www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Advarer mot faglig midtlinje | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. MISTER KOMPETANSE: - Det er ikke plass til spesialisering i en generalistutdanning.. Det krever en helt annen kompetanse å arbeide i barnevernet enn i en skolefritidsordning, sier Benny Andersen, leder i Socialpædagogerne.. Foto: Vibeke Liane.. Advarer mot faglig midtlinje.. I 1992 gikk danskene fra å ha en egen sosialpedagogutdanning til å ha en generalistutdanning for alle pedagoger.. Forbundsleder Benny Andersen mener barna har blitt taperne.. Vibeke Liane.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 05.. 10.. 2011 kl 15:21 Oppdatert 04.. 11.. 2011 kl 13:37.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. LES OGSÅ.. Utrygt for utdanningene.. Søndag er det den internasjonale sosialpedagogdagen.. I Norge frykter arten for sin framtid.. 30.. 09.. 11 - 16:49.. Fusjonsplan vekker harme.. 03.. 11 - 16:19.. Lederen for FOs danske søsterforbund Socialpædagogerne ser med bekymring på debatten om utdanningene til helse- og velferdstjenestene som pågår i Norge.. – Det er ingen god løsning.. Vi har et generaliststudium som omfatter alle som skal arbeide i barnevernet, barnehagene og i skolene.. De nyutdannede har på ingen måte tilstrekkelig kompetanse til å jobbe i barnevernet, eller på de andre feltene for den del, hevder han.. Mister spesialisering.. Andersen støtter seg til en fersk undersøkelse som viser at over 80 prosent av lederne i det danske barnevernet mener at nyutdannede pedagoger ikke har den kompetansen som skal til for å gjøre jobben.. Nå samarbeider lederne og de tillitsvalgte for å få et påbyggingsår, hvor studentene gjennom praksis og undervisning fordyper seg innen ett felt.. Før sammenslåingen av utdanningene hadde danskene en utdanning for førskolelærere og lærere på skolefritidsordningene, og en felles utdanning for barnevernpedagoger og vernepleiere.. Utdanningene var på tre og et halvt år.. – Det siste året spesialiserte vi oss innen det feltet vi ville arbeide.. Etter sammenslåingen er alle fire utdanningene slått sammen.. – Det er ikke plass til spesialisering i et slikt system..  ...   på ulike områdene.. Da kan man ikke legge seg på en faglig midtlinje.. Merkes i lommeboka.. Andersen forteller at de danske sosialpedagogene har sakket akterut lønnsmessig etter at utdanningssystemet ble endret.. Før 1992 tjente sosialpedagogene 3 000 mer i måneden enn førskolelærerne.. I dag er lønnsforskjellen krympet til mellom 800 til 1 000 kroner.. – Samfunnet betaler for spesialytelser.. Vi har ikke lenger en kompetanse som skiller seg ut.. Derfor er det ikke bare brukerne som vil tjene på at utdanningen utvides med ett år, hevder Andersen.. Fra fag til metode.. Andersen råder FO til å stå fast på linjen med å beholde selvstendige profesjoner i møte med Kunnskapsdepartementet.. – Sosialpedagogfaget kan endres fra å være et fag til å bli en metode i sosialt arbeid.. Det har skjedd i Sverige etter at sosialpedagog utdanningen ble tatt opp i sosialarbeiderutdanningen, hevder Andersen.. Han viser til at det er ulike trender i Europa når det gjelder synet på utdanning.. – I Tyskland og Russland diskuterer de nå behovet for større grad av spesialisering.. Der er sosialpedagogutdanningen allerede et eget fag, men de ser behovet for ytterligere spesialisering, påpeker Andersen.. Socialpædagogerne har 36 000 medlemmer, hvorav nærmere 90 prosent har spesialisering innen sosialpedagogikk.. Forbundet har også medlemmer som jobber på institusjoner for barn- og unge.. De er knyttet til Socialpædagogerne gjennom arbeidsplassoverenskomster.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-knuff, /pub2828552, /relax-blixt, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5538497, /art6113230, /art5401425, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5395453.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 11:25:04 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Tue Jul 17 01:58:16 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 11:20:30 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5760601.ece
  Open archive

 • Title: Utrygt for utdanningene | fontene.no
  Descriptive info: Ubegripelig at et land som Norge vurderer å legge ned den ene utdanningen som handler om utsatte barn, mener Jan Storø, førstelektor på Høgskolen i Oslo.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. E-post.. Publisert 30.. 2011 kl 16:49 Oppdatert 01.. 2011 kl 12:16.. Ellen Galaasen og Cato B.. Ellingsen oppfordrer medlemmene til å sende postkort i anledning dagen.. Foto: Jan-Erik Østlie.. - Nå må vi ikke gå helt i kjelleren.. Vi har ennå mange muligheter for å påvirke utfallet, mener Inge Kvaran.. Relaterte Linker.. Dramatisk om FO-utdanningene.. Sprikende om sammenslåing.. Fusjonsplan vekker harme.. Hundrevis protesterer mot å slå sammen sosialarbeiderutdanningene.. Olav Sannes Vika etterlyser FO i front.. Advarer mot faglig midtlinje.. 05.. 11 - 15:21.. Forkaster fusjonsplan.. 06.. 11 - 08:08.. Tittelen sosialpedagog brukes ikke i Norge, men omfatter i praksis vernepleiere og barnevernpedagoger.. Kunnskapsdepartementet (KD) har, som tidligere omtalt i Fontene, lekt med tanken på å slå sammen dagens FO-utdanninger til en felles sosialarbeiderutdanning.. FO reagerte kraftig.. da modellene ble kjent like før påske.. Skaper frykt.. På et nylig avholdt møte i nasjonalt råd for helse- og sosialarbeiderutdanninger presenterte KD-ansatte på ny en slik felles modell.. Forslagene er ikke politisk vedtatt, men embedsverket har skapt frykt for profesjonsutdanningene.. Vernepleierne mener det er stort behov for deres unike kombinasjon av helse- og sosialfaglig kompetanse.. Barnevernpedagogene har en egen offentlig utredning (Befring) som slår fast at det trengs mer spesialisert kompetanse om utsatte barn og unge.. Kampanje.. FO-kongressen i 2010 vedtok å kjempe for fortsatt fire selvstendige utdanninger.. I høgskolemiljøene er meningene delte (se tidligere sak.. her.. ).. På Facebook pågår nå en kampanje der folk oppfordres til å spre informasjon om KDs planer til kolleger og andre interesserte.. Initiativtaker er førstelektor ved barnevernpedagogutdanningen i Oslo, Jan Storø.. Han har erfart at mange i praksisfeltet ikke kjenner til KDs planer.. Og ønsker å opplyse og bidra til mobilisering mot det han mener er et svært dårlig forslag.. Fagfolk har vært for lite invitert inn i arbeidet med stortingsmeldingen, mener Storø.. – Jeg frykter at avgjørelser tas i departementskorridorene.. Forslaget om en felles utdanning er ikke faglig forankret, det er politisk begrunnet, mener han.. Unik i verden.. Storø er redd for at ingen utdanning i framtida vil ha særskilt fokus på utsatte barn.. – Det er ubegripelig for meg at  ...   må mene noe om dette.. Jeg er spent på reaksjonene fra fagdepartementene når det går opp for dem hva dette betyr.. Det blir mange runder og mange muligheter for å påvirke.. Nå må vi ikke gå helt i kjelleren, oppfordrer Kvaran.. Og understreker at FO-ledelsen og seksjonsrådene har en stor oppgave foran seg.. Minner om målet.. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har ikke vært tilgjengelig for intervju i dag.. I en e-post til Fontene skriver hun at ”Det vil ikke være aktuelt å foreslå endringer som truer profesjonskompetansen og profesjonsidentiteten”.. Aasland minner om hensikten med stortingsmeldingen og viser til reformer i barnevernet og arbeids- og velferdsforvaltningen.. Fra nyttår inntrer samhandlingsreformen.. “Det betyr at vi må se på dagens helse-, sosial- og velferdsfaglige utdanninger på nytt: Er struktur og innhold i samsvar med framtidige kunnskapsbehov i tjenestene? Gir utdanningene den kompetansen som trengs? Det er altså ikke et ønske om å legge ned verken utdanninger eller profesjoner som er målsetningen med meldingen, men derimot å styrke både utdanningene og kompetansen til yrkesutøverne”, skriver Aasland.. Presser på for ratifisering.. Internasjonalt markeres sosialpedagogdagen med fokus på FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sosialpedagogenes rolle i å virkeliggjøre denne.. 105 av FNs 193 medlemsland har ratifisert konvensjonen.. Norge er ikke blant dem.. – Den internasjonale sosialpedagogdagen er en god anledning til å minne norske myndigheter på det, sier leder for vernepleieren i FO, Cato B.. Ellingsen.. – Send et postkort.. Den internasjonale sosialpedagogforeningen AIEJI har tatt initiativ til en postkortkampanje, som FO støtter opp om her hjemme (postkortet finner du.. her).. Tanken er å sende et elektronisk postkort til en vernepleier, en barnevernpedagog eller til personer man mener må minnes om den jobben disse gjør hver dag for et inkluderende samfunn.. Selv har Ellingsen sendt kort til statssekretærene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som både er sosialpedagogisk utdannet og har politisk ansvar for feltene norske sosialpedagoger jobber på.. Og oppfordrer andre FO-ere til å gjøre det samme.. Barnevernpedagogenes leder, Ellen Galaasen, synes det er staselig med en egen internasjonal dag.. Og oppfordrer folk til å markere dagen.. – Sosialpedagogikken gir oss en retning for arbeidet med å sikre barn og unges rettigheter.. Vi bidrar med faglig endringsretta arbeid som er med på å skape varige positive endringer for barn og unge, sier Galaasen..

  Original link path: /nyheter/article5755715.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Dramatisk om FO-utdanningene | fontene.no
  Descriptive info: FO-ledelsen oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte over hele landet til å mobilisere mot Kunnskapsdepartementets modeller for utdanningene.. Foto: nyebilder.. no/Arash Nejad.. Dramatisk om FO-utdanningene.. Kunnskapsdepartementet leker med tanken på å legge ned utdanninger og tvinge framtidas sosialarbeidere til å velge mellom saksbehandling og miljøterapi.. Signalene skaper uro og sinne i FO.. Publisert 12.. 04.. 2011 kl 13:19 Oppdatert 12.. 2011 kl 14:02.. I et diskusjonsnotat fra Kunnskapsdepartementet (KD) skisseres tre modeller for framtidas FO-utdanninger.. Alle tre innebærer en nedlegging av vernepleierutdanningen.. Og alle tre innebærer at studentene skal velge å orientere seg enten mot saksbehandling og forvaltning eller mot miljøterapi og klinisk arbeid.. – Svært alvorlig for FO, men først og fremst for brukerne av de tjenestene vi jobber i, sa AU-medlem Cato Brunvand Ellingsen da han i morges presenterte signalene for FOs avdelingskonferanse, der fylkesledere og fylkessekretærer er samlet i tre dager.. Uferdig men skremmende.. De tre modellene framgår i et svært uferdig dokument, og det er usikkert hvor involvert politisk ledelse i departementet er.. Men notatet skremmer FO-ledelsen.. – Vi har et klart mandat fra kongressen til å jobbe mot dette.. Nå må vi tenke strategi og mobilisering, sa Ellingsen.. Kunnskaps- og høyere utdanningsminister Tora Aasland sa på FO-kongressen at FOs meninger skulle tillegges stor vekt i arbeidet med stortingsmeldingen om utdanning til velferdstjenestene.. FO-ledelsen reagerer kraftig på at KD nå jobber med modeller som strider mot FOs innspill og forskning om praksisfeltets behov.. En, to eller tre.. I den ene modellen er det to sosialarbeiderutdanninger, en for miljøterapeuter og en for forvaltning og saksbehandling.. I modell to finnes det bare en utdanning.. Der legges det opp til et eller to år felles, før studentene kan spesialisere seg på enten psykisk helse og rus, utsatte familier, barn og unge, utviklingshemmede og habilitering, eldre, andre målgrupper eller forvaltning og saksbehandling.. Den tredje modellen har tre utdanninger: Barnevernpedagog, miljøterapeut og sosionom.. Sosionomutdanningen tenkes delt i to fordypninger, klinisk og forvaltningssosionom.. Overser helsekompetansen.. Ellingsen, som er leder for vernepleierne i FO, mener det er  ...   at forvaltningen løsrives fra endringsarbeidet.. Jeg er redd et statisk syn på forvaltning og klinisk virke skaper nye fallgruver for klientene.. –.. Gitt frustrasjonen i Nav over at alle skal kunne litt om alt, er det ikke fornuftig med et slikt skille?.. – Det er viktig å kunne velferdssystemet og lovverket, men for å forstå hvilke rettigheter som skal utløses må de ansatte kunne relasjonsarbeid og kommunikasjon.. Dette for å kunne finne ut hva den enkelte trenger, forklarer Soggiu.. Ser bort fra Befring.. Barnevernpedagogenes leder, AU-medlem Ellen Galaasen, reagerer kraftig på at departementet ser bort fra NOU-en om utdanning til barnevern (Befringutvalget), som kom i 2009.. – NOU-en sier tydelig at det trengs mer spesialisert kompetanse i barnevernet.. 54 høringsinstanser støtter det synet.. KD ser derimot helt bort fra det, sa Galaasen.. Provokasjon uten faglig gyldighet.. Seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) kaller KDs modeller “en provokasjon uten faglig gyldighet”.. “Forslaget fra KD vil svekke ivaretagelsen av utsatte barn og unge og svekke barnevernet”, heter det i en motargumentasjon utarbeidet av SRB.. Barnevernpedagogene reagerer på at KD vil fremme samhandling ved å gjøre utdanningene likere.. Samhandling lykkes når alle involverte er trygge på sin kompetanse og det framstår tydelig hva den enkelte profesjon skal bidra med, påpeker SRB.. I alle kanaler.. Flere fylkesledere og sekretærer tok til orde for å mobilisere lokalt mot det de oppfatter som en dramatisk omstrukturering av utdanningene.. Grethe Kvist, Mona Nilsen og Kristine Hval Blekken fra henholdsvis Hordaland, Nordland og Østfold understreket at alle interne uenigheter nå må skyves til side og at FO må stå samlet mot KD.. – En utfordring blir å informere medlemmene og få dem i tale.. De må ikke oppleve at dette er noe FO sentralt driver med, sa Kvist.. – Nå må vi bruke LO-familien, nå må vi bruke media, nå må vi koble oss på de riktige politikerne og gjenta og gjenta budskapet vårt, intravenøst nesten, supplerte Heidi Klokkervold, fylkesleder i Sør-Trøndelag.. FO-ledelsen møter KD sammen med representanter for utdanningsinstitusjonene torsdag 14.. april..

  Original link path: /nyheter/article5564610.ece
  Open archive
 •  

 • Title: Sprikende om sammenslåing | fontene.no
  Descriptive info: NEI TIL SAMMENSLÅING: - En egen utdanning med fokus på utsatte barn og unge er unikt i Norge.. Det må vi beholde og styrke, mener studielederne Eva Berthling Herberg og Inger Jacobsen.. Forslaget om én felles sosialarbeiderutdanning ønskes velkommen i Volda.. Helt i strid med behovene i feltet, advarer studieledere i Oslo og Trondheim.. Publisert 01.. 2010 kl 14:28 Oppdatert 01.. 2010 kl 14:51.. Foreslår felles utdanning.. Som.. Fontene skrev mandag.. , foreslår sosialfagskollegiet ved Høgskolen i Bodø å slå sammen sosionom- og barnevernpedagogutdanningen.. Sosialarbeideren er under press.. Da er det lite hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom sosialarbeiderprofesjonene, skriver de 16 høgskoleansatte i en debattartikkel i siste.. Én felles, samlende utdanning er det som skal til for at sosialfaget skal kunne utvikle sin posisjon i velferdsstaten, mener de.. Velkomment i Volda.. Et veldig godt forslag, mener professor Kåre Heggen, profesjonsforsker og leder av institutt for sosialfag ved Høgskolen i Volda.. Når medisinfaget, som har så mange spesialiseringsmuligheter, har felles grunnutdanning, bør også sosialarbeidere ha det, fastslår Heggen.. – Disse utdanningene rekrutterer til omtrent samme arbeidsmarked, og det er veldig tette koblinger mellom utdanningene.. Dette har vi argumentert for lenge her hos oss, sier Heggen.. Holder på tre år.. I motsetning til kollegiet i Bodø, mener ikke Heggen at en felles utdanning må bli lengre enn dagens treårige.. Fem år er for mye, og fire gir en vanskelig mellomposisjon i dagens utdanningssystem, mener professoren.. – Både sosionomer og barnevernpedagoger må ha god kunnskap om barnevern, enten de jobber i barnvernet eller i tjenester i tilknytning til barnevernet.. Det må de få i sin grunnutdanning, mener Heggen.. Han er ikke urolig for den mer spesialiserte kunnskapen.. Ettersom stadig flere tar master, vil arbeidsfeltene ha god tilgang på spisskompetanse, fastslår Heggen.. Svekker barnevernet.. Studieleder ved barnevernpedagogutdanningen ved Høgskolen, Eva Berthling Herberg, mener forslaget om felles utdanning vil svekke barnevernet her i landet.. – I motsetning til veldig mange andre land har Norge en egen spesialisert utdanning rettet mot barnevern.. Fagfolk jeg har kontakt med blant annet i USA og Sverige ønsker seg nettopp en slik spesialisering, sier Berthling Herberg.. Hvis Norge velger å gå i retning av mer generalistutdanning, er det de med lavest status, deriblant utsatte barn og unge, som taper mest, mener hun.. Barnevernet har stort behov for mer spesialisert kompetanse, fastslår Berthling Herberg, og viser blant annet til.. Befringutvalgets.. utredning om kompetanseutvikling.. Mer enn barneverntjenesten.. Hun mener artikkelforfatterne tar utgangspunkt i en snever forståelse av barnevern, forstått som barneverntjenesten aleine.. – De gjør et poeng av at det ikke bør være utdanninger mot et felt.. Barnevern er et arbeidsområde som spenner over flere felt.. Barnevern skal utøves det utsatte barn og unge trenger hjelp, enten det er i skolen, på institusjoner, i forebyggende virksomhet eller selvsagt i barneverntjenesten, sier hun.. Berthling Herberg mener forslaget er i strid med praksisfeltenes behov, slik disse er dokumentert i barnevernet og etter hvert også i Nav.. Hun skjønner ikke argumentet om at én, felles utdanning vil bidra til å gjenvinne tapt terreng for de sosialfaglige perspektivene.. – Jeg oppfatter at en del  ...   generalistutdanning.. Spørsmålet er hva man mener en grunnutdanning skal inneholde, påpeker han.. – Kanskje er det bra for faget å slå sammen utdanningene.. Om det er bra for utsatte barn og unge, er jeg mer usikker på, sier Grønndahl.. Vrient i Stavanger.. Universitet i Stavanger har eksperimentert med å slå sammen sosialpedagogikk og sosialt arbeid på masternivå.. Det var såpass problematisk at instituttet valgte å gå tilbake til 20 studiepoeng i hvert fag, forteller førstelektor og medlem i FOs faggruppe for ansatte på universiteter og høgskoler, Cecilie Omre.. For henne er det veldig viktig å holde på begrepet sosialt arbeid, og ikke konstruere nye begreper.. Bodø-forslaget fortoner seg mer interessant for henne nettopp fordi det holder fast ved sosialt arbeid.. Det kan imidlertid gjøre det mindre spiselig for barnevernpedagoger, tenker Omre.. Hun understreker at hun ønsker debatten velkommen.. – Drastisk nedleggingsforslag.. FO-leder Randi Reese ønsker ikke å kommentere debattartikkelen.. Det gjør heller ikke seksjonrådsleder for sosionomene, 3.. nestleder Mimmi Kvisvik.. Debattartikkelen skal diskuteres på en yrkesfaglig konferanse sosionomene skal ha til høsten, og Kvisvik ønsker ikke å uttale seg om forslaget om sammenslåing før det.. Leder for barnevernpedagogene i FO, 2.. nestleder Kjetil A Ostling, oppfatter artikkelen som et drastisk forslag om å nedlegge sosionom- og barnevernpedagogutdanningen.. – Et slikt forslag må overbevise om at studentene vil bli satt bedre i stand til å møte kompleksiteten i yrkesfeltet.. Når forslaget er både praktisk og økonomisk rasjonaliserende for Høgskolen i Bodø, må det være overtydelig at forslaget ikke er gitt en faglig innpakning, sier Ostling.. – Barn er ikke små voksne.. Artikkelforfatterne skriver at den nye utdanningen skal ha fokus på sosiale problemer i alle livsfaser.. Problemområder for barn og unge ble tidligere forstått som konsekvens av voksnes problemer og en sak for familien.. I dag er det mer legitimt å snakke om barns sosiale problemer, skriver de.. Ostling reagerer på denne forståelsen av barndom.. – Barn er ikke små voksne med sosiale problemer.. Barn er på en helt spesiell måte prisgitt sine omgivelser.. Vurderingen innebærer en reduksjon av barndommens egenverdi.. Resonnementet virker derfor dårlig som premiss for en felles utdanning.. Trenger spisskompetanse.. Ostling presiserer at han setter pris på forfatternes utdanningspolitiske engasjementet.. Debattartikkelen åpner for nødvendige og viktige diskusjoner om innholdet i utdanningene og kompetansebehovene i praksis, mener Ostling.. Men denne debatten burde handle om å øke kvaliteten på tjenestene, ikke å forsvare høgskolenes praksis, påpeker han.. Stort omfang av felles undersvisning er ikke i tråd med verken studienes rammeplaner eller behovene i arbeidsfeltene, fastslår Ostling.. – All dokumentasjon viser behov for mer spesialisert kunnskap om barndom, oppvekst og marginaliserte barn og unge.. Nestlederen viser til at FOs utdanningspolitikk innebærer å beholde og utvikle ulikhetene i målgruppe, metodefag og innretning på de fire utdanningene.. Modellen underkjenner verdien av ulike profesjoner som utfyller hverandre, mener han.. – Utvidelse av utdanningenes lengde er en viktig debatt.. Men både barnevernpedagog- og sosionomutdanningen skal bestå.. Sammen bidrar de to profesjonene til faglig dynamikk og realisering av barnekonvensjonen, avslutter Ostling.. Debattartikkelen fra kollegiet i Bodø står i FOntene forskning nr 1, som du finner..

  Original link path: /nyheter/article5178711.ece
  Open archive

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 43.. Neste.. Lesernes streikebilder.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. Streikende vekter går i tog på vei mot Arbeidersamfunnets Plass.. Foto: Jonas Røed.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 04.. 06.. 2012 11:08.. Antall bilder 43.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. 05.. 2012.. 86 Bilder.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 18.. 9 Bilder..  ...   Seieren er vår!.. 26.. 18 Bilder.. 25.. 21.. 02.. 6 Bilder.. Asker Produkt.. 2011.. 19 Bilder.. 01.. 14 Bilder.. 2010.. 17 Bilder.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 03.. 2009.. 8 Bilder.. Faner.. 2006.. Bildeseriearkiv.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. Antall bilder 11.. Antall bilder 33.. Antall bilder 18.. Antall bilder 6.. Antall bilder 19.. Antall bilder 14.. Antall bilder 17.. Antall bilder 8.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /article6089963.ece?start=10
  Open archive

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: 15.. Ann Helen Ulvestad er navnet på lønnshopperen fra FO i Molde.. Foto: Guro Fiskergård Werner..

  Original link path: /article6089963.ece?start=11
  Open archive

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: 33.. 34.. 35.. 36.. 37.. 38.. 39.. FO-streik i Harstad.. Foto: Gry Eikanger..

  Original link path: /article6089963.ece?start=35
  Open archive

 • Title: BILDER: 1. mai i Oslo 2012 | fontene.no
  Descriptive info: MAI: Fra markeringen i Oslo.. Foto: Anders Hauge-Eltvik.. 2012 15:01.. Antall bilder 33.. 43 Bilder.. Antall bilder 43..

  Original link path: /article6038162.ece?start=10
  Open archive

 • Title: BILDER: 1. mai i Oslo 2012 | fontene.no
  Descriptive info: 27.. 28.. 29.. MAI: AUF-lder Eskil Pedersen i toget..

  Original link path: /article6038162.ece?start=26
  Open archive

 • Title: BILDER: 1. mai i Oslo 2012 | fontene.no
  Descriptive info: 22.. 23..

  Original link path: /article6038162.ece?start=24
  Open archive

 • Title: Seieren er vår! | fontene.no
  Descriptive info: 2012 12:57.. Antall bilder 18..

  Original link path: /article6031089.ece?start=10
  Open archive •  


  Archived pages: 697