www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Bryter teflonlaget | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 2.. 3.. 4.. 6.. Neste.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. NYE HORISONTER: Hvordan dytte folk inn i en restaurantbransje som er beryktet for å gi sine ansatte det glatte lag? Kantineprosjektet ved Nav Grünerløkka startet brukerdrevet kjøkken, ansatte profesjonelle kokker og fikk med på kjøpet et uvurderlig kontaktnett til restaurantbransjen.. Kokk René Sock (53) er arbeidsløs igjen.. "Jeg drev enmannskantine før.. Jeg laget og serverte mat på alt fra ungdomsklubb til TV Norge-produksjoner.. Jeg har bare hatt midlertidige jobber, så nå håper jeg Nav kan hjelpe meg å finne noe fast.. " Bak: Erik Bergeth hadde sin siste jobb i 2004 som telefonselger.. Framtiden blir  ...   Dahl Viggen.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 01.. 02.. 2012 10:17.. Antall bilder 6.. Nyheter.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 18.. 05.. 2012.. 9 Bilder.. Militær moro.. 16.. 11 Bilder.. 25.. 04.. 21.. Bildeseriearkiv.. Lesernes streikebilder.. 04.. 06.. Antall bilder 43.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. Antall bilder 11.. BILDER: 1.. mai i Oslo 2012.. Antall bilder 33.. Seieren er vår!.. 26.. Antall bilder 18.. Asker Produkt.. 03.. 2011.. Antall bilder 19.. 12.. 01.. Antall bilder 14.. 11.. 2010.. Antall bilder 17.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 03.. 2009.. Antall bilder 8.. Faner.. 2006.. Antall bilder 6.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /nyheter/article5908758.ece
  Open archive

 • Title: FO-prosjektet i Nepal | fontene.no
  Descriptive info: 14.. LEK OG LÆRING: Å få et annerledes barn er gudenes straff og en praktisk umulighet.. Dagsentre for utviklingshememde letter børen for Himalayas døtre.. FO samarbeider med lokale foreldrenettverk om å gi disse barna mulighet for lek og læring.. Foto: Solfrid Rød.. 2011 14:03.. Antall bilder 14.. Arkiv.. 17 Bilder.. 8 Bilder.. 6 Bilder..

  Original link path: /arkiv/article5448194.ece
  Open archive

 • Title: Se bilder fra kongressen | fontene.no
  Descriptive info: 17.. Foto: Geir Otto Johansen.. 2010 14:55.. Antall bilder 17.. 14 Bilder..

  Original link path: /arkiv/article5395316.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Lover debatt om barnevernet | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Vibeke Liane, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 15.. 2012 kl 09:37 Oppdatert 21.. 2012 kl 13:31.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. LES OGSÅ.. 15.. 12 - 10:22.. Det lover statssekretær Kjetil Ostling i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).. Hva høringen ellers vil inneholde er Ostling ytterst diffus på.. Problematisk for institusjonene.. Høringen vil bygge på innspill fra barnevernpanelet, brukerorganisasjoner, Raundalens rapport om det biologiske prinsippet som er rett rundt hjørnet og Rambølls rapport som kom for en drøy uke siden.. Den rapporten sammenfatter flere rapporter om konsekvensene av reformene i barnevernet.. Rapporten peker blant annet på at det statlige tiltaksapparatet ikke er basert på grundige behovsanalyser, og at satsingen på enkelte typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. Ostling vil ikke si noe om den politiske ledelsen i departementet mener at nedbyggingen av institusjonstilbudet har gått for langt, slik blant annet NOVA-rapporten konkluderer.. – Vi stiller spørsmålet og gjør vurderinger.. Vi må vurdere kapasiteten statens institusjonsbarnevern, sier Ostling.. Ser på samspillet.. Ostling er opptatt av samspillet mellom de ulike forvaltningsnivåene.. – Vi ser på forhold ved ansvar og fullmakter.. Kanskje skal man ha andre rutiner.. Vi skal rydde og klargjøre ansvar, lover statssekretæren.. En av modellene som vurderes er at bufdir skal få mer direktoratsfunksjon.. – Vi vurderer om direktoratet kan bidra til fagutviklingen i det kommunale barnevernet.. Men dersom det er et  ...   for ulike barnevernstiltak er, og hvordan disse behovene best kan løses.. Det stilles spørsmål ved om de siste års vriding av tilbudet fra institusjon til fosterhjem og hjemmebaserte tilbud har gitt et bedre tilbud.. «Tiltaksvridning kan også få negative økonomiske og faglige konsekvenser dersom dette medfører flere flyttinger, økt ventetid på fosterhjem og/eller feilplasseringer grunnet manglende tilbud,» påpekes det.. Hindringer for samarbeid.. Ifølge Kommunal Rapport listes det opp flere hindringer for at det statlige og kommunale barnevernets muligheter til å løse lovpålagte oppgaver.. ? Kommunestrukturen.. ? Mer forebyggende arbeid i kommunene har ført til sterk vekst i antall saker/tiltak, uten tilsvarende økning i ressurser.. ? Det statlige tiltaksapparatet er ikke basert på grundig behovsanalyser.. Satsingen på noen typer hjemmebaserte tjenester kan ha skjedd på bekostning av andre tiltak og utvikling av institusjonstilbudet.. ? Statlige myndigheters forsøk på å styre og styrke kommunalt barnevern gjennom byråkratisering og fagteam.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /sec41548, /art5538497, /art5401425, /art6113230, /art3525547, /art6137291, /art5095797, /art6122440.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 10:22:49 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Mon Jul 16 13:21:37 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 10:17:51 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article6107325.ece
  Open archive

 • Title: Hardt skyts fra Riksrevisjonen | fontene.no
  Descriptive info: BEKYMRET: Barneombud Reidar Hjermann.. Foto: Håvard Sæbø.. Mia Paulsen, Fontene.. Profil.. 2012 kl 10:22 Oppdatert 19.. 2012 kl 12:54.. 12 - 09:37.. Riksrevisor Jørgen Kosmo er bekymret over funnene i rapporten som Riksrevisjonen nylig leverte til Stortinget.. Den var basert på en gjennomgang av barnevernet i sju kommuner.. Bekymret.. – Det bekymrer oss selvsagt, for når du får en melding, skal du både ha ressurser, saksbehandlingskapasitet og kompetanse til å vurdere meldingene, og ikke bare henlegge dem uten å gjøre meget grundige undersøkelser, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til NRK.. Rapporten.. viser at det tar for lang tid å behandle bekymringsmeldinger, og mange av dem blir feilaktig henlagt.. Bryter frister.. I 2011 tok gjennomsnittlig 17 prosent av undersøkelsene for lang tid, og forskjellene mellom kommunene  ...   skal ha en tiltaksplan, men Riksrevisjonen skriver at tiltak kan løpe i lang tid uten at barneverntjenesten evaluerer om målene med tiltaket er oppnådd.. Fagmiljøene trenger å styrkes, og kompetanse om ledelse og internkontroll må bli bedre, mener Riksrevisjonen.. «Lotteri».. Barneombud Reidar Hjermann mener tilstanden i barnevernet er svært bekymringsfull.. – De store forskjellene mellom kommunene fører til at barn i en svært sårbar situasjon nærmest havner i et lotteri, mener barneombudet.. Bør sikres mot ulikheter.. Reidar Hjermann mener staten bør overta ansvaret for barnevernet for å sikre barna mot de store ulikhetene.. Konsulentfirmaet Rambøll har nettopp levert en rapport de har skrevet på oppdrag for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.. Der etterlyser de gjennomgripende tiltak for å styrke barnevernet.. Les også:.. Lover debatt om barn..

  Original link path: /nyheter/article6107416.ece
  Open archive

 • Title: Frykter trynefaktor i narkopolitikken | fontene.no
  Descriptive info: ETTERLYSER VERDIGHET: Vil stortingsmeldingene om rus inneholde forslag til en verdig behandling av rusavhengige.. Foto: Erlend Angelo, ANB.. Publisert 13.. 2012 kl 09:55 Oppdatert 15.. 2012 kl 11:35.. Istedenfor å bruke straff som virkemidler ser Portugal på narkotikamisbruket med helsefaglige briller.. I Portugal blir man definert som bruker hvis man er i besittelse av mindre enn ti dagers brukerdoser.. Da henlegger politiet saken og henviser vedkommende til en nemnd som bestemmer hvordan brukeren skal følges opp.. Stortingsmelding om rus.. Om få uker legger regjeringen fram stortingsmeldingen om rus.. Masterstudent Helene Jensvoll tviler på om politikerne har mot til å avkriminalisere brukere slik de gjorde i Portugal i 2001.. Hun er masterstudent i sosialfag ved Universitetet i Stavanger (UiS) og har fordypt seg i europeisk forskning på narkotikapolitikk.. EU- prosjekt.. I Portugal gikk narkodødsfallene ned fra 400 i 1999, som var pret før avkriminaliseringen, til 54 dødsfall på siste målingen.. – De hadde et brukermønster som var veldig likt det norske.. Rusmisbrukerne utgjorde en liten del av befolkningen.. Men heroinistene var tunge brukere, og de injiserte stoffet.. Mange døde, forteller Jensvoll.. Jensvoll og en gruppe forskere ved UiS er med i et delstudium til EU-prosjektet Addictions and livestyles in contemporary Europa, som også er kalt Alice  ...   mener overdosestatistikken har vært en klam affære for norske myndigheter.. – Man har vært mest opptatt av forebygging.. Altså de som ikke har et narkotikaproblem, framfor de som faktisk er brukere og tunge brukere, mener Jensvoll.. De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå forteller at 263 nordmenn har dødd av overdose de siste orene.. Samtidig har det aldri vært så mange innsatte i norske fengsler som nå.. Om lag hver tredje av innsatte soner narkotika dom, ifølge nettstedet forskning.. Mye trynefaktor.. Jensvoll tviler på om politikerne vil ta inn over seg resultatene fra andre land, og funn fra internasjonal forskning i stortingsmeldingen som kommer før ferien.. Eller om de vil ta med seg rådene fra Stoltenbergutvalget og avkriminalisere rusmisbrukere som blir tatt med brukerdoser.. – De foreslo mye av det som er gjort i Portugal.. I begge tilfellene er man opptatt av en verdig behandling av rusmisbrukere, forteller Jensvoll.. Hun tror politiet også i framtiden kommer til å sitte med en avgjørende rolle for å definere hvem som bør straffes.. – Det blir nok mye trynefaktor.. Rusmisbrukere som har framviser de rette holdningene, og som sier at de er villige til å begynne en eller annen form for behandling kan kanskje slippe unna straff, tipper Jensvoll..

  Original link path: /nyheter/article6104230.ece
  Open archive

 • Title: – Mer fagforening, mindre politikk | fontene.no
  Descriptive info: SAMLER KREFTER: Hovedtillitsvalgt for FO-medlemmene i Aleris Ungplan region Øst, Tove Marthe Akselsen (t.. v.. ) og vara Cecilie Skadalen etterlyser mindre ideologiske utspill mot private aktører, mer fagforening.. Landstillitsvalgt for FO i Aleris, Eirik Erstad, etterlyser mer informasjon og ryggdekning fra forbundet.. Eirik Dahl Viggen.. Publisert 08.. 2012 kl 12:27 Oppdatert 08.. 2012 kl 13:47.. FO sentralt har i hele vår forhandlet med NHO Service for å få på plass en ny overenskomst for de over 80 medlemmene sine i helse- og omsorgskonsernet Aleris.. Lykkes ikke det, kan FO i verste fall miste forhandlingsretten for medlemmene sine i Aleris, og dermed muligheten til å forsvare noen av de sterkeste kravene fra FO-erne i det private foretaket.. – Vi er inne i en rekrutteringsperiode hvor vi ønsker å bygge opp fagforeningen og stå sterkt.. Men mange lurer på om det er rett å være med i FO nå vi jobber for private, sier hovedtillitsvalgt for FO-erne Aleris Ungplan region Øst, Tove Marthe Akselsen.. – De synes FO blir for opptatt av å markere seg politisk istedenfor å kjempe for gode arbeidsbetingelser for oss uansett hvor vi jobber.. Billig medleverskap.. Fremst står kravet om rettferdig uttelling for de mange timene som tilbringes på arbeidsplassen takket være medleverturnusen.. I praksis betyr den at de ansatte har plikt til å sove på arbeidsplassen.. Dette betydelige unntaket fra arbeidsmiljøloven er mulig takket være en midlertidig forskrift som kom under siste Bondevik-regjering.. Turnusen i Aleris og de fleste private barnevernselskapene er 3/7-4/7.. Staten bruker 2/7-2/7-3/7.. Det betyr at ansatte i Aleris tilbringer 112 døgn på jobben hvert år mens kollegene deres i statens barneverninstitusjoner bruker bare 82 døgn på arbeidsplassen.. Men samlet årslønn er omtrent den samme, hvis vi sammenlikner ansatte med lik ansiennitet.. Ifølge Ellen Galaasen i FO-ledelsen har påpekt (se Fontene nr 1/12) utgjør nettopp dette de privates konkurransefortrinn fordi det betyr at de kan utføre tiltakene med lavere lønnsutgifter.. – Medleverskap er det beste for ungdommene, men vi må få betalt for det, sier Akselsen.. Mye på spill.. I fjor meldte Aleris  ...   pensjonsavtale.. Saken ligger til behandling i tarifftvistenemnda, som ventes å komme med en avgjørelse over sommeren.. – Hvis ikke det lykkes og vi må over på Fagforbundets gamle minimumsavtalen med Hero, vil det bety at flere useriøse aktører kan melde seg på overenskomsten og påberope seg at de er tariff, advarer Akselsen.. Privat isolasjon.. Akselsen jobber som miljøterapeut på Aleris-institusjonen Skarmyra i Moss.. Halvparten av kollegene med høgskoleutdanning er med i FO.. Kampen for en ny overenskomst kunne skapt entusiasme og vært et bra rekrutteringsgrunnlag, tror Akselsen.. Men hun savner backing og informasjon fra FO sentralt.. – Vi føler at det skjer mange ting over hodet på oss og at vi ikke vet helt hva som skjer, sier Eirik Erstad, landstillitsvalgt for FO-erne i hele Aleris-konsernet.. – Ikke annenrangs.. Cecilie Skadalen er lei av FOs slagside mot privat barnevern.. Hun er varahovedtillitsvalgt i Aleris region Øst.. – Vi har på følelsen at FO sentralt mener det private er annenrangs barnevern.. Vi ønsker å stå i FO, ikke en splittelse ut av fagforeningen.. Men det er vanskelig for oss å rekruttere medlemmer når FO fronter så mye motstand mot private aktører, sier Skadalen.. En del fagansatte vegrer seg for å bli medlem fordi de oppfatter FO som litt for politisk.. Hvis de ikke kan stå inne for alle de ulike standpunktene FO inntar, opplever mange det vanskelig å melde seg inn, forteller Eirik Erstad.. Helst alt offentlig.. – Fikk vi bestemme alene, ville vi laget en velferdsstat hvor både barnevern og velferdstjenester generelt var offentlig drevet uten mulighet til å ta ut utbytte, sier FO-leder Rigmor Hogstad.. – Men vår kritikk går på systemet.. FO mener overhodet ikke at privat ansatte er uskikket eller gjør en dårligere jobb enn de offentlige.. Hogstad understreker at medlemmene i Aleris har krav på nøyaktig samme bistand i arbeidsforholdet fra FO og fra LOs juridiske avdeling som FO-ere i stat og kommune.. Hun anbefaler ansatte i privat sektor å alliere seg med fylkesavdelingene der de er, også på tvers av fylkesgrensene for de store selskapene..

  Original link path: /nyheter/article6097567.ece
  Open archive

 • Title: Ola Ødegaard fikk velferdspris | fontene.no
  Descriptive info: PRISET: Ola Ødegaard fikk prisen av Shabana Rehman.. Foto: Jan Erik Østlie.. Publisert 07.. 2012 kl 15:27 Oppdatert 13.. 2012 kl 07:55.. Ødegaard ble nominert for «sitt mangeårige, iherdige og uslitelige arbeid for de som har opplevd svikt, overtramp og overgrep fra så vel personer som institusjoner og samfunn», heter det i juryens begrunnelse.. Prisen ble delt ut av det uavhengige tidsskriftet Velferd på deres årlige konferanse i dag.. 300 millioner fra Staten.. Ødegård startet foreningen Rettferd for Taperne i 1993, og har i snart 20 år vært en sterk stemme for dem som faller utenfor og satt søkelyset på forhold  ...   millioner kroner fra staten og kommuner som erstatning for overgrep, mishandling, omsorgssvikt og en ødelagt barndom.. Tok opp kampen.. Shabana Rehman, som stod for utdelingen på vegne av Velferd, sa at Ødegaard selv har mange erfaringer fra samfunnets vrangside og har opplevd lite velferd.. Han kommer fra fattige kår, og som barn måtte han stjele og tigge for å overleve.. Han ble etter hvert tatt hånd om og sendt til en skole for evneveike.. Som voksen tok han en kamp for å få vekk stempelet som «evneveik».. Et stort antall barnevernsbarn har via hjelp fra Ødegaard fått erstatning for tapt barndom..

  Original link path: /nyheter/article6096186.ece
  Open archive

 • Title: Glede over turnustillegg og anti-dumping | fontene.no
  Descriptive info: UANSETT VÆR: Siv Pettersen sammen med streikende i Harstad.. Foto: Odd Leif Andreassen.. og anti-dumping.. Mia Paulsen.. Publisert 06.. 2012 kl 13:31 Oppdatert 12.. 2012 kl 11:24.. INNLEIE: Må ikke være for enkelt, mener Monica Bårnes (i streikevest) fra Asker.. Foto: Mia Paulsen.. Relaterte Linker.. Endelig satt pris på.. 06.. 12 - 12:50.. For FO-medlemmene i Harstad begynte streiken i boblebukser og endte i knebukser, forteller hovedtillitsvalgt Silje Pettersen.. Sludd ble til sol, og kampviljen bare økte.. – Vi kunne fortsatt en god stund til, sier Pettersen.. Et håndslag til utdanning.. Når det er sagt, er hun godt fornøyd med resultatet av streiken.. Hun mener streiken viste at sosialarbeidere er viktige for samfunnet og at det lønner seg å ta utdanning.. – Men vi må forholde oss til hva kommunal sektor kan håndtere av lønnsøkninger, sier hun.. Fra 35 til 50 kroner timen.. Silje Pettersen er sosionom og miljøarbeider for funksjonshemmede.. Hun jobber selv i turnus, og er svært godt fornøyd med at turnustillegget økte fra 35 til 50 kroner timen.. – Vi jobber når de andre har fri, og da er det viktig å føle at vi blir kompensert for det, sier hun.. Alle har fått minst 12 000 i økt lønn.. De som fikk lønnstillegg for videreutdanning i 2010 beholder sine tillegg, slik at de blir liggende på toppen av de generelle økningene på stigen.. Silje  ...   har fått gode reaksjoner under streiken, også fra arbeidsgiver-leiren.. Alt har vært ryddig og greit, understreker Silje Pettersen.. Glad for anti-dumping.. Også i Asker er stemningen god.. Monica Bårnes er mellomleder i barnevernet og sitter i styret for FO Asker og FO Akershus.. – Jeg har ikke hatt tid til å lese protokollen fra riksmeklingsmannen, men så langt er jeg mest glad for at vi fikk inn en bestemmelse om sosial dumping.. Vi ønsker ikke at det skal være enkelt for arbeidsgiver å bruke vikarer i vår bransje.. Her i Asker har vi sett tendenser til økt bruk av innleid arbeidskraft, særlig i sykehjem.. Vikarbyrådirektivet handler jo om at dette skal bli enklere, men klausulen vil motvirke dette, sier Bårnes.. Fikk det maksimale.. Hun sier at rammen er det maksimale av hva som var mulig, og er svært fornøyd med økte turnustillegg.. – Når det gjelder lokale tillegg, sies det at man ønsker å heve lederne i Asker.. Det vil i tilfelle berøre meg.. Men dette er ikke avgjort ennå.. Både Bårnes og Pettersen har i år streiket for første gang i sitt liv.. Sveiset sammen.. Bårnes forteller at streiken har virket sammensveisende på FO-medlemmer i Asker.. – Vi er blitt kjent på tvers av arbeidsplasser, og det har vært godt samarbeid.. Hun berømmer FO-ledelsen for deres oppfølging av de streikende.. – Vi er blitt godt ivaretatt, sier Bårnes..

  Original link path: /nyheter/article6094316.ece
  Open archive

 • Title: – Endelig satt pris på | fontene.no
  Descriptive info: May Kristin Nerland (t.. ) synes Molde kommune burde belønne erfarne ansatte med lengre ansiennitetsstige.. Når det gjelder lønn for kompetanse, hjelper årets oppgjør godt, mener hun.. Vibeke Liane og Solfrid Rød.. 2012 kl 12:50 Oppdatert 06.. 2012 kl 14:46.. Klubbleder Tone Risvoll Kvernes fikk hurra-rop på sms fra medlemmene i går kveld.. Foto: Vibeke Liane.. 12 - 13:31.. May Kristin Nerland og 62 andre FO-ere i Molde har streiket i 13 dager.. I dag er hun godt fornøyd, både med resultatet, og med å være tilbake i tjeneste for plasserte barn.. Hvis Nerland har tolket tabellen riktig, øker lønna hennes med 26 000 som følge av meklingsresultatet i KS.. Et skikkelig løft.. – Jeg var ferdig utdannet for seks år siden.. Hittil har lønna mi steget med omtrent 10 000 i året.. Dette er mitt første ordentlige hopp, fastslår Nerland fornøyd.. Hun har sosiologi og psykologi som hun får godskrevet, samt uttelling for videreutdanning i barnevern i minoritetsetnisk perspektiv.. Etter årets oppgjør, ligger lønna tett opp mot 400 000.. – Endelig føler jeg at det blir satt pris på de årene jeg har gått på skole, sier barnevernpedagogen.. Likelønnsvafler.. Hun innrømmer at det begynte å tære på slutten av streiken.. De streikende i Molde har tatt kreativiteten i bruk for å holde koken de siste dagene.. En FO-er foretok selveste lønnshoppet i paraglider.. Og det ble servert likelønnsvafler til byens befolkning; Mennene fikk 80 prosent av vaffelhjertene, kvinnen fikk hele hjertet.. Selv jobber Nerland med å følge opp barn som er trygt plassert i fosterhjem og på institusjon.. Kolleger som jobber med undersøkelsessaker og tiltak var nok mer bekymret for streikens konsekvenser, forteller hun.. Skuffet over stigen.. Skuffelsen i årets oppgjør knytter seg til ansiennitetsstige.. I Molde kommune er den på 10 år.. FO vil ha 16  ...   med saker som venter på dem hoper seg opp.. Skapte samhold.. Klubblederen understreker at streikeviljen fortsatt var til stede da streiken ble avblåst.. Hun opplever at streiken har vært positiv for samholdet i klubben.. – Et medlem sa til meg at hun kom til å gå på medlemsmøtene i framtiden.. Tidligere hadde hun ikke kjent noen, nå vet hun at hun vil møte kjente.. Vi har kommet styrket ut av dette, sier Kvernes.. Lager nye streike-rutiner.. Dette er første gang FO-klubben i Kongsberg streiker.. De manglet erfaring for organiseringen og gjennomføringen.. Nå vil Kvernes ha en gjennomgang av hvordan de holder kontakten med medlemmene hvis det blir streik et annet år.. – Vi hadde for det meste bare jobb-mailen som kontaktinformasjon.. Den bruker de jo ikke når de er i streik.. Jeg registrerte mange numre under veis.. Men en annen gang vil vi ha dette i orden på forhånd.. Ryddig arbeidsgiver.. Klubblederen har hatt møter med arbeidsgiver hver dag klokka 12 sammen med Parat, som også var i streik.. – Dispensasjonssøknadene ble ryddig og greit behandlet.. Arbeidsgiveren var veldig ryddig.. Kommunen har streiket før og har erfaring.. Det var bra for meg som er fersk, sier Kvernes.. Hun roser også medlemmene.. – Alle møtte opp når de skulle.. Det var ingen unnasluntring som jeg har hørt om i andre forbund.. De var også kreative i å ta på seg oppgaver under veis.. Klubben kommer styrket ut av streiken.. Ikke oversikt.. Men hva resultatet etter lønnsforhandlingene innebærer i kroner og øre for medlemmene vet hun fremdeles ikke.. Kvernes har tillit til forhandlingslederne når de sier at de har oppnådd et godt resultat for medlemmene.. – Det er det medlemmene er opptatt av.. Vi skal holde medlemsmøte så fort vi har oversikten, sier Kvernes.. Hun tipper det blir godt oppmøte..

  Original link path: /nyheter/article6094193.ece
  Open archive

 • Title: Slåss for Phoenix Haga | fontene.no
  Descriptive info: ENGASJEMENT: Beboere, ex-beboere og pårørende marsjerte fra Tigeren foran Oslo S til løvene på Stortinget.. 2012 kl 10:48 Oppdatert 06.. 2012 kl 13:00.. FILOSOFI: De må møte seg selv, og får hjelp av fellesskapet.. Fire ungdommer holder hverandre i hendene.. Ole Nilsen til venstre.. Toget bestod av folk som selv er eller har vært brukere av rusinstitusjonen Phoenix Haga eller deres pårørende.. Ole Nilsen har vært der i åtte måneder.. – Det er helt på trynet å legge ned behandlingsplasser som fungerer, og i stedet satse på en institusjon som ikke er bygd ennå, sier han.. Han sikter til at Frelsesarmeen har fått kontrakt av Helse Sør-Øst for å bygge opp et nytt tilbud på Fetsund, mens Phoenix Haga mister kontrakten fra 1.. juli.. Husfilosofien.. Foran løvene på Stortinget hadde Haga-folket satt opp en plattform hvor Ole og tre av hans kamerater stilte seg opp og leste husfilosofien for fase en på Haga.. «Vi er her fordi det til syvende og sist.. ikke finnes noen flukt fra oss selv.. Inntil et  ...   prosent er rusfrie etter fem år.. Også Nybøle mistet kontrakt.. Phoenix Haga er en av to rusbehandlingsinstitusjoner som mister kontrakten med Helse Sør-Øst etter mange års drift.. Phoenix Haga har 22 år med rusbehandling bak seg, og har et godt ettervernsopplegg.. Også Kirkens Bymisjons institusjon Nybøle mister kontrakten, og må legges ned fra 1.. Felles for institusjonene er at de driver langtids rusbehandling.. Vanskelig å forstå.. Flere av fagfolkene i Phoenix Haga har selv gjennomgått behandling ved institusjonen.. Kenneth Johansen er en av dem.. Han er nå sosionom.. Han synes det er vanskelig å forstå hvorfor Helse Sør-Øst velger å legge ned et godt tilbud.. Tror ikke på styrking.. Helse Sør-Øst sier at de styrker rusbehandlingen i regionen ved å satse på korttidsplasser.. – Dette er ikke basert på empiri.. Vi har ikke sett forskning som støtter at det bør bli flere korttidsplasser.. Tvert om vil det bety mer medisinering og mer svingdørsbehandling.. Det erstatter ikke langtidstilbud med sikte på full rehabilitering som i Phoenix Haga, sier Kenneth Johansen.. Les mer i..

  Original link path: /nyheter/article6093898.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697