www.archive-no-2012.com » NO » G » GRENLANDSSAMARBEIDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 382 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nye rammeavtaler for maling og malerverktøy - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Du er her:.. GKI Grenlandskommunenes Inn.. >.. Nyhetsarkiv.. Nye rammeavtaler for maling og malerverktøy.. Ny rammeavtale for advokattjenester - barnevern- og sosialrett.. Ny rammeavtale for anskaffelse av bøker og medier.. Ny rammeavtale for byggevarer og trelast.. Ny rammeavtale for kjøp, leie og vedlikehold av programvarelisenser.. Ny rammeavtale for møbler og inventar.. Nye rammeavtaler for Dekk og dekkservice.. Nye rammeavtaler for levering av multimaskiner (kopimaskiner).. Nye rammeavtaler med bank.. Reisebyråtjeneste  ...   Kragerø om levering av malervarer.. Oppstart for rammeavtalen er 15.. 04.. 2011.. Byggmakker Kragerø skal levere til kommunene Drangedal og Kragerø.. C.. Christoffersen As skal levere til kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien.. 12.. 23.. Kontakt oss.. GKI kontoret.. Veiviser til GKI.. Ruteplan Metrobuss Grenland.. Tlf.. sentralbord Skien kommune:.. 35 58 10 00.. Telefaks:.. 35 58 90 11.. Besøksadresse:.. Leirvollen 14.. 3736 Skien.. Postadresse:.. Postboks 158.. 3701 Skien.. Eilev Grave..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Nye-rammeavtaler-for-maling-og-malerverktoy/
  Open archive

 • Title: Nye rammeavtaler med bank - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Det er fra 1.. 1.. 2011 inngått nye avtaler med hovedbankforbindelse til Bamble, Drangedal, Porsgrunn og Skien kommuner.. 2011 inngått nye hovedbankavtaler for Grenlandskommunene med unntak av Kragerø og Siljan.. Avtalene gjelder ut 2012 med mulighet for prolongering 1+ 1 år.. DnB Nor Bank er valgt som hovedbankforbindelse for Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner, Drangedal og Tørdal Sparebank for Drangedal kommune.. DnB Nor Bank er dessuten valgt som leverandør for Bamble og Porsgrunn kommuner på.. Formidlingslån.. 18.. 02..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Nye-rammeavtaler-for-hovedbankforbindelse/
  Open archive

 • Title: Reisebyråtjeneste med Berg-Hansen Reisebureau AS - grenland samarbeidet
  Descriptive info: I samarbide med BTV innkjøp er det fra 01.. 09.. 2010 inngått ny reisebyråavtale med Berg-Hansen.. BTV Innkjøp har kåret en vinner på konkurransen på reisebyråtjenester.. Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS ble vinner av i alt 2 tilbud som kom inn.. Det er nå tegnet kontrakt med Berg-Hansen som vil gjelde fra 1.. September 2010.. Leverandøren vil ta kontakt med alle deltagere/virksomheter for å gi generell informasjon og opplæring i online selvbooking system.. For å lage profilskjema for de personer som skal ut på reise ber de  ...   å systematisere fakturahåndteringen på best mulig måte.. For at reisebyrået skal kunne betjene oss best mulig anbefaler vi dere å sende inn informasjon i forkant av bestillinger/reiser.. Leverandøren vil også i samarbeid med BTV Innkjøp invitere til samlinger i fylkene for å gi en generell informasjon.. Hvem avtalene gjelder:.. Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.. Kommunene Kongsberg, Horten, Nedre Eiker, Røyken, Skien, Siljan, Drangedal kommuner, Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Telemark, Energiselskapet Buskerud med datterselskaper.. Opsjon:.. Drammen, Porsgrunn, Kragerø og 36 selskaper i GKI- samarbeidet.. 08..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Reisebyratjeneste-med-Berg-Hansen-Reisebureau-AS/
  Open archive

 • Title: Forsikringsavtaler 2010 - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Forsikringsavtaler 2010.. De nye forsikringsavtalene for kommunene er gjeldene fra 1.. mars.. Waco forsikringsmegling har på vegne av Grenlandskommunene gjennomført anbudskonkurranse for skade- og personforsikring gjeldende fra 1.. 3.. Forsikringsavtalene til den enkelte kommune ligger under siden for.. Rammeavtaler.. 09.. 26..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Forsikringsavtaler-2010/
  Open archive

 • Title: Fortsatt satsing på e-handel - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Fortsatt satsing på e-handel.. Ny satsing på e-handel med 19 millioner.. Økt satsing på e-handel.. [13.. 10.. 2009].. 2009..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Fortsatt-satsing-pa-e-handel/
  Open archive

 • Title: Grunnkurs i lov om offentlige anskaffelser - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Grunnkurs i lov om offentlige anskaffelser.. Dette er et dagskurs på 5 timer, og påmeldingen skjer på kommunenes kompetanseportal.. Kurs/Tema: Innkjøpskurs- Grunnkurs i lov om offentlige anskaffelser.. Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet, GKI, tilbyr grunnkurs for ansatte i kommunene /kommunale selskap som foretar innkjøp hvor lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse.. Målet for kurset er å gi ansatte en innføring  ...   og ansatte med innkjøpsansvar i kommunene/kommunale selskap.. Starttidspunkt: 29.. 09 kl 10.. 00.. Sluttidspunkt : 29.. 09 kl 15.. Varighet : 5 timer.. Kommune : Skien.. Lokale: Kurslokalene på Nenset-datalab , Skien.. Instruktør/foreleser: Kristine Vigander, Kommunens sentralforbund.. Kursansvarlig: Håvard Byggstøyl.. Antall plasser: 25.. Pris : selvkost, GKI`s kostnader vil være om lag kr 20.. 000,-.. Påmeldingsfrist: 23.. 01.. 11..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Grunnkurs-i-lov-om-offentlige-anskaffelser/
  Open archive

 • Title: Informasjon om GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Informasjon om GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet.. GKI Grenlandskommunens Innkjøpsenhet har vært i drift i ett år.. Enheten er etablert i Leirvollen 14 på Nenset.. GKI har etablert og utvikler egen hjemmeside på Internett.. Hjemmesiden inneholder informasjon om rammeavtaler til alle 6 kommunene, samt annen innkjøpsrelatert informasjon.. Inntil hjemmesiden er ferdig utviklet i løpet av høsten 2008 vil kommunenes innkjøpssider på Intranett også holdes oppdatert.. Informasjon om leverandører og kontaktpersoner for rammeavtalene finnes allerede på GKI sin hjemmeside.. Opplysninger  ...   er avtalebetingelsene tilgjengelig på kommunenes Intranett, eller ved henvendelse til GKI,.. www.. gki.. no.. eller.. Rådgiver Eilev Grave.. e-post.. eilev.. grave@skien.. kommune.. tlf 35 58 90 15.. mob 909 15 695.. Rådgiver Åsmund Gusfre.. asmund.. gusfre@skien.. tlf 35 58 13 21.. mob 970 12 528.. Rådgiver Rune Hagøy.. rune.. hagoy@skien.. tlf 35 58 90 09.. mob 913 65 050.. Daglig leder Egil Hafsund.. egil.. hafsund@skien.. tlf 35 58 13 01.. mob 414 12 588.. 21.. 08.. 2008..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Informasjon-om-GKI-Grenlandskommunenes-Innkjopsenhet/
  Open archive

 • Title: Informasjon om prisutviklingen på elektrisk kraft - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Informasjon om prisutviklingen på elektrisk kraft.. GKI Grenlandskommunene Innkjøpsenhet kjøper elektrisk kraft på Nord Pool via porteføljeforvalter.. Fram til 1.. 2009 var det Fjordkraft som var kjøpergruppens porteføljeforvalter.. Da overtok Bergen Energi oppdraget som porteføljeforvalter for kjøpergruppen.. Hensikten med å kjøpe strøm på Nord Pool er å sikre lavest mulig pris innenfor de muligheter markedet gir.. Fysisk el-kraft kjøpes til spotpris, mens prissikringer foretas på det finansielle terminmarkedet.. Prisutviklingen i markedet.. Prisene på strøm var sterkt økende fram til finanskrisen inntrådte høsten 2009.. I møte med Fjordkraft den 16.. 2008 anbefalte selskapet at kommunene budsjetterte med en kraftpris på 59,64 øre/kWh for 2009.. Hvilken pris kommunene benyttet i sine budsjetter er ukjent for GKI.. Etter at finanskrisen kom har prisene falt.. Hvorvidt strømprisen i markedet skal videre ned eller øke avhenger av om finanskrisen fører til  ...   og vinteren 2009.. Salgene har som følge av den usikre situasjonen i markedet gitt økonomiske tap.. Når markedet faller så fort og dramatisk som det har gjort i denne perioden er det ikke mulig å få med seg hele prisfallet.. Per i dag viser prognosen for 2009 for kjøpergruppen en kraftpris på 40,69 øre/kWh.. Nord Pools prognose viser 30,69 øre/kWh.. Nedenfor følger en tabell som viser utviklingen i kjøpergruppens oppnådde priser inkl handlekostnader, sammenlignet med gjennomsnittsprisene på Nord Pool.. Prisutviklingen på elektrisk kraft.. Pris per kWh i øre.. 2004.. 2005.. 2006.. 2007.. 2008.. Prognose 2009.. Kjøpergruppen.. 21,13.. 25,05.. 30,70.. 28,05.. 35,35.. 40,69.. Nord Pool.. 24,95.. 24,30.. 39,21.. 23,95.. 36,93.. 30,69.. Som det fremgår av prognosen ovenfor øker kjøpergruppens priser på el-kraft med mer enn 5 øre/kWh fra 2008 til 2009.. Skien, 8.. mai 2009.. Egil Hafsund.. 11..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Informasjon-om-prisutviklingen-pa-elektrisk-kraft/
  Open archive

 • Title: KOFAs "prisliste" for ulovlige direkteanskaffelser - grenland samarbeidet
  Descriptive info: KOFAs prisliste for ulovlige direkteanskaffelser.. Av drøyt 50 "gebyrsaker" er det hittil gjort vedtak om 9 gebyr.. KOFAs ”prisliste” for ulovlige direkteanskaffelser.. Publisert 20.. November 2009 09:00.. Konturene av KOFAs ”prisliste” når det gjelder størrelsen på overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser begynner å avtegne seg.. I ni av de i alt drøyt 50 ”gebyrsakene” er det hittil gjort vedtak om gebyr, men det er ennå langt opp til maksimalgebyret på 15 prosent av kontraktverdien.. 8,5 prosent av kontraktverdien er den hittil strengeste straffen.. Det gjaldt en sak der kontrakten ble tildelt uten kunngjøring tross ”advarsel” på forhånd og der KOFA samtidig behandlet en sak av betydning for samme kontrakt.. Etter regelverket har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) anledning til å ilegge overtredelsesgebyr avgrenset oppad til 15 prosent av kontraktens verdi.. Kriteriet for ileggelse av slikt gebyr er at konkurransen ikke er kunngjort, i strid med regelverkets krav.. Etter hvert har KOFA forsøkt å finne en rimelig tilpasning av hva slags overtredelser som kvalifiserer til hvilket gebyrnivå.. I de første sakene tok nemnda høyde for at ordningen var ny og at dette talte i formildende retning.. Ett av de største gebyrene kom allerede i den første saken, en million kroner til Vegdirektoratet/Statens vegvesen (KOFA-sak 2007/19).. I prosent av kontraktverdien er det imidlertid det mest beskjedne gebyret som fram  ...   var tatt en risiko til om bestemmelsen om unntak fra kunngjøringsplikten kunne gjelde.. Det fremsto som et forsøk på å omgå regelverket, heter det.. Her var for øvrig gebyret på 1,5 mill.. , det neststørste hittil i rede penger.. • Storfjord kommune (KOFA-sak 2008/5) pådro seg et gebyr stort 950 000 kroner i en kontrakt verd drøyt 12 millioner kroner.. Kontrakten ble gjort etter totalforkastelse av samtlige tilbud og i et prosjekt som var et vesentlig annet enn det som først var kunngjort.. • Troms fylkeskommunes (KOFA-sak 2009/8) gebyr utgjorde ca.. 6, 5 prosent av kontraktverdien.. Anskaffelsens verdi tilsa at kunngjøring skulle gjennomføres, men det ble ikke gjort.. Kontrakt ble tildelt uten forutgående konkurranse.. • Hadsel kommune (KOFA-sak 2009/55) fikk et gebyr på ca.. 5,5 prosent fordi den hadde beregnet anskaffelsens verdi feil, og således ikke kunngjort.. En lav kontraktverdi trekker i formildende retning, fastslår nemnda.. • Helse Nord RHF (KOFA-sak 2008/63) fikk et gebyr i størrelsesorden fem prosent av kontraktverdien ved at foretaket inngikk en kontrakt uten kunngjøring etter vedståelsesfristens utløp og tross vesentlig endring av konkurransegrunnlag.. I formildende retning trakk det at flere leverandører var invitert til å delta i konkurransen.. • For Forsvarsbygg (KOFA-sak 2009/42) ble gebyret på fem prosent i en kontrakttildeling der kontraktverdien tilsa kunngjøring.. Imidlertid var det flere formildende omstendigheter..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/KOFAs-prisliste-for-ulovlige-direkteanskaffelser/
  Open archive

 • Title: Miljø- og samfunnsansvar - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Miljø- og samfunnsansvar.. Det er en målsetning og anskaffe varer og tjenester med et minimum av miljøbelastning.. I juni 2007 la regjeringen fram en handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.. Les hva Difi skriver:.. 30..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Miljo--og-samfunnsansver/
  Open archive

 • Title: Nettbabasert verktøykasse for innkjøpere - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Nettbabasert verktøykasse for innkjøpere.. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal tilby nettbasert verktøykasse for innkjøpere.. Skal tilby nettbasert verktøykasse for innkjøpere.. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes.. Bilde: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix.. Anskaffelsesportalen som nå er under etablering i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal fylles med verktøy, informasjoner og kompetansetilbud for alle som er opptatt av å gjøre en best mulig innkjøpsjobb.. I seg selv blir portalen ikke til å komme unna for dem som vil gjennomføre mest mulig effektive, miljøbevisste og etisk riktig offentlige innkjøp.. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i DIFI forteller at direktoratets anskaffelsesavdeling nå er i gang med å få på bena et bredt spekter av tilbud til innkjøperne.. - Vi ønsker å tilby bistand av generell karakter, på bred front, fremholder han.. Alt skal samles i en ny anskaffelsesportal, sier han.. Avdelingsdirektøren understreker at arbeidsfokuset for hans avdeling av DIFI er tredelt: Anskaffelsene skal gjøres effektivt, de skal gjøres riktig og de skal følge gode regler for atferd og preges av etisk refleksjon.. Alt skal samles i en ny anskaffelsesportal.. Her skal man etter hvert kunne finne et policyrammeverk, som gir svar på hvorfor anskaffelser er viktige.. Bistand til utvikling av en anskaffelsesstrategi og til organisering av anskaffelsesfunksjoner skal bli en del av vårt tilbud via portalen.. Det gjelder også veiledningsmateriell og maler, og tiltak og muligheter for opplæring og kompetanseutvikling.. Her er Strømsnes ikke fremmed for  ...   Panelet for miljøbevisste offentlige innkjøp med sekretariatsassistanse fra GRIP påbegynte, men etter at GRIP gikk konkurs, overtar DIFI.. Det skal også opprettes fylkesvise miljøknutepunkter, som er et nettverk der man kan søke kompetanse når det gjelder å kjøpe ”grønt”.. Målrettede bransje- og sektorsatsinger står også på vår liste over aktiviteter.. E-verktøy.. Et annet prioritert område er bruk av elektroniske verktøy.. Her varsler Strømsnes en videreutvikling av det elektroniske konkurransegjennomføringsverktøyet, etablering av en ny e-handelsplattform og en videreutvikling av markedsplassen ehandel.. DIFI har også fått ledelsen av EU-prosjektet PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On-Line).. Det er et prosjekt som skal legge til rette for en sømløs utveksling av kunngjøringsinformasjon på tvers av landegrenser og program- og maskinvare basert på hva den enkelte i dag benytter seg av.. Prosjektdirektør André Hoddevik har ansvaret for PEPPOL-ledelsen, og Strømsnes regner med at prosjektet vil gi mye nyttig informasjon til Norge.. - Kan du si noe mer om anskaffelsesportalen?.. - Nettsiden er for tiden under etablering, og den skal bli portal for alle DIFIs engasjementer innenfor offentlige anskaffelser.. Vi sikter mot å etablere den som det foretrukne møtestedet på nett for alle som ønsker å bli best mulig på innkjøp, det være seg ledere, innkjøpere, nettverk, knutepunkter og leverandører, poengterer avdelingsdirektør Dag Strømsnes.. Her skal man kunne finne veiledninger, maler, informasjon, kompetanseutvikling, beste praksis, utveksling av erfaringer, standarder, beslutningsstøtte, konkurransegjennomføringsverktøy – for å nevne noe i stikkords form..

  Original link path: /GKI/Nyhetsarkiv/Nettbabasert-verktoykasse-for-innkjopere/
  Open archive


 • Archived pages: 382