www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Asker Produkt | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 19.. Neste.. Asker Produkt.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. Klistremerker som skal festes på opplysningsskilt i Nasjonalparkriket.. Foto: Håvard Sæbø.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 03.. 02.. 2011 14:47.. Antall bilder 19.. Fontene.. no - forside.. Lesernes streikebilder.. 04.. 06.. 2012.. 43 Bilder.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. 05.. 86 Bilder.. Hjelperen som  ...   Oslo 2012.. 01.. 33 Bilder.. Seieren er vår!.. 26.. 04.. 18 Bilder.. 25.. 21.. 6 Bilder.. 01.. 2011.. 14 Bilder.. 11.. 2010.. 17 Bilder.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 03.. 2009.. 8 Bilder.. Faner.. 2006.. Bildeseriearkiv.. Antall bilder 43.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. Antall bilder 11.. Antall bilder 33.. Antall bilder 18.. Antall bilder 6.. Antall bilder 14.. Antall bilder 17.. Antall bilder 8.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /article5477679.ece?start=10
  Open archive

 • Title: Asker Produkt | fontene.no
  Descriptive info: 15.. Nguyen Ngoc Phuong setter sesambrød til heving..

  Original link path: /article5477679.ece?start=11
  Open archive

 • Title: Pårørende fyrer opp ansvarsreformen | fontene.no
  Descriptive info: Nyheter.. REFORMIST: Professor Jan Tøssebro ønsker utviklnigshemmede opp på dagsorden.. Foto: Jan-Erik Østlie.. Pårørende fyrer opp ansvarsreformen.. Professor Jan Tøssebro tildeler NFU poeng for å ha fått reformen for utviklingshemmede tilbake på Stortingets avtalebok.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 14.. 2011 kl 16:08 Oppdatert 14.. 2011 kl 16:13.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. LES OGSÅ.. Den vriene byggeboomen.. Politikerne samlokaliserer brukere over en lav sko.. Demente, utviklingshemmede, ruspasienter og personer med psykiatriske diagnoser får sine egne annerledesland i utkanten av kommunene våre.. 09.. 11 - 10:34.. Til rettssak mot brukerblokka.. 10 - 13:44.. – Kommunene må bla opp.. 10 - 16:40.. – Omsorgsgettoene reiser seg.. 10 - 16:29.. Stortingets Helse- og omsorgskomité har enstemmig vedtatt Venstres forslag om å nedsette et offentlig utvalg til å gjennomgå ansvarsreformen.. Stortinget vedtok for 20 år siden ansvarsreformen som avviklet de gamle HVPU-institusjonene.. Nå bygger kommunene igjen boliger med plass til flere utviklingshemmede enn institusjonene hadde.. Bråk ga uttelling.. – Hvorfor går det 20 år før det kommer en offentlig gjennomgang?.. – Fordi nå har NFU laget bråk.. I mange år nå har det vært stille.. Da skjer det ingenting, sier professor Jan Tøssebro ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.. Å lage.. «Et saklig helvete» (se Fontene 3/10).. om manglene i ansvarsreformen sto øverst på agendaen da Jens Petter Gitlesen for to år siden tok over som leder i Norsk  ...   om at reformen har skylda.. Også før 1990 ble det rapportert om overmedisinering.. NRK følger her sin gamle linje fra 1990-tallet, da de var skeptiske til hele institusjonsnedleggelsen.. – Hva sier du hvis Stortingets gjennomgang ender med å anbefale en gjenreising av små til middels store institusjoner?.. – Jeg har vanskelig for å tro at det blir resultatet.. Alt som finnes av dokumentasjon viser at helseoppfølgingen av utviklingshemmede er bedre i små enheter enn på institusjon.. Enkle grep bryter rettigheter.. Også stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ønsker gjennomgangen velkommen.. – Vi ser klare tegn på at institusjonene er på vei tilbake, det begrunnes organisatorisk ved at det blir greiere for kommunene sånn.. Det som oppfattes som enklere i øyeblikket fratar folk med utviklingshemninger retten til et selvstendig liv.. Det må stoppes, det er partiene på Stortinget nå enige om, sier Andersen i en pressemelding.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-blixt, /pub2828552, /relax-knuff, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5401425, /art5538497, /art6113230, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5397484.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 11:26:28 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Mon Jul 16 13:21:37 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 11:26:28 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5807454.ece?service=print
  Open archive
 •  

 • Title: Til rettssak mot brukerblokka | fontene.no
  Descriptive info: TILBAKESKRITT: ? Det skal ikke bygges opp særomsorg eller institusjoner for personer med utviklingshemming, fastslo helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget sist onsdag.. Foto: Terje Pedersen/ANB.. Til rettssak mot brukerblokka.. NFU går til sak mot Sandnes, som samlokaliserer 24 utviklingshemmede og psykisk syke.. – Kommunene kan ikke omgå regelverket, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.. Profil.. Publisert 08.. 2010 kl 13:44 Oppdatert 03.. 2010 kl 13:22.. Forlik om brukerblokka.. NFU ser fram til å blande seg mer opp i husbyggingen for utviklingshemmede etter rettssaken mot Sandnes kommune.. 06.. 10 - 14:02.. 11 - 16:08.. – Dette er oppbevaringsbokser.. 20.. 10 - 10:36.. – Kommunene har mistet tråden i ansvarsreformen.. Dette tar ville veier.. Det sier fungerende leder i NFU Sandnes, Steinar Bjugn, til Fontene.. NFU Sandnes bruker nå advokatfirmaet Projure til å saksøke kommunen for brudd på utviklingshemmedes rettigheter slik de er nedfelt i ansvarsreformen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.. – En kan stille spørsmål hvordan det ville være å flytte inn i et hus sammen med 12 psykisk syke eller 12 utviklingshemmede.. Føler du at du bor i en vanlig bolig da? spør Steinar Bjugn.. – Rettssaken blir et referansepunkt.. Også Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen understreker kommunenes forpliktelse til reformen.. – Det bør bygges små enheter og legges til rette for egnede uteareal.. Kommunal- og regionaldepartementet har i 2010 presisert at dette må ivaretas når Husbanken yter investeringstilskudd, uttalte Strøm-Erichsen i Stortingets spørretime sist onsdag.. – Det er ikke slik at  ...   inhabile.. Saken skal isteden opp for Stavanger tingrett i mai.. – Rettssaken vil få prinsipiell virkning for hvordan lovverket og ansvarsreformen skal praktiseres, sier Bjugn.. Protest nytter, viser det seg.. Mens Sandnes fortsatte å bygge tross bråket, snur nabokommunen Sola.. De var på vei til å bygge ut et liknende samlokalisert boligkompleks, men stoppet etter medieoppstyret i Sandnes.. Sola undersøker isteden muligheten for mindre boligenheter.. – Likner Institusjoner.. NFU og FO advarte i januar.. mot de store byggeprosjektene flere kommuner er i gang med.. – Oppbevaringsbokser, sier leder for sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp).. Han krevde i spørretimen at helse- og omsorgsministeren tar grep for å «sikre at disse institusjonsliknende enhetene stoppes og at reformen realiseres».. Ifølge Eriksson sier enkelte kommuner at de ikke gir byggetilskudd hvis boligene ikke er i henhold til ansvarsreformen eller regjeringens føringer.. Andre kommuner er ikke kjent med ansvarsreformen eller regjeringens føringer og gir over en lav sko.. Sykeliggjør beboere.. NFU vil nå innkalle både fageksperter fra ansvarsreformen og Husbanken og ministre som vitner for å belyse en praksis som ifølge forbundet går på tvers av reformen.. NFU etterlyser også en uavhengig evaluering av hvilke effekter det har for den enkelte å bli plassert i en samlokalisert bolig sammen med innbyggere med høyst ulike hjelpebehov.. Kommunene fikk i 1991 ansvar for boligtilbudet til utviklingshemmede, den såkalte ansvarsreformen.. Målet var at utviklingshemmede ikke skal bo på institusjon, men leve mest mulig integrert med befolkningen for øvrig..

  Original link path: /nyheter/article4850178.ece
  Open archive

 • Title: – Kommunene må bla opp | fontene.no
  Descriptive info: PREKÆRT: 1.. nestleder i FO Siv Karin Kjøllmoen frykter kommunene ikke oppfyller ansvarsreformen.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. – Kommunene må bla opp.. – Store samlokaliserte boliger er et stort tilbakeskritt, sier førstenestleder Siv Karin Kjøllmoen i FO.. Publisert 18.. 2010 kl 16:40 Oppdatert 20.. 2010 kl 12:42.. – Dette er oppbevaringsbokser.. Det sier leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité Robert Eriksson (Frp) når kommunene bygger ut store samlokaliserte boliger for hjelpetrengende.. Forlik om brukerblokka.. Det er i utgangspunktet galt å plassere mer enn fem sammen, mener Kjøllmoen.. – Det er langt unna det som var intensjonen i reformen: Integrering og muligheten til å leve et så normalt liv som mulig.. Hun er på linje med.. NFU-leder Jens Petter Gitlesen, som omtaler boligkompleksene som gettoer.. – Har de ansatte et poeng  ...   1990-tallet.. Men det betød at vernepleierne måtte være borte fra boligene et par timer for å delta på felles fagmøter.. En slik turnusordning så ikke kommunene seg råd med, beklager nestlederen.. – Isteden har kommunene flyttet rundt på beboerne.. Men brukerne skal ikke lide fordi kommunen ikke klarer å skaffe nok kompetanse, sier Kjøllmoen.. –Skyves til randsonene.. Skal kommunene tiltrekke seg nok kompetanse, må de opprette heltidsstillinger istedenfor det brøkete systemet lønningslistene består av nå.. Turnus som gir tid til faglig utveksling.. Gode vikarbanker.. Samlokaliser administrativt arbeid, ikke selve fagutøvelsen, krever FOs nestleder.. – Institusjonstankegangen er kommet tilbake.. Du skyver alle som trenger hjelp inn i samme blokka i kommunens randsone.. Så plager de ikke andre.. Da har du en getto.. Les mer om boligene som vokser i Fontene nr.. 1/2010..

  Original link path: /nyheter/article4812880.ece
  Open archive

 • Title: – Omsorgsgettoene reiser seg | fontene.no
  Descriptive info: DEFORMERER REFORMEN: De nye boligkompleksene er en gjenreisning av institusjonene, hevder NFU-leder Jens Petter Gitlesen.. – Omsorgsgettoene reiser seg.. Kommunene bygger ut store boligkomplekser som samler utviklingshemmede, demente og alvorlig psykisk syke.. NFU-leder Jens Petter Gitlesen raser.. 2010 kl 16:29 Oppdatert 28.. 2010 kl 13:24.. Gjenåpner HVPU-institusjon.. 10 - 15:47.. Med ansvarsreformen i 1991 ble HVPU og sentralinstitusjonene for utviklingshemmede avviklet.. Samtidig kom en øvre grense for hvor mange som kunne samles i én bolig: Fem personer.. Større enheter krevde dispensasjon fra departementet.. Men en rask undersøkelse Fontene har gjort viser at i 2010 planlegges:.. Bodø:.. Rådmannen går inn for å bygge 40 samlokaliserte boliger på Vollsletta for hjelpetrengende eldre, unge funksjonshemmede, voksne med psykiske lidelser og unge med lettere psykiske lidelser.. Kommunestyret har utsatt behandlingen til våren 2010.. Moss:.. Vedtatt to samlokaliserte boløsninger for henholdsvis 10 og 12 utviklingshemmede.. Oslo, bydel Sagene:.. Vedtatt å bygge om  ...   utviklingshemmede og psykisk syke.. Trondheim:.. Vedtok i november Leistad Helsehus, med plass til i alt 48 unge med atferdsvansker og psykiske problemer, psykiatriske pasienter og unge utviklingshemmede med betydelige hjelpebehov.. Antallet ansatte i disse boligene blir det mangedobbelte.. – Gettofisering.. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) frykter at dette blir omsorgsgettoer.. – Kommunene krever at folk flytter til disse boligene før de får utløst tjenester, hevder NFU-leder Jens Petter Gitlesen overfor Fontene.. Å hindre slik tvangsflytting er opp til pårørendes standhaftighet.. Det tærer.. – Utviklingshemmede samles på ett sted.. Men det er større variasjon dem imellom enn ellers i befolkningen.. Denne gruppetenkingen er farlig, sier Gitlesen.. Noen er mindre avhengig av tjenester, påpeker NFU-lederen.. Men selv om de er i stand til å vaske klær og lage mat selv, tar ansatte det på runden sin.. – Tillært hjelpeløshet er resultatet, konkluderer han.. FO reagerer på linje med NFU..

  Original link path: /nyheter/article4812865.ece
  Open archive

 • Title: Vil stramme inn | fontene.no
  Descriptive info: ADVARER: Kommunene må velge andre løsninger enn samleinstitusjoner, mener statsråd Liv Signe Navarsete.. Foto: Mats Johannesen.. Vil stramme inn.. Også kommunalminister Liv Signe Navarsete er bekymret over de nye institusjonene.. Mia Paulsen, Fontene.. 2011 kl 11:01 Oppdatert 23.. 2011 kl 09:48.. Relaterte Linker.. Ut av redet.. Katarina Fierro Norberg skal snart flytte i egen leilighet.. Spenningen er stor.. Den vriene byggeboomen.. Institusjonene som kommunene nå bygger er stikk i strid med intensjonene i ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede.. Målet med reformen var å bygge ned institusjonene for å få bedre integrering.. Et viktig virkemiddel var at den enkelte selv skulle ha mulighet for å velge bolig i vanlige nabolag.. Navarsete kaller utviklingen en re-institusjonalisering, ifølge NTB.. – Utrygt.. Hun påpeker at mange psykisk utviklingshemmede opplever det som utrygt å bo sammen med rusmisbrukere og  ...   for noen.. – Bør eie.. – Jeg mener flere utviklingshemmede bør eie egen bolig.. De har stabile inntekter og med hjelp fra Husbanken vil de fint klare det, sier Sp-lederen.. Dokumentert.. Navarsete viser til en rapport fra forskerne Jan Tøssebro og Annas Kittelsaa ved NTNU som viser at andelen utviklingshemmede i store bofellesskap har økt markert i tiden etter 2001.. Dette er nå den dominerende boformen blant dem som har fått ny bolig etter år 2000.. Rett til å velge.. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken lanserte i fjor høst et informasjons- og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemning.. Både da og ved andre anledninger har han understreket at også psykisk utviklingshemmede har rett til å velge sin egen boform.. Han har kritisert kommunene for å velge institusjonsløsninger på vegne av de psykisk utviklingshemmede..

  Original link path: /nyheter/article5736466.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Ut av redet | fontene.no
  Descriptive info: HERLIG: Inger Johanne og Katarina Fierro Norberg er spent på hvordan det blir.. 2011 kl 10:34 Oppdatert 14.. 2011 kl 11:14.. Vil stramme inn.. 11 - 11:01.. Jeg gleder meg, sier hun.. Katarina er 23 1/2 år og har Downs syndrom.. Hun bor fortsatt sammen med moren, Inger Johanne Norberg.. Hver morgen står Katarina tidlig opp, lager kaffe og legger fram aviser til mor.. Så går hun på jobben i et av Norges største pottegartnerier.. Men snart må Inger Johanne ordne morgenkaffen sjøl.. De siste månedene har hun og Katarina, med hjelp, pusset opp den treroms leiligheten i Faret på Nesodden hvor Katarina skal bo.. Den ligger i en hyggelig firemannsbolig på Oksval og har terrasse og en bitte liten hage.. Takknemlig.. Inger Johanne synes ikke det er noen grunn til at ikke Katarina skal være med og pusse opp sin egen leilighet, og Katarina er enig.. – Jeg er så glad for at mor og far hjalp meg med leiligheten, sier hun.. Hun vet om flere andre som bor i strøket.. I de andre leilighetene i firemannsboligen bor det en pensjonist og to aleneforsørgere.. En fin miks, synes Inger Johanne.. Hun var litt nervøs for hvordan naboene ville ta imot hennes utviklingshemmede datter.. Mange kjenner ikke noen som har funksjonshemning.. Katarina fnyser litt av det.. Men Inger Johanne ble beroliget.. – «Å, så hyggelig,» sa de.. Det var vidunderlig at de ønsket Katarina velkommen, sier Inger Johanne.. Hun tror nok likevel hun kommer til å sove litt urolig den første tida etter at Katarina flytter ut.. Økonomien.. Inger Johanne Norberg har pantsatt deler av huset sitt og delt ut forskudd på arv til  ...   disco.. Når Katarina skal bo alene, vil hun få ca.. 21 timer BPA (borgerstyrt personlig assistanse) og sju timer med støttekontakt.. Støttekontakten kan være med på disco på Frysja i Oslo, som Katarina elsker.. Og assistenten kommer nok til å måtte være med og lære opp Katarina til å leve alene.. Katarina kan lage en del mat selv, men liker godt å lage middag sammen med moren.. Men hun må lære å klare seg selv.. Kanskje kan assistenten lære henne å lage hvit saus til fiskebollene.. – Det blir nok slik at hun spiser middag hos meg av og til, og jeg hos henne.. Og så kan hun noen ganger dra og spise hos broren, som bor i nærheten, sier Inger Johanne.. Ferie?.. Ordningen med BPA må formes ut etter hvert som behovene blir tydelige.. Kanskje kan man samle opp timer og bruke dem på en ferie, slik at Katarina kan dra på tur uten familien.. I sommer var Katarina 18 dager i Athen.. Hun var judoutøver i special olympics.. Inger Johanne har tro på teknologiske løsninger på trygghetsspørsmålet.. Trygghetsalarm og IP-adresser på alle kontakter, som brukes for eldre med demens.. Og hvorfor kan ikke Katarina ha nummeret til den som går nattevakt for hjemmesykepleien, slik at hun kan ta kontakt hvis det trengs?.. Vi spør hva som blir det første Katarina vil gjøre når hun flytter inn.. Det vet hun ikke ennå.. – Kanskje du gjør slik som du gjorde da du skulle begynne på Peder Morset.. Vi fikk beskjed om å dra, og så skjøv du døra hardt igjen med foten etter oss? sier moren.. – Neida, protesterer Katarina.. Hun er voksen nå..

  Original link path: /nyheter/article5736411.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Staten plasserer utviklingshemmede på sykehjem | fontene.no
  Descriptive info: BYGGET BESTEMMER: Leder Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) kaller det et overgrep å innpasse vidt forskjellige brukere i heldøgns omsorgsboliger.. Staten plasserer utviklingshemmede på sykehjem.. Publisert 06.. 10.. 2011 kl 13:55 Oppdatert 13.. 2011 kl 12:26.. Utviklingshemmede havner igjen på regjeringens sykehjemspost, selv om de fleste verken er eldre eller har Alzheimer.. – Jeg tror nesten ingen er imot sykehjem.. Men det er stor forskjell på å bo på sykehjem en periode på slutten av livet og å tilbringe hele sitt voksne liv der, sier NFU-leder Jens Petter Gitlesen.. Regjeringen gir i statsbudsjettet tilskudd til å bygge ytterligere 1500 omsorgsboliger og sykehjemsplasser neste år.. Pengene er del av regjeringens Omsorgsplan 2015, som innen fire år omfatter 12 000 nye sykehjems- og omsorgsplasser.. Det omfatter også utviklingshemmede.. Dermed havner de enda en gang på statsbudsjettets sykehjemspost.. Selv om de fleste av dem verken er eldre eller lider av Alzheimers sykdom.. Bare i år fikk rundt 570 psykisk utviklingshemmede bolig under sykehjemssatsingen, ifølge Gitlesen.. – Regjeringens eldresatsing rammer folk i  ...   har skrevet om, bygger flere kommuner opp boligkomplekser som samler alle typer brukere med omsorgsbehov.. Som vi har dokumentert,.. støtter Statens husbank disse byggeprosjektene med millionbeløp selv om byggingen strider med husbankens egne retningslinjer under ansvarsreformen.. – Dette er vanvittig.. Boligene bygges for heldøgns omsorg.. Når bygningene står klare, kan kommunene plassere hvem som helst der inne, sier Gitlesen.. Både helseminister Strøm-Erichsen, kommunalminister Navarsete og inkluderingsminister Lysbakken har markert sin motstand mot omsorgsgettoene.. Likevel lager de ikke egne budsjettposter for å hindre at kommunene kan samle opp utviklingshemmede i institusjonsliknende omsorgskomplekser.. Usynliggjør boligmangelen.. – Jeg tror regjeringen har et problem.. Hvis de hadde trukket ut alle gruppene som ikke er eldre demente ut av sykehjemsbudsjettet, ville boligmangelen i kommunene blitt enda mer synlig, hevder Jens Petter Gitlesen.. NFU advarer mot at alt hjelpepersonell nå er i ferd med å knyttes til boligene og ikke til brukerne selv.. Det betyr i praksis at utviklingshemmede og andre med varierende hjelpebehov får valget mellom å flytte på institusjon eller ikke få verken bolig eller hjelp..

  Original link path: /nyheter/article5762013.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Bjørnøy stripper Bufetat | fontene.no
  Descriptive info: KLAR BESKJED: Barnevernpanelets leder Helen Bjørnøy overleverte en streng rapport til partikammerat Audun Lysbakken.. Bjørnøy stripper Bufetat.. Statens barnevernetat er en overlesset skapning, ifølge Barnevernpanelet, som vil legge ned fagteamene.. Publisert 28.. 2011 kl 15:51 Oppdatert 05.. 2011 kl 09:06.. FØRSTEPRI: Barna går først, ikke budsjettene, mener FO-er og paneldeltaker Jan Storø.. FO reagerer på sjokkterapi.. – Barnevernet skal gjøre det trygt for barn og unge.. Her skjer det motsatte, sier FOs Ellen Galaasen om millionkuttene i statens barnevern.. 11 - 11:35.. Bufetat gjør for mye, og de legger seg for mye opp i kommunenes faglige vurderinger, hevder Barnevernpanelet, som la fram sin rapport i dag.. – Det statlige barnevernet har i dag en rolle som innbyr til masse konflikter mellom kommunale og det statlige barnevernet, sier leder for Barnevernpanelet Helen Bjørnøy.. Løsningen er å slanke etaten.. Bufetats fagteam i nåværende form bør vekk og hjemmebaserte tiltak overføres til kommunene.. Det samme bør skje med rekruttering og opplæring av fosterhjem, heter det i rapporten som Bjørnøy i dag leverte til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.. Høyt konfliktnivå.. FO-leder Rigmor Hogstad er godt kjent med konflikten mellom kommunebarnevernet og Bufetat.. Hun forteller om en etat som overprøver kommunale bestillinger.. – Mange av medlemmene våre i det kommunale barnevernet opplever ikke at kompetansen deres verdsettes i møte med Bufetat.. Bufetat må vise dem mer faglig respekt, sier Hogstad.. – Det er viktig å ikke svartmale, sier Audun Lysbakken til Fontene.. – Men en del av de sentrale målene fra 2004 er ikke nådd.. Konfliktnivået med kommunene er for høyt, og det er usikkert om modellen gjør at nok ressurser når ut der det trengs på grunn av den store veksten i Bufetat, sier Lysbakken.. Snur opp-ned.. – Bufetat ble opprettet for å sikre et likt og enhetlig tilbud til barn i alle kommuner.. Hvordan skal enkeltkommunene sikre det?.. – Det er avhengig av kommuneøkonomi og at særlig  ...   det mer attraktivt å jobbe i barneverntjenesten så folk blir værende i stillingene og kompetansen bygger seg opp over tid, sier FO-leder Rigmor Hogstad.. Audun Lysbakken fortalte at Kunnskapsdepartementet forbereder en egen budsjettpakke til veiledning av kommunalt barnevernsansatte.. – Svært gledelig, understreker Hogstad.. Saftige stillingskrav.. Panelet mener at minimumsbemanning for en kommunal barneverntjeneste bør settes til 5 fagårsverk.. Men en rask titt i statistikken viser at hele 278 kommuner, eller 65 prosent av kommunene, har mindre enn fem årsverk i barneverntjenesten.. Hele 61 kommuner har bare ett årsverk eller mindre.. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, KS, etterlyser hele seks milliarder kroner før det kommunale barnevernet kan ta unna køen av meldinger.. – Det tallet er vanskelig å ta på sparket, sier Audun Lysbakken til Fontene.. Vi har bevilget penger til 400 nye stillinger.. Ressursfordelingen blir slik at pengene følger med oppgavene der de plasseres.. Nei til utdanningsfusjon.. Dagens utdanninger for jobb i barnevernet bør videreutvikles, ikke slås sammen til en generalistutdanning, skriver Barnevernpanelet.. – Den bredden fortsetter å være viktig i framtiden på grunn av de komplekse problemstillingene barn står overfor, med økonomi, rus og psykiatri.. Det krever et bredt kompetansetilfang, sier Helen Bjørnøy.. Kunnskapsdepartementet vurderer å opprette en generalistutdanning for barnevernet.. – Er ikke det bare god samfunnsøkonomi?.. – Vårt hensyn må være barnets beste, ikke å ta vare på samfunnsøkonomien, sier paneldeltaker Jan Storø, som er FO-medlem og førstelektor ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Oslo.. – Praksis og aktivitetsfagene i barnevernpedagogutdanningen er særdeles viktig.. Jeg frykter at det ville forsvinne i en generalistutdanning.. Jeg tror ikke en felles utdanning av seg selv gir økt samarbeid, det er det økt kompetanse om å samarbeide som gjør, sier Storø.. FO er godt representert i panelet, med både nåværende og tidligere AU-medlemmer og en tidligere fylkesleder.. – Men resultatet vil vise hvor stor påvirkning vi har, det vil si om dette blir omsatt i konkret politikk, sier forbundsleder Rigmor Hogstad..

  Original link path: /nyheter/article5753125.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Advarer mot faglig midtlinje | fontene.no
  Descriptive info: MISTER KOMPETANSE: - Det er ikke plass til spesialisering i en generalistutdanning.. Det krever en helt annen kompetanse å arbeide i barnevernet enn i en skolefritidsordning, sier Benny Andersen, leder i Socialpædagogerne.. Foto: Vibeke Liane.. Advarer mot faglig midtlinje.. I 1992 gikk danskene fra å ha en egen sosialpedagogutdanning til å ha en generalistutdanning for alle pedagoger.. Forbundsleder Benny Andersen mener barna har blitt taperne.. Vibeke Liane.. Publisert 05.. 2011 kl 15:21 Oppdatert 04.. 2011 kl 13:37.. Utrygt for utdanningene.. Søndag er det den internasjonale sosialpedagogdagen.. I Norge frykter arten for sin framtid.. 30.. 11 - 16:49.. Fusjonsplan vekker harme.. 11 - 16:19.. Lederen for FOs danske søsterforbund Socialpædagogerne ser med bekymring på debatten om utdanningene til helse- og velferdstjenestene som pågår i Norge.. – Det er ingen god løsning.. Vi har et generaliststudium som omfatter alle som skal arbeide i barnevernet, barnehagene og i skolene.. De nyutdannede har på ingen måte tilstrekkelig kompetanse til å jobbe i barnevernet, eller på de andre feltene for den del, hevder han.. Mister spesialisering.. Andersen støtter seg til en fersk undersøkelse som viser at over 80 prosent av lederne i det danske barnevernet mener at nyutdannede pedagoger ikke har den kompetansen som skal til for å gjøre jobben.. Nå samarbeider lederne og de tillitsvalgte for å få et påbyggingsår, hvor studentene gjennom praksis og undervisning fordyper seg innen ett felt.. Før sammenslåingen av utdanningene hadde danskene en utdanning for førskolelærere og lærere på skolefritidsordningene, og en felles utdanning for barnevernpedagoger og vernepleiere.. Utdanningene var på tre og et halvt år.. – Det siste året spesialiserte vi oss innen  ...   trenger tjenestene, framholder Andersen.. Et faglig argument for å slå sammen utdanningene i Danmark var at det ville styrke samarbeidet på tvers av profesjonene.. – Tverrfaglig innsats er en forutsetting for å gjøre en god jobb med brukerne, men det krever at det er dyktige fagfolk på ulike områdene.. Da kan man ikke legge seg på en faglig midtlinje.. Merkes i lommeboka.. Andersen forteller at de danske sosialpedagogene har sakket akterut lønnsmessig etter at utdanningssystemet ble endret.. Før 1992 tjente sosialpedagogene 3 000 mer i måneden enn førskolelærerne.. I dag er lønnsforskjellen krympet til mellom 800 til 1 000 kroner.. – Samfunnet betaler for spesialytelser.. Vi har ikke lenger en kompetanse som skiller seg ut.. Derfor er det ikke bare brukerne som vil tjene på at utdanningen utvides med ett år, hevder Andersen.. Fra fag til metode.. Andersen råder FO til å stå fast på linjen med å beholde selvstendige profesjoner i møte med Kunnskapsdepartementet.. – Sosialpedagogfaget kan endres fra å være et fag til å bli en metode i sosialt arbeid.. Det har skjedd i Sverige etter at sosialpedagog utdanningen ble tatt opp i sosialarbeiderutdanningen, hevder Andersen.. Han viser til at det er ulike trender i Europa når det gjelder synet på utdanning.. – I Tyskland og Russland diskuterer de nå behovet for større grad av spesialisering.. Der er sosialpedagogutdanningen allerede et eget fag, men de ser behovet for ytterligere spesialisering, påpeker Andersen.. Socialpædagogerne har 36 000 medlemmer, hvorav nærmere 90 prosent har spesialisering innen sosialpedagogikk.. Forbundet har også medlemmer som jobber på institusjoner for barn- og unge.. De er knyttet til Socialpædagogerne gjennom arbeidsplassoverenskomster..

  Original link path: /nyheter/article5760601.ece?service=print
  Open archive •  


  Archived pages: 697