www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Setter FO med sitt forslag til rettighetsforskrift rusbehandlingen tiår tilbake i tid? | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Debatt.. Setter FO med sitt forslag til rettighetsforskrift rusbehandlingen tiår tilbake i tid?.. FO sier nei til tvungne urinprøver i barneverninstitusjoner.. Feilslått, mener tillitsvalgte i Bufetat.. FOs forslag fratar i praksis personalet alle muligheter til effektiv rusmiddelkontroll, skriver Jan Aarskog, Patrik Dahlqvist og Randi Jessen i dette innlegget.. Publisert 07.. 01.. 2011 kl 13:10 Oppdatert 07.. 2011 kl 14:00.. Skriv ut.. Tips en venn.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 17.. 8.. 2010 ut på høring forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften).. I følge dagens forskrifter kan ikke personalet på institusjoner med beboere plassert etter § 4-4 femte ledd og § 4-12 kreve eller gjøre avtale om at beboeren skal avlegge urinprøver.. (Jmf dagens forskrift § 2 og § 15).. Beboere som er plassert på institusjon etter atferdsbestemmelsene kan imidlertid gi samtykke til slik urinprøvetaking og Fylkesnemnda kan vedta at slik prøve blir avkrevd.. I departementets nye forslag skriver de at de ”ser at det kan være behov for frivillig urinprøvetaking også for personer som ikke er plassert på institusjonen med hjemmel i en av atferdsbestemmelsene.. ” videre at ”Å å ha mulighet til å samtykke til urinprøver kan ha en positiv virkning for beboer.. Beboer kan på denne måten avkrefte mistanke om rusmisbruk.. Hvis beboer selv ønsker å bevise at han/hun ikke ruser seg overfor institusjonen og sine foreldre, så bør beboer ha denne muligheten”.. Lenger ute i forslaget skriver departementet at ”Det må også være mulig for beboer å trekke samtykket tilbake uavhengig av hvor langt prosessen har kommet og.. uten at det får konsekvenser.. ” (vår utheving).. Særlig dette siste har vi store problemer med.. Problemet er at det foregår mye rusing, les hasjrøyking, i de såkalte ”omsorgsinstitusjonene”.. Rusingen er likevel gjerne ikke så omfattende at den kvalifiserer til vedtak i fylkesnemnd, dermed er personalet satt sjakk matt med de forskrifter som er foreslått nå.. En ungdom kan etter forslaget på frivillig basis avlegge urinprøver for å bevise sin ”uskyld”.. Problemet med dette er hvem som skal oppfordre til at han eller hun gjør dette, og hvordan disse skal handle om vedkommende sier nei eller trekker samtykke etter en tid.. Normalt ville da foreldre for hjemmeboende barn gå utfra at ungdommen ruset seg og iverksatt virkemidler deretter.. Problemet er  ...   ulovlig.. Aktuelt nå er at læringsbasert rusbehandling (LBR) skal prøves ut i noen institusjoner i Bufetat.. Dette er en metode som har vist god effekt både i utlandet og her hjemme via MST.. Problemet med metoden i fht forskrifter er at den fordrer urinprøvetaking.. Den kan derfor pt bare benyttes på adferdsinstitusjonene og i MST.. Som fagperson er jeg er i tvil om metoden der treffer sin optimale målgruppe i ”adferdsinstitusjonen”.. Ungdom på disse paragrafene har ofte kommet så langt i sitt rusmisbruk at metoden mulig er uhensiktsmessig eller mangelfull.. Etter min oppfatning er metoden imidlertid veldig god ifht ungdom som er i startgropen og som bare så vidt har prøvd hasj eller endog har brukt det en stund.. Her setter imidlertid plasseringsparagrafen og forskriften nå bom for metoden i omsorgsinstitusjonene.. Som fagperson ville jeg altså gjerne sett metoden prøvd ut både i ”adferdsinstitusjoner” og i ”omsorgsinstitusjoner”.. Jeg oppfordrer derfor til at det taes noe inn i forskriften som tilsier at personalet kan handle som om ungdommen ruser seg dersom de ikke frivillig avlegger urinprøver og at dette for eksempel omtales som milde tvangsformer.. Videre at mer ekstreme metoder eller former for tvang forbeholdes tvangsparagrafene, dvs ved hjelp av medisinsk personalet etc.. Eventuelt at det gies adgang til forsøksprosjekter i så måte.. Blir FO sitt forslag det endelige resultatet anser jeg at Bufetat, og for den slags skyld de private og ideelle, sin rusbehandlings satsing som død og begravet, flere tiårs forskning ubrukelig og aller verst – sannsynlig sterk vekst i antall rusmisbrukende ungdommer i institusjon.. De eneste som da kan holde på med rusbehandling i Bufetat er da MST/FNT og FFT, alle hjemmebaserte tjenester.. Jan Aarskog, Patrik Dahlqvist og Randi Jessen, regiontillitsvalgte i Bufetat, henholdsvis region vest, øst og nord.. Debattinnlegget følges opp redaksjonelt i Fontene nr.. 1/11.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 11:20:45 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 11:20:30 CEST 2012]..

  Original link path: /debatt/article5438092.ece
  Open archive

 • Title: Krever bedre utdanning | fontene.no
  Descriptive info: Arkiv.. Det hviler et stort ansvar på velferdsstatens portvoktere, vi må ha bedre utdanning, mener FO-studentene.. Foto: Solfrid Rød.. Krever bedre utdanning.. FO-studentene krever en opprustning av dagens treårige utdanning.. Og åpner for at lengre grunnutdanning kan bli nødvendig.. Solfrid Rød.. Publisert 22.. 11.. 2009 kl 21:32 Oppdatert 26.. 2009 kl 12:59.. - Lykke til med debatten.. Jeg gleder meg til å møte dere i framtidige FO-verv, sa FO-leder Randi Reese da hun innledet på studentenes årsmøte.. Relaterte Linker.. Ny studentleder.. FO-studentene, som i helgen har vært samlet til.. årsmøte.. , opplever ikke at utdanningene deres setter dem godt nok i stand til å møte kravene i arbeidslivet.. Økende kompleksitet i arbeidsfeltene og FOs ambisjoner om å gi tilbud til nye grupper nevnes som argumenter for å gi alle FO-utdanningene et løft.. Det gjør også sosialarbeiderens funksjon og plassering i velferdsstaten.. «Våre profesjoner er gitt stor makt.. Vi er portvoktere i velferdsstaten.. Det gir oss et spesielt ansvar», heter det i en uttalelse fra FO-studentene.. Skummelt uten turnus.. FO-studentene krever minimum to praksisperioder på alle høgskoler.. Om utdanningene kan bli gode nok innenfor dagens treårige bachelor eller om det er nødvendig å utvide, det holder studentene åpne.. Et vanskelig spørsmål, mente flere av dem som tok ordet i den utdanningspolitiske debatten.. – Lærerne har fire års utdanning og tjener mye enn oss.. Fysioterapeutene har tre år og deretter et  ...   innledning at det er rammebetingelsene, både i utdanningsinstitusjonene og på arbeidsplassene, som er det største problemet.. Det brukes for lite penger på å utdanne barnevernpedagoger og sosionomer, mener FO.. I tillegg er det krise i økonomien ved stadig flere høgskoler, noe som særlig går utover kommunikasjons- og ferdighetstreningen.. God nok med bachelor.. Reese er også bekymret over at arbeidsgiverne ikke etterspør sosialfaglig kompetanse.. Særlig i institusjonsbarnevernet og i tjenestene til utviklingshemmede er det stort innslag av ufaglærte.. Denne type systemsvikt må ikke forveksles med for dårlig kompetanse hos den enkelte, mener Reese.. – At bacheloren ikke holder, er veldig frekt å si, men vi hører det stadig vekk.. FO har alltid ment at svikt i tjenestene skyldes svikt i rammebetingelsene, ikke svikt i yrkesutøvernes kompetanse.. Inntil noe annet er vedtatt, må vi stå fast på det, sa Reese.. Gatas master.. Reese refererte de tre seksjonsrådenes syn på utdanningslengde: Sosionomene og vernepleierne vil beholde dagens struktur med bachelor, master og doktorgrad.. Barnvernpedagogene ønsker seg femårig master som grunnutdanning.. Selv har forbundslederen stor tro på «gatas master».. – Det er mye du ikke kan lære på skolebenken, men i møte med brukere som oftest har en livssituasjon langt fra din egen, sa hun.. Reese er opptatt av livslang læring og vil at arbeidsplassene skal være lærende organisasjoner.. FO vil fortsette å jobbe for tettere kobling mellom praksisfelt, fagutvikling og forskning, forsikret hun..

  Original link path: /arkiv/article4719588.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Ny studentleder | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. Kenneth Stuve (nr 3 fra venstre) gleder seg til å lede FO-studentene sammen med Siri Selvenes, Torvald Øien, Antoinette Ree, Gisle Hallan og Eivind Tveit.. Foto: nyebilder.. Nyvalgt leder i FO-studentene, Kenneth Stuve, ønsker seg mer demokrati og bredere politisk debatt i FO.. 2009 kl 20:11 Oppdatert 22.. 2009 kl 21:48.. Kenneth Stuve vil besøke, ringe og sende e-post.. FO-politikk må ut til alle medlemmer, også studentene, mener han.. Den 20 år gamle sosionomstudenten, som går andre året på Høgskolen i Lillehammer, ble i dag valgt til leder av FO-studentene.. Han avløser tredje års student Egil Nielsen.. Mer demokrati.. – Lokal forankring, svarer Stuve på Fontenes spørsmål om hva som er hjertesaken.. Og forklarer at dette, som kan høres litt tørt ut, i bunn og grunn handler om demokrati:.. – Jeg som sosionomstudent burde jo vite litt om hva seksjonsrådet for sosionomer driver med.. Jeg har ikke hørt fra dem i hele år.. Dette ønsker jeg å gjøre noe med, sier Stuve.. Allerede på årsmøtet som valgte ham, lyktes Stuve med å endre FO-studentenes vedtekter i det han selv mener er en mer demokratisk retning.. Fra nå av skal alle protokoller fra studentens AU sendes ut til alle studentmedlemmene.. Når folk blir informert og spurt hva de selv mener, skapes det engasjement, mener Stuve.. Uten stemmerett.. Det største  ...   særlig rom for å styrke utdanningene innenfor dagens ramme på tre år.. Etter forslag fra FO-studentene på Høgskolen i Lillehammer, som Stuve leder, kom det inn et tilleggsavsnitt om også å holde døra åpen for et lengre utdanningsløp.. Må huske brukerne.. Selv er Stuve åpen for et lengre løp dersom det er til beste for brukeren av tjenestene.. – Vi må hele tiden huske på at det er de det handler om: brukerne, brukerne, brukerne.. Og så må vi ha åpen debatt om hva som er hensiktsmessig for dem.. Det er dumt om dette blir en intern kamp i FO.. Debatt er det som fører verden framover, fastslår Stuve.. Han har vært aktiv i FO-studentene siden han begynte på høgskolen og sitter i ungdomsutvalget i LO Oppland.. I FO får han dyrket interessen for fagforeningsarbeid i tillegg til arbeidet med fagutvikling og bedre tjenester i velferdsstaten.. Glad og stolt.. Stuve valgte sosionomstudiet fordi det åpner mange jobbmuligheter tett på mennesker.. Etter nyttår skal han i praksis i Ringerrike fengsel.. 2010 blir et spennende år, med studier, praksis, organisasjonsarbeid og FO-kongress, tenker han.. – Dette er stort.. Jeg er glad og stolt over å bli valgt.. Og jeg gleder meg virkelig til å komme i gang, og til å samarbeide med styret.. Sammen skal vi gjøre en god jobb, avslutter Stuve..

  Original link path: /nyheter/article4719419.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Presset øker i utdanningsdebatten | fontene.no
  Descriptive info: Hver profesjon må selv vurdere sin kompetanse og sine begrensninger, mener Olav Sanness Vika (t.. v) og Gudmund Rype (t.. h.. ).. Presset øker i utdanningsdebatten.. – Andre profesjoner kommer inn i barnevernet og stiller spørsmål ved vår kompetanse.. Det krever større bevissthet om egen profesjon, mener landsstyrerepresentant Gudmund Rype.. Publisert 12.. 06.. 2009 kl 15:12 Oppdatert 06.. 2009 kl 13:34.. - Jeg tror vi når best fram med en felles stemme, sier forbundsleder Randi Reese.. - Vi er gode nok, det er rammebetingelsene våre som er for dårlige, mener John-Ole Jørgensen.. Vil utrede turnusår.. Vil ha fem års utdanning.. Rype er en av flere landsstyrerepresentanter som forsvarte profesjonenes selvstendighet i utdanningsspørsmål da utdanningspolitikk nok en gang stod på dagsorden i landsstyret denne uka.. – Presset utenfra øker.. Det stiller nye krav til oss.. Vi må være bevisste på hvem vi er og hva vi kan, sa Gudmund Rype, representant fra FO Buskerud, under møtet i Stockholm.. – Vi må høre på råd om hva verden venter av oss, fastslo Rype.. – Felles mål på tvers av profesjoner er bra når behovene er like, men det kan ikke være et mål i seg selv, sa FOs 2.. nestleder Kjetil A.. Ostling.. Han mener FO forlater profesjonstankegangen dersom behovet for en felles stemme veier tyngre enn profesjonenes vurderinger av behov i eget fagfelt og egen utdanning.. – Har bare gjort jobben vår.. Debatten om utdanningenes lengde og kvalitet ble aktualisert i FO i fjor høst da Seksjonsrådet for barnevernpedagoger i sin utdanningspolitiske plattform vedtok å gå for en femårig master som grunnutdanning.. Debatten har etter hvert blitt krevende for forbundet.. Den avdekker uenighet både om utdanningspolitikk og om profesjonenes selvstendighet.. På den ene side gir FOs vedtekter seksjonsrådene et særlig ansvar for utdanningsspørsmål, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre yrkesfaglige spørsmål.. På den annen side legger ikke forbundsleder Randi Reese skjul på at hun synes det er utfordrende at et av de tre seksjonsrådene går sine egne veier i utdanningspolitikken.. – Seksjonsrådet for barnevernpedagoger har bare gjort jobben sin.. Vi har vært tidlig ute og forholdt oss aktivt til en debatt som pågår der ute helt uavhengig av FO, sa seksjonsrådsleder for barnevernpedagogene, Kjetil A.. Nå aller aldri.. Han oppfatter Befringutvalgets innstilling som en gavepakke til utsatte barn og unge og skulle gjerne hatt er mer tydelig og ambisiøst FO-fellesskap i ryggen i denne saken.. – Denne NOU-en åpner en dør for å realisere mål.. Det er 20 år til neste gang det kommer en offentlig utredning om barnevernet.. Det er nå vi griper den sjansen, eller vi lar være, sa Ostling.. Olav Sanness Vika, landsstyrerepresentant fra FO Vestfold, mener at profesjonene ikke har, og ikke skal ha, kompetanse til å vurdere hverandres utdanning og kompetanse.. Hver av profesjonene må erkjenne sin  ...   har bare gjort jobben sin, mente hun.. – Vi har innhentet synspunkter fra barnevernpedagogene om utdanning, praksis og krav i feltet.. De sier at de ikke er gode nok.. Da er vi nødt til å høre på dem, påpekte Pettersen.. Gode nok?.. Og debatten om hva som er godt nok fortsatte også på dette landsstyremøtet.. Seksjonsrådet for barnevernpedagoger.. og.. Befringutvalget.. konkluderer klart med at utdanningene er utilstrekkelige.. De fleste synes enige om at utdanningen med fordel kan bli bedre.. Atter andre mener den er god nok, men at rammebetingelsene i praksisfeltet ikke er gode nok til å utøve faget.. – Jeg vet ikke om dette har noe med selvtillit å gjøre, men jeg kan ikke skjønne at vi ikke skal være gode nok.. Vi må få på plass skikkelig normering og bedre rammebetingelser.. Det er mye viktigere enn å gjøre noe med utdanningene, sa John-Ole Jørgensen fra FO Telemark.. Jørgensen med flere advarte mot overdrevent fokus på egne svakheter og mener FO-ere må snakke mer om det de faktisk kan.. Andre minnet om at ambisjoner om å bli bedre ikke er ensbetydende med å være dårlig.. – Jeg vil at vi skal være kompetansekåte, ikke kompetansesvake, svarte Sanness Vika.. Delt om videreutdanning.. 60 prosent av FOs medlemmer tar videreutdanning.. Et lappeteppe som dekker over hull i grunnutdannelsen, mener seksjonsrådet for barnevernpedagoger.. Fornuftig påfyll av egen kompetanse tilpasset egen arbeidshverdag, mener andre.. Kjetil Ostling viste fram et ferskt avisutklipp der barnevernpedagogstudenter sa at de ikke kunne noe mer om rus enn før de begynte på studiet.. Rus er et tema som Befringutvalget foreslår å styrke i utdanningene.. – Vi får aldri en grunnutdanning som gir oss kunnskap om alt.. Selv har jeg jobbet med ruspasienter i flere år, og jeg tenker: Kan jeg noe om rus? Vel, jeg kan noe om relasjoner og om å se mennesket bak rusen, sa Randi Skavhaug fra FO Troms.. Gry Olsen fra Seksjonsrådet for vernepleiere mener det er feilslått å tenke at alle skal kunne alt.. – Det undergraver basiskompetansen vår og tverrfagligheten, sa Olsen.. Studentrepresentant Linn Helen Lothe påpekte at det ligger i begrepet grunnutdanning at studentene skal få et overblikk.. Enhver har ansvar for å oppdatere seg faglig og sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse til å møte kravene i sin jobb, sa Lothe.. Ulike kunnskapssyn.. Dette handler om ulike kunnskapssyn, mener 3.. nestleder og leder av seksjonsrådet for sosionomer, Mimmi Kvisvik.. Hun understreket behovet for å styrke sosialfagets rolle i utdanning og praksis.. Praksiskunnskap, relasjonell kompetanse, analytisk kompetanse og handlingskompetanse skal ligge til grunn for vårt arbeid, mener Kvisvik.. – Endringsarbeid, det er det som er jobben vår.. Til det trenger vi refleksjon og empati.. Vi blir ikke bedre av mer teori som vi ikke får tid til å bruke, mente John-Ole Jørgensen..

  Original link path: /arkiv/article4395798.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Vil ha fem års utdanning | fontene.no
  Descriptive info: I en fersk utdanningspolitisk plattform går Seksjonsrådet for barnevernpedagoger inn for en solid opprustning av studiet, aller helst til en femårig master.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. E-post.. Publisert 29.. 10.. 2008 kl 14:07 Oppdatert 06.. - Det er for stort gap mellom det studentene lærer og den kompetansen som kreves i arbeid med utsatte barn og unge.. Utdanningen må styrkes, fastslår Kjetil A.. Ostling, leder i Seksjonsrådet for barnevernpedagoger.. Foto: Mia Paulsen.. De siste årene har flere forskere og organisasjoner påvist et misforhold mellom det studentene lærer i løpet av utdanningen og den kompetansen som kreves i arbeidet med utsatte barn og unge.. – Vi ser at barnevernpedagoger etter endt utdanning opplever at en del kjernekompetanseområder ikke er jobbet grundig nok med, forklarer leder i Seksjonsrådet for barnevernpedagoger og andre nestleder i FO, Kjetil A.. Ambisiøse mål.. I den nylig vedtatte utdanningspolitiske plattformen heter det at barn og unge i marginaliserte livssituasjoner må vies mer oppmerksomhet, at utdanningen må gi økt kompetanse om konsekvensene av seksuelle overgrep, vold og trusler, og at utdanningen må gi bedre kunnskap om barn og unge med flerkulturell bakgrunn.. Ostling understreker at kravene om bedre kvalitet gjelder også dersom utdanningen forblir treårig.. Seksjonsrådet mener det er rom for forbedring innefor dagens utdanningsløp, men har  ...   i barnehage ikke aleine kan kvalifisere for å jobbe med utsatte barn og unge, forklarer Ostling.. Seksjonsrådet krever at studentene må ha minst to praksisperioder på minimum 12 uker, og at en av disse må være i barnevernet.. Ostling mener en utvidelse av barnevernpedagogutdanningen vil bidra til å gjøre studiet mer attraktivt i framtida.. – Befolkningen har generelt høyere utdanning, og vi ser at veldig mange av våre medlemmer tar videreutdanning.. Vi er ydmyke i forhold til at dette er et radikalt forslag, men et sted må vi begynne.. 40 års jubileum.. Seksjonsrådet har jobbet med den utdanningspolitiske plattformen i halvannet år.. Den er utformet på bakgrunn av høring i FO og andre organisasjoner som jobber for barn og unges interesser.. Spørsmålene om utdanningens nivå og lengde er nå aktualisert av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som utreder utdanning til arbeid i barnevernet.. Utvalget, som ledes av professor Edvard Befring, skal levere sin innstilling i april 2009.. Barnevernpedagogutdanningen er 40 år i år.. I løpet av de 40 årene er det utdannet 9 000 barnevernpedagoger her i landet.. Jubileet markeres 4.. desember på Høgskolen i Oslo med et seminar i regi av FO og Universitetsforlaget.. Den utdanningspolitiske plattformen, samt program for jubileumskonferansen finner du under knappen barnevernpedagog på FOs nettsider.. www.. fo..

  Original link path: /arkiv/article3885777.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Anbefaler turnusår og autorisasjon | fontene.no
  Descriptive info: Edvard Befring overrakte i formiddag ekspertutvalgets anbefalinger for utdanning til barnevern til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.. Foto: Tri D Nguyen.. Anbefaler turnusår og autorisasjon.. Autorisasjon pluss et turnusår med lønn på toppen av bacheloren.. Det foreslår Befringutvalget, som har vurdert utdanningene til barnevern.. Publisert 30.. 04.. 2009 kl 15:45 Oppdatert 06.. NOU 2009: 08 Kompetanseutvikling i barnevernet.. FO: - Et kompetanse- og statusløft.. – Det er ikke i tvil om at det i dag er høy kvalitet i utdanningene.. Men det er heller ingen tvil om at det er en uakseptabel stor variasjon i det som blir gjort av opplæring, sa leder av ekspertutvalget, Edvard Befring da han i formiddag overrakte NOU-en til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.. Farlig verden.. Befring understreket hvor krevende det er å arbeide i barnevernet og hvor viktig det er for både enkeltmennesker og for samfunnet at barnvernet har tilstrekkelig kompetanse til å forebygge og til å hjelpe barn og familier som trenger det.. – Utfordringene vil fortsette å øke.. Samfunnsutviklingen gjør at det rett og slett er veldig farlig å bli født inn i denne verden, mener Befring.. Må bruke mer penger.. Undervisningen skal holde høyere kvalitet, og det skal bli mer gruppe- og kasusorientert studieopplegg og veiledet praksis.. – Det har vært et stadig tilbakevendende tema i utvalgsarbeidet at rammefinansieringen av utdanning til barnevern er altfor dårlig.. At de som utdannes til å stå i noen av de aller mest krevende konfliktene i vårt samfunn, er nederst på stigen når det gjelder finansiering, det er  ...   få autorisasjon, mener utvalget.. De foreslår en ordning med resertifisering av autorisasjon, hvor det stilles krav om jevnlig faglig oppdatering og utvikling.. Forskningsbasert og praksisnær.. Utvalget anbefaler å løfte barnevernets profesjonelle kompetanse til et akademisk nivå og stille større og mer forpliktende krav til hva en bachelorutdanning i barnevern skal inneholde.. Utdanningen skal være både forskningsbasert og praksisnær.. Mens det i dag er store variasjoner mellom høgskolene, anbefaler utvalget nasjonale krav til grunnutdanningene.. Ekspertutvalget har ikke differensiert mellom sosionom- og barnevernpedagogutdanningen, men anbefaler å sikre en felles innholdsdel 14 obligatoriske emneområder.. 14 obligatoriske emner.. Utvalget konkretiserer hvordan utdanningsinstitusjonene kan sikre at framtidas barnevernarbeidere har bedre kompetanse.. – Det blir litt meningsløst å bare si at vi trenger mer kompetanse.. Derfor har vi konkretisert dette i 14 obligatoriske emneområder, sier Befring.. Blant de 14 er kunnskap om barnevernet, velferdsstaten og rettighetene til barn og unge, det juridiske grunnlaget, barn og unges arenaer, forebyggende arbeid, omsorg, utvikling og køring, institusjonsarbeid, forskningsmetode og etikk for forskning.. Bedre samspill.. For enkelte oppgaver i barnevernet må det stilles krav om gjennomført masterutdanning, konkluderer utvalget.. Befring understreker at master og doktorgrad i barnevern må utvikles i de fagmiljøene som tilbyr bachelorutdanning.. – Bedre samspill mellom praksis, utdanning og forskning er veldig viktig.. Premissen for forskning og utdanning ligger i praksisfeltet, påpeker Befring.. For å samordne utdanningene og bidra til høyere kvalitet, foreslås et nasjonalt fagråd for barnevernfeltet.. Utvalget foreslår at 20 prosent av studieplassene forbeholdes menn og at utvikles en nasjonal strategi for å øke antall studenter med innvandrerbakgrunn..

  Original link path: /arkiv/article4299071.ece?service=print
  Open archive

 • Title: FO vil utrede turnusår | fontene.no
  Descriptive info: FO er begeistret for Befringutvalgets ambisjoner, men mener noen av forslagene må utredes grundigere.. Her fra overleveringen til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfelt.. Til høyre professor Edvard Befring.. Foto: Tri D.. Nguyen.. FO vil utrede turnusår.. Befringutvalgets forslag om feltautorisasjon er et blindspor, mener FO.. Men holder døra på gløtt for et turnusår etter grunnutdanningen.. 2009 kl 14:31 Oppdatert 06.. FOs uttalelse.. Dette er klart etter at landsstyret i to dager har diskutert utdanningspolitikk.. Ekspertutvalget som har vurdert utdanning til barnevern,.. , anbefaler et turnusår på toppen av den treårige bachelorutdanningen.. Utvalget vil også ha autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer som jobber i barnevernet.. Den autorisasjonsordningen som beskrives i den nylig framlagte NOU-en er en feltautorisasjon, en godkjenningsordning for arbeid i barnevernfeltet.. Dette i motsetning til FOs mangeårige krav om en profesjonsautorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer, uavhengig av arbeidsfelt.. Mulig brekkstang.. 2.. Ostling argumenterte for at FO sekundært kan gå inn for en.. feltautorisasjon.. Han mener denne igjen kan brukes som brekkstang for å få på plass den.. profesjonsautorisasjonen.. forbundet har krevd i 33 år.. Men resten av den politiske ledelsen advarte sterkt mot å åpne for feltautorisasjon.. De viser til at Helsedirektoratet i fjor gikk inn for en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernpedagoger, og mener FO må holde fast på sitt opprinnelige krav.. – Med helsedirektørens støtte i autorisasjonskravet er vi nærmere målet enn noen gang.. Den muligheten må vi ikke skusle bort, sa Randi Reese.. Flere av landsstyrerepresentantene påpekte at en autorisasjon du mister når du går ut av barnevernfeltet vil gjøre det vanskelig for sosionomer og barnevernpedagoger å bytte jobb.. – Feltautorisasjon hindrer ikke at barnevernpedagoger kan jobbe andre steder, det gir bare  ...   å lette overgangen fra utdanning til yrkespraksis.. Veiledning, introduksjonsprogram og differensiert ansvars- og oppgavemengde må også vurderes, mener FO.. Og legger i sin uttalelse til at nyutdannede må skjermes fra de aller mest komplekse og konfliktfylte oppgavene.. Et eventuell turnusordning må defineres som arbeid, utløse lønn på bachelornivå og gi lønnsansiennitet, anbefaler FO.. Den samlede kompetansen.. I.. uttalelsen.. fra landsstyret heter det at FO stiller seg bak ambisjonene om kompetanseløft for barnevernet og i hovedsak støtter Befringutvalgets anbefalinger.. FO presiserer at både barnevernpedagoger og sosionomer skal jobbe i barnevernet også i framtida.. «Noen tolker Befringutvalget slik at utvalget mener det er ønskelig å satse på en utvikling av barnevernpedagogutdanningen med det siktemål at denne skal være enerådende innen barnevernsfeltet», skriver FO i sin uttalelse.. FO tolker ikke Befringutvalget på denne måten, men ser det likevel nødvendig å understreke at de to profesjonenes nødvendige plass både i det kommunale barnevernet og i institusjonene.. Etterlyser familieperspektiv.. De 14 obligatoriske emneområdene Befringutvalget foreslår vil gi viktig kunnskap for arbeid i barnevernet, mener FO.. Forbundet mener imidlertid at ekspertutvalget ikke legger tilstrekkelig vekt på familiens levekår, boforhold, arbeidsledighet og fattigdom.. «Fagkunnskap, metoder og ferdigheter for å bistå familier i å styrke sine levekår er lite betont i Befringutvalgets rapport.. Denne kompetansen er viktig å styrke i sosionomenes bidrag i barnevernet», heter det i landsstyrets uttalelse.. Bedre betingelser.. Befringutvalget anbefaler å løfte utdanningene til barnevern ut av laveste finansieringskategori og ønsker langt bedre samspill mellom praksisfelt, høgskoler og forskningsmiljøer.. Slike ambisjoner vekker begeistring i FO.. Forbundet minner imidlertid om at ikke bare utdanningsinstitusjonene, men også barnevernet, trenger bedre økonomiske rammer.. Rammebetingelser for yrkesutøvelsen har fått for liten oppmerksomhet i NOU-en, mener FO..

  Original link path: /arkiv/article4395648.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Kutt ble til økning | fontene.no
  Descriptive info: UREDD: Ungdomskonsulent Øystein Bryde tok sjansen på å si fra offentlig om svikt i prioritering av barne- og ungdomsarbeid.. Foto: Torbjørn Olsen.. Kutt ble til økning.. Ungdomskonsulent Øystein Bryde i Lillehammer brukte avisa og meldte fra om at planlagte kutt i ungdomssektoren var uakseptable.. Han ble hørt.. Mia Paulsen, Fontene.. Publisert 23.. 2010 kl 14:02 Oppdatert 23.. 2010 kl 14:22.. Uredde stemmer.. FO ønsker å sette søkelys på svikt i velferdsstaten.. På forbundets kongress, som starter i morgen, vil delegatene diskutere hvordan de kan mobilisere medlemmene til å bli uredde stemmer i denne kampanjen.. Hensikten er å styrke velferdsstaten med utgangspunkt i FOs yrkesetiske retningslinjer, prinsipprogram og handlingsprogram.. I forbindelse med Uredde stemmer har FO dessuten bedt Fafo utrede velferdspolitiske utfordringer under tittelen Nye velferdssignaler, som er en oppfølging av en tilsvarende utredning som ble presentert i 1994.. Har det skjedd kvalitative endringer i velferdspolitikken de siste 15 åra? spør FO.. Bakgrunnen er blant annet debatter om brukermedvirkning, arbeidslinja og New Public Management, og temaene som utredes spenner over stor deler av det velferdspolitiske området.. Forbundet har i mange år jobbet systematisk for å påvirke helse- og sosialpolitikken, og har blant annet utviklet et helse- og sosialpolitisk påvirkningskurs som inngår i verktøykassa for kampanjen.. Hans offentliggjøring førte til at administrasjonen trakk forslaget om å kutte 0,5 millioner og i stedet økte innsatsen til barn og unges fritidsaktiviteter med 0,5 millioner kroner.. — Fortsatt trengs det 1,5 millioner for at kommunen skal komme opp på gjennomsnittsnivå, og jeg håper politikerne bevilger disse pengene når de ser hvordan rådmannsgruppa endret syn, sier Bryde.. Sist — igjen?.. Det var april, og administrasjonen hadde atter en gang foreslått å spare penger ved å kutte i barne- og ungdomsarbeid.. Det var ikke første gang, og etter ti år satte barnevernpedagogen foten ned.. -Skal barn og ungdom komme sist igjen? spurte Bryde over en helside i lokalavisa Gudbrandsdalen Dagningen.. Bruker mindre.. — Forebyggende barne- og ungdomsarbeid har vært nedprioritert i Lillehammer i mange år, og jeg hadde tatt det opp ved flere anledninger.. Vi bruker mindre enn andre Mjøs-kommuner både på fritidsaktivitater for barn og unge og på inkluderingsarbeid med barn fra minoritetsfamilier, sier Øystein Bryde.. Han viser til klare tall i Kostra-statistikken hvor Lillehammer ligger godt under nabokommunene.. Lite kriminalitet.. Kanskje er noe av grunnen til den lave prioriteringen at Lillehammer har hatt lite  ...   var til stede.. —De sa at dette ikke var noe de hadde ønsket at jeg gjorde, men at det var et ryddig innlegg.. Jeg synes de tok det på en grei måte.. Tatt opp flere ganger.. Øystein Bryde mener det har vært en fordel at han kunne dokumentere å ha tatt opp saken mange ganger med rådmannsgruppa før han gikk ut offentlig.. Dessuten var det viktig å ikke henge ut enkeltpersoner i administrasjonen.. — Men jeg ble overrasket over at de var negative på min egen avdeling, og det var tøft å bli sett skjevt på der.. Desto mer oppløftende var den støtten jeg fikk fra andre, sier Øystein Bryde.. Oppmuntring.. Han forteller at det kom oppmuntring fra både kolleger og brukere.. Også FO Oppland, hvor han er organisert, sendte blomster og rosende ord.. De skrev også et avisinnlegg.. Det betydde mye for ham.. Øystein Bryde mener det er viktig for de demokratiske prosessene at ansatte har anledning til å si fra når det er mangler ved tjenestene, særlig slike tjenester hvor brukerne kan ha problemer med å bli hørt.. Nådde ikke fram.. — I vårt tilfelle kan det se ut som om kunnskapen om manglene ved tjenestene ikke var nådd fram til politikerne.. Da er det udemokratisk å ikke gjøre noe, mener Øystein Bryde.. Som FO-medlem mener Øystein Bryde det er viktig at FO setter i gang et prosjekt for å mobilisere uredde stemmer om svikt i tjenestene.. — Forsiktige.. — Vi er for forsiktige med å ta debatter offentlig.. Mange opplever kanskje at de ikke har tid til å sette seg inn i sakene.. Jeg har vært så heldig å ha 50 prosent permisjon i forbindelse med mitt master-studium.. — Hvordan blir man en modig stemme?.. Interesserte studenter.. — Det hjelper med noen års erfaring og et godt miljø rundt seg.. Dessuten bør utdanningene arbeide mer med dette.. Selv ble jeg invitert til Høgskolen i Lillehammer etter dette, og studentene viste stor interesse, forteller Bryde.. Han minner om at barn og unge ifølge FNs barnekonvensjon har rett til meningsfylt aktivitet på fritiden, og at barnevernloven stiller krav om at alle kommuner skal jobbe forebyggende mot barn og ungdom.. Dessuten skal ungdom høres i saker som gjelder dem.. — Jeg er glad for at FO er med i Ungdomslovalliansen, som arbeider for å sikre dette, sier Øystein Bryde..

  Original link path: /nyheter/article5392532.ece?service=print
  Open archive

 • Title: - Debatt, takk! | fontene.no
  Descriptive info: Utdanningspolitikk spås å bli en av de store diskusjonene på FO-kongressen, som begynner i dag.. Her fra forrige kongress, i 2006.. Foto: Erik Norrud.. - Debatt, takk!.. En felles utdanningspolitikk blir helt feil i et forbund med ulike profesjoner, mener FO Vestfold.. De stiller på kongressen med en alternativ utdanningspolitisk plattform.. Publisert 24.. 2010 kl 09:27 Oppdatert 24.. 2010 kl 09:37.. Snart ny FO-ledelse.. Nytt prinsipprogram.. - Vi har laget denne fordi vi mener landsstyrets plattform er altfor generell, forklarer fylkesleder Annicken Beckstrøm.. Mens landsstyrets plattform gjennomgående omhandler alle FO-utdanningene, har FO Vestfold skrevet inn spesifikke avsnitt om barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere.. Ulike utviklingsbehov.. Delegasjonen fra Vestfold mener FOs politikk må gjenspeileprofesjonenes særegenheter, og beskriver utviklingsbehovene for de fire FO-utdanningene som nokså ulike.. Mens vernepleierene opplever rimelig godt samsvar mellom utdanning og kompetansekrav, er sosionom- og barnevernpedagogutdanningen mer mangelfull, ifølge Beckstrøm.. - Ikke farlig å være uenige.. Hun håper avdelingens alternative plattform vil bidra til bred og åpen debatt.. -- Vi må  ...   det nødvendig for FO å ta tydelig stilling, forklarer Beckstrøm.. - Vår plattform har et preg av kamp.. Vi mener dette er en kamp FO må ta nå, i hele organisasjonen, sier hun.. Nedstemt i landsstyret.. Lignende forslag som Vestfold fremmer på kongressen har tidligere blitt nedstemt i landsstyret.. Da landsstyret behandlet saken, mente flertallet at FO står sterkest med en felles utdanningspolitikk, og at en utdanningspolitisk plattform skal bestå av overordnede prinsipper.. Dette er en god plattform for hele FO, og den stenger ikke for noen diskusjoner, konkluderte flertallet.. Mindretall mente at plattformen er for generell og vil kunne svekke FOs rolle som profesjonsforbund.. Hvis FO skal ha troverdighet og gjennomslagskraft, må forbundet ruste seg til å mene noe om profesjonenes ulike utfordringer, hevdet mindretallet.. Spørsmålet om hvor generell eller spesifikk FOs utdanningspolitiske plattform skal være, forventes å bli en av de store diskusjonene på kongressen, som begynner i dag.. Kongressen skal også vedta.. nytt prinsippprogram.. , lansere kampanjen.. og velge.. ny forbundsledelse..

  Original link path: /nyheter/article5393345.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Nytt prinsipprogram | fontene.no
  Descriptive info: - Vi står støtt på samme fundament som før, men er noe tydeligere på truslene mot velferdsstaten, betydningen av arbeidstidsordninger og FO-ere som politiske aktører, sier FO-leder Randi Reese.. Foto: Kai Jacobsen.. – Det nye prinsipprogrammet har samme verdiforankring som tidligere, men er mer spisset på viktige FO-saker, forteller forbundsleder Randi Reese.. Publisert 31.. 08.. 2010 kl 08:17 Oppdatert 31.. 2010 kl 08:23.. Utkastet til nytt prinsipprogram har kortere og avsnitt og flere utropstegn enn det forrige.. Nødvendigheten av å slåss mot New Public Management er tydeligere understreket.. Det samme er arbeidet mot menneskehandel.. «For FO er det særlig viktig å sikre at helse- og sosialarbeidere har kunnskap på dette området.. », heter det i utkastet som landsstyret skal behandle denne uka.. Trusler mot velferdsstaten.. – Prinsipprogrammet handler mye om å utvikle velferdsstaten for alle.. Markedstenkning, privatisering og konkurranseutsetting er på fremmarsj på mange av de arbeidsplassene FO-ere arbeider.. Når vi blir tydeligere på dette punktet, opplever jeg at vi er veldig på linje med medlemmene jeg møter ute, fastslår Reese.. En del av de rundt 170 forslagene FO-avdelingene har sendt inn til prinsipprogrammet, handler en del nettopp om markedsliberalismens trussel motvelferdsstaten.. FOs doble  ...   fast at rettferdig omstilling må ligge til grunn for de store samfunnsendringene som klimakrisen krever.. Både kvinne- og likestillingspolitikk.. Nytt er det også at prinsipprogrammet har både likestillings- og kvinnepolitisk kapittel.. Under likestilling tar forbundet til orde for et inkluderende samfunn med like rettigheter og muligheter for alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn og kultur.. Her nevnes et mål om å rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til FO-yrkene.. Under kvinnepolitikk omtales kvinners posisjon på arbeidsmarkedet, krav om heltid som rettighet, kvotering av kvinnelige ledere, likelønn.. Kampanjen Uredde stemmer sparkes i gang på kongressen, og dette prinsipprogrammet er tydelig på FO-ernes rolle som politiske aktører.. Den enkelte ansattes ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold i tjenestene er understreket.. Vi ønsker uredde stemmer.. Det betinger at vi som forbund tar godt vare på varslere.. Det må ikke bli sånn at den enkelte FO-er betaler prisen for å være en uredd stemme, sier Reese.. De aller fleste av forslagene fra organisasjonen anses ivaretatt av arbeidsutvalget.. Noen forslås oversendt landsstyret, og noen få er avvist.. Arbeidsutvalgets innstilling behandles av landsstyret denne uka, og endelig prinsipprogram vedtas av kongressen i november..

  Original link path: /nyheter/article5272089.ece
  Open archive

 • Title: Helsefarlige FO-jobber | fontene.no
  Descriptive info: TAR IKKE ANSVAR: ? Undersøkelsen viser at offentlige ledere ikke tar arbeidsmiljøet på alvor, sier forbundsleder Rigmor Hogstad.. Foto: Vibeke Liane.. Helsefarlige FO-jobber.. FOs medlemmer har blant de mest helsefarlige yrkene i Norge.. De har høyest sykefravær, har flest konflikter på jobben og er mest utsatt for omorganisering.. Vibeke Liane.. Publisert 11.. 2011 kl 09:22 Oppdatert 14.. 2011 kl 14:19.. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011.. De elendige arbeidsforholdene beskrives i rapporten «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011»som er utarbeidet av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt).. – Dette er alvorlig, det bekrefter at det har vært for liten fokus på arbeidsmiljøarbeidet i offentlig sektor, og da særlig innen helsesektoren, sier forbundsleder Rigmor Hogstad.. Hun presenterte undersøkelsen på tillitsvalgtsamlingen på Gardermoen tidligere i uken.. Hogstad vil ha en idédugnad blant de tillitsvalgte for finne ut hvordan de skal sett funnene i undersøkelsen på dagsorden lokalt og sentralt.. Mange langtidssyke.. Faktaboka slår det fast at FOs yrkesgrupper har det høyeste sykefraværet av alle yrkesgrupper.. – Vi har forholdsvis unge medlemmer så det kan skyldes graviditet, men det kan også skyldes andre forhold.. De skal vi analysere nærere, sier Hogstad.. Det er kun kvinnelige flygere og bussjafører som har et høyere legemeldt sykefravær.. 17 prosent av FOs yrkesgrupper angir at de har helseproblemer som skyldes jobben, og topper dermed statistikken.. De topper også statistikken over arbeidstakere som oppgir at de har hatt egenmeldt fravær som ikke skyldes jobben.. 65 prosent oppgir at de har hatt egenmeldt fravær, mot 42 prosent blant alle yrkesaktive.. Verktøy for handling.. Faktaboka gir en samlet beskrivelse av arbeidsmiljøeksponeringer, helseproblemer som skyldes forholdene på jobben.. Nivået på sykefravær og uføretrygding etter kjønn, alder og yrkes- og næringsgrupper er også dokumentert.. 144 barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er med i undersøkelsen.. «Vi ønsker å fokusere på utsatte grupper der potensialet for forebygging og forbedring av arbeidsmiljøet er størst.. Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 vil være til nytte for myndighetene, tilsyn, partene i arbeidslivet og befolkningen  ...   barnevernreformen og sykehusreformen har vært gjennomført helsevesenet i perioden undersøkelsen ble gjort.. I tillegg kommer omstillinger i kommunene og på arbeidsplassene.. Hele 40 prosent av de intervjuede i FO yrkene hadde vært gjennom omstilling i perioden fra 2006 til 2009.. 20 prosent av dem hadde opplevd nedbemanning.. – Medlemmene våre forteller oss at de opplever stor utrygghet og slitasje i forbindelse med omstillinger og nedbemanninger.. Og de strekker seg langt for å gi et godt tilbud til brukerne, ofte veldig langt.. Det høye sykefraværet bekrefter det, mener Hogstad.. Sterke følelser og angst.. De emosjonelle belastningene er også høye.. 40 prosent rapporterer om emosjonelle belastninger og over 60 prosent må forholde seg til sterke følelser på jobben.. Over 25 prosent har vært plaget av angst, nervøsitet og/eller nedtrykthet, depresjon den siste måneden.. – De ansatte gjør alt som er i sin makt for å gi brukerne et godt tilbud, og de strekker seg så langt at det går på helsa løs, sier Hogstad.. Mystiske konflikter.. Overraskende nok topper barnevernpedagogene, sosionomene og vernepleierne statistikken over konflikter på arbeidsplassen.. 16 prosent opplever ofte eller av og til ubehaglige konflikter på jobb.. Det er seks prosent mer enn gjennomsnittet i undersøkelsen.. Forbundslederen mener dette er dette et mysterium.. – Hvorfor klarer vi rett og slett ikke å snakke sammen.. Vi står ofte i konfliktfylte situasjoner med klientene fordi vi har jobber som innebærer makt og myndighet overfor mennesker i sårbare livssituasjoner.. Det håndterer vi godt.. Men når det oppstår problemer i forhold til kolleger og ledere så blir det konflikt.. Er det fordi vi ikke greier å si i fra, eller være tydelige.. Dette burde vi kunne, sier Hogstad.. Vil lage konfliktverktøy.. Hun ønsker å finne ut mer om dette.. – Hvis vi vet hvorfor det er sånn, så kan vi utvikle ledelsesverktøy.. Vi må ha en kultur på arbeidsplassene som motvirker disse konfliktene.. Det er et lederansvar og mange ledere er medlemmer i FO, sier Hogstad..

  Original link path: /nyheter/article5803743.ece?service=print
  Open archive •  


  Archived pages: 697