www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Lover full trøkk for barna | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. Inga Marte Thorkildsen overtar sjefsstolen og lover å være kompromissløs i kampen for barns rettigheter.. Foto: Tri N.. Dinh.. Lover full trøkk for barna.. En slags nasjonal transportplan for barnevernet.. Det står øverst på FO-leder Rigmor Hogstads liste over forventninger til Inga Marte Thorkildsen.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 23.. 03.. 2012 kl 14:42 Oppdatert 23.. 2012 kl 14:47.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. – Barnevernet består også av flere forvaltningsnivåer som må virke sammen.. Barna fortjener det samme trøkket som samferdselssektoren, fastslår Hogstad.. Hun gratulerer Thorkildsen med toppjobben i et av de, sett med FO-øyne, viktigste departementene.. Et bedre barnevern.. Mens den ferske statsråden stod på Slottsplassen sammen med statsminister Jens Stoltenberg i formiddag, satt FO-lederen på et konferansehotell noen kvartaler unna med ledere og sekretærer i fra FOs 19 avdelinger.. Herfra melder Hogstad om store forventninger på alle tre områdene som sorterer under den nye statsråden.. Thorkildsens forgjenger, Audun Lysbakken, varslet en stortingsmelding om barnevernet.. Det er denne meldingen Rigmor Hogstad drømmer om skal bli noe lignende en nasjonal transportplan, der regjerningen innfrir løfter om et bedre, mer helhetlig barnevern, som sikrer alle barn samme tilbud, uansett hvor i landet de bor.. Selv forsikret den ferske statsråden da hun møtte pressen  ...   et utvalg skal evaluerer ansvarsreformen fra 1991, men utvalget er ikke nedsatt.. Norge har heller ikke ratifisert FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.. Nå forventer Rigmor Hogstad fortgang i inkluderingsarbeidet.. En viss kontinuitet.. FO-lederen setter pris på at vernepleier Henriette Westhrin fortsetter som statssekretær.. Det sikrer kontinuitet, fastslår hun.. Thorkildsen har sittet på Stortinget siden 2001, blant annet i Justis-, Helse- og omsorgs-, og Finanskomiteen.. Hun har en Cand.. mag-grad bestående av religionshistorie, statsvitenskap og Midt-østen- og Nord-Afrika-kunnskap.. Tora Aasland, en annen statsråd FO har samarbeidet tett med, måtte forlate regjeringen i dag.. Rigmor Hogstad berømmer henne for den dialogen hun har invitert til i arbeidet med stortingsmeldingen om utdanning til velferdstjenestene.. Og håper hennes etterfølger, Kristin Halvorsen, tar opp den hansken.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 10:50:08 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 10:49:45 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5984235.ece
  Open archive

 • Title: Utvidelse av kampsonen | fontene.no
  Descriptive info: Uten krisesentrene hadde vold i nære relasjoner forblitt skjult.. Barne- og ungdomsteamet ved Oslo krisesenter fikk årets sosialarbeiderpris.. Her ved senterets daglige leder Inger-Lise W.. Larsen.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Utvidelse av kampsonen.. Plikten til å være politisk.. Det innprentet FO-leder Rigmor Hogstad sine medlemmer på Den internasjonale sosialarbeiderdagen tirsdag.. Eirik Dahl Viggen.. Publisert 20.. 2012 kl 15:22 Oppdatert 21.. 2012 kl 08:18.. FO-leder Rigmor Hogstad feiret den internasjonale dagen sammen med omlag 120 sosialarbeidere.. Utviklingsminister Erik Solheim foredro om veier til utvikling i den fattige storparten av verden.. Ikke bare skal sosialarbeiderne lindre lidelse og oppmuntre enkeltmennesker til å ta grep om egne liv.. Fellesorganisasjonens leder Rigmor Hogstad påpekte sine medlemmers ansvar for å kjempe fram mer omseggripende rettferdighet for marginaliserte grupper.. – Før ble kampen for sosial rettferdighet, imot fattigdom og ekskludering, sett på som et felles ansvar.. Men den rådende ideologien betyr at ansvaret har blitt skjøvet over på individet, påpekte Hogstad da hun åpnet arrangementet ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo i dag.. Over 120 sosialarbeidere og studenter hadde møtt opp for å feire faget.. Reiser motkreftene.. Samtidig med individualiseringen skjer en av-sosialisering av de offentlige institusjonene.. I de nye navnene på etater og departementer er sosialbegrepet som vasket vekk, fra Arbeids- og velferdsetaten og Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.. – Det er viktigere enn noen gang å representere motmakta mot individualiseringen, sier FOs nestleder Mimmi Kvisvik.. – Mennesker er individer, men tilhører et fellesskap.. Det må være mulig å bygge opp både samfunnet og individet samtidig.. Jo mer det individualistiske perspektivet tømrer seg fast jo flere motforestillinger må vi komme med.. Unike FO-ere.. –.. Er utdanningene til FO-yrkene gode nok på å  ...   over maktforskjellen mellom hjelper og klient.. – Det så kort vei til å være den som vet og har svarene, som har makt.. Det er et dilemma, uansett om du jobber i Norge eller ute.. Tabukamp.. Oslo krisesenter møtte kvinnesterke opp med 15 ansatte for å motta årets sosialarbeiderpris, som går til senterets Barne- og ungdomsavdeling.. Leder Inger-Lise W.. Larsen lever midt i kampsonen.. Få steder i samfunnet kommer skjevhetene i maktfordeling mer til syne.. – En av ti kvinner blir utsatt for voldtekt.. En av fire blir utsatt for vold eller trusler om vold.. Likevel er det tabu å snakke om det.. Kvinner, barn og menn tvinges til et liv i indre eksil, mens familiemedlemmer som truer dem på livet kan slappe av hjemme, ustraffet og i boliger de selv får beholde.. Blir dere ikke provosert over at de får fortsette å true beboerne deres?.. – På en måte blir vi det.. Overgriperen blir boende hjemme mens mor og barn er på flukt.. Men hadde vi brukt energien vår på det, hadde vi ikke hatt ressurser til å hjelpe så mange som vi gjør.. Hvis dere ikke går etter overgriperne, hvordan kjemper dere for rettferdighet?.. – Skammen ved å bli utsatt for vold er stor.. Det snakkes ikke om bare fordi vi lever i et såkalt likestilt og rikt samfunn.. Ved å hjelpe voldsutsatte tror vi det bidrar til å angripe problemet, gjennom å løfte det opp i offentligheten slik at folk blir klar over dette som et problem.. Larsen, som selv er utdannet førskolelærer, ga honnør til FO-erne for å tilhøre et lite fåtall utdanninger som trenes i å oppdage vold i nære relasjoner..

  Original link path: /nyheter/article5979481.ece
  Open archive

 • Title: Får bobler til å sprekke | fontene.no
  Descriptive info: ÅRETS SOSIALARBEIDERE: Den internasjonale sosialarbeiderdagen feires litt ekstra på Oslo krisesenter i dag.. Her er Inger-Lise W.. Larsen (t.. v.. ), Torill Halvorsen og Anita Stende på lekerommet.. Foto: Solfrid Rød.. Får bobler til å sprekke.. Barne- og ungdomsteamet på Oslo krisesenter får voldsutsatte barn til å snakke, og er for mange første stopp på veien vekk fra volden.. For det hedres de i dag med årets sosialarbeiderpris.. 2012 kl 00:09 Oppdatert 20.. 2012 kl 09:05.. 300 barn er innom Oslo krisesenteret i løpet av et år.. I gjennomsnitt har de levd med vold hjemme i fem år.. Noen er så traumatiserte at de ansatte må ta dem med ned på gateplan og vise dem overvåkningskameraet som henger over den anonyme inngangsdøren, forklarer Anita Stende, hovedkontakt for barn og unge.. – Mange kvinner oppsøker krisesenteret først når far slår mens barna ser på, men alle barna som kommer hit har fått med seg mye mer enn mødrene vet eller orker å vite.. De er alle voldsutsatte, fastslår Torill Halvorsen, leder for barne- og ungdomsteamet.. Ikke et vedheng.. Sammen med sine kolleger kåres de i dag til årets sosialarbeidere, en pris FO deler ut hvert år på den internasjonale sosialarbeiderdagen.. Oslo krisesenter hadde egne barnekontakter også før de opprettet barneteamet i 2009, men et eget barne- og ungdomsteam har absolutt styrket barneperspektivet, fastslår de ansatte.. Utgangspunktet her er at barn av voldsutsatte kvinner ikke er mors bagasje, men individer som ofte har en helt annen oppfatning enn mor av det som har skjedd.. Noen barn savner pappa, andre mener det er mamma sin feil at han slår.. Barneteamet fungerer som en slags oversetter, forklarer Inger-Lise W.. Larsen, daglig leder på krisesenteret og kvinnen bak ideen om et eget barneteam.. Snakker og snakker.. Barne- og voksenkontaktene samarbeider tett.. De har separate samtaler med barn og mødre, deretter felles samtaler.. På bakgrunn av kunnskap om barn i krise og egne erfaringer har de utviklet klare rutiner for hvilke temaer de skal innom.. – Det vi opplever er at disse barna snakker og snakker og snakker, forteller spesialpedagog Anita Stende.. – Ofte for første gang.. Vi legger vekt på å spise sammen med dem og gjøre andre hverdagslige aktiviteter.. Jeg tror det gjør det mindre skummelt å snakke med oss enn med en terapeut på et kontor.. Det er  ...   hos venninner og kommer hit på dagtid for å få hjelp, forklarer Larsen.. For en del kvinner betyr skilsmisse at man mister familie, slekt og nettverk.. Mange blir ensomme.. I familier der far er naturlig overhode, kan kvinnen slite med barneoppdragelse når hun blir aleine.. Hun er ikke vant til å bestemme, og barna er ikke vant til at hun er sjefen.. For å bistå med alt dette har Oslo krisesenter nettverksmøter for tidligere beboere.. De spiser sammen, går på kino, utveksler erfaringer og får nye venner.. Håpløsheten truer.. Målet er at kvinnene og barna ikke skal bo på krisesenteret lenger enn fem-seks uker, og at de deretter skal flytte vekk fra volden.. Ikke alle klarer det.. Kvinner som flytter tilbake til voldsutøveren hører med til de mer frustrerende sidene av jobben, medgir Halvorsen og Stende.. – Særlig vondt er det når barna endelig har fått tilbake troen på at endring er mulig og at noen faktisk kan hjelpe dem.. Når mor flytter tilbake, kan disse barna miste troen på at det er hjelp å få.. Det kan oppstå en slags håpløshet, forklarer Halvorsen.. Underveis.. Anita Stende, Torill Halvorsen og Inger-Lise W.. Larsen er stolte over å motta årets sosialarbeiderpris.. Og understreker at de deler den med mange.. Det krever solid lagarbeid å hjelpe voldsutsatte kvinner og barn, fastslår de tre.. – Og det er viktig å understreke at vi stadig er underveis.. Vi får til mye her, men den dagen du slår fast at noe er ferdig utviklet, da står du bom fast.. Vi jobber hele tida med å utvikle oss, sier Larsen.. Et lite samfunn.. Oslo krisesenter har om lag 50 ansatte, blant dem barnevernpedagoger, sosionomer, spesialpedagoger og psykologer.. En egen lærer sørger for undervisning til de barna som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan gå på skolen.. Senteret har knyttet til seg advokater som hjelper til med politianmeldelser og er kvinnenes bistandsadvokater.. Aktivitører tar med barna på stranda, på hyttetur og på ferie.. For en del av barna er det første gang de reiser på ferie.. Fordelt på 3000 kvadratmeter består krisesenteret av en boenhet, et dagsenter, et bokollektiv for kvinner utsatt for tvangsgifte og en enhet for voldsutsatte menn, ikke samlokalisert.. 350 kvinner og 300 barn bor på senteret i løpet av et år.. Rundt 2 400 kvinner oppsøker senteret hvert år..

  Original link path: /nyheter/article5978379.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Æresregimet lever i fred | fontene.no
  Descriptive info: BRYTNINGSTID: Flere hundre unge vokser opp under æresrelatert ekstrem kontroll.. For mange foreldre er det norske samfunnet en trussel mot storfamiliens regulering av seksualitet og tradisjoner.. (Bildet er manipulert).. Æresregimet lever i fred.. Over 300 norske barn lever under ekstrem kontroll fra foreldrene.. Åtte av ti ansatte i barnevernet etterlyser mer kompetanse om tvangsekteskap og æresvold.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. Publisert 19.. 2012 kl 13:57 Oppdatert 19.. 2012 kl 14:33.. Relaterte Linker.. Haugen, Paulsen m.. fl.. (2011).. Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer.. Rapport, NTNU Samfunnsforskning.. Hele 82 prosent av barnevernsarbeiderne og 56 prosent av skoleansatte ønsker seg økt kunnskap om tvangsekteskap og familier preget av ekstrem kontroll.. Det er blant funnene i rapport fra NTNU samfunnsforskning.. Ifølge Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet lever over 300 barn og unge under forhold som kan beskrives som ekstremt kontrollerte.. Kontrollen er pålagt av foreldrene som vil hegne om familiens ære, ifølge forskerne ved NTNU.. – Det begynner ofte med en vanlig, streng oppdragelse og ender opp med en ekstrem kontroll som inneholder psykisk og fysisk vold, sier seniorforsker Gry Mette D.. Haugen ved NTNU Samfunnsforskning til forskning.. For jentene skrus kontrollen kraftig opp fra den dagen de har sin første menstruasjon.. En av jentene de snakket med måtte fra hun kom i puberteten sove i samme seng som moren.. Faglig ubehag.. Forskerne bruker begrepet æresrelatert ekstrem kontroll om fenomenet.. Av de barnevernansatte som deltok i undersøkelsen, var 43 prosent godt kjent med begrepet.. Men ikke alle var enig i ordbruken.. Å innlemme æresbegrepet kan oppfattes som både krenkende og dømmende på mennesker med annen etnisk bakgrunn  ...   loven mot tvangsekteskapet kom på plass i 2003, har det falt dom i bare fire saker.. Det til tross for at.. Kompetanseteamet.. og organisasjonene som arbeidet mot tvangsekteskap mottar flere hundre henvendelser i året.. – Det er nesten umulig å få en datter eller en sønn til å anmelde sin familie, sier Gerd Fleischer, som leder Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif).. Seif har siden 1990-tallet bistått rundt 500 unge på flukt fra æresvold og tvangsekteskap i Norge.. Straffrihet.. – Når de unge nekter å vitne, har ikke politiet noen sak selv om de skulle gå til offentlig anmeldelse, sier Gerd Fleischer.. – Hva synes du om å bruke så mye tid på å hjelpe unge på flukt mens hundrevis av folk som har mishandlet dem og truer med å drepe dem slapper av hjemme, uten konsekvenser?.. – Det ideelle ville vært at alle ble straffet.. Men fokus må være på de unge, hva de vil.. Så gjør vi det vi kan, litt etter litt.. At ditt eget barn flykter fra deg må være noe av det vondeste en forelder kan oppleve, mener Fleischer.. Det vil etter hvert skape en holdningsendring, tror hun.. Seig materie.. Mer holdningsskapende arbeid blant barn og foreldre er en av anbefalingene fra NTNU-forskerne.. Alle unge bør kjenne til barnekonvensjonen og menneskerettighetene, mener de.. – De slår inn åpne dører, det er jo det vi har drevet med i 15 år.. Overfor foreldrene er slikt opplysningsarbeid en svært treg masse, har det vist seg.. Men blant de unge går jungeltelegrafen.. Når noen får hjelp, sprer det seg raskt, sier Fleischer..

  Original link path: /nyheter/article5977636.ece
  Open archive

 • Title: Vold i hjemmet en sak for fagbevegelsen | fontene.no
  Descriptive info: Så langt i år har nesten alle 30 sengeplassene på krisesenteret i Bergen vært i kontinuerlig bruk, forteller daglig leder Linda Aase.. Foto: Otto von Münchow.. Vold i hjemmet en sak for fagbevegelsen.. En av fire kvinner opplever vold i nære relasjoner.. Å bekjempe volden er et felles ansvar som også angår fagbevegelsen, mener FO Hordaland.. Otto von Münchow.. Publisert 13.. 2012 kl 11:07 Oppdatert 15.. 2012 kl 16:46.. I forlengelsen av 8.. mars og som en del av Kvinnefestivalen 2012 i Bergen, arrangerte FO Hordaland og Bergen Krisesenter i går kveld et åpent møte om vold mot kvinner og barn.. Hensikten var å belyse et samfunnsproblem som må bekjempes og som er en viktig del av kampen for likestilling, forteller leder for FO Hordaland Grethe Kvist.. En sak for fagbevegelsen.. En av fire kvinner opplever vold i nære forhold.. En av ni blir utsatt for alvorlig vold.. Samtidig viser statistikken at bare rundt 10 prosent av alle voldtektsanmeldelser fører til en domsavsigelse.. – Det er på den bakgrunn at fagbevegelsen må inn å bekjempe vold mot kvinner og barn, sa Anette Michelsen i Kvinnepolitisk utvalg i sin innledning.. Vold mot kvinner er et angrep på kvinners rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.. Og dermed brudd på kvinners grunnleggende menneskerettigheter, så som retten til liv, helse og politisk og økonomiske deltagelse, understreker FO Hordaland.. Omveltning.. Daglig leder Linda Aase presenterte Bergen Krisesenter.. Senterets historie går tilbake til byens første krisesenter, som ble opprettet i 1981.. En av de største utfordringene i senere tid var når tiltaket ble lovfestet i 2010.. Det medførte samtidig at krisesentre måtte innlemme menn i samme tiltak.. – Det var en stor omveltning for oss, uttalte Aase.. Til gjengjeld opplevde senteret i Bergen økonomisk bedring etter at ansvaret ble overført til kommunene.. Der krisesentrer ellers i landet  ...   seg hadde kvinnen to barn på henholdsvis seks og ni år.. Egelid gjennomgikk prosessen med å få kvinnen ut av forholdet og etablert på egen hånd.. Ikke minst handler det generelt om for kvinner som utsettes for vold, å komme til erkjennelse av faktiske forhold, om å bearbeide skyld og om å få tilbake selvtillit og styrke selvbildet.. Det skjer gjennom samtaler med både mor og barn, påpekte Terese Egelid, samtidig som krisesenteret iverksetter tiltak og hjelper voldsofrene med å etablere seg på nytt på egen hånd.. Tillit og åpenhet.. For denne kvinnen snudde fokuset fra å synes synd på mannen fordi hun hadde tatt fra ham barna, til å synes synd på barna og til slutt også å erkjenne at hun selv har vært offer i løpet av årene med vold.. – Dette er en ressurssterk kvinne som i dag sitter i egen leilighet, men da hun kom til Krisesenteret var hun som en spurveunge, fortalte Egelid.. Hun understreket at det er grunnleggende å skape tillit.. – For oss er det åpenhet, åpenhet, åpenhet som er det som alt dreier seg om.. Nyttig.. Linda Aase la til at tilbakemeldingen fra de fleste som kommer til Bergen Krisesenter, er at de ikke opplever seg selv om klienter, men som likeverdige personer i møtet med ansatte ved senteret.. – Det er målet for oss.. Hos er det ikke den avstanden som de ellers kan finne i hjelpeapparatet, sa Aase.. Tilhørerne opplevde minikonferansen som verdifull.. – Jeg synes det er veldig nyttig å få høre hvordan de jobber ved krisesenteret.. Det er verdifullt å få vite om hva som blir gjort ved senteret, selv om jeg ikke har så mye samarbeid med dem, sa ruskonsulent Eva Aarskog ved Nav Fyllingsdalen til Fontene.. no ; Tue Jul 17 10:51:29 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt..

  Original link path: /nyheter/article5968687.ece
  Open archive

 • Title: Samlet seg om likelønn | fontene.no
  Descriptive info: OM LIKELØNN: FO-leder Rigmor HOgstad.. Samlet seg om likelønn.. FO Hordaland gjorde kvinnedagen til en ukes festival.. Likelønn var sentralt tema 8.. mars.. Publisert 09.. 2012 kl 15:24 Oppdatert 09.. 2012 kl 15:27.. Forbundsleder Rigmor Hogstad fra FO, leder i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand, og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Hordaland Mette Mikkelsen bidro med hver sin innledning om utfordringer i likelønnskampen på frokostmøtet 8.. – Oppgjøret i 2010 ble lansert som et likelønnsoppgjør, men vi ser i dag at vi er like langt.. Med den farten vi holder nå, blir det ikke likelønn før 3016, slo Rigmor fast ikke uten en viss humor.. Hogstad viste til at kvinners lønn i dag er 85 prosent av mennenes lønn.. – Gjennomgående tjener kvinner mindre enn menn i alle sektorer og bransjer.. Kvinners jobb verdsettes ikke.. Rigmor Hogstad gikk kraftig i møte med argumentet om at eneste måten å sikre likelønn er gjennom å rekruttere flere menn inn i kvinnedominerte yrker.. For henne representerer den tanken en nedvurdering av kvinners egenverdi.. Det viser med all tydelighet av kvinners arbeid ikke verdsettes av samfunnet, mener hun.. I Norge er kvinneandelen i arbeidslivet veldig høy sammenliknet med andre land, men det gir seg ikke utslag i måten kvinners arbeid verdsettes.. Ifølge Hogstad er det gjort en undersøkelse som viser at verdien av den høye kvinneandelen i Norge tilsvarer hele oljefondet og alt det som ennå ikke er pumpet ut.. – Jeg synes det er rart at det ikke er verdsatt høyere.. Likelønn også menns kamp.. Rigmor Hogstad gikk også i rette med selve strukturen rundt lønnsoppgjøret.. Et annet problem for likelønnskampen er den store andelen av kvinner  ...   vi kunne tilbys konkurransedyktig lønn.. Vår fremtidige verdiskapning må sikres for å møte fremtidige oppgaver, sa Mikkelsen under frokostmøtet.. Ikke problem for alle.. Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, pekte på at hennes forbund, FO og Sykepleierforbundet har samme utgangspunkt for likelønn, men at det kommer mange bortforklaringer eller unnskyldninger for at en ikke klarer å oppnå likelønn.. – Det må være slik at noen opplever at likelønn ikke er et problem.. Hun antydet at Utdanningsforbundet kanskje valgte feil strategi under siste lønnsoppgjør.. Senker kompetansekravet.. For Mimi Bjerkestrand er det tre innfallsvinkler til likelønnsutfordringen.. For det første handler det om verdsetting av kvinners arbeid, dernest handler det om selve forhandlingssystemet som også Hogstad pekte på, og det dreier seg ikke minst om synet på kompetanse.. – Hvor mange ganger hører man ikke fra industrien at de stenger en avdeling fordi de mangler kompetanse? Men når skjedde det sist innen kvinnedominerte yrker? Der settes i stedet kravene til kompetanse ned.. Det lages regler for dispensasjon for kompetansekrav, eller det ansettes vikarer for eksempel i skolene uten faglig kompetanse.. Bjerkestrand mener kvinner må bli tøffere når en ser at det mangler kompetanse.. Møtet samlet 20 tillitsvalgte fra de tre forbundene fant felles interesser i kampen for likelønn.. Grethe Kvist, leder i FO Hordaland sa:.. – Vi må se på dette møtet som en begynnelse på et samarbeid på tvers av fagene.. Møte om barnevern.. FO Hordaland og Hordaland barnevernsamband inviterte også i fellesskap kommunepolitikere i Hordaland til et lunsjmøte i Bergen Rådhus.. Målet var å øke politikernes kunnskap om barnevernets rolle og oppgaver og bidra til større åpenhet og til økt tillit til barnevernet..

  Original link path: /nyheter/article5964403.ece
  Open archive

 • Title: Tone Faugli inn i FO-ledelsen | fontene.no
  Descriptive info: GLEDER SEG: Tone Faugli brenner for FO.. Tone Faugli inn i FO-ledelsen.. Vernepleier Tone Faugli fra Akershus er blitt valgt som medlem av arbeidsutvalget i FO og leder for vernepleierseksjonen i FO.. Mia Paulsen, Fontene.. Publisert 07.. 2012 kl 15:53 Oppdatert 07.. 2012 kl 15:56.. –Hun er saklig, tydelig og målrettet og tar utgangspunkt i hva som gavner FO som fagorganisasjon og profesjonsforbund, sa valgkomiteens leder Solveig Nysether da hun la fram innstillingen for FOs landsstyre.. Tone Faugli er 33 år og ble ferdig utdannet vernepleier i 2000.. Hun har utdanning både som klinisk vernepleier og har Mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge.. Faugli arbeidet i en bolig som student, og har seinere arbeidet i akuttpsykiatrien for barn og unge ved Akershus Universitetssykehus.. Hun har sittet i styret for FO Akershus siden 2001.. Fram til landsstyret valgte henne som nytt AU-medlem var hun fylkesleder i FO Akershus.. Hun sitter dessuten i styret i LO stat for Oslo og Akershus, og har drevet tillitsvalgtskolering både for LO stat og FO.. En best mulig organisasjon.. Faugli gleder seg til å ta fatt på oppgaven.. – Jeg ønsker å bidra til at FO blir en best mulig organisasjon.. Jeg brenner for FO, sier hun.. – Utdanningsmeldingen, samhandlingsreformen og den profesjonsnøytrale nye helse- og omsorgsloven er eksempler som utfordrer oss til å vise  ...   utøve tvang hjemlet i loven.. – Men vi ser stadige brudd på kompetansekravene, og mange dispensasjoner.. Hvordan hadde reaksjonene blitt hvis det ikke var psykiatere i psykiatriske behandlingsenheter? spør Tone Faugli.. Hun vil også engasjere seg for arbeidsmiljøet til vernepleierne.. – Undersøkelser har vist at vernepleierne er den yrkesgruppa i FO som er mest utsatt for vold og trusler i jobben, og det må vi fortsette å holde fokus på, sier hun.. Ikke redd for diskusjon.. – Det har blitt stilt spørsmål ved FOs organisasjonskultur, og vært hevdet at det finnes fløyer i organisasjonen.. Er det problematisk for deg?.. – Jeg har ikke opplevd at det er tydelig definerte fløyer.. Vi har hatt diskusjoner hvor noen har ment noe sterkt, og noen har vært i mindretall.. Det er trist at noen har opplevd det som vanskelig å delta i Landsstyret.. Kanskje vi må bli flinkere til å skille sak og person og unngå skyttergraver.. Men jeg er ikke redd for diskusjoner og temperatur, og jeg er trygg på det politiske spillet, sier Faugli.. Som sin AU-kollega Ellen Galaasen har Tone Faugli tre barn.. – Det går bra.. Heldigvis er Rigmor Hogstad opptatt av at det skal være mulig å kombinere toppverv med det å ha barn.. Jeg har reist mye også i vervet som fylkesleder, og har klarert dette med familien, sier hun..

  Original link path: /nyheter/article5961156.ece
  Open archive

 • Title: Beklager Lysbakkens avgang | fontene.no
  Descriptive info: Rigmor Hogstad og FO opplevde stort gehør for FOs innspill til BLD under Lysbakken.. Her fra FOs landsstyremøte i oktober 2011.. Beklager Lysbakkens avgang.. FO-leder Rigmor Hogstad forventer at Lysbakkens barnevernsatsning fullføres.. Publisert 06.. 2012 kl 10:16 Oppdatert 06.. 2012 kl 10:22.. Leder i Fellesorganisasjonen Rigmor Hogstad beklager at Audun Lysbakken i går gikk av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister.. – For FO sin del er det synd.. Vi har fått til et godt samarbeid med departementet under Lysbakken.. Engasjert for barnevernet.. Hogstad peker spesielt på barnevernfeltet, hvor hun mener Lysbakken har stått ansvarlig for et stort løft.. – At han i stor grad har klart å.. reise barnevernet gjennom statsbudsjettet.. er veldig godt politisk håndverk.. Han har vært uredd og turt å  ...   Hogstad, etter at.. han i 2010 lanserte en informasjonskampanje for å minne kommunene om det ansvaret de påtok seg for utviklingshemmede på 1990-tallet.. – Lysbakken dratt opp perspektiver om utviklingshemmede som andre ministre før ham ikke har hatt fokus på, sier Hogstad.. Faren nå er at evalueringene av barnevernet og ansvarsreformen blir liggende i hver sine skuffer.. – Tror du disse satsingene dabber av nå som Lysbakken forsvinner ut?.. – Den enkelte politikers engasjement i saksfeltet spiller inn, og det er alltid en utfordring å skifte politiker.. Vårt inntrykk er at Audun Lysbakken har vært genuint opptatt av barnevern og utviklingshemmede.. Grunnlaget er lagt.. Arbeidet Lysbakken igangsatte må fullføres av neste statsråd.. Hvis ikke risikerer vi at utviklingen av barnevernet stagnerer, sier Rigmor Hogstad..

  Original link path: /nyheter/article5958790.ece
  Open archive

 • Title: Westhrin: –Jeg fortsetter | fontene.no
  Descriptive info: FORTSATT INNENFOR: Statssekretær Henriette Westhrin (SV) fortsetter selv om hun ble gitt avskjed.. Westhrin: –Jeg fortsetter.. Vernepleier og FO-medlem Henriette Westhrin melder at hun fortsetter som statssekretær, tross Lysbakkens avgang.. Publisert 05.. 2012 kl 16:20 Oppdatert 05.. 2012 kl 16:44.. Westhrin blir igjen i Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet etter at Audun Lysbakken ble gitt avskjed i nåde i dag.. Det skjedde i ekstraordinært statsråd klokken 15.. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tar over departementet som midlertidig settestatsråd etter Lysbakken.. Westhrin ble også gitt avskjed i nåde, men er tatt inn igjen av Kristin Halvorsen.. Forsvarer Lysbakken.. På Facebook skriver Westhrin at:.. «Audun Lysbakken har vist seg som en god leder og har tatt ansvar for feil som er gjort.. Jeg er glad for at han stiller til  ...   noen måte ikke selv om det kommer ny sjef!».. – Utrettet mye for barnevernet.. – Jeg har satt veldig stor pris på samarbeidet med Audun Lysbakken, sa statsminister Jens Stoltenberg da han annonserte omrokkeringen i ettermiddag.. – Han har fått utrettet mye.. Ikke minst en betydelig styrking av barnevernet, sa Stoltenberg.. – Jeg er blitt imponert over den dømmekraft og integritet han har vist i denne saken, sier Kristin Halvorsen.. – Det står en særlig respekt av at Audun har trukket den konklusjonen som nettopp ikke passer for oss.. På lørdag skal etter planen Lysbakken velges som ny leder i SV.. Under SVs pressekonferanse etter dagens ekstraordinære statsråd, antydet Lysbakken at landsmøtet kan trenge mer tid på beslutningen i lys av det som har skjedd..

  Original link path: /nyheter/article5957973.ece
  Open archive

 • Title: Mannsfri FO-ledelse | fontene.no
  Descriptive info: NY I LEDELSEN: Vernepleier Tone Faugli velges etter all sansynlighet inn i FO-ledelsen neste uke.. Foto: nyebilder.. Mannsfri FO-ledelse.. Vernepleier Tone Faugli er innstilt som nytt medlem av arbeidsutvalget i FO.. Fra neste uke har Fellesorganisasjonen sannsynligvis mannefri ledelse.. Vibeke Liane, Fontene.. Publisert 01.. 2012 kl 12:29 Oppdatert 01.. 2012 kl 18:05.. Faugli kan bli FO-topp.. Valgkomiteen greide ikke å finne en mann som var villig til å gå inn i FO-ledelsen, til tross for at de hadde to gode navn på lista.. Olav Neerland, som leder FO Hedmark, er foreslått.. Han er småbarnspappa og vil ikke være borte fra familien hele uka.. Geir Johannessen, som er medlem av arbeidsutvalget i FO Hordaland, ønsket ikke å bryte opp fra Bergen og flytte over fjellet.. Rask løsning.. Etter planen skulle erstatteren for Cato Ellingsen velges på landsstyremøtet i juni.. Men valgkomiteen har allerede nå bestemt seg for at Tone Faugli er rett person til jobben.. Solveig Nysether, som leder valgkomiteen, understreker at Faugli er en meget god kandidat.. – Hun har gnistrende gode referanser.. Argumentene vil jeg legge frem for landsstyret til uken.. Jeg vil ikke prosedere dette i Fontene, sier Nysether.. Mannefall.. De siste årene har det vært mannefall i FO ledelsen.. Kenneth Larsen, Bård Hogstad og Cato Ellingsen har trukket seg  ...   at det er et problem at det nå bare blir kvinner i ledelsen, sier Ellingsen.. Ikke kjønnskonflikter.. Valgkomiteen har ikke snakket med de andre mennene som har trukket seg.. Kjetil A Ostling trakk seg fra FO ledelsen ved kongressen i november 2010.. Han har aldri lagt skjul på at det var mange interne konflikter.. – Men jeg opplevde aldri at det var knyttet til kjønn.. Jeg opplevde ikke at det var vanskelig å være eneste mannen i ledelsen, framfor å være den eneste mannen på andre arbeidsplasser.. Menn trenger forbilder.. Helse- og sosialsektoren er kvinnedominerte arbeidsplasser.. Ostling mener derfor at det er viktig at det er mannlige rollemodeller i toppvervene.. – Det er forferdelig trist at valgkomiteen ikke har lykkes med å finne en mann som vil ta på seg vervet.. I så kvinnedominerte yrker er det viktig at også menn står i fronten, sier Ostling.. Han understreker at det er likegyldig om det er mann eller kvinne som har toppjobben.. Gubbevelde i Fellesforbundet.. I underkant av 20 prosent av FOs medlemmer er menn.. De har nå ingen til å representere seg i ledelsen.. Da mannsdominerte Fellesforbundet valgte en ledelse bestående av syv menn i fjor høst fikk de overhøvling for å være gubbevelde.. Kvinneandelen i Fellesforbundet er tilsvarende manneandelen i FO..

  Original link path: /nyheter/article5952461.ece
  Open archive

 • Title: Taper på utdanningen | fontene.no
  Descriptive info: VERDIKAMP: FO-leder Rigmor Hogstad vil til livs forestillingen om at verdier skapes i privat sektor og forbrukes i det offentlige.. Foto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte.. Taper på utdanningen.. Økonomisk sett er det gunstigere å gi seg etter videregående enn å utdanne seg til sosialarbeider.. FO-leder Rigmor Hogstad etterlyser debatt om hva som er verdiskapning.. Publisert 29.. 02.. 2012 kl 14:51 Oppdatert 29.. 2012 kl 14:57.. Med en treårig sosialarbeiderutdanning kan du belage deg på en livsløpsinntekt på 9,1 millioner.. Om du går ut i arbeidslivet etter videregående, er tallet 10,4 eller 10,7, avhengig av om du velger allmennfag eller yrkesfag.. Det viser nye tall fra SSB, presentert i dagens Dagsavisen.. Stått stille siden 1990-tallet.. Statistikken bekrefter at utdanning ikke nødvendigvis lønner seg økonomisk.. Det kommer helt an på hva du utdanner deg til.. Undervisning og helse og sosial gir aller dårligst uttelling på lønnsslippen.. Helt nederst ligger førskolelærere, med en forventet livsløpsinntekt på 8,5 millioner.. Ikke uventet finner vi leger, siviløkonomer og høyere grads økonomi- og administrasjonsutdanninger på topp.. Forventet livsløpsinntekt for en medisinstudent er 19,6 millioner.. Disse lønnsforskjellene har holdt seg stabile over flere år.. SSB-forsker Lars J.. Kirkebøen sier til Dagsavisen at det ikke har skjedd noen utjamning siden 1990-tallet.. Legger ikke om strategien.. FO-leder Rigmor Hogstad er ikke overrasket.. Dette handler om kjønn og forestillingen om at verdier skapes i det private og forbrukes i det offentlige.. , mener hun.. Selv om forskjellene, ifølge SSB, har vært stabile siden 90-tallet, ser ikke Hogstad noen grunn til å legge om strategien i tariffoppgjørene.. – Jeg er ikke enig i at frontfagsmodellen er til hinder for mer  ...   barnevernet.. Riktignok har vi noen medlemmer i særskilte funksjoner, der en og to ville kunne få uttelling i individuelle forhandlinger.. Men for de store gruppene vil det ikke fungere.. Hvor skapes verdiene?.. Hogstad etterlyser offentlig debatt om hva som er verdiskaping, hvor verdier skapes og hvordan ulike typer arbeid verdsettes.. Når mange legger til grunn at verdier bare skapes i det private, betyr det at et menneske som blir født på et offentlig sykehus, bare er en utgift.. Et menneske som dør og begraves av et privat firma, bidrar derimot til verdiskaping.. Vi trenger en grunnleggende debatt om dette,.. mener Hogstad.. FO spiller denne type spørsmål inn til debatt i LO.. Hogstad vil også gjerne ha utdanningsinstitusjonene og andre organisasjoner på banen.. – LO har en kampanje for å rekruttere arbeidstakere med høyere utdanning.. Det betyr at LO må vise at utdanning lønner seg, også i lønnspolitikken, sier hun.. – Et tankekors.. Unio-leder Anders Folkestad sier til Dagsavisen at regjeringen ikke tar på alvor mangelen på arbeidskraft innen velferdsyrkene.. I stedet har vekslende regjeringer skrytt av at Norge har billig akademisk arbeidskraft, mener han.. Kunnskapsdepartementet startet nylig en kampanje for å rekruttere flere til førskolelærerutdanningen, fordi det er stor mangel på dem.. Da er det urimelig å straffe dem økonomisk, sier Folkestad.. Rigmor Hogstad er enig i at regjeringen må tenke gjennom hvilke signaler den sender ut.. Hun viser til den ferske stortingsmeldingen om utdanningene til velferdsstaten.. – Der står det mye om hvordan regjeringen skal satse på å utvikle utdanningene våre.. Samtidig viser samfunnet at de samme utdanningene ikke er verdt veldig mye.. Det er et tankekors, avslutter Hogstad..

  Original link path: /nyheter/article5951208.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697