www.archive-no-2012.com » NO » F » FAMILIEBARNEHAGEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Familiebarnehagen Knerten
  Descriptive info: .. Gå til innhold.. Gå til hovedmenyen og skjema for pålogging.. Gå til enkstra informasjon.. Søk, innhold og navigasjon.. Du er her:.. Hjem.. Hovedmeny.. Om Barnehagen.. Internkontroll.. Årsplan 2012.. Vedtekter.. Kontakt Oss.. Kvalitetsutviklingsrapport.. Intranett.. Brukernavn.. Passord.. Husk meg.. Glemt ditt passord?.. Glemt ditt brukernavn?.. Velkommen til Åskollen familiebarnehage Knerten!.. Familiebarnehagen eies og drives av Marit Klemetsdal Fossum som har utdannelse som svenn i konditorfaget og fagbrev som barne og ungdomsarbeider.. Har jobbet som støttekontakt for barn og ungom med ADHD og som trener for barn inntil 18 år innenfor motorsykkelidrett (trial).. Familiebarnehagen har 5 plasser for barn i alderen 0-5 år.. Åpningstiden er fra kl.. 0730 til kl.. 1630.. Åskollen familiebarnehage "KNERTEN" drives i samsvar med loven om  ...   vektlegger hopping, løping, rulling o.. l slik at grunnleggende bevegelser blir ivaretatt.. Høytidene blir markert spesiellt med forskjellige aktiviteter, det samme blir de fire årstidene.. Åskollen familiebarnehage "KNERTEN" åpnet sommeren 1993, som en av de første private familiebarnehager i Drammen.. Beliggenheten er sentral og landlig med Nordbykollen som nærmeste nabo.. Barnehagens nærmiljø inneholder ellers barneskole, dagligvarebutikker, postkontor, bank og legesenter.. Vi vektlegger å jobbe med trygghet, nærhet og skape et positivt klima.. I samspillet med barna legger vi vekt på folkeskikk, sosialt samvær, motorikk, lek og humor.. Samspillet utvikles ved å være gode rollemodeller for barna, slik at de ser at ord og handling går hånd i hånd.. TRYGGHET.. LEK.. SAMHOLD.. HUMOR.. Sidene er utviklet av.. Morten Kviberg!..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om barnehagen
  Descriptive info: Om barnehagen.. Fakta.. Aktiviteter.. I uteleken blir balansetrening viktig, og vi vektlegger hopping, løping,rulling osv.. slik at grunnleggende bevegelser blir ivaretatt.. Historikk.. Arbeidsmål.. For at dette skal kunne skje må gode rutiner og barnas behov bli ivaretatt.. Samspillet utvikkles ved å være gode rollemodeller for barna, slik at de ser at ord og handling går hånd i hånd.. Slagord.. LEIK.. SAMHOLD..

  Original link path: /index.php/om-barnehagen
  Open archive

 • Title: Internkontroll
  Descriptive info: RUTINER FOR INTERNKONTROLL.. Internkontrollen gjelder alle aktiviteter i barnehagen.. 1.. ELEKTRISK ANLEGG.. Det elektriske anlegget skal hvert annet år kontrolleres og godkjennes av autorisert el.. installatør.. For kontroll brukes installatørens eget kontrollsystem.. 2.. LOVER OG FORSKRIFTER.. Barnehagen vil til enhver tid ha oversikt over gjeldende lover med tilhørende forskrifter til hver aktivitet.. 3.. AVVIK.. Ved avvik vil korrigerende tiltak straks iverksettes.. 4.. INTERNT TILSYN.. Leker / lekeapparater kontrolleres for feil eller mangler månedlig.. 5.. TILGJENGLIGHET.. Dokumentasjonen ligger i egen mappe for internkontroll..

  Original link path: /index.php/internkontroll
  Open archive

 • Title: Årsplan 2012
  Descriptive info: Velkommen til Åskollen familiebarnehage, Knerten.. Vi gleder oss til å presentere oss for dere og håper vi vil få en fin tid i barnehagen sammen.. Åskollen familiebarnehage er en privat bedrift, bestående av en enhet, Knerten.. Barnehagen er godkjent for 5 barn i alder 0 til 6 år.. Barnehagen drives i samsvar med loven om barnehager og Rammeplanen for barnehager.. Årsplanen er en arbeidsplan for de som jobber i barnehage og gir dere som er foresatte en innsikt i hva vi vektlegger i samværet med barna.. Pedagogisk grunnsyn.. Hvordan jobber vi i barnehagen?.. TRYGGHET, LEIK, SAMHOLD OG HUMOR.. Da barnehagen består av et samspill mellom dere og oss, ønsker vi å ha en åpen og grei dialog oss alle i mellom.. I samspillet med barna legger vi vekt på sosialt samvær samt:.. *.. Trygghet.. : Barn og foreldre blir møtt i garderoben når de kommer i barnehagen.. Viktige beskjeder blir utvekslet.. Med trygghet mener vi at vi er tilgjengelige, lyttende, gir nærhet og stille krav i forhold til hverandre.. Med dette starter barnehagedagen på barnas premisser.. * Positivt klima.. : Vi ønsker å skape et positivt klima ved å bruke tryggheten/nærhet, slik at barna opplever å få respekt, bli tatt på alvor og å se at deres ideer blir satt ut i livet.. Positivt klima får vi ved at barna opplever gode rutiner, hvor deres behov blir ivaretatt.. Når trygghet og det positive klimaet er “på plass”, kan vi begynne å jobbe med å utvikle det sosiale samspill.. Gjennom det sosiale samspill utvikles også barnas selvfølelse.. Selvfølelsen er det bilde barna har av seg selv, jeg er ok og takler både motgang og medgang uten å få vansker med det.. *.. Sosialt samspill.. : Sosialt samspill jobber vi med ved bordsituasjonen, hvor man lærer å be om, takke, vente på tur, ta stilling til og å vente til alle er ferdige.. Vi jobber også med å utvikle samspillet ved å delta i leken.. Motorikk.. : Vi jobber med barnas motoriske utvikling.. Den motoriske utviklingen har stor betydning for den senere utvikling.. I utleken legger vi vekt på, hopping, rulling, balanse og løping, slik at de grunnleggende bevegelser blir i varetatt.. Inne stimulerer vi barnas motoriske utvikling ved sangleker og generell lek (bl.. a.. med byggeklosser, putteleker, puslespill osv.. ) Barnas lek er med på å finjustere bevegelsesapparatet og samtidig med på å styrke selvtilliten.. *Lek.. : Gjennom leken bearbeider barna sine inntrykk, tilpasser tanker og opplevelser til sitt eget utviklingstrinn.. I leken bruker de sine opplevelse og observasjoner, og gir dem form eller uttrykk gjennom det materiale de har til rådighet.. Dette er deres måte å skape forståelse og lære seg å mestre ferdigheter på.. Vi jobber med barnas medvirkning i hverdagens rutiner, slik at de får oppgaver / tilbud som krever deres medvirkning.. Denne prosessen er begynnelsen til selvstendighet og dermed danner det grunnlaget for å ta avgjørelser selv.. For oss er det særlig viktig å ta vare på og videreutvikle barns lek inne og ute, i all slags vær.. Rammeplanens 7 fagområder vil være utgangpunkt i de aktiviteter som finner sted.. * Kommunikasjon, språk og tekst.. * Kropp, bevegelse og helse.. * Kunst, kultur og kreativitet.. * Natur, miljø og teknikk.. * Etikk, miljø og filosofi.. * Nærmiljø og samfunn.. * Antall, rom og form.. De ferdigheter vi ønsker å tilføre barna gjøres  ...   etter hva de foretrekker.. Ros og oppmuntring er viktig i renslighetstreningen.. Når et barn er modent for å begynne å legge bleien litt til siden, vil dette foregå i nært samarbeid med foreldrene.. Aktiviteter:.. Vi vil tilrettelegge aktiviteter som barna fysisk har mulighet for å delta i og aktivitetene vil være basert på rammeplanens fagområder og tilpasset hvert enkelt barn.. Soving/hvile:.. Vi forsøker å få alle inn i samme rytme etter hvert.. Vi vil gjerne være med på å regulere sovningen i barnehagen slik at familien skal få en normal og god rytme med legging om kvelden.. Bringe/Hente:.. Her har vi en mulighet til å gi hverandre viktig informasjon.. For å gjøre hente/bringe situasjonen så god som mulig, er det viktig at man finner et godt system slik at barnet opplever situasjonen positivt.. Hentesituasjonen ønsker vi at skal være kort, da barna forventer at de skal hjem når foreldrene kommer.. Foreldresamarbeid:.. Foreldresamarbeidet består av flere punkter:.. * Foreldresamtalene - 1 på våren og 1 om høsten.. * Foreldremøter/årsmøte og grillfest.. * Bringe/hente situasjon.. For at dette samarbeidet skal fungere bra, er det viktig å informere hverandre så fort som mulig, når det foreligger noe nytt.. Ønsker dere å snakke med oss utenom dette, kan dere avtale en tid, slik at vi sammen kan snakke uten at barnet er medlytter.. Kvalitetssikring:.. For å kvalitetssikre språk og utvikling bruker vi testene SATS og ALLE MED.. SATS.. er en språktest og blir anvendt så nære barnets to års dag som mulig.. ALLE MED.. er en generell test som tar for seg sansing, motorikk, sosialt samspill, konstruksjonsevne og kreativitet.. Vi bruker denne under hele barnehagetiden.. Denne følger barnet til større avdeling siden.. Spesialpedagogisk veiledningstjeneste (SVT).. kommer til barnehagen en dag i måneden og gir innspill og veileding til oss om det enkelte barn.. Dette vil vi ha nytte av i det dagelige arbeidet med barna.. Dagsrytme.. Tid.. Åpner.. 07.. 30.. Frokost.. 08.. 00.. Ute/Inneleik.. 09.. Lunsj.. 11.. Soving/Hviling.. 30.. Leik.. 13.. Frukt.. 14.. Ute/Inneleik.. 15.. Barnehagen stenger.. 16.. Praktiske opplysninger:.. Tøy:.. Alt tøy skal være merket.. For og gi barna en god barnehagedag er det viktig at de har riktige/nok klær, som passer for årstiden.. Det er foreldrenes ansvar å påse dette.. Allmenntilstand:.. Barnas allmenntilstand skal være så god at de kan orke en lang dag i barnehagen.. Ved feber skal barnet være hjemme.. Er dere i tvil, ring barnehagen.. Gi alltid beskjed ved sykdom.. Vikar:.. Sissel Anette Knudsen.. Mat:.. Alle har med niste til frokost + en frukt.. Vi spiser frokost kl 08,00, vi ønsker matro fra kl 08,00 - 08,30.. Møtetid:.. Barna skal være i barnehagen til kl.. 09,30 slik at vi kan begynne på dagens program.. Gi beskjed når dere tar fri/ferie.. Fødselsdag:.. Vi feirer barnas fødselsdag og lager krone.. Barnehagen lager kake eller noe annet overkommelig som barnet/foreldrene ønsker.. Ferier/planleggingsdager:.. Barnehagen holder stengt f.. o.. m.. 24.. 12.. 2012---02.. 01.. 2013.. Vinterferie uke 9 i 2012.. Påskeferie f.. m 04.. 04.. 2012 kl 13.. 00 t.. m 09.. 2012.. Fridager i mai: 1.. Mai, 17.. Mai, 27.. Mai og 28.. Mai.. Sommerferie uke: 28-29-30.. Planleggingsdager:.. 25.. Mai og 30.. Juli.. September.. Fast kurs dag med private barnehager i Drammen.. Dato kommer siden, når barnehagen får invitasjonen.. Desember: 20.. 12 og 21.. Viktige opplysninger:.. Leder: Marit K.. Fossum, 32 80 13 80/ 90705088.. Førskolelærer/veileder: Jacob Broen 90895518..

  Original link path: /index.php/arsplan-2012
  Open archive

 • Title: Vedtekter
  Descriptive info: Vedtekter for Foreningen Åskollen Familiebarnehage Knerten.. Vedtatt av Foreningen Åskollen Familiebarnehage, Knerten.. Drammen.. NAVN.. Barnehagens navn er Foreningen Åskollen Familiebarnehage, Knerten.. EIERFORM.. Foreningen Åskollen Familiebarnehage, Knerten, eies av Marit Fossum.. Foreningen består av de aktuelle barns foreldre.. FORMÅL.. Foreningen Åskollen familiebarnehage har som formål og sikre utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.. Den skal også drives i samsvar med Lov om Barnehager.. OPPTAK.. Tildeling av plass gjøres på grunnlag av skriftlig søknad.. Opptak foretas av eier.. Opptakskrets.. Barnehagens opptakskrets er bydelen; Tangen og Åskollen.. Opptakskriterier.. barn etter Barnehageloven §13.. barn av søsken.. Familiebarnehagen har 5 heltidsplasser.. Arealnormen følger til en hver tid den gjeldene norm for Drammen kommune.. Opptak kan skje hele året og etter de kriterier som er fastsatt av foreningen.. HELSEERKLÆRING.. I henhold til Lov om Barnehager § 22.. pkt.. 1 skal godkjent skjema om barnets helsetilstand leveres barnehagen når barnet begynner.. 6.. ÅPNINGTIDER / FERIER.. Foreningen Åskollen Familiebarnehage er normalt åpen 5 dager pr.. uke, hele året.. fra 0730 til 1630.. Familiebarnehagene er stengt fra og med 2.. uke i juli måned og 3 uker framover.. I tillegg holdes familiebarnehagen stengt i skolen vinterferieuke, og i tidsrommet 24.. desember til 2.. januar.. Onsdag før skjærtorsdag stenger familiebarnehagen kl.. 1300.. Eieren i familiebarnehagen fastsetter 5 planleggingsdager i  ...   1/4 medfører at man må betale foreldrebetaling ut barnehageåret.. 9.. STYRINGSVERKET.. Samarbeidsutvalgets sammensetning og oppgaver forøvrig følger Lov om Barnehage, § 4.. Samarbeidsutvalget skal bestå av eieren i Knerten Familiebarnehage og de til en hver tid foreldre i barnehagen.. 10.. RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE / ANSVAR FOR GJELD.. Foreningen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.. ÅRSMØTE.. Årsmøte er foreningens øverste organ og fungerer også som foreldreråd.. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar.. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst ¼ av medlemmene krever det.. Det er en stemme pr.. barn.. 12.. FORCE MAJEURE.. Eieren står ikke ansvarlig for å holde Foreningen Åskollen Familiebarnehage åpen ved uforutsette hendelser som brann, naturkatastrofe, innbrudd, vannskade eller et annet skadeverk.. Foreldre kan ikke kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til annen omsorg for barna eller lignende når forholdene gjelder Force Majeure.. Ved sykdom hos personalet vil disse selv ordne vikar.. INTERNKONTROLL.. Se rutiner for internkontroll.. DUGNAD.. Det avholdes 1 obligatorisk dugnad pr.. år.. Tidspunktet fastsettes av eierne.. DIVERSE.. Vedtektene legges ved innmeldingskjema ved opptak i familiebarnehagen.. Barnehagen har ingen forsikring når det gjelder skade eller ulykker som oppstår I løpet av barnehagedagen.. DET ER DERFOR FORELDRENES ANSVAR OG SØRGE FOR AT BARNA ER TILSTREKKELIG FORSIKRET NÅR DE ER I BARNEHAGEN.. Dato:________________.. ___________________________ _____________________________..

  Original link path: /index.php/vedtekter
  Open archive

 • Title: Kontakt Oss
  Descriptive info: Adresse:.. Pedrosvei 34.. 3038 Drammen.. Telefon:.. 32 80 13 80.. Telefaks:.. 32 80 13 82.. Åskollen familiebarnehage Knerten er:.. Marit Klemetsdal Fossum.. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen.. Telefon: 32 80 13 80.. Mobil: 907 05 088.. Eier / Daglig leder.. Org.. Nr.. 976 057 767..

  Original link path: /index.php/kontakt-oss
  Open archive

 • Title: Kvalitetsutviklingsrapport
  Descriptive info: Drammen Kommune har vært i barnehagen i forbindelse med prosjekt "Kvalitetsutvikling i drammensbarnehagene".. Hensikten med besøkene er å kartlegge status på totalkvalitet i barnehagen ved at barnehagen selv kartlegger sin barnehage, og at utviklingsteamene observerer og gir tilbakemelding / reflekterer sammen med barnehagen omkring dette.. Det er ønskelig å finne fram til det barnehagen er god på og hvor det er grunn til forbedring, samt forslag til tiltak.. Drammen Kommune var på besøk 17/10-2011 og 19.. 10-2011.. Rapporten kan leses ved å trykke.. HER!..

  Original link path: /index.php/kvalitetsutviklingsrapport
  Open archive

 • Title: Glemt ditt passord?
  Descriptive info: Skriv inn brukernavnet eller e-posten til din brukerkonto.. Et kjennemerke vil bli sendt til e-posten.. Når du har fått e-posten så kan du bruke kjennemerket til å verifisere at du eier kontoen, for så å velge nytt passord.. E-postadresse:.. Send..

  Original link path: /index.php/component/user/reset
  Open archive

 • Title: Glemt ditt brukernavn?
  Descriptive info: Oppgi e-postadressen tilhørende din brukerkonto.. Ditt brukernavn vil så bli sendt til den e-postadressen..

  Original link path: /index.php/component/user/remind
  Open archive

 • Title: Hovedside
  Original link path: /index.php?view=article&id=1:hovedside&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Familiebarnehagen Knerten
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 19