www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forlater brukerblokkene | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. NY KURS: Per A.. Thorbjørnsen (V), nestleder i Stavangers levekårskomité innser at de storstilte bofellesskapene kan ha vært ei blindgate.. Foto: Venstre.. Forlater brukerblokkene.. Per A.. Thorbjørnsen (V), nestleder i Stavangers levekårskomité, lover å slutte utbygging av store bofellesskap for utviklingshemmede og psykiatripasienter.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 09.. 05.. 2012 kl 16:20 Oppdatert 11.. 2012 kl 12:25.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Omsorgsgettoer, har FO og Norsk forbund for utviklnigshemmede kalt dem, store institusjonspregede boliger som mange kommuner har bygget for sine utviklingshemmede og psykiatripasienter de senere årene.. Nå snur Stavanger.. U-sving.. – Jeg tar kritikken av størrelsen på bofellesskapene på ramme alvor.. Jeg tror Stavanger har bygget sitt siste bofellesskap for 16 beboere.. Jeg tror også byen har bygget det siste bofellesskapet der vi blander grupper av mennesker med ulike diagnoser, sier Per A.. Thorbjørnsen (V), nestleder i Stavangers levekårskomité i et intervju med Stavanger Aftenblad.. Thorbjørnsen  ...   jenket på de senere årene.. Uklar politikk fra staten.. Stavanger har gått i seg selv, etter massiv kritikk fra Helsetilsynet og NFU.. Også Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt seg kritisk til kommunenes byggepraksis, som er på kant med reformen for utviklingshemmede på 1990-tallet.. Thorbjørnsen etterlyser en tydeligere linje fra myndighetene.. For Statens Husbank gir i dag etableringstilskudd til bofellesskap som huser flere beboere enn regjering og storting har bestemt.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 10:48:04 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 10:44:44 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article6051028.ece
  Open archive

 • Title: Gjerstad vil snu smittsom trygding | fontene.no
  Descriptive info: SER TIL ÅMLI: Åmli-ordfører Reidar Saga, varaordfører Inger H.. Løite i Gjerstad, Gjerstad-ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll og Nav-leder Ann Tordis Skjeggedal i Gjerstad vil finne nye veier for å få ned utbetalingene.. Foto: Vibeke Liane.. Gjerstad vil snu smittsom trygding.. Åtte prosent av Gjerstads 2 500 innbyggere mottar sosialhjelp.. Nav-avhengigheten er smittsom, mener forskerne.. Nå vil kommunepolitikerne lære av Åmli.. Vibeke Liane, Fontene.. Publisert 08.. 2012 kl 14:19 Oppdatert 14.. 2012 kl 09:57.. Relaterte Linker.. Må jobbe for sosialhjelpen.. «Opp om mårra’n», eller arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere, er virkemiddelet som skal få gjersdølingene inn i arbeidslinja.. Gjerstad kommune i Aust-Agder topper lista over kommuner med størst andel sosialklienter, og de er med på lista over 50 kommuner med flest uføretrygdede.. Arbeidsledigheten blant de 2 500 innbyggerne er også høyere enn landsgjennomsnittet.. Ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll (Sp) og varaordfører Inger H.. Løite (Ap) har vært på studiebesøk hos Nav-leder Anne Tordis Skjeggedal i Åmli og ordfører Reidar Saga (Ap) for å lære nye triks.. Grunnsvoll forsøker å prate seg forbi den vonde statistikken.. Aust-Agder har blitt symbolet på elendigheten i utkant-Norge.. Snuoperasjon i Åmli.. Også nabokommunen Åmli har vært i det samme uføret.. De reduserte utbetalingene til sosialhjelp med 70 prosent fra 2009 til 2011.. I Åmli må sosialhjelpsmottakere med arbeidsevnen i behold delta i en tilrettelagt aktivitet, for eksempel i Kvalifiseringsprogrammet, eller bidra i arbeidsgruppa med hagearbeid eller snømåking for sambygdinger.. De som ikke står opp om morra’n må leve på 70 kroner dagen, som er nødhjelpssatsen.. – Vi har grundige samtaler med alle som deltar i programmet.. Interesser, helse og arbeidsevne blir kartlagt.. Vi snakker med fastlegen deres og andre instanser.. Ingen blir presset til en innsats utover det helsen og livssituasjonen tillater, understreker Skjeggedal.. Tidlig innsats og tett oppfølging er bærebjelken i resultatet, noe som er selve essensen i sosialt arbeid, mener Nav-lederen.. – Folk må ikke presses over egen yteevne, eller presses for tidlig i ordinært arbeid.. Da  ...   Smitteeffekten kan handle om at terskelen for å søke trygdeytelser blir mer akseptert når andre i omgangskretsen mottar trygd, sier Røed til Dagens Næringsliv (DN).. Nav-erfaring.. Nav-leder Jens-Jacob Aasbø i Gjerstad bekrefter forskernes påstander.. – Det kan være at det er en lavere terskel her enn i andre kommuner for å søke om sosialhjelp.. At folk er født og oppvokst med en holdning om at man går til sosialkontoret med økonomiske problemer som andre bruker familien til, sier Aasbø.. – Vi ser veldig fort at hvis noen er trygdet i en familie eller et nabolag har det en tendens til å smitte over på andre også, sier Magn-Bjørn Hornnes til DN.. Kan være større.. Folks omgangskrets er ikke registrert i offentlige databaser.. Forskerne baserer analysene på nettverket av klassekamerater i ungdomskolen, familie, nabolaget, og innvandrere med samme etniske bakgrunn innenfor et avgrenset område.. Forskerne tror smitteeffekten kan være større enn 0,3 prosent fordi nettverket i analysen ikke gir et korrekt bilde av omgangskretsen.. Positiv smitte.. Forskerne forteller at smitten også virker motsatt veien.. En lav andel trygdede i en omgangskrets er selvforsterkende, ved et det blir en høy terskel for å søke om trygd.. – Hvis man greier å redusere trygdeavhengigheten, får man en bonus.. Det gjør det enda viktigere å gjøre noe med tilstrømningen, sier Røed til DN.. Flere forklaringer.. Forskerne understreker at smitteeffekten ikke er hele forklaringen på at det er mange uføretrygdede i Gjerstad.. For halvannet år siden forsvant 48 arbeidsplasser da hjørenstensbedriften Tellefsdal flyttet kjettingproduksjonen til Finland.. Nylig ble 25 nye ansatte permitert.. – Jeg føler meg midt i et kappløp for å sørge for at folk kommer i arbeid og ikke på trygd, sier Nav-leder Aasbø.. Han peker også på at innbyggere som har flyttet ut for å få arbeid, flytter tilbake til hjemkommunen hvis de blir arbeidsledige eller uføre.. Les reportasjen om snuoperasjonen i Åmli kommune i Fontene nummer 5, som kommer ut 14.. mai..

  Original link path: /nyheter/article6048963.ece
  Open archive

 • Title: Ny giv for utviklingshemmede | fontene.no
  Descriptive info: NFU-leder Jens Petter Gitlesen setter sin lit til at inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen nå tar et krafttak for utviklingshemmede.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Ny giv for utviklingshemmede.. Arbeidet med en stortingsmelding om utviklingshemmede begynner nå, under ledelse av inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.. Det største som har skjedd siden tidlig 1990-tall, mener NFU-leder Jens Petter Gitlesen.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. Publisert 04.. 2012 kl 13:22 Oppdatert 21.. 2012 kl 10:27.. En stortingsmelding vil løfte utviklingshemmede ut av skyggen og få ansvarsreformen tilbake på sporet, mener Gitlesen.. Han har vært pådriver for å legge arbeidet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.. Om de ikke har så mye kunnskap om utviklingshemmede, har de det rette vokabularet og de nødvendige perspektivene, mener NFU-lederen.. –.. De jobber for likestilling og inkludering.. Det er akkurat det vi vil ha.. Mer og mer utenfor.. Bakgrunnen for meldingen er den voksende bunken dokumentasjon på at utviklingshemmede bor i stadig større samlokaliserte bofellesskap og stenges mer og mer ute fra arbeid og aktivitet ute i samfunnet.. Det meste foregår i boligen.. Et enstemmig storting vedtok før jul å legge press på regjeringen for å få ansvarsreformen tilbake på sporet.. I går kveld troppet barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen opp på NFUs kontor og forsikret at arbeidet settes i gang nå.. Thorkildsen skriver på sin facebookprofil at viktige stikkord for meldingen er bolig,  ...   bot hvis dere ikke retter opp sånn og sånn, da ville du fått motivasjon for endring.. Arbeid som rettighet.. Mens antall tiltaksplasser har økt, har utviklingshemmedes deltakelse i alle former for arbeid og aktivitet sunket betraktelig siden 1990-tallet.. Gitlesen mener regjeringen må vurdere om arbeid skal bli en individuell rettighet for dem som står lengst unna arbeidslivet.. Det vil være god samfunnsøkonomi, mener han.. Videre mener han den kommende meldingen må stramme inn Husbankens praksis når det gjelder tilskudd til boligbygging.. Som tidligere omtalt i Fontene, deler Husbanken raust ut statlige midler til byggeprosjekter som strider mot politikken Stortinget har vedtatt og mot Husbankens byggeregler under ansvarsreformen.. Det må det bli slutt på, krever NFU.. Det største siden reformen.. Gitlesen mener meldingen må legges fram for det sittende stortinget, det vil si seinest våren 2013.. Siden Stortinget allerede har vedtatt at reformen skal evalueres, vil eventuell kritikk fra opposisjonen handle om at regjeringen ikke går langt nok, mener han.. Og ser gjerne at utviklingshemmedes levekår blir tema i valgkampen.. Mye av det du ønsker ut av denne meldingen er allerede i orden på papiret, men følges ikke i praksis.. Hva vil enda et dokument egentlig bety for utviklingshemmede?.. – Dette er det største som har skjedd siden reformen.. Meldingen vil gi utviklingshemmede politisk prioritet og stramme inn dagens praksis.. Det skal ikke utredes mer nå, nå skal det komme konkrete tiltak..

  Original link path: /nyheter/article6042925.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Hva kan barnevernet om menneskehandel? | fontene.no
  Descriptive info: Line Ruud Vollebæk leder prosjektet Handel med barn - er det mitt ansvar?.. Foto: Espen Zappa.. Hva kan barnevernet om menneskehandel?.. Jobber du i barnevernet? Da vil Redd Barna ha din hjelp til å kartlegge barnevernets kunnskap om menneskehandel.. Solfrid Rød.. 2012 kl 09:31 Oppdatert 08.. 2012 kl 15:28.. Ikke mange barneverntjenester har erfaring med menneskehandel, noen tjenester etterspør mer kompetanse.. – Inntrykket er nok at det varierer veldig mye hvor mye erfaring barneverntjenestene har og hvor mye de føler seg i stand til å håndtere saker der det er mistanke om menneskehandel, sier Line Ruud Vollebæk, leder for prosjektet.. Handel med barn – er det mitt ansvar?.. Anonym spørreundersøkelse.. Hun skal intervjue barnevernansatte  ...   for ansatte i kommunalt barnevern og fagteamene.. Spørreundersøkelsen er anonym, og tar om lag 10 minutter å gjennomføre, sier Vollebæk.. – Vi ønsker svar fra både personer uten tidligere erfaring fra menneskehandelssaker og personer med erfaring, fra små og store kommuner i alle regioner i Norge.. Råd til regjeringen.. Den elektroniske spørreundersøkelsen og intervjuene skal samles i en rapport som kommer til høsten, der Redd Barna vil komme med anbefalinger overfor myndighetene om hvordan barnevernet kan styrke sin kompetanse på menneskehandel.. For mer informasjon om prosjektet eller spørreundersøkelsen, ta kontakt med Line Ruud Vollebæk (Line.. Vollebak@reddbarna.. no eller tlf.. 988 25 305).. no ; Tue Jul 17 10:49:06 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt..

  Original link path: /nyheter/article6042410.ece
  Open archive

 • Title: Krever ny boligpolitikk | fontene.no
  Descriptive info: Et initiativ fra en bygård på Sagene har blitt til aksjonen Nok er nok, som har støtte fra blant andre FO.. Her fra Youngstorget i formiddag.. Foto: Solfrid Rød.. Krever ny boligpolitikk.. Beboere i kommunale boliger krever slutt på at Oslo kommune tar utbytte av husleieinntektene mens bygårdene forslummes.. Og er glad for å ha fagbevegelsen med på laget.. Publisert 01.. 2012 kl 15:38 Oppdatert 01.. 2012 kl 16:24.. Husleieinntektene må dekke vedlikeholdsetterslepet, krever aksjonistene.. FOs Anna-Sabina Soggiu (t.. v.. ) holdt appell på dagens frokost, her på Youngstorget før togavgang.. Johanna Engen har bodd 17 år i en kommunal bygård.. Hun føler seg ikke trygg der.. Aksjonen.. Nok er nok, nei til kommunal boligslum!.. har sitt utspring i en kommunal bygård på Sagene i Oslo.. 50-60 beboere samlet seg før jul og fjor i protest mot at bygården de bor i forslummes samtidig som Oslo kommune tar et betydelig utbytte av husleieinntektene.. I april var det paroleverksted, i dag var det frokost og 1.. mai-tog.. Etterslep på vedlikehold.. Rundt 30 000 mennesker bor i kommunale boliger i Oslo.. De betaler det som kalles gjengs leie, som ligger litt under markedspris.. I følge Lars Aasen, daglig leder i Leiboerforeningen, tar kommunen inn ca en milliard i leieinntekter årlig.. Kommunen har selv beregnet et vedlikeholdsetterslep på 1,4 milliarder.. Men husleieinntektene brukes likevel til andre formål.. Johanna Engen er en av de 30 000.. Hun har bodd 17 år i en kommunal går på Kampen i Oslo, og hevder forholdene blir verre for hvert år som går.. Fra sofaen i stua kan Engen sitte og se matsøppel fly forbi vinduet.. Barna i gården leker mellom søppel og sprøytespisser, fastslår Engen.. Mangler trygghet.. Hun er også daglig leder i Velferdsalliansen, og var også til stede på dagens 1.. mai-frokost.. Engen forteller at  ...   før folk plasseres i ordinære bygårder.. Invitert.. Fontene har bedt Oslo kommune kommentere aksjonen Nok er nok.. Byråd for sosiale saker, Anniken Hauglie (H), henviser til sin kollega Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring.. Bjercke har ikke svart på våre henvendelser.. Før valget i fjor høst innledet Engen på et fattigdomsarrangement for hovedstadens politikere.. Venstres Odd Einar Dørum tok selvkritikk på vegne av politikerstanden og inviterte seg selv hjem til Engen.. – Siden hørte jeg aldri noe fra han, sier hun i dag.. Om byråd Bjercke skulle ønske innsikt i livet i en kommunal bygård, er han hjertelig velkommen, forsikrer Engen.. Stolt over lojalitet.. FO støtter aksjonen.. AU-medlem Anna-Sabina Soggiu holdt appell på dagens frokost og tok et kraftig oppgjør med politikere hun mener øker forskjellene i samfunnet.. Den siste tidas debatt om naving og 70 kroner om dagen viser at velferdsstaten er under angrep og må forsvares, fastslo Soggiu.. – Mange framstiller oss sosialarbeidere som naive, vi syr puter under armene på folk og er lojale mot brukeren i stedet for systemet.. Jeg må si at jeg er stolt over min lojalitet.. Hvem skal ellers endre verden om ikke de som kjenner hvor skoen trykker, spurte sosionomen.. Og forsikret at hun gleder seg til fortsatt felles kamp mot dagens boligpolitikk.. En felles plikt.. Soggiu, som har en fortid i AUF, snakket også om 22.. juli.. Og manet til en daglig kamp mot rasistiske og fascistiske holdninger.. – Som sosionom og som en del av fagbevegelsen mener jeg at vi har en plikt til å bekjempe de beksvarte holdningene terroristen står for og som vi vet har gode kår i krisetider.. Også LO-leder Roar Flåthen nevnte boligpolitikk i sin tale på Youngstorget i dag.. Boligpolitikk er fordelingspolitikk, fastslo Flåthen.. Og krever flere studentboliger og flere offentlige utleieboliger..

  Original link path: /nyheter/article6038230.ece
  Open archive

 • Title: Kjappe klubber slår høyrevinden | fontene.no
  Descriptive info: ARBEIDERKAMP: SEIU demonstrerer for rettighetene til udokumenterte innvandrere, mange av dem ansatt i vaktmester- og vektertjenester.. Bildet er tatt på i Boston 1.. mai 2011.. Foto: Aaron Donovan, SEIU Local 509 (human service workers).. Kjappe klubber slår høyrevinden.. De amerikanske fagforeningene driver stuntrekruttering for å stoppe arbeidsgivernes splitt-og-hersktaktikk.. Publisert 30.. 04.. 2012 kl 15:49 Oppdatert 02.. 2012 kl 08:15.. Harris Gruman, styreleder i SEIU Massachusetts.. Service Employees International Union (SEIU).. organiserer helsearbeidere, vaktmestere, kantineansatte, hjemmehjelper og barnepassere samt offentlige tjenestemenn- og kvinner.. grunnlagt i Chicago i 1921 av vaktmestere, heisførere og vindusvaskere.. har over 150 avdelinger i USA og Canada.. har blant sine fanesaker helsereform og arbeidsrettigheter for udokumenterte innvandrere.. støttet Barack Obamas 2008-valgkamp med 28 milllioner dollar.. – Arbeidsgiverne gir innfødte sparken og ansetter innvandrere som de kan utnytte på det groveste.. Mange av dem som mister jobben ender opp langt ute på den politiske høyresiden som følge av det, forteller Harris Gruman, styreleder i SEIU Massachusetts*.. SEIU,.. Service Employees International Union.. , er med sine 1,8 millioner medlemmer en av de raskest voksende fagforeningene i USA.. Rekrutterer «illegale».. Nylig opprettet SEIU egne avdelinger for ansatte i vaktmester- og vektertjenester.. De er blant de lavtlønte i privat sektor som opplever det verste hardkjøret fra arbeidsgiverne.. – En vaktmester på Wall Street kan gjerne behandles som om han jobbet i Den tredje verden.. Men regningene hans utstedes i den første.. Også hjemmehjelperne og barnepasserne fikk nylig sine egne lokalavdelinger i SEIU.. Det er  ...   middelklassens levestandard og kaster dem ned, i et.. race to the bottom.. , et bunnjag.. Fiendskapen som da oppstår mellom gruppene kan være intens, sier Gruman.. Inntektsforskjellene er på nivå med det de var i 1920.. Reallønna, altså hvor mye du kan kjøpe for en månedslønn, har falt kraftig.. Mange ender opp med en levestandard på nivå med utviklingslandene, påpeker Gruman.. Sterke motkrefter.. SEIU er blant de fagforeningene som aktivt rekrutterer udokumenterte innvandrere, nettopp som et mottrekk mot bunnjaget fra arbeidsgiversiden.. US Immigration and Customs Enforcement.. (ICE), det amerikanske utlendingspolitiet, pleide på 2000-tallet å gå spesielt etter de udokumenterte innvandrerne som var fagorganiserte og tillitsvalgte.. Det har bedret seg de senere årene, forteller Gruman.. Men de siste årene har det vokst opp en egen bransje i USA av firmaer som tilbyr konsulenttjenester i fagforeningsknusing.. Det omfatter aktiv trakassering og trusler om vold mot tillitsvalgtes familiemedlemmer.. Siden det ikke har vært tematisert av verken HBO eller Hollywood, er fenomenet lite kjent i Norge.. Stuntrekruttering.. For å møte slike taktikk fra arbeidsgiversiden, sender SEIU ut rekrutteringsteam til arbeidsplassen de ønsker å organisere.. Teamet inviterer folk til å melde seg inn.. Hvis over halvparten av de ansatte skriver seg opp, oppretter de en klubb der og da.. Det er for å unngå at sjefen skal rekke å presse de ansatte før klubben rekker å komme på beina.. – Fagforeningene gir dem en mulighet til framskritt.. *Dette intervjuet ble gjort i mars 2011, men er ikke tidligere publisert..

  Original link path: /nyheter/article6037396.ece
  Open archive

 • Title: Statsansatte ser langt etter gullgryta | fontene.no
  Descriptive info: DYR SOLIDARITET: FO-erne ved Gullhella har små forventninger til oppgjøret.. Et solid kollektivt løft blir altfor dyrt, tror (fv.. ) miljøterapeut Halvor Westerheim, leder for beredskapshjem Morten Johnsen, beredskapshjemskonsulent Marit Cecilie Milch og miljøterapeut Hanne Asp.. Statsansatte ser langt etter gullgryta.. – Problemet vårt er at hvis vi skal opp i lønn, så må tusener av andre løftes like mye samtidig.. Eirik Dahl Viggen.. Publisert 27.. 2012 kl 13:04 Oppdatert 27.. 2012 kl 13:08.. Annulerer et yrkesliv.. Det sier miljøterapeut Halvor Westerheim ved Gullhella barne- og familiesenter i Asker.. Bufetat-institusjonen har cirka 55 ansatte.. Skipsleia viktigere enn barnevern.. Så lenge kollektivismen råder forhandlingsstrategien hos LO-forbundene i offenlig sektor, kan miljøterapeutene ansatt i staten se langt etter moe lønnsløft som monner.. Det tror FO-erne ved Gullhella.. I privat sektor følges sentrale oppgjøret av lokale forhandlinger på hver enkelt arbeidsplass, med litt mer fleksibilitet for tillitsvalgte til å jekke opp lønn og andre arbeidsbetingelser.. For de om lag 5000 ansatte i Bufetat skjer de «lokale» forhandlingene på regionsnivå.. Det betyr flate tillegg i hver region med kun små variasjoner regionene imellom.. – Vi utfører tidlig intervensjon, en av de viktigste jobbene i samfunnet.. Betalingen står ikke i forhold til det vi gjør, sier plasstillitsvalgt for FO, Marit Cecilie Milch.. På en LO-samling diskuterte hun lønn med de tillitsvalgte i Kystverket.. –.. Hva er viktigst, å holde Oslofjorden åpen eller endre livene til utsatte barn og familier?.. FO-erens prioritering er diametralt motsatt av hva som kommer til uttrykk gjennom måten Staten avlønner de ulike yrkesgruppene.. Knapt  ...   arbeidsgiveren deres, Bufetat, ønsker seg spesialkompetanse er det helt feil vei å gå, mener FO-erne.. Staten er ikke opptatt av å lønne gode fagfolk.. Her er folk så dedikerte at jeg tviler på om noen sier opp på grunn av dårlig lønn.. Men det gjør at mange dyktige fagfolk lar være å søke seg hit.. , advarer sjef for beredskapshjemmene ved Gullhella, Morten Johansen.. Avmaktens korridorer.. Halvor Westerheim tok videreutdanning i veiledning i fjor.. Arbeidsgiver betalte, men noe ekstra lønn følger ikke med kompetanseløftet.. – Det burde jo skjedd automatisk.. Det ville vært god personalpolitikk.. Isteden må jeg melde det inn som del av de lokale forhandlingene til høsten.. Det er veldig mange snille mennesker i bransjen vår som tenker mest på brukerne og ikke står så hardt på lønnskravene.. Men jeg kommer til å kreve.. – Vi opplever lite påvirkningskraft på lønna.. Det er urettferdig at de uorganiserte nyter godt av de samme framforhandlede resultatene som oss.. Det gjør det vanskeligere å rekruttere til FO, sier Milch.. Hun etterlyser mer stoff om lønnskamp og tillitsvalgtarbeid i Fontene, og skarpere fokus på dette fra FO.. – Det virker som både FO og Fontene er svært opptatt av kontakt med brukerne og situasjonen deres.. Men brukerne kjenner vi jo gjennom det daglige arbeidet vårt.. Det vi trenger er mer bevisstgjøring om fagforening, lønn og tariff.. Det ville gjort det lettere å rekruttere.. Skal vi lokalt tillitsvalgte kunne vise fram nytten av å være organisert, må vi kunne tilby noe mer enn fine nøkkelringer, melder Milch..

  Original link path: /nyheter/article6032941.ece
  Open archive

 • Title: Brudd i kommuneoppgjøret | fontene.no
  Descriptive info: Med så stor usikkerhet rundt økomisk ramme ville det være spill for galleriet å fortsette forhandlingene, mener FO-leder Rigmor Hogstad.. Foto: Mia Paulsen.. Brudd i kommuneoppgjøret.. Framdrift til tross, det er brudd også i kommunesektoren.. – Usikkerheten om den økonomiske ramma er for stor til at vi kunne dra i havn en forhandlingsløsning, sier FO-leder Rigmor Hogstad.. 2012 kl 10:46 Oppdatert 08.. 2012 kl 15:31.. Tidlig brudd i staten.. LO Kommune, som FO er en del av, konkluderte i formiddag med at det ikke hadde noen hensikten å fortsette å forhandle fram mot fristen mandag kveld.. Det er for mye usikkerhet knyttet til økonomien, fastslår Hogstad.. Ryddige forhandlinger.. Mens partene i statsoppgjøret nærmest krangler for åpen  ...   å fortsette gjennom helga.. Dermed går også dette oppgjøret til mekling, slik tradisjonen har vært i offentlig sektor de siste årene.. KS beklager.. – Vi beklager at arbeidstakerorganisasjonene valgte å bryte i dag, mer enn tre døgn før forhandlingsfristen utløper, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, i en pressemelding.. Han er likevel ikke spesielt overrasket, og uttrykker forståelse for arbeidstakernes avgjørelse.. – Vi skjønner jo at det er vanskelig for organisasjonene å fortsette reelle forhandlinger etter at det ble brudd i oppgjøret i staten.. Nå får vi gjennomføre meklingen, og håpe at vi gjennom den får oppgjøret i havn, sier Sundnes.. Oslo kommune er et eget tariffområde.. Der forhandles det fortsatt, med frist midnatt 30.. april..

  Original link path: /nyheter/article6032614.ece
  Open archive

 • Title: Tidlig brudd i staten | fontene.no
  Descriptive info: FOs nestleder Mimmi Kvisvik er skuffet over statens holdning i årets tariffoppgjør.. Her fra oppgjørets begynnelse.. Foto: Kristian Brustad.. – Veldig beklagelig, men det var ingen annen løsning, sier FOs nestleder Mimmi Kvisvik etter at det i dag ble brudd i tarifforhandlingene med staten.. Publisert 26.. 2012 kl 14:07 Oppdatert 26.. 2012 kl 14:29.. Stø kurs mot likelønn.. Forhandlingene hadde frist først ved midnatt 30.. april, men i formiddag konkluderte LO Stat, YS Stat og Unio med at det ikke hadde noen hensikt å fortsette.. Dermed blir det opp til riksmekleren å finne en løsning.. – Ikke reelle forhandlinger.. – Dette har ikke vært reelle forhandlinger, fastslår Kvisvik.. Hun har aldri tidligere vært med på  ...   er at vi møter en motpart som ikke viser reell forhandlingsvilje, men i tillegg mottar vi signaler vi misliker sterkt.. Dette gjelder blant annet varslede angrep på arbeidstidsbestemmelser, et tema som også var oppe for to år siden og som vi avviste like sterkt da, sier Rønoldtangen til frifagbevegelse.. Meklingsinnspurt er forventet i uke 21.. Forhandler fortsatt i kommunesektoren.. I kommunesektoren fortsetter forhandlingene.. Arbeidstakerorganisasjonene har overlevert tre kravdokumenter, mens det er kommet to svar fra arbeidsgiverorganisasjonen KS, opplyser FO på sine nettsider.. Partene møtes igjen fredag 27.. april for å få et nytt tilbud fra KS.. Forhandlingsfrist er midnatt 30.. Oslo kommune er et eget tariffområde, og også her pågår forhandlinger med frist 30.. mars..

  Original link path: /nyheter/article6031286.ece
  Open archive

 • Title: Bak barnevernets jernteppe | fontene.no
  Descriptive info: JERNHÆL: Barnevernledere trues med oppsigelse dersom de informerer politikere eller media om den reelle situasjonen i barneverntjenesten.. Det kan være vanskelig å få jobb igjen.. Foto: colourbox.. com.. Bak barnevernets jernteppe.. Barn med omsorgssvikt ofres for at kommunene skal holde budsjettet.. Ledere knebles, og ansatte går ned for telling.. Tre av dem bryter tausheten for Fontene.. Publisert 25.. 2012 kl 13:13 Oppdatert 01.. 2012 kl 11:45.. Tre dedikerte barnevernsarbeidere bryter tausheten for Fontene.. Men det må skje anonymt av frykt for represalier.. Helsetilsynet avdekket i mars svikt i 40 av 44 kommunale barneverntjenester: Barn får ikke hjelp til rett tid, omsorgssvikt avdekkes ikke, hjelpetiltak fungerer ikke.. Hvordan er det å ha ansvaret for de mest utsatte barna i disse kommunene? Hva gjør du når jobben din er å redde barn fra overgrep og vanskjøtsel, men kommuneledelsen pålegger deg å la være?.. Les fullversjon av denne saken i Fontene nr.. 4.. Sosionomen som gikk sine egne veier.. «Nina» er sosionom.. Fontene møter henne på et kjøpesenter, et sted hvor det er lett å forsvinne i mengden.. Hun tok utdannelsen i voksen alder og fikk jobb i barnevernet i en liten kommune på Østlandet for fem år siden.. Når hun starter i jobben, er kollegene langtidssykmeldte.. I tråd med kommunale vedtak settes det ikke inn vikarer.. Men Nina bretter opp ermene.. Innen kort tid får hun god kontakt med foreldre og lærere på den lokale skolen.. Snart begynner foreldre selv å ta kontakt.. Saksmengden vokser.. Nina skal egentlig ha «bare» 25 saker, men i perioder sjonglerer hun over 70.. Hun har ikke tid til å dokumentere lenger.. Dermed har ikke barnevernet mye noe å stille opp med i fylkesnemnda.. I Isteden blir barn boende hjemme med dysfunksjonelle foreldre.. Etter to år er Nina utslitt av stress og nagende samvittighet.. – Legen ville sykmelde meg, men da ble jeg veldig stressa, for jeg visste at da ville ingenting bli gjort.. Gapet vokser.. Mens 43 000 barn fikk hjelp fra barnevernet i 2007, hadde tallet i fjor økt til 52 000.. I samme periode økte stillingene i det kommunale barnevernet med 24 prosent, men tallet på undersøkelser økte med hele 43 prosent.. Selv om regjeringen har gitt penger til opptil 500 nye stillinger, har arbeidsmengden per stilling økt.. Mot bristepunktet.. En morgen står Nina ved kjøkkenbenken klar for morgenritualet, en porsjon havregryn med melk.. Hun setter skjeen i munnen, tygger og svelger.. Øyeblikket etter velter det opp igjen ut i vasken.. – Jeg følte at jeg druknet.. Jeg var ikke à jour, hadde ikke nok kontakt med barna og de voksne.. Det var kaos.. Da hun kom til hektene igjen, skjønte hun at hun måtte si opp.. På dypt vann.. «Torgny» ble barnevernleder i en annen kommune for fire år siden.. Tjenesten hadde tygget og spyttet ut en håndfull ledere på like mange år.. Han ankommer et underbemannet barnevernkontor preget av slitne medarbeidere, flere av dem i langvarige konflikter.. – Politikerne mente vi brukte for mye penger på barnevernet, og Fylkesmannen godtok ikke ressursmangel som grunn for fristbrudd.. Derfor måtte vi kamuflere ressursmangelen.. Når en familie ikke møter opp til samtale, rapporterer de at brukerne unndrar seg hjelp, istedenfor å oppmuntre og følge opp.. Slikt har de ikke tid til,  ...   uttrykk for at dette ikke er hva man forventer av en lojal lagspiller.. Det er en overhaling.. – Det var følelser i sving, med en intensitet i det som ble sagt.. Det jeg hadde gjort hadde berørt dem.. Jeg hadde gitt dem en skrape i lakken.. I mars i år mottar han varsel om oppsigelse.. – De vet at jeg er dønn lojal mot det faglige og at de ikke klarer å presse meg.. Kanskje de nå ser sjansen til å ansette en leder de kan styre mer.. Fryktens ministerium.. – Hvorfor får dere ikke lov til å fortelle samfunnet hva som skjer?.. – Barna er det mest ukrenkelige vi har.. Det koster mye rent menneskelig å fortelle åpent at en ikke klarer å holde frister i barnevernet, sier Stig.. Anmerkninger fra Fylkesmannen svir.. De fleste kommunene er under stort økonomisk press og kutter gjerne likt i alle poster.. – Men det er forskjell på å ikke asfaltere et høl og å ikke hjelpe et barn.. De glemmer at vi har et oppdrag gitt av staten som er overordnet kommuneøkonomien, sier Stig.. – Hva gjør at ikke flere tør å fortelle om dette til et fagblad som Fontene?.. – Å vite at en kollega ble sagt opp for såkalt illojalitet gjør noe med folk.. Man skal ha en jobb som sikrer hjem og barn.. Da føler man seg liten og maktesløs.. Vi er ikke flinke nok til å si ifra at vi har krav på stillingsvern.. Da er det lettere å trå til siden og si at det er nok meg det er noe feil med.. Trodde ukulturen var brutt.. – For en del år siden gikk barnevernet under merkelappen de hemmelige tjenestene.. Det er et stempel jeg oppfattet som borte, sier Ellen Galaasen i FOs arbeidsutvalg.. – Det er helt uforståelig hvorfor politikerne og befolkningen i en kommune ikke skal få vite om tilstanden i tjenesten for noen av sine mest sårbare.. At ledere og ansatte nektes å uttale seg er ukultur, hevder Galaasen.. Uten åpenhet, svekkes tilgjengeligheten til barneverntjenestene, og en kan da stille spørsmål ved kvaliteten i tjenesten, påpeker hun.. Kommunene sitter med svaret, mener Galaasen.. – Slik det ble lagt opp til da regjeringen satte av midler til 400 nye stillinger, må de synliggjøre behovet og si fra.. KS tar avstand.. Hva mener kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS om at barnevernledere pålegges å holde tett om svikt i tjenesten?.. – Vi må ta sterk avstand fra det.. Å rapportere korrekt informasjon er avgjørende viktig for beslutningsgrunnlaget for planlegging av tjenestene.. Jeg er hellig overbevist om at rådmenn flest har det i ryggmargen, sier KS’ områdedirektør for interessepolitikk, Helge Eide.. – Er det ok å nekte barnevernledere å uttale seg til presse eller politikere når alt annet er prøvd?.. – Der det foreligger lovbrudd er det en plikt å si ifra internt, deretter eksternt dersom det skulle bli undertrykt internt.. Fontene har til denne saken vært i kontakt med en håndfull andre barnevernledere som gjentar Nina, Torgny og Stigs beskrivelser av råkjør på ansatte og svikt for brukerne.. De har ikke ønsket å fortelle av frykt for å miste jobben eller av hensyn til sine familier.. Hvis noen lesere kjenner seg igjen, tar vi imot tips..

  Original link path: /nyheter/article6029459.ece
  Open archive

 • Title: Hjerneflukt fra statens barnevern | fontene.no
  Descriptive info: JOBBKUTT: Virksomhetstillitsvalgt for FO-medlemmene i Bufetat-apparatet, Jan Aarskog er ikke i tvil.. - Det er klart at kutt i denne størrelsesorden kommer til å bety at folk mister jobben.. Hjerneflukt fra statens barnevern.. Bufetat skal spare 250 millioner kroner i 2012.. Ansatte i barnevernets andrelinje frykter for jobbene sine.. 2012 kl 09:34 Oppdatert 26.. 2012 kl 13:21.. UTRYGT: Omstillingene skaper mye støy og usikkerhet blant de ansatte i barnevernets andrelinje.. Det merker plasstillitsvalgt for FO ved Gullhella barne- og familiesenter i Asker, Marit Cecilie Milch.. – De skal spare inn 250 millioner kroner, og utgiftene er stort sett lønn.. Noe vil tas ut i reduserte innkjøp fra private, men det sier det seg selv at de må si opp en masse folk.. Det sier virksomhetstillitsvalgt for FO-medlemmer i Bufetat, Jan Aarskog.. Kuttene tilsvarer opptil seks prosent av Bufetats samlede budsjett i 2012.. Verre å rekruttere.. Gullhella barne- og familiesenter i Asker har måttet legge ned mange av plassene sine.. Institusjonstilbudet for barn under 12 år er stengt, og familieavdelingen er redusert.. I første omgang rammer kuttene de midlertidig ansatte.. – Det er kanskje en ansvarlig ansettelsespolitikk for at vi fast ansatte i Region Øst skal få beholde jobbene våre, men uheldig for barna og familiene på grunn av mangel på forutsigbarhet.. Det gjør det også vanskelig å rekruttere fagfolk, påpeker plasstillitsvalgt Marit Cecilie Milch.. – Regionen ansetter bare i tremåneders vikariater, da blir ikke jobbene attraktive for de beste.. Det gjør også at kolleger søker seg vekk fra Bufetat.. Usikkerheten blant oss forplanter seg videre til barna.. Det blir vanskelig å gi trygghet for barn og unge når en er utrygg selv, sier Milch.. Omstillingene skaper uro og tar fokus vekk fra fagutviklingen mener Milch og de andre FO-erne vi møter på Gullhella.. Politisk styrt avvikling.. Topp-etaten Bufdir har ikke noe  ...   med flere tiltak for å sikre minst mulig konsekvenser for fast ansatte, forsikrer Nygård.. Det omfatter å finne jobber i andre regioner, ikke besette ledigholdte stillinger eller fylle inn etter naturlig avgang, ikke forlenge vikariater, forsøk på overføring til helseforetak og kommuner.. Ligger an til hjerneflukt.. Er ikke staten den tryggeste arbeidsgiver en kan ha?.. – Det er en sannhet med modifikasjoner.. Det er riktignok gode ordninger med ventelønn mens man venter på ny stilling, sier FOs Jan Aarskog.. For eksempel at ansatte får opptil 60 prosent av lønna i 3-5 år etter en oppsigelse, med forlengelse, avhengig av ansiennitet.. Så langt rammer kuttene midlertidig ansatte.. Mest utsatt for oppsigelser er de uten høgskoleutdanning, mange av dem medlemmer i Fagforbundet.. Men de som lettest får seg jobb andre steder, er FO-erne, ifølge Aarskog.. Det kan bety kompetanseflukt vekk fra Bufetat, hvis usikkerheten fortsetter.. – Bufetat mister kontroll.. Klarer Bufetat å utføre oppdraget når de kutter så mange stillinger? Gjennom hele høsten i fjor spurte Bufetat Vest det private selskapet Aleris Ungplan BOI om de kunne stille med akuttkapasitet.. Det skjedde samtidig som henvendelser om planlagte plasseringer uteble.. – Hvis de reduserer sine egne tilbud så mye, betyr det at vi har en situasjon hvor det offentlige tiltaksapparatet har mistet kontrollen og oversikten over hvor ungdommene skal være, sier regiondirektør i Aleris Vest, Thomas Høiseth.. Høiseth frykter en forflatning av tjenestene etter kuttene i Bufetat.. Både fordi det ikke blir nok fagfolk til å bemanne differensierte tilbud i statens egne institusjoner, men også når det kjøpes inn færre fra private.. – Bufetat vektlegger gode mål for kvalitet som de ikke følger opp selv.. Istedenfor å velge det best faglig tilpassede institusjonstilbudet, fyller de opp statlige plasser der de måtte finnes.. En plass er en plass, er holdningen vi får inntrykk av, sier Høiseth..

  Original link path: /nyheter/article6028927.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697