www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Setter dobbeltdiagnose på gata | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. GATENÆRT: Klinikerne i rusbehandling og psykiatri bør heller ut på gata og møte narkomane der de er enn å behandle dem på dyre sengeposter, mener ledelsen for psykiatrien ved Diaki\onhjemmet sykehus, som dermed sparer 40 millioner kroner for Helse Sør-Øst.. Bildet viser avlagt brukerutstyr på Tøyen Senter i Oslo.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Setter dobbeltdiagnose på gata.. Det er bedre samfunnsøkonomi å møte rusavhengige psykiatripasienter ute på gata enn å legge dem inn.. Det mener overlege Jan Fredrik Andresen, som legger ned Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD).. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 13.. 01.. 2012 kl 10:21 Oppdatert 24.. 2012 kl 09:06.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose.. Etablert 2007 under opptrappingsplanen for rusfeltet.. Underlaget Diakonhjemmet sykehus i Oslo.. Eneste spesialenhet dedikert rus- og psykiatripasienter i Oslo.. Har behandlet 179 pasienter.. Legges ned 2012.. LES OGSÅ.. Ofrer tungvekterne.. Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) legges ned.. – Rus- og psykiatripasienter blir systematisk diskriminert, sier Bent Høie (H).. 11.. 12 - 11:43.. Helse Sør-Øst har pålagt det psykiatriske tilbudet ved Diakonhjemmet sykehus å kutte 40 millioner kroner i år.. Det betyr at Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) legges ned i mars.. De gode resultatene enheten har oppnådd for tungt rusavhengige med psykiatriske diagnoser er ikke nok til å forsvare videre drift.. – Når man, som ved TEDD, i enkelte tilfeller bruker mange måneder på å skaffe pasientene bolig, og tilstøtende tjenester melder at nå bor pasienten på TEDD, så er vi ute å kjøre i forhold til samfunnets ressursbruk på denne gruppen.. Man skal ikke bo på sykehus, sier psykiater Jan Fredrik Andresen, som leder voksenpsykiatrien ved Diakonhjemmet sykehus.. Sparer millioner.. – Vi må ned i kostnadsnivå, og døgndrift er dyrere enn å drive polikliniske tjenester (dagtilbud, journ anm.. )  ...   og fikk stabilisert livssituasjonen nok til å skaffe seg egen bolig.. – Jeg har lyst til å skrike.. Hvorfor skal det alltid gå ut over vår gruppe? Her var endelig et sted som var genialt for oss.. Jeg skjønner ikke hvorfor de gidder å bruke så mye penger på å bygge opp dyre behandlingsplasser, og så vips er de borte, sier Eline Simonsen Haga.. Les hele intervjuet med henne i Fontene nummer 1.. På med uteskoene.. Andresen forsikrer at Haga og alle andre med dobbeltdiagnose i bydelene Diakonhjemmet har ansvar for fortsatt skal få spesialistbehandling.. Det skal skje gjennom omfordeling av de resterende sengeplassene i voksenpsykiatrien og mer robuste ambulante tjenester i samarbeid med førstelinja, ifølge seksjonsoverlegen.. – Klarer vi det, er det en vinn-vinn-situasjon, sier Andresen.. – De ansatte ved TEDD sier nedleggelsen og de varslede oppsigelsene betyr at fagmiljøet på dobbeltdiagnose nå forsvinner.. Blir det like lett å nå fram til pasientene på hospits, på Plata og liknende steder?.. – Færre hoder og hender gjør noe med tjenestetilbudet.. Men flere av de som har vært ansatt ved TEDD vil heldigvis fortsette å jobbe i andre deler av vår virksomhet, både i de polikliniske og de ambulerende tjenestene.. Det er bare en bra ting at spesialisthelsetjenesten får på seg uteskoene.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 11:21:32 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 11:20:30 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5880721.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Ofrer tungvekterne | fontene.no
  Descriptive info: KVALITETSBEVISST: Penger er ikke alt som trengs for å sikre gode behandlingstilbud i rus- og psykiatrifeltet, bedyrer helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (A).. Foto: Tri Nguyen Dinh.. Publisert 11.. 2012 kl 11:43 Oppdatert 19.. 2012 kl 11:02.. 13.. 12 - 10:21.. Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnose (TEDD) har siden oppstart i 2007 vært eneste fagmiljø med spesialoppdrag å hjelpe tungt rusavhengige med alvorlige psykiatriske diagnoser.. Men 1.. mars stenger TEDD dørene.. – Konsekvensen er at syke, redde mennesker kan bli gående ute uten å få hjelp.. Vi ansatte kan kanskje ta med oss individuell kompetanse videre.. Men TEDD-miljøet opphører, inkludert en felles idealisme jeg ikke har opplevd andre steder, sier psykologspesialist Pia Wiig, medlem av ledergruppa ved TEDD.. Ofrer tungvekt-klassen.. Helse Sør-Øst har pålagt psykiatrien ved TEDDs morenhet, Diakonhjemmet sykehus i Oslo, en innsparing på 40 millioner kroner.. Hele 28 stillinger forsvinner fra psykiatrien ved sykehuset.. Kuttet rammer døgnpostene hardest, deriblant TEDD, som legges ned.. Spisskompetansen på dobbeltdiagnose spres for alle vinder, advarer.. Fagrådet innen rusfeltet i Norge.. Dermed ofres nå de behandlerne som ser ut til å ha nådd fram til de aller tyngste ruspasientene, pasienter som ikke ser ut til å ha nytte av «ordinær» tverrfaglig spesialisert rusbehandling.. – Mister ryggdekningen.. – Uten muligheten til å legge inn rusavhengige ved TEDD, mister de ambulante tjenestene ryggdekningen, sier Pia Wiig.. Å hjelpe folk mens de bor på hospits eller under en bru er ikke lett, påpeker behandleren.. For å nå en målgruppe som tidligere ramlet inn og ut av avrusning og rehabilitering, har TEDD basert seg på langtids innleggelser, integrert rus- og psykiatribehandling og tett ettervern.. Det har de  ...   ressursbruken vekk fra døgntilbud og med mer poliklinisk behandling.. Men det betyr ikke at (døgntilbud) ikke er viktig.. Det skal finnes døgntilbud, men jeg må komme tilbake til akkurat denne institusjonen.. Laila Dåvøy (KrF) var ikke fornøyd med det svaret.. – TEDD er et godt eksempel på tiltak som avvikles før det er etablert noe tilsvarende til å ta over.. Ifølge Fagrådet (innen rusfeltet i Norge, jour.. ) blir kompetansen spredt for alle vinder.. Tror og håper ministeren likevel at tilbudet blir det samme? spurte Dåvøy.. –Dette er en pasientgruppe som ikke vil forsvinne.. Når det skjer endringer, må det føre til at tilbudet blir bedre, ikke dårligere.. Vi har kunnet behandle flere poliklinisk istedenfor gjennom døgnbehandling, svarte ministeren.. – Systematisk diskriminering.. Helse Sør-Øst har ikke varslet om hvilke tilbud som skal erstatte TEDD, bare at eksisterende sykehustilbud og akutte tjenester fortsatt står til de rusavhengiges rådighet.. Ifølge Helse Sør-Øst skal de 40 millioner kronene brukes til å bygge opp likeverdige tilbud andre steder i helseregionen.. – Rus- og psykiatripasienter blir systematisk diskriminert til fordel for somatiske pasienter, sa Bent Høie (H) i spørretimen i dag.. Strøm-Erichsen vedgikk at det er et stort fokus på kreftpasientene.. Høie er svært skuffet over at regjeringen for 2012 har fjernet prioriteringen av rusavhengige i helsebudsjettet.. – Økte budsjetter er ingen garanti for økt kvalitet, svarte Anne-Grete Strøm-Erichsen.. Hun viste til at ruspasienter gjennom samhandlingsreformen skal få bedre oppfølging i kommunehelsetjenestene.. – Heller ikke i samhandlingsreformen gis kommunene insentiver til å prioritere rus- og psykiatripasienter.. Mens de ilegges bøter for å bryte behandlingsfristene for somatiske pasienter, gjelder ikke det ruspasientene, innvendte Høie..

  Original link path: /nyheter/article5877826.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Regjeringen reklamerer for institusjon | fontene.no
  Descriptive info: Husabøryggen boliger i Stavanger skal bygges fra høsten 2011.. Har til sammen 24 boliger hvorav 16 for utviklingshemmede og 8 for rus- og psykiatripasienter.. Prosjektet mottar husbanktilskudd og er del av regjeringens satsing på passivhus.. Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter as.. Regjeringen reklamerer for institusjon.. Klimakrisen overskygger boligkrisen blant utviklingshemmede.. Det skulle en tro når en leser om prosjektet Framtidens byer på Regjeringen.. Eirik Dahl Viggen.. Publisert 14.. 09.. 2011 kl 11:03 Oppdatert 14.. 2011 kl 15:38.. - Selv med inndeling i ulike fløyer strider bofellesskapet på Husabøryggen mot reformen, mener FOs Cato B.. Ellingsen.. Den vriene byggeboomen.. Politikerne samlokaliserer brukere over en lav sko.. Demente, utviklingshemmede, ruspasienter og personer med psykiatriske diagnoser får sine egne annerledesland i utkanten av kommunene våre.. 14.. 11 - 10:34.. På topp av Miljøverndepartementets oversikt over klimavennlige byggeprosjekter presenteres Husabøryggen bofellesskap, et byggverk bestilt av Stavanger kommune.. Det skal bli hjem for ikke mindre enn 16 psykisk utviklingshemmede og åtte beboere med rus- og psykiatridiagnoser.. Inn på korridoren.. Regjeringen godkjente byggeprosjektet i juli.. Plantegningene beskriver 16 «PUH-leiligheter» plassert langs korridorer fordelt på to avdelinger.. Noen meter unna er psykiatriavdelingen.. Statens Husbank vil ha bidratt med 15,5 millioner kroner i tilskudd når byggeprosjektet er ferdig.. – Husabøryggen skiller seg ikke fra andre bofellesskap som er bygget i Stavanger eller andre kommuner siden reformen.. Når Husbanken støtter byggingen, tar jeg det som en selvfølge at staten dermed finner prosjektene akseptable og innenfor reformens rammer, sier gruppeleder for Venstre og leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger, Per A.. Thorbjørnsen.. Ukjent for BLD.. – Dette var ukjent for meg, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) når Fontene spør hva han synes.. Ifølge den 20 år gamle ansvarsreformen skal bofellesskapene for utviklingshemmede  ...   boligkø.. Det er ekstremt lite ledig tomteareal i byen.. Tar selvkritikk.. Kostnadene går trolig ned ved å samle dette i én utbygging istedenfor tre.. Ved å samle to PUH-avdelinger, spares trolig noe i drift, selv om dette ikke var avgjørende.. Hva sier du til dem som mener dette er en institusjon?.. – Det kan jeg ha forståelse for, men det trenger ikke være negativt.. Selv om åtte ganger tre brukere samles, er fortsatt den enkelte brukeren i sentrum.. Jeg tar selvkritikk på at vi har vært for fiksert på bofellesskap-modellen.. Venstre tar derfor initiativ til å vurdere alternative boformer, inkludert en blanding av offentlig og privat drift, forsikrer lokalpolitikeren.. Samlesekk.. Retningslinjene som Husbanken sendte ut i 1993, tillot ikke såkalt kategoribygging, det vil si å bosette omsorgsbrukere sammen bare fordi de er annerledes.. Målet var å komme vekk fra gruppetenkingen en mente hadde preget HVPU-systemet.. – Vi er ofre for regjeringens sykehjemssatsing.. Kommunene bruker pengene til helse- og omsorg uten å skille mellom eldre demente og yngre mennesker med utviklingshemming, sier leder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).. Resultatet er, ifølge NFU-lederen, institusjonsaktige boligkomplekser for mennesker med svært ulike livsbetingelser og behov.. – Truer valgfriheten.. – Dette er å omgå reformen.. De som vil ha større boligkomplekser for utviklingshemmede bør heller jobbe for å endre Stortingets retningslinjer istedenfor å bryte dem, sier Cato B.. Ellingsen i FO-ledelsen.. Vernepleieren reagerer sterkt på plantegningene, også bruken av det utdaterte begrepet «PUH-avdelinger».. – Selv med inndeling i ulike fløyer strider bofellesskapet på Husabøryggen mot reformen.. Det er lett å anta at det truer brukernes valgfrihet når en kommune tilbyr leiligheter knyttet opp i slike store prosjekter, med den prestisje og ressursbruk det innebærer, sier Ellingsen..

  Original link path: /nyheter/article5736473.ece?service=print
  Open archive
 •  

 • Title: Den vriene byggeboomen | fontene.no
  Descriptive info: Bondihagen omsorgsleiligheter åpnet i 2007 i Fredtunveien 2 i Asker.. Bygningen er beregnet på 21 utviklingshemmede brukere, mens Stortinget på 1990-tallet (under Ansvarsreformen) satte en grense på fire beboere per byggeprosjekt.. 2011 kl 10:34 Oppdatert 07.. 10.. 2011 kl 12:26.. Sørvald bo- og behandlingssenter.. Vestlandsheimen.. Vatnekrossen boliger.. Foto: NFU Sandnes.. Pårørende fyrer opp ansvarsreformen.. Professor Jan Tøssebro tildeler NFU poeng for å ha fått reformen for utviklingshemmede tilbake på Stortingets avtalebok.. 11.. 11 - 16:08.. Regjeringen reklamerer for institusjon.. 11 - 11:03.. Vil stramme inn.. 11 - 11:01.. Ut av redet.. Staten plasserer utviklingshemmede på sykehjem.. 06.. 11 - 13:55.. I 1989, før Ansvarsreformen, hadde den gjennomsnittlige institusjonen i HVPU (Helsevern for psykisk utviklingshemmede) 23 beboere.. Etter reformen sendte Husbanken ut et rundskriv (HB-1255, 1.. 7.. 1993) med hovedkrav til de nye boligene for utviklingshemmede: Både bofellesskap og bokollektiv skal fortrinnsvis huse toppen fire beboere.. I strid med kravene.. Det heter videre at det på et begrenset tomteareal kan bo inntil seks personer.. Boligene skal lokaliseres i et vanlig bomiljø.. Konsentrasjon av boliger for mennesker med spesielle hjelpebehov, såkalt kategoribebyggelse, skal unngås.. I planleggingen må en dessuten unngå at bygningen får et kategoripreget utseende av typen «liten institusjon», fortsetter rundskrivet.. Husbanken forklarer også at tidligere HVPU-institusjoner ikke har en boligstandard som er i samsvar med  ...   avlastningsplasser.. Husbankstøtte: 2,5 millioner kroner under Opptrappingsplan for psykisk helse.. åpnet i november 2010 i Sørum kommune.. Bygningene har 54 plasser hvorav 30 sykehjemsplasser, 10 plasser for psykisk syke, åtte for funksjonshemmede og seks avlastningsplasser for barn.. Husbankstøtte: 39 millioner kroner under Omsorgsplan 2015.. i Sandnes kommune sto ferdig i 2009 og huser 12 utviklingshemmede og 12 rus- og psykiatripasienter.. En institusjon, hevder Norsk Forbund for Utvikingshemmede (NFU), som i 2010 saksøkte kommunen for brudd på Ansvarsreformen.. Etter forliket som ble inngått, forpliktet kommunen seg til å utrede om det var rett å samle såpass forskjellige brukere.. Kommunen har ennå ikke utlyst anbudskonkurranse for evalueringen, og NFU anser dermed forliket som brutt.. Husbankstøtte: 7,5 millioner kroner.. Bondihagen omsorgsleiligheter.. åpnet i 2007 i Asker kommune.. Bygningen er hjem for 21 utviklingshemmede.. Husbankstøtte: 4,4 millioner kroner under Handlingsplan for eldre og boligtilskudd til utleieboliger.. Husabøryggen boliger.. bygges høsten 2011 i Stavanger og blir hjem for 16 psykisk utviklingshemmede og åtte rus- og psykiatripasienter.. Husbankstøtte:15,5 millioner kroner.. i bydel Åsane i Bergen var en av de største sentralinstitusjonene under HVPU-systemet.. Den var i drift fra 1964 til 1996 og hadde på det meste 400 utviklingshemmede beboere.. Bergen kommune og Helse Vest har tatt i bruk bygningene, hvor det offentlige nå samlokaliserer rundt 50 utviklingshemmede, bostedsløse med rusproblemer og psykiatripasienter..

  Original link path: /nyheter/article5736414.ece
  Open archive

 • Title: Krever sosial profil | fontene.no
  Descriptive info: Muntert mellom partene før alvoret startet.. Fra v: Ole Jacob Knudsen, Akademikarne, Sigrun Vågeng, KS, Mimi Bjerkestrand, Unio, Jan Davidsen, forhandlingsleder LO Kommune, Gunn Olander YS Kommune, og forhandlingsleder i KS, Per Kristiand Sundnes.. Foto: Per Flakstad.. Krever sosial profil.. Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraft, kvalitet og rekruttering.. Kommunale vikarer i stedet for innled arbeidskraft er også viktig for oss, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune.. Monica Schanche, Fagbladet.. Profil.. Publisert 29.. 03.. 2012 kl 09:00 Oppdatert 19.. 04.. 2012 kl 10:07.. Jan Davidsen presenterte tariffkravene fra LO-forbundene i kommunesektoren klokka ni i dag.. LO Kommune.. LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av vel 200.. 000 arbeidstakere og består av FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere) MFO (Musikernes fellesorganisasjon), SL (Skolenes landsforbund), EL IT, Fellesforbundet og Fagforbundet.. Hele og faste stillinger, økt ubekvemstillegg og uttelling for kompetanse.. Det var noen av hovedpunktene da LO-forbundene i kommunesektoren i dag la fram sine krav i KS-oppgjøret.. Bedre kvelds – og helgetillegg.. KS ønsker et moderat lønnsoppgjør tilpasset en stram kommuneøkonomi.. LO Kommune vil sikre at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften, og vil ivareta de lavest lønte gjennom en sterk sosial profil.. Å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er også et viktig mål.. Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene erkjenner at det er for stort omfang av deltid i kommunesektoren og vil innføre tiltak som kan redusere ufrivillig deltid.. Både LO og KS mener mer helgejobbing kan være et slikt tiltak innenfor pleie og omsorg, og KS er innstilt på at det er nødvendig å gi økt kompensasjon for å få det til.. LO Kommune vil ha en ”betydelig” heving av tillegg for kvelds- og helgearbeid og mener det vil gjøre det lettere å fordele den ubekvemme arbeidstiden på flere.. Krever ryddige arbeidsforhold.. – I tillegg til de fast ansatte er vi opptatt av å sikre interessene til ungdom, nyutdannede, deltidsarbeidende, vikarer og midlertidig ansatte, sier Jan Davidsen, leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.. Han framholder at kommunene har en viktig rolle i velferdsutviklingen, og krever  ...   med uønsket deltid på, sier Davidsen til Fagbladet.. Uttelling for kompetanse.. I tariffoppgjøret i 2008 ble partene i kommunesektoren enige om lønnsmessig uttelling for kompetanseheving.. Kompensasjonen ble anbefalt satt til 20.. 000 kroner for ett års videreutdanning, 10.. 000 for et halvt år og 5000 for tre måneder.. Forutsetningen var at det skulle forhandles fram lokalt.. Men kommunene har praktisert bestemmelsen høyst forskjellig.. Noen har gitt kompensasjon, andre ikke.. LO Kommune mener det er uholdbart, og vil ha sterkere bestemmelser inn i hovedtariffavtalen.. – Vi må nå ha på plass en sentral bestemmelse som gir alle arbeidstakere med tilleggs- og/eller spesialutdanning den lønnsmessige uttellingen de har krav på, understreker Davidsen.. Må sikre rekruttering.. LO Kommune vil også at det gjøres omfattende grep for å fremme rekrutteringen til kommunesektoren.. – Høyere begynnerlønn og faste, hele stillinger vil bidra til dette.. Karriereplaner for alle yrkesgrupper kan gjøre det å jobbe i kommunene mer attraktivt, og sørge for at folk kan stå lenger i arbeid, påpeker forhandlingssammenslutningen.. Viderefører lavlønnsgaranti.. LO Kommune vil videreføre garantibestemmelsen som sikrer at ansatte med 20 års ansiennitet får regulert lønna i tråd med økningen i folketrygdens grunnbeløp pr.. 1.. mai hvert år.. Det var en landevinning da fagbevegelsen fikk inn denne bestemmelsen i tariffoppgjøret i 2008.. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren har beregnet beløpet for 2012 til at ingen med minst 20 års lønnsansiennitet skal ha lavere grunnlønn enn 338.. 300 kroner i hel stilling.. LO Kommune minner også om enigheten fra fjorårets oppgjør: Det er helt nødvendig at lønnsutviklingen i KS-området kommer bedre i samsvar med lønnsutviklingen i industrien i NHO og i staten i kommende oppgjør.. Fortsetter etter påske.. Konkret tallfesting av kravene i kroner og øre skjer etter påske.. Neste forhandlingsmøte er fastsatt til 17.. april.. Resultatet i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (frontfagene) vil legge rammen for hva de ansatte i kommuner og fylker kan vente å få.. Partene vil normalt forhandle fram til 30.. april.. Dersom partene ikke kommer til enighet, går oppgjøret til mekling..

  Original link path: /article5990948.ece?service=print
  Open archive

 • Title: 400 stillinger fordelt | fontene.no
  Descriptive info: - Flere barn vil få hjelp raskere, forsikrer statsråd Audun Lysbakken, som i dag har sin første arbeidsdag etter pappapermen.. Foto: Martin Guttormsen Slørdal.. 400 stillinger fordelt.. Åtte av ti kommuner kan nå styrke barneverntjenesten ved hjelp av regjeringens øremerkede midler.. Solfrid Rød, Fontene.. Publisert 21.. 2011 kl 13:39 Oppdatert 21.. 2011 kl 13:56.. Relaterte Linker.. Oversikt nye stillinger.. Hyperaktivt barnevern sprenger budsjettet.. Saksmengden eksploderer i barnevernet.. Sjefen for kommunenorge etterlyser sju milliarder stillingskroner.. 23.. 08.. 11 - 10:54.. Som tidligere omtalt i.. søkte kommunene om bortimot 700 stillinger.. Fredag 18.. mars sendte fylkesmennene sine svarbrev til kommunene om totalt 400 nye stillinger.. 12 prosents økning.. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent, ifølge barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.. Flest  ...   resultater til de som trenger det aller mest.. Vårt fremste mål har vært å øke kapasiteten i det kommunale barnevernet der behovet har vært størst.. Barn og unge skal ikke vente på å få hjelp hvis de trenger det, sier Audun Lysbakken i en pressemelding.. Kompetanseløft.. At det er søkt om langt flere stillinger, viser at behovet er stort, medgir Lysbakken.. – 400 stillinger er det antallet ansatte vi mener det er mulig å kunne rekruttere i løpet av et år, sier han.. Av de 240 millioner kronene som ble øremerket, går i overkant av 180 millioner til nye stillinger.. Resten er satt av til kompetanseløft for ansatte i det kommunale barnevernet.. Fylkesvis oversikt over nye stillinger finner du..

  Original link path: /nyheter/article5536178.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Hyperaktivt barnevern sprenger budsjettet | fontene.no
  Descriptive info: DYREBART: Barnevernminister Lysbakken lover å minske stillingsgapet.. KS-leder Halvdan Skard vil se mer penger før han tror det.. Publisert 23.. 2011 kl 10:54 Oppdatert 24.. 2011 kl 11:25.. 400 stillinger fordelt.. 21.. 11 - 13:39.. – Noen presenterer det som om de 400 stillingene utgjør den store forskjellen, men det gjør det altså ikke.. Det er dommen styreleder i KS, Halvdan Skard, feller over Audun Lysbakkens innsats for å øke bemanningen i det kommunale barnevernet.. Pengene som barne- likestillingsministeren slo inn på statsbudsjettet for to år siden dekker bare en brøkdel av behovet, mener Skard.. Mandag møtte han Lysbakken for å skrive under en samarbeidsavtale mellom KS og departementet.. – Pengene som kom er ganske lite i forhold til de 6-7 milliarder kronene som trengs for å dekke behovet, hevder Skard.. Hendene fulle.. Fontene har hentet ut tall fra kommunenes innrapportering til staten og sammenliknet bemanning og arbeidsmengde i det kommunale barnevernet:.. Fra 2007 til 2010 økte stillingene i det kommunale barnevernet med 11 prosent.. Samtidig økte tallet på undersøkelser med hele 31 prosent.. Antall tiltak økte med 25 prosent.. Det er med andre ord et økende gap mellom bemanning og etterspørsel.. For barnevernet i kommunene har aldri jobbet så hardt som nå.. De  ...   disse ble 67 til tiltak, mot 36 tre år før.. Nedre Eiker.. økte i samme periode bemanningen med en og en halv stilling samtidig som antall undersøkelser spratt i været, fra 175 til 275.. Hele 129 av disse munnet ut i tiltak, mot 70 tre år før.. Vestvågøy.. hadde samme antall stillinger.. Likevel økte undersøkelsene fra 95 til 158.. Vedtak om tiltak økte fra 49 til 91.. Horten.. kuttet staben fra 20 til 16 stillinger, men undersøkte hele 329 meldinger, nesten dobbelt så mange som i 2007.. Antall vedtak om tiltak mer enn doblet seg.. Dyr tillit.. – Jeg tror ikke det er verre å vokse opp nå enn før, sier Audun Lysbakken.. Han forklarer den eksplosjonsartede veksten i saker med økt tillit.. Ikke minst har kontakten ut til skoler og barnehager blitt bedre.. Dessuten, når folk ser at det nytter å melde, melder flere.. Ifølge ministeren skal kommunene i år få penger til å øke bemanningen med 10-12 prosent.. Lysbakken tror det skal minske noe av gapet mellom bemanningen og saksmengden.. Avtalen han skrev under med KS skal øke kontakten og samarbeidet mellom det statlige og det kommunale barnevernet, dessuten mellom kommunene.. Interkommunalt barnevernsamarbeid er trolig en viktig forklaring på veksten, ifølge KS..

  Original link path: /nyheter/article5708582.ece
  Open archive

 • Title: Rift om barnevernmillioner | fontene.no
  Descriptive info: På FO-kongressen lovet Tora Aasland at FO-ere ikke trengte å frykte for utdanningenes framtid.. Nå forsikrer hun at det løftet står ved lag.. Rift om barnevernmillioner.. Kommunene har søkt om 674 nye stillinger, nesten 300 flere enn de øremerkede barnevernsmillionene gir rom for.. Mia Paulsen, Fontene.. Publisert 07.. 02.. 2011 kl 09:18 Oppdatert 14.. 2011 kl 14:54.. 93 prosent av kommunene har søkt om flere stillinger og kompetansehevende tiltak for ansatte i barnevernet.. Etter behov.. Regjeringen har bevilget 240 millioner kroner til 387 nye stillinger i det kommunale barnevernet i statsbudsjettet for 2011.. Søknadsfristen gikk ut i forrige uke, og fylkesmennene skal være klare med pengefordelingen for hvert fylke 18.. mars.. Nye stillinger skal ha førsteprioritet.. Det er søkt om 74 prosent flere stillinger enn det som er til fordeling.. I tillegg er det søkt om over 36 millioner kroner til kompetansehevende tiltak.. – Dette viser at regjeringens satsing på det kommunale barnevernet er riktig og  ...   flere ansatte.. Barnevernsbarna trenger hjelp og omsorg fra trygge voksne i barnevernet.. Denne satsingen skal heve kvaliteten i barneverntjenestens arbeid og bidra til at meldinger, undersøkelser og saker til fylkesnemnda behandles raskere, sier Aasland.. Regjeringen har tidligere lovet at øremerkingene ikke er et engangsfenomen, men det er usikkert hvor mange kommende statsbudsjett som vil ha slike midler.. Dårlig dekning.. I mange fylker kjemper kommunene om midlene.. Østfold får 13.. 5 millioner til det kommunale barnevernet.. Fredrikstad kommune har søkt om hele åtte nye stillinger.. I Kongsberg har barnevernet fått 40 prosent flere bekymringsmeldinger i 2010 enn tidligere, og kommunen søker fylkesmannen om to nye stillinger i barnevernet.. Ålesund har søkt om fire årsverk for barnevernkurator.. Kommunen søker også om 610 000 til veiledning av barnevernsmedarbeidere, foreldre og fosterforeldre.. Tre av landets kommuner har ingen stillinger med fagutdanning i barnevernet, 18 har mindre enn en halv stilling, og 51 kommuner har mindre enn en hel stilling med fagutdanning..

  Original link path: /nyheter/article5481290.ece
  Open archive

 • Title: – Kommunene neglisjerer utviklingshemmede | fontene.no
  Descriptive info: MØTER: Statsråd Lysbakken vil ha dialog med kommunene om deres plikter når det gjelder psykisk utviklingshemmede.. Foto: Mia Paulsen.. – Kommunene neglisjerer utviklingshemmede.. – Psykisk utviklingshemmede har klare rettigheter som kommunene neglisjerer, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken.. Han relanserer ansvarsreformen.. Publisert 15.. 2010 kl 15:46 Oppdatert 18.. 2010 kl 07:50.. – Gi oss yrkesfag, ikke pølsegrilling.. Flere skolebarn enn noen sinne får spesialundervisning.. En sovepute for skolene, frykter foreldrene til de utviklingshemmede barna.. 01.. 12.. 10 - 13:22.. – Heller ikke folk med utviklingshemning skal diskrimineres, sier han.. Fredag lanserte han et informasjons- og utviklingsprogram for å øke bevisstheten om hva som er gjeldende politikk overfor mennesker med utviklingshemning.. Rett til å velge.. – Loven gir klare rettigheter.. Problemet er ikke loven, men at klare rettigheter blir neglisjert, sier Lysbakken.. I mange kommuner er det bygget «bofellesskap» som i praksis er institusjoner hvor psykisk utviklingshemmede ikke selv har noen særlig innflytelse på hvordan og sammen med hvem de skal bo.. – Kommunene har plikt til å hjelpe psykisk utviklingshemmede med å skaffe  ...   for mange tilfeller av segregering i skolen, og det er alvorlig.. Derfor vil vi understreke at alle som ønsker det skal kunne gå på nærskolen, sier han.. FO-leder Randi Reese har sammen med bruker- og pårørendeorganisasjoner vært i dialog med statsråden om programmet.. Både Reese og NFU-leder Jens Petter Gitlesen understreker at de er svært positive til programmet.. Krevende oppgave.. – Det er på tide med handling, ikke bare bevisstgjøring.. Men det krever offensiv tilrettelegging i alle departementene, sier Reese.. Reese mener det er behov for flere vernepleiere og annet høgskoleutdannet fagpersonale i tjenestene til psykisk utviklingshemmede.. – Det bør også være stillinger for høgskolegrupper med master-utdanning og andre videreutdanninger.. Dessuten kunne jeg ha ønsket å lese mer om lærende organisasjoner.. Jeg ønsker meg samarbeid mellom fagutøvere og forskere på samme måte som i undervisningssykehjem og HUSK-prosjektet, sier hun.. Randi Reese ønsker seg øremerking av penger til å sikre utviklingshemmedes rettigheter.. – Det er ikke nok å si til kommunene at de må ta seg sammen.. Utfordringene er for store, sier hun..

  Original link path: /nyheter/article5347875.ece?service=print
  Open archive

 • Title: – Gi oss yrkesfag, ikke pølsegrilling | fontene.no
  Descriptive info: LYDHØR: Statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) vil gjerne høre om Ane Røberg og mamma Åslaugs innvendinger mot skolesystemet.. Men komunene bestemmer.. Publisert 01.. 2010 kl 13:22 Oppdatert 02.. 2010 kl 07:53.. UTEN FORVENTNINGER: Kristian Søgnen (15) har ikke blitt pedagogisk testet siden barnehagen.. DISKRIMINERING: Mye av spesialundervisningen virker vel så ekskluderende som fortidens spesialskoler, mener NFU-leder Jens Petter Gitlesen.. KS skolerapport 2010.. 15.. 10 - 15:46.. Antallet barn i spesialundervisning har økt 31 prosent de siste fem årene, ifølge en fersk KS-rapport.. Tirsdag besøkte seks ungdommer med utviklingshemming Kunnskapsdepartementet, hvor de møtte statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV).. De fortalte hvordan det egentlig er å ha spesialundervisning, vekk fra de vanlige elevene.. Med seg hadde de bekymrede foreldre, for mye av skolehverdagen består av vaffelsteking, vinduspuss og turer i skogen – såkalt hverdagslivstrening.. – Trist ambisjonsnivå.. – De som ikke passer inn i normalen plasseres i spesialklasse, uavhengig av individuelle behov, sier Åslaug Røberg, mor til 17 år gamle Ane.. Ane er snart ferdig med videregående, men skolen hun går på ser ikke ut til å ha forstått hva det betyr.. Istedenfor yrkesforberedende opplæring, har «spesialelevene» hele dager hvor de lager hybelmat eller går tur i skogen.. – Det er trist å se at ambisjonsnivået er så lavt.. Det samsvarer ikke med hva som skal skje etter endt skolegang.. Jeg tror disse spesialgruppene mest gagner skolen, ikke elevene.. Jeg ønsker en yrkesrettet utdanning for datteren min, ikke pølsegrilling, sier Åslaug Røberg.. – På barneskolen hadde jo Halvor lekser.. Det savner vi, fortalte Marit Wik, mor til Halvor, som går på en videregående skole i Telemark.. – Segregering i skolen.. Møtet skjedde i samarbeid med pårørendeorganisasjonen Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).. De har akkurat laget heftet.. «Elever med nedsatt funksjonsevne.. Fokus på overganger mellom ulike skoleslag».. Det er fullt av historier om barn som møter en helt uforberedt skole hver gang de rykker opp et skolenivå.. Ofte tar det  ...   Nå prøver familien å finne en god videregående skole.. – Men mange av skolene lever i fortiden, preget av ADL-trening (.. activities of daily life, journ.. ).. Elevene settes til å pusse speil og vinduer.. De plasseres i et eget bygg og blir «dem der borte».. Kristian trenger fag.. Matlaging kan han, sier Bjørn Søgnen.. Skoler i frislipp.. Et hovedproblem, ifølge foreldrene som møtte Rugtvedt, er at skolene står altfor fritt til å legge opp spesialundervisningen.. – Datteren min ble plassert i et arbeidstreningskurs om matlaging, men skolen skjønte at det ikke gikk.. Så kom hun i en vanlig helse- og sosialfagsklasse, uten tilrettelegging.. Det blir for vanskelig, for mye teori, fortalte Marit Waage, mor til Synne på 16 år.. De ønsker seg plassering i vanlig klasse, men med litt hjelp.. De hadde reist fra Bergen for å oppdatere statssekretæren.. Rugtvedt: – Virker tilfeldig.. – Dette virker litt tilfeldig, innrømte Lisbeth Rugtvedt.. – Den enkelte skolen må bestemme tilretteleggingen.. Men vi har ansvar for systemet.. Vi trenger et mer skreddersydd skolesystem, med mer bevisstgjøring.. Det går ikke nødvendigvis på penger, men på holdninger og mangel på kompetanse og kreativitet, framholdt statssekretæren.. Savner yrkesfag.. Åslaug og Ane hadde reist fra Molde for å møte departementet.. Mamma er fornøyd med den tilpassede opplæringen i teorifag som norsk, engelsk og matematikk.. Det som mangler er yrkesfaglig utdanning rettet inn mot tilrettelagt og meningsfullt arbeid, mener Åslaug Røberg.. Psykologisk pedagogisk tjeneste i kommunen (PPT) frarådet dem å søke vanlig videregående skole.. Isteden ble de overtalt til et tilrettelagt løp med hverdagslivstrening.. Et feilgrep, frykter Åslaug Røberg.. – Spesialskolen blir en sovepute for de vanlige skolene, som tømmes for spesialkompetanse.. Vi prøver å få Ane over på (den vanlige) nærskolen, men det er stengt, sier de, på grunn av funksjonsnivået hennes.. De mangler kompetanse.. Det er de åpne på.. no ; Tue Jul 17 11:22:08 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt..

  Original link path: /nyheter/article5401425.ece
  Open archive

 • Title: Bufetats regionsjef går av | fontene.no
  Descriptive info: FRATRER: Pernille Pettersen Smith, går av etter åtte år som direktør i Bufetat Region Øst.. Bufetats regionsjef går av.. Direktør i Bufetat Region øst, Pernille Pettersen Smith, går av etter turbulensen rundt kutt i tjenestene.. Publisert 19.. 2011 kl 10:34 Oppdatert 19.. 2011 kl 11:50.. FRYKTER SVIKT: Tillitsvalgte må si ifra når budsjettkutt betyr svikt i velferdsstaten, varsler avdelingssekretær i FO Østfold, Kristine Hval Blekken.. Rådmann overtar Bufetat Øst.. Frimurer og mangeårig rådmann Trond Stenhaug blir ny direktør i statens barnevern på Østlandet.. 27.. 12 - 15:56.. FO reagerer på sjokkterapi.. 11 - 11:35.. Pettersen Smith fratrer formelt sin stilling 1.. november.. En ny midlertidig regiondirektør er på plass allerede denne uken.. I et brev til sine ansatte påpeker hun at «rammebetingelser og aktivitetsvekst (har) gitt store utfordringer.. Og utfordringene har ført til krevende omstillinger, noe de tillitsvalgte også har gitt uttrykk for.. ».. Etter det Fontene kjenner til, skyldes avgangen kontroversen rundt innsparingene regionkontoret har pålagt fagteamene og barne- og familiesentrene denne høsten.. Ifølge FOs tillitsvalgte, har ikke etaten varslet kommunene tidsnok til at de kan ta over ansvaret for store deler av de hjemmebaserte hjelpetiltakene.. Sjokkterapi.. Beskjeden om brå nedskjæringer i Region Øst kom som et sjokk på fagteamene og barne- og familiesentrene: Innen 1.. november skal de fleste av dem  ...   til, sier avdelingssekretær i FO Østfold, Kristine Hval Blekken på telefon med Fontene.. Klipper i sikkerhetsnettet.. Mens de øvrige regionene i statens barne- og familievernetat har faset inn nedskjæringene sine over tid, kommer det svært brått på tjenestene på Østlandet.. Ansatte med høy spesialisering i arbeid direkte med utsatte familier har fått beskjed om å gå over i institusjonsarbeid eller kontorjobb.. Men de ansatte Fontene har møtt er enda mer bekymret for at omstillingen i praksis betyr at utsatte familier glipper ut av sikkerhetsnette.. Sammen med regiontillitsvalgt for FO i Bufetat region Øst, Patrik Dahlqvist, advarer Blekken mot at omstillingene skjer så brått at noen oppgaver forblir ufordelt.. Så store omstillingsprosesser må kjøres på en slik måte at kommunene rekker å bygge opp tjenester før Bufetat avvikler dem, påpeker de i en e-post til Fontene.. Nytter å kjempe.. De understreker at de anser tillitsvalgtapparatet som en seriøs samarbeidspartner for toppledelsen i Region Øst.. FO vil fortsette å delta i medbestemmelsesprosessene og synliggjøre konsekvensene av endringene, melder Blekken og Dahlqvist.. – Jeg er stolt av våre medlemmer og tillitsvalgte i region øst.. De har jobbet så systematisk og utvist stort mot i møte med utfordringene, sier Blekken.. For eksempel FO-erne ved fagteam Ski, som klarte å stoppe avviklingen av den hjemmebaserte metoden Marte Meo..

  Original link path: /nyheter/article5775541.ece?service=print
  Open archive •  


  Archived pages: 697