www.archive-no-2012.com » NO » F » FRANZEFOSS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 446 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Avfallssekk - den lille "containeren" - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Franzefoss Pukk AS.. Franzefoss Gjenvinning AS.. Franzefoss AS.. Søk.. Forside.. Om oss.. Nyheter.. Tjenester og Produkter.. Miljø, Kvalitet, HMS.. Nettstedskart.. Kontakt.. Farlig avfall.. Containerutleie.. Avfallssekk.. Næringsavfall.. Byggavfall.. Jern og Metall.. Salgs- og lev.. betingelser.. Offshore.. Rådgivning.. Hva skjer med avfallet?.. Miljørapporter.. Miljøinformasjon.. Ytre Miljø.. Sertifiseringer.. Helse, miljø og sikkerhet.. Avdelinger.. Du er her:.. Franzefoss.. Franzefoss Gjenvinning.. Forretningsområder.. Franzefoss Avfallssekk er tilpasset kunder med plassmangel, mindre avfallsmengder eller behov for hyppig henting.. Avfallssekker kan enkelt plasseres der containere ikke får plass, som for eksempel i bakgården eller på balkongen.. De er også aktuelle å bruke i tillegg til tradisjonelle containere, da man for eksempel kan kaste gips og annet avfall som krever sortering.. Bestill avfallssekk på tlf: 07855.. eller send inn bestillingsskjemaet under.. Avfallssekkene finnes i 2 ulike størrelser:.. Stor.. Standard.. Størrelse.. 1,9 m.. 3.. Maksvekt..  ...   Skriv tegnene du ser i bildet nedenfor.. Vi gjør oppmerksom på at avfallssekker kun er tilgjengelig for kunder i Asker, Bærum, Oslo, Lørenskog og Skedsmo.. Gå tilbake.. Tips en venn.. Del denne siden.. |.. Prøv våre avfallssekker.. Leie container?.. Miljøansvar i praksis.. Når du velger Franzefoss, så velger du en trygg og seriøs samarbeids- og miljøpartner.. Natur og miljø har blitt agenda på regjeringsplan verden rundt.. Myndighetene stiller stadig strengere krav til forsvarlig avfallshåndtering.. Franzefoss Gjenvinning er en ledende leverandør innen gjenvinning i Norge.. Vi kaller det miljøansvar i praksis.. Les mer.. Fra avfall til ressurs.. På åtte ulike steder i Norge driver vi innsamling, sortering og gjenvinning av avfall fra næringsliv og private.. Med en moderne maskinpark og flere sorteringsanlegg bidrar vi til å sortere avfallsom egner seg for gjenbruk, gjenvinning eller energigjenvinning.. | En..

  Original link path: /avfallssekk
  Open archive

 • Title: Miljø, Kvalitet, HMS - Franzefoss Gjenvinning AS
  Descriptive info: Miljø.. Vi mennesker må bruke ressursene jorden vår har å by på.. Det er ikke uendelig med jernmalm, aluminium - eller skogområder.. Vi blir derfor tvunget til å ta ansvar og utnytte ressursene våre på en miljømessig forsvarlig måte.. Gjenbruk og gjenvinning har blitt et viktig og nødvendig område verden rundt.. I vårt bruk- og kastsamfunn må noen ta ansvar for ressursene.. Franzefoss Gjenvinning er i så måte blitt en betydelig aktør i dette markedet og er i dag en av Norges største.. I tillegg til å gjenvinne produkter, stoffer og materialer, tar vi også vare på miljøet rundt oss ved å sikre farlig avfall - som for eksempel olje og kjemikalier.. Vi tar hånd om alle typer avfall vi omgir oss.. Kvalitet.. Franzefoss har gjennom mange år produsert og levert i henhold til kravene i ISO NS-EN 9001 og ISO NS-EN 14001..  ...   og drift, kontroll og korrigerende tiltak for å få til kontinuerlige forbedringer.. For NS-EN ISO 14001 har vi utførlige samsvarsvurderinger i forhold til tillatelser, lover og forskrifter.. Våre miljøaspekter er registrert i våre samsvarsvurderinger.. Dette danner grunnlaget for å kunne definere områder det er spesielt viktig å ha god miljøstyring på.. Dette er også viktig når vi utformer våre mål, og vi har derfor utformet driftsrutiner i forhold til miljøaspektene.. Vi har god kontroll med at aktivitetene styres og gjennomføres som påkrevd.. HMS.. Innen HMS arbeider vi i overensstemmelse med Internkontrollforskriften.. For Franzefoss er sikkerhet på arbeidsplassen det viktigste av alt.. Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal.. helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.. inngå som en integrert del av den samlede virksomheten.. Vi jobber etter internkontrollens lover og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner.. Ytre miljø..

  Original link path: /Milj%C3%B8-Kvalitet-HMS
  Open archive

 • Title: Om oss - Franzefoss AS
  Descriptive info: Franzefossbyen.. Franzefoss Utvikling.. Jobb i Franzefoss.. Kvalitet og HMS.. Dagens drift.. Fremtidig drift.. Franzefossnavnet har lange tradisjoner.. Navnet stammer fra Knud Frantzen.. Han var en dansk spekulant med en del kongelige privilegier og som på 1600-tallet kjøpte opp de fleste gårder i Bærum, blant dem også Hamang gård hvor Franzefossen lå.. Her har vært sagbruk og garveri før Franzefoss Kalkmølle ble etablert i 1919.. Denne har vært grunnlag for Franzefoss Bruk a/s.. Franzefoss Bruk ble i 2005 splittet i to i forbindelse med generasjonsskifte og selskapene Franzefoss Minerals AS og Franzefoss AS ble etablert.. Franzefoss AS viderefører Franzefoss Bruks pukk- og gjenvinningsaktiviteter gjennom selskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS samt utvikling av Franzefossanlegget gjennom selskapet Franzefossbyen AS.. Sistnevnte som en bærekraftig etterbruk av en virksomhet som har betjent lokalmiljøet med kalk, pukk, betong, asfalt og gjenvinningsaktiviteter i nesten 100 år.. Konsernets visjon: Franzefoss - Samfunnets beste valg.. Våre kunder.. skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner.. De skal få levert våre varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris.. Våre naboer.. skal oppleve at de blir tatt på alvor.. Vi skal oppleves som en "god nabo".. Dette skal skje gjennom åpenhet, dialog og løpende informasjon om vår virksomhets påvirkning på omgivelsene.. Lokalmiljøene.. hvor vi er etablert skal oppleve Franzefoss som en  ...   i saker som vedrører den enkelte.. Arbeidsmiljøet skal oppleves positivt og kompetanseutviklende.. Konsernet skal ha en junior- og seniorpolitikk.. Konsernets politikk.. Med bakgrunn i vår visjon vil vi følge følgende politikk innen de forskjellige områdene.. Les mer her (PDF).. Samfunnsansvar.. Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.. Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve Franzefoss som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning.. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte.. Eierinteresser.. Franzefossbyen AS (50%).. Franzefoss Gruver AS (100%).. Franzefoss Utvikling AS (100%).. Kobbervikdalen Pukkverk (100%).. Eiker Pukk (50%).. Mobilknusing MidtNorge (50%).. Norsk Vekstjord (50%).. Røyken Grovfyllplass AS (76%).. FFF Hage Miljø AS (62%).. Finnmark Gjenvinning (50%).. Samfunnets beste valg.. Vi skal overholde alle krav som er pålagt oss av tilsynsmyndighetene, og våre ansatte skal ha en utviklende, trygg og sikker arbeidsplass.. Vi skal være samfunnets beste valg.. Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten.. Våre selskaper jobber etter internkontrollens lover, og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner.. Ved å jobbe systematisk med HMS skal alle ansatte få en trygg arbeidsplass i Franzefoss..

  Original link path: /FAS-Om-oss
  Open archive
 •  

 • Title: Franzefossbyen - Franzefoss AS
  Descriptive info: Franzefossbyen AS ønsker på denne måten å presentere utviklingen av Franzefossbyen slik prosjektet står i dag, og fremdriften i prosjektet, slik vi forventer at den vil være.. Bærum kommune har den 29.. november 2005 fastsatt.. planprogrammet for utviklingen av industriområdet på Franzefoss til bolig og næringsformål.. (PDF).. Til å forestå arbeidet med konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplan har vi valgt konsulentfirmaet Norconsult AS.. Arkitektfirmaet Narud- Stokke- Wiig er  ...   en illustrasjonsplan.. Konsekvensutredningen vil være ferdig i løpet av høsten 2007 og vil da sammen med reguleringsplanen bli oversendt Bærum kommune til behandling.. Godkjent reguleringsplan forventes å foreligge i løpet av 2008.. Byggestart kan tidligst finne sted samtidig med oppstart av ny E-16 på parsellen Hamang- Vøyenenga.. Ytterligere detaljinformasjon om prosjektet kan fås ved henvendelse til undertegnede.. Gaute Markussen.. Telefon:.. 906 20 572.. gama@franzefoss.. Last ned godkjent planprogram (PDF)..

  Original link path: /FAS-Franzefossbyen
  Open archive

 • Title: Franzefoss Utvikling - Franzefoss AS
  Descriptive info: Franzefoss Utvikling AS ble etablert i 2008, og er 100 % eiet av Franzefoss AS.. Vår målsetning er å videreutvikle og forvalte konsernets eiendommer, og å utnytte arealene på en mest mulig optimal måte.. I tillegg til å leie ut arealer internt til konsernets aktiviteter driver vi utvikling av eiendom for utleie til ekstern næring/industri.. Bergen - Sotra - Eide.. Les mer >..

  Original link path: /Franzefoss-Utvikling
  Open archive

 • Title: Nyheter - Franzefoss AS
  Descriptive info: Franzefoss deltar på Gründercamp med Mølladammen skole.. Les mer her..

  Original link path: /FAS-Nyheter
  Open archive

 • Title: Jobb i Franzefoss - Franzefoss AS
  Descriptive info: Om du finner vår bedrift interessant som en mulig arbeidsgiver, tar vi gjerne imot din henvendelse.. Kontaktperson for generell informasjon om jobb i Franzefoss konsernet:.. Merete Hulbak Bergan, telefon 95 87 75 88, e-post:.. merete.. bergan@franzefoss.. Ledige stillinger.. Franzefoss Gjenvinnings anlegg i Tananger har ledig stilling som operatør Farlig avfall.. Les mer.. Ledig stilling i Franzefoss Pukk som salgssjef i Buskerud/Vesfold.. Franzefoss Pukk AS søker ny salgssjef i Buskerud/Vesfold.. Ledige stillinger på Husøya, Kristiansund.. Franzefoss  ...   Vi har i den forbindelse flere ledige stillinger.. Operatører/mekanikere (pdf).. Ledig stilling som IT-konsulent.. Franzefoss AS har ledig stilling som IT-konsulent på Hovedkontoret på Rud.. Les mer her (pdf).. Ledig stilling som maskinfører.. Franzefoss Pukk AS, anlegg Vinterbro, har ledig stilling som maskinfører/dumperfører.. Franzefoss Gjenvinning AS, anlegg Eide utenfor Bergen, har flere ledige stillinger.. Ledig stilling som borvognsfører/Maskinkjører.. Franzefoss Pukk AS, region Trøndelag, driver boring og sprenging i egen regi.. Til vår region søker vi borvognsfører/maskinkjører..

  Original link path: /FAS-Jobb-i-Franzefoss
  Open archive

 • Title: Kvalitet og HMS - Franzefoss AS
  Descriptive info: Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).. Ved å jobbe systematisk med HMS håper vi at alle ansatte får en trygg arbeidsplass i Franzefoss.. Franzefoss har gjennom mange år produsert og levert i henhold til kravene i ISO 9001 og ISO 14001.. De sertifiserte anlegg har hver sin miljørapport som beskriver anleggets utfordringer med hensyn til ytre miljø som vi etter forespørsel gir til interesseparter.. Relatert informasjon.. Kvalitet og HMS i Franzefoss Pukk.. Kvalitet og HMS i Franzefoss Gjenvinning..

  Original link path: /FAS-Kvalitet-og-HMS
  Open archive

 • Title: Kontakt - Franzefoss AS
  Descriptive info: Hovedkontor.. Vis større kart.. Kontaktinformasjon.. Olav Ingstads vei 5.. Postboks 53.. 1309 Rud.. 67 15 20 00.. Telefaks:.. 67 15 20 01.. E-post:.. Send oss e-post.. Send oss en e-post, og vi tar kontakt med deg.. Navn.. Administrasjon - kontaktpersoner.. Konsernleder:.. Halvard Markussen.. Telefon: 90 69 92 53.. E-post:.. halvard.. markussen@franzefoss.. Økonomisjef:.. Helene Francke-Enersen.. Telefon: 90 06 23 56.. hefr@franzefoss.. Plan- og miljøsjef:.. Telefon: 90 62 05 72.. gaute.. Fagsjef Miljø:.. Ida Nilsson..  ...   jonassen@franzefoss.. Administrasjons- og markedskoordinator:.. Camilla Johnsrud.. Telefon: 95 24 14 11.. camilla.. johnsrud@franzefoss.. Organisasjonssjef:.. Frank J.. Hammer.. Telefon: 90 08 20 73.. frank-j.. hammer@franzefoss.. Logistikk- og Innkjøpssjef:.. Håvard Pedersen.. Telefon: 94 82 90 38.. havard.. pedersen@franzefoss.. Fagsjef Plan:.. Alf Broeng.. Telefon: 99 58 91 75.. alf.. broeng@franzefoss.. Fagsjef Bygg og Eiendom:.. Gaute Markussen.. Regnskapssjef:.. Beth Fuglår.. Telefon: 90 18 16 79.. beth.. fuglar@franzefoss.. HMS-/Personalleder:.. Merete Hulbak Bergan.. Telefon: 95 87 75 88.. hulbak..

  Original link path: /FAS-Kontakt-skjema
  Open archive

 • Title: Dagens drift - Franzefoss AS
  Descriptive info: Franzefossbyen AS ligger i Franzefossveien 19 ved Sandvika.. Her startet Franzefoss sin virksomhet med en kalkmølle ved Sandvikselva i 1919.. Den gang var det uttak av kalkstein og produksjon av jordbrukskalk som var forretningsområdet.. I dag er anlegget på totalt ca 140 dekar og drives som et industriområde der arealer leies ut til interne og eksterne aktører.. Franzefossbyen AS har samordningsansvar for de bedrifter som er etablert på området.. Virksomhetene kan påvirke våre omgivelser i form av støv og støy etc.. Vi utfører derfor jevnlige målinger for å verifisere at vi driver innenfor gitte myndighetskrav og gjennomfører dersom nødvendig tiltak for å minske ulempene  ...   åpen dialog med våre naboer.. Spørsmål og synspunkter rettes til:.. Gaute Markussen, driftsansvarlig for Franzefossbyen.. Mobil: 906 20 572 - Epost:.. Målinger fra anlegget.. Støv.. Rapport fra Franzefossbyen 2011.. Rapport fra asfaltfabrikk 2011.. Rapport fra kalkanlegg 2010.. Rapport fra Franzefossbyen 2003.. Støy.. Det er gjennomført støymålinger i 2011.. Resultatet fra målingene vil inngå som en del av et nasjonalt støykart.. Støyrapport 2011.. Støysonekart - Natt.. Støysonekart - Dag.. Aktører i Franzefossbyen.. De etablerte aktører på industriområdet er:.. Franzefoss Miljøkalk AS.. (kalk),.. Franzefoss Pukk AS.. (asfalt og pukk),.. Franzefoss Gjenvinning AS.. (sorteringsanlegg for avfall),.. Unicon AS.. (betong) samt diverse transportører.. Nabomøter.. Møtereferat nabomøte 16.. mars 2011..

  Original link path: /Dagens-drift2
  Open archive

 • Title: Franzefoss AS - Franzefoss AS
  Original link path: /FAS-1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 446