www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Autorisasjon NÅ! | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Debatt.. Utdanningsdebatt.. Autorisasjon NÅ!.. Barnevernpedagoger og sosionomer mangler fortsatt autorisasjon.. Det innebærer at brukere innenfor sosial- og helsetjenestene ikke har god nok rettssikkerhet i møte med disse profesjonene.. Kine Larsen, FO-studentenes arbeidsutvalg.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 10.. 06.. 2008 kl 14:44 Oppdatert 07.. 01.. 2011 kl 10:55.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Gjennom autorisasjon vil direktoratet og tilsynsmyndighetene få større ansvar og ikke minst sanksjonsmuligheter dersom barnevernpedagoger eller sosionomer opptrer uforsvarlig i tjenesten.. Uten autorisasjon vil yrkesutøvere som er uskikket kunne fortsette å jobbe innen samme profesjon.. FO-studentene mener at dette ikke kan forsvares i noen tjeneste som har som formål å hjelpe mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon.. Det er viktig at barnevernpedagoger og sosionomer blir stilt overfor samme krav til faglig forsvarlighet som sine samarbeidspartnere, men arbeidsgivers adgang til å ilegge advarsel/foreta en oppsigelse vil ikke sikre dette på samme måte som en autorisasjonsordning.. FO-studentene mener derfor at det snarest bør innføres autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer etter helspersonelloven § 48.. Helsepersonellovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.. I departementets vurdering av hvilke yrkesgrupper som skulle omfattes av loven ble det sagt: «Sosionomer er i dag ikke først og fremst utdannet for arbeid innen helsevesenet.. Departementet antar derfor at det inntil videre ikke er grunn til å autorisere gruppen i helsepersonelloven.. Sosionomer som arbeider innefor helsevesenet vil etter lovutkastet ha status som helsepersonell i den grad de fyller vilkårene i lovutkastet § 3.. Departementet vil ikke foreslå autorisasjon for yrkesgruppen.. » Tilsvarende vurdering ble gjort for barnevernpedagoger.. Sosialt arbeid er altså ikke helsehjelp i følge departementet til tross for at § 3 i helsepersonelloven sier: «Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål.. » Videre  ...   definisjoner de seneste årene.. Per i dag arbeides det i to hovedretninger innenfor Helse- og Omsorgsdepartementet:.. 1.. Faglig forsvarlighet i helse og sosialtjenesten som en del av Berntutvalget.. 2.. Gjennomgang av autorisasjonsordningene som omfattes av helsepersonelloven på oppdrag fra Stortinget i omsorgsmeldingen (26.. 03.. 07).. I henhold til pkt.. 1 er det av Sosial- og helsedirektoratet foretatt en utredning på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som skal ut på høring våren 2008.. Denne utredningen er unntatt offentlighet av departementet, men saksbehandler i saken sier vi er nærmere en lovfesting av faglig forsvarlighet i helse- og sosialtjenesten enn en autorisasjon.. FO-studentene mener dette er to sider av samme sak og har ingen forståelse for at det ene skal utelukke det andre.. En forutseting for å få og beholde autorisasjon er jo nettopp at det skal sikres utøvelse av faglig forsvarlighet i helse og sosialtjenesten!.. I forhold til departementets arbeid med pkt.. 2 er det noe uklart hvor langt arbeidet har kommet.. SHdir har gjort forarbeidet for departementet og hadde frist den 21.. 08.. Slik FO-studentene har fulgt de to parallelle sakene oppfatter vi at det er støtte fra både Stortinget og SHdir for innføring av autorisasjon, men at det er motvilje innenfor Helse- og omsorgsdepartementet.. Vår underskriftsaksjon «AUTORISASJON NÅ!!!» var opprinnelig tenkt rettet mot Stortinget, men slik saken nå ser ut mener vi det er mer hensiktsmessig å overlevere våre underskrifter til Helse- og Omsorgsdepartementet, og da helst direkte til Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i løpet av denne våren.. Tiden er overmoden for innføring av autorisasjon, og saken har vært utredet tilstrekkelig mange ganger med positivt resultat.. FO-studentene ser ingen grunn til å utsette saken ytterligere og ber derfor departementet om snarest å ta endelig stilling til saken og å følge vår og FOs anbefaling: ”AUTORISASJON FOR BARNEVERNPEDAGOGER OG SOSIONOMER NÅ!!!”.. Mest lest nå..

  Original link path: /debatt/utdanningsdebatt/article3597719.ece
  Open archive

 • Title: Generasjonsskifte i FO-ledelsen | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. NY FO-LEDELSE: Fra venstre: Anna-Sabina Soggiu, Mimmi Kvisvik,Cato Brunvand Ellingsen, Rigmor Hogstad og Ellen Galaasen.. Foto: Geir-Otto Johansen.. Generasjonsskifte i FO-ledelsen.. Barnevernpedagog Rigmor Hogstad (42) er valgt til FOs nye leder.. Sosionom Anna-Sabina Soggiu fra Oslo kommer inn i arbeidsutvalget etter at det i går ble utvidet til fem personer.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. E-post.. Publisert 27.. 11.. 2010 kl 17:28 Oppdatert 03.. 12.. 2010 kl 10:56.. NYTT ANSIKT: Anna-Sabina Soggiu.. Delegatene ville ikke vente med å applaudere til lederen var formelt valgt, og klappet entusiastisk da valgkomiteens leder Solveig Nysether presenterte innstillingen.. — Rigmor Hogstad har lang fartstid i FO og kjenner organisasjonen svært godt.. Hun er ryddig, systematisk og klarer å beholde hodet kaldt når det blåser, sa Nysether om Hogstad.. Hun mente at raushet, tydelighet og vilje til dialog er karakteristiske egenskaper ved den nye lederen.. — Rigmor er en solid tariffpolitiker, og er nå klar for å ta ansvar for FOs helhetlige politikk.. Hennes tydelige og inkluderende væremåte gjør at vi med glede innstiller henne til leder for FO, sa Nysether blant annet.. Samarbeidsegenskaper.. Nestleder blir sosionom Mimmi Kvisvik (52), den eneste fra det gamle arbeidsutvalget som stilte til gjenvalg.. Kvisvik har hatt særskilt ansvar for helse- og sosialpolitikk og vært leder av Seksjonsrådet for sosionomer.. Ifølge Nysether er Kvisvik kjent i vide kretser  ...   for sosionomer.. Hun var den eneste som ikke var innstilt før FO-kongressen, og kom inn i AU på grunn av en vedtektsendring som økte antallet i AU fra fire til fem.. Soggiu er 29 år men har likevel lang fartstid fra sosialt arbeid med brukere.. Hun har blant annet jobbet som ruskonsulent i Grunerløkka bydel i Oslo og vært abvdelingsleder for fagavdeling rus og psykisk helse i Grunerløkka Nav.. Hun har vært aktiv i FO Oslo, FO Grunerløkka og for FO i Rusmiddeletatens opplæringsutvalg.. — Anna-Sabina setter seg grundig inn i sakene og har fått betydelig innflytelse hos sine arbeidsgivere.. Hun brenner for FO fordi FO er både fagpolitikk og fagforbund, sa Solveig Nysether da hun presenterte Soggiu for landsmøtet.. -- Sterk stemme.. Vernepleier Cato Ellingsen (38), som skal lede Seksjonsrådet for vernepleiere, ble karakterisert som en sterk stemme for vernepleierne i FO og en god nettverksbygger.. I likhet med Galaasen jobber han nå som fagkonsulent i FO.. Ellingsen har sin egen vernepleierblogg og benytter flittig sosiale medier.. Han har ifølge Nysether gode kontakter i fagmiljøene rundt mennesker med psykisk utviklingshemning, og er opptatt av tverrfaglig utvikling av tjenestene.. — Han er uvanlig engasjert, og har evne til både å lytte og begeistre andre, sa Nysether om Ellingsen.. Valgene i FO blir mer utførlig omtalt i neste nummer av Fontene..

  Original link path: /nyheter/article5397484.ece
  Open archive

 • Title: Samlet seg, og vant | fontene.no
  Descriptive info: DEMOKRATI: Etter en vellykket demokratisk manøver, samlet kongressen seg om en rykende fersk og høyaktuell utdanningspolitisk plattform.. Mange delegater ga uttrykk for lettelse.. Foto: Geir Otto Johansen.. Samlet seg, og vant.. FO-kongressen samlet seg om en profesjonsspesifikk utdanningspolitisk plattform.. Og påla det nyvalgte landsstyret å prioritere arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om utdanning til velferdsstaten.. Solfrid Rød, Fontene.. Publisert 28.. 2010 kl 15:34 Oppdatert 03.. 2010 kl 10:57.. Ni avdelinger jobbet i løpet av kongressen fram et forslag om en profesjonsspesifikk utdanningspolitisk plattform.. Dette som alternativ til landsstyrets forslag om en felles plattform for hele forbundet.. Hvor generell eller profesjonsspesifikk plattformen skal være, har vært en et av de sentrale spørsmålene på årets FO-kongress, som avsluttes i dag.. Krevende farvann.. De ni avdelingene argumenterte for at et profesjonsforbund med flere profesjoner ikke kan navigere i et krevende utdanningspolitisk farvann uten å tydeliggjøre de ulike profesjonenes kompetanse og utviklingsbehov.. Tilhengerne av landsstyrets generelle plattform advarte mot å låse handlingsrommet for det påtroppende landsstyret.. En plattform skal være overordnet, den skal ikke være for detaljert, mente blant annet delegater fra Vest-Agder og Rogaland.. Forhastet.. I dette spørsmålet endte det med fullt gjennomslag for de ni avdelingene.. De fikk imidlertid ikke kongressen med seg på å  ...   seg raskt, mente mange.. Kongressen vedtok at landsstyret gir arbeidet med denne stortingsmeldingen høy prioritet.. Omfang og lengde.. Redaksjonskomiteen har jobbet dag og natt med den utdanningspolitiske plattformen, og det var en stund knyttet spenning til om de ville klare å samle seg om en innstilling.. Det greide komiteen nesten.. Innstillingen var imidlertid delt på et punkt under visjon for kunnskap og kompetanseutvikling.. Her slås det fast at utdanningenes faglige innhold, kvalifikasjonsnivå, omfang og lengde skal sikre at studentens kunnskap og kompetanse fyller profesjonenes samfunnsmandat.. To av komiteens medlemmer var imot at ”omfang og lengde” skulle inn her, men dette ble vedtatt av kongressen.. Bred debatt.. Den vedtok videre, etter et forslag fra Heidi Klokkervold (FO Sør-Trøndelag) at landsstyret skal invitere medlemmer og tillitsvalgte rundt om i landet til en bred utdanningsdebatt i samarbeid med seksjonsrådene i neste periode.. Etter forslag fra Jorunn Gjedrem (FO Vest-Agder) fikk plattformen inn et nytt punkt om yrkesutøvernes samfunnskritiske mandat.. Dermed slår den ferske plattformen fast følgende:.. ”FO skal arbeide for at utdanninger og kompetanseutvikling stimulerer til refleksjon over faglige og etiske utfordringer i arbeidet og til analyseferdigheter over samfunnsstrukturer som skaper sosial ulikhet og sosiale problemer.. ”.. Mer om den utdanningspolitiske plattformen i neste utgave av Fontene..

  Original link path: /nyheter/article5397966.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Seier for studentene | fontene.no
  Descriptive info: VANT: Kenneth Stuve og FO-studentene vant viktige seire på FO-kongressen.. Foto: Fotograf: Karl Bugge.. Seier for studentene.. FO-studentene er strålende fornøyd med at FO går inn for elleve måneders studiestøtte og at studiestøtten må knyttes opp mot grunnbeløpet.. 2010 kl 15:18 Oppdatert 03.. Studentene fikk også igjennom en vedtektsendring som gir dem stemmerett i landsstyret og i avdelingsstyrene.. FO har 19 fylkesavdelinger.. De har lobbet ivrig for sine saker i lang tid, og avtroppende leder for FO-studentene Kenneth Stuve ser vedtaket som en stor seier.. — Vi har nådd de målene vi satte oss, det er helt vanvittig.. Jeg er glad for at kongressen tok til fornuft og har sett hvor viktig det er å bedre studiefinansieringen, sier han til Fontene.. Vil øke stipendandelen.. I sin utdanningspolitiske plattform, som ble vedtatt på FO-kongressens siste dag, krever FO i tillegg at stipendandelen økes til 50 prosent og at stipendet skal være knyttet til gjennomføringsgrad.. Praksis og rammeplaner.. FO-kongressen vedtok dessuten flere viktige punkter knyttet til bachelorene i sosialt arbeid, barnevernpedagogikk, vernepleie og velferdsfag..  ...   vært lydhør for studentenes synspunkter.. Og det er en stor glede at de ikke lot seg lede av landsstyrets innstillinger, sier Kenneth Stuve.. Landsstyret hadde ikke innstilt på noen av disse endringene.. Han berømmer og takker alle som gikk på talerstolen og snakket studentenes sak.. — Studentene utgjør tross alt 10 prosent av medlemsmassen i FO, poengterer han.. Kommer tilbake.. Kenneth Stuve er ferdig med studiene om et halvt år, og slutter som studentleder fra nyttår.. Men etter å ha sittet ett år i FOs landsstyre ser han ikke bort fra at han kan bli å se i FOs styrende organer i framtida.. For han mener signalene fra FO-kongressen er tydelige.. «Hersketeknikker».. — I løpet av dette året har jeg opplevd hersketeknikker og maktaspekter på mange måter, det har vært spesielle mellommenneskelige sider ved hvordan folk har oppført seg innad i organisasjonen.. Kongressen har sagt at dette vil de ikke ha, understreker en frittalende Kenneth Stuve.. Han lover å være tilbake på neste FO-kongress, som blir om fire og et halvt år..

  Original link path: /nyheter/article5397944.ece
  Open archive

 • Title: Velferdsarbeidere vil ha med FO | fontene.no
  Descriptive info: REPRESENTERER VELFERDSFAGET: Aud Cecilie Brubakken (f.. v.. ), Knut Henning Braaten og Camilla Lothe.. Foto: Mia Paulsen.. Velferdsarbeidere vil ha med FO.. —FO må gjøre mer for å synliggjøre oss, mener velferdsarbeiderne på FO-kongress.. De er en ny yrkesgruppe, men vil sette sitt preg på FO.. 2010 kl 14:43 Oppdatert 03.. Fontene skrev i går om velferdsarbeider Tone Halvorsen, som har tale- og forslagsrett for velferdsarbeiderne på FO-kongressen.. Men velferdsarbeiderne gjør seg gjeldende også med to i studentdelegasjonen (med fulle rettigheter) og en som representerer Oslo-avdelingen på FO-kongressen (også med fulle rettigheter).. De tre er Camilla Lothe (student og velferdsarbeiderutvalget sin representant i FO-studentenes AU), Aud Cecilie Brubakken (student og leder for lokallaget ved Universitetet i Agder) og Knut Henning Braaten, velferdsarbeider fra Oslo.. Legge bedre til rette.. Camilla Lothe mener FO må legge bedre til rette for å gjøre utdanningen kjent og rekruttere blant velferdsarbeidere.. — For  ...   — Noen steder er det fagpersonene ved utdanningene, og ikke behovet, som bestemmer hvordan studiene skal se ut, sier Camilla Lothe.. Praksis.. De ønsker også at FO skal være med og ta fatt i en formalisering av praksiskrav på velferdsutdanningene.. Ved Universitetet i Agder er det ikke lagt inn noen praksisperiode i studiet.. Målet til de tre er etter hvert å bli så store at de kan bli en egen seksjon i FO.. Inntil da ønsker de at noen i FO sentralt har spesielt ansvar for å ivareta deres yrkesgruppe.. Konferanse.. De tre forteller at velferdsarbeiderne skal holde en konferanse etter jul.. Da skal de blant annet diskutere hva de vil hete.. For de er ikke helt fornøyd verken med «velferdsarbeider» eller «velferdsviter».. — Vi håper flest mulig blant studenter og ferdig utdannede velferdsarbeidere vil være med og diskutere dette, vår utdanningsprofil og veien videre, sier de tre..

  Original link path: /nyheter/article5397385.ece
  Open archive

 • Title: Kompromiss i utdanningspolitikken | fontene.no
  Descriptive info: Foreløpig bare prøvevotering, for å gi signaler til redaksjonskomiteens lange natts ferd mot en utdanningspolitisk plattform.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Kompromiss i utdanningspolitikken.. Kongressen heller mot en profesjonsspesifikk utdanningspolitisk plattform, men overlater muligens til landsstyret å meisle ut kravene til de fire utdanningene.. 2010 kl 00:02 Oppdatert 03.. Seint fredag kveld ligger det an til flertall for et forslag om en profesjonsspesifikk utdanningspolitisk plattform.. Hvor generell eller profesjonsspesifikk plattformen skal være, er et av de sentrale spørsmålene på årets FO-kongress.. Ni avdelinger stod bak det alternative forslaget.. Det ble til etter et initiativ fra FO Oslo, som igjen var inspirert av FO Vestfold.. Prøvevotering.. Kveldens prøvevotering viste et knapt flertall for den profesjonsspesifikke varianten, og redaksjonskomiteen har fått en krevende oppgave i å bake inn en rekke forslag tilleggforslag.. Endelig plattform vedtas søndag formiddag.. - Må handle raskt.. Flere talere viste til den kommende stortingsmelding om utdanninger til velferdsstaten.. - I utgangspunktet har jeg vært skeptisk til å vedta en profesjonsspesifikk plattform.. Når jeg nå går inn for det, er  ...   plattform, oppstod det en diskusjon om hvem som skulle vedta de spesifikke presiseringene for henholdsvis sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsarbeidere.. Flere sosionomer og vernepleiere kjente seg ikke igjen i de punktene de ni avdelingene hadde skissert.. Hvis vi skal ta inn profesjonsspesifikke presiseringer, må kongressen gi landsstyret fullmakt til å jobbe videre med disse, mente blant annet nestleder Mimmi Kvisvik og Jorunn Gjedrem fra Vest-Agder.. Andre mente det tvert i mot var avgjørende at det nettopp er FOs høyeste organ som vedtar de profesjonsspesifikke avsnittene.. Til landsstyret.. En prøvevotering på dette antyder et klart flertall for å gi landsstyret fullmakt til å meisle ut de profesjonsspesifikke presiseringene.. Landsstyret fikk også en klar oppfordring fra salen om å involvere hele FO i den videre debatten.. - Den plattformen vi får nå, er mye, mye bedre enn den som kom fra landsstyret.. Og hvorfor det? Jo, fordi mange har vært involvert, sa Heidi Klokkervold fra Sør-Trøndelag.. De ni avdelingene er Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark, Hordaland, Buskerud, Sogn og Fjordane og Nordland..

  Original link path: /nyheter/article5396983.ece
  Open archive

 • Title: Studentene kommer | fontene.no
  Descriptive info: ENGASJERT: En engasjert FO-student Malin Persson fikk støtte for sin sak.. Studentene kommer.. FO-studentene vil tas på alvor.. En lydhør FO-kongress synes det er på tide å ta dem på ordet.. Publisert 26.. 2010 kl 16:17 Oppdatert 03.. PÅ TIDE: Kenneth Stuve synes det er på tide at studentene får stemerett.. Foto: Martin Slørdal.. Nå får studentene etter alt å dømme en egen stemme i landsstyre og fylkesavdelinger.. En prøvevotering etter initiativ fra FO-student Kenneth Stuve viste mer enn 2/3 flertall for å endre vedtektene på dette punktet.. Saken har vært reist på flere tidligere kongresser uten at studentene har vunnet fram.. Men grundig forarbeid fra studentenes side ga uttelling.. Hittil har de hatt to representanter med tale- og forslagsrett i landsstyret.. Men ingen stemmerett.. — Demotiverende.. — Vi legger inn mye arbeid i FO, og det er demotiverende å ikke bli tatt på alvor.. Det virker som våre stemmer ikke teller i den daglige driften av organisasjonen, sa FO-student Malin Persson til heftige klappsalver.. Ingen tvil om at mange hørte henne.. Debatten viste  ...   ungdomsorganisasjon, men samtidig er representert i styrende organer.. Vil ha elleve måneder med støtte.. FO-studentene har lagt fram forslag om elleve måneders studiestøtte, men blitt nedstemt av landsstyret.. — Siste utbetaling fra lånekassa kommer 15.. mai, men mange har eksamener etter 15.. juni.. Dermed er de uten penger på slutten av semesteret.. Dette kravet har blant annet vært reist av NSO (Norsk Studentorganisasjon) og av SV.. Det er viktig at FO blir med på det, sier Stuve.. Utdanningspolitikk.. Han mener dessuten at studentene har mye å bidra med i FOs utdanningspolitikk.. — Det er vi som vet hvor skoen trykker.. Vi er opptatt av å opprettholde skillene mellom de fire bachelorutdanningene for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere.. De ulike kompetansene utfyller hverandre, mener Kenneth Stuve.. Studentene er også opptatt av at alle de fire utdanningene må ha to praksisperioder og utgjøre 30 av 180 studiepoeng med brukernær praksis.. — Enkelte skoler har prosjekter i praksisperioden, det vil si at oppgaven er å skrive en prosjektrapport.. Men praksis må være med brukere, understreker Kenneth Stuve..

  Original link path: /nyheter/article5396636.ece
  Open archive

 • Title: FO utvider ledelsen | fontene.no
  Descriptive info: UTVIDER: Klart flertall for fem i AU.. FO utvider ledelsen.. FO ledes fra mandag av fem personer istedenfor dagens fire.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. 2010 kl 13:11 Oppdatert 03.. Det bestemte FO-kongressen i Trondheim i formiddag.. 139 delegater stemte for å utvide arbeidsutvalget til fem.. 54 stemte imot.. Det viktigste argumentet som vant gjennom var at fylkesavdelingene ønsker seg et AU som er synligere ute i avdelingene og er med og markerer lokale aktiviteter.. Til det trengs større kapasitet, flere folk, uttrykte flere av delegatene.. FOs landsstyre hadde med knapt flertall innstilt på å øke AU til fem.. Med bare ti færre stemmer, hadde det ikke blitt noen utvidelse, siden vedtektsendringen krevde to tredjedels flertall.. – Dyrt med fem.. Forbundsledelsen har bestått av fire siden 2002.. De av dagens AU som tok ordet, ville alle fortsette med å ha fire personer i FO-ledelsen.. – Én politiker til koster en million kroner i året, ikke iberegnet bolig og reisegodtgjørelser.. En ekstra ansatt i fagavdelingen koster 700 000 kroner.. Fire i AU er altså billigere og gir rom for å bygge ut fagavdelingen, argumenterte 1.. nestleder Siv Karin Kjøllmoen.. – FO har ikke tilgang til oljefondet, fastslo 3.. nestleder Mimmi Kvisvik, som istemte Kjøllmoens bekymring for økonomien.. – Det er lettere å forholde seg til  ...   til å holde kontakt med enkeltmedlemmene ute i klubbene.. Når dere i AU er ute og er synlige, hever dere kvaliteten på klubbarbeidet.. Med fem i AU tror jeg vi kan nærme oss en klubbaktivitet som den vi hadde på 1990-tallet, sa John-Ole Jørgensen, landsstyrerepresentant for FO Telemark.. Rigmor Hogstad, som er innstilt som FOs neste leder, meldte at hun ønsker seg fem i AU.. – Da er vel saken biff, kommenterte Østfold-delegat Patrik Dahlqvist.. – Fagbevegelsen i Europa er under press.. De mister medlemmer.. Det er viktig å stå imot det presset.. Når sentrale tillitsvalgte reiser rundt, øker engasjementet, sa Dahlqvist.. Siterte Deng.. Hedmark-delegat Erling Segelstad ville heller diskutere politikk enn størrelsen på AU.. – For å si det med Deng Xiaoping, så er det samme hvilken farge det er på katta, bare den fanger mus.. Jeg ønsker meg et AU som gjør hverandre gode, er glade i hverandre, og da gir jeg blanke i om de er fire, fem eller seks.. – Men vi ønsker en økning fordi vi vil ha dere synlig framme med engasjementet deres for å fronte kampen mot de markedskreftene som tyranniserer hverdagen vår, sa Segelstad og høstet som vanlig betydelig applaus.. Nå blir det opp til valgkomiteen å fort finne et femte AU-medlem.. Valget står lørdag..

  Original link path: /nyheter/article5396324.ece
  Open archive

 • Title: Stående applaus for Randi Kjøs | fontene.no
  Descriptive info: På spørsmål fra barnebarnet på fire år, kunne Randi Kjøs bekrefte at hun også er en sjørøver, men en sjørøver med fredelige virkemidler.. I dag ble hun hyllet av kongressen.. Stående applaus for Randi Kjøs.. Sosialarbeider Randi Kjøs fikk varme ord for sin deltakelse på skipet med hjelp til Gaza.. FO-kongressen bevilget 75 000 kroner.. Stig H.. Christensen/LO-Aktuelt.. 2010 kl 16:32 Oppdatert 12.. 2011 kl 14:45.. - Du har utvist stort mot i denne saken og er en flott representant for sosialarbeiderne, sa forbundsleder Randi Reese til Randi Kjøs på FO-kongressen i dag.. 25 000 FO-kroner.. En av de tre norske deltakerne på konvoien som ble brutalt bordet av israelske krigsskip i slutten av mai i år, var FOer Randi Kjøs.. Hun høstet stående applaus fra de 200 kongressdelegatene for sin modige innsats som deltaker på konvoien for palestinerne.. Med på kjøpet fikk hun 25 000 ferske FO-kroner til et nytt skip til Gaza, som flere i FO er engasjert i.. I tillegg fikk Norsk Folkehjelp 50 000 kroner til sitt utrettelige støttearbeid for palestinerne på Gaza-stripen.. Fredsmarsj til sjøs.. Selv kalte Randi Kjøs båtreisen som en ”fredsmarsj til sjøs”..  ...   kan godt tenke meg å bli med en tur til, men det er ikke sikkert jeg får lov, sa Kjøs.. Og la til at de denne gangen skulle ha med kulturpersonligheter.. Et fengsel.. Styreleder Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp fortalte om sin tur til Gaza tidligere i november.. Han karakteriserte Gaza som et stort fengsel med 1,5 millioner innbyggere, halvparten under 15 år.. Det betyr at Israel gikk til krig mot barn for snart to år siden, sa Thoresen.. - Alle industribygninger ble ødelagt og Israels jerngrep rundt Gaza hindrer gjenoppbygging.. Vi snakker ikke om to parter i denne konflikten, men en okkupant og så de okkuperte.. - Riv muren.. Han viste videre til at 70 prosent er uten jobb og at 80 prosent av Gazas befolkning er avhengig av bistandsmidler.. FN-skolene som ble bombet under den siste krigen, er ikke bygd opp igjen.. Norsk Folkehjelp har nå satt i gang 80 kvinneprosjekter i Gaza, ikke minst med hjelp av midler fra Fagforbundet.. Kravet fra Thorsen var at muren må rives, de israelske okkupantene må ut av okkupert område, sjekkpunktene må rives og vi må få et fritt Palestina..

  Original link path: /nyheter/article5396651.ece
  Open archive

 • Title: Babylivet går sin gang | fontene.no
  Descriptive info: TIDLIG KRØKES: Maja Solberg Johnsen, kledd for kongress, men ellers uberørt av timelange debatter om FOs prinsipper og vedtekter.. Babylivet går sin gang.. Maja (3,5 måneder) er kongressens yngste.. Viktig at FO legger til rette for småbarnsforeldre, mener mor Marianne Solberg Johnsen.. 2010 kl 15:03 Oppdatert 03.. 2010 kl 10:55.. - Det er annerledes å være på kongress med baby enn uten.. Jeg sover like lite, men av andre grunner, sier Johnsen.. Roser delegasjonen.. Johnsen, som er delegat fra Buskerud, roser delegasjonslederen sin for å legge til rette for å delta på kongressen med baby.. I FO Buskerud dukker det ofte opp småbarn på styre- og representantskapsmøter, forteller tobarnsmoren.. Der har man lykkes i å realisere intensjonen om at det skal gå an å kombinere  ...   utvalg kommer småbarnsmoren garantert til å være på plass i salen.. Blant en rekke viktige saker, er det kanskje den aller viktigste, mener hun.. - Jeg er veldig uenig i landsstyrets innstilling om å legge ned helse- og sosialpolitisk utvalg.. Særlig nå når vi skal i gang med Uredde stemmer.. Da trenger vi som jobber lokalt et sentralt helse- og sosialpolitisk utvalg som driver oss.. Inneliv.. Vesle Maja, for anledningen iført FO-body, fordriver kongressdagene sammen med mormor Else Marie Solberg.. Med termometer nede på 15 minus i Trondheim, er det for kaldt for de lange trilleturene, men de to koser seg inne på Rica Nidelven.. - Jeg setter veldig stor pris på å være så mye sammen med Maja, både dag og natt, sier mormor Solberg..

  Original link path: /nyheter/article5396516.ece
  Open archive

 • Title: Vil styrke barnepolitikken | fontene.no
  Descriptive info: Kim Iren Kroken fra Rogaland vil ruste opp FOs barnepolitikk.. Foto: Martin G.. Slørdal.. Vil styrke barnepolitikken.. - Barneperspektivet har vært for svakt innen fag og politikk, mener Rogalandsbenken.. Kim Kroken vil ha kongressen med på en egen barnepolitikk.. Christensen, LO-Aktuelt.. 2010 kl 11:46 Oppdatert 03.. Førstelektor Cecilie Omre mener at synet på barn ikke lenger kan privatiseres.. Kroken mener det er fare for at barndommen får for liten egenverdi, og at barns opplevelser og rettigheter ikke får den plass det fortjener.. - Barn må bli sett på som aktive deltakere og kompetente aktører i sitt eget liv, sa Kroken da hun fremmet forslaget for kongressen, som i går diskuterte FOs prinsipprogram i seks timer.. Konvensjonen forplikter.. Forslaget viser til at Norge har ratifisert FNs barnekonvensjon.. Den klargjør barnets stilling som eget rettssubjekt og gir barn selvstendige rettigheter.. Deriblant rett til omsorg, medbestemmelse og beskyttelse.. ”Barn skal ses som en del av sin familie og sitt nettverk.. Prinsippet om barnets beste skal være styrende for alle beslutninger om barn og unge.. Norge må sikre et fellesforstått ansvar for barndom, og holde fast på ambisjonen om å være et av verdens beste land å vokse  ...   skal høres og delta i beslutninger, sier Cecilie Omre.. Hun er førstelektor i sosialt arbeid, og sitter i en faggruppe i FO, samtidig som hun har vært en pådriver for å få barns interesser høyere på dagsorden.. - Egentlig er vi kommet overraskende kort i Norge på dette feltet.. Omre understreker at barn sitter på kunnskap om egne opplevelser.. - Vi må politisere synet på barn, mener hun og understreker at barn har meninger og krav på deltakelse og selvstendige rettigheter.. - Derfor må barn også høres.. Vi har hatt 20 år med kvinnepolitikk.. Nå må vi få en barnepolitikk.. Synet på barn kan ikke privatiseres lenger, mener Omre.. Krever bedre utdanning.. Førstelektoren mener barnevernet langt fra er godt nok.. I tråd med dette ønsker hun å styrke utdanningen til barnevern.. - Tre år er ikke nok for å gjøre en god jobb for de barna som faller utenfor, mener Omre som dermed griper dermed rett inn i en het debatt om utdanningspolitikk i organisasjonen.. Dette er Omres personlige mening.. FO Rogaland ønsker ikke lengre utdanning.. Forslaget fra Rogaland er, som andre forslag til prinsipprogrammet, oversendt en redaksjonskomite.. Kongressen vedtar nytt prinsipprogram på søndag..

  Original link path: /nyheter/article5396199.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697