www.archive-no-2012.com » NO » F » FACTORING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Factoring - Tid. Penger. Og din sikkerhet. - Factoring1
  Descriptive info: .. Hva er factoring.. Våre produkter.. Beregn din lønnsomhet.. Ring meg om factoring.. Kontakt oss 70 11 36 00.. Om oss.. Hva er factoring?.. Hvorfor finansiering?.. Fordeler.. FAQ.. Kredittinformasjon.. Fakturaadministrasjon.. Fakturafinansiering.. Inkasso.. Porteføljekjøp.. Fakturautsending og lagring.. Kredittsikring.. FactoLink®.. Nettkontor.. Brosjyre.. Kontakt oss.. Servicesenteret.. Ledelse og administrasjon.. Risiko og Compliance.. Marked og salg.. Kredittsikring og garanti.. Factoring innland.. Factoring utland.. Stilling ledig.. Nyheter.. Testimonial.. Fornøyde kunder..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hva er factoring - Factoring1
  Descriptive info: Hvorfor velge finansiering hos oss?.. Av tre enkle grunner:.. Rente.. Finansieringsgrad.. Fleksibilitet.. Når vi har administrerer fordringene dine, vurderer vi normalt risikoen ved finansiering lavere enn banken - som ikke har oversikt over fordringene.. Derfor er vår rente normalt lavere enn en bankrente.. Med Fakturafinansiering utnytter du også fordringspantet ditt bedre.. En bank vil normalt bare finansiere inntil 50 % av verdien på dine utestående fordringer (finansieringsgrad).. Med finansiering via  ...   finansieringen variere med de utestående fordringene, og er slik meget fleksibel.. Har du store beløp utestående i kundefordringer - og dermed mye kapital oppbundet - vil du også få mer forskuttert.. Eksempel:.. Har du 100.. 000,- utestående og 80 % finansieringsgrad, får du 80.. 000,- forskuttert.. Har du 1.. 000.. 000,- utestående, får du fortsatt 80 % - altså 800.. 000,-.. Maksimalt forskutteringsbeløp avhenger av avtalt finansieringslimit og godheten i debitormassen..

  Original link path: /default.aspx?menu=2
  Open archive

 • Title: Våre produkter - Factoring1
  Descriptive info: Skulle du ønske at kundene dine betalte raskere?.. En fordrings verdikjede innebærer alle funksjoner – fra å velge de riktige kundene til å sørge for at pengene er på konto.. Oppgaver som kundevurdering, fakturering, finansiering, reskontroføring, purring, inkasso, overvåking og porteføljesalg tar tid.. En fordrings vei gjennom verdikjeden kan sammenlignes med en produksjonsprosess, der resultatet avhenger av effektiviteten i prosessen og at de enkelte prosesselementene spiller godt sammen.. Frigjør tid til kjernevirksomhet.. Stadig flere virksomheter ser funksjonene i denne verdikjeden som en helhet, og som oppgaver virksomheten ikke skal bruke egne ressurser på.. Effektiv innfordring av utestående fordringer er et eget fagområde som spesialiserte selskaper gjør mer effektivt  ...   1 Factoring tjenester innenfor hele fordringens verdikjede.. God systemintegrasjon og vår spesialkompetanse gjør at dine kunder betaler raskere.. Resultatet er forbedret likviditet og høyere gjenvinning av tapsutsatte fordringer.. Factoringfinansiering eller salg av fordringer.. Velger du i tillegg å finansiere utestående fordringer ved factoringfinansiering eller salg av fordringene, vil du få en forutsigbar og kalkulerbar driftsfinansiering.. Finansieres fordringene via factoring, overfører vi inntil 90 % av fakturert beløp til din konto, straks vi har mottatt fakturafil fra deg.. Alternativt kan fordringene finansierer ved å selge dem på faktureringstidspunktet eller senere i løypa.. Dette gir penger på konto etter 2-3 dager.. Du kan avtale løpende salg eller salg av enkeltstående fordringsporteføljer..

  Original link path: /default.aspx?menu=3
  Open archive

 • Title: Beregn din lønnsomhet - Factoring1
  Descriptive info: Utestående fordringer.. Uten factoring.. Med factoring.. Rentekostnader utestående fordringer.. Se hvilken estimert effekt factoring kan ha på din bedrifts kundefordringer og rentekostnader.. Denne siden krever javascript for å fungere.. Vennligst skru det på dersom du ønsker å bruke kalkulatoren.. Factoringkalkulator.. Kredittomsetning inkl.. mva (tall i hele millioner):.. Din effektive kredittid (dager).. Din lånerente kassekreditt (%).. Uten factoring.. Sum utestående fordringer.. Rentekostnad for utestående fordringer *.. Med factoring.. Finansieringsgrad (%).. Kredittramme.. Forventet antall dager.. redusert.. kredittid.. Reduksjon utestående fordringer.. Reduserte rentekostnader *.. * Dersom du i dag finansierer hele fordringsmassen med kassakreditt.. Ønsker du at vi kontakter deg om factoring?..

  Original link path: /default.aspx?menu=9
  Open archive

 • Title: Kontaktinfo - Kontakt oss - Factoring1
  Descriptive info: Kontaktinfo.. SpareBank 1 Factoring er en nasjonal aktør med kontorer i Tromsø, Trondheim, Stavanger, på Hamar og i Ålesund (hovedkontor).. Telefon / fax:.. Ålesund (hovedkontor): 70 11 36 00 / 70 11 36 80.. Tromsø: 70 11 36 00 / 77 60 05 61.. Trondheim: 900 92 002.. Hamar: 911 46 390.. Stavanger: 950 44 161.. E-post Ålesund:.. factoring@sparebank1.. no.. E-post Tromsø:.. tr.. factoring@sparebank1.. Besøksadresse hovedkontor:.. Rasmus Rønnebergsgt.. 21, Ålesund sentrum.. Jon Olav Ødegård.. Adm.. direktør.. Postadresse:.. SpareBank 1 Gruppen Finans AS.. Pb.. 1347 Sentrum.. 6001 Ålesund..

  Original link path: /default.aspx?menu=47&id=16
  Open archive

 • Title: Om oss - Factoring1
  Descriptive info: SpareBank 1 Gruppen Finans AS er heleid av bankene i SpareBank 1-alliansen.. SpareBank 1 Gruppen Finans AS er et produktselskap i SpareBank 1 Gruppen innenfor fakturaadministrasjon og -finansiering.. SpareBank 1 Gruppen er eiet av 16 selvstendige norske sparebanker.. Sammen utgjør disse SpareBank 1-alliansen, som er en av Norges største tilbydere av finansielle tjenester.. Alliansebankene tilbyr våre produkter over hele landet.. SpareBank 1 Gruppen Finans AS har ca.. 50 ansatte og er lokalisert i Ålesund, Tromsø, Trondheim, Hamar og Stavanger..

  Original link path: /default.aspx?menu=38
  Open archive

 • Title: Frigjør tid og penger - Factoring1
  Original link path: /default.aspx?menu=7
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hva er factoring? - Factoring1
  Descriptive info: Factoring er enkelt.. I korte trekk er det administrasjon og finansiering av dine fakturaer:.. 1.. Du sender dine varer og fakturaer til dine kunder som vanlig.. Vi mottar en elektronisk kopi via vårt online system.. Ønsker du at vi skriver ut dine fakturaer, pakker og sender dem ut til kundene dine, gjør vi det også..  ...   dine fakturaer.. 3.. Vi fører din kundereskontro og purrer og krever forsinkelsesrenter fra kundene dine hvis de ikke betaler.. Ved behov sender vi kravene over til inkasso eller melder krav til konkursbo.. Beregn hvor mye du kan spare ved bruk av factoring i vår.. lønnsomhetskalkulator.. !.. Ønsker du at vi skal kontakte deg om factoring?..

  Original link path: /default.aspx?menu=63
  Open archive

 • Title: Hvorfor finansiering? - Factoring1
  Original link path: /default.aspx?menu=17
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Fordeler - Factoring1
  Descriptive info: Sjekk ut fordelene:.. Vi overtar arbeidet etter at du har sendt faktura til dine kunder, fører full reskontro, purrer når kundene ikke betaler, krever inn forsinkelsesrenter og sender eventuelt fordringen til inkasso etter avtale med deg.. Når du har fakturert, kan du belåne dine fakturaer med inntil 90 % av det totale fakturabeløpet.. Vi beregner  ...   mye utestående fordringer, øker kreditten.. Ved å benytte factoring, vil kredittiden din reduseres betydelig og du får bedre likviditet til å vokse, investere eller bedre ditt resultat.. Benytter du kredittforsikring i tillegg, vil du kunne sikre deg mot uventede tap gjennom at vi stiller garantier på dine kunder.. Beregn hvor mye du kan spare i vår..

  Original link path: /default.aspx?menu=6
  Open archive

 • Title: FAQ - Factoring1
  Descriptive info: I korte trekk er det administrasjon og finansiering av dine utestående fordringer.. Nedenfor finner du svar på noen av de spørsmål som ofte blir stilt:.. Hvordan beregner SpareBank 1 prisen på factoring?.. Ved Fakturaadministrasjon beregner vi en pris per dokument/faktura.. Dersom du ønsker å benytte deg av Fakturafinansiering, belastes du rente av beløpet som forskutteres.. I tillegg belastes diverse gebyrer etter fastsatte satser.. Er factoring et produkt som normalt benyttes av bedrifter som er dårlig stilt eller nær konkurs?.. Nei.. Vi har kunder med både god og mindre god likviditet.. Frigjort tid og redusert kredittid er like interessant for alle bedrifter.. Kan jeg være kunde hos SpareBank 1 Factoring selv om jeg benytter en annen bankforbindelse enn SpareBank 1?.. Ja.. Vil factoring føre til at jeg får et dårligere forhold til mine kunder?.. Ingen av tilbakemeldingene kundene våre gir oss indikerer dette.. Kan jeg bestemme om mine kunder skal få krav om forsinkelsesrente eller om de skal sendes til inkasso?.. Dette velger du helt selv.. Kan alle mine fakturaer finansieres, uavhengig av om de er til privatpersoner eller firma?.. Når fakturamottaker er en bedrift, er det derimot viktig at bedriften er betalingsdyktig/kredittverdig.. Kan jeg få oversikt over kredittverdigheten på mine kunder på en enkel måte?.. Vår tjeneste Kredittopplysning gir deg enkelt oversikt over dine kunders kredittverdighet via vår online løsning Factolink®.. Hva er de  ...   kan enkelt søke om forsikring av en faktura via vårt online system FactoLink®.. Ved forsikring av fakturaer til kunder i Norge, får du hele 90 % av fakturabeløpet utbetalt selv om kunden skulle bli betalingsudyktig pga.. konkurs, akkord e.. l.. Ved forsikring av fakturaer til kunder i utlandet, kan du få inntil 100 % fakturabeløpet utbetalt selv om kunden skulle bli betalingsudyktig pga.. Kan mitt regnskapskontor få tilgang til mine data og min reskontro selv om jeg benytter factoring?.. Vårt online system, FactoLink®, har mulighet for flere brukere.. Dermed kan din regnskapsfører, styreleder m.. fl.. få sin egen påloggingsinfo til systemet og enkelt kunne følge med på data og reskontro.. Kan jeg få en demonstrasjon av webløsningen som SpareBank 1 Factoring benytter?.. Vi demonstrerer mer enn gjerne FactoLink®.. Ring oss på 70 11 36 00 for nærmere avtale, eller send oss en epost på.. Samarbeider SpareBank 1 Factoring med andre finansinstitusjoner?.. Ja, vi samarbeider med bankene i SpareBank 1-alliansen om salg av factoring og tilknyttede tjenester:.. SpareBank 1 Midt-Norge (SMN).. SpareBank 1 Rogaland (SR-BANK).. Sparebanken Hedmark.. SpareBank 1 Nord-Norge (SNN).. SpareBank 1 Oslo Akershus.. Samarbeidende Sparebanker (SamSpar):.. SpareBank 1 Østfold Akershus.. SpareBank 1 Buskerud-Vestfold.. SpareBank 1 Gudbrandsdal.. SpareBank 1 Hallingdal.. SpareBank 1 Lom og Skjåk.. SpareBank 1 Modum.. SpareBank 1 Nordvest.. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.. SpareBank 1 Telemark.. SpareBank 1 Søre Sunnmøre.. SpareBank 1 Ringerike Hadeland..

  Original link path: /default.aspx?menu=11
  Open archive


 • Archived pages: 35