www.archive-no-2012.com » NO » F » FRANZEFOSS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 446 . Archive date: 2012-07.

 • Title: 80% av alt avfall skal gjenvinnes - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Franzefoss Pukk AS.. Franzefoss Gjenvinning AS.. Franzefoss AS.. Søk.. Forside.. Om oss.. Nyheter.. Tjenester og Produkter.. Miljø, Kvalitet, HMS.. Nettstedskart.. Kontakt.. Farlig avfall.. Containerutleie.. Avfallssekk.. Næringsavfall.. Byggavfall.. Jern og Metall.. Salgs- og lev.. betingelser.. Offshore.. Rådgivning.. Hva skjer med avfallet?.. Miljørapporter.. Miljøinformasjon.. Ytre Miljø.. Sertifiseringer.. Helse, miljø og sikkerhet.. Avdelinger.. Du er her:.. Franzefoss.. Franzefoss Gjenvinning.. 80% av alt avfall skal gjenvinnes.. Forretningsområder.. Publisert:.. 02.. 06.. 2010.. Dette er myndighetenes mål innen 2010.. Aldri før har vi vært vitne til større engasjement og interesse for naturen og miljøet rundt oss.. Heller har aldri forbruket av produkter og naturressurser vært større.. Nå er det ikke lenger bare interesseorganisasjonene som fokuserer på naturressurser, forbruk og skadelige utslipp.. Natur og miljæ har blitt agenda på regjeringsplan verden rungdt.. Myndighetene stiller derfor strengere og strengere krav til både bedrifter og private når det  ...   til at norsk næringsliv kan resirkulere og gjenvinne størst mulig andel av det man ikke lenger kan bruke.. Vi bidrar til at ditt avfall ikke havner på deponi (fylling).. Gå tilbake.. Tips en venn.. Del denne siden.. |.. Prøv våre avfallssekker.. Leie container?.. Miljøansvar i praksis.. Når du velger Franzefoss, så velger du en trygg og seriøs samarbeids- og miljøpartner.. Natur og miljø har blitt agenda på regjeringsplan verden rundt.. Myndighetene stiller stadig strengere krav til forsvarlig avfallshåndtering.. Franzefoss Gjenvinning er en ledende leverandør innen gjenvinning i Norge.. Vi kaller det miljøansvar i praksis.. Les mer.. Fra avfall til ressurs.. På åtte ulike steder i Norge driver vi innsamling, sortering og gjenvinning av avfall fra næringsliv og private.. Med en moderne maskinpark og flere sorteringsanlegg bidrar vi til å sortere avfallsom egner seg for gjenbruk, gjenvinning eller energigjenvinning.. | En..

  Original link path: /80-av-alt-avfall-skal-gjenvinnes
  Open archive

 • Title: Franzefoss AS fyller 90 år! - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Franzefoss AS fyller 90 år!.. Les om vår spennende utvikling fra 1919-1990 i vårt jubileumshefte.. Last ned PDF her.. (2,4 MB)..

  Original link path: /Franzefoss-AS-fyller-90-%c3%a5r
  Open archive

 • Title: Europas største behandlingsanlegg - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Europas største behandlingsanlegg.. Aktiviteten innen oljeutvinning utenfor Norge har vært økende de siste årene, og Franzefoss Gjenvinning AS står nå bak Europas største behandlingsanlegg innen offshore avfall.. Dette skyldes flere forhold og følgende kan nevnes: Det er økende etterspørsel etter energi i verden og prisen på olje er derfor økt tilsvarende.. Når oljeprisen er høy, blir flere utvinningsprosjekt lønnsomme, og oljeselskapene er inne i en god periode.. Videre har utvikling av ny teknologi medført at modne oljefelt blir bygget ytterligere ut fordi det fortsatt er verdier å hente opp.. Franzefoss Gjenvinning har bestemt seg for å satse på dette offshoremarkedet.. Ved boreoperasjoner blir det mye avfall, og vi er god på å ta i mot containere med borekaks, brukt mudolje og andre flytende fraksjoner som kommer inn til land.. Vårt behandlingsanlegg ligger på Eide ved Bergen, og internt kaller vi anlegget for Resoil.. Resoil har 5 termiske maskiner.. Råstoffet mates inn i maskinen og varmes opp til mer enn 400 grader.. I prosessen vil all olje og vann bli fjernet fra tørrstoffet.. Sluttprodukt blir olje, vann og tørrstoff.. Den ene maskinen er helt ny og kommer fra Soil Recovery AS i Danmark.. Maskinen er bygget på en annen måte enn de andre fire maskinene, og har ikke løsningen med elektrisk heating på slutt-trinnet.. Maskinen skal klare å rense tørrstoffet godt nok og vil  ...   2006 og har fått en beliggenhet som er helt perfekt.. Fra kontrollrom er det fin utsikt ut over sjøen og avstand fra kai til mottakssted er mindre enn 100 m.. Bygningen inneholder en del løsninger som er spesielle.. Containere med borekaks taes inn i en spylehall.. Her blir container tømt og vasket.. Råstoffet blir flyttet inn til maskinene med traverskrane og spylevann blir pumpet til renseanlegg.. Det er lagerplass til 2000 tonn med råstoff i kummene som er plassert fremfor de termiske maskinene.. Det er montert opp to traverskraner inne i hallen.. Disse kranene brukes til å mate de termiske maskinene med råstoff.. Hver maskin har en trakt som rommer ca 3 tonn.. Kranene brukes også til å ta alle tunge løft ved service og vedlikehold av maskinene.. Alle kabler og rør som trengs for at den enkelte maskin skal virke er ført frem i en sjakt under gulvplan.. Løsningen er meget fleksibel og vil sikre at kabler og rør ligger riktig plassert.. Sjakten er bindeleddet mellom hallen og inngang til den delen av bygningen der kontrollrom, garderobe og spiserom er plassert.. Det er laget en løsning med et kontrollrom som styrer driften av maskinene.. I dette rommet har operatør full oversikt over alle maskinene ved hjelp av pc og styringsprogram.. I tillegg styrer han kran slik at han kan mate den enkelte enhet..

  Original link path: /Europas-st%c3%b8rste-behandlingsanlegg
  Open archive
 •  

 • Title: Partner for Stabæk Fotball og Telenor Arena - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Partner for Stabæk Fotball og Telenor Arena.. Franzefoss Gjenvinning AS har signert avtale som leverandørpartner med Stabæk Fotball og Telenor arena.. Franzefoss ser på dette som en god mulighet til å profilere seg, samtidig som vi ser spennende utfordringer i å håndtere avfallet i denne type arena.. Vi opplever Stabæk som en profesjonell partner når det gjelder relasjonsbygging og ser et stort potensiale i dette samarbeidet.. Stabæk og Telenor Arena vil stå sentralt i utviklingen av Fornebulandet og denne utviklingen vil Franzefoss være med på..

  Original link path: /Partner-for-Stab%c3%a6k-Fotball-og-Telenor-Arena
  Open archive

 • Title: Vi har et totalt system for henting, sortering og behandling av de fleste typer avfall. - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Vi har et totalt system for henting, sortering og behandling av de fleste typer avfall.. Franzefoss Gjenvinning AS hånderer et bredt spekter av avfall fra industri, næringsliv og bygg anlegg.. Med et bredt spekter av containere og biler, kan vi tilby våre kunder skreddersydde løsninger som gir god økonomi og trygge rutiner.. Avfallet blir miljømessig sortert og behandlet i være moderne sorteringsanlegg.. Derfra blir de ulike fraksjonene sendt videre til material- ller energigjenvinning.. Gjenvinning av jern og metall har stor betydning, og lønner seg av flere grunner både for samfunnet og den enkelte bedrift da detofte har en positiv verdi.. Viderebehandling skjerved godkjente mottak.. Ved å gjenvinne jern og metaller, sparer vi energi og unngår import  ...   regler.. Franzefoss Gjenvinning er en del av et landsomfattende system for innsamling, mottak og behandling av farlig avfall iht.. konsesjoner og tillatelser fra SFT.. Oljeboringsavfall.. Franzefoss Gjenvinning AS tar imot og behandler ilandført oljeboringsavfall ved vårt anlegg på Eide på Sotra utenfor Bergen.. Her mottar og behanlder vi oljeboringsavfall fra lete- og produksjonsboring i Nordsjøen.. Vi har konsesjon til å behandle 60 000 tonn oljeboringsavfall per år og er derved det største anlegget i Europa.. Gjennom termisk behandling, blir oljeboringsavfallet skilt i 3 fraksjoner:.. Vann som renses i et renseanlegg før det slippes ut i resipienten.. Renset tørrstoff/grus som er definert som inert (rent) avfall.. En oljefraksjon som enten kan benyttes til gjenbruk eller selges som energibærer..

  Original link path: /Vi-har-et-totalt-system-for-henting-sortering-og-behandling-av-de-fleste-typer-avfall
  Open archive

 • Title: Forbud om å deponere nedbrytbart avfall - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Forbud om å deponere nedbrytbart avfall.. 01.. Fra 1.. juli ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall i Norge.. Matrester, papir, treverk og tekstiler skal gjenvinnes.. Dette vil utnytte ressursene bedre og redusere utslippene av klimagasser og miljøgifter.. Den viktigste endringen blir at restavfall fra husholdninger ikke lengre kan deponeres.. Ved å hindre at avfall blir deponert, vil forbudet bidra til økt gjenvinning av avfall.. Avfall som ellers ville blitt deponert skal nå gå til ulike alternative behandlingsformer, som materialgjenvinning, forbrenning med energiutnyttelse og biologisk behandling.. Forbudet vil være en viktig rammebetingelse for avfallsbransjen.. I mange tilfeller har deponering vært den billigste måten å ta hånd om avfallet på.. Ved å fjerne muligheten for å legge nedbrytbart avfall på deponi, bedres konkurransevilkårene for bedrifter som driver med gjenvinning av slikt avfall.. Store endringer på kort tid.. Forbudet innebærer at store mengder avfall må behandles på andre måter om ett år.. Det vil dermed kunne ta tid å bygge ut den nødvendige behandlingskapasiteten i noen områder av landet.. Statens Forurensningstilsyn (SFT) skisserer muligheten for midlertidige dispensasjoner i særskilte tilfeller i en overgangsperiode.. Mer enn halverer klimautslipp.. Avfall som råtner i deponier står for omtrent 2,5 prosent av  ...   lokalt og nasjonalt.. Bedre ressursutnyttelse.. I Norge genereres det årlig over fire millioner tonn nedbrytbart avfall.. Mye av dette gjenvinnes eller energiutnyttes allerede, men mer enn 600.. 000 tonn gikk i 2005 fortsatt til deponi.. Forbudet vil sikre at avfallet i stedet utnyttes som en ressurs og enten material- eller energiutnyttes.. SFT antar at om lag 75 prosent av avfallet som i dag deponeres vil gå til energigjenvinning og 25 prosent til materialgjenvinning som en følge av forbudet.. Avfallsenergi vil i fremtiden være med og erstatte fossilt brensel.. Foreslått i 2004.. Forslaget om å forby deponering av nedbrytbart avfall ble først lagt fram i 2004 som en del av SFTs strategi for nedbrytbart avfall.. Regjeringen varslet i St.. meld.. nr.. 34 (2006 2007) om norsk klimapolitikk at den ville innføre et forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall.. SFT gjennomførte i siste halvdel av 2007 høring av forslaget til forbud.. Høringen engasjerte miljøvernorganisasjoner, industri, avfallsbransjen og myndigheter i prosessen med å utarbeide regelverket.. De fleste aktørene har vært positive til hensikten med forbudet fordi det vil føre til reduksjon i klimagassutslipp og miljøgifter fra deponier, samt muligheten for bedre utnyttelse av verdifulle ressurser.. Les artikkelen her.. Kilde: Reglehjelp..

  Original link path: /Forbud-om-%c3%a5-deponere-nedbrytbart-avfall
  Open archive

 • Title: Studenter designer kjøretøy fra avfall - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Studenter designer kjøretøy fra avfall.. Studenter fra Arkitekt og Designhøyskolen i Oslo gikk i gang med å finne saker og ting fra Franzefoss Gjenvinning for å lage fremkomstmiddel.. Det gikk i stor kreativitet.. Se video her.. (TV Budstikka.. no)..

  Original link path: /Studenter-designer-kj%c3%b8ret%c3%b8y-fra-avfall
  Open archive

 • Title: Ny veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Ny veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall.. En ny veileder skal bidra til at mer farlig avfall blir leveret og deklarert.. Veilederen er i hovedsak rettet mot små og mellomstore bedrifter.. Veilederen heter "FARLIG AVFALL.. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall Utgave 2009".. Den er oppdatert av Norsk  ...   Statens forurensningstilsyn (SFT).. Veilederen beskriver oppgaver og plikter for bedriftene.. Den gir praktiske råd om hvordan farlig avfall skal klassifiseres og deklareres, bl a med flere oversiktlige tabeller.. Norsas veileder utfyller SFTs veileder om håndtering av farlig avfall.. Les mer:.. Hele denne artikkel på regelhjelp.. Om farlig avfall på regelhjelp.. Kilde: Regelhjelp..

  Original link path: /Ny-veileder-om-innlevering-og-deklarering-av-farlig-avfall
  Open archive

 • Title: Klimanytte av gjenvinning - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Klimanytte av gjenvinning.. Rapport fra Norsk Industri viser at klimanytten av dagens gjenvinning er meget stor.. Særlig stor er klimanytten av materialgjenvinning, men også energigjenvinning er i mange tilfeller et godt klimatiltak.. Undersøkelsen viser også at det er mye å hente på å bedre eksisterende ordninger for.. materialgjenvinning, slik at flere av ressursene i avfallet kan utnyttes.. Det er derfor viktig å få til økt gjenvinning, både av husholdningsavfall og næringsavfall i Norge.. Her kan både bedrifter, kommuner og den enkelte innbygger gjennomføre tiltak som gir klimanytte.. Rapporten.. foreslår noen konkrete tiltak.. Last ned hele rapporten her..

  Original link path: /Klimanytte-av-gjenvinning
  Open archive

 • Title: Gjenvinningsindustrien - et miljølokomotiv - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Gjenvinningsindustrien - et miljølokomotiv.. Industrien jobber aktivt for å få frem nye bærekraftige løsninger gjennom satsing på forskning og innovasjon.. Norsk gjenvinningsindustri har utviklet seg til å bli en stadig mer kompetansekrevende og prosessorientert industri.. Industrien fokuserer på hele verdikjeden fra utforming av effektive logistikkløsninger til spesialiserte anlegg for industriell  ...   nasjonale og internasjonale kunder.. Returråstoff fra industri og næringsliv, og husholdninger, blir utnyttet i utvikling og produksjon av industriprodukter.. Det viser hvordan et industrielt kretsløp gir de miljømessig beste løsningene for forbruker, industri og samfunnet som helhet.. Brosjyren er utviklet av Norsk Industri.. Last ned brosjyren her.. (PDF - 0,5 MB)..

  Original link path: /Gjenvinningsindustrien-et-milj%c3%b8lokomotiv
  Open archive

 • Title: Ytre miljø - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Ytre miljø.. Send tips.. Til e-post:.. " id="_ctl3__ctl44__ctl1__ctl1_To" class="ESiteTextBox TextInherit" onchange="if ((value!= ) (value!= Påkrevet> )){className= ESiteTextBox ;}else{className= ESiteTextBox TextInherit ;}" onblur="if ((value!= ) (value!= Påkrevet> )){className= ESiteTextBox ;}else{className= ESiteTextBox TextInherit ;value= Påkrevet> ;}" onfocus="className= ESiteTextBox ; if (value== Påkrevet> )value= ;" />.. Fra e-post:.. " id="_ctl3__ctl44__ctl1__ctl1_From" class="ESiteTextBox TextInherit" onchange="if ((value!= ) (value!= Påkrevet> )){className= ESiteTextBox ;}else{className= ESiteTextBox TextInherit ;}" onblur="if ((value!= ) (value!= Påkrevet> )){className= ESiteTextBox ;}else{className= ESiteTextBox TextInherit ;value= Påkrevet> ;}" onfocus="className= ESiteTextBox ; if (value== Påkrevet> )value= ;" />.. Din kommentar:.. Validering.. Skriv tegnene du ser i bildet nedenfor.. Gå tilbake" id="_ctl3__ctl44__ctl1_BackButton" />..

  Original link path: /Ytre-milj%c3%b82?mode=tipfriend
  Open archive •  


  Archived pages: 446