www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: FO-prosjektet i Nepal | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 14.. Neste.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. LEKEKAMERATER: Før dagsenteret i Bajrabarhi ble startet i 2009, var alternativet for mange av barna en passiv hjemmetilværelse.. Senteret er et av stedene Høgskolen i Sør-Trøndelag sender vernepleierstudenter i praksis.. Foto: Solfrid Rød.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 12.. 01.. 2011 14:03.. Antall bilder 14.. Arkiv.. 25.. 11..  ...   Bilder.. Bildeseriearkiv.. Lesernes streikebilder.. 04.. 06.. 2012.. Antall bilder 43.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. 05.. Antall bilder 86.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 18.. Antall bilder 9.. Militær moro.. 16.. Antall bilder 11.. BILDER: 1.. mai i Oslo 2012.. 01.. Antall bilder 33.. Seieren er vår!.. 26.. 04.. Antall bilder 18.. 21.. 02.. Antall bilder 6.. Asker Produkt.. 03.. 2011.. Antall bilder 19.. Antall bilder 17.. Antall bilder 8.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /arkiv/article5448194.ece?start=2
  Open archive

 • Title: FO-prosjektet i Nepal | fontene.no
  Descriptive info: 7.. LEK OG LÆRING: Manglende kunnskap og religiøse forestillinger gjør utviklingshemmede til "skammens barn".. Lokale foreldregrupper er særlig bekymret for situasjonen på landsbygda, der utviklingshemmede barn plasseres i bur mens foreldrene arbeider.. Disse barna leker og lærer på dagsenteret i Bajrabarhi..

  Original link path: /arkiv/article5448194.ece?start=3
  Open archive

 • Title: FO-prosjektet i Nepal | fontene.no
  Descriptive info: 11.. 13.. IKKE INDIVIDUELT TILPASSET: Med tre små rom, to lærere og to assistenter har dagsenteret i Lubhu begrensede muligheter for å differensiere tilbudet.. Lek er viktig - og populært..

  Original link path: /arkiv/article5448194.ece?start=13
  Open archive
 •  

 • Title: Se bilder fra kongressen | fontene.no
  Descriptive info: 17.. KAMPKLAR: Anna-Sabina Soggiu har erfart hvordan New Public Management truer det sosialfaglige arbeidet.. Nå vil hun jobbe politisk mot markedskreftene.. Det var musikk i FO-kongressens ører.. Foto: Geir Otto Johansen.. 2010 14:55.. Antall bilder 17.. 14 Bilder.. Antall bilder 14..

  Original link path: /arkiv/article5395316.ece?start=1
  Open archive

 • Title: Se bilder fra kongressen | fontene.no
  Descriptive info: LIKESTILLING: På hvilket annet LO-landsmøte får også gutta lov til å strikke?.. Foto: Eirik Dahl Viggen..

  Original link path: /arkiv/article5395316.ece?start=2
  Open archive

 • Title: Se bilder fra kongressen | fontene.no
  Descriptive info: SPENT: Kenneth Stuves drøm om at FO-studentene skal få stemmerett i landsstyret kan kome til å gå i oppfyllelse på denne kongressen.. Foto: Martin Slørdal..

  Original link path: /arkiv/article5395316.ece?start=3
  Open archive

 • Title: Se bilder fra kongressen | fontene.no
  Descriptive info: 15.. HØYE NORD: De tre nordligste FO-avdelingene markerer fellesskap og styrke med selvslagede T-skjorter designet av Jo Morten Kåven fra Karasjok.. De tre avdelingene har et nært og godt samarbeid, forteller fylkessekretær i FO Finnmark Siv Opdal, som selv kunne skilte med egenproduserte FO-øredobber i cernit.. FO-trekanten har stort potensiale, mener de, og antyder FO-bikini i reinskinn som et mulig profilprodukt.. Eventuelt med dusk og dott.. Foto: Martin G.. Slørdal..

  Original link path: /arkiv/article5395316.ece?start=16
  Open archive

 • Title: Lover debatt om barnevernet | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. Vibeke Liane, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 15.. 2012 kl 09:37 Oppdatert 21.. 2012 kl 13:31.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. LES OGSÅ.. 12 - 10:22.. Det lover statssekretær Kjetil Ostling i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).. Hva høringen ellers vil inneholde er Ostling ytterst diffus på.. Problematisk for institusjonene.. Høringen vil bygge på innspill fra barnevernpanelet, brukerorganisasjoner, Raundalens rapport om det biologiske prinsippet som er rett rundt hjørnet og Rambølls rapport som kom for en drøy uke siden.. Den rapporten sammenfatter flere rapporter om konsekvensene av reformene i barnevernet.. Rapporten peker blant annet på at det statlige tiltaksapparatet ikke er basert på grundige behovsanalyser, og at satsingen på enkelte typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. Ostling vil ikke si noe om den politiske ledelsen i departementet mener at nedbyggingen av institusjonstilbudet har gått for langt, slik blant annet NOVA-rapporten konkluderer.. – Vi stiller spørsmålet og gjør vurderinger.. Vi må vurdere kapasiteten statens institusjonsbarnevern, sier Ostling.. Ser på samspillet.. Ostling er opptatt av samspillet mellom de ulike forvaltningsnivåene.. – Vi ser på forhold ved ansvar og fullmakter.. Kanskje skal man ha andre rutiner.. Vi skal  ...   får en mer reindyrket direktoratfunksjon i forhold til det faglige arbeidet.. Kunnskapsmangel.. BLD har holdt tilbake Rambøll-rapporten som kom for flere uker siden.. Kommunal Rapport fikk utlevert rapporten etter å ha levert skriftlig innsynsbegjøring.. I Rambøll-rapporten pekes det på to hovedutfordringer i dagens barnevern.. Den ene er mangelen på kunnskap om hvor stort behov for ulike barnevernstiltak er, og hvordan disse behovene best kan løses.. Det stilles spørsmål ved om de siste års vriding av tilbudet fra institusjon til fosterhjem og hjemmebaserte tilbud har gitt et bedre tilbud.. «Tiltaksvridning kan også få negative økonomiske og faglige konsekvenser dersom dette medfører flere flyttinger, økt ventetid på fosterhjem og/eller feilplasseringer grunnet manglende tilbud,» påpekes det.. Hindringer for samarbeid.. Ifølge Kommunal Rapport listes det opp flere hindringer for at det statlige og kommunale barnevernets muligheter til å løse lovpålagte oppgaver.. ? Kommunestrukturen.. ? Mer forebyggende arbeid i kommunene har ført til sterk vekst i antall saker/tiltak, uten tilsvarende økning i ressurser.. ? Det statlige tiltaksapparatet er ikke basert på grundig behovsanalyser.. Satsingen på noen typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. ? Statlige myndigheters forsøk på å styre og styrke kommunalt barnevern gjennom byråkratisering og fagteam.. Mest lest nå..

  Original link path: /nyheter/article6107325.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Hardt skyts fra Riksrevisjonen | fontene.no
  Descriptive info: BEKYMRET: Barneombud Reidar Hjermann.. Foto: Håvard Sæbø.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. 2012 kl 10:22 Oppdatert 19.. 2012 kl 12:54.. 12 - 09:37.. Riksrevisor Jørgen Kosmo er bekymret over funnene i rapporten som Riksrevisjonen nylig leverte til Stortinget.. Den var basert på en gjennomgang av barnevernet i sju kommuner.. Bekymret.. – Det bekymrer oss selvsagt, for når du får en melding, skal du både ha ressurser, saksbehandlingskapasitet og kompetanse til å vurdere meldingene, og ikke bare henlegge dem uten å gjøre meget grundige undersøkelser, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til NRK.. Rapporten.. viser at det tar for lang tid å behandle bekymringsmeldinger, og mange av dem blir feilaktig henlagt.. Bryter frister.. I 2011 tok gjennomsnittlig 17 prosent av undersøkelsene for lang tid, og forskjellene mellom kommunene  ...   skal ha en tiltaksplan, men Riksrevisjonen skriver at tiltak kan løpe i lang tid uten at barneverntjenesten evaluerer om målene med tiltaket er oppnådd.. Fagmiljøene trenger å styrkes, og kompetanse om ledelse og internkontroll må bli bedre, mener Riksrevisjonen.. «Lotteri».. Barneombud Reidar Hjermann mener tilstanden i barnevernet er svært bekymringsfull.. – De store forskjellene mellom kommunene fører til at barn i en svært sårbar situasjon nærmest havner i et lotteri, mener barneombudet.. Bør sikres mot ulikheter.. Reidar Hjermann mener staten bør overta ansvaret for barnevernet for å sikre barna mot de store ulikhetene.. Konsulentfirmaet Rambøll har nettopp levert en rapport de har skrevet på oppdrag for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.. Der etterlyser de gjennomgripende tiltak for å styrke barnevernet.. Les også:.. Lover debatt om barn..

  Original link path: /nyheter/article6107416.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Frykter trynefaktor i narkopolitikken | fontene.no
  Descriptive info: ETTERLYSER VERDIGHET: Vil stortingsmeldingene om rus inneholde forslag til en verdig behandling av rusavhengige.. Foto: Erlend Angelo, ANB.. Publisert 13.. 2012 kl 09:55 Oppdatert 15.. 2012 kl 11:35.. Istedenfor å bruke straff som virkemidler ser Portugal på narkotikamisbruket med helsefaglige briller.. I Portugal blir man definert som bruker hvis man er i besittelse av mindre enn ti dagers brukerdoser.. Da henlegger politiet saken og henviser vedkommende til en nemnd som bestemmer hvordan brukeren skal følges opp.. Stortingsmelding om rus.. Om få uker legger regjeringen fram stortingsmeldingen om rus.. Masterstudent Helene Jensvoll tviler på om politikerne har mot til å avkriminalisere brukere slik de gjorde i Portugal i 2001.. Hun er masterstudent i sosialfag ved Universitetet i Stavanger (UiS) og har fordypt seg i europeisk forskning på narkotikapolitikk.. EU- prosjekt.. I Portugal gikk narkodødsfallene ned fra 400 i 1999, som var pret før avkriminaliseringen, til 54 dødsfall på siste målingen.. – De hadde et brukermønster som var veldig likt det norske.. Rusmisbrukerne utgjorde en liten del av befolkningen.. Men heroinistene var tunge brukere, og de injiserte stoffet.. Mange døde, forteller Jensvoll.. Jensvoll og en gruppe forskere ved UiS er med i et delstudium til EU-prosjektet Addictions and livestyles in contemporary Europa, som også er kalt Alice  ...   mener overdosestatistikken har vært en klam affære for norske myndigheter.. – Man har vært mest opptatt av forebygging.. Altså de som ikke har et narkotikaproblem, framfor de som faktisk er brukere og tunge brukere, mener Jensvoll.. De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå forteller at 263 nordmenn har dødd av overdose de siste orene.. Samtidig har det aldri vært så mange innsatte i norske fengsler som nå.. Om lag hver tredje av innsatte soner narkotika dom, ifølge nettstedet forskning.. Mye trynefaktor.. Jensvoll tviler på om politikerne vil ta inn over seg resultatene fra andre land, og funn fra internasjonal forskning i stortingsmeldingen som kommer før ferien.. Eller om de vil ta med seg rådene fra Stoltenbergutvalget og avkriminalisere rusmisbrukere som blir tatt med brukerdoser.. – De foreslo mye av det som er gjort i Portugal.. I begge tilfellene er man opptatt av en verdig behandling av rusmisbrukere, forteller Jensvoll.. Hun tror politiet også i framtiden kommer til å sitte med en avgjørende rolle for å definere hvem som bør straffes.. – Det blir nok mye trynefaktor.. Rusmisbrukere som har framviser de rette holdningene, og som sier at de er villige til å begynne en eller annen form for behandling kan kanskje slippe unna straff, tipper Jensvoll..

  Original link path: /nyheter/article6104230.ece?service=print
  Open archive

 • Title: – Mer fagforening, mindre politikk | fontene.no
  Descriptive info: SAMLER KREFTER: Hovedtillitsvalgt for FO-medlemmene i Aleris Ungplan region Øst, Tove Marthe Akselsen (t.. v.. ) og vara Cecilie Skadalen etterlyser mindre ideologiske utspill mot private aktører, mer fagforening.. Landstillitsvalgt for FO i Aleris, Eirik Erstad, etterlyser mer informasjon og ryggdekning fra forbundet.. Eirik Dahl Viggen.. Publisert 08.. 2012 kl 12:27 Oppdatert 08.. 2012 kl 13:47.. FO sentralt har i hele vår forhandlet med NHO Service for å få på plass en ny overenskomst for de over 80 medlemmene sine i helse- og omsorgskonsernet Aleris.. Lykkes ikke det, kan FO i verste fall miste forhandlingsretten for medlemmene sine i Aleris, og dermed muligheten til å forsvare noen av de sterkeste kravene fra FO-erne i det private foretaket.. – Vi er inne i en rekrutteringsperiode hvor vi ønsker å bygge opp fagforeningen og stå sterkt.. Men mange lurer på om det er rett å være med i FO nå vi jobber for private, sier hovedtillitsvalgt for FO-erne Aleris Ungplan region Øst, Tove Marthe Akselsen.. – De synes FO blir for opptatt av å markere seg politisk istedenfor å kjempe for gode arbeidsbetingelser for oss uansett hvor vi jobber.. Billig medleverskap.. Fremst står kravet om rettferdig uttelling for de mange timene som tilbringes på arbeidsplassen takket være medleverturnusen.. I praksis betyr den at de ansatte har plikt til å sove på arbeidsplassen.. Dette betydelige unntaket fra arbeidsmiljøloven er mulig takket være en midlertidig forskrift som kom under siste Bondevik-regjering.. Turnusen i Aleris og de fleste private barnevernselskapene er 3/7-4/7.. Staten bruker 2/7-2/7-3/7.. Det betyr at ansatte i Aleris tilbringer 112 døgn på jobben hvert år mens kollegene deres i statens barneverninstitusjoner bruker bare 82 døgn på arbeidsplassen.. Men samlet årslønn er omtrent den samme, hvis vi sammenlikner ansatte med lik ansiennitet.. Ifølge Ellen Galaasen i FO-ledelsen har påpekt (se Fontene nr 1/12) utgjør nettopp dette de privates konkurransefortrinn fordi det betyr at de kan utføre tiltakene med lavere lønnsutgifter.. – Medleverskap er det beste for ungdommene, men vi må få betalt for det, sier Akselsen.. Mye på spill.. I fjor meldte Aleris  ...   pensjonsavtale.. Saken ligger til behandling i tarifftvistenemnda, som ventes å komme med en avgjørelse over sommeren.. – Hvis ikke det lykkes og vi må over på Fagforbundets gamle minimumsavtalen med Hero, vil det bety at flere useriøse aktører kan melde seg på overenskomsten og påberope seg at de er tariff, advarer Akselsen.. Privat isolasjon.. Akselsen jobber som miljøterapeut på Aleris-institusjonen Skarmyra i Moss.. Halvparten av kollegene med høgskoleutdanning er med i FO.. Kampen for en ny overenskomst kunne skapt entusiasme og vært et bra rekrutteringsgrunnlag, tror Akselsen.. Men hun savner backing og informasjon fra FO sentralt.. – Vi føler at det skjer mange ting over hodet på oss og at vi ikke vet helt hva som skjer, sier Eirik Erstad, landstillitsvalgt for FO-erne i hele Aleris-konsernet.. – Ikke annenrangs.. Cecilie Skadalen er lei av FOs slagside mot privat barnevern.. Hun er varahovedtillitsvalgt i Aleris region Øst.. – Vi har på følelsen at FO sentralt mener det private er annenrangs barnevern.. Vi ønsker å stå i FO, ikke en splittelse ut av fagforeningen.. Men det er vanskelig for oss å rekruttere medlemmer når FO fronter så mye motstand mot private aktører, sier Skadalen.. En del fagansatte vegrer seg for å bli medlem fordi de oppfatter FO som litt for politisk.. Hvis de ikke kan stå inne for alle de ulike standpunktene FO inntar, opplever mange det vanskelig å melde seg inn, forteller Eirik Erstad.. Helst alt offentlig.. – Fikk vi bestemme alene, ville vi laget en velferdsstat hvor både barnevern og velferdstjenester generelt var offentlig drevet uten mulighet til å ta ut utbytte, sier FO-leder Rigmor Hogstad.. – Men vår kritikk går på systemet.. FO mener overhodet ikke at privat ansatte er uskikket eller gjør en dårligere jobb enn de offentlige.. Hogstad understreker at medlemmene i Aleris har krav på nøyaktig samme bistand i arbeidsforholdet fra FO og fra LOs juridiske avdeling som FO-ere i stat og kommune.. Hun anbefaler ansatte i privat sektor å alliere seg med fylkesavdelingene der de er, også på tvers av fylkesgrensene for de store selskapene..

  Original link path: /nyheter/article6097567.ece?service=print
  Open archive •  


  Archived pages: 697