www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Spesialiserer barneverninstitusjonene | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. SPESIALISERER INSTITUSJONENE: Fagteamleder Jan Erik Andersen (til venstre) i Bufetat region Øst vil ikke at ungdom med ulike problemer skal bo på samme institusjon.. Foto: Vibeke Liane.. Spesialiserer barneverninstitusjonene.. Barn under 12 år i Østfold skal ikke bo på barneverninstitusjon.. Ungdom som har opplevd omsorgssvikt og de som har rusproblemer skal ikke lenger bo sammen.. Vibeke Liane, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 13.. 01.. 2012 kl 14:21 Oppdatert 13.. 2012 kl 15:19.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Fagteamleder Jan Erik Andersen, fagteamområde Sarpsborg, Bufetat region Øst.. Ottar Hval Blekken, sekretariatsleder Oppreisningsordningen Østfold.. Stine Machlar, medlem i Landsforeningen for barnevernsbarn.. Fagteamleder Jan Erik Andersen i Bufetat Øst la i går fram de ferske planene for barnevernet i Østfold.. Mangel på akutthjem.. Andersen var en av innlederne på FO Østfolds seminar om Barnevern.. Rundt 90 deltakere hadde latt seg friste av invitasjonen: «Østfoldbarnevernet 2012 – Hva skjer, hva gjør vi?».. – Barn som plasseres akutt skal nå plasseres i beredskapshjem, fortalte Andersen.. Han innrømmer at det er vanskelig å finne beredskapshjem og fosterhjem.. – Alt for mange barn venter i hjemmet sitt på å komme i beredskapshjem, og i beredskapshjemmet på å komme i fosterhjem, beklager Andersen.. Han mener det ikke holder med kampanjer, og vil ha en mer offensiv og kontinuerlig jakt på fosterhjem og beredskapshjem.. Bo med likesinnede.. Tune barnehjem i Sarpsborg har inntaksstopp for nye barn fra første januar i påvente av hvordan institusjonen skal organiseres som ungdomsinstitusjon.. – Barn som har opplevd omsorgssvikt er sårbare.. Hvis de ikke har rusproblemer fra før risikerer de å få det, fordi de blir introdusert for rusmidlene av ungdom med rusproblemer.. Ungdom som skal bo på institusjon må plasseres sammen med likesinnede, og de skal ikke bo der for lenge, mener Andersen.. Han mener all forskning peker på at ungdommen har det best på institusjoner som ikke blander målgruppene.. Bufetat Øst jobber nå med å legge om institusjonstilbudet slik at innholdet i det faglige tilbudet blir mer målrettet.. En arbeidsgruppe skal se på hvordan de kan standardisere kartleggingen og utredningen av ungdommens behov før de plasseres i en institusjon.. Tenke sammen.. Andersen mener Bufetat og barnevernfeltet har levd med mye usikkerhet de siste årene.. – Vi må gjøre noe med institusjonene våre.. De har tatt på seg oppgaver som de ikke er i stand til å løse.. Vi må ha større fokus på kvalitet, mener Andersen.. Han advarer mot faglige skyttergraver mellom Bufetat og det kommunale barnevernet.. Og etterlyser felles holdninger.. – Vi må bli enige om hvordan vi skal forholde oss til akuttfasen for barn og unge.. Når to etater tenker sammen kan vi finne spennende løsninger.. Bufetat Øst skal ha en akuttkonferanse før sommeren.. – Da skal vi sammen se på om vi har noe å lære av andre kommuner, framholder Andersen.. Arvet historie.. Lederen for sekretariatet  ...   er berettiget til å fremme søknad om erstatning når de selv har begått overgrep.. De vet at de kan ha begått overgrep mot andre søkere, påpeker Blekken.. Unntatt fra oppreisning.. En gruppe søkere får ikke erstatning fra Oppreisningsordningen fordi de ikke var under barnevernets omsorg.. Oppreisningsordningens mandat er å forholde seg til overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg.. – De har en sterk opplevelse av ikke å bli sett.. Det kan synes som om barnevernet valgte å ikke intervenere i vanskelige forhold.. Ønsker forskning.. Søknadene er omfattende erfaringer fra en lang periode i barnevernets historie.. Blekken håper materialet blir gjenstand for forskning.. – Materialet vårt sier mye om faglige og samfunnsmessige prosesser, som kan bidra til å videreutvikle faget.. Blir ikke hørt.. Stine Machlar i Landsforeningen for barnevernsbarn forteller at medlemmene er oppgitt over at de ikke blir hørt og sett av de ansatte i barnevernet.. – Barn og unge har rett til brukermedvirkning.. De sitter på kunnskaper om eget liv som trengs for at barnevernet skal fatte riktige vedtak, sier Machlair.. Får ikke innsyn.. Mange ungdommer klager på at de ikke får innsyn i sin egen sak.. Det skjedde også med Stine Machlar da hun var 20 år.. Hun klaget til fylkesmannen.. – Jeg fikk til svar at jeg ikke var moden nok.. I den perioden jobbet jeg med en sak om barnevernsbarn og hadde innsyn i mappene til 20 andre barnevernsbarn.. Men jeg var altså ikke voksen nok til å lese om min egen sak, sier Machlar oppgit.. Stemoderlig tilsyn.. Hun ga flere eksempler på forhold som ikke fungerer.. En 16-åring som har vært i fosterfamilie i syv år visste ikke hva en tilsynsfører er.. Tilsynet i fosterhjem arter seg som kaffeslabberas med fosterforeldrene i stua.. Ungdommen får ikke vært alene med tilsynsføreren.. Tilsynet i institusjoner foregår når ungdommen er på skolen.. Tilsynsførerens rapporter får ikke konsekvenser.. Møtes med fordommer.. En mor som har datteren sin i fosterhjem oppfordret de som jobber i barnevernet om å snakke med foreldrene før de leser saksmappen.. – Ellers blir vi møtt med fordommer, og har ikke en sjanse, sier hun.. Moren satt i Barnevernspanelet sammen med flere FOere, og etterlyser systematisk opplæring til å bli bedre foreldre.. – Det er ikke bare fosterforeldrene som trenger Pride-kurs.. Det er et kompetanseprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjemmene.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 10:52:30 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 10:49:45 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5881193.ece
  Open archive

 • Title: Forskning | fontene.no
  Original link path: /forskning/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nytt forskningstidsskrift | fontene.no
  Descriptive info: Forskning.. Om forskning.. Nytt forskningstidsskrift.. Publisert 21.. 04.. 2008 kl 11:10 Oppdatert 13.. 08.. 2010 kl 12:52.. Fontene forskning vil publisere både vitenskapelige artikler, presentasjoner av doktorgradsavhandlinger, nytt om forskning, kommentarer og debattinnlegg og bokanmeldelser.. Første nummer kommer i desember 2008, og blir sendt til alle  ...   to ganger i året fra neste år.. Forskningsleder Sissel Seim er fagredaktør for Fontene Forskning.. Redaksjonen tar imot artikler om sosialt arbeid og om vernepleieres og barnevernpedagogers fagområder.. Artiklene kan komme fra fagfolk som arbeider på disse områdene.. På forsiden på portalen FriFagbevegelse.. no akkurat nå:..

  Original link path: /forskning/om_forskning/article3488237.ece?service=print
  Open archive
 •  

 • Title: Send inn artikler | fontene.no
  Descriptive info: Send inn artikler.. 2008 kl 09:32 Oppdatert 13.. 2010 kl 12:55.. Fontene forskning publiserer flere typer materiale: vitenskapelige artikler, presentasjoner av doktorgradsavhandlinger, nytt om forskning, kommentarer og debattinnlegg og bokanmeldelser.. Redaksjonen tar gjerne mot manuskripter fra alle områder innen de forskningsfeltene som er relevante for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.. Det settes ikke som betingelse at forfatteren selv tilhører en av disse yrkesgruppene, bare at artiklene er av interesse for fagfeltet.. Det dreier seg om tema relatert til sosialt arbeid, barnevern, funksjonshemning, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på disse områdene.. Manuskriptene skal være skrevet på norsk, dansk eller svensk.. I unntakstilfelle kan artikler på engelsk trykkes.. Vitenskapelig artikler refereebedømmes av to uavhengige personer med høy vitenskapelig kompetanse.. Fontene forskning vil inneholde følgende typer  ...   velferdspolitikk og forskningspolitikk (maksimum 3500 ord).. Profil:.. Denne spalten vil bringe intervjuer med personer av interesse for fagfeltet.. Bokanmeldelser og informasjon/omtale av nye bøker:.. Bokanmeldelser avtales med redaksjonen.. Ta kontakt med bokredaktør Jorunn Gjedrem om du ønsker å anmelde en bok.. Nye bøker til redaksjonen publiseres på nettsidene våre (maksimum 2000 ord).. Nytt om forskning:.. Tidsskriftet tar gjerne i mot sammendrag av forskningsrapporter, doktoravhandlinger og andre nyheter, for eksempel informasjon om konferanser.. Artikkelmanus og manus til kommentarer, debattinnlegg, bokanmeldelser og nyheter sendes til.. redaktøren på e-post.. Artikler sendes i tillegg i et eksemplar per post til redaktør Sissel Seim, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag, Boks 4 St.. Olavs plass, 0130 Oslo.. Tlf.. 22 45 35 13.. Spørsmål om materiale til Fontene Forskning kan også rettes til.. redaksjonsutvalgets medlemmer..

  Original link path: /forskning/om_forskning/article3488251.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Forfatterveiledning | fontene.no
  Descriptive info: Forfatterveiledning.. 2008 kl 09:38 Oppdatert 13.. 2010 kl 12:56.. Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 7500 ord, inkludert ingress, litteraturreferanser, sammendrag og nøkkelbegreper.. Artiklene skal inneholde et sammendrag på 100-120 ord som trykkes som ingress før artikkelen.. Sammendraget skal oversettes til engelsk og trykkes etter artikkelen.. Kommentarer og debattinnlegg skal ikke være lengre enn 3500 ord, bokanmeldelser ikke lengre enn 2 000 ord.. Alt materiale skal være skrevet med dobbelt linjeavstand og god marg.. Sidene skal være fortløpende paginert.. Alt materiale skal sendes i en fil, med navnet på forfatteren som dokumentnavn.. Hvis det er flere enn en forfatter skal en av forfatterne være kontaktperson, og filen ha denne forfatterens navn.. I selve teksten til artikkelen skal det ikke stå noe som kan identifisere forfatteren/forfatterne.. Det godtas opp til to nivåer av underoverskrifter for å dele opp artikkelen.. Underoverskriftene skal gi leserne veiledning og bør være korte og informative.. Noter bør helst unngås, innholdet bør innarbeides i teksten.. Hvis det er nødvendig med noter skal de nummereres fortløpende og vil bli trykket som sluttnoter.. Hver tabell eller figur leveres på egen side, med henvisning til hvor de skal stå i teksten.. Alt materiale skal sendes til.. fagredaktør Sissel Seim på e-post.. Redaksjonen vurderer innkomne artikler  ...   sendt til forfatteren (eventuelt den forfatter som er kontaktperson).. Manuskript returneres vanligvis ikke, og redaksjonen påtar seg ikke ansvar for dem.. Antatte artikler publiseres i tidsskriftet og senere elektronisk på tidsskriftets hjemmeside.. Innsending av artikler skal inneholde:.. A.. Eget oversiktsark:.. Artikkelens tittel.. Forfatteren/forfatternes navn, tittel og arbeidssted.. Opplysninger for den forfatteren som skal være kontaktperson: postadresse, telefon og e-post.. Artikkelens lengde (antall ord) inkludert sammendrag, litteraturreferanser og nøkkelbegreper.. Erklæring om at artikkelen ikke har vært publisert eller levert til publisering annet sted.. B.. På neste side skrives artikkelens tittel, et sammendrag på maksimum 120 ord og maksimum seks nøkkelbegreper.. C.. Selve artikkelen med tittel, tekst og litteraturreferanser.. D.. Eventuelle figurer og tabeller på egen side.. E.. Hvis artikkelen antas for publisering leveres i tillegg tittel, sammendrag og nøkkelbegrepene på engelsk, samt bilde av forfatterne.. Copyright.. Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til Fontene forskning.. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form og elektronisk etter at den er trykket.. Forfatterne kan bruke artikkelen andre steder senere uten å innhente tillatelse, men det skal da gå fram at artikkelen opprinnelig er trykket i Fontene forskning, og det skal sendes melding til redaktøren om hvor den trykkes.. Mal for litteraturliste..

  Original link path: /forskning/om_forskning/article3488274.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Refereevurdering | fontene.no
  Descriptive info: Refereevurdering.. 2008 kl 09:41 Oppdatert 13.. 2010 kl 12:57.. Vitenskapelige artikler vil bli bedømt av to uavhengige fagfeller med høy kompetanse.. Kriteriene for refereevurdering kan også være en veiledning til forfatterne.. Er innholdet i artikkelen relevant og interessant for det området Fontene forskning skal dekke? Sosialt arbeid, barnevern, funksjonshemning, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn; eller for utdanning og forskning på disse områdene?.. Er formål med  ...   Er artikkelen godt bygget opp? Har den godt språk og begrepsbruk?.. Er artikkelen fundert på relevant og oppdatert på norsk og internasjonal litteratur?.. Hvis artikkelen er basert på kvalitativ eller kvantitativ forskning, er den metodologisk velfundert?.. Er litteraturlisten fullstendig? Følger den angitt mal for tidsskriftet?.. Har forfatteren sendt med et godt sammendrag og nøkkelbegreper?.. Er artikkelen innenfor tillatt lengde (7500 ord inkludert sammendrag, nøkkelbegreper og litteraturliste)..

  Original link path: /forskning/om_forskning/article3488283.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Kunsten å temme småtrøll | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. Neste.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. GODE SAMTALER: Foreldreveileder Gry Olstad (til venstre) ,på Helsesøstertjenesten i Raufoss, passer på at alle har noen å snakke med.. Foto: Karl Bugge.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 25.. 2012 10:38.. Antall bilder 9.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 18.. 05.. 2012.. 9 Bilder..  ...   06.. Antall bilder 43.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. Antall bilder 11.. BILDER: 1.. mai i Oslo 2012.. Antall bilder 33.. Seieren er vår!.. 26.. Antall bilder 18.. Antall bilder 6.. Asker Produkt.. 03.. 2011.. Antall bilder 19.. 12.. Antall bilder 14.. 11.. 2010.. Antall bilder 17.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 03.. 2009.. Antall bilder 8.. Faner.. 2006.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /nyheter/article6029092.ece?start=4
  Open archive

 • Title: Kunsten å temme småtrøll | fontene.no
  Descriptive info: DUGNAD: Ingrid Narum i Bygdekvinnelaget sørger for mat og drikke i lunsjen..

  Original link path: /nyheter/article6029092.ece?start=5
  Open archive

 • Title: Kunsten å temme småtrøll | fontene.no
  Descriptive info: GENERASJONSTREFF: Lille Ingrid på halvannet år har vært med på Småtrølltræff siden hun var en måned gammel.. Mormor Toril Sørbø har vært med siden i høst.. I mamma Anne Kristins mage venter et nytt småtrøll på å bli med på træff,..

  Original link path: /nyheter/article6029092.ece?start=6
  Open archive

 • Title: Kunsten å temme småtrøll | fontene.no
  Descriptive info: NY I BYGDA: Camilla Hovdenakk (I oransje) flyttet til Raufoss reett før jul.. Hun er glad for at hun og Tuva (7 måneder) kan finne nye venner på turene med Småtrølltrill..

  Original link path: /nyheter/article6029092.ece?start=7
  Open archive

 • Title: Hjelperen som byttet banehalvdel | fontene.no
  Descriptive info: FRA SJØEN TIL SOSIALEN: Han hadde alltid fått høre av kameratene at han var en god lytter.. Som 16-åring dro han til sjøs, seilte på Vest-Afrika og Middelhavet.. Gutta var mye i land.. Da drakk de.. Siden hadde han noen år en kontorjobb i et rederi.. Kollegene hans der oppfordret ham til å søke sosionomutdanningen.. Under et opphold på  ...   seg inn på sosial- og kommunalhøgskolen.. Han kommer ut og blir saksbehandler.. Men kontorjobb var ikke noe for Arve, som helst skulle jobbet ute i felt, ute i miljøene.. Han drakk igjen.. Kom seint på jobb, eller ikke i det hele tatt.. Han holdt i seks måneder.. Så, i 1996, sa han opp.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. 2012 11:30..

  Original link path: /nyheter/article6062351.ece?start=1
  Open archive •  


  Archived pages: 697