www.archive-no-2012.com » NO » F » FONTENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 697 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Foreslår felles utdanning | fontene.no
  Descriptive info: Fontene.. no - forside.. Nyheter.. BEDRE UTDANNING: En felles utdanning vil gjøre det lettere for framtidas sosialarbeidere å fastholde og utvikle sosialfagets posisjon i velferdsstaten, mener lærekreftene ved Høgskolen i Bodø.. Foto: colourbox.. com.. Foreslår felles utdanning.. Barnevern- og sosionomutdanningen bør slås sammen til én felles utdanning på fire eller fem år.. Det mener sosialfagskollegiet ved Høgskolen i Bodø.. Solfrid Rød, Fontene.. Profil.. E-post.. Skriv ut.. Tips en venn.. Publisert 28.. 06.. 2010 kl 12:06 Oppdatert 28.. 2010 kl 12:19.. Tips en venn på e-post:.. Din kommentar.. Sosialarbeideren er under press innen Nav, barnevern, rusomsorg og forebyggende arbeid.. Da er det lite hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom sosialarbeiderprofesjonene, skriver de 16 høgskoleansatte i en debattartikkel i en fersk utgave av.. Én felles, samlende utdanning er det som skal til for at sosialfaget skal kunne utvikle sin posisjon i velferdsstaten, mener de.. Overlapper.. Høgskolen i Bodø har i 10 år hatt svært tett samarbeid mellom bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid, med langt flere studiepoeng felles enn atskilt.. Både kunnskaps- og arbeidsfeltene overlapper hverandre i så stor grad at det nå er på tide å ta steget fullt ut, fastslår de høgskoleansatte.. De mener at profesjonsutvikling innen sosialt arbeid i Norge i alt for stor grad har utviklet seg som et svar på velferdsstatens reformer.. Og etterspør større autonomi for de grunnleggende faglige perspektivene.. Noe de mener tanken om ett fag, en utdanning åpner for.. «Til sammenligning forandrer ikke medisin som fag seg på bakgrunn av sykehusreformer, psykologien som konsekvens av opptrappingsplanen innenfor psykisk helse eller pedagogikken på bakgrunn av diverse skolereformer.. Vi ser dermed behov for å kunne diskutere og utvikle et  ...   språk og en tone som hører fortida til, mener forfatterne.. Den framstiller sosialarbeideren som den handlende og vitende aktør som utfører sitt arbeid på vegne av, ikke i samarbeid med den andre.. De ønsker seg en ny definisjon som i sterkere grad understreker betydning og innflytelse i sosialarbeiderens virke.. I artikkelen lanserer de sitt eget forslag, som de håper vil føre til debatt:.. «Sosialarbeiderprofesjonen arbeider for å bidra til sosial endring og problemløsning i forhold mellom mennesker i alle livsfaser og livssituasjoner.. Sosialt arbeid henter forståelse fra teorier om sosial samhandling og sosiale systemer og bruker dette for å fremme utvikling, myndiggjøring, livskvalitet og trivsel.. Menneskerettighetsprinsipper, prinsipper om sosial rettferdighet og konvensjonen om barns rettigheter er fundamentale i sosialt arbeid.. ».. Debattinnlegget er signert Øystein Henriksen, dosent, Kate Mevik, førstelektor, Carina Soelberg-Fjelldal, stipendiat, Reidun Follesø, førsteamanuensis, Jorid Krane Hanssen, høgkolelektor, Sveinung Horverak, førsteamanuensis, Gunn Strand Hutchinson, førstelektor, Bente Rød Larsen, førstelektor, Lill Mari Lassemo, høgskolelærer, Lisbet Lund, høgskolelektor, Rolv Lyngstad, førsteamanuensis, Rune Mathisen, høgskolelektor, Siv Oltedal, førsteamanuensis, Asgeir Solstad, førstelektor, Marit Tveraabak, høgskolelektor og Agnete Wiborg, professor.. Fontene forskning finner du.. her.. Mest lest nå.. 500 - Internal server error.. Error message:.. Got exception when fetching resource: Something went wrong during expression parsing.. Cache-Control: max-age=300, groups=/componada-bravur, /mittari-grundtal, /mittari, /mittari.. pub.. 2828552, /relax-blixt, /pub2828552, /relax-knuff, /error500, /sec41668, /sec41676, /art5401425, /art5538497, /art6113230, /art6122440, /art3525547, /art6137291, /art5397484.. X-Trace-App: [componada ; bravur.. api.. kunder.. linpro.. no ; Tue Jul 17 11:26:28 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff.. no ; Mon Jul 16 18:00:31 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; blixt.. no ; Mon Jul 16 13:21:37 CEST 2012] X-Trace-App: [mittari ; grundtal.. no ; Tue Jul 17 11:26:28 CEST 2012]..

  Original link path: /nyheter/article5174549.ece
  Open archive

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: Forrige.. 1.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 43.. Neste.. Lesernes streikebilder.. Bilde.. av.. Tips: bruk piltastene på tastaturet for å navigere.. Hilsen fra Troms.. Boblebukser fra forrige uke bytta ut ned shorts og t-shirts.. Foto: Gørild Madsen.. Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.. 04.. 2012 11:08.. Antall bilder 43.. Bilder fra streikemarkeringene.. 24.. 05.. 2012.. 86 Bilder.. Hjelperen som byttet banehalvdel.. 18.. 9 Bilder..  ...   er vår!.. 26.. 04.. 18 Bilder.. 25.. 21.. 02.. 6 Bilder.. Asker Produkt.. 03.. 2011.. 19 Bilder.. 01.. 14 Bilder.. 11.. 2010.. 17 Bilder.. SE BILDENE: Hijab i flammer.. 08.. 03.. 2009.. 8 Bilder.. Faner.. 2006.. Bildeseriearkiv.. Antall bilder 86.. Antall bilder 9.. Antall bilder 11.. Antall bilder 33.. Antall bilder 18.. Antall bilder 6.. Antall bilder 19.. Antall bilder 14.. Antall bilder 17.. Antall bilder 8.. Forrige 15.. 1-13.. Neste 15..

  Original link path: /article6089963.ece?start=12
  Open archive

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: 17.. Streikevakt foran inngangen til Forsvarets ledelsesbygg/Statsministerens kontor 1.. juni 2012.. Statsministeren flankeres av blant andre Tor Hernes, leder av NTL Forsvarsdepartementet.. Foto: NTL..

  Original link path: /article6089963.ece?start=13
  Open archive
 •  

 • Title: Lesernes streikebilder | fontene.no
  Descriptive info: Streikekontor FO i Troms..

  Original link path: /article6089963.ece?start=14
  Open archive

 • Title: BILDER: 1. mai i Oslo 2012 | fontene.no
  Descriptive info: 33.. MAI: Fra markeringen i Oslo.. Foto: Roy Ervin Solstad.. 2012 15:01.. Antall bilder 33.. 43 Bilder.. Antall bilder 43..

  Original link path: /article6038162.ece?start=13
  Open archive

 • Title: Til rettssak mot brukerblokka | fontene.no
  Descriptive info: TILBAKESKRITT: ? Det skal ikke bygges opp særomsorg eller institusjoner for personer med utviklingshemming, fastslo helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget sist onsdag.. Foto: Terje Pedersen/ANB.. Til rettssak mot brukerblokka.. NFU går til sak mot Sandnes, som samlokaliserer 24 utviklingshemmede og psykisk syke.. – Kommunene kan ikke omgå regelverket, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.. Eirik Dahl Viggen, Fontene.. Publisert 08.. 2010 kl 13:44 Oppdatert 03.. 2010 kl 13:22.. LES OGSÅ.. Forlik om brukerblokka.. NFU ser fram til å blande seg mer opp i husbyggingen for utviklingshemmede etter rettssaken mot Sandnes kommune.. 06.. 10 - 14:02.. Pårørende fyrer opp ansvarsreformen.. 11 - 16:08.. – Kommunene må bla opp.. 10 - 16:40.. – Omsorgsgettoene reiser seg.. 10 - 16:29.. – Dette er oppbevaringsbokser.. 20.. 10 - 10:36.. – Kommunene har mistet tråden i ansvarsreformen.. Dette tar ville veier.. Det sier fungerende leder i NFU Sandnes, Steinar Bjugn, til Fontene.. NFU Sandnes bruker nå advokatfirmaet Projure til å saksøke kommunen for brudd på utviklingshemmedes rettigheter slik de er nedfelt i ansvarsreformen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.. – En kan stille spørsmål hvordan det ville være å flytte inn i et hus sammen med 12 psykisk syke eller 12 utviklingshemmede.. Føler du at du bor i en vanlig bolig da? spør Steinar Bjugn.. – Rettssaken blir et referansepunkt.. Også Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen understreker kommunenes forpliktelse til reformen.. – Det bør bygges små enheter og legges til rette for egnede uteareal.. Kommunal- og regionaldepartementet har i 2010 presisert at dette må ivaretas når Husbanken yter investeringstilskudd, uttalte Strøm-Erichsen i  ...   dommerne erklært inhabile.. Saken skal isteden opp for Stavanger tingrett i mai.. – Rettssaken vil få prinsipiell virkning for hvordan lovverket og ansvarsreformen skal praktiseres, sier Bjugn.. Protest nytter, viser det seg.. Mens Sandnes fortsatte å bygge tross bråket, snur nabokommunen Sola.. De var på vei til å bygge ut et liknende samlokalisert boligkompleks, men stoppet etter medieoppstyret i Sandnes.. Sola undersøker isteden muligheten for mindre boligenheter.. – Likner Institusjoner.. NFU og FO advarte i januar.. mot de store byggeprosjektene flere kommuner er i gang med.. – Oppbevaringsbokser, sier leder for sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp).. Han krevde i spørretimen at helse- og omsorgsministeren tar grep for å «sikre at disse institusjonsliknende enhetene stoppes og at reformen realiseres».. Ifølge Eriksson sier enkelte kommuner at de ikke gir byggetilskudd hvis boligene ikke er i henhold til ansvarsreformen eller regjeringens føringer.. Andre kommuner er ikke kjent med ansvarsreformen eller regjeringens føringer og gir over en lav sko.. Sykeliggjør beboere.. NFU vil nå innkalle både fageksperter fra ansvarsreformen og Husbanken og ministre som vitner for å belyse en praksis som ifølge forbundet går på tvers av reformen.. NFU etterlyser også en uavhengig evaluering av hvilke effekter det har for den enkelte å bli plassert i en samlokalisert bolig sammen med innbyggere med høyst ulike hjelpebehov.. Kommunene fikk i 1991 ansvar for boligtilbudet til utviklingshemmede, den såkalte ansvarsreformen.. Målet var at utviklingshemmede ikke skal bo på institusjon, men leve mest mulig integrert med befolkningen for øvrig.. no ; Tue Jul 17 11:27:43 CEST 2012] X-Trace-App: [relax ; knuff..

  Original link path: /nyheter/article4850178.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Forlik om brukerblokka | fontene.no
  Descriptive info: HVA ER DETTE? - En institusjon, hevder NFU.. - En individuelt tilpasset boligblokk, hevder Sandnes kommune.. Foto: NFU Sandnes.. Publisert 06.. 2010 kl 14:02 Oppdatert 07.. 2010 kl 10:50.. TIDLIGERE INN: Leder i NFU Sandnes Steinar Bjugn vil være med og bestemme, allerede i reguleringsplanene.. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).. er en interesseorganisasjon for utviklingshemmede og deres pårørende.. har ca.. 7 000 medlemmer.. har 19 fylkeslag og 240 lokallag.. arbeider for bedre levekår for utviklingshemmede.. ble stiftet i 1967.. driver bistandsarbeid i en rekke land.. var pådriver for reformen rundt 1990, da sentralinstitusjonene (HVPU) ble nedlagt.. 10 - 13:44.. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) saksøkte Sandnes kommune i desember.. Kommunen gjeninnfører institusjonene, mener forbundet.. Rettssaken gikk i Stavanger tingrett denne uken.. Den endte med forlik.. Sandnes forplikter seg dermed til å evaluere utformingen av botilbudet i Vatnekrossen boliger.. Blokka sto ferdig i fjor og huser nå 24 beboere: 12 utviklingshemmede og 12 psykisk syke.. – Hele utformingen oser av institusjon.. Med korridorer, avdelingsskilt, materialvalg.. Det slår imot deg, sier leder i NFU Sandnes, Steinar Bjugn, til Fontene.. Hvis blokka er en institusjon, strider den mot hvordan Stortinget har bestemt at utviklingshemmede bør bo.. Denne ukens forlik tolker NFU som en klar seier.. – Hadde dette gått til doms, ville det trolig ikke ført til såpass konkrete tiltak, sier saksøker Steinar Bjugn.. Tingretten bestemte tirsdag at boligene i Vatnekrossen skal evalueres med ekstern ekspertise.. De skal ha spesielt øye til hva det betyr å plassere såpass forskjellige brukergrupper under samme tak.. Vil stoppe «gettobygging».. – Vi vil stoppe utvikingen hvor kommunene bygger større institusjonsliknende boligkomplekser for utviklingshemmede, forklarer Steinar Bjugn.. Rett over veien har beboerne arbeidsplassen sin, en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid).. Med bare noen meter mellom den samlokaliserte  ...   Fagstab Levekår i kommunen, Frode Otto.. – Det ble ikke valgt på øverste hylle denne gang.. Det ville vært et byggeprosjekt for hver av gruppene.. Fordelen er at 24 mennesker nå har fått løst sitt boligproblem, sier Otto på telefon fra Sandnes.. Kommunen sliter med få byggeklare tomter.. Alternativet til samlokalisering ville vært flere års utsettelse for de psykisk syke, ifølge Otto, som representerte saksøkte i rettssaken.. Foreldrene til 11 av de 12 beboerne støttet samlokaliseringen, ifølge Stavanger Aftenblad.. De fleste pårørende er glade for at kommunen gjør noe for å løse boligmangelen blant utviklingshemmede.. Ved årsskiftet sto fortsatt 38 psykisk utviklingshemmede i kø for å få bolig i kommunen.. – Ikke institusjon.. Frode Otto i Sandnes kommune understreker at boligene er fordelt på to atskilte enheter med hver sitt personal.. Også nattestid.. – Er dette et skritt tilbake til institusjonene, slik NFU hevder?.. – Nei.. Det er en boligblokk som gir et botilbud til 12 pluss 12 personer.. Tjenestene som gis er individuelt lagt opp, sier Otto.. – Betyr forliket med NFU at det ikke blir flere samlokaliserte boliger i Sandnes?.. – Det er ingenting i forliket som tilsier at vi ikke skal bygge fler.. Vi må vente på evalueringen før vi eventuelt kan konkludere med det, sier Otto.. Vil med på råd igjen.. NFU Sandnes hadde inntil for 10-12 år siden et godt samarbeid med kommunen, forteller Steinar Bjugn.. Forbundet var tidlig ute med å uttalte seg allerede når reguleringsplanene for tomter til kommunale boligformål ble utarbeidet.. Det er det slutt på.. Bjugn håper etter rettsavgjørelsen at NFU blir tatt med på råd igjen.. – Nå må vi komme inn i de eksisterende byggeplanene.. Det er den eneste farbare veien for kommunen.. Det vet de også..

  Original link path: /nyheter/article5105017.ece
  Open archive

 • Title: – Dette er oppbevaringsbokser | fontene.no
  Descriptive info: TIDSMASKIN: Leder for arbeids- og sosialkomiteen Robert Eriksson føler seg hensatt til fortiden når han leser om de institusjonspregede boligkompleksene.. Foto: Håvard Sæbø.. – Dette er oppbevaringsbokser.. Det sier leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité Robert Eriksson (Frp) når kommunene bygger ut store samlokaliserte boliger for hjelpetrengende.. Publisert 20.. 2010 kl 10:36 Oppdatert 20.. 2010 kl 12:43.. Til rettssak mot brukerblokka.. – Nok er nok.. Jeg trodde etter reformen at vi var enige om at vi skulle bort fra institusjonaliseringen, sier Robert Eriksson (Frp) til Fontene.. Etter ansvarsreformen i 1991 ble det innført et tak på fem utviklingshemmede per bolig.. Som Fontene skriver om i nr.. 1/2010, er flere store og mellomstore kommuner i ferd med å bygge ut store boligkomplekser for å gi husrom og tjenestetilbud til brukerne sine.. Opptil et femtitall brukere med høyst ulike hjelpebehov samles innen et begrenset område, ofte samlet rundt samme personalbase.. – Dette er helt uverdig og uakseptabelt, sier  ...   være, og vær så god.. Hvor blir det da av inkluderingen i resten av samfunnet? Du stigmatiserer mennesker med enkelte behov ved å plassere dem i egne gettoer, sier Eriksson.. FO-leder Randi Reese og leder i NFU, Jens Petter Gitlesen er ute i dagens Klassekampen og krever svar fra regjeringen og Stortinget.. Kommunene bryter FNs menneskerettigheter, uttaler Reese.. Boligkompleksene er et stort tilbakeskritt, ifølge FO.. Kommunene i førersetet.. – Hva kan dere på Stortinget gjøre overfor kommunene?.. – Dette vil jeg for det første ta opp med statsråden i spørretimen.. Nå får kommunalministeren rydde opp i kommunene.. Eventuelt må vi presisere lovverket slik at det blir slutt på dette, sier Eriksson.. Eriksson regner med kommunene tjener økonomisk på å bygge større institusjonspregede boliger istedenfor mindre boliger.. – En løsning da er å endre finansieringssystemet for boligene slik at det ikke lenger favoriserer store boliger.. På sikt kan en også vurdere øremerking, mener lederen for arbeids- og sosialkomiteen..

  Original link path: /nyheter/article4815990.ece
  Open archive

 • Title: – Kommunene må bla opp | fontene.no
  Descriptive info: PREKÆRT: 1.. nestleder i FO Siv Karin Kjøllmoen frykter kommunene ikke oppfyller ansvarsreformen.. Foto: Eirik Dahl Viggen.. – Kommunene må bla opp.. – Store samlokaliserte boliger er et stort tilbakeskritt, sier førstenestleder Siv Karin Kjøllmoen i FO.. Publisert 18.. 2010 kl 16:40 Oppdatert 20.. 2010 kl 12:42.. Forlik om brukerblokka.. Det er i utgangspunktet galt å plassere mer enn fem sammen, mener Kjøllmoen.. – Det er langt unna det som var intensjonen i reformen: Integrering og muligheten til å leve et så normalt liv som mulig.. Hun er på linje med.. NFU-leder Jens Petter Gitlesen, som omtaler boligkompleksene som gettoer.. – Har de ansatte et poeng med at store boliger gjør det lettere å organisere vakter?.. – Det er helt  ...   boligene et par timer for å delta på felles fagmøter.. En slik turnusordning så ikke kommunene seg råd med, beklager nestlederen.. – Isteden har kommunene flyttet rundt på beboerne.. Men brukerne skal ikke lide fordi kommunen ikke klarer å skaffe nok kompetanse, sier Kjøllmoen.. –Skyves til randsonene.. Skal kommunene tiltrekke seg nok kompetanse, må de opprette heltidsstillinger istedenfor det brøkete systemet lønningslistene består av nå.. Turnus som gir tid til faglig utveksling.. Gode vikarbanker.. Samlokaliser administrativt arbeid, ikke selve fagutøvelsen, krever FOs nestleder.. – Institusjonstankegangen er kommet tilbake.. Du skyver alle som trenger hjelp inn i samme blokka i kommunens randsone.. Så plager de ikke andre.. Da har du en getto.. Les mer om boligene som vokser i Fontene nr.. 1/2010..

  Original link path: /nyheter/article4812880.ece?service=print
  Open archive

 • Title: – Omsorgsgettoene reiser seg | fontene.no
  Descriptive info: DEFORMERER REFORMEN: De nye boligkompleksene er en gjenreisning av institusjonene, hevder NFU-leder Jens Petter Gitlesen.. – Omsorgsgettoene reiser seg.. Kommunene bygger ut store boligkomplekser som samler utviklingshemmede, demente og alvorlig psykisk syke.. NFU-leder Jens Petter Gitlesen raser.. 2010 kl 16:29 Oppdatert 28.. 2010 kl 13:24.. Gjenåpner HVPU-institusjon.. 10 - 15:47.. Med ansvarsreformen i 1991 ble HVPU og sentralinstitusjonene for utviklingshemmede avviklet.. Samtidig kom en øvre grense for hvor mange som kunne samles i én bolig: Fem personer.. Større enheter krevde dispensasjon fra departementet.. Men en rask undersøkelse Fontene har gjort viser at i 2010 planlegges:.. Bodø:.. Rådmannen går inn for å bygge 40 samlokaliserte boliger på Vollsletta for hjelpetrengende eldre, unge funksjonshemmede, voksne med psykiske lidelser og unge med lettere psykiske lidelser.. Kommunestyret har utsatt behandlingen til våren 2010.. Moss:.. Vedtatt to samlokaliserte boløsninger for henholdsvis 10 og 12 utviklingshemmede.. Oslo, bydel Sagene:.. Vedtatt å bygge om  ...   utviklingshemmede og psykisk syke.. Trondheim:.. Vedtok i november Leistad Helsehus, med plass til i alt 48 unge med atferdsvansker og psykiske problemer, psykiatriske pasienter og unge utviklingshemmede med betydelige hjelpebehov.. Antallet ansatte i disse boligene blir det mangedobbelte.. – Gettofisering.. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) frykter at dette blir omsorgsgettoer.. – Kommunene krever at folk flytter til disse boligene før de får utløst tjenester, hevder NFU-leder Jens Petter Gitlesen overfor Fontene.. Å hindre slik tvangsflytting er opp til pårørendes standhaftighet.. Det tærer.. – Utviklingshemmede samles på ett sted.. Men det er større variasjon dem imellom enn ellers i befolkningen.. Denne gruppetenkingen er farlig, sier Gitlesen.. Noen er mindre avhengig av tjenester, påpeker NFU-lederen.. Men selv om de er i stand til å vaske klær og lage mat selv, tar ansatte det på runden sin.. – Tillært hjelpeløshet er resultatet, konkluderer han.. FO reagerer på linje med NFU..

  Original link path: /nyheter/article4812865.ece?service=print
  Open archive

 • Title: Gjenåpner HVPU-institusjon | fontene.no
  Descriptive info: HISTORISK: Flere kommuner er i ferd med å samle utviklingshemmede i bygninger som tidligere ble brukt som HVPU-institusjoner.. Her fra Vestlandsheimen utenfor Bergen.. Rådmannen i Askøy kommune synes reformen for utviklingshemmede gikk for langt.. Han flytter dem inn på institusjon igjen.. Publisert 10.. 2010 kl 15:47 Oppdatert 11.. 2010 kl 08:10.. Blåser liv i institusjonen.. Bergen kommune flytter utviklingshemmede barn til sentralinstitusjonen Vestlandsheimen.. – En omsorgsgetto, ifølge SV-politiker og FO-er Oddny Miljeteig.. 10 - 14:47.. Nærmere bestemt Furulytunet.. Det var tidligere en institusjon for utviklingshemmede.. Institusjonen ble lagt ned under ansvarsreformen på 1990-tallet.. Det var slutten på Helsevern for psykisk utviklinghemmede (HVPU).. Overprøver Stortinget.. Reformen ble bestemt av  ...   demente.. Men reformen gikk for langt, uttrykker rådmann Odd Magne Utkilen overfor Bergensavisen.. Nå fylles derfor Furulytunet igjen med psykisk utviklingshemmede.. De som skal inn her, har til nå bodd i egen bolig.. Det var en dyr og dårlig løsning, ifølge rådmannen.. – Personer opplevde at de følte seg ensomme, og faktisk ønsket å være flere sammen.. Det er min helt klare oppfatning at denne løsningen er bedre, sier Utkilen til Bergensavisen.. – Re-institusjonalisering.. Vernepleier Torill Vebenstad er byombud i nabokommunen Bergen.. Hun sier til Bergensavisen at dette er en re-instusjonalisering av de psykisk utviklingshemmede.. Det er på linje med oppsamlingen av brukergrupper på den gamle Vestlandsheimen, advarer hun..

  Original link path: /nyheter/article5378381.ece
  Open archive •  


  Archived pages: 697