www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: FO reagerer på sjokkterapi | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. SIKKERHETSNETTET RAKNER: Bufetats dårlige planlegging kan bety at flere familier går i oppløsning, frykter Ellen Galaasen i FO-ledelsen.. Foto: Sissel M.. Rasmussen.. FO reagerer på sjokkterapi.. – Barnevernet skal gjøre det trygt for barn og unge.. Her skjer det motsatte, sier FOs Ellen Galaasen om millionkuttene i statens barnevern.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 15.. 09.. 2011 kl 11:35 Oppdatert 21.. 2011 kl 10:58.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. FORSVARER KUTT: Regiondirektør Pernille Pettersen Smith i Bufetat region øst lover at barna som allerede har tilsagn på hjelp, skal få det.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. HVEM SKAL UT: Det vet hverken Kirsti Johansen (Multisystemisk familiebehandling), Venke Bråthen (Marte Meo), Elin Helseth (Marte Meo), Guri Ingvoldstad (Familiehjem), Vigdis Pettersen (MSFB), Inger Marie Solgård, Malin Klevenes (beredskapshjem) eller Jeanette Nilsson (MSFB og FO-plasstillitsvalgt).. LES OGSÅ.. Bufetats regionsjef går av.. Direktør i Bufetat Region øst, Pernille Pettersen Smith, går av etter turbulensen rundt kutt i tjenestene.. 19.. 10.. 11 - 10:34.. Bjørnøy stripper Bufetat.. 28.. 11 - 15:51.. Bufetat region øst skal spare 69 millioner kroner i høst.. Kuttene går ut over de hjemmebaserte tjenestene som etaten har utført på oppdrag fra kommunene.. Tjenestene er kommunenes ansvar, mener Bufetat.. Ifølge FO forsvinner 40 stillinger i hele region øst fra barne- og familiesentrene og fagteamene i region øst.. Sjokk i Fredrikstad.. Beskjeden kom som et sjokk på Borg barne- og familiesenter i Fredrikstad: Ressursteamet kuttes fra 11 til seks stillinger.. Oppfølging av beredskapshjem kuttes med 2,25 stillinger.. Alt skjer innen 1.. november.. Det ser nå ut til å ramme de 123 familiene i Østfold og Akershus som senteret hjelper.. – Det er helt urealistisk å tro at kommunene på kort sikt skal klare å bygge opp igjen det tilbudet som forsvinner herfra, sier plasstillitsvalgt for FO, Jeanette Nilsson.. – Uten strategi.. – Bufetat mangler en strategi for å involvere kommunene, sier Ellen Galaasen.. FO har over lengre tid pekt på betydningen av at det som skjer i Bufetat må forankres i kommunene.. – Kommunene er ikke involvert i denne omstillingen og har ikke hatt noen sjanse til å bygge opp tilbud til å erstatte det som forsvinner.. Vi frykter at familier som kunne fått hjelp i vanskelige situasjoner ikke får et godt  ...   fagkonsulent Brit Stærk.. Bufetat øst: – Ikke lovpålagt.. Ansatte som ikke får fortsette i sentrene og fagteamene, tilbys nå vakante stillinger i Bufetat.. – Når region øst nå kutter i disse ikke lovpålagte oppgavene, er dette for å unngå å kutte i tilbudet om plasser i institusjoner og fosterhjem, sier direktør i Bufetat region øst, Pernille Pettersen Smith.. Hun forsikrer at alle barn som i dag har tilbud eller som har fått tilsagn om hjemmebaserte tjenester, vil få det planlagte tilbudet eller tilsvarende i Bufetat region øst.. Tiltak innen Multisystemisk terapi (MST), PMTO og Funksjonell familieterapi (FFT) fortsetter.. Øvrige tiltak bør barna motta fra kommunene, konkluderer Smith.. – Dette skal vi ha gode dialoger med kommunene om.. Vi har prøvd å planlegge dette så det ikke går ut over barna, men samtidig tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom stat og kommune.. – Du er ikke redd for at dette kan bli dyrere i neste omgang, med flere omsorgsovertakelser?.. – Vi vil jobbe for å fortsatt ha hjelpetiltak som kan hindre plasseringer.. Men vi mener altså tiltakene bør utføres av kommunene.. – Hva skjer med kompetansen som nå forsvinner fra sentrene?.. – Jeg tror de får brukt den i de nye stillingene sine hos oss.. Noen velger kanskje å gjøre disse oppgavene i kommunene.. – Hvorfor kutte på barnefaglig kompetanse istedenfor administrasjon?.. – Vi sier ikke opp noen, men plasserer dem i vakante stillinger andre steder.. Det samme vil skje blant administrativt ansatte.. Stolt.. Marte Meo-terapeut Venke Bråthen har vanskelig for å godta det.. – Det står om yrkesidentitet, om stolthet for noe du tror på.. Da er det lite tilfredsstillende å bli plassert til helt andre oppgaver.. Men det første vi tenkte var hva med alle familiene.. Hva skjer med dem nå?.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 11:22:08 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 11:20:30 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5737843.ece
  Open archive

 • Title: Håpets dør stenges | fontene.no
  Descriptive info: Arkiv.. FARVEL: Et 30-tall faste arbeidsplasser ryker ved Håpets dør.. Vernepleier Mona Skaug, daglig leder Børge Hansen og sosionom Kate Pedersen fortviler.. Her fra produksjonshallen hvor arbeidsterapien finner sted.. Håpets dør stenges.. – Vi er i sjokk.. Vi forstår ikke dette, sier sosionom og plasstillitsvalgt for FO, Kate Pederesen.. Hun og 30 fast ansatte mister jobben etter at rusinstitusjonen på Fetsund tapte anbudsrunden i Helse Sør-Øst.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. Publisert 21.. 04.. 2009 kl 11:26 Oppdatert 06.. 11.. 2009 kl 13:34.. Frelsesarmeen har drevet behandling for rusavhengige ved det gamle gårdsbruket siden 1970-tallet.. Fra 2004 har de hatt driftsavtale med Helse Øst, senere Helse Sør-Øst.. Nå glipper tilbudet, som i dag består av 28 behandlingsplasser.. Pasientene må ut senest 30.. juni, da stenger dørene, forteller daglig leder ved Håpets dør, Børge Hansen.. De fire pasientene som skulle bodd der lenger, blir overført til andre institusjonstilbud i regi av Helse Sør-Øst og Nav Pasientformidling.. Det blir opp til de ansatte å selv finne annet arbeid.. De skal prioriteres når Frelsesarmeen besetter nye stillinger, men dem er det ikke flust av for tiden, ifølge Hansen.. Fjerner jobbsikkerheten.. – Det står 4000 mennesker i kø til rusbehandling.. Så  ...   og flere tiårs erfaring innen rusbehandling pulveriseres og spres for alle vinder.. Hun begynner letingen etter ny jobb, men tviler på verdien av videreutdanningen i rus.. – Myndighetene snakker om opptrappingsplan på rusfeltet.. Men så legger de ned arbeidsplassene våre.. Prisugunstig.. – Det er for ille at vi ikke skal få satt ut i livet det vi mener er et godt tilbud, sier Børge Hansen.. Håpets dør har spesialisert seg innen langtidsbehandling med arbeidsterapi.. Oppholdene varer i utgangspunktet minst 12 måneder.. – Vi scoret svært høyt i kvalitetsvurderingen hos Helse Sør Øst, men tapte på pris.. Mens konkurrentene selger en og en plass, var Håpets dør avhengig av en driftsavtale på minimum 18 plasser.. Dette for å sikre en faglig forsvarlig grunnbemanning.. Enkelte av de større institusjonene har allerede nok plasser finansiert til å sikre slik grunnbemanning før de legger inn anbud hos Helse Sør Øst.. Dermed kan de senke prisen på «overskytende» enkeltplasser nok til at de vinner.. Også i fjorårets anbudsrunde tapte Håpets dør kampen mot konkurrentene.. De.. overlevde likevel på å ta inn dyre fristbruddpasienter fra Helse Sør-Øst.. – Samme kunde som avslo dem i anbudsrunden.. Denne gang har Frelsesarmeen vedtatt å legge ned..

  Original link path: /arkiv/article4275983.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Til kamp mot helsefokus | fontene.no
  Descriptive info: - Vi har en regjering som er i ferd med å svikte de gruppene vi jobber med, mener Cato Brunvand Ellingsen.. Og oppfordrer FO-ere til kamp mot ensidig helsefokus.. Foto: nyebilder.. no/arash Nejad.. Til kamp mot helsefokus.. Ensidig helsefokus truer samhandlingsreformen, advarer FO.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. Publisert 03.. 03.. 2011 kl 09:21 Oppdatert 03.. 2011 kl 09:46.. Relaterte Linker.. 92 dager og like blid.. Samhandlingsreformen må være en reform for alle borgere, påminner FOs landsstyre, som er samlet i.. Lillestrøm.. Det er særlig regjeringens utkast til ny helse- og omsorgslov som bekymrer FO.. Den nye loven er et viktig grep i samhandlingsreformen.. Den erstatter dagens kommunehelsetjenestelov og lov om sosiale tjenester.. Regjeringen svikter.. I lovutkastet er begrepet ”sosial” fjernet.. "Omsorg" dekker ikke bredden i sosialt arbeid, advarer FO.. Og frykter at ensidig medisinsk fokus går utover tilrettelegging av foks hverdag, deltakelse og inkludering.. - Det ser ut til at vi er i ferd med å tape kampen om navnet på loven, men det er  ...   kommunene stor frihet til å utforme tjenestene slik de finner det hensiktsmessig.. Utviklingshemmede, psykisk syke, personer med rusproblemer og sosiale problemer er allerede salderingsposter på trange kommunebudsjetter, og vil få enda dårligere tilbud med den nye loven, frykter FO.. ”Bruken av begrepet omsorgstjeneste er i seg selv et signal at det er det helsefaglige perspektivet som settes i fokus, en omfattende bruk av begrepet pasient er med på å forsterke dette”, heter det i uttalelsen fra landsstyret.. Frykter nedbygging.. Vesentlig i samhandlingsreformen er å flytte tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.. Basert på erfaring fra andre velferdsreformer frykter FO at tjenestene i 2.. linjen bygges ned før kommunene har rustet opp et tilbud lokalt.. NAV-kontorenes rolle er altfor lite trukket med i arbeidet med samhandlingsreformen, mener FO.. Og minner om at samordning mot NAV er like viktig som samordning mot de tradisjonelle helsetjenestene i kommunene.. Landsstyret understreker at FO er positiv til intensjonene bak samhandlingsreformen, men mener regjeringen nå sender helt gale signaler om innholdet i den..

  Original link path: /nyheter/article5514071.ece?service=print
  Open archive
 •  

 • Title: 92 dager og like blid | fontene.no
  Descriptive info: FO-leder Rigmor Hogstad hadde grugledet seg til dagens landsstyremøte, men kunne raskt glede seg over god stemning og et landsstyre med talenter og ambisjoner.. no/Arash Nejad.. - Regjeringer får 100 dager på seg.. Etter 92 dager synes jeg vi er godt i gang, sa FO-leder Rigmor Hogstad da hun i formiddag åpnet kongressperiodens første landsstyremøte.. Publisert 01.. 2011 kl 15:05 Oppdatert 01.. 2011 kl 17:10.. - Det er utrolig rart å være her i denne rollen.. Jeg har grugledet meg lenge, røpet Hogstad, som tidligere har representert FO Oslo i landsstyret.. Store forventninger.. - Jeg merker at mange har store forventninger til oss i den nye ledelsen.. Og det har jeg også, fortsatte Hogstad.. Og viste til at arbeidsutvalget i de 92 dagene de har sittet har sendt av gårde seks høringsuttalelser, besøkt flere stortingskomiteer og etablert samarbeid med blant annet Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Norsk folkehjelp og Fafo.. Indremedisin.. Også internt på forbundskontoret har den ferske ledelsen nok å henge fingrene i.. I tillegg at fire av fem i den politiske ledelsen er nye, er det også mange nyansatte i administrasjonen.. Forbundskontoret  ...   handler litt om å finne seg sjæl, sa Hogstad.. Det kan være vanskelig å gå inn i debatter når folk ikke kjenner hverandre, fastslo hun, og inviterte representantene i tur og orden opp på talerstolen i det hun kalte en styrt presentasjon.. Talenter og ambisjoner.. - For at talerstolen skal bli mindre skummel, tar vi det der, sa Hogstad.. Og ville vite høre om FO-erfaringer, forventninger til landsstyret og ”hva ingen i FO vet om deg”.. Dermed var det duket for skjulte talenter innen kappgang, orientering, fotball, fiskefiletering, våpenhåndtering, musikk, motorkjøretøyer og kasting av brostein, samt applaus, latter og høye ambisjoner.. Både ferske og erfarne landsstyrerepresentanter ønsker seg takhøyde, åpne debatter og aksept for uenighet.. Flere sa at de håper landsstyret kan fungere som bindeledd mellom forbundskontoret og FO ute.. Det er også store forventninger til at kampanjen.. Uredde stemmer.. skal bidra til å gjøre FO synligere og tydeligere.. Tariff og politikk.. Landsstyret er samlet i Lillestrøm i tre dager.. Vårens tariffoppgjør, de profesjonsspesifikke kapitlene i den utdanningspolitiske plattformen, prioriterte områder og handlingsplaner står på sakslista.. I tillegg skal det nye landsstyret oppnevne medlemmer til sine rådgivende utvalg..

  Original link path: /nyheter/article5510846.ece
  Open archive

 • Title: Vil vekk fra uniprofesjoner | fontene.no
  Descriptive info: - Alle utdanningene må være forberedt på endringer i kjernen.. Men de skal fortsatt være forankret i de tre søylene, forklarte Tora Aasland på FORSAs jubileumskonferanse i går.. Foto: Lisa Turøy Christiansen.. Vil vekk fra uniprofesjoner.. Brede grunnutdanninger og spesialisering gjennom tverrfaglige mastere skal heve kvaliteten på framtidas velferdstjenester, mener Kunnskapsdepartementet.. Publisert 11.. 2011 kl 15:07 Oppdatert 11.. 2011 kl 15:16.. Spennende og lovende, mener FOs Anna-Sabina Soggiu.. Foto: Jan-Erik Østlie.. – Utdanningene har i altfor stor grad vært uniprofesjonelle, nå skal de bli mer tverrprofesjonelle, forklarte statssekretær Kyrre Lekve på en konferanse om kompetanse i Nav tidligere denne uka.. – Vi trenger at de ulike profesjonene vet om hverandre på en tydeligere måte enn i dag, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland da hun i går orienterte om den kommende stortingsmeldingen på FORSAs jubileumskonferanse.. Tre typer kunnskap.. Systemkunnskapen skal rustes opp i samtlige utdanninger til velferdstjenestene.. Det skal også den tematiske kunnskapen innenfor de enkelte utdanningene, som for eksempel rus, psykiatri og vold.. I tillegg kommer det KD kaller generell kompetanse.. Det handler om kommunikasjon, samhandling, etikk og kritisk refleksjon.. Alle tre former for kunnskap skal tilpasses kjerneinnholdet i hver enkelt utdanning.. – Alle utdanningene må være forberedt på endringer i kjernen.. Men de skal fortsatt være forankret i de tre søylene, forklarte Aasland.. Med det mener hun tre bachelorer med utgangspunkt i dagens barnevernpedaog-, sosionom- og vernepleierutdanning.. Samspill.. Stortingsmeldingen, som kommer på nyåret, preges av tre perspektiver: Samspillperspektivet skal demme opp for det sviktende samarbeidet departementet ser i dag, både mellom profesjonene og mellom nivåene i tjenestene.. Framtidas studenter skal i større grad skal utvikle en dobbel identitet: både som utøver av egen profesjon og som bidragsyter i det store velferdsapparatet.. Det er ingen grunn til å gjøre utdanningene mer ulike hverandre enn de er i dag, mener Lekve.. Studentene skal ha praksis med studenter fra nærliggende utdanninger, og masterutdanninger skal være åpne for studenter  ...   helsefagarbeiderutdanningen.. Den har stort frafall, og fungerer som blindvei for mange.. Avkorting og alternativt opptak til sykepleierutdanning kan være et alternativ, mener Lekve.. Tilsvarende ordninger kan tenkes i forhold til barne- og ungdomsarbeider.. Dette er foreløpig uløste problemstillinger, på linje med autorisasjon og veiledet praksis.. Lekve ser for seg at stortingsmeldingen kan klargjøre krav og angi en retning for bedre praksis.. Men den praktiske gjennomføringen vil koste penger og ta tid, erkjenner han.. Finansiering av utdanningene er ikke tema i meldingen.. Regjeringen er enig i at sosialarbeiderutdanningene er underfinansierte i dag.. Men innholdet må på plass først, deretter begynner arbeidet med å løfte utdanningene opp til en høyere kategori, forklarer statssekretæren.. Lovende.. Anna-Sabina Soggiu, AU-medlem i FO, er fornøyd med retningen KD har tatt i det siste.. – Aller viktigst er at ideen om en felles grunnutdanning er forkastet og at de tre søylene ligger fast, men her er mye annet som virker lovende og spennende, mener Soggiu.. – At de er så tydelige på at de vil styrke sosialfaget, synes jeg er rett og slett strålende.. Så lenge det finnes et mangfold av mastergrader som er relevante for FO-ere, synes hun det er greit med tverrfaglige mastere.. Spent på praksis.. Hun ønsker også velkommen prøveprosjekter med knyttet til fagarbeiderutdanninger.. – Det må sikres at man rekrutterer folk som kan gjennomføre en utdanning på bachelornivå.. Men det er veldig bra, både for feltet og for et inkluderende samfunn, hvis de finner en måte å løfte for eksempel de mange ufaglærte innvandrerkvinnene, mener Soggiu.. Hun understreker at mye arbeid gjenstår etter at meldingen legges fram.. Og hun er spent på hvordan gode intensjoner om styrket praksis vil følges opp.. – Dette er på et veldig overordnet nivå, og det vil kreve konkrete tiltak.. Men jeg synes det virker lovende.. Jeg er veldig spent på hva de gjør med veiledet overgangsår og autorisasjon.. Det er viktige saker for oss, avslutter Soggiu..

  Original link path: /nyheter/article5804537.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Forkaster fusjonsplan | fontene.no
  Descriptive info: Tora Aasland tar nå politisk grep om stortingsmeldingen.. Og går for å ruste opp dagens treenighet.. Foto: Ann-Elin Wang.. Forkaster fusjonsplan.. Det blir ingen felles generalistutdanning for sosialarbeidere, lover forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.. Men alle må tåle å forandre seg.. Publisert 06.. 2011 kl 08:08 Oppdatert 06.. 2011 kl 09:20.. Fusjonsplan vekker harme.. Hundrevis protesterer mot å slå sammen sosialarbeiderutdanningene.. Olav Sannes Vika etterlyser FO i front.. 03.. 11 - 16:19.. Utrygt for utdanningene.. 30.. 11 - 16:49.. Kunnskapsdepartementets skisser av en felles sosialarbeiderutdanning har.. vakt harme.. Tora Aasland roer nå gemyttene og forsikrer en framtidig treenighet som ligner dagens utdanningsstruktur.. Tre profesjonsutdanninger.. Aasland vil bygge framtidas FO-utdanninger på det hun kaller tre grunnpillarer: En bachelor i sosialt arbeid tilsvarende dagens sosionomutdanning, en sosialpedagogisk bachelor tilsvarende dagens barnevernpedagogutdanning og en bachelor i sosial- og helsefag tilsvarende dagens vernepleierutdanning.. - Nå som arbeidet med stortingsmeldingen går over i en fase med mer politisk snekring, var det viktig for meg å prøve ut mine tanker med FO.. Det har jeg nå gjort.. Vi er fremdeles i prosess.. Men hovedgrepet er å utvikle utdanningene ut fra disse tre grunnpillarene, sier Aasland til Fontene.. -.. Betyr tre grunnpillarer fortsatt tre selvstendige profesjonsutdanninger?.. - Ja.. Alle tre må styrkes, alle må være forberedt på endring.. Det skal mer inn i hver av utdanningene for å styrke dem på det som ikke er godt nok dekket i dag, og for enda bedre å kunne møte framtidas behov.. Åpent på godt og vondt.. Mange har fryktet for profesjonen sin.. Kan du berolige dem med at fellesutdanningen ikke dukker opp igjen?.. - Den voldsomme uroen har vært unødig.. Jeg har hele tiden understreket at jeg ikke har konkludert.. Det har aldri vært snakk om å svekke utdanningene.. Vi er alle enige om at de skal styrkes.. Så er det mange meninger om hvordan vi best gjør det.. Det er ulike profesjoner og ulike profesjonsinteresser.. Hva har reaksjonene den siste tiden betydd for det hovedgrepet du nå tar med tre profesjonsutdanninger?.. - Dette har vært en  ...   og kan stå i veiene for det samspillet som kreves i velferdstjenestene, mener hun.. Autorisasjon og mulig turnusår er blant sakene departementet nå skal ta stilling til.. Et annet tema i meldingen er strukturen for videreutdanning, master- og doktorgradsløp.. Det er viktig å sikre det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget, understreker Aasland.. - Har vunnet fram.. Nestleder i FO, Mimmi Kvisvik, er svært fornøyd etter gårsdagens møte med Tora Aasland.. - Vi har vært bekymret for om vi ville klare å nå fram og få til den differensieringen vi vet at yrkesfeltene våre trenger.. Nå kan vi slå fast at det politiske påvirkningsarbeidet har virket, sier Kvisvik.. Betyr dette at dere nå puster helt ut i forhold til trusselen om sammenslåing?.. - Det er ikke politisk konkludert.. Men jeg opplever at statsråden er en alliert i å få til fortsatt tre profesjonsløp.. Og jeg opplever at hun har hjerte for sosialfeltet.. Stille samtaler.. FO har ikke ønsket å kommentere sitt eget arbeid med stortingsmeldingen i det siste.. Mens andre har startet kampanjer, igangsatt opprop og skrevet kronikk, har forbundsledelsen blitt.. beskyldt for å være litt usynlig.. - Noen ganger er det tid for faner og flagg og ropert.. Andre ganger er det tid for samtaler i lukkede rom, fastslår Kvisvik.. Kan du si litt mer om hva FO har gjort de siste par ukene?.. - Vi har argumentert og argumentert og argumentert overfor alle som kan tenkes å kunne påvirke denne prosessen, som for eksempel andre myndighetspersoner, høgskolemiljøer, Nasjonalt Råd for helse og sosialarbeiderutdanninger og referansegruppa for stortingsmeldingen.. Mye bra fra KD.. Hittil har forslaget om å slå sammen utdanningene tatt mye oppmerksomhet.. Med klare signaler fra statsråden om fortsatt tre profesjonsutdanninger blir det letter å løfte blikket mot langt mer positive tanker fra Kunnskapsdepartementet, mener Kvisvik.. Hun opplever at departementet virkelig ønsker å kvalitetssikre praksisperiodene.. Og er også veldig fornøyd med signalene om et veiledet førsteår i yrkeslivet, noe KD vurderer for å lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv.. Departementets planer for videreutdanning, master- og doktogradssløp er også musikk i FOs ører..

  Original link path: /nyheter/article5761137.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Fusjonsplan vekker harme | fontene.no
  Descriptive info: NØDANROP: Barnevernpedagog Olav Sannes Vika håper oppropet kan få noen politikere til å redde FO-utdannningene.. Her fra en FO-konferanse i 2008.. 2011 kl 16:19 Oppdatert 05.. 2011 kl 09:03.. Advarer mot faglig midtlinje.. I 1992 gikk danskene fra å ha en egen sosialpedagogutdanning til å ha en generalistutdanning for alle pedagoger.. Forbundsleder Benny Andersen mener barna har blitt taperne.. 05.. 11 - 15:21.. Forkaster fusjonsplan.. 06.. 11 - 08:08.. Snart tusen personer har skrevet under.. oppropet om å redde barnevernpedagog- og vernepleierutdanningene.. Aksjonen ble registrert på Dagbladets opprop.. no på søndag, som var den internasjonale sosialpedagogdagen.. – Egentlig burde FO arrangert dette.. Nå er det medlemmene som drar lasset for å klare å redde utdanningene våre.. Det sier en av initiativtakerne, barnevernspedagog Olav Sannes Vika, etter at en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Kunnskapsdepartementet nå vurderer å  ...   hånd.. Det bekymrer meg at FO nå ikke sier fra med fynd og klem at dette godtar vi ikke, sier Sannes Vika.. Oppropet skal sendes videre til Stortinget.. Står om FOs framtid.. – En felles utdanning vil svekke fagidentiteten.. Vi kan miste spesialkompetansen som de to målgrupperettede profesjonene bidrar med.. Barndom er ikke et felt som styres av trender, ikke utviklingshemmede heller.. – Hva vil skje med FO etter en sammenslåing?.. – Da vil FO slutte å være FO.. Også jeg må kalle meg noe annet [.. enn barnevernpedagog, journ.. anm.. ].. Den største bekymringen min er at veldig mange barnevernpedagoger mener FO ikke har ivaretatt deres yrkesinteresser.. At forbundet aldri klarte å håndtere utdanningsdebatten gjør at vi stiller svakere i møte med dem som faktisk bestemmer dette.. FO-leder Rigmor Hogstad ønsker ikke å kommentere kritikken nå..

  Original link path: /nyheter/article5758298.ece
  Open archive

 • Title: Utrygt for utdanningene | fontene.no
  Descriptive info: Ubegripelig at et land som Norge vurderer å legge ned den ene utdanningen som handler om utsatte barn, mener Jan Storø, førstelektor på Høgskolen i Oslo.. Utrygt for utdanningene.. Søndag er det den internasjonale sosialpedagogdagen.. I Norge frykter arten for sin framtid.. Publisert 30.. 2011 kl 16:49 Oppdatert 01.. 2011 kl 12:16.. Ellen Galaasen og Cato B.. Ellingsen oppfordrer medlemmene til å sende postkort i anledning dagen.. - Nå må vi ikke gå helt i kjelleren.. Vi har ennå mange muligheter for å påvirke utfallet, mener Inge Kvaran.. Dramatisk om FO-utdanningene.. Sprikende om sammenslåing.. Advarer mot faglig midtlinje.. Tittelen sosialpedagog brukes ikke i Norge, men omfatter i praksis vernepleiere og barnevernpedagoger.. Kunnskapsdepartementet (KD) har, som tidligere omtalt i Fontene, lekt med tanken på å slå sammen dagens FO-utdanninger til en felles sosialarbeiderutdanning.. FO reagerte kraftig.. da modellene ble kjent like før påske.. Skaper frykt.. På et nylig avholdt møte i nasjonalt råd for helse- og sosialarbeiderutdanninger presenterte KD-ansatte på ny en slik felles modell.. Forslagene er ikke politisk vedtatt, men embedsverket har skapt frykt for profesjonsutdanningene.. Vernepleierne mener det er stort behov for deres unike kombinasjon av helse- og sosialfaglig kompetanse.. Barnevernpedagogene har en egen offentlig utredning (Befring) som slår fast at det trengs mer spesialisert kompetanse om utsatte barn og unge.. Kampanje.. FO-kongressen i 2010 vedtok å kjempe for fortsatt fire selvstendige utdanninger.. I høgskolemiljøene er meningene delte (se tidligere sak.. her.. ).. På Facebook pågår nå en kampanje der folk oppfordres til å spre informasjon om KDs planer til kolleger og andre interesserte.. Initiativtaker er førstelektor ved barnevernpedagogutdanningen i Oslo, Jan Storø.. Han har erfart at mange i praksisfeltet ikke kjenner til KDs planer.. Og ønsker å opplyse og bidra til mobilisering mot det han mener er et svært dårlig forslag.. Fagfolk har vært for lite invitert inn i arbeidet med stortingsmeldingen, mener Storø.. – Jeg frykter at avgjørelser tas i departementskorridorene.. Forslaget om en felles utdanning er ikke faglig forankret, det er politisk begrunnet, mener han.. Unik i verden.. Storø er redd for at ingen utdanning i framtida vil ha særskilt fokus på utsatte barn.. – Det er ubegripelig for meg at et land som Norge, som har gått i bresjen for barns rettigheter og barns perspektiv,  ...   fagdepartementene når det går opp for dem hva dette betyr.. Det blir mange runder og mange muligheter for å påvirke.. Nå må vi ikke gå helt i kjelleren, oppfordrer Kvaran.. Og understreker at FO-ledelsen og seksjonsrådene har en stor oppgave foran seg.. Minner om målet.. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har ikke vært tilgjengelig for intervju i dag.. I en e-post til Fontene skriver hun at ”Det vil ikke være aktuelt å foreslå endringer som truer profesjonskompetansen og profesjonsidentiteten”.. Aasland minner om hensikten med stortingsmeldingen og viser til reformer i barnevernet og arbeids- og velferdsforvaltningen.. Fra nyttår inntrer samhandlingsreformen.. “Det betyr at vi må se på dagens helse-, sosial- og velferdsfaglige utdanninger på nytt: Er struktur og innhold i samsvar med framtidige kunnskapsbehov i tjenestene? Gir utdanningene den kompetansen som trengs? Det er altså ikke et ønske om å legge ned verken utdanninger eller profesjoner som er målsetningen med meldingen, men derimot å styrke både utdanningene og kompetansen til yrkesutøverne”, skriver Aasland.. Presser på for ratifisering.. Internasjonalt markeres sosialpedagogdagen med fokus på FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sosialpedagogenes rolle i å virkeliggjøre denne.. 105 av FNs 193 medlemsland har ratifisert konvensjonen.. Norge er ikke blant dem.. – Den internasjonale sosialpedagogdagen er en god anledning til å minne norske myndigheter på det, sier leder for vernepleieren i FO, Cato B.. Ellingsen.. – Send et postkort.. Den internasjonale sosialpedagogforeningen AIEJI har tatt initiativ til en postkortkampanje, som FO støtter opp om her hjemme (postkortet finner du.. her).. Tanken er å sende et elektronisk postkort til en vernepleier, en barnevernpedagog eller til personer man mener må minnes om den jobben disse gjør hver dag for et inkluderende samfunn.. Selv har Ellingsen sendt kort til statssekretærene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som både er sosialpedagogisk utdannet og har politisk ansvar for feltene norske sosialpedagoger jobber på.. Og oppfordrer andre FO-ere til å gjøre det samme.. Barnevernpedagogenes leder, Ellen Galaasen, synes det er staselig med en egen internasjonal dag.. Og oppfordrer folk til å markere dagen.. – Sosialpedagogikken gir oss en retning for arbeidet med å sikre barn og unges rettigheter.. Vi bidrar med faglig endringsretta arbeid som er med på å skape varige positive endringer for barn og unge, sier Galaasen..

  Original link path: /nyheter/article5755715.ece
  Open archive

 • Title: Ali havner nederst i søkerbunken | fontene.no
  Descriptive info: Foto: Tri Nguyen Dinh.. Ali havner nederst i søkerbunken.. Har du utenlandsk navn, er det større sjanse for at jobbsøknaden din havner i søppeldunken.. Vibeke Liane og Tri Nguyen Dinh.. Publisert 10.. 01.. 2012 kl 16:23 Oppdatert 11.. 2012 kl 12:39.. Audun Lysbakken ble sint og bekymret da han leste rapporten «Diskrimineringens omfang og årsaker», av forskerne Arnfinn H.. Midtbøen og Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning.. Rapporten viser at du har 25 prosent mindre sjanse til å bli kalt inn til intervju hvis du har minoritetsbakgrunn.. –Vi har nå dokumentert at det foregår diskriminering i norsk arbeidsliv.. Deltakelse i arbeidsmarkedet er viktig for integreringen.. Arbeidsgivere som ønsker gode resultater skal rekruttere de beste søkerne, sier diskrimineringsministeren.. Fiktive jobbsøkere.. Forskerne har sendt ut 1.. 800 fiktive jobbsøknader til reelle jobbutlysninger.. Jobbene var i seks bransjer i offentlig og privat sektor i Oslo og omegn.. De fiktive søkerne var to menn og to kvinner.. Unge voksne hvor to hadde norsk navn og to hadde pakistansk navn.. – Vi valgte å gi søkerne med minoritetsbakgrunn pakistansk navn fordi de er en stor gruppe som har vært i landet så lenge at andre generasjon er i ferd med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Rogstad.. Eksperimentdata.. Det er første gang det gjennomføres innhenting av eksperimentdata om etnisk diskriminering norsk arbeidsliv.. Forskerne har gjort dybdeintervjuer med 42 av arbeidsgiverne som fikk søknadene.. Kjønn, geografi, sektor og bransje spiller en rolle for om de pakistanske søkerne ble innkalt til intervju.. Kvinnelige søkere til pedagogisk ledere i barnehager i Groruddalen hadde langt større  ...   nedfelt krav til formell kompetanse, samt definerte forhold om eventuell personlig egnethet før en ansettelsesprosess er i gang.. ?Tiltak som moderat kvotering ved innkalling til intervjuer (som i offentlig sektor) i private virksomheter.. ?Utrede tiltak som gjør det enklere å prøve ut søkere med innvandrerbakgrunn.. LO forventer tiltak.. For LO er ikke forskningsresultatet overraskende og nå forventer de tiltak fra Lysbakken.. – Det er ikke bra at det finnes diskriminering, men det er godt å ha det dokumentert slik at vi blir enda mer oppmerksom på problemet, sier LOs nestleder, Gerd Kristiansen.. – Jeg synes Lysbakkens uttalelse om at diskriminering ikke skal forekomme og at alle skal ha like muligheter, er et godt utgangspunkt for å komme problemet til livs.. Vi må fortsette å jobbe masse med holdningsskapende arbeid.. – Lær av Ikea.. Kristiansen mener at likestillingsministeren har mye å hente hos bedriftene og institusjoner som har lang erfaring med mangfolds- og inkluderingsarbeid, slik som for eksempel Ikea som vant mangfoldsprisen sist.. – LO vil bidra med det vi kan av kunnskap og ressurser.. Vi må for eksempel passe på at våre tillitsvalgte er oppmerksomme mot diskriminering i ansettelsesprosesser.. Audun Lysbakken lover å ta med seg forslaget fra forskerne.. Han mener forskningsrapporten vil påvirke innvandringspolitikken i mange år framover.. Rapporten vil få en sentral plass i stortingsmeldingen om integrering som kommer i løpet av året.. – Ungdom med minoritetsbakgrunn kommer til å forandre Norge.. De tar i større grad høyere utdanning enn annen ungdom.. De kan sine ting uten at det er et tema, sier Gerd Kristiansen..

  Original link path: /nyheter/article5876827.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Militær moro | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. Neste.. Militær moro.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. SÅ DET GRINER: Full fart i dypsnøen.. Bak fjellene i bakgrunnen ligger Kebnekaise-massivet.. Foto: Ingun A.. Maehlum.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 16.. 05.. 2012 12:50.. Antall bilder 11.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 18.. 2012.. 9  ...   Antall bilder 43.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. BILDER: 1.. mai i Oslo 2012.. Antall bilder 33.. Seieren er vår!.. 26.. Antall bilder 18.. Antall bilder 11.. Antall bilder 6.. Asker Produkt.. 2011.. Antall bilder 19.. 12.. Antall bilder 14.. 2010.. Antall bilder 17.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 2009.. Antall bilder 8.. Faner.. 2006.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /nyheter/article6062302.ece?start=6
  Open archive

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: 43.. Bilde tatt etter debatten (07.. 2012) som ble holdt på litteraturhuset og sendt på NRK, hvor Erna C.. Hagensen (Forbunds leder i Norsk Arbeidsmandsforbund) og Petter Furulund (adm.. direktør for NHO Service) Etter debatten, benyttet vekterne muligheten å snakke med Petter Furulund inne i salen og så utenfor.. Foto: Jonas Røed.. 2012 11:08.. Antall bilder 43.. 86 Bilder.. 33 Bilder.. 18 Bilder.. 19 Bilder.. 14 Bilder.. 17 Bilder.. 8 Bilder..

  Original link path: /article6089963.ece?start=7
  Open archive •  


  Archived pages: 697