www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Sosialpedagogisk praksis | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Sosialpedagogisk praksis.. Godt og forståelig om teoriens og refleksjonens plass i profesjonell yrkesutøvelse.. Jan Storø.. «Sosialpedagogisk praksis - det handler om hva du gjør».. Universitetsforlaget 2008.. Publisert 29.. 10.. 2008 kl 15:40 Oppdatert 09.. 2009 kl 15:44.. Skriv ut.. Tips en venn.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Jan Storø er praksisnær og opptatt av hvem sosialpedagogene er, hvor de jobber og hva deres metodikk er.. Han skriver godt og forståelig om teoriens og refleksjonens plass i profesjonell yrkesutøvelse.. Praktikeren må beskrive og forklare praksis for å kunne utvikle seg, han må med andre ord gjøre den «narrative runddans».. Samtidig advarer Storø mot faren som ligger i at for mye refleksjon og narrativ dans kan føre til at praksis blir over-profesjonell og over-pedagogisk.. Sosialpedagogikk handler om å føye lærings- og endringsmuligheter til den naturlige læring som uansett foregår.. For hvis intensjonen om læring blir for sterk, kan samværet lett miste sin autentisitet som samvær.. Storø gir også en omfattende forklaring av sosialkonstruktivisme.. Dette er glimrende introduksjonslesning på BA-nivå.. Han påpeker hvordan selve denne ideen om at vi selv konstruerer virkeligheten, er som skapt for de barn og ungdommer som trenger at virkeligheten, både den indre og den ytre, kan (re)konstrueres til noe bedre.. Men sosialpedagogens forståelse kan bli en fare, skriver Mathisen, dersom vår forståelse av barn og unge blir rutine og vi unnlater det viktigste, å  ...   direkte råd i skildringer av praksis.. Sosialarbeiderens praksis kan kalles sosialpedagogisk i den grad kreftene i fellesskapet og miljøet benyttes og trekkes inn som en vesentlig «aktør», som en basis for læring og endring.. Han minner også om hvor farlig lett det er å ta for mye farge av klienters problemer og alvor.. Vi må huske å holde avstand.. Ikke bli oppslukt av det vanskelige og det fortvilende i barnas liv.. Midt i barnets vanskelige liv, må sosialpedagogen sikre ekte lek og rekreasjon.. Og rekreasjon behøver ikke bety noe passivt.. Det dreier seg om re- kreasjon.. Han beskriver også andre «praksisknep» med forskjellige benevnelser.. «Styrehussamtalen» er samtalen med barnet eller ungdommen der man passer på å skifte mellom fokus på det vanskelige og fokus på noe helt (avkoblende) annet.. Et annet tips handler om å «prate bare lite» om gangen.. Det er et voksent behov at noe skal snakkes ferdig.. Prøv heller å si lite, dropp emnet eller forlat situasjonen i en naturlig pause, med signal om at fortsettelse kan følge senere.. Din unge klient kan gjerne ha fått materiale nok til flere timers ettertanke etter bare få minutters direkte samtale.. Klienten har ikke samme orden i hodet som du (tror) du har.. Anmeldt av: Peter Magnus, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.. Les mer om Storøs bok og Roger Mathiesens Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap i Fontene nr.. 12/08.. Mest lest nå..

  Original link path: /b_ker/article3886121.ece
  Open archive

 • Title: Drahjelp til forskning | fontene.no
  Descriptive info: Drahjelp til forskning.. Knut Halvorsen:.. Å forske på samfunnet.. En innføring i samfunnsvitenskapelig metode.. Cappelen Forlag – 316 s.. Publisert 04.. 2008 kl 12:21 Oppdatert 09.. For fjerde gang har dr.. philos Knut Halvorsen revidert læreboken Å forske på samfunnet og for uinnviede spanderer vi en omtale av verket.. Boka er en innføring i forskningsmetode som er til stor hjelp for studenter både på master- og bachelornivå.. Halvorsen, som er sosiolog og  ...   leder ved Sosialforsk i en årrekke er han nå tilbake i undervisningsarbeid.. Han skriver om alle fasene i et forskningsløp med kvalitative- og kvantitative forskningsprosesser, fra valg og utforming av problemstillinger søking av data og litteratur, analyse, tolkning og oppgaveskriving.. De to første kapitlene i boka er tunge av teori og forfatteren anbefaler at man heller leser dem til slutt.. Bak i boka er alle fagtermer og fremmedord forklart og det er stikkordregister..

  Original link path: /b_ker/article3650343.ece
  Open archive

 • Title: Med endring som mål | fontene.no
  Descriptive info: Med endring som mål.. Tom Barth og Christina Nasholm:.. Motiverende samtale -- endring på egne vilkår.. Fagbokforlaget 2007.. Mia Paulsen.. Publisert 14.. 06.. 2007 kl 14:40 Oppdatert 09.. Foto: forlaget.. Alle mennesker bærer på grunnleggende utviklingsmuligheter som kan lede i retning av gode løsninger for hver enkelt.. Og løsninger man selv finner fram til, er vanligvis bedre, mer riktige og solide enn løsninger man får fra andre.. Det  ...   å finne lysten til endring, og selv formulere måter å komme videre på.. Boka åpner med et eksempel på motiverende samtale med kommentarer til forløpet i samtalen.. Slik blir innholdet i begrepet "motiverende samtale" eller "motivational interviewing" mer tydelig og konkret.. Blant temaene i boka er lytteteknikk, ambivalens og motstand.. Begge forfatterne og psykologer.. Boka, som er oversatt fra svensk, henvender seg til studenter, profesjonelle rådgivere og behandlere..

  Original link path: /b_ker/article2825401.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Gode veiledere om helse | fontene.no
  Descriptive info: Gode veiledere om helse.. Nina Skauge (red.. ):.. Downs syndrom og helse.. Downs syndrom, voksenliv og aldring.. Skauge forlag 2007.. Vidar Haagensen.. Publisert 26.. 2007 kl 11:26 Oppdatert 09.. Foto: Forlaget.. Bøkene handler om helse i ulike livsfaser og svarer på medisinske spørsmål, gir gode råd og har sjekklister for god helse.. Systematisk gjennomgås alle helseaspekter ved det å ha Downs syndrom.. Hvordan forebygge, oppdage eller få undersøkt helseproblemer forklares på en lettfattelig måte.. Dette er bøker som kan gjøre jobben lettere for eksempel for tjenesteytere i hjemmet til personer med Downs syndrom..

  Original link path: /b_ker/article2845716.ece
  Open archive

 • Title: Fra morsmelk til mat for familien | fontene.no
  Descriptive info: Fra morsmelk til mat for familien.. Margit Vea og Lise Galaasen.. Mat for barn.. Cappelen 2007.. VH.. Publisert 22.. 05.. 2007 kl 15:39 Oppdatert 09.. Befriende god veileder for mat til barn og familien.. Den tar for seg selve maten og tilberedningen, og alt det som befinner seg rundt  ...   for spebarnet til oppskriftene for hele familien fra barnet er ett år.. Den har tatt opp i seg våre internasjonale matimpulser.. Her oppfordres foreldre til å gjøre hvitløken kjent for barnet så tidlig som mulig.. Boka inneholder flere temasider om hvordan skape god stemning rundt den deilige og sunne maten..

  Original link path: /b_ker/article2783900.ece
  Open archive

 • Title: Om smerte og kamp | fontene.no
  Descriptive info: Om smerte og kamp.. Magnhild Mjåvatn Høie og Britt-Marie Drottz Sjøberg:.. Forbannede elskede barn.. Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer.. Cappelen Akademisk 2007.. Publisert 07.. 2007 kl 14:32 Oppdatert 09.. "Men herregud, er det moren, han er jo myndig, menneske.. ".. En ikke uvanlig respons når foreldre til rusmisbrukere ringer rundt til hjelpeapparat og kriminalomsorg for å finne ut om barnet deres fortsatt er i live.. Men foreldre slutter jo ikke å bry seg om barnet sitt når det fyller 18.. Og ofte er foreldre og søsken de eneste  ...   basert på historiene til pårørende av rusmisbrukere, og beskriver deres smerte og kamp.. De pårørende, som har blitt kontaktet av forfatterne fordi de har deltatt i selvhjelpsgrupper, forteller sine usminkede historier.. Forfatterne ønsker at boka skal oppleves som en støtte av dem det gjelder.. Hanne Ljøstad fra Landsforbundet mot stoffmisbruk påpeker i forordet at pårørende til narkomane i enda større grad enn misbrukerne selv er en utelatt og forsømt gruppe innenfor hjelpeapparatet.. Hun anbefaler boka til foreldre og profesjonelle innen fagfeltet, og ønsker at den kan bli pensum på høgskolene..

  Original link path: /b_ker/article2812297.ece
  Open archive

 • Title: Den hjelpende korreksjon | fontene.no
  Descriptive info: Den hjelpende korreksjon.. Guro Øiestad.. Kritikk.. Gyldendal Akademiske forlag 2006.. Publisert 11.. 04.. 2007 kl 14:19 Oppdatert 09.. Boka «Kritikk» lærer deg hvordan kritikk og korreksjon kan føre til en tydeliggjøring av deg selv og hjelp til læring og utvikling.. Det er psykolog Guro Øiestad som i boka går inn i temaet kritikk.. Å gi og ta i mot kritikk er noe av det mest følsomme, provoserende og vanskelige i våre liv, om det gjelder i parforhold, overfor barn, mellom venner eller i arbeidslivet.. Øiestad bruker sitt  ...   på de allmenngyldige årsakene til at kritikk og korreksjon er så vanskelig.. I bunn og grunn handler det om redselen for ikke å bli likt.. Ut fra denne sannheten presenterer hun psykologiske forklaringer på hvorfor vi handler ulikt når vi får eller gir kritikk.. Boka gir i et par kapitler nyttige kjøreregler for når du gir kritikk og når du mottar kritikk.. Disse er kjekke som huskeregler for hverdagen og sammen med resten av boka er de nyttig for deg som enkeltperson eller til bruk i profesjonssammenheng..

  Original link path: /b_ker/article2708242.ece
  Open archive

 • Title: Nyheter | fontene.no
  Descriptive info: Avbrekk fra hard hverdag.. Kjenner du en ungdom som trenger avbrekk fra en tøff hverdag? Landsforeningen for barnevernsbarn arrangerer musikk og friluftsleir for sjette år på rad.. NYHETER FRA FONTENE.. NO:.. 05.. 2012 - 12:35.. 2012 - 12:41.. 27.. 2012 - 14:56.. 28.. 2012 - 07:53.. 26.. 2012 - 10:39.. 22.. 2012 - 15:29.. 2012 - 15:02.. 19.. 2012 - 12:53.. 2012 - 12:54.. 21.. 2012 - 13:31.. 15.. 2012 - 09:29.. 2012 - 11:35.. 2012 - 13:00.. 08.. 2012 - 13:47.. 13.. 2012 - 07:55.. 12.. 2012 - 11:24.. 06.. 2012 - 14:46.. 2012 - 13:43.. 2012 - 23:38.. 2012 - 14:21.. 2012 - 09:55.. 2012 - 13:29.. 2012 - 10:07.. 2012 - 12:23.. Nav-klient skjøt i taket.. 04.. 2012 - 15:19.. Bremsene er av.. 01.. 2012 - 11:29.. FO streiker i Oslo.. 02.. 2012 - 12:22.. Lei av å være hushjelp.. 2012 - 10:49.. Krever klingende mynt i Sølvbyen.. 30.. 2012 - 23:14.. Streiker i boblebukser.. 2012 - 14:18.. Sterkt savnet under streiken.. 29.. 2012 - 15:35.. – En rettferdig streik.. 2012 - 12:49.. FO viser muskler.. 24.. 2012 - 13:45.. - Ikke noe reelt tilbud fra KS.. 2012 - 17:05.. Oppgitt over staten.. 2012 - 10:56.. Vil streike for høgskolegruppene.. 23.. 2012 - 13:08.. Til kamp mot ulikhet.. 18.. 2012 - 15:32.. Rotløs ungdom mister holdepunktet.. 16.. 2012 - 14:14.. Sper på barnevernet.. 2012 - 17:08.. – Skral stønad gir lite motivasjon.. 2012 - 14:34.. Rushjelp avhenger.. av bydel.. – Maktspill styrer psykiatrien.. 11.. 2012 - 10:44.. Forlater brukerblokkene.. 2012  ...   Må jobbe for sosialhjelpen.. 2012 - 12:38.. Valderhaug tapte i Høyesterett.. 2012 - 19:39.. Lover full trøkk for barna.. 2012 - 14:47.. Utvidelse av kampsonen.. 2012 - 08:18.. Får bobler til å sprekke.. 20.. 2012 - 09:05.. Æresregimet lever i fred.. 2012 - 14:33.. Vold i hjemmet en sak for fagbevegelsen.. 2012 - 16:46.. Samlet seg om likelønn.. 09.. 2012 - 15:27.. Tone Faugli inn i FO-ledelsen.. 07.. 2012 - 15:56.. Beklager Lysbakkens avgang.. 2012 - 10:22.. Westhrin: –Jeg fortsetter.. 2012 - 16:44.. Mannsfri FO-ledelse.. 2012 - 18:05.. Taper på utdanningen.. 02.. 2012 - 14:57.. Rådmann overtar Bufetat Øst.. 2012 - 11:04.. 8.. mars-bråk i Oslo.. mars bråk i Oslo.. 2012 - 14:11.. Frelsesarmeen vokser.. 2012 - 14:30.. Boligmangel punkterer rusbehandling.. 2012 - 11:49.. 76 vil bli barneombud.. 2012 - 13:54.. Tettere på arbeidslivet.. 17.. 2012 - 17:50.. Faugli kan bli FO-topp.. Amerikansk disiplin for norske barn.. 2012 - 12:24.. Synger for asylbarna.. 2012 - 23:29.. Frustrasjon blant ansatte.. 2012 - 16:08.. Tilknytning trumfer blodsbånd.. 2012 - 09:51.. FO verver med app.. 2012 - 10:36.. Kunsten å tenke positivt.. 01.. 2012 - 16:07.. Tett på ungene.. 2012 - 14:51.. – Ta plass.. 2012 - 14:41.. Krever bedre finansiering.. Flyktningene får.. ikke jobb.. 2012 - 11:52.. Legger ned Barnevernvakta.. 2012 - 15:20.. Kreft danker ut rus.. 2012 - 16:40.. Færre i jobb etter.. toårig program.. 2012 - 15:30.. Hotellbaroner kjøper barnevernet.. Dysleksi slår ut jentene.. 2012 - 11:11.. Spesialiserer barneverninstitusjonene.. Snarveier.. 404 - Not found.. Error message:.. Invalid value for input parameter groupCounter : doAd..

  Original link path: /nyheter/
  Open archive

 • Title: God sommer! | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. Foto: colorbox.. com.. Publisert 05.. 2012 kl 12:32 Oppdatert 05.. 2012 kl 12:35..

  Original link path: /nyheter/article6137291.ece?service=print
  Open archive

 • Title: FO har fått 500 nye | fontene.no
  Descriptive info: Studentkonsulent Martin Skogrand har hatt en aktiv rolle i vervekampanjen.. Her fra streiken i vår.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. E-post.. 2012 kl 10:16 Oppdatert 05.. 2012 kl 12:41.. Målet var å verve 500 nye medlemmer mellom 1.. februar og 1.. juli.. Det offisielle tallet er nå 520 nyvervede yrkesaktive, men med de som ligger og venter på registrering blir tallet over 540, forteller studentkonsulent Martin Skogrand.. Aust-Agder på topp.. Det lille fylket Aust-Agder har vervet flest medlemmer i forhold til antall potensielle medlemmer.. Ania Ordon Boye gikk av med seieren og vervet fem nye medlemmer.. I tillegg vervet hun flere før kampanjen begynte.. Ordon Boye er tillitsvalgt og jobber sammen med de nye medlemmene i barneverntjenesten i Arendal.. Totalt ble det vervet 16 medlemmer i Aust-Agder.. En fornøyd verver kunne kjøpe seg en ismaskin for gavekortet fra FO.. Vært med siden studietida.. – Jeg har selv vært medlem av FO siden jeg var student.. Det er viktig å ha et fellesskap med et apparat som kan støtte deg hvis du trenger det.. Det å være del av en større sammenheng.. Også fagbladene er viktige for medlemmene.. Når vi jobber  ...   Av dem er ca 3 300 studenter.. AU-medlem Ellen Galaasen er glad og stolt over innsatsen.. – Dette er en smart måte å bruke ressursene på, sier hun.. Galaasen roser alle som har vært med og dradd lasset i kampanjen, og særlig alle ute lokalt.. – Det er viktig å ha fokus på verving.. I tillegg har kampanjen minnet oss om hvem vi er og hva vi står for, en positiv vekker, sier hun.. Behov for fortsatt innsats.. – Vil nyrekrutteringen ha en positiv effekt på FOs økonomiske situasjon, Ellen Galaasen?.. – Vi trenger fortsatt å ha et kritisk blikk på økonomien vår, men dette er absolutt et positivt bidrag, sammen med årets lønnsoppgjør som også vil øke inntektene våre.. Nå er det viktig at vi fortsetter i den gode ånden og viser hva FO er gode for, og fortsetter å rekruttere og beholde medlemmene våre, sier Galaasen.. Laget app.. FO utviklet en egen app for smarttelefon i forbindelse med kampanjen.. Appen inneholder en mengde informasjon om rettigheter og forhold i arbeidslivet.. Ververe har fått premier i form av gavekort.. Martin Skogrand forteller at FO vil gjennomføre en rekrutteringskampanje rettet mot studentene til høsten..

  Original link path: /nyheter/article6136958.ece?service=print
  Open archive

 • Title: – Fatale kutt i Innlandet | fontene.no
  Descriptive info: UFAGLIG RÅKJØR: Helseforetakets økonomiske hensyn overkjører pasientene, advarer (f.. v:) Olav Neerland (FO), Svein Martin Luth (Overlegeforeningen), Anne Bi Hoffsten (Sykepleierforbundet), Øyvind Tomter (Sykepleierforbundet), Line Lysbakken (Psykologforeningen) og Stein Oudestad (Fagforbundet).. Eirik Dahl Viggen.. Publisert 27.. 2012 kl 14:39 Oppdatert 27.. 2012 kl 14:56.. LES OGSÅ.. 12 - 15:46.. Psykiatrien tømmer sengene.. 12 - 13:51.. De planlagte psykiatrikuttene i Sykehuset Innlandet kan ikke skje uten alvorlige konsekvenser for pasientene, advarer de tillitsvalgte fra ni fagforeninger.. I dag møtte de Helse- og omsorgsdepartementet for å varsle om hva som holder på å skje.. Helseforetaket Sykehuset innlandet har som mål å spare 157 millioner kroner innen psykisk helsevern.. Det tilsvarer hele 11 prosent av dagens budsjett.. Som en begynnelse foreslår styret å:.. Legge ned enhet for kompliserte og sammensatte alderspsykiatriske lidelser.. Avvikle sengeplassene for bipolare lidelser og personlighetspsykiatri og omgjøre tilbudet til dagbehandling.. Vurdere nedleggelse av døgnplassene for spiseforstyrrelser.. Det kan skje innen 2013, ifølge den foreløpige omstillingsrapporten styret i helseforetaket sendte ut 21.. juni.. Fatalte følger.. Disse og kommende nedleggelser kan få fatale følger for pasientene, mener divisjonstillitsvalgt for FO ved Sykehuset Innlandet, Olav Neerland, som frykter økt grad av selvmord i mjøsfylkene.. – De prøver å frikoble seg fra hele intensjonen i opptrappingsplanen for psykisk helsevern.. Som om den ikke teller lenger, sier divisjonstillitsvalgt for Norsk Psykologforening Line Lysbakken..  ...   plasser stått tom siden åpningen i juni i fjor.. Det mangler driftsmidler.. Lillehammer DPS har måttet senke kapasiteten fra 18 til åtte sengeplasser.. – Et politisk ansvar.. Nå prøver de tillitsvalgte å få helseministeren til å gjøre noe.. – Det offentlige helsevesenet er til syvende og sist et politisk ansvar.. Da må helseministeren sørge for at hun har rådgivere som gir faglig forsvarlige råd, sier divisjonstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Anne Bi Hoffsten.. Men helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har forklart at behandlingstilbudene er et faglig ansvar lokalt i helseforetakene, og ikke opp til politikerne å avgjøre.. Faglig uforsvarlig.. – Det som skjer nå er langt fra faglig forsvarlig.. Ministeren har delegert avgjørelsene ned til helseforetakene.. Men de som driver helsetjenester skal ikke legge tilbudet rett over grensa på hva som er faglig forsvarlig, de skal legge seg langt over.. Du kan ikke ta vekk 11 prosent uten at det får faglige konsekvenser, sier divisjonstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Svein Martin Luth.. – Problemet er at hva som anses forsvarlig blir bestemt etter økonomiske kriterier.. Å argumentere med at Sykehuset Innlandet har fått sin ramme å forholde seg til, er helt irrelevant for den enkelte pasient som trenger hjelp, skyter Olav Neerland inn.. Han tror møtet i dag bare var starten på en lang prosess i jobben for å redde det psykisk helsevernet i innlandet..

  Original link path: /nyheter/article6125523.ece?service=print
  Open archive •  


  Archived pages: 697