (Fami, 31.. - Stønadsnivået er flaskehalsen i kampen mot fattigdom.. Regjeringens prisjustering av de veiledende sosialhjelpssatsene inneværende år med 2,5 % betyr at forskjellene mellom de som står innenfor og de som står utenfor arbeidslivet økes ytterligere, skriver Velferdsalliansen.. - Kvalifiseringsstønaden i dag er så lav at den ikke løfter deltakerne ut av fattigdommen.. Nivået på sosialhjelpen og nivået på kvalifiseringsstønaden er derfor flaskehalsen i kampen mot fattigdom, mener Velferdsalliansen, og krever en dobling av rettighetsbasert livsopphold til fattige i Norge.. (Velferdsalliansen, 30.. Kan den nordiske modellen være løsningen på Europas problemer?.. Senter for europeiske studier ved Harvard University arrangerer en konferanse om den nordiske modellen 9.. -10.. Fafos forskningssjef Jon-Erik Dølvik (bildet) er en av arrangørene.. Det har vært et vanlig syn blant kritikerne av de store EU-landenes sosialpolitikk og arbeidsmarkedsinstitusjoner at de er økonomisk ineffektive og produserer sosial ulikhet, og at dette kan loses ved å omforme politikk og institusjoner i retning av den norsdiske velferdsmodellen.. Hensikten med denne konferansen er å få kritisk gjennomgang av dette synet.. (Fami, 26.. Les mer om konferansen hos Norges forskningsråd.. (som støtter konferansen sammen med Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland og Fafo).. Poverty Dynamics and Social Exclusion.. Tone Fløtten (bildet), forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, har sammen med Espen Dahl og Thomas Lorentzen publisert artikkelen Poverty Dynamics and Social Exclusion: An Analysis of Norwegian Panel Data i.. Journal of Social Policy.. 37/02.. Forfatterne studerer forholdet mellom fattigdom og sosial eksklusjon i et dynamisk perspektiv og ser på to dimensjoner ved sosial eksklusjon: mangel på vennskapsrelasjoner og mangel på deltakelse i organisasjoner.. De undersøker hvordan fattigdom henger sammen med sosial eksklusjon avhengig av hvor lenge fattigdommen varer og hvor sterk fattigdommen er.. (Fami, 25.. Les sammendrag av artikkelen hos Cambridge Journals.. Sverige: Barnefattigdommen stabiliseres og forskjellene øker.. En ny rapport fra Rädda Barnen viser at 12,6 prosent av Sveriges to millioner barn lever i fattigdom, det innebærer at 242 000 barn lever i økonomisk utsatthet.. I perioden 2002-2005 har barnfattigdommen i Sverige stabilisert seg på et jevnt nivå.. Samtidig øker forskjellene mellom ulike grupper og mellom ulike deler av landet.. Annet hvert barn i familier med en enslig forelder med utenlandsk bakgrunn lever under fattigdomsgrensen, ifølge rapporten.. (Rädda Barnen, 25.. Les mer og last ned på rapporten>>.. Unga blir allt fattigare.. (Sveriges Radio P3, 27.. Avgiftsfri skola kritiseras för sina kostnader.. (Sveriges Radio, 25.. - Bevara barnbidraget.. (Dagens Nyheter, leder, 25.. Näringsminister Maud Olofsson (c) vill dra in barnbidraget.. (Sydsvenskan, 25.. Arne Skarpsno , gatebarnas far , er død.. Arne Skarpsno ble 81 år gammel, melder TV 2.. Skarpsno var kjent for å ha kjempet for hjemløse, vanskeligstilte og rusmisbrukere i Oslo.. I 1997 fikk han Kongens fortjenestemedalje i sølv.. I desember i fjor ble han hedret med en byste på Plata i Oslo, og Skarpsno kom under avdukingen med en klar oppfordring til folk om å gjøre mer for andre.. (Oslo Puls/NTB, 23.. 230 millioner til kvalifiseringsprogrammet i 2008.. Regjeringen fordeler 230 millioner kroner på kommuner med NAV-kontor til kvalifiseringsprogrammet i 2008.. Programmet skal bidra til å redusere fattigdom, hovedsaklig ved at flere som står utenfor arbeidsmarkedet kommer i arbeid.. Programmet skal gi personer mulighet til å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.. Kvalifiseringsprogrammet er et sentralt virkemiddel i regjeringens kamp mot fattigdom og er viktig i realiseringen av NAV-reformen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.. Delte meninger om programmet blant lokalpolitikere i Verdal.. (Trønder-Avisa, 25.. Fattig-Norge ønsker samarbeid med NAV.. Lørdag 8.. mars hadde TV2 Lørdagsmagasinet et innslag om det arbeidet foreningen Fattig-Norge gjør.. Brukererfaringer fra NAV systemet og de vanskeligheter mange opplever var også et tema.. - I løpet av et par timer hadde vi mer enn 1 200 sidevisninger på hjemmesiden.. www.. fattignorge.. og en konstant telefonstrøm, sier daglig leder Georg Rønning i en pressemelding.. - Det kan se ut som om det  ...   og medlemmene er organisasjoner, foreninger og grupper som arbeider mot fattigdom og for brukermedvirkning i Norge.. Formålet er firedelt: avskaffe fattigdom; forbedre levestandarden og livskvaliteten for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte; bidra til økt brukermedvirkning og å bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre organisasjoner, foreninger og grupper.. (Fami/Velferdsalliansen, 07.. Venstre: - Tannløs tannhelsemelding.. I dag behandlet Stortinget regjeringens tannhelsemelding.. Venstre er skuffet over at regjeringen ikke har valgt å gå lengre for utsatte grupper som rusmisbrukere, eldre, sosialhjelpsmottagere og kronikere.. - Sylvia Brustad har tidligere sagt at hun vil tette helsegapet.. Sett i lys av det, er det trist at regjeringen ikke benyttet sjansen til å bedre ordningene for de som trenger det mest på tannhelseområdet, sier Gunvald Ludvigsen helsepolitisk talsmann i Venstre.. (Venstre, 07.. Klarer ikke å avskaffe fattigdom.. Finansminister Kristin Halvorsen vil ikke love å innfri løftene fra Soria Moria om fattigdom og barnehager.. - Jeg tror aldri vi kommer dit at vi kan si at de ikke finnes en eneste person i Norge som føler at de ikke er fattig.. Det kommer til å bli en krevende utfordring for alle bestandig.. Men vi satset mye på å bekjempe fattigdom, og vil satse mer på det, sier hun (NRK, 07.. Regjeringen vil ha Fattig-Norge med på råd.. For å få bukt med fattigdommen i Norge, vil regjeringen trolig om kort tid oppnevne et eget fattigdomsutvalg hvor de fattige selv skal møte.. Regjeringen sa i januar 2006 nei til å nedsette en fattigdomskommisjon fordi den mente en slik kommisjon ville forsinke arbeidet mot fattigdom.. I stedet ser det nå ut til at regjeringen mener at et mindre tungt fattigdomsutvalg bestående av de fattige selv vil føre til en mer treffsikker sosial - og velferdspolitikk.. Kirkens Bymisjon, Velferdsalliansen og Fellesorganisasjonen støtter alle regjeringens ønske om et fattigdomsutvalg.. (ABC Nyheter/NTB, 06.. Sverige: bred satsning mot barnfattigdom.. Hvert femte EU-barn lever i fattigdom.. Også i Sverige lever mange barn i økonomisk utsatte familier, en situasjon som ofte leder til utenforskap.. For å belyse og bekjempe barnfattigdommen i Sverige lanserer Majblomman nå et studiemateriale, som skal øke kunnskapen om den virkelighet disse barna lever i.. (Webfinanser, 06.. Studiemateriale finner du på.. Majblommans nettside>>.. Venstre: - De fattigeste er taperne i helse-Norge.. Situasjonen i helsesektoren stod på dagsordenen da helseminister Sylvia Brustad i dag deltok under Stortingets spørretime.. 85 mrd.. kroner blir brukt på spesialhelsetjenesten i Norge.. - De som får minst av disse milliardene, er de fattigeste i dette landet og som har dårligst helse.. Dette krever tøffe omprioriteringer.. Det dreier seg om rusmisbrukere, psykiatriske pasienter, kronikere, bostedsløse og folk på sosialhjelp, sa Gunvald Ludvigsen under dagens spørretime i Stortinget.. (Venstre, 05.. Nye grep i 2009 for å bekjempe fattigdom.. Kommunene får et kraftig økonomisk løft neste år.. Videre skal det satses på samferdsel, miljøvern og kampen mot fattigdom.. Dette er det bred enighet om blant de rødgrønne partiene, etter det Avisenes Nyhetsbyrå kjenner til.. Regjeringen står samlet om at det nå skal tas nye grep for å bekjempe fattigdom.. Det vil antakelig skje i form av bedre bostøtte og sosialhjelpssatser.. (Dagsavisen/ANB, 05.. Barnfattigdom et stort problem i EU.. Den sosiale situasjonen i EU er forbedret, men det kreves ytterligere innsats for at marginaliserte grupper skal komme inn i samfunnet.. Dessuten lever nesten hvert femte barn under fattige forhold.. Det viser EU-kommisjonens nye rapport om sosial trygghet og sosial integrasjon.. I alle EU-land, utenom i Norden, løper barn større risiko for å rammes av fattigdom enn resten av befolkningen.. (EU-kommisjonen, 03.. Kronikk: Arbeidsmoralisme mot fattigdom.. - Arbeidslinja i sosialpolitikken fungerer som en villedende avledningsmanøver.. Den bringer fokus vekk fra det underliggende hovedproblemet, samtidig som den tildekker mangelen på vilje til å framskaffe alternativt arbeid, skriver Ivar Brevik, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).. Framveksten av nyfattigdom er knyttet til omstruktureringen av arbeidslivet de 30 siste åra.. Fattigdom er framfor alt forbundet med å måtte leve av offentlige overføringer, og jevnt og ufortrødent har vi ervervet oss et stort stønads- og trygdeproletariat, skriver han.. (LO-Aktuelt, 03.. Kronikk:.. Uføretrygda er et adelsmerke.. - Det lønner seg å arbeide, det vet vi alle.. At vi har ordninger som uføretrygd, hindrer massiv fattigdom blant mennesker som arbeidslivet ikke vil inkludere.. Det er dette som er vårt adelsmerke, skriver stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) i en kronikk.. Andersen mener det må gjøres en innsats for at flere kommer inn i arbeidslivet.. (Østlendingen, 03.. Se også kommentar:.. Karin Sveen: - Arbeid er edel arv..

  Original link path: /nyheter2008mars.html
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter februar 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside februar 2008.. Akershus Ap: Tar opp kampen mot fattigdom.. Akershus Arbeiderparti lanserte lørdag en omfattende handlingsplan mot fattigdom.. Men arbeid er det mest essensielle for å bekjempe fattigdom, understreker utvalgsleder Kjell Engebretsen.. (Romerikes Blad, 02.. Slik skal fattigdommen bekjempes.. Kronikk: - De er ikke late, de er fattige.. - Forslag om å forby tigging bunner i en tanke om at fattige fra andre land ikke er vårt problem , skriver Asun Lera St.. Clair, førsteamanuensis ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.. Etter at fattigdomsforsker St.. Clair flyttet fra Barcelona til Bergen i 2000 har hun observert dyrere biler, flere kjøpesentre, mer rikdom og økte forskjeller.. Hun er skremt over at vi ikke ser sammenhengen mellom den økte velstanden og fattigdommen i byen.. (Bergens Tidende, 02.. Les kronikken her>>.. Flere svenske barn lever i fattigdom.. 78 millioner europeere er fattige.. Av dem er 19 millioner barn, konstaterer EU-kommisjonen i sin årlige sosiale rapport.. Sverige har relativt lav andel fattige.. Men både Finland og Sverige pekes i rapporten ut som land der barnfattigdomen øker.. (LO-Tidningen, 28.. 02.. EU-kommisjonens utredninger om sysselsetting og fattigdom.. 800 barn i Sundsvall lever på socialbidrag.. (Svenska Dagbladet, 27.. Finland: Inntektskløftene fortsetter å øke.. Forskjellen mellom fattig og rik i Finland øker og er nå på samme nivå som i begynnelsen av 1970-tallet.. Dette viser en rapport fra Stakes, som har intervjuet 4 500 finner.. Overdirektør Matti Heikkilä ved Stakes leder en kommité som forbereder store endringer i sosialhjelpen, men han har ikke høye forventninger til å lindre fattigdommen.. (Hufvudstadsbladet, 27.. Husbanken får likevel kartlegge boligløse.. Husbanken ønsket å kartlegge antall boligløse, men ble stoppet av bestemmelsene om informert samtykke slik Sosial- og helsedirektoratet tolket bestemmelsene.. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) vurderte også prosjektet og støttet det gjennomført.. Helse- og omsorgsdepartementet har nå overprøvd direktoratet og gir grønt lys for forskningsprosjektet.. (Forskningsetikk, 26.. Kronikk: Nye Forskjells-Norge.. - Vi skaper en stor ny underklasse som kan komme til å bli stående utenfor arbeidslivet.. Unge står uten de mest elementære kvalifikasjoner, skriver Finn Bergesen jr.. , administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).. - Vi er i ferd med å skape en velferdsstat som kveler seg selv.. Vi er i ferd med å sende unge kvinner og menn ut i voksenlivet uten de mest elementære kvalifikasjoner.. De kan risikere å bli sendt ut i fattigdom uten evne til å fungere som demokratiske borgere, skriver Bergensen jr.. Han er spesielt bekymret for unge menn: økning i andel med lav score på leseprøver, høy drop-out-rate i videregående, stadig flere unge menn på uføretrygd og mens.. yrkesdeltagelsen i Norge stiger, synker den for unge menn.. (Aftenposten, 21.. Les kronikken her.. Sosialstøtte beregnes ulikt i kommune-Norge.. Sosialhjelpsklienter må bo i de rette kommunene for å få full uttelling.. Hvilke offentlige stønader kommunene godtar og hvilke utgifter som dekkes, varierer stort.. Forskjellene i sosialhjelps-Norge er nå dokumentert bredere enn noen gang.. Beregningene av konsekvensene av den kommunale praksisen er utført av Aftenposten på bakgrunn av funn i en rapport av Foreningen Fattignorge, Fagforbundet og Juss-Buss.. Rapporten viser store forskjeller i kommunal praksis av hvilke inntekter man kan ha i tillegg til sosialhjelp, og hvilke utgifter som dekkes utenom.. (Aftenposten, 18.. Rapport, Kommuneundersøkelsen 2007.. (Foreningen Fattignorge, 03.. Om Kommuneundersøkelsen.. Uverdige ulikheter i sosialstøtte.. (Nationen, leder, 19.. SV-topp refser kommunene.. (Kommunal Rapport, 19.. Bølge av nyfattige eldre.. BI-forsker Kåre Hagen gir boligkreditt skylden.. - Nå ser vi den første fasen, nemlig at eldre mennesker låner til boligen og har masse penger.. Om noen få år vil vi se de første som har brukt opp alle pengene, og som søker hjelp hos det offentlige, sier Hagen på Økonominytt på NRK P2.. (NRK Nordland, 18.. København: Fattigdom, arbeidsledighet og sosial eksklusjon.. Det brenner i København for åttende natt på rad.. Tilsvarende opptøyer andre steder i Europa de siste årene, har blitt forklart med utbredt fattigdom og arbeidsledighet i kombinasjon med at innbyggere i lang tid har følt et utenforskap.. Håkan Hydén, professor i rettssosiologi ved Lunds universitet sier seg enig i den forklaringen (dn.. se, 18.. Hver sjette københavner er fattig.. (Politiken, 01.. Last ned:.. Fattigdom i København.. (Brosjyre fra København kommune).. Analyse af levevilkår og fattigdom i Københavns Kommune.. (Rapporten).. Leieboerforeningen Bergen: - Innfør leiestopp.. Stig Høisæther i Leieboerforeningen Bergen mener regjeringen må ta skylden for de høye leieprisene.. - I Soria Moria- erklæringen lovet regjeringen å bygge ikke-kommersielle utleieboliger i de største byene.. De var  ...   januar.. - Det er slik vi skal utrydde fattigdommen i Norge, sa Hansen etter besøket.. Bare en uke etter, ble det klart at regjeringen ikke ønsker å dekke lønns- og prisøkningen til attføringsbedriftene.. (Agderposten, 11.. Arendal: Statsråder imponert over arbeidstreningsbedrift.. (Agderposten, 25.. - Bekymringsfullt mange unge utføretrygdede.. På tross av historisk bra arbeidsmarkedet går 10.. 259 unge på trygd.. Dette er bekymringsfullt, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.. Han mener det er bra at mange unge får uføretrygd hvis de trenger det, men er samtidig skuffet over at man ikke har klart å redusere antallet.. - Med et historisk bra arbeidsmarkedet er det utrolig at så mange unge mennesker er utenfor.. Hvis man ikke klarer det nå.. Når skal man klare det da?, spør Høybråten.. (Dagbladet, 10.. Eksplosiv økning i unge uføre.. Nye tall fra NAV viser at det er 10.. 259 uføretrygdede under 30 år.. Det er like mange som det ifølge SSB bor i sørlandsbyen Mandal, der bor det 10.. 281.. - Alvorlig situasjon, sier direktør for arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal.. - Skremmende, sier Frp's Kenneth Svendsen.. - Jeg er dritlei av at man ser på uføretrygd som et problem.. Denne ordningen hindrer massiv fattigdom i Norge.. Uføretrygd er velferdsamfunnets adelsmerke, sier leder for Stortingets arbeidskomité, Karin Andersen (SV).. (Dagbladet, 09.. - Økt arbeidsledighet er positivt.. Tvedestrand har for tiden den desidert høyeste arbeidsledigheten i Aust-Agder.. - Positivt, sier NAV-leder Sigfrid Baasland.. - Økningen skyldes at personer som tidligere utelukkende har levd av sosialhjelp, nå er registrert som arbeidssøkende, sier Baasland.. (Tvedestrandposten, 09.. NHO: - Skolen skaper et forskjells-Norge.. - Skolen utdanner til fattigdom og sosiale forskjeller når nesten én av fire mangler basisferdigheter, sier adm.. direktør i NHO, Finn Bergesen jr.. Bakgrunnen er PISA-undersøkelsen fra OECD som viser at norske elevers lesekompetanse er synkende, samtidig som undersøkelser viser at gruppen med ikke-fullført videregående utdanning står for den kraftigste økningen i uføretrygd.. - Arbeidslivet er bekymret, sier NHO-direktøren.. (NHO, 08.. Frivillige egenandeler fortsatt lov.. Utdanningsdirektoratet sendte i november i fjor ut et skriv om egenandeler i skolen.. Nå viser det set at mange skoler har tolket det aktuelle skrivet strengere enn det er grunn til.. Det skal fortsatt være lovlig å ta inn frivillige egenandeler.. Med andre ord kan man ikke pålegge noen å betale egenandeler, sier Inger Enger (Sp, Oppland).. (Oppland Arbeiderblad, 07.. Kolahalvøya: Overlever på søppelplassen.. 6.. februar feirer samene i Norge, Sverige, Finland - og Russland sin nasjonaldag.. Langt i fra alle kan kose seg med festmat.. I den samiske byen Lovozero på Kolahalvøya lever mange under fattigdomsgrensen.. (NRK, Sámi Radio, 05.. Kronikk: Lederne tier om økonomisk sosialhjelp.. - Har kommunale ledere inngått en pakt av taushet knyttet til den økonomiske sosialhjelpen? spør Karin Gustavsen forsker ved Telemarksforsking.. - Fra min verden, nå som forsker, med bagasje både som kurator, sosialsjef og fra ulike stillinger i embetsverket regionalt og nasjonalt, har jeg til stadighet undret meg over hvor lite kommunale ledere drøfter økonomisk sosialhjelp som system, skriver Gustavsen i en kronikk i Kommunal Rapport (05.. Sosialpolitisk Forum 8.. februar:.. - Hva trenger sosialklienter i Trondheim til livsopphold?.. - Hva skal vi leve av? Er 56 kroner dagen nok til mat? - disse spørsmålene skal debatteres når Sosialpolitisk Forum og Velferdsalliansen Midt-Norge inviterer til Sosialpolitisk Forum på Statens hus i Trondheim 8.. februar 11.. 30 - 15.. 00.. Blant innlederne er forbruksforsker Elling Borgeraas, SIFO, Vigdis von Ely fra.. Rett til velferd.. , og Odd Anders With, leder i Byutviklingskomiteen i Trondheim.. (Sosialpolitisk Forum, 04.. Drammen: Savner ordførerens penger til fattige.. AP og SV i Drammen anklager ordføreren for være lite troverdig når kommunen ikke gir mer til byens unge fattige.. Handlingsplanen mot fattigdom som ble vedtatt i bystyret i juni 2007 viser at 14 av 16 ulike tiltak for langtids sosialhjelpmottakere er avhengig av statlige midler for å gjennomføres.. -Tiltakene er bra, men de kan ikke baseres på gaver fra en snill stat, sier SVs gruppeleder Rune Kjeldsen.. (Drammens Tidende, 03.. Ny rapport: Hver sjette københavner er fattig.. 66.. 000 borgere i den danske hovedstaden lever under fattigdomsgrensen, viser en undersøkelse som København Kommune har laget.. Mens den samlede fattigdom er fallt i løpet av de seneste års økonomiske oppsving, har ulikheten i kommunen økt.. De fattige er blitt enda fattigere.. I følge undersøkelsen skyldes det, at de offentlige overførselsinntektene ikke er steget like mye som lønningene.. Især kontanthjelpsmottakere og innvandrere og deres etterkommere fyller opp gruppen av fattige i København..

  Original link path: /nyheter2008feb.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter januar 2008
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside januar 2008.. Samler ansvaret for fattigdomstiltak.. Det faglige ansvaret for sosialhjelp og andre fattigdomstiltak skal overføres fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet.. Oppgavene som skal overføres er i hovedsak økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, boligstønad og andre fattigdomstiltak.. (Kommunal Rapport, 31.. Samler oppgaver i ett direktorat.. (AID, 31.. Ny Fafo-rapport: Levekår og sosialhjelp.. I en ny rapport undersøker forskerne Tor Dølvik (Agenda), Marjan Nadim og Roy A.. Nielsen (Fafo) sammenhengen mellom levekårsproblemer og sosialhjelp.. De stiller tre hovedspørsmål: Hvem er sosialhjelpsmottakere, hvilke levekårsproblemer har de, og fører hopning av levekårsproblemer til at andelen sosialhjelpsmottakere øker? Forfatterne analyserer hvilken betydning levekårsproblemer og kombinasjoner av slike har å si for stønadsnivået til den enkelte.. Kvalifiseringsprogrammet - mye å lære av andre ordninger.. Econ har, på oppdrag fra KS, sett nærmere på de erfaringene som sammenliknbare ordninger kan tilføre kvalifiseringsprogrammet.. Det er også sett på de mulige økonomiske virkningene programmet kan få for kommunene.. (KS, 30.. Last ned Econ-rapporten:.. Opp om mårran.. - Det er slik vi skal utrydde fattigdommen i Norge.. Aust-Agder og arbeidstreningsbedriften Durapart har gått foran som et godt eksempel, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) da han og fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) besøkte Durapart i Arendal.. De vil bruke Durapart som utstillingsvindu for hele landet, og antyder penger til et stort forskningsprosjekt på Durapart-effekten.. Notodden: - Sosialkontor og klienter skal bort.. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen kalte attføringsbedriften Nopro for et flaggskip i Norge og varslet samtidig at regjeringen jobber for å fjerne alle sosialkontor og sosialklienter.. Hanssen sa sosialhjelp fremmet fattigdom i Norge og han har store forhåpninger til kvalifiseringsprogrammet.. (Telemarksavisa, 25.. - Milepæl i attføringsarbeidet.. - Det nye kvalifiseringsprogrammet for yngre sosialklienter representerer en milepæl i attføringsarbeidet, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i NHOs Attføringsbedriftene.. (NHO, 25.. 08.. ).. http://www.. nho.. no/article.. php?articleID=19406 categoryID=28.. -','MyWindow','toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=600,height=600'); return false;">Les mer.. Levekårsundersøkelse i Stavanger.. For tredje gang har Stavanger kommune laget en oversikt over levekårene i byen.. Hensikten er å avdekke eventuell opphoping av levekårsproblemer.. Undersøkelsen viser at utfordringene er størst i deler av sentrum og i enkelte drabantområder.. Politikerne er imponert over undersøkelsens evne til å påvise levekårsproblemer, og vedtok allerede i 2006 at kommunen skal bruke resultatene av undersøkelsen både i planlegging av nye boligområder og driften av kommunen generelt.. (Stavanger Aftenblad, 25.. Drabantene og sentrum sliter.. Drammen: Møter statsråd med bønn om hjelp.. Fattigdom og arbeidsledighet blant unge innvandrere er utfordringer som møter barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen i dag.. - Drammen trenger hjelp til å bekjempe problemene vi har, sier ordfører Tore Opdal Hansen.. 522 ungdommer mellom 18 og 25 år i Drammen er avhengig av sosialhjelp for å overleve, og så mange som 70 prosent av disse har minoritetsbakgrunn.. Dette er tall som er dobbelt så høye som i Oslo.. (Drammens Tidende, 24.. Statsråden lover ikke penger.. (Drammens Tidende 25.. - Flaut å gå på sosialen.. En floke som må løses.. (Drammens Tidende, leder, 24.. Første par ut fra NAV.. De mangler utdanning og praksis, men har målet i sikte: Arbeid.. Liv Thorstensen (19) og Kurt Brekkemoen (23) er i gang med NAVs kvalifiseringsprogram.. Samboerparet på Tromøya er blant de aller første i landet som har startet på programmet, som skal få sosialklienter opp om mårran.. (Kommunal Rapport, 22.. Fattighuset: Regjeringen har gamblet med folkets penger.. Dramatikken på børsen bekymrer ikke bare aksjeholdere.. Situasjonen på børsen går kraftig ut over blant annet pensjonsfondet, noe som kan få alvorlige konsekvenser for minstepensjonistene, sier pressetalsmann Ben Borgen i Fattighuset.. (HegnarOnline/NTB, 22.. Bjørnøy tilbake i Kirkens Bymisjon.. Kirkens Bymisjons nye rådgiver, og tidligere generalsekretær, gleder seg til å ta tak i fattigdomsproblematikken i samfunnet.. Tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy ble ønsket velkommen tilbake til Kirkens Bymisjon i Oslo i går (Drammens Tidende, 22.. - Ubehagelig og aktuelt dokumentar-teater.. - Det er ikke bare økonomisk at avstandene er store mellom fattig og rik.. Av oss som går på teater er det ikke mange som kjenner folk under fattigdomsgrensen, og vi vet ikke mye mer om de fattige enn vi kan lese av statistikker eller gjennom stjålne blikk på gata.. Denne avstanden er utgangspunkt og tematikk i Ønskekonsert , skriver Dagsavisens anmelder (Dagsavisen, 21.. Kunstnerisk innlegg i fattigdomsdebatten.. Fattigdom er jobb nummer én.. - Ap skal bli tydeligere i kampen mot fattigdom, og holde fast på målet om å utrydde fattigdommen i Norge, sier nestleder Helga Pedersen.. Kampen mot fattigdom er helt åpenbart jobb nummer én.. Det er helt uakseptabelt at noen faller utenfor i verdens rikeste land, sier Pedersen (Dagsavisen, 17.. Ap går bort  ...   flere norske fattigstasjoner og snakket med fattige alenemødre.. Historien som utspiller seg på scenen er basert på det en av kvinnene fortalte dem.. Å være fattig i et rikt land er skambelagt, og regiduoen Goksøyr og Martens håper Ønskekonsert vil gjøre det vanskeligere å si skjerp deg!.. (Dagsavisen, 16.. Det statlige tilskuddet til oppfølgingstjenester gir bostedsløse og rusmisbrukere bedre tjenester, også etter at de statlige midlene opphører.. Det er verre med selve boligen og kommunenes forvaltningsskikk.. Dette er blant konklusjonene i en evaluering Fami (Fafo og NOVA) har foretatt.. Prosjektrapporten presenteres i egen sak nedenfor.. Ny Fami-rapport: Ikke bare bare å bo.. I sluttrapporten.. Ikke bare bare å bo.. evalueres den statlige tilskuddsordningen til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere.. Hovedspørsmålet er om ordningen bidrar til å utvikle et godt boligsosialt arbeid og oppfølgingstjenester som det er mulig å opprettholde i tiltakskommunene, også etter at de statlige midlene opphører.. Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Heidi Gautun, NOVA-forskerne Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie har skrevet rapporten.. Les mer og last ned rapporten.. Moss: Vurderer flere sosialboliger.. Mange i Moss sliter i et rådyrt boligmarked, og politikerne vil nå vurdere bygging av flere sosialboliger.. Rødt-politiker Erik Tveiten spør om rådmannen ser muligheter for at Moss kan motta statsstøtte som prøvekommune for å utvikle en mer sosialpolitisk boligbygging sett i sammenheng med regjeringens fattigdomsbekjempelse.. (Moss Avis, 15.. Ny Fami-rapport: Gjennomgang av sosialhjelpsforskningen.. Thomas Lorentzen har skrevet denne Fami-rapporten som oppsummerer status for sosialhjelpsforskningen i Norge og situasjonen for mottakerne av sosialhjelp.. I rapporten drøftes utfordringer som sosialhjelpen står overfor, og Lorentzen gjennomgår blant annet resultatene fra evalueringer som er gjort av aktive arbeidsmarkedstiltak rettet mot sosialhjelpsmottakere.. (Fami, 10.. Kvalifisering er et godt egnet tiltak.. (SHdir, pressemelding, 09.. Artikkel: Er oral helse fortsatt skjevt fordelt?.. - De aller fleste sykdommer og helseplager forekommer oftere hos dem som har minst sosiale ressurser.. Sosioøkonomiske ulikheter i sykdom og helse oppstår fordi sosiale ressurser - sosiale determinanter - i utgangspunktet er skjevt fordelt.. I en tid med økende skjevfordeling av sosiale ressurser, er det da rimelig eller mulig å vente at helsepolitikken skal demme opp for en økende ulikhet også i sykdom og helse?, spør Dorthe Holst i en artikkel i Den norske tannlegeforeningens Tidende 2008; 118 Nr 1.. (Tannlegetidende, 10.. Les artiklen her.. Horten: - Økte sosialhjelpssatser gir mindre søknadsbunke.. Sosialhjelpsatsene i Horten har ligget under statlige satser, men nå er de justert opp på samme nivå.. I tillegg har kommunestyret vedtatt at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelpen.. Til sammen utgjør dette 3.. 000 kroner mer i måneden for en tobarnsfamilie.. Det betyr mye for dem det gjelder.. Økte sosialhjelpssatser betyr ikke nødvendigvis tilsvarende økte utgifter for det offentlige, tror Kirsti Brosø Bergh, NAV Horten.. (Gjengangeren, 10.. Flere kan få bostøtte.. Husbanken vil utvide dagens bostøtteordning og ber om 760 millioner kroner ekstra fra Regjeringen for at flere skal få hjelp til å betale husleien.. Husbanken mener mange av disse millionene vil bli spart inn ved at det blir færre sosialhjelpsklienter og kaller forslaget et krafttak mot bostedsløshet og fattigdom.. (Aftenposten, 07.. Husbanken krever krafttak mot fattigdom.. (Fosna-Folket, 07.. Minister på læretur til Bymisjonen.. - Kirkens Bymisjon gjør en god jobb.. Deres erfaringer er viktige for oss i fattigdomsbekjempelsen, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da han fredag besøkte Arbeidslaget i Lillestrøm.. (AID, 07.. KrF vil ikke ha skatteøkning.. - Kristelig Folkeparti vil gå i bresjen for et skatteskifte, men ikke skatteøkninger, sier Dagfinn Høybråten.. - Jeg er forundret over at regjeringen er mer opptatt av å bekjempe de rike enn av å bekjempe fattigdom.. Det kommer det ikke mye godt ut av.. Det er lite skatteinntekter å få ut av det.. Det har en viss symbolverdi, men det hjelper ikke de fattige, sier han.. (Bergens Tidende, 07.. Minsteinntekt: - Myter og realiteter.. I sammenheng med kampanjen om adekvate ytelser og minsteinntekt i EU/EØS ba EAPN - European Anti Poverty Network - sosiologprofessor John Veit-Wilson om noen kommentarer til de vanligste argumentene mot at slike ordninger bør innføres for å sikre alle et verdig og anstendig liv.. EAPN Norge deltar i kampanjen, og har oversatt Veit-Wilsons notat.. (Fami/Velferdsalliansen, 04.. Les notatet her.. Delte ut julemat i Drammen.. Heidi Langås, daglig leder ved Omsorgssenteret ved Drammen Frelsesarmeen delte før jul ut mat til familier som ikke har det så lett.. Advent og førjulstid er høysesong for å få hjelp.. Pengene strekker ikke til når de skal handle julegaver og mat.. Langås merker at pågang etter hjelp øker fra år til år..

  Original link path: /nyheter2008jan.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter desember 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside desember 2007.. Misfornøyd med fattigdomspolitikken.. Bekjempelse av fattigdom er en av regjeringens dårligste saker.. Det går fram av en ny meningsmåling der fire av ti sier de er misfornøyd med regjeringens innsats på det området.. Størst er misnøyen blant Frp-velgere, hjemmesittere og de fattigste.. (Fri Fagbevegelse/ANB-NTB, 28.. Fagforbundet: - Regjeringen må gjøre mer for de fattige.. - Fattige stemmer Frp.. (Klassekampen, 28.. Jaglands dilemmaer: politikerlønninger og sosialhjelpssatser.. - Statens ansvar for fattigdom lå til grunn for velferdsstatens utvikling.. Men velferdsstaten er blitt en avansert produsent av goder som stort sett går til det velstående flertallet, skriver stortingspresident Thorbjørn Jagland i en kommentar i Dagsavisen (27.. Kommentar: Borgerlønn uten vilkår.. - Borgerlønnsideen er ikke noe partiet Venstre kan ta æren for, skriver Nanna Kildal, forsker ved Rokkansenteret.. - Thomas Paine presenterte idéen i 1796 og ideen er blitt fulgt opp av en rekke politikere og akademikere, bl.. har syv nobelprisvinnere i økonomi vært opptatt av ulike varianter av en borgerinntekt, blant dem Milton Friedman, skriver hun.. - Det er stor spennvidde i argumentene for en borgerinntekt, fra sosial rettferdighet til fattigdomsbekjempelse, byråkratisk forenkling og økonomisk effektivitet.. (Bergens Tidende, 20.. EAPN krever rettighetsfestet minsteinntekt i EØS og EU.. EAPN - European Anti Poverty Network - lanserer en EU-omspennede kampanje for et adekvat nivå for minsteinntekt for alle.. I EU er det idag 78 millioner mennesker som lever under EUs fattigomsgrense.. I Norge er det til sammenlikning ca.. 500.. 000 mennesker som lever under de samme inntektsgrenser dvs 60% av medianinntekten.. Kampanjen vil og omfatte Norge pga.. de manglende rettigheter som store grupper i det norske samfunn har til et adekvat inntektsnivå for livsopphold, skriver Velferdsalliansen.. (19.. For mer informasjon om kampanjen se.. EAPN hjemmesider.. (eng).. Pressemelding fra EAPN.. (eng).. Brosjyre om EAPN.. (norsk).. Sverige: Flere barnfamilier søker økonomisk hjelp.. Vad fick du i julklapp? er spørsmålet en kvart million barn i Sverige absolutt ikke ønsker å få etter juleferien.. Julen blottlegger de økonomiske forskjellene.. Fattige barnefamilier henvises av både sosialtjenesten og kirken til Majblomman for å søke bidrag til julegaver og julemat.. Det viser en Sifo-undersøkelse på oppdrag av Majblomman.. Majblomman oppfordrer nå statsminister Fredrik Reinfeldt til å belyse barnfattigdom i Sverige i årets juletale (Newsdesk, 18.. Last ned rapporten.. Flere ber om mat.. Frelsesarmeen i Fredrikstad deler i år ut 400 esker med mat.. Aleneforeldre, eldre og trygdede topper listen over mottakere.. Behovet i Fredrikstad er større i år.. Det samme skjer i de andre Østfoldbyene.. (NRK Østfold, 18.. Skjult fattigdom i Tønsberg.. Ikke bare ensomme sjeler gruer seg til jul.. Det finnes familier som ikke har råd til feiringen.. Det handler om mennesker som jobber, men som ikke klarer å leve av sin egen inntekt, sier Liv Gjone Haugerud i Vestfold Røde Kors.. Organisasjonen har i samarbeid med Vestfold Sosial Puls kartlagt den skjulte fattigdommen i fylket.. For den finnes.. (Tønsbergs Blad, 18.. Leder: - Vi må tåle gatetiggerne.. - Det siste året har gatebildet i Molde fått nye innslag: Tiggere.. Mange vil ha tiggerne fjernet.. Folk opplever ubehag ved å stå ansikt til ansikt med en tigger, og mange vil ha dem fjernet.. Men så lenge tiggerne følger norsk lov og opptrer med folkeskikk midt i sin elendighet, må vi tåle gatetiggerne.. Kanskje til og med gi dem et rundhåndet bidrag, skriver Romsdals Budstikke på lederplass.. (18.. Storberget vil sende hjem sigøynertiggerne.. (Romsdals Budstikke, 18.. 07).. FrP: - Ingen julegave til Frelsesarmeen.. Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen er svært skuffet over at Stortinget i dag sier nei til FrPs forslag om å gi en ekstra håndsrekning til de aller fattigste, gjennom forslaget om å bevilge 20 millioner kroner ekstra til organisasjoner som driver direkte fattigdomsbekjempelse i de største byene i landet.. I hovedsak var midlene tenkt å gå til Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og Fattighuset.. (FrP, 18.. Høyre: - Det må lønne seg å jobbe.. Høyre-leder Erna Solberg advarer sosialklienter mot å være for kravstore.. Selv tok hun opp lån i tre år for å kjøpe sin første PC.. - Vi må passe på at det alltid lønner seg å jobbe, sier Solberg.. - Sosialhjelpen er ikke for høy.. Men det er et dilemma at det ikke gir uttelling for noen grupper, særlig barnefamilier, å gå ut i jobb, påpeker hun.. (Nettavisen, 18.. Sosialkurator: - Sosialhjelpen er for høy.. Trebarnsfamilier i en norsk kommune får hele 257.. 232 kroner i året sosialhjelp, advarer en sosialkurator.. En ansatt på et sosialkontor er så forbannet over størrelsen på sosialstøtten at vedkommende har sendt mail til Høyre-leder Erna Solberg.. Fagforenings-topp advarderer statsråden.. LO-toppen Jan Davidsen mener Bjarne Håkon Hanssen kan bli felt hvis at han ikke øker sosialhjelpen.. - Jeg tror den rødgrønne regjeringen vil bli vurdert ut fra hvordan de lykkes med næringslivspolitikken og fattigdomspolitikken.. Det er de store sakene, sier Jan Davidsen.. Han vil øke sosialhjelpen fordi han mener det fører til økt selvrespekt og sosial ro til å bedre sin situasjon (Nettavisen, 18..  ...   ti fattige kommer seg i jobb med hjelp av arbeidsmarkedstiltak viser en studie.. Forskerne Angelika Schafft (bildet) og Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført den eneste evalueringen av hvordan målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere har fungert i Norge.. Arbeidsmarkedsrettede tiltak hjelper faktisk en god del folk ut i arbeid.. Regjeringen har igangsatt riktige strategier for å unngå at folk blir kasteballer i systemet.. Det går i riktig retning, fastslår Schafft.. Se også sakene:.. Arbeid er medisin.. (Dagsavisen, 08.. Nytt fattigdomsgrep.. Kommentar: - Sosialklienter snytes for barnetrygd.. - Vestfoldkommunene medregner barnetrygden i inntekten som legges til grunn for beregningen av økonomisk sosialhjelp, skriver Vestfold FO i en kommentar i Sandefjords Blad.. - Dette er stikk i strid med de signaler ulike regjeringer har gitt i forhold til bekjempelse av fattigdom.. FO Vestfold oppfordrer alle kommuner i Vestfold til å unnta barnetrygden fra utmålingen av sosialstønad.. (Sandefjords Blad, 08.. NAV - bedre tjenester og nye muligheter.. - Jeg vil hevde at NAV vil bli en vellykket reform for bekjempelse av fattigdom, flere i arbeid og aktivitet og at de personer som trenger inntektssikring vil få det på en bedre måte enn i dag, skriver Johan-Martin Leikvoll, direktør i NHO Service.. - Optimismen baserer seg på følgende: Tiltakene skal tilpasses personene med bistandsbehov ikke at personene skal måtte avpasse seg etter rigide tiltak.. (Rogalands Avis, 08.. Gledespatruljens gavedryss til Fattighuset.. Julens hverdagshelter på Fattighuset i Oslo fikk overraskende besøk av P4's.. Gledespatruljen.. med Asgeir Borgemoen.. Fattighuset er en ideell frivillig organisasjon fra 1994, og drives av ildsjeler.. Gleden er stor når ildsjel Reidun Berge åpner gavesekken fra Gledespatruljen med klær, filmer, hettegensere, cd' er, bøker, landslagsdrakter.. - Bevare meg vel, her var det mye fint! Vi kommer til å dele ut dette som julegaver.. Gjett om dette blir populært! Dette vil glede mange, sier hun entusiastisk.. (P4, 07.. Venstre: - Regjeringen svikter de fattigste.. I dag vedtok Arbeids- og sosialkomiteen sine budsjetter på Stortinget.. - Fattigdommen ble ikke avskaffet i dag heller.. En eventyrlig økonomisk situasjon hadde gjort det mulig med en mer målrettet satsing overfor de bostedsløse og de fattigste, sier Venstres André N.. Skjelstad.. (VEnstre, 06.. Ny bok om boligens betydning i velferdsstaten.. Under tak - mellom vegger - Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten er en bok om bolig, om å bo, om forhold som har betydning for menneskers bosituasjon, og om å ha sitt arbeid i andres hjem.. Omsorgspolitiske endringer og avinstitusjonalisering har bidratt til at stadig flere mennesker bor i egen bolig og mottar hjelp og tjenester i sitt eget hjem.. Boken er redigert av Elisabeth Brodtkorb (GIV) og Marianne Rugkåsa (Diakonhjemmet Høgskole).. Øvrige bidragsytere er Runar Døving (SIFO), Inger Lise Skog Hansen (Fafo/Fami), Lars Marius Ulfrstad (Husbanken), Katrine Mauseth Woll (Diakonhjemmet Høgskole) og Siv Øverås (Høgskolen i Østfold).. (Fami, 06.. - Flere fattige med Frp.. Sortinget vedtok torsdag sosialbudsjettet for neste år.. I den forbindelse rettet Eva Kristin Hansen (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, kritikk mot Fremskrittspartiets forslag til kutt.. - I sitt alternative statsbudsjett kutter Frp hele 1,4 milliarder i de viktigste ordningene som forebygger og bekjemper fattigdom, påpekte Hansen (Ap).. (Ap, 06.. FrPs nettsider om Statsbudsjettet 2008.. Dårlig levekår øker risikoen for å bli utsatt for vold.. Dårlig familieøkonomi er en faktor som bidrar til risiko for å bli utsatt for vold i hjemmet.. NOVA-forskerne Kari Stefansen og Svein Mossig la nylig frem rapporten Vold og overgrep mot barn og unge.. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole.. Forskerne understreker at de viktigste forebyggende tiltakene er å arbeide for utjevning av levekårsforskjeller.. - Særlig er arbeidet med å bekjempe fattigdom og rusproblemer viktig, sier Kari Stefansen.. (Rus Avhengighet, 06.. NOVAS hjemmeside.. Leder: - Tiltak som vil gjera fleire menneske fattige.. - At oppgåva å avskaffa fattigdommen kunne bli i største laget, kan vi forstå.. Men ein kan undrast over at den same regjeringa går inn for tiltak som opplagt vil gjera fleire menneske fattige, skriver Klassekampen på lederplass.. - Eit eksempel på det siste er ei endring i husleigereguleringslova som opnar for å auka husleiga med inntil 20 prosent for utleigebustader.. (Klassekampen, leder, 05.. Barnefattigdom: Rapport fra april-konferansen.. 18.. og 19.. april 2007 arrangerte Barne- og likestillingsdepartementet, Nordisk Ministerråd og Sosial- og helsedirektoratet en nordisk konferanse om barnefattigdom i Oslo.. Med konferansen ønsket man å spre kunnskap om den nordiske barnefattigdommen, dens årsaker og konsekvenser.. NOVA har nå publisert et hefte som summerer opp konferansen.. Konferanserapporten er utarbeidet av NOVA-forsker Sandra Alford Dahl, NOVA- og Fami-forsker Mira Aaboen Sletten og Fafo- og Fami-forsker Bjørn Nuland.. (Fami, 04.. Flere oppsøkende tjenester til bostedløse.. - De siste årene har det funnet sted en holdningsendring og et paradigmeskifte i synet på bostedløshet, som nå er blitt et hett politisk tema.. Det konkluderte Fafo- og Fami-forsker Inger Lise Skog Hansen, på en kommunenettverkssamling i Bergen, arrangert av Husbanken i starten av november.. (Husbanken, 03.. Les mer og last ned presentasjonene..

  Original link path: /nyheter2007des.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter november 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside november 2007.. - Ikke betal inkassosalærer.. Gjeldsoffer-Alliansen oppfordrer folk til å nekte at oppgjør for ubetalt gjeld skal foregå gjennom inkassobyråer og eller Forliksrådet.. Bakgrunnen for uttalelsene er endringen som kom i inkassolovgivningen i 2006.. - Folk skal betale for seg, men det skal ikke være svindyrt å gjøre opp for seg.. 'Inkassoindustrien' kan føre folk ut i fattigdomsfellen, sier stortingspolitiker André Oktay Dahl (H).. Han kritserer regjeringen for ikke å ha informert godt nok om lovendringen i 2006.. (Dagbladet, 30.. 11.. Få tilbakeslag for velferdsstaten.. 60-årsjubilanten Stein Kuhnle blir i utlandet omtalt som Mr.. Welfare State.. I et intervju i Bergens Tidende gir professoren i sosialpolitikk bakgrunnen for velferdsstaten som fenomen.. (BT, 30.. Kommentar: Barn har ikke tid til å vente!.. - FN har for 6.. gang kåret Norge til verdens beste land å bo i.. Det er det ingen grunn til at vi ikke skal være stolte av.. Samtidig ser vi at forskjellene i samfunnet øker.. Gapet mellom de som har lite og de som klarer seg godt i samfunnet øker, fastslår en bekymret Rita Lekang, landsleder i Framfylkingen og LO-sekretær.. - At barn må leve i fattigdom i dagens Norge er uakseptabelt, og noe vi sammen må løse umiddelbart, skriver Lekang.. (LO-Aktuelt, 29.. Fauske kutter i sosialhjelpen.. Det borgerlige flertallsstyret i Fauske kutter sosialhjelpssatsen med 630 kroner i måneden for enslige.. Dette rammer livskvaliteten til de svakeste, sier Mona Nilsen, leder i FO Nordland.. De vil redde budsjettet, så kutter de i sosialhjelpssatsen som allerede ligger under minstenormen, sier Nilsen.. (Fontene, 29.. Nordland: Mange fattige barn får ikke hjelp.. Ni kommuner i Nordland får statsstøtte for å hjelpe barnefamilier som sliter med økonomien.. Det er relativt mange, sammenliknet med landet som helhet, viser tall fra Fylkesmannen.. - Men fortsatt er det mange som trenger hjelp som ikke får det, sier korpsleder Bjørn Ove Frøyset i Frelsesarmeen.. (NRK Nordland, 29.. Stortingspresidenten æresmedlem i Fattighuset.. Stortingspresident Thorbjørn Jagland er høytidelig utnevnt som første æresmedlem i Fattighuset.. Det skjedde da Jagland deltok i matutdeling til rundt 200 trengende i Oslo og omegn.. (Indre Akershus Blad/ANB - NTB, 28.. Flåthen med tre utfordringer til regjeringen.. LO-leder Roar Flåthen vil ha mer penger til jernbane, en nasjonal dugnad for et anstendig arbeidsliv og sterkere innsats mot fattigdom.. Resultater på disse områdene vil være viktige for våre medlemmer når de skal stemme i 2009, sier Flåthen - Barnefattigdom i ett av verdens beste land å bo i er fullstendig uakseptabelt! Derfor må innsatsen mot fattigdom økes, sier LO-lederen.. (LO, 28.. Finansdebatten: Stortinget omdisponerer 100 millioner.. Når finansdebatten i Stortinget avsluttes sent tirsdag kveld, vil regjeringens forslag bli vedtatt med minimale endringer.. Budsjettets utgiftsside er på rundt 700 milliarder kroner, men det blir bare flyttet på 100 millioner kroner.. Regjeringen har fått kraftig kritikk og blitt beskyldt for løftebrudd i forbindelse med sin fattigdomssatsing.. KrF vil styrke innsatsen mot fattigdom med 295 millioner kroner, Høyre vil ha 400 millioner kroner mer til fattigdomsbekjempelse, men kun 55 millioner kroner ekstra - drøyt halvparten av påplussingen -, er satt av til fattigdomsbekjempelse og rusomsorg.. (Kommunal Rapport/NTB, 26.. Informasjonsseminar om EUs fattigdomstiltak.. Velferdsalliansen og European Anti Poverty Network (EAPN) Norge inviterer representanter fra det frivillige Norge til informasjonsseminar om EUs politikk og tiltak innen områdene fattigdomsbekjempelse og sosial ekskludering, og om EØS/EU finansieringsordninger for frivillige organisasjoner.. Seminarene avholdes i 8 byer i Norge høsten og vinteren 2007/2008.. 07) Les mer på Velferdalliansen.. nettside.. Dårlig familieøkonomi øker risiko for å bli utsatt for vold.. - Dårlig levekår høyner generelt sett farene for voldsbruk; noe også NOVAs undersøkelse indikerer.. Dette er en av flere grunner til at Regjeringen arbeider aktivt for å motvirke fattigdom i barnefamilier, sa barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen i en tale da NOVA presenterte rapporten Vold og overgrep mot barn og unge.. (BLD, 23.. NOVAs nettsider.. Vestby: På offensiven i kampen mot fattigdom.. Som en av fem kommuner ble Vestby i 2004 invitert til å søke om midler til tiltak mot fattigdom blant barn og unge.. Tre år og 700.. 000 statlige kroner senere, rapporterer barnevernstjenesten om suksess.. (Østlandets Blad, 23.. - Kvalifiseringsprogrammet viktigste tiltak mot fattigdom.. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen trakk fram det nye kvalifiseringsprogrammet da han åpnet fattigdomskonferansen tirsdag.. Dette er vår største satsing akkurat nå.. Gjennom tiltak og behandling skal sosialhjelpsmottakere kunne komme i arbeid, sa statsråden.. Konferansens mål var å gi innspill til regjeringens videre politikk.. Spørsmålet om statlig minstesats på sosialhjelpen var ett av temaene.. Svarene var ikke entydige.. (AID, 23.. - Fattigdommen blir.. - Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen å avskaffe fattigdom.. Det sier Bjarne Håkon Hanssen (Ap) at de ikke vil klare.. Det er usannsynlig at vi når målet i inneværende periode, men mener likevel det er riktig å si at det er det som er målet, sier Hanssen.. (Klassekampen, 21.. Kronikk: - Fellesdugnad mot fattigdom.. - Den rød-grønne regjeringen har to år igjen på å fullføre løftene vi ga i Soria Moria -erklæringen.. Den samlede fattigdomssatsingen er på to år styrket like mye som Bondevik II gjorde på sine fire år.. Nøkterne kommentatorer mener vi har lykkes bra de to første årene av valgperioden, men at mye også gjenstår.. Jeg deler Nationens og andres vurderinger av at innsatsen for å avskaffe fattigdom må trappes opp om vi skal nå våre ambisjoner, skriver Dagfinn Sundsbø, stortingsrepresentant (Sp) i en kronikk i Nationen (21.. Vil etablere fattigdomsråd.. Regjeringen vil etablere et fast råd til bekjempelse av fattigdom, tilsvarende statlige råd på andre områder.. Også dagens ordning med veiledende satser i sosialhjelp er i støpeskjeen.. - Alternativet er en statlig minstenorm, opplyste arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) ved innledningen til regjeringens Fattigdomskonferanse i Oslo tirsdag.. (Dagbladet/NTB, 20.. Gult lys for Fattigrådet.. (Bergens Tidende, 21.. Debatt: - Usosial inntektsutjevning.. - Flere partier var i valgkampen opptatt av forskjellene i levekår i Oslo.. I kommunalkomiteen på Stortinget behandles nå hovedstadsmeldingen, som blant annet beskriver utfordringene når det gjelder integrering, fattigdom og rus i Oslo.. Det er enighet om behovet for ressurser til målrettede tiltak overfor de gruppene det er snakk om.. Det fremstår derfor som et paradoks at et utvalg oppnevnt av regjeringen tar til orde for å svekke Oslos mulighet til å arbeide med disse utfordringene, skriver Øyvind Såtvedt (H), konstituert byråd for finans og utvikling i Oslo.. (Kommunal Rapport, 20.. Redd Barna er skuffet over de rødgrønne.. Til tross for purringer til partiene, har mange stortingspolitikere ikke tatt seg tid til å svare på spørsmål fra de fattige.. Kun Høyre svarte i tide, melder Redd Barna.. Personlige spørsmål fra de fattige ble samlet inn i forbindelse med en debatt om fattigdom på Youngstorget 24.. august.. Svarfristen var 1.. oktober, men først nå, halvannen måned på overtid, svarte statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) på spørsmålene.. Han innleder i dag på en konferanse om fattigdom (Dagsavisen, 20.. Kommentar: Den vanskelige fattigdommen.. - Bør det fortsatt være en norm at enhver skal leve av sitt arbeid, eller skal det å være fattig og leve av sosialhjelp også være en type normaltilstand?, spør Per R.. Mikkelsen i  ...   leder, 08.. Høyre foreslår 90 millioner til boligtiltak for fattige.. Stortingsrepresentantene fra Høyre, Bent Høie og Martin Engeset kritiserer Bjarne Håkon Hanssens kvalifiseringsprogram.. - Regjeringens kamp for å avskaffe fattigdom er en gedigen bløff.. Det vil ta mange år før dette programmet omfatter alle fattige, sier Høie og Engeset.. - Skal vi lykkes med å løfte mennesker ut av fattigdom, må bostøtteordningen styrkes.. (Høyre, 06.. Kommentar: Langt igjen for NAV.. - Det er altfor tidlig å felle noen dom over NAV-reformen.. Den har knapt begynt.. Og utfordringene står i kø, skriver Marthe Danbolt i en kommentar.. - De såkalte NAV-pilotene ble omtalt som kaospiloter, da deres lederne var samlet i Oslo tidligere i høst.. Å smi sammen sosialtjeneste, trygdekontor og Aetat var mer krevende enn de hadde forestilt seg på forhånd.. Produksjonspresset har vært stort, og forventningene ennå større.. Brukerne har vært misfornøyde, de ansatte frustrerte.. Forhåpentligvis blir mye enklere for de nye NAV-kontorene, som kan bygge på pilotenes erfaringer.. Men KS og statlige myndigheter har ennå mye å rydde opp i, for å få NAV-reformen på glid.. (Kommunal Rapport, 06.. Invitasjon til.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) inviterer til konferanse den 20.. Konferansen vil fokusere på ulike former for organisert brukermedvirkning samt deltakelse og minstesatser for økonomisk sosialhjelp.. Et av målene med konferansen er å drøfte hvordan brukernes erfaringer kan trekkes inn i det videre arbeid på fattigdomsområdet.. Påmeldingsfrist: 9.. november (AID, pressemelding, 05.. Se invitasjon, program og informasjon om påmelding.. Kvalifiseringsprogrammet - nytt grep mot fattigdom.. I går gikk startskuddet for regjeringens nye satsing for å bekjempe fattigdom.. Kommunene har ansvaret for gjennomføringen, men den skjer via Nav-kontorene.. Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden.. - Målet er å få flere sosialhjelpsklienter ut i arbeid.. Dersom en sosialklient velger å delta i ordningen vil personen få utbetalt 133.. 600 kroner.. Eventuell barnetrygd og bostøtte beholdes.. - De vil da få mer enn de får i sosialhjelp.. Slik sette vil det lønne seg for dem.. Og det skal lønne seg å jobbe, sier Stortingsrepresentant Tore Hagebakken.. (Oppland Arbeiderblad, 02.. Fra passiv hjelp til lønnet arbeid.. (Haugesunds Avis, 05.. Pengedryss mot fattigdom.. (Sunnhordaland, 05.. Ruller ut kvalifiseringsprogrammet mot fattigdom.. (AID, pressemelding, 02.. Fattige får 50 millionar kroner.. (NRK, 02.. Styrker innsatsen mot fattigdom.. (Avisa Sør-Trøndelag, 01.. Kvalifiseringsprogrammet en milepæl.. (SHdir, 01.. KrF: Vil bekjempe fattigdom.. Styrket fattigdomsprofil både ute og hjemme er KrFs hovedkrav til statsbudsjettet for 2008.. Bistanden må opp på 1 prosent av BNI i 2008.. I Norge må målretta tiltak overfor dem som sliter mest prioriteres.. Rusomsorg og tiltak som styrker barn i familier med svak økonomi må prioriteres, uttaler KrFs landsstyre.. (KrF, 03.. - Rike trenger ikke barnetrygd.. - Den siste tidens debatt om behovsprøving av barnetrygden har nådd nye høyder.. I dag morges skapte Rolf Reikvam full forvirring i SVs rekker da han uttalte at han vil erstatte den universelle barnetrygden med ordninger som treffer de som trenger det mest.. Dette var et glimrende utspill og jeg inviterer gjerne Reikvam til å diskutere fordelene med behovsprøving av velferdsordninger, skriver Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar (Dagbladet, 01.. - Ta barnetrygden fra de rike!.. (Dagbladet, 03.. Senterungdommen: - Reikvam bommer grovt.. (Dagbladet, 01.. ','MyWindow','toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=600,height=600'); return false;">Karin Andersen, SV: - Behovsprøving ikke SV-politikk.. (Klassekampen, 01.. Mister jobbtilbud.. Inntil 20 rusmisbrukere i Kristiansand mister et lavterskels arbeidstreningstilbud.. Styret i Kristiansand Arbeidstreningssenter, KATS, har bestemt seg for å legge ned.. Stiftelsen har ikke penger til drift og kommunen vil ikke støtte opp med ekstra penger.. Ifølge lege Dagfinn Haarr i rusmiddelomsorgen får nedleggelsen fatale følger for de som bruker senteret.. - Jeg synes den politiske retorikken blir hul, både fra Kristiansands ordfører og regjeringen som begge prioriterer fattigdomsbekjempelese, når vi opplever at et unikt lavterskeltibud som KATS bare forsvinner uten at det blir en skikkelig diskusjon om konsekvensene, sier Dagfinn Haarr.. (NRK Sørlandet, 02.. Vil fjerne uverdige matlappar.. Saman med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Fellesorganisasjonen FO, vil Partiet Raudt få Førde kommune til å heve sosialstønadssatsane til eit minimum.. Saman står dei bak eit såkalla innbyggjarinitiativ.. I løpet av helga og neste veke vonar partiet og organisasjonane å samle inn 300 underskrifter.. Målet er å gjere Førde til ein føregangskommune for å avskaffe fattigdom.. - Det hender endå til at sosialmottakarar får matlappar.. Det er uverdig.. Ofte må dei be om akutthjelp.. Då får dei ein liten sum som dei skal klare seg med over helga, seier Per Bjarne Ørjansen i partiet.. (NRK Sogn og Fjordane, 01.. Sysselsettingen øker fortsatt.. Arbeidsledigheten forsetter å falle og deltakelsen i arbeidslivet øker.. Sterkest nedgang er det blant langtidsledige.. Nedgangen på denne gruppen var sammenlignet med samme måned i fjor på 39 prosent.. - Det er gledelig at ledigheten nå går mest ned for dem som har stått lenge ledig, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.. (Byggeindustrien, 01.. - Ny arbeidsmarknadsstatistikk viser ein rekke positive trekk.. Kommentar: - Nå trenger SV et seminar.. - Det rødgrønne flertallet på Stortinget og i regjeringskontorene er nødt til å gjøre noe med forskjellene i Norge.. Dette handler om troverdighet, ikke minst for SV, skriver Kari Gåsvatn i en kommentar i Nationen.. - Skiftende regjeringer har kjørt seg fast når de ville avskaffe fattigdommen.. Den rødgrønne sliter også, men nå må den handle.. Det holder ikke lenger å skylde på premisser som ble lagt under Per Kristian Foss og Kjell Magne Bondevik.. Men det blir ikke bedre fordeling av Rolf Reikvams resirkulerte forslag om behovsprøvd barnetrygd, skriver Gåsvatn.. (Nationen, 01.. Fredrikstad: Bymisjonen må på tiggerferd.. Rådmannen i Fredrikstad foreslår at bymisjonen får 312.. 000 kroner i støtte neste år.. Det er 188.. 000 mindre enn i år, og betyr at ildsjelene må bruke tida på tiggerferder istedet for drift.. Bymisjonen driver Café Britannia, og daglige leder Per Christian Skauen mener rådmannens forslag er dårlig nytt for de svakeste blant oss.. - Veldig mange av våre kunder er folk som sliter økonomisk, og som også sliter med fattigdom.. , sier Skauen.. (NRK Østfold, 01.. Artikkel: - Bedre tannhelse for alle?.. - Pressen har vært opptatt av tannhelse våren 2007, og Dagbladet skrev i februar at det ikke var noe felt hvor de sosiale forskjeller var større enn på tannhelseområdet.. Hva Dagbladet bygger sine utsagn på er usikkert, - skriver Dorthe Holst, Annemarie A.. Schuller og Kari Elisabeth Dahl i en artikkel i Tannlegetidende.. - Det er skjedd en betydelig reduksjon i sosial ulikhet i tannløshet og funksjonelt tannsett i Norge.. Men det er lite data som kan belyse andre aspekter av ulikhet i tannhelse.. Det haster med å finne nye måter å skille sykdomsforekomsten fra behandlingsinngrepene, skriver artikkelforfatterne.. (Tannlegetidende, 01.. Larvik har landets verste levekår.. I dag setter NRK P2 søkelyset på deler av Larvik i programposten Sånn er livet.. Programmet tar utgangspunkt i den nye levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå, som viser at Gamle Larvik har de verste levekårene i hele landet.. (Østlandsposten 31.. 10.. Storbymidler til Larvik.. (Østlands-Posten, 01.. Dårlige levekårstall i Larvik ingen nyhet..

  Original link path: /nyheter2007nov.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter oktober 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside oktober 2007.. - 120 kommuner reduserer sine sosiale ytelser.. - Jeg er oppgitt over at stadig flere kommuner tar penger fra de aller fattigste ved å legge barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpen.. Og om et av barna i en familie som mottar sosialhjelp, skulle spe på lommepengene ved å gå med aviser, fører også det til avkorting av sosialhjelpen i mange kommuner, skriver Steinar Gullvåg, stortingsrepresentant (Ap).. - Når så mange som nær 120 kommuner ikke forstår bedre, er det etter min oppfatning på tide at den kommunale handlefriheten opphører på akkurat dette området, mener Gullvåg.. (Østlands-Posten, 16.. Størst prisfall i fattige bydeler.. Forskjellene i inntekt mellom bydelene i Bergen er slående lik vinner- og taperlisten i byens boligmarked.. - Forskjellene er et problem om man ønsker en økonomisk og sosial utjevning, ifølge Fafo- og Fami-forsker Roy A.. Nielsen.. - Det er et uttalt politisk mål å få til en utjevning, men å oppnå dette blir vanskeligere når de mest ressurssvake får en relativt sett mindre formue, sier Nielsen.. (Bergens Tidende, 16.. Sosialforsk 20 år - Jubileumskonferanse 20.. Sosialforsk ved Høgskolen i Oslo feirer 20 år i 2008, og dette markeres med Jubileumskonferanse med tema Velferdsstaten sett nedenfra torsdag 20.. november i høgskolens lokaler i Pilestredet 35.. Blant foredragsholdere er Sanford Schram ved Bryn Mawr College), og Sosialforsk-forskerne Steinar Stjernø og Sissel Seim.. I tilknytning til jubileet utgis antologiene Fattigdommens dynamikk og Det utfordrende foreldreskapet.. Blant forfatterne på førstnevnte er Famis prosjektledere Tone Fløtten og Axel West Pedersen.. Påmeldingsfrist 20.. oktober.. (Fami, 16.. Program og påmeldingsinformasjon.. Les mer om antologiene:.. Fattigdommens dynamikk.. Sissel Seim og Ivan Harsløf (red.. Det utfordrende foreldreskapet.. Bente Puntervold Bø og Bennedichte C.. R.. Olsen (red.. ):.. SV vil gjøre tannlegebesøk billigere.. En fersk undersøkelse fra NOVA og Fafo viser at tannlegebesøk er blant de godene som folk anser som helt nødvendige for en akseptabel levestandard.. SVs foreslår nå en omfattende tannhelsereform der målet er at alle får lik mulighet til god tannbehandling, forslaget har hovedprioritet i partiets politikk for neste stortingsperiode.. (Dagsavisen, 15.. Kleppa-strid med storbyene.. - Dårlig velferdspolitikk, sier byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen, om det nye inntektssystemet.. Mæland mener de andre storbyene også i det minste burde hatt et storbytillegg til kostnader med særlige utfordringer som rus, bostedsløshet og fattigdom.. De fire største byene mener de taper 356 millioner kroner på statsbudsjettet.. - Tøv, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som mener de får 334 millioner mer.. (Kommunal Rapport, 15.. Sliter for å skaffe mat på bordet.. Enslige forsørgere er blant dem som strever med å få de økonomiske endene til å møtes.. Enkelte enslige forsørgere er blant dem som henter mat hos oss en gang i uka.. Det går på selvfølelsen løs når man må få mat hos oss, og det kan oppleves som et nederlag.. Det burde ikke være slik i et velferdssamfunn.. Fattigdomsgrensen til myndighetene er ikke reell, sier diakonmedarbeider Heidi Bakke i Frelsesarmeen i Sandefjord.. (Sandefjords Blad, 14.. - Enslige forsørgere i praksis avskåret fra å ta utdanning.. - Undersøkelse kaster nytt lys over fattigdoms-Norge.. Det er tittelen på en fem siders artikkel i tidsskriftet Velferd 6/2008 som omhandler Fami-undersøkelsen.. For første gang er fattigdom i Norge kartlagt på grunnlag av folks oppfatning av hva som er en akseptabel levestandard.. Deltakerne i undersøkelsen har tatt stilling til nødvendigheten av 27 konkrete goder og aktiviteter.. Folk flest mener bl.. at alle bør ha råd til å kjøpe gaver til nærmest familie, at du ikke er fattig selv om du ikke kan reise på ferie, men du er fattig hvis du ikke har råd til å gå til tannlegen.. Undersøker som dette bidrar til at vi får kjøtte på beinet rundt hva folk mener det er nødvendig å har, og det kan være et nyttig supplement til de tradisjonelle inntektsmålene, sier Famis prosjektledere Axel West Pedersen (NOVA) og Tone Fløtten (Fafo).. Se også nyhetssakene:.. Dårlig råd eller fattig?.. (Fontene, 13.. De fattiges verste pine.. (Dagsavisen, 13.. Framfylkingen:.. Forbud mot egenandel i skolen overholdes ikke.. Framfylkingen arrangerte i perioden 25.. -28.. oktober en Nordisk konferanse om fattigdom, og 25.. oktober var medlem i Framfylkingen Julie Lødrup i studio hos TV2 for å drøfte fattigdom.. - Vi ønsker at skolen skal være gratis for alle og vi vet at det ikker er tilfelle nå, sier Julie Lødrup.. - Selv om norsk lov sier at det er forbudt med egenandel fra elevene både når det gjelder faglige og sosiale aktiviteter, er det mange skoler som gjør det likevel, sa Lødrup.. (Fami/Framfylkingen, 31.. - Finansierer fattigdomskampen med kutt i trygd og stønader.. - I forslaget til statsbudsjett for budsjettåret 2008 finansierer Regjeringen fattigdomssatsningen med kutt i ytelsene for de nest fattigste, skriver Velferdsalliansen (Fami/Velferdsalliansen, 31.. Vil ta grep om boligsektoren.. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil at det skal merkes på statsbudsjettet at det er hun som er ansvarlig for boligsektoren.. De aller fleste av oss er nøye på hvordan vi bor, men for de aller mest vanskeligstilte, fokuserer vi altfor lite på bolig, sier Kleppa.. Hun har lenge vært engasjert i kampen for bekjempelse av fattigdom, og håper dette vil merkes i regjeringens utforming av boligpolitikken og på Statsbudsjettet for 2009.. (Fagbladet, 31.. SV vil styrke barnetrygden, ikke behovsprøve den.. På NRK dagsnytt i dag forteller stortingsrepresentant Rolf Reikvam at han vil behovsprøve barnetrygden.. - Det er ikke SVs politikk, sier Karin Andersen, leder av helse- og omsorgskomiteen på stortinget (SV.. (SV, 31.. FrPs landsstyre: Det må lønne seg å arbeide.. Landsstyret i FrP som var samlet denne helgen vedtok flere politiske resolusjoner.. Blant annet besluttet de dette om fattigdom: - Veien ut av fattigdom skjer ikke ved bruk av økte satser eller generelle overføringer fra det offentlige.. Hvis støtteordninger smøres tynt utover store grupper, blir det heller ikke midler igjen til trengende som ikke har sterke organisasjoner som taler deres sak.. Fremskrittspartiet vil derfor ha mer målrettede ordninger rettet mot dem som virkelig har behov for støtte fra det offentlige.. (FrP, 30.. Nytt forskningsprosjekt i Sverige: Fattige med eller uten arbeid.. Umeå-forskning skal studere sambandet sysselsättning-försörjning-fattigdom.. Björn Halleröd - professor ved sosiologisk institutt ved Umeå universitet - fikk i i forrige uke 2,2 millioner kroner fra Vetenskapsrådet til et treårig prosjekt med tittelen: Arbeid, arbeidsmarked og fattigdom - forandring over tid og komparative analyser.. (Folkbladet, leder, 29.. Pressemelding fra Umeå Universitet.. (23.. Les mer om Halleröds forskning.. Frykter klasseskiller i Oslo.. - Helseproblemene i bydel Gamle Oslo er formidable og levekårsforskjellene blant folk er større enn noen gang, sa Hans Christian Lillehagen (Ap) da han møtte opp i Stortinget mandag forbindelse med høringsrunden for Hovedstadsmeldingen.. Lillehagen oppfordret Staten til økt fattigdomsbekjempelse.. (Østkantavisa, 28.. Kommentar: - Velferdssamfunnets motsetninger.. - Halvveis i valgperioden kan vi slå fast at de helt store løftene for de fattige ikke er kommet, skriver stortingspresident Torbjørn Jagland i en kommentar.. Om tiltak som lavere barnehagestøtte og skattelette, skriver han: - Sosialhjelpsmottakere får ingen skattelettelse for de betaler ingen skatt.. De får heller ikke lavere barnehagesatser for de har sannsynligvis gratis barnehageplass fra før.. (Dagsavisen, 26.. Leder: De fattige har vi glemt.. (Dagbladet, 28.. Bodø: Fattigdom skaper debatt.. Et forslag fra Høyre, Rødt og Venstre om å bevilge fem millioner til å bekjempe fattigdommen i Bodø skapte sterke reaksjoner i bystyret.. Forslaget skapte allerede da sterke reaksjoner, både hos posisjon og opposisjon.. Posisjonen, som mente at fattigdomsproblemet må angripes på en mer helhetlig måte, raste etter forslaget.. - Problemet er mer sammensatt og utfordrende enn at fem millioner kan bevilges sånn uten videre.. Hvordan har man tenkt at fem millioner slengt over bordet skal bidra til å bekjempe fattigdommen? sa Aps Siri Vasshaug.. (Avisa Bodø, 25.. Ny publikasjon fra Sosial- og helsedirektoratet:.. Annus Socialis 2007.. Sosialdirektørene fra Færøyene, Åland, Grønland, Danmark, Island, Sverige, Finland, Danmark og Norge møtes i dag.. Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og Helsetilsynet er vertskap for dette nordiske sosialdirektørmøtet som finner sted på Holmen Fjordhotell.. Til møtet har SHdir med seg publikasjonen Annus Socialis 2007 , der Fami- og Fafo-forsker Bjørn Nuland er en av forfatterne.. Tittelen på hans bidrag er Ansikt til ansikt med fattigdommen - Frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige (side 25-29).. Les mer og last ned publikasjonen på nettesidene til.. SHdir.. Forskjellene øker  ...   kommunenes sosialhjelp, sa Per Willy Amundsen (Frp), ifølge NTB.. Flere fylkesledere i SV krever at Regjeringen ikke bryter løftet om å øke sosialhjelpsatsene.. (Aftenposten, 11.. SV og Sp vil ha fattighjelp fra KrF og Venstre.. (Bergens Tidende, 11.. Regjeringen krangler om fattigdom.. (Bergensavisen, leder, 11.. Regjeringen beskyldt for å svikte de fattige.. (VG, 10.. 28.. -29.. 2007: Boligsosial dialogkonferanse.. Regjeringen har som mål å avskaffe bostedsløshet, og strategien På vei til egen bolig er et sentralt virkemiddel.. Husbanken, EiNa og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer til en boligsosial dialogkonferanse 28.. og 29.. november 2007.. Boligsosialt arbeid er alt fra å framskaffe boliger til å øke den enkeltes forutsetning for å kunne mestre egen bo og livssituasjon.. Målgruppe for konferansen er kommunenes førstelinje, frivillige- og brukerorganisasjoner, statlige aktører og aktuelle samarbeidspartnere.. (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 10.. Kritisk til Hanssens fattigdomssatsing.. Sosialhjelpsatsene må få en nasjonalnorm på 6800 kroner i måneden for en voksen person.. Det er om lag 2000 kroner mer enn satsen departementet opererer med.. FOs forbundsleder Randi Reese er skuffet over at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i går slo fast at han ikke akter å heve satsene for sosialhjelpsmottakere selv om han hadde hatt råd til det.. Nå undersøker Sivilombudsmannen om forskjellene i sosialhjelpssatsene fra kommune til kommune er i strid med FN-konvensjonen.. (Fontene, 10.. - Store utfordringer for velferdsstaten.. Velferdsstaten står foran store utfordringer, på tross av økonomisk vekst og økt velstand.. Det påpekte Tone Fløtten, forskningssjef i Fafo og prosjektleder for Fami, under sin innledning på Fellesforbundets landsmøte.. Fløtten pekte på fire utfordirnger: Bevare et solidarisk samfunn uten fattigdom og med lite ulikhet; Hindre framveksten av en ny underklasse; Ivareta sliterne og de som ikke er i jobb samtidig som arbeid belønnes; - Behov for arbeidskraft realisere et inkluderende arbeidsliv.. (Magasinett, 10.. Les Tone Fløttens innledning.. Full fattigdomskrangel.. - Sosialhjelpssatsene skal økes, sier Karin Andersen (SV).. Dermed taler hun arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) midt i mot.. Hanssen vil heller bruke økte ressurser på kvalifiseringsprogrammet.. Andersen avviser dette blankt.. - Det står i Soria Moria, det, at stasene skal heves.. Der er vi ikke i mål, sier Andersen, som før helgen uttrykte stor skuffelse over at sosialhjelpssatsene ikke var økt i budsjettet for neste år.. (Aftenposten, 10.. Haugesund: Kvalifisering med lønn i kampen mot fattigdom.. Et omfattende program som skal kvalifisere sosialhjelpsmottakere for arbeidslivet, blir lansert i Haugesund om et par uker.. To ulike syn på fattigdomsbekjempelse står mot hverandre.. Regjeringen har valgt den såkalte arbeidslinja.. Mens en rekke organisasjoner mener det er nødvendig å øke sosialhjelpssatsene, uføretrygden og bostøtteordningene.. Arbeid eller penger? Hadia Tajik, rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens, vil ikke være med på at de to synene står mot hverandre.. (Aftenbladet, 10.. Vil ikke øke sosialhjelpen.. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har fått kritikk fra flere hold om å ikke gjøre nok for de fattige etter at statsbudsjettet ble lagt fram forrige fredag, men han ville ikke heve sosialhjelpssatsene om han kunne.. - Det viktigste tiltaket mot fattigdom i Norge er det såkalte kvalifiseringsprogrammet, mener han ifølge Dagbladet.. Hanssen ville heller brukt ekstra penger i statsbudsjettet til kvalifiseringsprogrammet foran å øke sosialhjelpssatsene.. (Ukeavisen Ledelse, 09.. SV-politikere vil ha omkamp om fattigdom.. Fylkesledere i SV er skuffet over regjeringens budsjett og vil ha omkamp om fattigdom.. - Sosialhjelpen må økes, sier fylkesleder i Troms SV, Gunnhild Johansen.. (NRK, 09.. Kronikk: - Norge får flere fattige barn.. - Kampen mot fattigdommen virker motsatt hensikten for norske barnefamilier, skriver Kåre Willoch i en kronikk i Aftenposten.. - Barnetrygden er skåret ned siden midten av 1990-årene.. - Titusener barn vokser opp i relativ fattigdom i Norge.. Noen sier heller at de lever i lavinntektsfamilier , men det forandrer ikke alvoret.. Statistisk sentralbyrå opplyser at dette gjaldt 52 000 barn i 1998, og hele 70 000 i 2004, skriver Willoch.. - Fattige barn blir fattigere.. (NRK, Standpunkt, 09.. Statsbudsjettet 2008.. Statsbudsjettet for 2008 ble fremlagt 5.. Vi har laget en samleside med nyhetssaker, pressemeldinger fra departementet, link til statsbudsjettet, finanstalen, oposisjonens reaksjoner med mer (Fami, 08.. Se her.. LO om Arbeid, velferd og inkludering.. - For LO er det viktigste våpenet i fattigdomsbekjempelsen å unngå at folk blir arbeidsledige.. Vår politikk for full sysselsetting og lavere ledighet, samt LOs bidrag til inntektspolitikken, er derfor av stor betydning også for de i arbeidslivets randsone.. Derfor støtter også LO innføringen av kvalifiseringsprogrammet.. Samtidig erkjenner vi at enkelte grupper av sosialhjelpsklienter ikke vil ha mulighet til å komme inn i arbeidslivet.. Det skriver LO i et brev til Arbeids- og sosialkomiteen.. (LO, 08.. Les brevet her.. Ot.. prp.. nr.. 70 (2006-2007).. Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover.. St.. meld.. 9 (2006-2007).. Arbeid, velferd og inkludering.. 2008: 10 millioner til innsats mot barnefattigdom i Norge.. I morgen kommer statsbudsjettet.. Mange departementer har allerede presentert go'bitene.. NRK har i dag en kort oversikt over hva som nå er kjent av budsjettnyheter, deriblant at Barne- og likestillingsdepartementet gir 10 millioner kroner til innsats mot barnefattigdom i Norge.. Midlene skal brukes til leksehjelp, pengehjelp til utflukter og deltakelse i fritidstilbud, fritidsutstyr m.. v.. Totalt pott blir 28 millioner kroner.. (NRK, 04.. Kappet millionløft for de fattigste.. Eks-kommunalminister Åslaug Haga (Sp) ville bruke en halv milliard kroner i bostøtte til de fattigste.. Men ifølge VG ble satsingen i siste øyeblikk kuttet ut av statsbudsjettet.. Internt drama i Regjeringens budsjettinnspurt, skriver VG, og viser til at et tilsvarende beløp ble satt av til å hindre økning i foreldrebetalingen i barnehagene på SV-statsråd Øystein Djupedals budsjett.. (VG, 04.. Fattighuset sjokkert over Halvorsens og Stoltenbergs prioriteringer.. (TV2 Nettavisen, 04.. Fattigdom og klima åpnet trontaledebatten.. Fremskrittspartiets formann Siv Jensen er svært kritisk til at regjeringen ikke gjør mer for de fattigste i samfunnet.. I trontaledebatten torsdag kritiserte hun regjeringen for ikke å ha nevnt de fattigste med ett ord i trontalen, og for å nøye seg med å vise til tiltak for å få flere personer i arbeid.. (Vårt Land, 04.. Frp vil ha mer til fattigdom.. Fattigdomspolitikere ignorerer fattige.. Den rød-grønne regjeringen har sviktet de fattige, mener Velferdsalliansen etter å ha finlest Soria-Moria-erklæringen.. På Stortinget gidder ikke fattigdomspolitikere å svare på personlige spørsmål fra fattige.. (Dagsavisen, 04.. De flår oss i stedet for å hjelpe oss.. (Dagsavisen, 03.. Halvorsen: De fattige skal få svar på spørsmålene.. - Trontale uten fattigdomstema, men Jagland klinte til.. I en kommentar til gårsdagens trontale skriver Arne Strand: - La oss tro at regjeringen ikke har glemt de fattige i statsbudsjettet, selv om trontalen ikke nevnte de fattige med et ord.. Etter at kong Harald hadde lest regjeringens trontale ved Stortingets åpning i går slo Jagland til med en tale som tok tak i vår tids mest presserende oppgaver, kampen mot fattigdommen her i landet og arbeidet for å unngå en klimakatastrofe.. Uføremeldingen - Høringsuttalelse fra Rødt.. I en høringsuttalelse til NOU 2007:4 Ny uførestødnad og ny alderspensjon til uføre, skriver Rødt: - Rødt mener at Uføremeldingen (NOU 2007:4) ikke tar fatt i det virkelige problemet - at mange uføretrygdete hører med til de fattigste i samfunnet og at utforeringen er hvordan uføre kan få en bedre økonomsk situasjon, Uføremeldingen vil skjerpe fattigdommen, ikke løse den.. (Rødt, 03.. 07) Les hele høringsuttalelsen.. NOU 2007:4, samt høringsbrev og høringsnotat finner du på Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider,.. se her.. Arbeid, velferd og inkludering også for rusmiddelavhengige?.. Et meningsfylt liv.. Arbeid, velferd og inkludering også for rusmiddelavhengige? er tittelen på en to-dagers nasjonal fagkonferanse som arrangeres 14.. -15.. november i Oslo.. Fagrådet innen Rusfeltet i Norge ønsker med denne konferansen å rette oppmerksomheten mot rusmiddelavhengiges muligheter til arbeid, velferd og inkludering i det norske samfunnet.. Blant de 14 innlederne er Laila Gustavsen, statssekretær Arbeids- og inkluderingsdepartementet, professor Per Fugeli, professor Ivar Lødemel og Fami-forsker Anna Skårberg (bildet).. (Fami, 02.. Les programmet her.. Samlivsbrudd øker klasseforskjeller.. Antall enslige med barn som lever av sosialhjelp er nesten doblet på seks år.. Det blir flere fattige i Norge fordi lavt utdannede skiller seg oftere enn andre.. Det mener sosiologprofessor Ivar Frønes ved Universitetet i Oslo.. Han er en av landets fremste eksperter på området barn, ungdom og familie.. Samlivsbrudd blir ekstra dyrt for dem som har lav utdannelse fordi de i utgangspunktet har mindre, sier Frønes.. (Dagsavisen, 02..

  Original link path: /nyheter2007okt.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter september 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside september 2007.. Kommuner lar makspris svi for fattige.. Etter at makspris på barnehageplass ble innført i 2004, har mange kommuner fjernet inntektsgradert betaling.. I januar 2004 hadde 42 prosent av kommunene lavere pris for foreldre med lav inntekt.. I 2007 er det bare 23 prosent som har slik inntektsgradering, ifølge SSB.. Barneombud Reidar Hjermann er ikke fornøyd.. Han påpeker at i mange kommuner betaler fattige mer nå enn før maksprisen ble innført.. (Vårt Land, 28.. 09.. Artikkel: Arbeidsrettede tiltak for sosialhjelpsmottakere.. Arbeidsrettede tiltak for sosialhjelpsmottakere.. Seleksjon, effekter og politiske implikasjoner er tittelen på en artikkel skrevet av forskerne Espen Dahl og Thomas Lorentzen (bildet).. Forfatterne redegjør for tiltak rettet mot sosialhjelpsmottakere.. - De beste tiltakene er forbeholdt sosialhjelpsmottakere som står nærme arbeidsmarkedet, og det er disse tiltakene som gir positiv effekt på inntekt og yrkesdeltakelse.. Denne formen for creaming omfatter kun en liten andel av sosialhjelpsmottakerne.. Mange, spesielt de som har mottatt sosialhjelp over lengre tid, er i liten grad i stand til å nyttiggjøre seg av de gode og effektive tiltakene.. Arbeidsrettede tiltak alene kan ikke bekjempe langvarig sosialhjelpbruk, og derfor heller ikke fattigdom, skriver de (Fami, 28.. Les artikkelen på nett:.. Søkelys på arbeidslivet 2/2007, s 149-158.. Rekordlav arbeidsledighet.. Arbeidsledigheten går ned i alle aldersgrupper, i alle fylker og i alle yrkeskategorier.. - Ikke minst går ledigheten mye ned blant de langtidsarbeidsledige, sier en tilfreds arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).. - Andelen yrkeshemmede i tiltak er økende, men fortsatt står altfor mange yrkeshemmede i kø, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.. - Det er også mange andre grupper, som for eksempel sosialhjelpsmottakere som vil ut av fattigdommen og inn i arbeid.. Vi håper statsbudsjettet som legges fram i neste uke, vil gi nye muligheter for dette viktige arbeidet, sier Leikvoll.. (Dagsavisen, 27.. 7).. dagsavisen.. no/innenriks/article316353.. Fattigdomen på tillväxt inom EU.. EU-kommissionen försöker aktivt främja en garanterad inkomst på en nivå som är tillräcklig för ett värdigt liv för alla, också för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden.. Bekämpning av fattigdom och social utslagning sätts i fokus under hösten.. I många EU-länder läggs stor kraft på att få sjuka, funktionshindrade och arbetslösa i arbete.. EU:s fattigdomsgräns går vid 60 procent av medianinkomsten i varje land.. De som har lägre inkomst räknas som fattiga.. I 25 EU-länder, Bulgarien och Rumänien inte inräknade, är 72 miljoner människor fattiga, cirka 15 procent, medan ytterligare 36 miljoner ligger precis på gränsen, enligt en rapport som kommissionen presenterade tidigare i år.. (LO Tidningen, 27.. Oslo byråd foreslår 20 mill til arbeidstrening og norskkurs.. Levekårsundersøkelsen som ble gjennomført av Fafo og presenterte i februar 2007 avdekket at kvinner fra minoritetsmiljøer har langt dårligere levekår og yrkesdeltakelse enn etnisk norske kvinner.. I hovedstadsbudsjettet for 2008 foreslår derfor byrådet å bevilge 20 millioner kr til arbeidstrening og norskkurs.. Et hovedsatsningsområde er å få aktivisert innvandrerkvinner - Det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom er å sørge for at alle er i arbeid, sier Oslos byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug.. (NRK Østlandssendingen, 26.. Last ned Fafo-rapporten Levekår på vandring.. Kritisk til forslag til nye regler for uføretrygd.. - Et bredt sammensatt utvalg har jobbet fram forslag til nye regler for uføretrygd.. Et av de mest usosiale forslagene flertallet kommer med, er å kutte i forsørgertillegget, skriver Anne-Grete Lossius, fagredaktør i Tjenestemannsbladet.. - Forsørgertillegget skal gi en ekstra håndsrekning til barnefamilier med lav inntekt, blant annet for å forhindre barnefattigdom.. Om dette forslaget skulle få gjennomslag vil de med minst å rutte med, få enda mindre, skriver Lossius (Tjenestmannsbladet, 26.. Flere barn under lavinntektsgrensen.. Nytten av kontantstøtten blir spist opp av redusert barnetrygd.. Antall barn med lavinntekt økte fra 52 000 barn i 1998 til rundt 70 000 barn i 2004, skriver Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg i en artikkel i siste Samfunnsspeilet.. Vinnerne er barn i familier som mottar kontantstøtte, primært i aldersgruppen 1-3 år.. Taperne er barn i lavinntektsfamilier som ikke mottar kontantstøtte og har fått mindre i barnetrygd.. Først og fremst barn som er litt eldre, har mange søsken eller har enslige forsørgere (SSB, 20.. Les artikkelen her.. Barnetrygden mindre verdt.. (Vårt Land, 22.. Leder: Norske ungdomspolitikere og sosiale ulikheter.. - Unge norske partimedlemmer er minst opptatt av å bekjempe sosial ulikhet, konkluderes det i en ny europeisk undersøkelse.. Medlemmer i Unge Høyre og AUF har deltatt i studien som London School of Economics har gjennomført i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Ungarn og Norge.. Resultatet er egnet til å overraske, skriver Bladet Vesterålen på lederplass (22.. Hevder samboerskap er en risiko for barna.. To av landets fremste familieforskere mener barn av samboende foreldre er langt mer utsatt for fattigdom og fravær av far enn barn av gifte foreldre.. Ifølge sosiologiprofessorene An-Magritt Jensen og Kari Moxnes ved NTNU i Trondheim er samboerskap selve motoren i en stille revolusjon, der barna i altfor mange tilfeller ender som ofre i stadig hyppigere samlivsbrudd.. Siden samboerskap er den vanligste samlivsformen for par med lav økonomisk og sosial status, har barn  ...   velferdsfeltet, og særlig dagens utfordringer i pensjonspolitikken og fattigdomsbekjempelsen.. Det andre temaet er rettsliggjøring; dens omfang og virkninger for politisk styring.. Blant innlederne er Fami- og NOVA-forsker Axel West Pedersen.. Konferansen arrangeres av NOVA, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning.. Konferansested: Radisson SAS Scandinavia Hotell, Oslo.. Påmeldingsfrist: 8.. oktober (Fami, 12.. Les mer om program og påmelding.. Debatt: Ulikhet og politikk.. - Kjetil Rolness raljerer i Dagbladet lørdag 1.. september over vår kronikk Rikdom i Likhets-Norge.. Vi skriver at det har oppstått en ny rikdom de siste 15 årene, samtidig som likheten blant det store flertallet består.. Rolness oppfatter dette som en bortforklaring av at forskjellene øker.. Vi ønsker slett ikke å bortforklare de økende forskjellene, vi søker å forklare dem, skriver Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten (bildet), og Fafo-forskerne Johan Christensen og Jon M.. Hippe i et innlegg i Dagbladet (10.. Bortsett fra de rike, er vi nesten like (Dagbladet (papirutgaven), 01.. Kronikk: - Rikdom i likhets-Norge.. (Aftenposten, 24.. Fattigdomsproblemet tema i partilederdebatten.. Fattigdomsbekjempelse var et av temaene da partilederne møttes for siste gang før valget hos TV 2 i Bergen lørdag.. Partilederne var enige om at det er en skam at Norge har mange fattige, men det var ulike oppfatninger om hva som skal gjøres.. (Austagder Blad/ANB-NTB, 09.. - Skattelette til rederne er et veldig dårlig signal.. De som jobber blant Norges fattigste er oppgitt over regjeringens skatteletter til rederne.. Og økonomene mener det øker forskjellene.. Økonomiprofessor Guttorm Schjelderup anslår at den nye ordningen innebærer en statlig subsidiering av rederiene på rundt fem milliarder årlig.. På spørsmål fra Dagsavisen om hva fem milliarder i året kunne gjort for å bekjempe fattigdommen, svarer Schjelderup: Oioioi.. Det ville medført veldig, veldig store forandringer.. Gir fattigbyen Drammen stryk.. Drammen flommer over av fattige.. Innvandrere er overrepresentert på statistikken.. Irakkurdiske Hemen og norsk-iranske Sara er oppgitt over at byen svikter de fattige.. (Drammens Tidende, 09.. Se også andre artikler i Drammens Tidende, 09.. 07:.. Gir ingen garantier.. Sår tvil om egne tall.. Anklager ordføreren.. Kranglet om fattige og monopolpenger.. Fattigdom og monopolpenger ble hovedpoenget da de to partilederne Siv Jensen (FrP) og Kristin Halvorsen (SV) tørnet sammen i NRKs valgduell onsdag kveld.. (Finnmark Dagblad/ANB-NTB, 05.. Da pensjonen økte ble bostøtten redusert.. Lønnsforhandlingene ga et økonomisk løft for minstepensjonister, førtidspensjonerte og uføretrygdede, og førtidspensjonerte og uføretrygdede Martha Aftret, fra Kolvereid fikk 300 kroner mer i pensjon i måneden.. Men så ble bostøtten trukket tilsvarende.. Statsekretær i Kommunaldepartementet, Inge Bartnes, er overrasket over at pensjonister får mindre i bostøtte når pensjonen øker.. Og han lover nå å se på saken.. (NRK Trøndelag, 05.. Leder: Unødvendig sosialreform.. - Venstre vil bruke Bodø og et par andre mellomstore byer som forsøkskommuner for borgerlønn.. Tanken om borgerlønn er sympatisk, men klimaet for å innføre borgerlønn i Norge nå, er ikke det beste, skriver Avisa Nordland på lederplass.. (04.. Kronikk: Flerkulturelle krisesentre.. - I den offentlige debatten hevdes det ofte at voldsutsatte utenlandske kvinner kommer fra kulturer der menns vold mot kvinner er vanlig og akseptabelt.. Dette har vi ingen systematisk dokumentasjon på.. Men det vi vet er at ikke-vestlige innvandrere skårer lavt på ulike levekårsindikatorer som utdanning, sysselsetting, inntekt og boareal.. Kan det tenkes at vi står overfor et fattigdomsproblem heller enn et kulturproblem, slik at det primært er ressursfattige voldsutsatte kvinner som har behov for å bo på krisesentrene? spør Wenche Jonassen, seksjonsjef ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i en kronikk i Dagbladet (04.. Oslo: Politisk uenighet om utenlandske tiggere.. Både byrådslederkandidat Rune Gerhardsen (Ap) og byrådsleder Erling Lae (H) vil ha de utenlandske tiggerne ut av Oslo.. Oslos ordfører Svenn Kristiansen (Frp) medgir at tigging er et problem for hovedstaden, men vil ikke gå tilbake til noe forbud mot tigging.. Og SVs ordførerkandidat Marianne Borgen forsvarer tiggerne.. De østeuropeiske tiggerne som er her er del av et større fattigdomsproblem, men uhyre kompliserte årsaker og løsninger.. Å flytte dem løser ingenting, sier Borgen.. RV: - Fattige har ikke stemmerett.. RV mener kravet om legitimasjon fører til at mange Oslo-borgere ikke kan stemme ved kommunevalget.. - Det er uakseptabelt å ta stemmeretten fra fattige folk, og grunnlovsstridig attpåtil, sier RVs listetopp i hovedstaden, Erling Folkvord.. - Selv den billigste ID-en du kan få, Postens ID-kort, koster 261,- kroner å skaffe seg, og for å få Postens ID-kort, må man ha fast adresse.. (NRK, Østlandssendingen, 03.. Mye skryt for NAV i Horten.. I går åpnet NAV sitt første bykontor - i Horten.. Målet er at alle kommuner skal ha sitt NAV-kontor oppe å stå ved utgangen av 2009.. - NAV-reformen er blant annet tenkt som et redskap for å avskaffe fattigdommen, sier statssekretær Laila Gustavsen.. - Ordningen tidsbestemt lønnstilskudd for eksempel, vil være med på å ta bort fattigdomsstempelet for mange.. (Gjengangeren, 01.. Avviser at tiggerne er organisert i internasjonale nettverk.. Byrådet i Oslo påstår i bystyremeldingen om fattigdom at de utenlandske tiggerne er organisert gjennom internasjonale nettverk.. Både politiet og Kirkens Bymisjon mener det ikke er tilfelle.. (Dagsavisen, 01..

  Original link path: /nyheter2007sep.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter august 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside august 2007.. EU vurderer sosiale minimums-standarder.. EU-kommisjonen har satt i gang et arbeid for å vurdere mulighetene for å innføre felles sosiaiale minimums-standarder.. Velferdsalliansen i Norge har vært en av åtte medlemmer i en arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport om saken.. Rapporten skal overleveres i forbindelse med det portugisiske formannskapets rundebordkonferanse på Azorene i oktober.. (Dagen, 30.. På parti med de fattige.. FO arrangerte i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Velferdsalliansen fattigomshøring på Youngstorget i Oslo forrige fredag.. Politikere fra sju partier diskuterte strategier for å hjelpe folk ut av fattigdommen.. Også representanter for de fattige deltok på det store teltmøtet.. Det var utbredt enighet om å gjøre noe med fattigdommen i Norge.. Men hva? (Fontene, 30.. Flora: Vil avskaffe fattigdommen.. Knut Andor Nesse har ein visjon om å avskaffe fattigdommen i Flora.. Hjartesakene hans er: 1: Hjelpe alle outsiderane i Flora og 2: Oppmuntre trygdemottakarar (og pensjonistar) til å ta små jobbar, ved å la dei behalde stønaden i tillegg til løna frå jobben.. Listetoppen i det nystifta partiet Flora Demokratisk Solidaritet snakkar rett frå ei lever som har hatt det tøft.. (Firdaposten, 30.. Stadig flere i arbeid.. Det er blitt 130 000 flere sysselsatte siden regjeringen tiltrådte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Arbeids- og velferdsdirektoratets nye statistikk for august.. - Fra høsten 2005 er tallet på registrerte arbeidsløse nær halvvert.. Redusert arbeidsledighet og økt sysselsetting er regjeringens viktigeste bidrag til å bekjempe fattigdom, sier Hanssen.. (AID, pressemelding, 30.. Nedgangen i arbeidsløysa held fram.. (NAV, 30.. - Kjøp kommunale boliger på vestkanten.. Lederen av Fattighuset, Ben Borgen mener utfordringene med sosialhjelp bør fordeles bedre mellom bydelene, og han oppfordrer kommunen til å kjøpe boliger på Ullern og i Holmenkollåsen.. Henning Holstad (FrP), leder av bystyrets helse- og sosialkomité, mener Borgens ønske allerede er en vedtatt strategi fra kommunens side.. (Ullern Avis Akersposten, 30.. Foredrag om inkluderende arbeidsliv 13.. Tone Fløtten, forskningssjef ved Fafo og prosjektleder for Fami, holder 13.. september foredrag om.. Arbeidsliv, inkludering og sosial ulikhet.. , på arrangementet Aktivitetskonferanse og Folkehelsedager 2007 , som arrangeres 12.. -13.. september i Grimstad.. Konferansen er åpen for alle interesserte.. (Fami, 30.. Les mer og last ned program.. Høybråten refset regjeringens fattigdomsinnsats.. KrF-leder Dagfinn Høybråten og Høyres Per-Kristian Foss gikk hardt ut mot regjeringens innsats for de fattige under det TV-sendte folkemøtet i Trondheim.. Men da Høybråten kritiserte regjeringen for ikke å gjøre nok for å skaffe trygdede i arbeidsfør alder en jobb, fikk han svar på tiltale fra arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Hanssen (Ap).. (siste.. no/ANB, 28.. Folkemøter II.. (Klassekampen, leder, 30.. Munnhoggeri og løgnbeskyldning på folkemøtet.. (Adressa, 29.. - Outsidernes aften.. (NRK, 29.. - Lokalsakene drukner.. - Du har frekkhetens nådegave, Dagfinn.. (VG, 28.. 06).. Får penger for å styrke og utvikle sosialtjenestene.. 13 av de 16 Nordlandskommunene som søkte tilskudd for å styrke og utvikle kommunens arbeid innen det sosialfaglige området har fått positivt svar på sine søknader.. Tilsammen har Nordlandskommunene fått omlag 11 millioner kroner for 2007.. Tilskuddene forvaltes av Sosial- og Helsedirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen.. (Fylkesmannen i Nordland 28.. Vil heve sosialhjelpsatsene.. Jusprofessor og styremedlem i Fattig-Norge, Kristian Andenæs, mener bekjempelsen av her i landet fattigdom må bort fra arbeidslinja og over på økte, nasjonale sosialhjelpsatser.. (Ukeavisen Ledelse/Dagbladet papirutgaven, 28.. Økt innsats mot barnefattigdom.. Under et besøk på Søndre Nordstrand i Oslo i dag lovte statsminister Jens Stoltenberg å øke regjeringens innsats mot barnefattigdom, blant annet ved at bevilgningen til kompetanse og utviklingstiltak i sosialtjenesten økes med 10 millioner kroner.. Vi må sørge for at barn ikke får en oppvekst preget av fattigdom og at de får hjelp til å klare seg godt i voksenlivet, sier han.. Statsministeren lover økt innsats mot fattigdom i 2008 budsjettet.. (Statsministerens kontor, pressemelding, 27.. Jens Stoltenberg besøkte Søndre Holmlia fritidssenter.. (Nordstrands Blad, 30.. Øker innsatsen mot fattigdom.. (Romerikes Blad/ANB, 27.. Leder: Fattigfolk.. - Uroa for at dei økonomiske stønadene skal bli så gode at dei som ikkje er i arbeid vel trygd framfor jobb har Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttrykt ved fleire høve.. Vi har til gode å møta mange av desse som vil velja trygd framfor arbeid dersom dei har noko val.. Og ein stygg og respektlaus tanke melder seg av og til: Kan det vera i regjeringskontora dei finst? spør Magnhild Folkvord (Klassekampen, leder, 27.. - Hva skal vi gjøre med de rike?.. Fredag arrangerte Fafo seminar om Ulikhet, rikdom og fattigdom bare noen timer etter at Velferdsalliansen hadde avholdt en høring om fattigdom med blant Kristin Halvorsen.. På høringen sa Halvorsen: Vi kan ikke ha en situasjon der forskjellene stadig blir større og der de som har mest fra før blir hørt og de som har minst blir minst hørt.. Men Fafo-forskerne kan dokumentere at Likhets-Norge består til tross for rikdommen i toppen.. Fafo-forskerne snur debatten på hodet og spør: Hva skal vi gjøre med de rike? Regjeringen må ikke bare holde seg med en fattigdomspolitikk, men også en rikdomspolitikk, skriver Marie Simonsen i Dagbladet (25.. Tikkende bombe?.. (FriFagbevegelse, 27.. Fattige og rike.. (Dagbladet, leder, 26.. - Rikdom i Likhets-Norge.. (Aftenposten, Fafo-forskernes kronikk, 24.. Fattig-Norge går til valg.. - Fattigdommen lar seg sannsynligvis ikke utrydde.. Det er likevel politikernes plikt å prøve, skriver Kåre Valebrokk i Aftenposten.. - Fafo-forskerne dokumenterer at de øverste 10 prosent av befolkningen rykker fra når det gjelder inntekt, men for 90 prosent av befolkningen har inntektsfordelingen vært uforandret helt siden 1990.. Og antall fattige er også stabilt, hvilket bare kan bety at ingen regjering i løpet av de siste 17 årene har klart å gjøre noe grensesprengende med inntektsfordelingen i det norske folk.. For egen regning føyer jeg til at hverken Bondeviks eller Stoltenbergs regjeringer forhindret at de øverste prosentene rykket fra de resterende 90 prosentene heller, skriver Valebrokk.. (Aftenposten, 26.. 07.. Avskaff sosialhjelpa!.. Sosialhjelpa og trygdeordningane bør bli bytta ut med ei forsvarleg inntektssikring, sa forsker Karin Gustavsen Tvetene da ho i går innleia på fattigdomshøyringa.. Det er eit paradoks i velferdsstaten at dei fleste fattige i Noreg mottar offentleg inntektssikring anten berre sosialhjelp, eller sosialhjelp i kombinasjon med trygdeytingar.. Desse ordningane er nett det som skulle hindra fattigdom, seier forskaren.. (Klassekampen, 25.. Venstre går inn for borgerlønn.. Venstre mener sosialkontoret minner for mye om Fattigkassa.. De vil heller dele ut borgerlønn.. - Vi mener at 2,5G (157.. 7230 kroner) er en riktig basisytelse.. Dette må man skatte av, men i tillegg skal man få bostøtte etter behov, sier stortingsrepresentant Trine Skei Grande.. Venstre vil prøve ut borgerlønnordningen i Hamar-regionen.. (TV2Nettavisen, 25.. Vil ha borgerlønn.. (Venstre, 25.. Kronikk: - Rikdom i Likhets-Norge.. - Den offentlige debatten gir et bilde av rekordhøye lederlønninger og kapitalinntekter, større inntektsforskjeller, stadig flere fattige og en fordelingspolitikk som svikter.. Men Likhets-Norge har ikke gått i oppløsning.. Men kan det bevares uten en ny politikk for den nye rikdommen? Dette spørsmålet stiller Fafo- og Fami-forsker Tone Fløtten (bildet), og Fafo-forskerne Johan Christensen og Jon M.. Hippe i en kronikk i Aftenposten i dag.. (24.. - Ikke alle kommer i jobb.. Det har i flere år vært bred politisk enighet rundt den såkalte arbeidslinjen , at alle skal i arbeid.. Kristin Halvorsen forundret mange under dagens Fattigdomshøring på Youngstorget da hun sa at hun i det siste har sett et taktskifte i debatten.. Det er et taktskifte.. Vi må ikke bare tenke på dem som kommer seg inn i arbeidslivet, men også erkjenne at det er noen som aldri kommer inn.. Derfor må vi også være opptatt av dem som uansett ikke har noen mulighet til å få seg arbeid.. Vi må skaffe dem verdige vilkår, sa Halvorsen.. Vil ha fattigdom på dagsorden i valgkampen.. Under Velferdsalliansens fattigdomshøring på Youngstorget i Oslo oppfordret Kristin Halvorsen kommunepolitikere til å sette fattigdomssaken på dagsorden i lokalvalgkampen som nå pågår.. - Økning av sosialhjelpssatsene, sosial boligbygging og tiltak for boligløse er noe kommunene kan og skal gjøre noe med lokalt, pekte SV-lederen på.. Et av hovedpunktene i Finansministerens appell i dag var allikevel regjeringens satsning på menneskets verdighet i fattigdomsituasjonen.. Vil ha statlig fattigdomsråd.. Inspirert av Statens Seniorråd og Statens råd for funksjonshemmede vil Bjarne Håkon Hanssen innføre et statlig råd for fattigdomsbekjempelse.. Hanssen delte tankene med et hundretalls tilhørere under Velferdsalliansens fattigdomshøring på Youngstorget i Oslo.. - Verdens beste boligpolitikk en illusjon.. Under Fattigdomshøringen på Youngstorget i Oslo fredag kritiserte lederen i Leieboerforeningen Lars Aasen regjeringens totale fravær av boligpolitikk.. Per i dag er 3000 personer i Oslo registrert som helt uten bolig.. (FriFagbevegelse, 24.. FO-lederen er positiv til utredning om økonomisk sosialhjelp.. Randi Reese, leder i Fellesorganisasjonen (FO) er positiv til utredning om økonomisk sosialhjelp, men mener regjeringen kunne ha innført minstenorm nå.. - Det er et framskritt at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen nå skal undersøke rettighetene til sosialhjelpsmottakerne og har tatt inn over seg at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder satser  ...   - NAV-kontoret har så langt gitt dårligere service til en del brukere og fratatt politikerne kontroll over sosialhjelpen, hevder Hamar-ordfører Einar Busterud.. Hamar er en av landets 22 pilotkommuner, der trygde-, arbeids- og sosialkontor ble samlet under samme tak alt i fjor høst.. Mens nye NAV-kontorer nå etableres nesten daglig, venter Hamar-ordføreren utålmodig på resultater av velferdsreformen, som er regjeringens hovedgrep mot fattigdom.. (Kommunal Rapport, 14.. Store variasjoner i hvor mye folk får i sosialhjelp.. Gjennomsnittlig utbetaling til hver mottager per måned varierer fra under 2.. (SV, 14.. 3078 Vestfold-barn lever i fattigdom.. Klasseskillet er fortsatt stort i Vestfold.. Gullkysten Vestfold har mer barnefattigdom enn landsgjennomsnittet.. Mens stadig flere av oss lever i overflod, sliter over 3000 barn under fattigdomsgrensen.. Det avdekkes en i fersk rapport i regi av Vestfold Røde Kors og Høgskolen i Vestfold.. (Tønsberg Blad, 10.. Vestfold Røde Kors: - Overraskende høyt antall fattige barn.. (Tønsberg Blad, 11.. Begynner å få kontroll over Re.. Kristiansand: FrP vil fjerne gatetiggere.. Frps ordførerkandidat i Kristiansand, Tor Sigbjørn Utsogn, uttalte i Fædrelandsvennen torsdag, at han vil gjøre fjerning av gatetiggere til valgkampsak i Kristiansand.. SVs Melissa Jocelyn Lesama kaller forslaget helt hårreisende, og Krfs ordfører Jan Oddvar Skisland mener forslaget er et utidig utspill i valgkampen.. (Fædrelandsvennen, 10.. Bodø: - Vi har startet flere fattigdomstiltak, sier Ap-politiker.. Øivind Mathisen i Ap i Bodø slår tilbake mot kritikken om at ingenting har blitt gjort for å bekjempe fattigdom de siste fire årene.. Vi har startet flere tiltak som har gitt gode resultater, sier Mathisen.. Noe av det viktigste, er forebygging.. (Avisa Nordland, 10.. Bodø FrP: - Ap har gått seg fast.. Kristiansand: Flere fattige barn - nøden øker.. I en fersk rapport fra Kristiansand sosialkontor kommer det frem at 150 flere barn enn tidligere antatt er fattige.. 442 barn lever på fattigdomsgrensen i Kristiansand.. Særlig barn av aleneforsørgere trenger hjelp.. (Fædrelandsvennen, 09.. Kommentar: Matposeindeks og valgkampmat.. - Det er ikke lett å måle fattigdom.. Ifølge OECDs måte å regne på, var det 5,6 prosent fattige i Norge i 2005.. Det finnes ikke ferskere tall hos Statistisk sentralbyrå.. Dermed er det vanskelig å måle hvordan utviklingen har vært under den rødgrønne regjeringen, som lovte å avskaffe fattigdom.. I stedet tyr både medier og opposisjonen til matposeindeksen i stedet, skriver Kjetil B.. Alstadheim, kommentator i Dagens Næringsliv.. (09.. Høyre og KrF er kritiske til regjeringens fattigdomspolitikk.. - Regjeringen svikter fattigdomsløftene sine, mener styremedlem Per Borgen i Fattighuset i Oslo.. Borgen får støtte fra Høyre, som til høsten kommer til å fremme forslag i Stortinget om hvordan flere fattige kan komme i arbeid.. Finanspolitisk talsmann i SV, Heikki Holmås, ønsker ikke kommentere høyreforslag han ikke kjenner til.. Men han avviser at det er urealistisk å bli kvitt all fattigdom.. (Vårt Land, 08.. Ny Fami-rapport: Tjenester til bostedsløse i ti kommuner.. I denne Fami-rapporten presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid, tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.. Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen og Anna Skårberg og NOVA-forskerne Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie.. Dette er den andre rapporten fra evalueringen som Fami gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet.. (Fami, 08.. Stålsett får rettferdighetspris fra taperne.. Stiftelsen Rettferd for taperne tildeler Gunnar Stålsett pris for å ha synliggjort svake grupper i sin tid som biskop.. På en uredd måte, på tvers av andre biskoper, har Stålsett synliggjort svake grupper, både de homofiles sak og fattigdomsmenneskene i bysamfunnet skriver stiftelsen i en pressemelding.. Velferdsalliansens leder Leiv Mørkved døde 14.. juli.. Lederen av Velferdsalliansen, Leif Mørkved, døde 14.. juli 2007.. Han ble 61 år.. Mørkved var en sterkt medvirkende faktor til Velferdsalliansens vekst de siste år.. Fra å være et nettverk bestående av 5 organisasjoner i 1998 til å bli Norges største samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt -, og rettslig vanskeligstilte grupper har han deltatt aktivt i å bygge organisasjonen til et kraftfullt nettverk sten for sten.. Fattigdomshøring i Oslo 24.. august.. Velferdsalliansen, Fellesorganisasjonen (FO) og Kirkens Bymisjon arrangerer Fattigdomshøringen 07 - Fattig i verdens rikeste land på Youngstorget i.. Oslo fredag 24.. 10-16.. Flere store frivillige organisasjoner vil delta som medarrangører.. Den rødgrønne regjeringen har valgt å ikke holde en fattigdomshøring i 2007.. De tre hovedarrangørene har derfor gått sammen om en høring i forkant av kommunevalget.. Målet er å sette fattigdomsutviklingen på dagsorden før valget.. Se også høringens nettside:.. fattigdomshoeringen.. Valgkampløfter fra de rød-grønne i Bodø.. Bekjempelse av fattigdom og økt satsing på miljø blir viktige saker dersom Ap, SV og Sp får styre i fire år til i Bodø.. - Vi er opptatt av universelle løsninger som gagner alle fattige, sier Aps gruppeleder Trud Berg.. Det innebærer gratis leirskole, fritak for egenandeler, ekstra støtte til barnefamilier og en god boligpolitikk.. Det handler særlig om å snu tendensen til at unge mennesker havner rett på sosialstøtte, sier Fygle.. (Avisa Nordland, 07.. Vonbroten over fattigdomsløfte.. Per Borgen på Fattighuset i Oslo meiner regjeringa sviktar sine løfte om å fjerne fattigdom.. Fattighuset i Oslo har firedobla talet på besøkjande.. Dei to siste månadene har heile 5.. 000 bereposar daglegvarer metta svoltne hovudstadsmagar.. Rekorden er 170 brukarar på ein dag.. Fleire står i kø.. (Vårt Land, 07.. KrF-Høybråten vil redde fattig-Norge.. Dagfinn Høybråten er for tiden på valgturné.. I Bodø var ett av stoppestedene Natthjemmet og Varmestua.. Der fikk han kaffe, kaker og kjeft.. Høybråten mener at det kan gjøres mye for å lette på de fattiges situasjon.. Det må bli lettere for folk å komme inn under en gjeldsordning.. Punkt to er å skape et mer inkluderende arbeidsliv, sa Høybråten.. Ap vil ha Kirkens Bymisjon i Kragerø.. Kirkens Bymisjon kan bli etablert i Kragerø som en avdeling under den velkjente virksomheten i Kristiansand.. Arbeiderpartiet har programfestet denne satsingen.. (Krageronett.. no, 07.. KrF vil ha velferdsombud i Ålesund.. Ålesund KrF vil ha fattigdomsproblemene inn i kommunevalgkampen og vil fremme et konkret forslag om at Ålesund skal opprette et eget velferdsombud.. (Sunnmørsposten, 07.. Fattighuset demonstrerte utenfor Hydro.. Fattighuset hadde i går møtt opp utenfor Hydros hovedkontor med et banner med Avskaff fattigdommen , og Ben Borgen i Fattighusets styre mener Hydro-toppene befinner seg på en helt annen planet når de tar imot millionutbetalingene.. (Dagsavisen, 06.. Torstein Dahle: - Griske toppledere!.. (VG, 06.. Innsatsen til regjeringa for at fleire skal kunne delta i arbeidslivet lykkast.. Dette bidrar også til å få bukt med fattigdommen, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og viser til nye tal frå Statistisk sentralbyrå.. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, pressemelding, 06.. Flere fattige ber om hjelp.. Snart to år etter at Regjeringen lovet å avskaffe fattigdom i Norge, deles det nå ut flere matposer på slumstasjonen enn før.. Flere fattige må be Frelsesarmeen om hjelp for å skaffe mat seg seg og sine.. Sosialklienter går like lenge på sosialhjelp nå som under forrige regjering.. (NRK Østlandssendingen, 06.. Leder: Sivilisasjon og svakhet.. - Hvordan man behandler de svakeste medlemmene av et samfunn er et tegn på hvor sivilisert det samfunnet er, sa en klok mann en gang.. Om en drøy måned er det valg i Norge.. Tusenvis av politikere vil slåss om posisjoner i lokale, folkevalgte organer.. Fattigdom har vært et av de viktigste temaene ved de to, siste stortingsvalgene, og det bør også være det ved dette kommunevalget.. (Avisa Nordland, leder, 06.. - Jobber med fattigdommen.. - Statlig fastsatte hjelpesatser for sosialhjelp er en kampsak for SV, sa SV-leder Kristin Halvorsen under den første partiutspørringen.. - Vi er ikke i mål, på noe slags vis når det gjelder fattigdommen, men vi jobber med saken, sa finansministeren da hun ble konfrontert med at regjeringen har lovet å utrydde fattigdommen, men at den er der fortsatt.. (NRK, 06.. - Den sittende regjeringen har sviktet de fattige totalt.. Det er fem uker til kommunevalget.. Over 500 innbyggere i Bodø lever fremdeles på sosialstønad og rundt 100 husstander har fått stengt strømmen siden nyttår.. - Dette er skammelig! Den sittende regjeringen har sviktet totalt! tordner leder i Bodø Høyre, Ole Henrik Hjartøy.. Se også nyhetssakene fra Avisa Nordland, 06.. - Problemet større enn folk aner.. Møtes med kulde og avsky.. Bodø er Oslo for 20 år siden.. - Til kamp mot et nytt klassesamfunn.. - Høyre forsøker en sosialpolitisk offensiv.. Synd at den ikke utfordrer det sosialdemokratiske hegemoniet, skriver Jan Arild Snoen i en artikkel i Minervar.. - Høyre valgte å stjele venstresidens retorikk da de satte tittelen på rapporten som partiet la frem i forrige uke.. Til kamp mot et nytt klassesamfunn handler om de utfordringer som skapes av den store andelen av nordmenn utenfor arbeidslivet.. Valget av tittel er passende, skriver Snoen.. Han mener det er lite i denne rapporten som bryter med det sosialdemokratiske hegemoniet innen sosialpolitikken.. (Minerva, 03.. Høyre til kamp mot det nye klassesamfunnet.. (Høyre, pressemelding, 25.. Last ned rapporten fra Høyres.. hjemmeside..

  Original link path: /nyheter2007aug.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter juli 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside juli 2007.. 48 millioner kroner til fortsatt arbeid mot bostedsløshet.. I år tildeler Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) 48 millioner kroner til 90 kommuner som har tiltak rettet mot å bekjempe bostedsløshet.. Direktoratet vil også framover følge opp kommunenes arbeid ved hjelp av fylkesmennene som bl.. skal ha fokus på bruken av individuelle planer.. Bakgrunnen er at en evaluering av tilskuddsordningen viser at få av de 10 kommunene studien gjelder, benytter individuelle planer.. Evalueringen er gjennomført av Fafo og NOVA.. (SHdir, pressemelding, 18.. Last ned rapporten:.. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner, delevaluering 2, Fafo-rapport 2007:23.. (pdf 721k).. Sosialhjelp kan være i strid med FN-regler.. Sivilombudsmannen har i  ...   Stortinget vedtok den i 1991.. Fortsatt sprik i sosialhjelpssatsene.. 80 av landets 431 kommuner ligger fortsatt under Regjeringens veiledende norm for fastsettelse av sosialhjelpnivå på 4.. 600 kr.. pr.. mnd.. For to år siden lå hele 300 av landets kommuner under de da gjeldende veilende satser.. (Aftenposten, 09.. 2007).. Horten: Nei til NAV-prosjekt om fattigdom.. Sosial- og Helsedirektoratet sa nei da NAV Horten søkte om penger til et prosjekt om barnefattigdom.. 82 barn i Horten kommune lever i fattigdom ifølge norske myndigheters definisjon.. Det var imidlertid ikke mange nok til å motta statlige kroner for bekjempelse av slik fattigdom.. NAV-leder Tor Henning Sundeng leter videre etter penger til prosjektet.. (Gjengangeren, 02..

  Original link path: /nyheter2007juli.htm
  Open archive

 • Title: Fami - nyheter juni 2007
  Descriptive info: Nyheter fra Famis førsteside juni 2007.. 1 av 5 kommuner følger ikke sosialhjelpssatsene.. Fattigdom var et av temaene på SVs avsluttende pressekonferanse før sommerferien.. Kristin Halvorsen viste til at arbeidsledigheten har gått ned, noe som var svært viktig for å bekjempe fattigdommen.. Likevel medga SV-lederen at det kan bli ekstra tøft for de som blir igjen, og hun var bekymret for at minst 20 prosent av kommunene ikke følger de retningsgivende sosialhjelpssatsene.. Bare litt færre yrkeshemmede.. Også i juni sank arbeidsledigheten.. Men mens ledigheten har stupt de siste to årene, er det nesten like mange yrkeshemmede.. Leder Johan-Martin Leikvoll i NHO-organisasjonen Attføringsbedriftene utfordrer regjeringen til å øke innsatsen for denne gruppen som sliter aller mest med å få arbeid.. Statssekretær Jan-Erik Støstad (bildet) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet er enig i at det er fortsatt er for mange yrkeshemmede, men legger vekt på at det går riktig vei.. (Oppland Arbeiderblad, 29.. Ny rapport: Høyere dødelighet blant sosialhjelpmottakere.. Personer mellom 18 år og 57 år som mottok sosialhjelp i 1992 hadde over tre ganger så høy dødelighet i perioden 1993 til og med 2003 som personer som ikke mottok sosialhjelp.. Dette viser en ny rapport fra Gruppe for inkluderende velferd (GIV) ved høgskolen i Oslo.. Det er stipendiat Sille Ohrem Naper som har skrevet rapporten Dødelighet blant sosialhjelpsmottakere på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.. (Fami, 29.. Last mer og last ned HiO-rapport 15/07 her.. Dødlighet.. Sverige: Sommarbarn utan sommarliv.. Barn i Sverige har det bra.. Men når de fleste ikke behøver å bekymre seg, da blir det enda vanskligere for dem som har det tøft.. Og sommeren er intet unntak.. Foreningen Majblomman gir bidrag til fattige familier.. En ny rapport fra foreningen viser at stadig flere foreldre søker om bidrag til sommerleir for sine barn.. En undersøkelse av svensk Sifo viser at 42 prosent av enslige med barn tvinges til å bli hjemme i sommerferien.. (Kommunal Arbetaren, 28.. Baksmell for sosialklient.. Penger igjen på skatten er en kjærkommen bonus for skattebetalere flest.. For en ung sosialklient i Elverum er det annerledes; han mister det meste av sosialstønaden for juli, etter å ha fått igjen skattepenger i juni, forteller faren.. (Østlendingen, 28.. Sosialtjenesten må bruke skjønn.. Følger lovens bokstav.. 3,65 millionar til innsats mot fattigdom i barnevernet.. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har fordelt 3 647 300 kroner til innsats mot fattigdom blant barn og unge i 21 kommuner.. Tiltakene er knyttet til styrket innsats mot fattigdom gjennom barnevernet i utvalgte kommuner.. NOVA og Fafo skal følge opp og veilede kommunene.. (BLD, pressemelding, 22.. Se også Nyhetssakene:.. Null til Vågan 250.. 000 kroner til Vestvågøy.. (Lofotposten, 28.. - Ikke nok penger til barnevernet.. (NRK Nordland, 24.. 200.. 000 til barnevern i Vestby.. (Moss Avis, 23.. Fattighuset søker fattige.. Vi har innmari mye mat her, og har måttet si nei til mat i over et halv år, sier ildsjel ved Fattighuset, Ben Borgen.. Vi sliter nok litt med at mange er flaue over å komme hit, men vårt inntrykk er at når man først har kommet, så er på en måte barrieren brutt, og man ser at det er veldig hyggelig her, sier Borgen.. Fattighuset er et lavterskeltilbud, som har som mål å bedre livskårene for mennesker, som er avhengig av offentlig støtte for å overleve.. (Østkantavisa, 27.. Debatt: - Tenk på et tall.. Juss-Buss, Foreningen Fattignorge og Fagforbundet har klaget staten og alle landets kommuner inn til Sivilombudsmannen for brudd på loven og viktige rettsikkerhetsprinsipper.. Trond Skaug, medarbeider i Juss-Buss, redegjør i dette debattinnlegget for bakgrunnen for klagen.. Stikkord er sosialstønad, statens veiledende satser, forsvarlig livsopphold, kommunenes selvstyre, langvarig fattigdom.. (Dagbladet, 26.. Les innlegget her.. Nytt nettsted knyttet til nasjonal satsning.. Sosial- og helsedirektoratet ønsker å styrke arbeidet på feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse med utgangspunkt i Stortingsmelding nr.. 25 (2005-2006).. Mestring, muligheter og mening.. Fritid med Bistand i Kristiansand kommune har prosjektansvaret for denne nasjonale satsningen i nært samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet.. Prosjektet skal drive informasjon, veilede, være en diskusjonspartner for andre kommuner og drifte nettstedet www.. fritidforalle.. 07) Les mer her:.. - Svak innsats mot fattigdom.. - Regjeringens innsats for å bekjempe fattigdom og bostedsløshet har vært skuffende svak, mener lederen i Bergen SV Åge Chr.. Jacobsen.. - Når det gjelder situasjonen for de bostedsløse, så er den faktisk blitt verre under denne regjeringen.. Kan det kanskje tenkes at det er finansministeren som ikke er villig til å bla opp nok penger? undres den frittalende SV-eren.. (Bergens Tidende, 23.. KrF: - Halvorsen kunne utryddet fattigdom.. Hadde regjeringen hatt tilstrekkelig politisk vilje, ville målene om å avskaffe fattigdommen vært innen rekkevidde.. Det mener KrF-leder Dagfinn Høybråten.. Regjeringen er handlingslammet i fattigdomspolitikken, sa Høybråten da han oppsummerte stortingssesjonen på en pressekonferanse torsdag.. (Vårt Land, 21.. Kan få bostøtte og NAV-stønad.. Det har vært usikkerhet om de som får den nye kvalifiseringsstønaden fra NAV-kontoret ville miste eventuell bostøtte.. I så fall kunne mange bli avhengig av supplerende sosialhjelp.. Nå har regjeringen bestemt at de som får kvalifiseringsstønad, også kan få statlig bostøtte.. Debatt: - Rødgrønn fattigdomspolitikk - mer enn retorikk?.. - Det er rett og slett merkelig å se den rødgrønne regjeringens tafatthet i fattigdomssatsningen.. Et kvalifiseringsprogram for langtids sosialhjelpsmottagere er et positivt tiltak, men hvor er satsningen? I 2007 er bevilgningen så liten at det ikke er nok til én deltager i programmet pr.. kommune i landet!, skriver Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre, i et debattinnlegg.. (Vesterålen Online, 19.. 1,3 millioner fattige britiske barn.. Hvert tiende barn i Storbritannia lever i fattigdom i familier som lever på en gjennomsnittlig inntekt på knapt 7 000 pund i året.. Det fremgår av en rapport fra Save the Children UK (britiske Redd Barna).. (Allehanda/TT-Reuters, 19.. Les mer og last ned rapporten fra:.. Save the Children UK.. Ny rapport: Den kommunale utleiesektor.. Selv om husleieloven nå tillater det, er markedsleie for kommunale boliger fremdeles lite brukt viser en ny NOVA-rapport.. Hovedtema for rapporten.. Den kommunale utleiesektor.. er hvordan kommunene fastsetter husleien for i de boligene de leier ut.. Rapporten er skrevet av Per Medby fra NIBR og NOVA-forsker Åsmund Langsether på oppdrag fra Husbanken.. (NOVA, 18.. NOVA Rapport 12/07.. Boligtapere får ikke klage.. (Dagsavisen, 18.. Markedsleie mindre brukt enn antatt.. (Norske Boligbyggelag, 18.. Staten må betale for kommunenes fattige.. Oslo kommune krever markedsleie av funksjonshemmede og eldre.. Dette sikrer kommunen bedre økonomi på statens bekostning.. En ny NOVA-rapport viser at om lag en tredel av kommunene lar markedet bestemme leieprisen på kommunale boliger for vanskeligstilte.. Oslo kommune er blant dem som bruker denne omdiskuterte metoden.. Kommentar: Om å ta knekken på fattigdommen.. - Før valet to år sidan fekk me høyre at no skulle fattigdomen bort.. Dette skulle ordnast.. Men så var det ikkje så lett likevel.. Trass i at stønadssatsane er auka med fem prosent ut over prisstigninga, rekk det ikkje til for å koma seg opp i middelklassen, skriver Hallgrim Berg.. (Nationen, 18.. Leder: Mageplask.. Nå viser det seg at heller ikkje med ein finansminister fra SV, blir det skikk på kampen mot fattigdommen.. Halvorsen vedgår løftebrot, skriver Sunnmørsposten på lederplass (17.. Debatt: Styrk rettshjelp!.. - Skal regjeringens kamp mot fattigdom ha troverdighet, må den innse sammenhengen mellom rettighetslovgivning og rettshjelp.. Det  ...   Forskjells-Norge akselererer.. - SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen har allerede forberedt oss.. En viktig symbolsak for regjeringen står for fall.. Det later til at regjeringspartiene i realiteten er i ferd med å gi opp sitt fattigdomsprosjekt, skriver Gudbrandsdølen Dagningen på lederplass i dag (07.. Leder: Like fattig med Halvorsen.. Problemet for de fattige er ikke at Stein Erik Hagen blir rikere, men at Kristin Halvorsen mangler verktøy og at hun prioriterer andere grupper, skriver redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse, (06.. Sponheim: - Ødelegger politikkens troverdighet.. Finansminister Kristin Halvorsen innrømmet i Dagbladet denne uka at regjeringen ikke klarer å avskaffe fattigdommen i Norge - stikk i strid med sitt eget løfte fra Soria Moria-erklæringen.. Dette mener Lars Sponheim er en skandale.. Tone Fløtten, forskningssjef i Fafo og prosjektleder i Fami, er ikke veldig overrasket over Halvorsens innrømmelse.. - Å utrydde fattigdom tror jeg ikke er mulig, sier Fløtten.. (Dagbladet, 06.. Debatt: - Godt rom for tiltak i Norge.. - I en kommentar 29.. mai, Nye Forskjells-Norge , tar Knut Olav Åmås opp viktige spørsmål knyttet til at det fortsatt er uakseptabelt stort innslag av fattige i Velferds-Norge.. Men artikkelen tar opp så mange tabloide feilslutninger at den ikke kan stå uimotsagt, skriver Per-Kristian Foss, stortingsrepresentant (H) (Aftenposten, 06.. Veien til et bedre samfunn?.. (Aftenposten, 31.. Nye Forskjells-Norge.. (Aftenposten, 29.. Kommentar: Alltid noen fattige.. - Å avskaffe fattigdommen, er et erklært rødgrønt mål.. Ambisjonene er prisverdige, men det målet når verken nåværende eller senere regjeringer, skriver Odd Arne Olafsen, LO.. (LO-Aktuelt, 06.. Halvorsen: - Når ikke fattigdomsmålet.. - Vi når ikke Soria Moria-erklæringens mål om å utrydde fattigdommen i Norge, innrømmer finansminister Kristin Halvorsen.. Men hun føyer til at målsettingen bør stå der, selv om den ikke er mulig å nå.. Det vi ser nå, er nok to tendenser, både at det blir færre av de fattigste, og at de rikeste samtidig drar ifra.. En del av fattigdommen har vært knyttet til arbeidsledighet, og nå er det flere som har kommet i arbeid.. Men det er også slik at i en høykonjunktur som den vi er inne i nå, er det en del kapitaleiere som får ekstra store inntekter.. Dermed kan forskjellene øke likevel, sier Kristin Halvorsen.. (Dagbladet, 05.. Taus fattigdom.. Dagblad-serien Det nyrike Norge tar utgangspunkt i SSB-tall som viser at milliardærer, millionærer og middelklassen er blitt enda rikere.. Mye tyder på at vi aksepterer økte forskjeller fordi så mange av oss tar del i velstandsøkningen.. Men som Tone Fløtten, forskningssjef i Fafo og prosjektleder i Fami, påpeker: Økte forskjeller bidrar også til å stenge mange vanlige lønnsmottakere ute fra goder de tidligere har hatt råd til.. (Dagbladet, 04.. - Systemet bidrar til fattigdom.. Nordmenn bader i champagne.. Uakseptabelt å kutte i folketrygdens ytelser til barnefamiliene.. - Fattigdomen rammer ofte barnefamilier, enslige forsørgere og familier med mange barn.. Det er uakseptabelt å redusere barnetilleggene i folketrygden ved å omforme disse til standard ytelse som ikke tar hensyn til familiers individuelle behov.. Også barn som vokser opp i familier med lav inntekt må sikres mulighet til deltakelse og inkludering i fellesskapet, uttaler KrFKvinners Landsmøte.. (idag.. no, 04.. Odvar Nordli: - Regjeringen har gjort for lite for fattige.. Tidligere statsminister Odvar Nordli mener sosialøkonomene i embetsverket hindrer kampen mot fattigdom i Norge.. Ap-veteranen åpner for å endre på sosiale støtteordninger.. Han mener regjeringen har gjort for lite for dagens fattige.. Nordli har tidligere kalt det en skam at 70.. 000 barn lever under fattigdomsgrensen.. I en fersk dokumentarfilm sier den tidligere statsministeren at det ikke er gjort nok for å bekjempe problemet.. (Dagens Næringsliv, 04.. Leder: Fattigdom.. - Regjeringen kan ikke begrense fattigdomspolitikken til utbetaling av trygdepenger og støtte de verdig trengende , skriver Klassekampen på lederplass.. - Den største utfordringen ligger i å skape et samfunn som ikke produserer økte forskjeller og skarpere klasseskiller, og som ikke støter folk ut av skole og arbeidsliv.. (Klassekampen, leder, 04.. Kommentar: Regjeringen er feig.. - Forskjellene øker i Norge, det skjer raskt, og venstresidens partier i regjeringen er i beste fall middels interesserte.. Det er både merkelig og forståelig, skriver Bergens Tidende i en kommentar.. (Bergens Tidende, 04.. Slik lever de aller rikeste.. I 1993 tjente 568 personer i Norge over fem millioner kroner.. I løpet av 12 år har det tallet tatt tigangern.. I 2005 tjente 5685 personer over fem millioner kroner, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. Men ikke alle får ta del i veksten.. Forskjellene øker i takt med rikdommen i de øverste lagene.. - Vi ser at det er en inntektsvekst for de nederst også, men den er betydelig lavere enn de som er i de høyere inntektsklassene.. Og tallene viser at vi fortsatt har en økning i personer under fattigdomsgrensa, uansett hvilket system vi regner etter, sier Mads Ivar Kirkeberg, seniorrådgiver i SSB.. Tause om fattigdom.. For to år siden sloss politikerne om å rope høyest for å hjelpe fattigfolk.. Nå har tausheten overtatt.. Vårt Land har gjennomgått stortingsreferater, presseoppslag og utspillslister fra Inkluderingsdepartementet etter at de rødgrønne overtok.. Dommen er tydelig: De fattige er sjeldnere utspillstema både fra departementet og fra stortingspolitikerne som utgjør opposisjonen.. (Vårt Land, 02.. Velstandens skamplett.. Fattigdom er skamfullt.. Men hvem bør skamme seg?, spør Erling Rimehaug, kommentar-redaktør i Vårt Land.. - I 2005 fikk SVs Heikki Holmås påtale av stortingspresidenten for å ha kalt regjeringen Bondeviks fattigdomssatsing for et spytt i havet.. Men selv om den rødgrønne regjeringen plusset på noen hundre millioner, så er beløpene som settes av til fattigdomsbekjempelse heller ikke nå store greiene i forhold til det som går til velferd til det store flertallet som har det bra, skriver Rimehaug.. Hovedstadsmelding.. Regjeringen presenterer for første gang en egen hovedstadsmelding.. - Regjeringens mål er å redusere forskjeller i inntekt og levekår, og tiltak og strategier innenfor nasjonale satsinger knyttet til inkludering, fattigdomsbekjempelse og tiltak for å få flere i arbeid er særlig viktige i Oslo og hovedstadsregionen, som innsats for bostedsløse og gratis timer i barnehagen i områder med høy andel innvandrere, heter det på Arbeiderpartiets nettside (Ap, 01.. Kommentar: Lavere pensjon: Ja takk!.. - Pensjonen er ment å sikre at eldre kan opprettholde sitt konsum.. Det viser seg at folk fortsetter å spare selv etter pensjonsavgang.. Dette tyder på at pensjonene er for høye, skriver Kjetil Storesletten, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.. - Innføringen av offentlig pensjonssystem ble det største bidraget noensinne til å redusere fattigdom i den vestlige verden.. Men hvorfor vil Norge opprettholde pensjonssystemet i dag, nå når ingen generasjoner er spesielt fattige?, spør Storesletten.. (Aftenposten, 01.. Kommentar: Yrkeshemmede: Hold trykket oppe!.. Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for mai viser en fortsatt forsiktig, positiv utvikling i andelen yrkeshemmede som nå får tilbud om aktive arbeidsmarkedstiltak for å komme i jobb.. Litt over 70 % av de yrkeshemmede er nå i aktive tiltak med jobb som siktemål.. Dette fortjener statsråd Bjarne Håkon Hanssen og NAV ros for, skriver direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO i en kommentar (Vesteråen Online, 01.. Politikerpreik og brutte løfter.. Under valghøsten for to år siden var det de fattige som skulle reddes.. Nå er det klimaet.. Mon tro resultatet blir noe bedre? spør VG på kommentatorplass (VG, 01..

  Original link path: /nyheter2007juni.htm
  Open archive


 • Archived pages: 125