www.archive-no-2012.com » NO » F » F4L

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 97 . Archive date: 2012-10.

 • Title: f4l.no : Food for life NO
  Descriptive info: .. Food for life NO.. Formål.. Medlemmer.. FoU-strategi.. EU-guiden.. Nyhetsbrev.. Kontakt.. Food for life EU.. Den norske teknologiplattform (NTP) Food for life skal bidra til å styrke den forskningsbaserte kunnskapen i norsk næringsmiddelindustrii, og derigjennom styrke innovasjons- og konkurranseevnen.. I tillegg skal NTP Food for life bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet på matområdet.. Gjennom Food for life får du tilgang på kunnskap og kompetanse om hvordan forskningsverden fungerer og hjelp med EU-forskning og 7.. rammeprogram, samt hjelp til å finne finansiering og samarbeidspartnere.. Den norske NTP Food for Life har spesiell fokus på følgende forsknings- og utviklingsområder:.. Innovasjon og produktkvalitet.. Mat og helse.. Effektiv og ansvarig matproduksjon.. Mattrygghet.. Forbruker og marked.. Hva oppnår din bedrift ved å være medlem?.. NTP Food for life skal være en fellesarena for næringsmiddelindustrien.. Denne plattformen skal bidra til å synliggjøre bransjens FoU-behov.. NTP Food for life skal være en prosjektkatalysator for industrien.. Du får førstehåndsinformasjon om kompetanse som bygges opp i EU-prosjekter gjennom dialogmøter og nyhetsbrev per e-post.. Avtal individuelle møter med sekretariatet for å se på din bedrifts mulighet for deltakelse i EU-prosjekter.. NTPen er en arena for samarbeid mellom industrien og de beste  ...   12.. 2011).. Newsletter 3 2011 (17.. 10.. Newsletter 2 2011 (17.. 06.. NTP Food for Lifes forskningsprioriteringer 2012 (13.. 05.. Newsletter 1 2011 (29.. Virkemiddelworkshop for matindustrien 28.. april (29.. Vi tar mer enn én klype salt (25.. Årsrapport 2010 (09.. 02.. Den store saltdagen 2 (24.. Newsletter 4 2010 (20.. 2010).. Hodepine i landbruksfondet (13.. Hva er norsk mats fortrinn? (13.. Prosjekter i Matprogrammet (01.. 11.. Dialogmøte for matbransjen - 2.. desember 2010 (28.. Newsletter 3 2010 (20.. Innspill på viktige europeiske FoU-prioriteringer inn mot det europeiske matprogrammet for 2012 fra ETP Food for Life (04.. The Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) in Europe: Achievements and Challenges (04.. Oversikt over EU-prosjekter innen mat (08.. 07.. Newsletter 2 2010 (07.. Trenger du hjelp til å delta i EU FoU-samarbeid? (07.. Styrk din konkurranseevne ved å delta i EU-prosjekter (15.. Norske matbedrifters erfaring med EU-prosjekter (15.. Det europeiske matprogrammet ny utlysning i slutten av juli (15.. Europeiske FoU-midler for små- og mellomstore bedrifter (SMBer) (15.. Programplan fra Matprogrammet (15.. Forskningsrådet støtter prosjektetablering (15.. NTP Food for Lifes innspill til ny melding til Stortinget om landbruk og mat (15.. TrueFood Guideline (15.. Skriv ut siden.. webmaster@nofima.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Food for life: Formål
  Descriptive info: Hensikten er å legge til rette for at norsk matindustri lett får tilgang til kompetanse og erfaring fra europeisk FoU-samarbeid og matindustri, i tillegg til at norske bedrifter kan påvirke fremtidige prioriteringer og samarbeide om FoU både nasjonalt og internasjonalt.. Ideen er at plattformen skal fungere som en arena for åpen innovasjon.. NHO Mat og drikke har i flere år vært medlem av EUs organisasjon for mat og drikkeindustrien i Europa CIAA.. Gjennom dette arbeidet har NHO Mat og drikke gitt innspill om industriens anbefalinger til forskningsprioriteringer i European Technology Platform (ETP) Food for Life (.. http://etp.. ciaa.. eu.. ).. Det er per i  ...   tett.. I den norske NTP Food for Life har vi valgt å ha spesiell fokus på Mat helse og Bærekraftig matproduksjon.. Dette er områder hvor norsk matindustri trenger ny kunnskap og innsikt, og som krever samarbeid på tvers av tradisjonelle kompetanseområder.. Norske kompetansemiljøer og norsk matindustri er allerede aktive i europeisk FoU-samarbeid.. Innen matområdet deltar Norge i over 50 EU-prosjekter, og EU finansierer forskning i Norge for over 145 mill kroner.. Vi ønsker gjennom etablering av en nasjonal plattform å bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet for norsk matindustri og fremme nasjonalt samarbeid innen blant annet Mat og helse og Bærekraftig matproduksjon.. Tilbake.. f4l..

  Original link path: /web/f4l.nsf/wti/Formal!OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: Medlemmer
  Descriptive info: Både bedrifter og bransjeorganisasjoner kan være medlem av Food for life.. Det er en differensiert medlemsavgift i forhold til bedriftsstørrelse; 40 000 kroner for bransjeorganisasjoner og store bedrifter, og 15 000 kroner for små- og mellomstore bedrifter per år.. Arenaene er også åpne for andre deltakere mot deltakeravgift.. NTP Food for life  ...   NCE Culinology.. Nortura BA.. Norgesmøllene.. Stabburet AS.. Tine BA.. Bransjeorganisasjoner:.. NHO Mat og Drikke.. NHO Mat og Landbruk.. Kompetansemiljøer:.. Høgskolen i Akershus (HiAK).. Høgskolen i Oslo (HiO).. Nofima.. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).. SINTEF.. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).. Universitetet i Agder (UiA).. Universitetet i Oslo (UiO).. Universitetet i Stavanger (UiS).. Veterinærinstituttet (VI)..

  Original link path: /web/f4l.nsf/wti/Medlemmer!OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: FoU-strategi
  Descriptive info: I 2010 lanserte NTP Food for life Norsk strategisk forskningsagenda for næringsmiddelindustrien.. Forskningsagendaen finner du i pdf'en under.. Norsk næringsmiddelindustri har bidratt aktivt i identifisering og prioritering av de fem viktigste nasjonale forskningsområdene, som er:.. Visjon: En sterk norsk næringsmiddelindustri som hevder seg nasjonalt og internasjonalt innen produktutvikling og innovasjon gjennom forskningsbasert forbrukerinnsikt.. Produktkvalitet og innovasjon.. Visjon: Norsk næringsmiddelindustris langsiktige konkurransekraft skal styrkes gjennom forskningsbasert kraft full.. innovasjon, som gir nye og forbedrede produkter og matopplevelser som prefereres av forbruker.. Mat og Helse.. Visjon: Norske sunne, attraktive og konkurransekraftige produkter skal gi vesentlig nasjonal helsegevinst og bidra til økt velvære og bedre helse for befolkningen.. Mattrygghet.. Visjon: Norskprodusert mat skal være fri for smittestoffer og fremmedstoffer i mengder som  ...   til en akseptabel pris.. I arbeidet med å identifisere de viktigste nasjonale forskningsområdene ble det tatt utgangspunkt i FoU-prioriteringene fra europeisk næringsmiddelindustri slik de er formulert i strategiske forskningsagendaen for ETP Food for Life.. Den strategiske forskningsagendaen:.. Målet med utformingen av FoU-prioriteringer:.. Oppfølging av den strategiske forskningsagendaen.. Synliggjøre bransjens FoU-behov for å sikre en konkurransedyktig og innovativ norsk næringsmiddelindustri.. Stimulere til samarbeid om felles FoU-utfordringer for bransjen.. Stimulere til synergi mellom marin- og landbruksbasert matproduksjon.. Fremme norsk matindustris FoU-interesser på nasjonalt og europeisk nivå.. FoU-prioriteringene:.. Arbeidsgruppen.. Johanne Brendehaug, Tine (leder).. Berit Hansen, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, FHF.. Edel Anita Westhagen, Stabburet.. Roald Gulbrandsen, NHO Mat og Drikke.. Ragni Ofstad, Nofima.. Marit Aursand, Sintef Fiskeri og Havbruk.. Cathrine Finne Kure, NTP-sekretariatet..

  Original link path: /web/f4l.nsf/wti/FoU-strategi!OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: EU-guiden
  Descriptive info: Oversikt over EU-prosjekter innen mat.. Enterprise Europe Network (EEN).. og.. Bedrift i EU.. Gjennom Enterprise Europe Network får norske små og mellomstore bedrifter enkel og gratis tilgang på tjenester.. Trenger du hjelp til partner-søk, kan du ta kontakt med.. Arvid Landaas.. Og du kan fylle ut vedlagte skjema:.. EUs 7.. rammeprogram.. Cordis er  ...   om 7.. EU-finansiering innen mat, landbruk, fiskeri og bioteknologi.. Det europeiske matprogrammet - ny utlysning i juli 2010.. Særlig muligheter for små og mellomstore bedrifter i EU.. Europeiske FoU-midler for små- og mellomstore bedrifter (SMBer).. Suksesshistorier fra små og mellomstore bedrifter.. Forskningsrådet støtter prosjektetablering.. Trenger du hjelp til å delta i EU FoU-samarbeid?..

  Original link path: /web/f4l.nsf/wti/EU-guiden!OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life:
  Descriptive info: Newsletter 1 2010 (26.. 04.. Newsletter 5 2009 (13.. Newsletter 4 2009 (04.. 2009).. Newsletter 3 2009 (15.. Newsletter 2 2009 (16.. Newsletter 1 2008 (15.. 2008)..

  Original link path: /web/f4l.nsf/Nyhetsbrev!OpenView
  Open archive

 • Title: Food for life: Kontakt
  Descriptive info: Sekretariatet.. Cathrine Finne Kure.. Osloveien 1.. 1430 Ås.. Tlf: 64 97 01 00.. Mobil: 480 09 633.. E-post: cathrine.. finne.. kure@nofima..

  Original link path: /web/f4l.nsf/wti/Kontakt!OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: Food for life EU
  Descriptive info: Den europeiske bransjeorganisasjonen for næringsmiddelindustrien, CIAA, etablerte i 2005 en såkalt europeisk teknologiplattform med tittelen Food for life.. Hensikten var i sikre forskningsbasert innovasjon i den europeiske matsektoren, med mål om å skape sunnere mat for den europeiske borger og økonomisk vekst.. NHO Mat og drikke har i flere år vært medlem av CIAA.. Gjennom dette arbeidet har NHO Mat og drikke gitt innspill om industriens anbefalinger til forskningsprioriteringer i European Technology Platform  ...   for Life.. Den europeiske matindustrien har identifisert tre fremtidige nøkkelutfordringer, som skal møtes med forsterket forskningsinnsats.. Disse er:.. Forbedre helse, velvære og lengre levetid.. Bygge opp forrukerens tillitt til matvarekjeden fra jord til bord.. Støtte opp om bærekraftig og etisk matproduksjon.. Den norske nasjonale plattformen ble etablert i 2007.. Formålet var da å sikre norsk industris interesser, og stå samlet for å kunne påvirke den europeiske forskningsagendaen.. Les mer om Food for life EU..

  Original link path: /web/f4l.nsf/wti/Food_for_life_EU!OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: Fra kunnskapsbehov til ny innsikt i matindustrien
  Descriptive info: Fra kunnskapsbehov til ny innsikt i matindustrien.. 03/22/2012.. Matindustrien legger forskningsinnsatsen inn der bedriftene har felles behov for kunnskap som kan bidra til å øke deres fremtidige konkurransekraft.. Forskning på områder som mat og helse, produktkvalitet og innovasjon samt mat, måltid og forbrukeradferd står sentralt.. På dialogmøtet for matindustriens nasjonale teknologiplattform NTP Food for life, ble bransjens felles kunnskapsbehov og forskningsprioritering kartlagt.. Nå skal bedriftene samarbeide om disse.. Satsing på forskning og innovasjon for konkurransekraftens skyld.. Det er viktig at vi setter bedriftenes konkurransekraft i førersetet, sier Roald Gulbrandsen, direktør i NHO Mat og drikke.. Han legger til at bransjen går krevende tider i møte, og at mange av utfordringene matindustrien opplever, henger sammen med de store samfunnsmessige utfordringene.. Men samtidig som kravene øker, spesielt til helse og miljø, går bransjens lønnsomhet ned, sier Gulbrandsen.. Han får støtte av Johanne Brendehaug, forskningsdirektør i Tine og leder for den gruppa som har arbeidet med Forskningsagenda og prioriteringer i NTPen.. Hun legger til at de NTP-initierte forskningsprosjektene, om utfordringer knyttet til salt og bruk av høytrykksteknologi, har blitt innvilget.. Disse prosjektene ble diskutert og prioritert på fjorårets dialogmøte, hvilket viser at det lønner seg å samarbeide om forskningssatsingene.. På dialogmøtet ønsket vi å vektlegge hvorfor forskning og samarbeid er viktig for framtidig konkurransekraft, sier Brendehaug.. Vi diskuterte og kartla også hva som skal være næringsmiddelindustriens viktigste FoU-prioriteringer for 2012 og 2013.. Ellers på programmet sto informasjon om hvilke muligheter som finnes for finansiering av næringsrettet forskning, samtidig som bedriftene i NTPen jobber fram utvalgte forskningsutfordringer som kan bli tema for nye felles forskningsprosjekt.. Hvorfor forskning?.. Nina Heiberg, forskning- og utviklingssjef i Gartnerhallen delte sine erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter.. Gartnerhallen jobber kun med norske produkter, og produsentene er med for å få sikker markedsadgang.. Den viktigste konkurrenten i dag er importen.. Det synkende importvernet for frukt og grønnsaker er en stor utfordring.. Dette fører til at kvalitetskravene til norske varer øker.. De skal dessuten være lettvint å bruke.. I tillegg er det viktig med økt verdiskaping.. I 2010 opplevde Gartnerhallen en volumnedgang på syv prosent, og samtidig en verdiøkning på tre prosent.. For å oppnå verdiøkning har forskning og innovasjon vært avgjørende, forteller Nina Heiberg.. Styrket konkurranse, og dermed en bedre markedsposisjon, er  ...   Resultatet er økt kvaliteten på norske epler ved å bedre lagringsforholdene på norske fruktlagre.. Nå ønsker vi å se mer på hvordan vi kan bedre produksjonen, og da er det spesielt viktig med fokus på plantefysiologi.. Det er slik kompetanse som har muliggjort den formidable veksten i bringebærsalget til konsum, sier Heiberg.. Finansieringsmuligheter.. Bedriftene trenger risikoavlastning i sitt arbeid med forskning.. På dialogmøtet orienterte representanter fra Norges forskningsråd, Statens landbruksforvaltning (administrerer Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) om sine og EUs ordninger.. Alle representantene henviser til de respektive nettsidene for å finne detaljert informasjon, både om ordningene generelt, frister og program-/handlingsplaner.. Knut Maroni, Adm.. direktør for NHO Mat og drikke og styremedlem i FFL, påpeker at for næringslivet er forskning og innovasjon en forutsetning for å overleve i fremtiden.. FoU blir stadig viktigere og jeg ser en økende interesse.. Flere bedrifter ser betydningen av å være med på å bygge opp kompetanse.. Men det er mange som opplever finansieringsordningene såpass kompliserte at de heller finansierer forskning på egen kjøl.. Derfor er det viktig med slike orienteringer vi har fått her i dag, sier Maroni.. Å sørge for kommunikasjon mellom forskningsmiljøene, virkemiddelapparatet og bedriftene ser han som en viktig rolle for NTPen.. Selvfølgelig i kombinasjon med det å jobbe sammen i nettverk som prioriterer forskningssatsninger, samt skrive skisser og søknader.. Forhåpentligvis blir søknadene innvilget, slik at nye forskningsprosjekter settes i gang.. Prosjektene i sin tur ender i for eksempel nye eller forbedrede produkter eller mer effektiv produksjon.. Alt i hensikt å øke verdiskapingen.. Mange felles kunnskapsbehov.. Det kom opp mange ideer til prosjekter på felles kunnskapsbehov, forteller Cathrine Finne Kure, senior prosjektleder i Nofima og koordinator for NTP plattformen.. Noen av ideene var flere av bedriftene opptatt av.. Enkelte av disse igjen vil nå videreutvikles for å kunne få fram en prosjektsøknad og forhåpentligvis få innvilget finansiering til forskningsprosjekter.. Råvarer og råvarebehandling, merverdi i norske råvarer og naturlig sunne komponenter i norske råvarer var blant ideene som kom fram på dialogmøtet.. Finne Kure forteller videre at NTPen formidler medlemmenes prioriteringer til departementer og virkemiddelapparat, og deltar på vegne av medlemmene i arbeidsseminarer for å synliggjøre hva som er NTP medlemmenes prioriterte temaer..

  Original link path: /web/f4l.nsf/3364aff61a6e20f7c125729e004e90e9/b8be22c04ddd58e3c12579c90031c1ce?OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: Dialogmøte for matbransjen
  Descriptive info: Dialogmøte for matbransjen.. 01/19/2012.. Forskning er viktig for framtidig konkurransekraft.. Felles FoU-prioriteringer og samarbeidsmuligheter.. Dialogmøtet arrangeres 14.. februar på Park inn, Gardermoen.. Målet er:.. økt kunnskap om hvorfor forskning er viktig for framtidig konkurransekraft.. informasjon om muligheter for finansiering av næringsrettet forskning.. viktigste FoU-prioriteringer/kunnskapsbehov for norsk matindustri.. samarbeid om å løse felles kunnskapsbehov.. Målgrupper:.. ledere og fagpersoner i bedrifter og bransjeorganisasjoner som arbeider med FoU (kom gjerne flere personer fra hver bedrift).. sentrale personer fra kompetansemiljøer som kan være med i dialog om FoU-behov og konkrete prosjektinitiativ.. representanter fra virkemiddelapparatet og departementer.. Program.. Kl 09.. 00.. Roald Gulbrandsen fra NHO Mat og Drikke ønsker velkommen.. Finansieringsmuligheter 2012-2013.. Nytt program for bionæringer  ...   Anker-Nilssen, Norges Forskningsråd.. Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) muligheter for forskningsprosjekter i 2013.. Fiskeri- og havbrusknæringens forskningsfond, utlysning av forskningsmidler innenfor sjømat og helse.. Satsing på forskning og utvikling.. - hvordan kan bedriften jobbe og hva er oppnådd ved Nina Heiberg, Gartnerhallen.. FoU en viktig del av innovasjonsprosjektene.. - nyskapingspris 2011 ved Paal Jahre Nilsen, Cambi.. Kl 11.. 30 Lunsj.. NTP Food for Lifes felles FoU-prioriteringer og dialog om samarbeid ved Johanne Brendehaug, TINE.. Workshop samarbeidsmuligheter.. Spesielt fokus på kunnskapsbehov innen NTPens hovedprioriteringer:.. produktkvalitet og innovasjon.. ansvarlig og effektiv matproduksjon.. mat, måltid og forbrukeradferd.. mat og helse.. mattrygghet.. Oppsummering og veien videre.. Avsluttes 15.. 30.. For påmelding, se.. http://www.. nofima.. no/mat/fagdag/2012/01/dialogmote-i-matbransjen-ntp-food-for-life..

  Original link path: /web/f4l.nsf/3364aff61a6e20f7c125729e004e90e9/ae8ce5f5759fb7efc125798a0038945b?OpenDocument
  Open archive

 • Title: Food for life: Newsletter 4 2011
  Descriptive info: Newsletter 4 2011.. 12/21/2011.. 1 attachment.. NTP Nyhetsbrev desember 2011.. pdf..

  Original link path: /web/f4l.nsf/3364aff61a6e20f7c125729e004e90e9/e77779dd9c3680d8c125796d0034bc31?OpenDocument
  Open archive


 • Archived pages: 97