www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Psykiatrien tømmer sengene | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. BEKYMRET: Behandlerne mister noen av sine viktigste redskaper når sengeplassene forsvinner.. Noen pasienter ser vi ikke igjen før de ender i rettsapparatet, advarer overlege Jan Øystein Berle ved Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Eirik Dahl Viggen.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 12.. 06.. 2012 kl 13:51 Oppdatert 19.. 2012 kl 13:00.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. LES OGSÅ.. 27.. 12 - 14:39.. Flyter fritt i psykiatrien.. 05.. 12 - 14:27.. Ni fagforeninger slår alarm.. 18.. 12 - 15:46.. Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen la nylig ned tre langtids rehabiliteringsposter.. Psykiatrien i Hordaland mistet dermed over 20 sengeplasser.. Overlege ved Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, Jan Øystein Berle, sitter igjen med åtte rehabiliteringsplasser.. Tapet er betydelig, mener han.. – Omstillingene preges av en til dels naiv optimisme om at hvis du bygger opp polikliniske tilbud og dagbehandling, så vil pasientene klare seg selv etterpå, sier Berle.. – Dette gjelder nok mange pasienter, men ikke alle.. Kompetente fagfolk ser det som økonomene og byråkratene ikke ser.. Nemlig at psykiatri ikke kan rasjonaliseres på samme måte og i samme grad som med kikkhullsoperasjoner i kirurgien.. Dukker opp i straffesaker.. Jan Øystein Berle har selv sittet som sakkyndig i flere straffesaker.. Basert på erfaringene fra land som Danmark og USA hvor nedbygningen av sengeplasser i psykiatrien er kommet lenger enn hos oss, regner han med å kunne se flere alvorlig psykisk syke som lever i sosial nød.. Noen vil havne på sikkerhetsavdeling eller i fengsel etter å ha begått voldskriminalitet, tror Berle.. – Neste gang sykehuset får inn en alvorlig psykisk syk eller schizofren pasient med behov for langtids stabiliseringsopphold, er det færre behandlingsplasser tilgjengelig.. Vi vil se enkelte av disse pasientene igjen når de sluses inn i fengselsvesenet, sier overlegen.. – Døgnplasser koster, og man ser et sparingspotensial.. De skyver faglige argumenter foran seg, men dette handler om penger.. Gjør som fortalt.. Ledelsen i Helse Bergen ønsker ikke å la seg intervjue i saken, men divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i Psykiatrisk divisjon har sendt oss følgende kommentar på e-post, her gjengitt i sin helhet:.. «Omstillingane i Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen HF skjer ikkje for å spare pengar.. Tenestene våre blir endra for å gje brukarane våre betre om meir tilgjengelege tilbod.. Det dreier seg om å gje rett teneste til rett tid og stad.. Utviklinga av tenestetilbodet er i tråd  ...   å finne ut hvilken nytte pasientene har av omstillingene.. Gruser opptrappingsplanen.. Sykehuset Innlandet HF fikk til sammen 180 millioner kroner under opptrappingsplanen for psykisk helsevern fra 1998 til 2008.. Nå planlegger helseforetaket, som del av innsparingene i Helse Sør-Øst, å kutte psykiatrien i Innlandet med rundt 160 millioner kroner på tre år.. – Man er ganske raskt ute med å spise opp nesten hele opptrappingsplanen.. Vi kan ikke forvente at kommunene klarer å ta over i samme tempo som man legger ned her.. Jeg er bekymret for et generelt dårligere tilbud og høyere grad av selvmord.. Det sier leder i FO Hedmark og foretakstillitsvalgt i Sykehuset Innlandet, Olav Neerland.. Først rammes sengepostene ved det tidligere sentralsykehuset på Reinsvoll.. Men også DPS-ene vingestekkes.. Ved DPS Gjøvik har den nyoppussede sengeposten på ti plasser stått tom siden den åpnet offisielt i juni 2011.. Barn inn på voksenavdeling.. Møre og Romsdal HF la 1.. mars ned den akuttpsykiatriske sengeposten for barn- og unge i Molde.. De resterende plassene er samlet i Ålesund.. Enheten i Molde fungerte som en døråpner inn til videre poliklinisk behandling.. Den gjenværende sengeposten i Ålesund er ikke døgnbemannet med egen lege og psykolog for barna.. Isteden dekkes bemanningen av voksenpsykiatrien, uten den samme polikliniske oppfølgingen for barn og unge, ifølge plasstillitsvalgt for FO i BUP Møre og Romsdal, Elisabeth Hagstrøm.. Forsvinner fra radaren.. Rusbehandling Midt-Norge HF planlegger å redusere liggetiden ved dagens langtidsposter fra opptil et år ned på 3-6-månedersopphold.. Uten langtidsplasser sluses rus- og psykiatripasientene isteden inn i psykiatri og ordinær rusbehandling, melder regiontillitsvalgt for FO, Eirik Strandbakke.. – Det blir korte opphold.. De forsvinner ut til oppfølging i kommunene.. De er vekk fra kartet for oss, helt til de eventuelt fanges opp i akuttsituasjoner.. Vanlig rusbehandling er lavere bemannet enn psykiatrien.. Det kreves mer egen drivkraft hos pasienten for å møte opp, sier Strandbakke.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /sec41548, /art5538497, /art5401425, /art6113230, /art3525547, /art6137291, /art5095797, /art6122440.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 10:21:49 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Mon Jul 16 13:21:37 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 10:17:51 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article6103194.ece
  Open archive

 • Title: Fontene i PDF | fontene.no
  Descriptive info: TIDLIGERE ÅRGANGER:.. Fontene 2009.. Nr 1/2009.. Nr 2/2009.. Nr 3/2009.. Nr 4/2009.. Nr 5/2009.. Nr 6/2009.. Nr 7/2009.. Nr 8/2009 (Forskning).. Nr 9/2009.. Nr 10/2009.. Nr 11/2009.. Nr 12/2009.. Nr 13/2009.. Nr 14/2009 (Forskning).. Fontene 2008.. Nr 1/2008.. Nr 2/2008.. Nr 3/2008.. Nr 4/2008.. Nr 5/2008.. Nr 6/2008.. Nr 7/2008.. Nr 8/2008.. Nr 9/2008.. Nr 10/2008.. Nr 11/2008.. Nr 12/2008.. Nr 13/2008.. Nr 14/2008.. Fontene 2007.. Nr.. 1/2007.. 2/2007.. 3/2007.. 4/2007.. Nr 5/2007.. 6/2007.. 7/2007.. 8/2007.. Nr 9/2007.. 10/2007.. 11/2007.. 12/2007.. 13/2007.. 14/2007..

  Original link path: /fontene_i_pdf/
  Open archive

 • Title: Fontene forskning i pdf | fontene.no
  Descriptive info: Klikk på forsidene for å laste ned tidligere utgaver av Fontene forskning i pdf-format:.. Fontene forskning nr 2/2011.. Fontene forskning nr 1/2011.. Fontene forskning nr 2/2010.. Fontene forskning nr 1/2010.. Fontene forskning nr 2/2009.. Fontene forskning nr 1/2009.. Fontene forskning nr 1/2008..

  Original link path: /fontene_i_pdf/fontene_forskning_i_pdf/
  Open archive
 •  

 • Title: Om forskning | fontene.no
  Descriptive info: Nytt forskningstidsskrift.. Send inn artikler.. Forfatterveiledning.. Refereevurdering.. Redaksjonen i Fontene forskning.. Klikk på navnet til den i redaksjonen du ønsker kontakt med for å sende e-post.. Sissel Seim,.. fagredaktør.. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for samfunnsfag,.. Boks 4 St.. Olavs plass, 0130 Oslo.. Tlf.. : 22 45 35 13.. Kate Mevik.. Høgskolen i Bodø.. :  ...   19 39 eller 95 19 67 19.. Line Sagen.. Høgskolen i Harstad.. 77 05 83 42.. Steinar Kristiansen.. Forskningsrådet.. 22 03 73 83.. Børge Strømgren.. Høgskolen i Oslo og Akershus.. 97 42 44 99.. Randi Juul.. Høgskolen i Sør-Trøndelag.. 73 55 91 94.. Snarveier.. 404 - Not found.. Invalid value for input parameter groupCounter : doAd..

  Original link path: /forskning/om_forskning/
  Open archive

 • Title: – Glem ikke de dårligste | fontene.no
  Descriptive info: OMVELTNING: Anna-Sabina Soggiu er redd for at ruasvhengige med rett til spesialstbehandling ikke vil bli særlig høyt prioritert i forhold til hjertepasienter og fødende når de overføres til kommunale budsjetter.. Publisert 25.. 2012 kl 16:18 Oppdatert 28.. 2012 kl 07:53.. OUTSOURCER: For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er kommunene nøkkelen til rusfeltet.. HJELP TIL SELVHJELP: Mer sosialfag inn i rusfeltet, krever Line Eikenes i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio).. Relaterte Linker.. Stortingsmelding 30, En helhetlig rusmiddelpolitikk.. – Vi hadde ønsket at.. rusmeldinga.. i større grad vektla arbeidsdelingen mellom helse- og sosialfag i rusfeltet, forteller Anna-Sabina Soggiu i FO-ledelsen.. Den nye legespesialiteten i rus og avhengighetsmedisin forsterker inntrykket av at avhengighet blir individualisert og gjort til et helsespørsmål, ifølge Soggiu.. – Feltet har fått et ekstremt helsefokus siden rusreform nummer to fra 2004, sier hun til Fontene.. Savner sosialarbeiderne.. Også Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio) minner om at rusrehabilitering for de fleste er en langvarig prosess som involverer flere profesjoner og tilnærmingsmetoder.. – Det er viktig med mer sosialfaglig kompetanse, for vi trenger ikke bare folk som gjør oss friske, men også noen som hjelper oss å bli selvhjulpne, sa Line Eikenes fra Rio da helseministeren la fram rusmeldinga på fredag.. – Rus forsvinner i somatikken.. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen framstilte samhandlingsreformen som «kanskje det viktigste overgripende virkemiddelet for å lykkes med ruspolitikken».. Departementet jobber med å få på plass de samme økonomiske virkemidlene som i somatikken for at kommunene skal overta flere rus- og psykiatripasienter fra sykehusene.. Men FO er kritisk til at størstedelen av dagens tilskudd til kommunale rusarbeid skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd.. For dermed er det valgfritt hva de bruker pengene på.. – Jeg er redd for at rusavhengige ikke vil bli en prioritert gruppe i kommunene, og at de vil forsvinne i somatikken.. For det er ekstreme oppgaver som nå legges på kommunene.. Da tar man det som brenner først.. Lav politisk gevinst.. Det er lettere for et kommunestyre å skaffe seg legitimitet på å hjelpe eldre og somatisk syke, mener Soggiu.. – Å overføre deler av rusfeltet til kommunene krever at kommunene sier seg villige til å bruke penger på en gruppe som man ikke ser de raskeste resultatene for og som ikke har en høy stjerne i befolkningen.. Det har tradisjonelt vært en sterk moralisering overfor  ...   det som tilsynelatende er blankofullmakt til helseforetakenes økonomiavdelinger.. For det er ingen hemmelighet at langtids døgnbehandling er dyrt.. Med poliklinisk og ambulant rusbehandling får sykehusene innrullert langt flere pasienter på samme budsjett.. – Jeg synes det er litt spesielt å si at hun ikke legger seg oppi det.. Vi vet at helseforetakene av økonomiske grunner prioriterer pasienter som er lettere å ferdigbehandle.. Inntil rusreformen i 2004 snakket man om mange års behandling som langtid.. Nå omtaler man ett år som langtidsbehandling.. Kommunen tar over.. Regjeringen går inn for å overføre penger fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.. Dermed får kommunen ansvaret for å finansiere spesialistbehandling, forklarer Strøm-Erichsen for Fontene.. – Da vil kommunen ha et mye sterkere incitament til å gjøre behandling lokalt i kommunen, som er billigere og ofte bedre.. – Med hvilke fagfolk?.. – Nesten alltid vil de samarbeide med helseforetakene.. Det er klart det er ulikt hva ulike kommuner kan gjøre fordi kommunene har ulik størrelse.. Men de største rusutfordringene har de i de største kommunene.. Der er det mye fagfolk i forhold til rus.. Samme kur redder ikke alle.. Nedbyggingen av institusjonsbehandling har skjedd på alle felt – psykisk utviklingshemmede, barnevern, psykiatri og nå rusfeltet.. – Det er bra for dem med begynnende rusproblemer.. For dem er det bedre å fortsette livet sitt parallelt med at de mottar behandling hjemme eller på poliklinikk.. Men det gjelder ikke for alle.. Vi må ikke nå kaste ut babyen med badevannet.. Det må fortsatt være rom for å bli lagt inn på langtidsinstitusjon, mener Soggiu.. – Rusfeltet er svært variert og vanskelig.. Det er ganske stor forskjell på en vanlig arbeidstaker som kanskje begynner å drikke litt mye, og den herionavhengige som har levd på gata siden ungdomsårene.. Vi kan ikke bare satse på at folk skal behandles i lokalmiljøet og så komme seg på jobben igjen.. – Jeg er overbevist om at noen trenger behandling over veldig lang tid, og vi må beholde en del slike plasser.. Men rus er også blitt et såpass bredt problem at andre må få en behandling som kombinerer det å leve i en familie med det å bli behandlet.. Da trenger man andre typer behandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.. no ; Tue Jul 17 10:21:55 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt..

  Original link path: /nyheter/article6122440.ece
  Open archive

 • Title: LO løfter opp barna | fontene.no
  Descriptive info: FORNØYD: Ellen Galaasen fra FO er glad for å ha med LO i innsatsen for mer satsing på forebyggende barne- og ungdomsarbeid.. Foto: Mia Paulsen.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. E-post.. Publisert 22.. 2012 kl 15:08 Oppdatert 26.. 2012 kl 10:39.. ÅRLIG: Ungdomssekretær Kristian Tangen lover årlige LO-konferanser om forebyggende barne- og ungdomsarbeid.. – Ansatte er de viktigste ressursene i velferdstjenestene, sa AU-medlem i FO og barnevernpedagog Ellen Galaasen i sin innledning.. Hun konstaterte imidlertid at det praktiske forebyggingsarbeidet lider av mangel på status, penger, kontinuitet og fagfolk.. – Det faglige handlingsrommet svekkes, sa hun blant annet.. Hun understreket at streikene i vår var en innsats ikke bare for høyere lønn, men også for at alle skal få like rettigheter.. Viktig å ha med LO.. Både Galaasen og forbundsleder Stein Grøtting fra Skolenes landsforbund (SL) pekte på at LOs rolle er betydningsfull når det gjelder å løfte fram feltet.. Dette var den første LO- konferansen om forebyggende barne- og ungdomsarbeid.. – LO med sine snart 900 000 medlemmer er en viktig  ...   Kåfjord, Trondheim og Oslo.. FO som pådriver.. FO fikk LO til å vedta en innsats for å lovfeste forebyggende ungdomsarbeid da Ketil A.. Ostling som ny i FO-ledelsen overtalte LO-kongressen i 2005 til å ta det inn i handlingsprogrammet.. Ostling er nå blitt statssekretær.. Stein Grøtting understreket at det fortsatt er behov for å lovfeste forebyggende barne- og ungdomsarbeid.. Han fikk følge blant annet av Eivind Fivelsdal fra bydel Alna i Oslo, som fortalte om et vellykket samarbeid mellom bydelen og politiet som har ført til en betraktelig nedgang i kriminaliteten.. Fivelsdal pekte på at godt arbeid kan miste sin forankring fordi det ikke er lovpålagt og finansieres fra år til år.. Årlige konferanser.. LO vil jobbe videre for å nå målet om lovfesting.. – LO ser på forebyggende barne- og ungdomsarbeid som et viktig område.. Vi har tidligere hatt en dialogkonferanse med fagmiljøene, og dette blir den første årlige konferansen om temaet, sier LOs ungdomssekretær Kristian Tangen.. Han kan fortelle om stor interesse, og det var venteliste til konferansen..

  Original link path: /nyheter/article6118720.ece
  Open archive

 • Title: FO-studentene til Nord-Afrika | fontene.no
  Descriptive info: - Jeg tror det blir tøft å oppleve hvordan et undertrykket folk har det, sier Kyle Tsigakis, nestleder i FO-studentene, her sammen med leder Unni Dahle.. Solfrid Rød, Fontene.. Publisert 21.. 2012 kl 13:15 Oppdatert 22.. 2012 kl 15:29.. – Det er viktig at vi løfter blikket ut over oss selv og utdanningene våre.. Vi ønsker å finne et prosjekt som FO-studentene kan støtte, litt på samme måte som noen av FO-avdelingene gjør.. Vi må finne noe passe ambisiøst, fastslår studentleder Unni Dahle.. Møter flyktninger.. FO-studentene har diskutert dette en stund, og var ikke i tvil da Støttekomiteen for Vest-Sahara inviterte ulike organisasjoner med på reise.. Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål.. Kyle Tsigakis, nestleder og første års sosionomstudent på Høgskolen i Sør-Trøndelag, reiste i går til Tindouf i Algerie, der han skal  ...   ti barn under fem år er kronisk underernærte.. Forberedt på en smell.. Tsigakis skal også snakke med helsemyndighetene om tiltak for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og unge.. – Jeg gleder meg.. Og jeg er forberedt på å gå på en smell.. Det er første gang jeg er utenfor Europa, og jeg tror det blir tøft å se hvordan et undertrykket folk har det, sa Tsigakis til Fontene før avreise.. Måtte avlyse.. Studentleder Unni Dahle skulle ha vært med på reisen, men måtte bli hjemme på grunn av dødsfall i familien.. Hun skulle ha konsentrert seg prosjekter for mineofre, som kan være et alternativ for FO-studentene å støtte.. En annen mulighet er vaksinasjonsprogrammer og tiltak for mor-og-barn-helse.. Erfaringer og vurderinger legges fram på en samling studentene skal ha for lederer og nestledere til høsten..

  Original link path: /nyheter/article6116570.ece
  Open archive

 • Title: Mannefall i barnevernet | fontene.no
  Descriptive info: BUDSJETTSPRENG: Statens barnevern har hjulpet for mange barn og familier og sprengt budsjettene sine.. Aktiviteten justeres ned i samsvar med stortingsvedtak, ifølge etaten.. Publisert 19.. 2012 kl 12:52 Oppdatert 27.. 2012 kl 15:02.. KOMPROMISSER: Virksomhetstillitsvalgt Jan Aarskog, FO, tror gjerne på en slanking av Bufetat, men ikke at kommunene klarer å overta alle spesialistfunksjonene i barnevernet.. Foto: Mathiesen, Tor Erik H.. Bufetat, den statlige barne-, ungdoms og familieetaten, er i ferd med å redusere kraftig i aktiviteten sin.. Hele 150 årsverk forsvinner.. Til sammen forsvinner 23 statlige institusjonsplasser.. Antall statlige familiehjem reduseres.. Kommunal Rapport som har innhentet tallene som får store konsekvenser for både barn, foreldre og FO-medlemmer:.. Region Nord.. får de største kuttene.. Her fjernes rundt 70 årsverk, hvorav 41 institusjonsansatte, 18 ved familie- og nettverksavdelinger og seks i fosterhjemstjenestene.. Region Vest.. kutter 40-50 årsverk.. Av et samlet kutt på 90 millioner kroner, skal to tredjedeler tas ut i form av færre innkjøp av private institusjonsplasser.. Region Sør.. fjerner 34 årsverk, men ingen institusjonsplasser.. Region Øst.. kutter 70 millioner kroner.. Det går ut over institusjonsplasser (akutt og langtid), statlige familiehjem, færre innkjøp fra private og redusert administrasjon.. Region Midt-Norge.. forholder seg i ro.. Gjør for mye.. Statens barnevern har  ...   for kommunalt barnevern ved siden av avdelingen for statlig barnevern og avdeling for fellestjenester.. Høyre mot Bufetat.. Høyre går inn for å legge ned Bufetat og overføre alt ansvar til kommunene.. Det kan fort bli en realitet dersom Høyre vinner neste Stortingsvalg og danner regjering.. – Vi har vanskelig for å se for oss at kommunene skal bygge opp eller overta alle institusjonene og fosterhjemstjenestene, sier Jan Aarskog.. – I FO mener vi at vårt forslag om et fagdirektorat som har en statlig andrelinjetjenste og en kommunal avdeling siktet inn mot en førstlinjetjenesten, vil være et godt kompromiss mellom de Høyre og de som har regjeringen i dag.. Private underbud.. Aarskog er sterkt kritisk til Høyres klokketro på at institusjonsoppgavene kan løses med samme kvalitetsnivå kun av private selskaper.. – Noe av kritikken mot Bufetat er kostnadsnivået.. Det er klart at vi kan få et langt rimeligere barnevern om det offentlige blir lagt ned og private aktører overtar.. Men da mister vi kompetanse som er bygget opp over tid.. De private konkurrerer på pris, og de største kostnadene er lønn.. Hos de private er lønningene så dårlige at de bare rekrutterer folk som kommer helt ferske fra utdanningene eller er ufaglærte..

  Original link path: /nyheter/article6113230.ece
  Open archive

 • Title: Flyter fritt i psykiatrien | fontene.no
  Descriptive info: MISTER ARBEIDSPLASSEN: Anette Floen, Maria Urhaug, Birthe Frotaule, og Oddrun Mikkelsen ved Døgnavdeling Manger ser seg om etter nye jobber etter at Bjørgvin DPS har kuttet ut sengeplassene i Nord-Hordaland.. I dag stenges den psykiatriske døgnavdelingen i Manger.. Helse Bergen skal spare penger.. Grådig leit, mener vernepleierne, som settes i fri flyt.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. Publisert 05.. 2012 kl 14:27 Oppdatert 06.. 2012 kl 14:21.. TOMROM: Aktivitetsrommet var pakket og klart for stenging da Fontene besøkte døgnavdelingen i Manger.. BORTE: Det lokale leddet forsvinner fra tiltakskjeden.. Pasientene må reise sørover og konkurrere om færre plasser ved DPS Tertnes rett utenfor Bergen.. 12.. 12 - 13:51.. Slåss for Phoenix Haga.. 06.. 12 - 10:48.. Langs åser reinspist av sau halvannen time nord for Bergen ligger de lave mursteinsbygningene.. Her, på ti sengeplasser ikke så langt hjemmefra, har nordhordalendingene søkt ly når livet stormer.. Linoleumsgulvet i aktivitetsrommet er ryddet og rent, oppå det et forlatt pingpongbord.. Her er det klart for stenging.. – Det er trist at det blir såpass sentralisert.. Det er grådig leit å miste kollegene sine og bli spredt rundt, sier vernepleier og plasstillitsvalgt Birthe Frotaule.. Hun er en av seks FO-ere som mister arbeidsplassen sin gjennom flere år.. Økonomisk fornuft.. Helse Bergen og dets underbruk Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) skal spare penger.. Resultatet blir effektivisering av det psykiske helsevernet, ifølge et brev fra DPS-et.. Det kalles omstilling, ikke nedskjæring.. Helseforetakene sparer millioner på å stenge sengeavdelinger og sette ansatte og pasienter i fri flyt.. Mest utsatt er voksenpsykiatrien.. Enheter som bygges opp for titalls millioner et år, kan fort fjernes hvis selve driften sprenger budsjettet for neste år.. Sengeplasser betyr betydelige utgifter til bygninger.. Ved å legge ned Døgnavdeling Manger, frigjør helseforetaket sine egne bygninger til utleieformål, for eksempel til kommunen.. Gamle omsorgsbygg kan dermed generere friske penger inn i foretaket.. Seig flyt.. De vedvarende omstillingene i helseforetakene forutsetter fri flyt av arbeidskraft.. Men folk flyter ikke så lett når de har 10-15 års yrkesliv på baken.. Det er tiden det tar år å bli en profesjonell yrkesutøver, sies det.. Når beskjeden kommer om å la seg omstille til ny jobb fem mil unna, blir  ...   Jeg tror de legger ned døgnplassene i Manger for å legge press på kommunene.. Men jeg tviler på at småkommunene har inntekter nok til å bygge opp noe tilsvarende, og få tak i fagfolk til å jobbe for seg.. Det er masse reformer, men det må følge penger med, og ikke bare i oppstartfasen, sier Frotaule.. – Døgnplasser som dette koster, hvorfor trengs de?.. – En del av brukerne våre trenger en plass hvor de kan komme inn for noen dager, unna situasjonen hjemme, familieliv og plikter, sier miljøterapeut Oddny Mikkelsen.. For mange er den psykiske sykdommen en konstant kilde til dårlig samvittighet.. – Det lettere å åpne seg her på avdelingen enn om vi hadde sittet en time hjemme hos dem.. Når de kommer hit, gir det oss en mulighet til å observere dem tettere og i samspill med andre, forteller vernepleier Anette Floen, for tiden kommunal jobbsøker.. I tråd med statens signaler.. Omstillingsprosessen ved Bjørgvin DPS er en konkret oppfølging av en langsiktig plan for utbygging av DPSene i Helse Bergen sitt område, bekrefter klinikkdirektør Gro Fanebust.. «Bjørgvin DPS Døgntilbodet ved Manger vert flytta til Tertnes og vi etablerer ambulante heimebehandlingsteam både i Nordhordland og på Tertnes.. Omstillingsprosessen har vore førebudd i eit halvt år», skriver hun i en epost til Fontene.. Endringene er et resultat av statens styringssignaler, som går på å styre ressursene fra døgnplasser til poliklinikk og ambulante tjenester, forklarer Fanebust.. Hun forsikrer at alle ansatte ved Manger har fått nye stillinger i Bjørgvin DPS.. – Kjemper for jobb, ikke fag.. – Kvaliteten ved enkelte DPS-er har vært diskutert over lengre tid.. Folk kjemper ikke nødvendigvis for et faglig forsvarlig tilbud, men like mye for arbeidsplassene sine, sier Trond Hatling, sosiolog og leder for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.. Han presiserer at han ikke kjenner forholdene ved Døgnavdeling Manger og uttaler seg generelt.. Noen DPS er videreføringer av tidligere psykiatriske sykehjem, institusjoner som var kritisert for utilfredsstillende behandlingstilbud og lav faglig bemanning, ifølge kompetanselederen.. – Kommunene trenger et faglig kompetent og lokalt tilgjengelig spesialisthelsetjenestetilbud.. Å ruste opp DPS-nivået er dermed ønskelig, men det betyr ikke nødvendigvis å bevare enhver eksisterende institusjon, mener Hatling..

  Original link path: /nyheter/article6092455.ece
  Open archive

 • Title: Kunsten å temme småtrøll | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 2.. 3.. 4.. 9.. Neste.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. MUSIKALSK OPPROP: Benedikte Narum Jenssen synger ungene inn i fellesskapet på Småtrølltræffet på Raufoss.. Foto: Karl Bugge.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 25.. 04.. 2012 10:38.. Antall bilder 9.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 05.. 2012.. 9 Bilder.. Militær moro.. 16.. 11  ...   fra streikemarkeringene.. 24.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. Antall bilder 11.. BILDER: 1.. mai i Oslo 2012.. Antall bilder 33.. Seieren er vår!.. 26.. Antall bilder 18.. Antall bilder 6.. Asker Produkt.. 03.. 2011.. Antall bilder 19.. 01.. Antall bilder 14.. 11.. 2010.. Antall bilder 17.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 03.. 2009.. Antall bilder 8.. Faner.. 2006.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /nyheter/article6029092.ece
  Open archive

 • Title: Enslig svale i hjemmetjenesten | fontene.no
  Descriptive info: 11.. PÅ VEI: Hanne Svean Halberg er vernepleier med jobb som hjemmesykepleier i Frosta i Nord-Trøndelag.. Her runder hun haugen på Logtun med minnesmerket for Norges første tingsted, Frostatinget, på vei til dagens første pasient.. Foto: Leif Arne Holme.. 2012 15:11.. Antall bilder 11..

  Original link path: /nyheter/article5939127.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697