www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Sosialpedagogisk praksis | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Sosialpedagogisk praksis.. Godt og forståelig om teoriens og refleksjonens plass i profesjonell yrkesutøvelse.. Jan Storø.. «Sosialpedagogisk praksis - det handler om hva du gjør».. Universitetsforlaget 2008.. Publisert 29.. 10.. 2008 kl 15:40 Oppdatert 09.. 2009 kl 15:44.. Skriv ut.. Tips en venn.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Jan Storø er praksisnær og opptatt av hvem sosialpedagogene er, hvor de jobber og hva deres metodikk er.. Han skriver godt og forståelig om teoriens og refleksjonens plass i profesjonell yrkesutøvelse.. Praktikeren må beskrive og forklare praksis for å kunne utvikle seg, han må med andre ord gjøre den «narrative runddans».. Samtidig advarer Storø mot faren som ligger i at for mye refleksjon og narrativ dans kan føre til at praksis blir over-profesjonell og over-pedagogisk.. Sosialpedagogikk handler om å føye lærings- og endringsmuligheter til den naturlige læring som uansett foregår.. For hvis intensjonen om læring blir for sterk, kan samværet lett miste sin autentisitet som samvær.. Storø gir også en omfattende forklaring av sosialkonstruktivisme.. Dette er glimrende introduksjonslesning på BA-nivå.. Han påpeker hvordan selve denne ideen om at vi selv konstruerer virkeligheten, er som skapt for de barn og ungdommer som trenger at virkeligheten, både den indre og den ytre, kan (re)konstrueres til noe bedre.. Men sosialpedagogens forståelse kan bli en fare, skriver Mathisen, dersom vår forståelse av barn og unge blir rutine og vi unnlater det viktigste, å samtale og forhandle med elevene om hva vi skal forstå.. Barneperspektivet, barnets beste, er riktignok hovedprinsippet i alt vern av barn.. Men i tillegg til den voksnes barneperspektiv må vi også lære oss å løfte fram  ...   må huske å holde avstand.. Ikke bli oppslukt av det vanskelige og det fortvilende i barnas liv.. Midt i barnets vanskelige liv, må sosialpedagogen sikre ekte lek og rekreasjon.. Og rekreasjon behøver ikke bety noe passivt.. Det dreier seg om re- kreasjon.. Han beskriver også andre «praksisknep» med forskjellige benevnelser.. «Styrehussamtalen» er samtalen med barnet eller ungdommen der man passer på å skifte mellom fokus på det vanskelige og fokus på noe helt (avkoblende) annet.. Et annet tips handler om å «prate bare lite» om gangen.. Det er et voksent behov at noe skal snakkes ferdig.. Prøv heller å si lite, dropp emnet eller forlat situasjonen i en naturlig pause, med signal om at fortsettelse kan følge senere.. Din unge klient kan gjerne ha fått materiale nok til flere timers ettertanke etter bare få minutters direkte samtale.. Klienten har ikke samme orden i hodet som du (tror) du har.. Anmeldt av: Peter Magnus, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.. Les mer om Storøs bok og Roger Mathiesens Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap i Fontene nr.. 12/08.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 10:47:00 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 10:44:44 CEST 2012]..

  Original link path: /b_ker/article3886121.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Drahjelp til forskning | fontene.no
  Descriptive info: Drahjelp til forskning.. Knut Halvorsen:.. Å forske på samfunnet.. En innføring i samfunnsvitenskapelig metode.. Cappelen Forlag – 316 s.. Publisert 04.. 2008 kl 12:21 Oppdatert 09.. For fjerde gang har dr.. philos Knut Halvorsen revidert læreboken Å forske på samfunnet og for uinnviede spanderer vi en omtale av verket.. Boka er en innføring i forskningsmetode som er til stor hjelp for studenter både på master- og bachelornivå.. Halvorsen, som er sosiolog og  ...   leder ved Sosialforsk i en årrekke er han nå tilbake i undervisningsarbeid.. Han skriver om alle fasene i et forskningsløp med kvalitative- og kvantitative forskningsprosesser, fra valg og utforming av problemstillinger søking av data og litteratur, analyse, tolkning og oppgaveskriving.. De to første kapitlene i boka er tunge av teori og forfatteren anbefaler at man heller leser dem til slutt.. Bak i boka er alle fagtermer og fremmedord forklart og det er stikkordregister..

  Original link path: /b_ker/article3650343.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Med endring som mål | fontene.no
  Descriptive info: Med endring som mål.. Tom Barth og Christina Nasholm:.. Motiverende samtale -- endring på egne vilkår.. Fagbokforlaget 2007.. Mia Paulsen.. Publisert 14.. 06.. 2007 kl 14:40 Oppdatert 09.. Foto: forlaget.. Alle mennesker bærer på grunnleggende utviklingsmuligheter som kan lede i retning av gode løsninger for hver enkelt.. Og løsninger man selv finner fram til, er vanligvis bedre, mer riktige og solide enn løsninger man får fra andre.. Det  ...   å finne lysten til endring, og selv formulere måter å komme videre på.. Boka åpner med et eksempel på motiverende samtale med kommentarer til forløpet i samtalen.. Slik blir innholdet i begrepet "motiverende samtale" eller "motivational interviewing" mer tydelig og konkret.. Blant temaene i boka er lytteteknikk, ambivalens og motstand.. Begge forfatterne og psykologer.. Boka, som er oversatt fra svensk, henvender seg til studenter, profesjonelle rådgivere og behandlere..

  Original link path: /b_ker/article2825401.ece?service=print
  Open archive
 •  

 • Title: Gode veiledere om helse | fontene.no
  Descriptive info: Gode veiledere om helse.. Nina Skauge (red.. ):.. Downs syndrom og helse.. Downs syndrom, voksenliv og aldring.. Skauge forlag 2007.. Vidar Haagensen.. Publisert 26.. 2007 kl 11:26 Oppdatert 09.. Foto: Forlaget.. Bøkene handler om helse i ulike livsfaser og svarer på medisinske spørsmål, gir gode råd og har sjekklister for god helse.. Systematisk gjennomgås alle helseaspekter ved det å ha Downs syndrom.. Hvordan forebygge, oppdage eller få undersøkt helseproblemer forklares på en lettfattelig måte.. Dette er bøker som kan gjøre jobben lettere for eksempel for tjenesteytere i hjemmet til personer med Downs syndrom..

  Original link path: /b_ker/article2845716.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Fra morsmelk til mat for familien | fontene.no
  Descriptive info: Fra morsmelk til mat for familien.. Margit Vea og Lise Galaasen.. Mat for barn.. Cappelen 2007.. VH.. Publisert 22.. 05.. 2007 kl 15:39 Oppdatert 09.. Befriende god veileder for mat til barn og familien.. Den tar for seg selve maten og tilberedningen, og alt det som befinner seg rundt  ...   for spebarnet til oppskriftene for hele familien fra barnet er ett år.. Den har tatt opp i seg våre internasjonale matimpulser.. Her oppfordres foreldre til å gjøre hvitløken kjent for barnet så tidlig som mulig.. Boka inneholder flere temasider om hvordan skape god stemning rundt den deilige og sunne maten..

  Original link path: /b_ker/article2783900.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Om smerte og kamp | fontene.no
  Descriptive info: Om smerte og kamp.. Magnhild Mjåvatn Høie og Britt-Marie Drottz Sjøberg:.. Forbannede elskede barn.. Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer.. Cappelen Akademisk 2007.. Publisert 07.. 2007 kl 14:32 Oppdatert 09.. "Men herregud, er det moren, han er jo myndig, menneske.. ".. En ikke uvanlig respons når foreldre til rusmisbrukere ringer rundt til hjelpeapparat og kriminalomsorg for å finne ut om barnet deres fortsatt er i live.. Men foreldre slutter jo ikke å bry seg om barnet sitt når det fyller 18.. Og ofte er foreldre og søsken de eneste  ...   basert på historiene til pårørende av rusmisbrukere, og beskriver deres smerte og kamp.. De pårørende, som har blitt kontaktet av forfatterne fordi de har deltatt i selvhjelpsgrupper, forteller sine usminkede historier.. Forfatterne ønsker at boka skal oppleves som en støtte av dem det gjelder.. Hanne Ljøstad fra Landsforbundet mot stoffmisbruk påpeker i forordet at pårørende til narkomane i enda større grad enn misbrukerne selv er en utelatt og forsømt gruppe innenfor hjelpeapparatet.. Hun anbefaler boka til foreldre og profesjonelle innen fagfeltet, og ønsker at den kan bli pensum på høgskolene..

  Original link path: /b_ker/article2812297.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Den hjelpende korreksjon | fontene.no
  Descriptive info: Den hjelpende korreksjon.. Guro Øiestad.. Kritikk.. Gyldendal Akademiske forlag 2006.. Publisert 11.. 04.. 2007 kl 14:19 Oppdatert 09.. Boka «Kritikk» lærer deg hvordan kritikk og korreksjon kan føre til en tydeliggjøring av deg selv og hjelp til læring og utvikling.. Det er psykolog Guro Øiestad som i boka går inn i temaet kritikk.. Å gi og ta i mot kritikk er noe av det mest følsomme, provoserende og vanskelige i våre liv, om det gjelder i parforhold, overfor barn, mellom venner eller i arbeidslivet.. Øiestad bruker sitt  ...   på de allmenngyldige årsakene til at kritikk og korreksjon er så vanskelig.. I bunn og grunn handler det om redselen for ikke å bli likt.. Ut fra denne sannheten presenterer hun psykologiske forklaringer på hvorfor vi handler ulikt når vi får eller gir kritikk.. Boka gir i et par kapitler nyttige kjøreregler for når du gir kritikk og når du mottar kritikk.. Disse er kjekke som huskeregler for hverdagen og sammen med resten av boka er de nyttig for deg som enkeltperson eller til bruk i profesjonssammenheng..

  Original link path: /b_ker/article2708242.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Avbrekk fra hard hverdag | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. SOMMERLEIR: Landsforeningen for barnevernsbarn inviterer til sommerleir.. Foto: Vibeke Liane.. Avbrekk fra hard hverdag.. Kjenner du en ungdom som trenger avbrekk fra en tøff hverdag? Landsforeningen for barnevernsbarn arrangerer musikk og friluftsleir for sjette år på rad.. Vibeke Liane.. Publisert 18.. 2010 kl 14:46 Oppdatert 18.. 2010 kl 15:26.. Relaterte Linker.. MusikkCamp Spesial.. Musikkleiren arrangeres i år på Åaholt tunet Gjestegård utenfor Tønsberg, fra 20.. til 26.. juni.. Profesjonelle musikkinstruktører, som også er miljøarbeidere, underviser nybegynnere og øvede deltakere.. – Allerede andre dagen på leiren settes deltakerne sammen til grupper som skal øve inn valgte coverlåter som de skal  ...   står på programmet.. Leiren finansieres gjennom flere legater, oppholdet er i år gratis for deltakerne og barnevernet dekker kun reiseutgiftene.. Deltakerne som meldes på Musikkleiren må fungere både selvstendig og i sammen med andre ungdommer.. De kan heller ikke ha et aktivt rusproblem.. 20 ungdommer får delta, og det er fremdeles plasser igjen.. Søknadsfristen er 28.. mai.. Påmeldingen er bindende.. Det vil bli gitt fyldig informasjon om reise og program nå deltakelsen er bekreftet.. Spørsmål sendes til MusikkCamp ved André Ellefsen, telefon 930 80 529, eller e-post post@musikkcamp.. no ; Tue Jul 17 10:48:04 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt..

  Original link path: /nyheter/article5120482.ece
  Open archive

 • Title: Lover debatt om barnevernet | fontene.no
  Descriptive info: MER SAMSPILL: Rambøll-rapporten konkluderer med at det er behov for mer samarbeid i barnevernet.. Foto: Håvard Sæbø.. Vibeke Liane, Fontene.. E-post.. Publisert 15.. 2012 kl 09:29 Oppdatert 15.. 2012 kl 09:29.. Det lover statssekretær Ketil Ostling i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).. Hva høringen ellers vil inneholde er Ostling ytterst diffus på.. Problematisk for institusjonene.. Høringen vil bygge på innspill fra barnevernpanelet, brukerorganisasjoner, Raundalens rapport om det biologiske prinsippet som er rett rundt hjørnet og Rambølls rapport som kom for en drøy uke siden.. Den rapporten sammenfatter flere rapporter om konsekvensene av reformene i barnevernet.. Rapporten peker blant annet på at det statlige tiltaksapparatet ikke er basert på grundige behovsanalyser, og at satsingen på enkelte typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. Ostling vil ikke si noe om den politiske ledelsen i departementet mener at nedbyggingen av institusjonstilbudet har gått for langt, slik blant annet NOVA-rapporten konkluderer.. – Vi stiller spørsmålet og gjør vurderinger.. Vi må vurdere kapasiteten statens institusjonsbarnevern, sier Ostling.. Ser på samspillet.. Ostling er opptatt av samspillet mellom de ulike forvaltningsnivåene.. – Vi ser på forhold ved ansvar og fullmakter.. Kanskje skal man ha andre rutiner.. Vi skal rydde og  ...   får en mer reindyrket direktoratfunksjon i forhold til det faglige arbeidet.. Kunnskapsmangel.. BLD har holdt tilbake Rambøll-rapporten som kom for flere uker siden.. Kommunal Rapport fikk utlevert rapporten etter å ha levert skriftlig innsynsbegjøring.. I Rambøll-rapporten pekes det på to hovedutfordringer i dagens barnevern.. Den ene er mangelen på kunnskap om hvor stort behov for ulike barnevernstiltak er, og hvordan disse behovene best kan løses.. Det stilles spørsmål ved om de siste års vriding av tilbudet fra institusjon til fosterhjem og hjemmebaserte tilbud har gitt et bedre tilbud.. «Tiltaksvridning kan også få negative økonomiske og faglige konsekvenser dersom dette medfører flere flyttinger, økt ventetid på fosterhjem og/eller feilplasseringer grunnet manglende tilbud,» påpekes det.. Hindringer for samarbeid.. Ifølge Kommunal Rapport listes det opp flere hindringer for at det statlige og kommunale barnevernets muligheter til å løse lovpålagte oppgaver.. ? Kommunestrukturen.. ? Mer forebyggende arbeid i kommunene har ført til sterk vekst i antall saker/tiltak, uten tilsvarende økning i ressurser.. ? Det statlige tiltaksapparatet er ikke basert på grundig behovsanalyser.. Satsingen på noen typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. ? Statlige myndigheters forsøk på å styre og styrke kommunalt barnevern gjennom byråkratisering og fagteam..

  Original link path: /nyheter/article6107296.ece
  Open archive

 • Title: Nav-klient skjøt i taket | fontene.no
  Descriptive info: UVENTET: Politiet sperret av hele senteret.. Mange klienter rakk ikke å få registrert søknadene sine før helgen.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Nav-klient skjøt i taket.. De ansatte er tydelig preget etter at en 60 år gammel mann avfyrte en pistol i mottaket på Nav Gamle Oslo i ettermiddag.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. Publisert 01.. 2012 kl 16:47 Oppdatert 04.. 2012 kl 15:19.. HØYDRAMATISK: Nav Gamle Oslo er blant de mest besøkte virksomhetene på Tøyen Senter i Oslo.. Politiet fikk raskt situasjonen under kontroll, etter at en 60 år gammel mann avfyrte en pistol og tok en teamleder som gissel.. INGEN SKADDE: Skytingen utløste full utrykning til Tøyen Senter.. Ingen ble fysisk skadd.. FO-yrkene mest utsatt for vold.. Politiet fikk melding om skytingen klokken 13.. 37.. Gjerningsmannen ble pågrepet rett før klokken 14.. Ingen ble fysisk skadd.. Bitte liten pistol.. – Jeg stod og spiste litt brød og banan mens jeg ventet.. Så kom det en mann og skjøt i taket.. Han var litt unna meg.. Han var helt rød i ansiktet, og sint.. Han ropte rundt seg på et språk som er ukjent for meg, forteller en klient som kommer rett fra avhør med politiet.. – Han hadde en bitte liten pistol (antyder 10 centimeter  ...   det handlet om en sosialsak.. Han ba spesielt om å snakke med teamleder, som satt lenger inne i huset.. Han trua seg oppover i etasjene mot oss.. , sier en tydelig preget Prestaasen.. Hun jobber som saksbehandler og har kontor noen etasjer ovenfor mottaksområdet.. 60-åringen hadde først truet en kvinnelig kollega av Prestaasen til å påkalle sin mannlige teamleder.. Da denne kom ned, truet 60-åringen ham til å bruke nøkkelkortet sitt og åpne døren som fører inn til de ansattes kontorer lenger opp i etasjene.. Gisseldramaet varte 17 minutter.. Situasjonen er under kontroll og gjerningsmannen satt i varetekt.. De to ansatte han truet får oppfølging av helsepersonell.. Utsatt yrke.. Prestaasen har vært sosionom i fire år og er vant til at det kommer trusler fra klientene.. – Det skjer ofte.. Men aldri noe slikt, sier Prestaasen, som ikke ønsker å bli avbildet.. Siden hun begynte her i februar, har hun ikke vært innkalt til kurs i å håndtere vold og trusler.. Politiet avhører nå de som var på jobb.. Leder i FO Oslo, Tore Kristiansen, forteller at han har prøvd halvannen time å ringe de tillitsvalgte ved Nav Gamle Oslo, men eneste kontakt er en svarer som melder at de er på jobb klokken 09:00 mandag..

  Original link path: /nyheter/article6086915.ece
  Open archive

 • Title: Bremsene er av | fontene.no
  Descriptive info: VIKTIG LEDD: Med sosionom Britt Mognes ute på gata, må bydelen belage seg på store utbetalinger til sosial nødhjelp.. Bremsene er av.. Nav Frogner er rammet av streik.. Med sosionom Britt Mognes og kollegene hennes på gata, må bydelen belage seg på store akuttutbetalinger til klientene.. Publisert 31.. 2012 kl 13:46 Oppdatert 01.. 2012 kl 11:29.. INGEN LEK: En skulle tro at streik i offentlig sektor er en ren vinn-situasjon for arbeidsgiveren, som dermed slipper å utbetale lønn.. Men ikke for Nav.. DRATT INN: Elin Karin Sunde har vært sosionom i ti år, men meldte seg inn i FO for bare to uker siden, akkurat i tide til streiken.. MÅ FØLGE FRONTEN: Mer penger på konto er ikke det viktigste for sosionom og controller Kay Holmen.. Derimot prinsippet om å ikke få mindre enn LO-kameratene i industrien.. TIMING: Det er en utfordring at streiken starter akkurat i månedsskiftet, når klientene skal til å søke om kvalifiseringsstønad, innrømmer sosionom Gunnbjørg Areklett.. STREIKEVILJEN HØYT OPPE: Ikke de sedvanlige vaflene, men brownie-sjokoladekake ble de streikende i Frogner bydel til del.. Ingen klaget over det.. LES OGSÅ.. FO streiker i Oslo.. 84 FO-ere i Oslo streiker fra i morgen tidlig i tre bydeler.. FO, Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Skolenes Landsforbund (SL) forkastet i kveld meklingsresultatet i Oslo kommune.. 30.. 12 - 23:04.. Med sosionomene på Frogner i Oslo i streik, må mange klienter trolig ty til sosial nødhjelp.. Det gjelder dem som deltar i kvalifiseringsprogrammet.. Programrådgiver Britt Mognes (bildet) har 20 klienter hun normalt skulle vurdert søknadene fra i morgen.. Men siden hun streiker, får de ikke levert inn aktivitetsskjemaene sine og dermed ikke utløst stønad.. Det betyr at mange vil måtte søke kommunal  ...   et lavt lønnshopp, har vi vært lojale mot dem.. Men i år går de opp uten at vi følger med, da er ikke det greit, sier Britt Mognes.. Til sammen 84 FO-medlemmer er tatt ut i streik i Oslo.. I tillegg til Nav Frogner, har FO tatt ut medlemmer ved bydelens barnevernstjeneste, dessuten tilsvarende tjenester i bydelene St.. Hanshaugen og Bjerke.. Prinsippet viktigst.. Controller Kay Holmen ved Nav Frogner gir blaffen i om de streiker for bare en tusenlapp eller to.. – Det er prinsippet som er viktig, at vi skal ha like mye som de fikk i privat sektor, sier Holmen.. – Vi er lojale mot FOs valg om å gå ut i streik.. Hvis vi aldri sier ifra, blir det aldri bedre, sier mottakskonsulent Gunnbjørg Areklett.. For bedre ville det vært om kommunalt ansatte med opptil fire års høyere utdanning klarte å rykke innpå dem med like lang utdanning i industrien.. Mens gjennomsnittlig årslønn for dette utdanningsnivået i kommunene er 450.. 000 kroner i året, ligger den på 604.. 800 kroner i industrien.. Sosionom Elin Karin Sunde meldte seg inn i FO bare to uker før streiken.. – Jeg ble jo dratt inn i dette.. Men jeg støtter prinsippet om at vi ikke skal henge etter privat sektor.. Krever anerkjennelse.. For Areklett er anerkjennelsen av utdanningen det viktigste.. – Vi må få det samme som dem med like lang utdanning, for eksempel høgskoleutdannede ingeniører, som tjener mye mer.. De frykter ikke streikebryteri.. – Det er jo ingen andre som har lyst til å gjøre jobben deres når dere er til stede, så hvorfor skulle noen gjøre det nå?.. skyter kollega Ådne Nordby fra statlig del av kontoret inn..

  Original link path: /nyheter/article6084630.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697