www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMILIEKLUBB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 117 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Velkommen til Familieklubbene i Norge
  Descriptive info: .. Hjem.. Kontakt oss.. Publikasjoner.. Kalender.. Om familieklubbene.. Hva er en familieklubb?.. Hvorfor familieklubber?.. Det hjelper å bruke hodet.. Opprinnelsen.. Organisasjonskart.. Hvor finnes familieklubbene.. Familieklubber i Norge.. Familieklubber i verden.. Har du et rusproblem?.. På grunn av eget misbruk.. Din partners misbruk?.. Fars eller mors misbruk?.. En venn eller kollegas misbruk?.. Artikler.. Informasjonsbrosjyrer.. Evalueringsrapport.. Oppsummering til klubbassistentene.. Nytt fra WACAT.. Arrangementer.. Konferanser.. Kongresser.. Klubbassistentkurs.. Medlemskurs.. Studietur.. Andre arrangementer.. Linker.. Nyttige Linker.. Velkommen til Familieklubbene i Norge.. Strever du med eget eller andres rusmisbruk?.. Da kan Familieklubbene være noe for deg!.. Vi er til for:.. - Alle som drikker eller på annen måte ruser seg.. slik at det blir problemer.. - De som lever nær mennesker som har et.. rusproblem; samboere, barn, foreldre, andre.. pårørende.. - De som har vært i behandling og trenger ettervern.. Velkommen til nettstedet til Familieklubbene i Norge.. Familieklubbene er et tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer.. Hovedfokus er på alkohol.. På disse sidene blir det opplyst om hvor du kan finne familieklubber, hva som er målet for arbeidet med familieklubbene og litt om.. aktivitetene i Norge og internasjonalt.. Hvor i verden det finnes Familieklubber?.. Merkeåret 2010 Familieklubbene 10 år.. 2010 var et merkeår i Familieklubbene i Norge; Det var da 10 år siden den første  ...   de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler.. Noen har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med misbruk blant sine nærmeste.. Hva sier de som går i Familieklubb om oss?.. Sitatene som følger her er hentet fra ting medlemmene, både pårørende og misbrukere, har sagt eller skrevet om det å gå i Familieklubb:.. Konferansene: De usynlige barna.. Temaet på konferansene er barn som vokser opp i hjem med rusproblemer.. Hvordan har disse barna det? Hvilken hjelp trenger de og hvilken hjelp får de?.. Metoden konseptet bygger på!.. Vil du vite mer om klubbene, konseptet og opprinnelsen til Familieklubbene?.. Reklame- og salgsartikler.. Vi har for salg; t-skjorter, gensere samt diverse reklameeffekter.. Se utvalg og priser her:.. Tips en venn:.. Har du en bekjent som kunne være interessert i denne siden? Fyll inn vedkommendes navn og e-post her for å tipse om denne siden.. Til navn:.. Fra navn:.. Til e-post:.. Fra e-post:.. Tips en venn.. Nyheter:.. Dagskurs for par berørt av rusproblemer.. Ungdom drikker som foreldrene.. Sammen mot rusen.. Har du lyst til å bli klubbassistent? Nytt kurs i mai 2012.. Det er en fulltidsjobb å være alkoholiker.. Vil du chatte med en av oss?.. Familieklubbene på Facebook.. Alkoholchat på Facebook.. Følg oss på Twitter.. Reklameprodukter.. www.. axxera.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Velkommen til Familieklubbene i Norge
  Original link path: /default.pl
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Velkommen til Familieklubbene i Norge
  Original link path: /default.pl?showPage=23
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kontakt oss
  Descriptive info: Familieklubbene i Norge.. Torggata 1.. 0181 Oslo.. Tlf.. :.. +47 41 68 71 71.. E-post:.. postmaster@familieklubb.. ?showPage=28" />.. Navn:.. *.. Kommentar:.. Bekreftelse:.. Fyll inn bokstavene i bildet til høyre i boksen under bildet..

  Original link path: /default.pl?showPage=117
  Open archive

 • Title: Publiksajoner
  Descriptive info: Publiksajoner.. Om Familieklubbenes opprinnelse, modell og metode.. Her slipper de å føle skammen.. Klubben er vår livsforsikring..

  Original link path: /default.pl?showPage=113
  Open archive

 • Title: Kalender 2012
  Descriptive info: Kalender 2012.. Januar.. 12.. januar: Møte i Nordisk Styre og Fagutvalg.. 18.. januar: Fagutvalgsmøte.. 19.. januar: AU-møte.. 20.. - 22.. januar: Kommunikasjonskurs for par berørt av rus og avhengighet (Holdes på Modum Bad).. 30.. januar: Styremøte.. Mandag og torsdag hver uke: Chat åpen kl 19 - 21.. Hver uke:.. Klubb.. forskjellige steder i landet på fast sted og tid.. Februar.. 15.. februar: Fagkonferanse om Familieklubbene på Hamar.. februar: Familieklubben i Hamar feirer 10-års jubileum og holder åpent hus.. Mars.. 10.. mars: Samling for alle klubbassistenter.. Holdes i Oslo.. 16.. mars: Informasjonsmøte om Familieklubbene i Hammerfest.. 22.. mars: Styremøte.. 28.. mars: Fagutvalgsmøte.. 29.. mars: Møte  ...   Holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.. april: Landsmøte i Familieklubbene i Norge.. Mai.. mai: Styremøte.. 27.. mai - 2.. juni: Internasjonalt kurs for utdanning av nye klubbassistenter - i Italia.. mai: Møte i The European School of Alcohology and Ecological Psychiatry.. Juni.. 8.. juni: Samling for chat-vaktene.. 9.. juni: Samling for alle klubbassistenter.. Juli.. juli: Sommerleir for Familieklubb-medlemmer.. August.. august: Fagutvalgsmøte.. September.. 3.. september: Styremøte.. - 16.. september: Nordisk oppdateringskurs for klubbassistenter.. 17.. september: Felles Nordisk samling for klubbassistenter.. 26.. september: Fagutvalgsmøte.. Oktober.. oktober: Styremøte.. - 27.. oktober: Nordisk kurs for utdanning av nye klubbassistenter - i Danmark.. November.. Desember.. 7.. desember: Styremøte..

  Original link path: /default.pl?showPage=114
  Open archive

 • Title: Hva er en familieklubb?
  Descriptive info: Navnet familieklubb viser til at medlemmene kommer i små familie -grupper.. I de fleste tilfeller er det virkelige familier med samboere, eventuelt med barn.. Men det kan også være en far som kommer med sine barn, fordi mor drikker.. Det kan være unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker sammen med en venn, som utgjør en familie i klubben.. Når klubben teller medlemmer, er det antall familier som telles.. Hvis en enslig vil være med, prøver klubben å finne en nær kontaktperson som kan delta sammen med vedkommende, og holde kontakten også mellom klubbmøtene.. En familieklubb skal være åpen for nye familier som ønsker å komme over problemene sine.. Alle familiemedlemmene er likeverdige i klubben.. Mange som ikke selv drikker, har hatt traumatiske opplevelser knyttet til rus, og kan ha stort behov for å bearbeide tanker og følelser.. I klubben har de samme plass og betydning som de medlemmene som har en misbrukshistorie.. For at alle medlemmene skal kunne ta opp sine problemer og tanker, må ikke klubben være for stor.. Derfor er praksis at klubbene deles når de når en viss størrelse.. 6 8 familier med to eller flere medlemmer i hver klubb er ideelt.. Hvis det blir så mye som 12 familier, skal klubben uansett deles.. Klubben skal ha en utdannet klubbassistent som deltar i møtene på linje med medlemmene, og som har i oppgave å stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus.. Møteledelsen går på omgang mellom medlemmene.. Men assistenten har rett til å ta ordet utenom tur med spørsmål som kan hjelpe folk til å få fram tanker og følelser.. Noen ganger kan det også være behov for  ...   ro og mak.. Når familien har nådd fram til en felles forståelse av sitt problem, er det ofte lettere å gjøre noe med det i fellesskap.. Det gjelder å se samspillet mellom alle medlemmer i familien, og ikke bare fokusere på atferden til den som drikker.. Rollene i en rusbelastet familie er ofte ubalanserte.. Barn kan bli tvunget til å ta voksenansvar alt for tidlig.. Noen familiemedlemmer må alltid ordne opp, mens andre bare surfer.. Ikke så sjelden er det også skjeve maktforhold, i verste fall overgrep.. En del av løsningen er å skape bedre balanse, noe alle familiemedlemmer bør bidra til.. Samværet i familieklubben bygger på omsorg, toleranse og respekt for den enkelte.. Medlemmene er helt likeverdige.. Klubbassistentens rolle er å støtte opp og passe på at samtalen foregår i ordentlige former.. Assistenten skal ha gjennomgått et kurs på minst 50 timer som går inn i klubbens metode og legger vekt på sensitivitet overfor familiene.. En del klubbassistenter er profesjonelle mennesker med fagutdannelse.. Men de fleste er engasjerte medmennesker, mange av dem har selv gått i klubb.. Prosessen i klubben er at ganske alminnelige mennesker forsøker å lære å holde opp med å drikke og komme videre med et godt liv.. Familieklubben møtes en gang i uka (om ettermiddagen/kvelden).. Møtene varer i 1 time.. Man skal melde avbud om man er forhindret.. Klubben vil vanligvis kontakte medlemmer som uteblir uten forklaring.. Tilbakefall er ingen grunn til å slutte i klubben.. Tvert imot må klubben gjøre særlige anstrengelser for å holde kontakt med medlemmer som ikke har det bra.. De er alltid velkomne tilbake i klubben, selv om det skulle gå lang tid.. Det er gratis å gå i familieklubb..

  Original link path: /default.pl?showPage=165
  Open archive

 • Title: Hvorfor familieklubber
  Descriptive info: Hvorfor familieklubber.. Det er ulike oppfatninger av hva som bør kalles rusproblemer, og det fins ikke noe register over hvem som er rammet.. De som søker behandling med diagnosen rusproblem, er bare en del av det hele.. Mange ganger kommer folk til behandling med helt andre merkelapper, både fysiske og mentale lidelser, som likevel kan være sterkt sammenvevd med rusproblemer.. Mange forskere har forsøkt å finne sammenhengene mellom ulike diagnoser og rus, og på dette grunnlaget er det gjort anslag over hvor stort problemet er i samfunnet.. Det er ikke urimelig å anta at 10 % av befolkningen er berørt.. I tillegg kommer problemer med ulykker, vold, omsorgssvikt osv.. som kan ramme nokså tilfeldig, eller som oppstår på grunn av en enkelt beruselse hos folk som stort sett er edru.. Samlet snakker vi sikkert om et av de største sosial- og helseproblemer i samfunnet.. I mange land er det påvist en klar sammenheng mellom det samlede forbruk av alkohol  ...   fins mange ulike behandlingstilbudet i Norge.. Men ikke alle behov blir dekket, og særlig kommer de pårørende til kort.. Bare familieklubbene prøver å ta opp misbrukerens og de pårørendes problemer samtidig.. Familier med misbruksproblemer er sårbare.. Alkoholmisbruk kan forrykke den indre balanse i en familie, og framkalle dyp sorg, skam og skyldfølelse hos de berørte personer.. Slike familier kan se bra ut fra utsiden, men lever i virkeligheten bak et dekke av fortielser, løgner og tabuer over en årrekke.. Innad er alle i familien i dyp krise.. Ikke bare den som drikker, men også samboer og barn inngår i et smertefullt spill av løfter og skuffelser, fortielser og bortforklaringer, underkastelse og opprør.. Barn kan bli tvunget til å overta en foreldrerolle.. Mormor må gå inn og gjøre det moren egentlig skulle gjøre for sitt barn.. Familieklubben er et tilbud til mennesker som har levd i slike forhold.. Ikke bare den som selv ruser seg, men hele familien trenger hjelp!..

  Original link path: /default.pl?showPage=164
  Open archive

 • Title: Det hjelper å bruke hode
  Descriptive info: Det hjelper å bruke hode.. Klubbene benytter også erfaringene med.. kognitive metoder,.. dvs å hjelpe medlemmene til større innsikt og forståelse av seg selv og sine problemer.. Klubbassistentene har et særlig ansvar for å bidra til dette.. Mye nyttig kunnskap formidles i løpet av klubbmøtene.. I tillegg arrangerer klubbene (gjerne flere i fellesskap) kurs for medlemmene.. Så snart som mulig bør nye medlemmer gjennomgå et ti-timers kurs som gir grunnleggende informasjon om rusproblemer, samlivs- og samfunnsspørsmål.. Kurset fordeles gjerne over et antall uker, og  ...   slik at det blir godt oppfattet av andre.. Når medlemmene har hatt dette kurset, blir nesten alltid samtalene i klubbmøtene bedre.. Kursene er lagt opp i en samtaleform, der alle deltakere kan ha godt utbytte, selv om de har veldig forskjellig utdannelse og kunnskaper fra før.. Temaer fra det grunnleggende kurset tas gjerne opp igjen etter en tid, med småkurs som kan utdype enkelttemaer og gjenoppfriske kunnskapen.. Klubbene arrangerer av og til temakurs om ulike sider ved rusproblemene, og kan også tilby kurs for allmennheten..

  Original link path: /default.pl?showPage=171
  Open archive

 • Title: Opprinnelsen
  Descriptive info: Familieklubber har eksistert i mange år.. I Norge ble den første klubben etablert i 1999.. Vi fikk ideen fra Italia, der klubbene oppsto fra 1979, og der det nå er et par tusen klubber over hele landet.. Italienske klubber er blitt fulgt av profesjonelle helse- og sosialarbeider og forskere over lang tid, og metodene er blitt gradvis utviklet med grunnlag i erfaringene.. Ønsket om hele tiden å lære av erfaring stammer fra dem som grunnla falilieklubbmetoden, med professor Vladimir Hudolin i spissen.. Hudolin arbeidet i Jugoslavia, nærmere bestemt Kroatia.. Han var en av de få som fikk anledning til å studere og arbeide i utlandet, og tok bl.. sterke inntrykk fra dem som utviklet teoriene om terapeutiske samfunn.. Han var en ledende kraft i den medisinske retningen som kalles sosial-psykiatri.. Da han ble professor og bestyrer for en universitetsklinikk i Zagreb (ca 1960) måtte han klare seg med nokså kummerlige forhold.. Da ble en del av løsningen å sende sin profesjonelle stab ut av sykehuset for å lage terapeutiske grupper  ...   når de var for seg selv.. Dermed oppsto ideen om selvstyrte klubber.. Det faglige elementet ble ivaretatt av klubbassistenter, ofte med helt annen faglig bakgrunn, og kurs og annen opplæring av klubbmedlemmene.. Hudolin kalte denne arbeidsmåten.. sosial-.. økologi, dvs.. teorien om balansert sosialt samspill.. Dette prinsippet er etter hvert anvendt på mange fagområder, og er en av inspirasjonskildene til såkalt.. systemiske.. metoder, som bl.. benyttes i barnevernet.. Innen sitt egen fagfelt, psykiatrien, var Hudolin talsmann for at man ikke kunne begrense seg til å studere eller behandle den enkelte pasient, tiltakene måtte inkludere hele pasientens livssituasjon.. Det måtte tenkes i helheter - det måtte tenkes familieklubber.. Høres dette interessant ut, så kan du lese mer i boken.. Club of treated alcoholics ,.. som omhandler.. klubbene.. ,.. konseptet.. og.. professor Vladimir Hudolin.. Den er utgitt av The European School of Alcohology and Ecological Psychiatry, med blant annet Helge Kolstad som medforfatter.. Boken koster kr.. 100.. -, pluss porto, og kan bestilles på telefonnr.. 416 87 171 eller send en mail til..

  Original link path: /default.pl?showPage=172
  Open archive

 • Title: Familieklubbene i Norge ble stiftet som egen organisasjon i 2005
  Descriptive info: Familieklubbene i Norge ble stiftet som egen organisasjon i 2005..

  Original link path: /default.pl?showPage=209
  Open archive


 • Archived pages: 117