www.archive-no-2012.com » NO » G » GRENLANDSSAMARBEIDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 382 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Gjestebok - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Du er her:.. Grenlandssamarbeidet.. >.. Gjestebok.. Linker.. Vedtekter.. Visjon.. Avtale.. Retningslinjer.. Formål.. Organisering.. Diskusjonsforum.. Skriv i gjesteboken..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Gjestebok/
  Open archive

 • Title: Regionens identitet - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Regionens identitet.. Regionens egenfølelse skal styrkes.. Regionen skal gjøres robust og slagkraftig i forhold til sentrale myndigheter og organisasjoner.. Rasjonaliseringsgevinster i et regionalt perspektiv skal tas ut for gjennom det å øke innsatsen på prioriterte områder.. I prosjekter der felles lokalisering av oppgaver/tjenester skal utredes, bør en på et tidlig tidspunkt ha vurdert lokaliseringsspørsmålet.. Regionale samarbeidstiltak i Grenland skal tilstrebes å ha et differensiert lokaliseringsmønster, basert på forpliktende avtaler.. Over tid skal det tilstrebes en tilnærmet utjevning mellom kommunene når det gjelder lokalisering og desentralisering av oppgaver sett i forhold til størrelse og innbyggertall.. Samarbeid og kommunikasjon  ...   vi gjøre disse til medspillere i utviklings og fornyelsesarbeid.. Gjennom skolering, tillit og inkluderende rammebetingelser vil Grenlandskommunene invitere alle offentlig ansatte med i dette arbeidet.. Endringer skal skje i kontakt og samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.. Gjennom et godt samarbeid kommunene imellom og med de ansattes organisasjoner vil det være viktig å utnytte effektiviseringspotensialet der det finnes for gjennom det å forbedre og øke innsatsen på de politisk prioriterte områdene.. Slikt arbeid må gjøres kontinuerlig i den enkelte kommune og ved å etablere samarbeid for felles løsninger med nabokommunene.. 23.. 04.. 2008.. 25.. Kontakt oss..

  Original link path: /Bakgrunn-og-formal/Regionens-identitet/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Til epost.. Fra epost.. Emne.. Beskrivelse.. Lukk..

  Original link path: /templates/public/pages/emailpage.aspx?pid=24
  Open archive
 •  

 • Title: Rammeavtaler - grenland samarbeidet
  Descriptive info: GKI Grenlandskommunenes Inn.. Rammeavtaler.. Anbudskunngjøringer.. Anbudsprotokoller.. Drift og resultater.. Om GKI.. Lover og regler.. Dokumentmaler.. Knutepunkt for miljø og samfunnsansvar.. Innkjøpsrelaterte nettsteder.. Nyhetsarkiv.. Søk i GKI.. Bamble.. Drangedal.. Kragerø.. Porsgrunn.. Siljan.. Skien.. 27.. 01.. 2009.. 07.. 2012.. GKI kontoret.. Veiviser til GKI.. Ruteplan Metrobuss Grenland.. Tlf.. sentralbord Skien kommune:.. 35 58 10 00.. Telefaks:.. 35 58 90 11.. Besøksadresse:.. Leirvollen 14.. 3736 Skien.. Postadresse:.. Postboks 158.. 3701 Skien.. Eilev Grave..

  Original link path: /GKI/Rammeavtaler/
  Open archive

 • Title: Anbudskunngjøringer - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Kunngjøringer:.. I Doffin.. Tilbud på.. Tilbudfrist.. Nybygg og Rehabilitering - Saturvegen Barne- og Ungdomssenter - Porsgrunn kommune.. 09.. kl.. 1100.. Sak 12/1711 Rådgivertjenester - Byggeledelse.. 15.. 8.. Sak 12/1713 Rådgivertjenester - VVS.. 1200.. Rehabilitering av flere eksisterende utvendige tak - Bjørnåsveien Porsgrunn.. 09.. 08.. Anskaffelse av ferske brød og bakervarer.. 6.. Anskaffelse av halvtekke til privatmottaket Bjorstaddalen avfallsanlegg.. 9.. 7.. Gruppekontrakt - Åpen anbudskonkurranse for prosjekteringstjenester nye Brevik oppvekstsenter.. 18.. 1200.. Kontraktstildelinger:.. 11/3418 - Medisinske forbruksvarer.. 11/917 - Rammeavtale for anskaffelse av Papir-, plast- og renholdsprodukter.. 11/3472 - Rammeavtale for anskaffelse av Mobiltelefoner med utstyr.. 11/3309 - Rammeavtale for anskaffelse av  ...   kjøp av prefabrikerte betongelementer til kommunaltekniske anlegg.. Kontraktstildeling - Rammeavtale for trykksaker og konvolutter med logotrykk.. Kontraktstildeling - Rammeavtale for legemidler og multidose/porsjonsforpakking til grenlandskommunene.. Kontraktstildeling - Rammeatale for lyskilder.. Heistad barneskole - Heisanlegg.. Heistad barneskole - Elektrisk anlegg.. Heistad barneskole - Porsgrunn kommune.. Kontraktstildeling av rammeavtale - Bøker og medier til folkebibliotek.. Kontraktstildeling av rammeavtale - Jernvare, verktøy og verneutstyr.. Kontraktstildeling av rammeavtale Dekk og dekkservice.. Kontraktstildeling av rammeavtale Byggevarer.. Kontraktstildeling av rammeavtale Maling, beis, tapeter og malerverktøy.. Andre kunngjøringer.. :.. Oppdragsgiver.. Tilbudsfrist.. Kontaktperson:.. Tormod Urtegård.. tlf.. 35 58 35 78.. Anskaffelse av komprimatorcontainer til privatmottaket ved Bjorstaddalen avfallsanlegg.. 26..

  Original link path: /GKI/Kunngjoringer/
  Open archive

 • Title: Anbudsprotokoller - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Ny offentlighetslov 1.. januar 2009.. Det nye regelverket omhandler innsyn i anskaffelsesprosessene til offentlige oppdragsgivere.. I første rekke gjelder dette anbudsprotokollene.. Anbudsprotokollene skal være offentlige i det øyeblikk tilbyderne har fått beskjed om oppdragsgivers vedtak om tildeling av kontrakt.. Unntak for innsyn er kun opplysninger som vil sette en kommunens forsvarlig økonomiforvaltning i fare.. År 2012.. Protokoll - rammeavtale for leasingbiler, konkurranse 57242.. pdf.. Protokoll - rammeavtale for medisinske forbruksvarer, konkurranse 62167.. Protokoll - Rammeavtale for papir, plast og renholdsprodukter, konkurranse 62166.. År 2011:.. Protokoll - Rammeavtale for skadedyrbekjempelse tjeneste, konkurranse 59223.. Protokoll - Rammeavtale for trykksaker, konkurrans 50885.. Protokoll - Rammeavtale for verktøy, verneutstyr og jernvare, konkurranse  ...   - Rammeavtale for vedlikehold og oppgradering av bruer.. Protokoll - Rammeavtaler for anskaffelse av dekk og dekkservice.. År 2010:.. Protokoll - rammeavtale for anskaffelseer av møbler og inventar til kontorer, skoler og andre lokaliteter.. Protokoll - Rammeavtale for anskaffelser av multifunksjonsmaskiner.. Protokoll - Rammeavtale for anskaffelser av bøker og medier til skoler og opplæringsvirksomheter.. Protokoll - Rammeavtale for anskaffelser av kjøkkenredskaper og servise.. Protokoll - Drivstoff og oljeprodukter.. Protokoll - Kontor- og datarekvisita, fritt skolemateriell.. Protokoll - Advokattjenester 1.. Protokoll - Advokattjenester 2.. År 2009:.. Rammeavtale for kjøp av IT utstyr.. Rammeavtale for kjøp av institusjonsplasser-rusomsorg.. Rammeavtale for kjøp av rådgivertjenester til bygg, eiendom og kommunaltekniske anlegg.. 01.. 05..

  Original link path: /GKI/Anbudsprotokoller/
  Open archive

 • Title: Drift og resultater - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Virksomhetsplan 2012.. GKI årsmelding 2011.. Økonomiske besparelser per kommune 2010.. Budsjett for 2012.. 06.. 10..

  Original link path: /GKI/Drift/
  Open archive

 • Title: Om GKI - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Ansatte.. Samarbeidsrådet.. er en felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner.. Skien er vertskommune for enheten.. Hensikten med innkjøpssamarbeidet er effektivisering av innkjøpsfunksjonene i de 6 kommunene.. Målet er å oppnå stordriftsfordeler og rasjonell drift.. Viktige oppgaver er å inngå rammeavtaler på flest mulig områder, samt bistå kommunene ved andre anskaffelser.. Innkjøpsfaglig opplæring og rådgivning overfor kommunene er andre sentrale oppgaver.. Samarbeidsavtale vedtatt politisk 2007.. Organisering av samarbeidet.. Deltagende selskaper i innkjøpsordningen.. Årsmelding 2011.. 13..

  Original link path: /GKI/GKI-organisasjon/
  Open archive

 • Title: Lover og regler - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Følgende regelverk er gjeldene:.. Lov om offentlige anskaffelser.. Forskrift om offentlige anskaffelser.. Frister i anskaffelsesforskriften.. Anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene.. Terskelverdier omfattet av EØS/WTO - avtalene - 2012/2013.. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser.. Veileder til EØS - forskrift for forsyningssektorene.. Veileder i utforming og evaluering av tildelingskriterier (Oslo kommune).. Offentleglova.. Veileder til offentleglova.. ILO-Kjernekonvensjoner.. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.. GEL - grønne-og-etiske-leveransekjeder-2010-10-27.. doc.. Veileder om universell utforming.. 04..

  Original link path: /GKI/Regelverk/
  Open archive

 • Title: Dokumentmaler - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Maler:.. Konkurransegrunnlag for en enkelt anskaffelse.. Konkurransegrunnlag for rammeavtaler.. Konkurransegrunnlag - fornybar varmeleveranse 18.. 02.. 11.. Konkurransegrunnlag - varmeleveranse -vedlegg 8.. 1 av 18.. Rammeavtale - Kontrakt Forside.. HMS-erklæringsskjema.. Statens standardavtaler (SSA).. Meddelelse om kontraktstildeling til ikke valgt leverandør.. Meddelelse om kontraktstildeling til valgt leverandør.. Protokoll for anskaffelse mellom 100.. 000 og 500.. 000 kr.. eks.. mva.. Protokoll for anskaffelse som overstiger 500.. GKI standard avtalevilkår.. GKI kontraktsformular for håndverkertjenester.. GKI standard kontraktsvilkår for håndverkertjenester.. Diverse kontrakter.. 2011..

  Original link path: /GKI/Maler/
  Open archive

 • Title: Knutepunkt for miljø og samfunnsansvar - grenland samarbeidet
  Descriptive info: Knutepunkt for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Telemark.. GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet er valgt til knutepunkt for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Telemark.. Knutepunktet skal være en pådriver og faglig støttetjeneste for innkjøpere, beslutningstakere og leverandører i fylket, og skal sikre miljøvennlige og samfunnsansvarlige anskaffelser gjennom å bidra til:.. • at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspør miljøvennlige og etiske varer og tjenester.. • effektiv ressursbruk.. • et innovativt og konkurransedyktig næringsliv.. Målgruppe:.. Knutepunktets målgruppe er offentlig forvaltning i Telemark som innkjøpere, og det private næringslivet som tilbydere.. Knutepunktet kan bidra med:.. • Kompetanseheving og kursing for innkjøpere, beslutningstakere og leverandører.. • Bistå med maler for miljøvennlige og etiske anskaffelser.. • Veiledning om oppfyllelse, bruk og oppfølgning av miljøkriterier og etiske krav.. • Samarbeidsarenaer og rom for erfaringsutveksling mellom innkjøpere, beslutningstakere og leverandører i fylket.. • Rådgivning knyttet til spørsmål om miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.. Knutepunktets mål:.. -En miljøvennlig og etisk bevisst innkjøpspolitikk for hele fylket.. Offentlig sektor kjøper for over 380 milliarder årlig (2008), og har et spesielt ansvar for å bidra til at miljøbelastningene knyttet til innkjøp blir minimale.. Lov om offentlige anskaffelser sier: ”Statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter samt offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen".. Knutepunktsatsningen  ...   vel som leverandørmiljøene.. Knutepunktets oppgave er å bistå offentlige oppdragsgivere i regionen med kunnskap og verktøy på strategisk og operativt nivå for mer miljøvennlige og etiske anskaffelser.. Knutepunktsatsningen er et treårig prosjekt som i Telemark starter opp i 2010 og varer til utgangen av 2012.. Knutepunktets organisering:.. Prosjektet er initiert og finansiert av Miljøverndepartementet, og det er Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som koordinerer prosjektet på nasjonalt nivå.. I Telemark er det Fylkesmannen som står som prosjekteier, mens GKI har det operative ansvaret.. Fylkesmannen har nedsatt en styringsgruppe for prosjektet, og denne ledes av assisterende fylkesmann Arne Malme.. I tillegg sitter representanter fra følgende organer og organisasjoner i styringsgruppen:.. – Fylkeskommunen.. – NHO.. – Bedriftsforbundet.. – KS.. – Høgskulen i Telemark.. – Kommunene, representert ved rådmannen i Bø.. Det er viktig å understreke at dette prosjektet har hele fylket som nedslagsfelt, herunder også de kommunene som til vanlig foretar sine anskaffelser gjennom BTV.. Det legges opp til et nært samarbeid med knutepunktene for Buskerud (BTV) og Vestfold (VOIS) i prosjektperioden.. For nærmere informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Eva Langslet på tlf.. 452 81 191 eller e-post.. eva.. langslet@skien.. kommune.. no.. Portaler relatert til miljøriktige anskaffelser.. Miljø Samfunnsansvar.. Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking.. Svanen og EU-blomsten.. Miljøinnkjøp.. Klima- og forurensningsdirektoratet.. Universell utforming.. Fairtrade.. Miljøindex.. 11..

  Original link path: /GKI/Miljo/
  Open archive •  


  Archived pages: 382