www.archive-no-2012.com » NO » G » GASSFORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 22 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: .. Onsdag 18.. juli 2012.. OM NGF.. ».. Forside.. Arkiv.. Styre.. Vedtekter.. Sekretariat.. GASSNYHETER.. Nyheter fra Norsk Gassenter.. MEDLEMMENE.. Østfold fylkeskommune.. Telemark Gassforum.. Agder Gassforum.. Rogaland fylkeskommune.. Hordaland fylkeskommune.. Sogn og Fjordane fylkeskommune.. Møre og Romsdal fylke.. Sør-Trøndelag fylkeskommune.. Nord-Trøndelag fylkeskommune.. Nordland fylkeskommune.. Troms fylkeskommune.. Finnmark fylkeskommune.. Norsk Gassforum etterlyser Gassmelding.. Norsk Gassforum etterlyser i brev til Olje- og energiminister Ola Borten Moe en egen Gassmelding til stortinget.. Norsk Gassforum mener det ligger store muligheter, både økonomisk og miljømessig, i økt bruk og foredling av naturgass i Norge.. Statsråden bes derfor sørge for at en egen Stortingsmelding om bruk og foredling av naturgass blir utarbeidet så raskt som mulig.. LAST NED / ÅPNE!.. Utarbeidelse av en egen strategi for biogass med i klimaforliket på stortinget.. Partene i klimaforliket på Stortinget 7.. juni ble enige om å utarbeide en strategi for biogass.. Forslaget kommer fra Biogassalliansen hvor Norsk Gassforum er medlem.. LES MER.. Invitasjon til avslutningskonferanse i EU-prosjektet Baltic Biogas Bus.. Baltic Biogas Bus er et treårig prosjekt delvis finansiert av EU som oppmuntrer byer og regioner i Østersjø-området og Norge til å bruke biogass som drivstoff i offentlig transport.. Avslutningskonferansen vil foregå i Bergen 22.. mai, dagen  ...   Nielsen er valgt til ny styreleder i Norsk Gassforum (NGF), ny daglig leder er Per Kragseth.. VELLYKKET KONFERANSE OM BIOGASS I BUSS.. Norsk Gassforum arrangerte 9.. november konferanse om biogass som drivstoff i busser i store byer.. Takk til flinke foredragsholdere og engasjerte tilhørere for et godt arrangement.. Veldlagt følger presentasjonene fra konferansen.. RÅSTOFFER- TILGJENGELIGHET.. KOSTNADS- OG MILJØVURDERINGER AV BUSSKONSEPTER.. OSLO.. SØR-TRØNDELAG.. HORDALAND.. TROMS.. NYE GASSBUSSER.. DELTAKERLISTE.. BALTIC BIOGAS BUS.. POLYMERDAGENE 8.. -9.. NOVEMBER PÅ GARDERMOEN.. Plastforum og Gassmaks-programmet inviterer til Polymerdagene 8.. november på Gardermoen.. Påmelding på http://www.. polymerdagene.. no/.. Se vedlegg for mer informasjon.. POLYMERDAGENE.. SEMINAR "BIOGASS I BUSS" 9.. NOVEMBER.. Norsk Gassforum inviterer til seminar om biogass som drivstoff i buss på Radisson Blu Hotel på Gardermoen 9.. november 2011 fra 8.. 30-15.. 30.. Se program vedlagt.. Påmelding til Camilla Løvaas Stavnes.. camilla.. loevaas.. stavnes@rogfk.. no.. PROGRAM.. KONTAKT NGF.. Per Kragseth, Daglig leder per.. kragseth@bkkfiber.. no.. 906 93 757.. Nelson Rojas nelson@holga.. 977 64 645.. Stein Bjørlykke stein@holga.. 920 23 236.. Post og besøksadresse.. Norsk Gassforum.. c/o HOG Energi.. Strandgaten 6.. 5013 Bergen.. STYRELEDER NGF.. Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører i Hordaland fylkeskommune.. DAGLIG LEDER NGF.. Per Kragseth.. Copyright © Norsk Gassforum.. Utviklet av iServ AS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Gass som drivstoff for tunge kjøretøy.. NGF - i sammarbeid med Norsk Naturgassforening og Gasskonferansen i Bergen - avholdt 5.. november 2008 seminar om "Gass som drivstoff for tunge kjøretøy" på Gardermoen.. Presentasjonene vil bli lagt inn etter hvert som vi mottar dem.. FORSKER ROLF HAGMAN "MULIGE ALTERNATIVE DRIVSTOFFER FOR TUNGE KJØRETØY".. DAGLIG LEDER TOMAS FIKSDAL "DUAL FUEL-TEKNOLOGIEN".. MANAGER NEW BUSINESS JOHN MELBY "BIOGASS SOM DRIVSTOFF - ET GODT ALTERNATIV".. DAGLIG LEDER JONE KLINGSHEIM "HVORFOR VALGTE VI GASS SOM DRIVSTOFF FOR VÅRE TUNGE KJØRETØY".. Gassbusser er best - (Gassmagasinet).. – Bioetanol og biodiesel sliter i forhold til gassbaserte løsninger.. LNG gir best effekt i Norge, både når det gjelder helse, klima og energiutnyttelse, fastslår Aksel Skjervheim i Gasnor.. Utfordringen er å få flere fyllestasjoner og å redusere klimautslippene.. LESE HELE ARTIKKELEN.. GÅ TIL GASS MAGASINET.. Foredrag om gassbusser.. NGF - i sammarbeid med Norsk Naturgassforening og Gasskonferansen i Bergen - avholdt 7.. november et gassbusseminar på Rica Hotell Gardermoen.. Her kan dere finne presentasjonene:.. - ÅPNING.. - MULIGE ALTERNATIVE DRIVSTOFFER FOR BUSSER.. - GASSBUSSER - EN LØSNING SOM ÅPNER MANGE MULIGHETER.. - HYDROGEN SOM DRIVSTOFF.. HVORFOR VALGTE ROGALAND NATURGASS SOM DRIVSTOFF FOR BUSSER.. - ERFARINGER FRA DRIFT MED GASSBUSSER.. - ERFARINGER FRA SVERIGE MED BIO- OG NATURGASS..  ...   alternativ enn dieseldrift (basert på Euro 5 kravene).. SE RAPPORTEN HER.. Ny gassmelding i 2008.. Statsråd Odd Roger Enoksen.. Statsråd Odd Roger Enoksen sa i Stortinget 14.. juni at arbeidet med en helhetlig gjennomgang av den norske gasstrukturen og norsk gassforvaltning nå pågår og vil bli forelagt Stortinget i løpet av neste år.. NGF har vært en pådriver sammen med LO og NHO for å få utarbeidet en slik gjennomgang.. Arkiv: Rapporter, presentasjoner, nyheter og pressemeldinger fra NGF.. NGF skeptisk til CO2-avgift på naturgass.. NGF mener at naturgass er framtiden.. I et felles brev fra NGF og Norsk Naturgassforening vises det til at innføring av avgift på naturgass ikke gir de ønskede resultatene.. Etter som naturgass i liten grad konkurrerer med biobrensel vil en avgift ikke påvirke bruken av biobrensel.. Derimot vil en avgift på naturgass føre til økt bruk av olje.. Ber regjeringen lage St.. meld.. om naturgassforvaltningen.. NGFs leder, Thore Westermoen, ønsker bedre gassforvaltning.. I et felles brev fra NGF, IndustriEnergi og norsk Industri til Nærings- og Olje- og energiministerene ber man om at det nå blir laget en St.. meld.. om nasjonal gassforvaltning.. Særlig ønsker de tre partene at det nå er på tide at mulig nasjonal bruk av gass til verdiskaping blir vektlagt..

  Original link path: /default.asp?c=471&t=1393
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Agder Gassforum har som formål :.. • Å arbeide for stabile og gode rammebetingelser ved å tilrettelegge for bruk av gass.. • Å utrede mulige distribusjonsformer for gass både til næringslivet og til private husholdninger.. • Å gi informasjon om gass som miljøvennlig råstoff og energikilde.. • Å samarbeide med aktuelle partnere om kompetanseoppbygging.. Som medlemmer kan opptas organisasjoner i arbeidslivet, kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og næringsorganisasjoner.. Forumet er et samarbeidsorgan og skal arbeide med gass  ...   hvilke saker forumet skal arbeide med og hvordan oppgavene skal løses, samt hvordan disse skal finansieres.. Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte pr.. år.. Kontakt.. Daglig leder Tore Wiese-Hansen.. Styre Leder Fylkesordfører Thore Westermoen.. Post Agder Gassforum:.. c/o Siv.. ing Tore Wiese-Hansen AS.. Pb 479.. 4664 Kristiansand.. E-post: wiesehan@online.. Besøksadresse:.. Vesterveien 15B.. Kristiansand.. Telefon: +47 38 12 30 70.. Telefax +47 38 12 30 71.. Mer informasjon fra Agder Gassforum.. RAPPORT OM GASSBUSSER I KRISTIANSAND..

  Original link path: /default.asp?c=488&t=1418
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: RELATERT.. Last ned / åpne fil!.. Biogassanlegg på Bekkelaget.. Hovedpunktene i klimaforliket på Stortinget 7.. juni 2012:.. • Raskere opptrapping av klimateknologifondet.. • Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017) eller inntil antallet er på 50.. 000 biler eller mer.. • Økning i belønningsordningen for kollektivtrafikk, som fra 2014 vil være nær 1 milliard kroner.. • Større statlige bidrag til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene.. • Økte bevilgninger til forskningssentre for miljøvennlig  ...   det sentrale østlandsområdet.. • Utfasing av oljefyring av alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020 – forutsatt gode støtteordninger til husholdningene.. • Ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av O2 fra innen 2020.. • Utarbeide egen strategi for biogass.. Forslaget om en egen strategi for biogass kommer fra Biogassalliansen som består av Avfall Norge, Bondelaget, Bellona, Norsk Vann, Lyse, Østfoldforskning, Norsk Energigassforening – biogassutvalget, ZERO, AGA og Norsk Gassforum..

  Original link path: /news.asp?id=13069&c=471&t=1384
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Meld deg på konferansen her:..

  Original link path: /news.asp?id=12920&c=471&t=1384
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Årsmøtet i Norsk Gassforum 26.. januar valgte fylkesordfører Tom-Christer Nilsen fra Hordaland som ny styreleder og fylkesråd Grete Ernø Johansen fra Finnmark som ny nestleder.. Styret består nå av den politiske ledelsen i 12 av fylkeskommunene langs kysten fra Finnmark i nord til Vest Agder i syd.. Det nye styret haddes sitt første styremøte 29.. mars og behandlet blant annet strategi og arbeidsoppgaver for Norsk Gassforums videre arbeid.. Samtidig med skifte av styreleder har Hordaland overtatt sekretariatet for Norsk Gassforum.. HOG Energi  ...   å fremme bruk av gass i Norge.. Norsk Gassforum er et samarbeidsforum og skal arbeide med gass og gassrelaterte saker av nasjonal karakter og saker av felles interesse, gjennom samarbeid og kontakt med myndigheter, operatørselskap, industri og FOU-miljø.. Norsk Gassforum har følgende medlemmer:.. • Østfold fylkeskommune.. • Telemark Gassforum.. • Agder Gassforum.. • Rogaland fylkeskommune.. • Hordaland fylkeskommune.. • Sogn og Fjordane fylkeskommune.. • Møre og Romsdal fylke.. • Sør-Trøndelag fylkeskommune.. • Nord-Trøndelag fylkeskommune.. • Nordland fylkeskommune.. • Troms fylkeskommune.. • Finnmark fylkeskommune..

  Original link path: /news.asp?id=12895&c=471&t=1384
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Lese hele artikkelen.. Gå til Gass Magasinet.. Gasbuss er best.. SKJERVHEIM VAR EN AV FOREDRAGSHOLDERNE.. på et gassbusseminar i regi av Norsk Gassforum på Gardermoen i november.. – Bakgrunnen for seminaret er at mange fortsatt ikke har oppdaget av naturgass er det reneste fossile brenselet vi har, innledet Thore Westermoen.. Han fastslo at LNG eller CNG som drivstoff har mange fordeler, som null partikkelutslipp og lavere CO2-utslipp.. – Naturgass er broen til hydrogensamfunnet og åpner for økt bruk av biogass, Men det går litt for sent, sa Westermoen.. Som på andre områder, må man se helheten når man skal sammenligne hvor miljøvennlige de forskjellige drivstoffene er.. I bussverdenen opererer man med begrepet well to wheel, altså den totale miljøpåvirkning som drivstoffet fører med seg fra brønn til hjul.. – Det finnes i dag flest dieselbusser, og disse kjører både med fossil, bio og syntetisk diesel.. Problemet med biodiesel er at den ikke tåler kulde.. De nye teknologiene BTL og GTL er best blant dieselene, mens etanoltilsatt diesel rykker fremover, selv om det kun finnes en leverandør av slike busser, sa Rolf Hagman i Transportøkonomisk Institutt.. Hagman gikk  ...   – Gassbusser koster 15 prosent mer i innkjøp og har litt høyere driftskostnader, men lavere drivstoffutgifter.. Det viktigste vil likevel være utsiktene til 20-70 prosent helseeffekt og opptil 100 prosent klimaeffekt, sa Hagman.. Aksel Skjervheim legger til at god energiutnyttelse også er viktig ved valg av drivstoff, ved siden av reduksjon av skadelige utslipp og klimagasser.. Skjervheim mener at dagens naturgass vil kunne bygge bro for å få til storstilt bruk av biogass i Europa.. – Det europeiske naturgassnettet vil etter hvert kunne brukes til biogass.. Gassifisering av biomasse vil kunne erstatte 50 prosent av Europas naturgassforbruk på sikt.. Men i Skandinavia – og spesielt i Norge – må vi tenke annerledes.. Her det langt mellom folk, og befolkningen er splittet av fjorder og fjell.. Her vil det derfor være best med småskala LNG, og om få år vil naturgass være tilgjengelig over hele landet, fastslo Skjervheim.. Mens naturgass er broen til biogass i Europa, er den også broen til hydrogensamfunnet.. Anne Marit Hansen fortalte om StatoilHydros arbeid med å innføre hydrogen som drivstoff.. – Når det gjelder hydrogen for busser er vi er lengst fremme i Europa..

  Original link path: /news.asp?id=8545&c=471&t=1393
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: - Åpning.. - Mulige alternative drivstoffer for busser.. - Gassbusser - en løsning som åpner mange muligheter.. - Hydrogen som drivstoff.. Hvorfor valgte Rogaland naturgass som drivstoff for busser.. - Erfaringer fra drift med gassbusser.. - Erfaringer fra Sverige med bio- og naturgass.. Gassbuss.. Gasbuss.. styreleder Norsk Gassforum, fylkesordfører i Vest Agder fylkeskommune Thore Westermoen.. - Mulige alternative drivstoffer for busser..  ...   mange muligheter Rådgiver Aksel Skjervheim, Gasnor AS.. - Hydrogen som drivstoff.. Business Development Manager Anne Marit Hansen, StatoilHydro.. - Hvorfor valgte Rogaland naturgass som drivstoff for busser.. Teknisk sjef Rune Jelsa, Lyse Gass AS.. - Erfaringer fra drift med gassbusser.. Adm dir Idar Sylta, Tide Buss AS.. - Erfaringer fra Sverige med bio- og naturgass.. Driftchef Carl-Magnus Pettersson, Svensk Växtkraft AB..

  Original link path: /news.asp?id=8442&c=471&t=1393
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Styre Norsk Gassforum.. NGF er et samarbeidsorgan av fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og FOU-virksomhet med formål å fremme bruk av naturgass i Norge.. NGF har i dag 12 medlemmer langs kysten fra Øsfold til Finnmark.. Styret i Norsk Gassforum.. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (leder).. Fylkesråd Grethe Ernø Johansen (nestleder).. Finnmark fylkeskommune.. Fylkesråd Kari-Anne Opsal  ...   Ingvil Kjerkol - Nord-Trøndelag fylkeskommune.. Fylkesordfører Tore O.. Sandvik - Sør-Trøndelag fylkeskommune.. Fylkesordfører Jon Aasen - Møre og Romsdal fylkeskommune.. Fylkesvaraordfører Jenny Følling – Sogn og Fjordane fylkeskommune.. Fylkesordfører Janne Johnsen – Rogaland fylkeskommune.. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen - Agder gassforum.. Fylkesordfører Terje Riis Johansen - Telemark Gassforum.. Styreleder Andreas Lervik – Energiforum Østfold..

  Original link path: /news.asp?id=6927&c=471&t=1388&mlRm=
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Vedtatt på årsmøte 24.. 03.. 98, med endringer på årsmøte 03.. 06.. 99 og 28.. 00, og på representantskapsmøte i Bodø 27.. 11.. 01 og representantskapsmøte i Levanger 22.. 02 og på styremøte i Hammerfest 19.. 09.. 07.. 1.. Formål.. Dette skal oppnås ved å arbeide for:.. • gode rammevilkår for næringen.. • informasjon og kompetanse om naturgass og biogass som miljøvennlig råstoff og energikilde.. • samarbeid og aktiv nettverksbygging med sikte på kompetanseoppbygging og teknologiutvikling.. • internasjonalt samarbeid.. 2.. Medlemmer.. Regionale gassutvalg/-stiftelser, fylkeskommuner og/eller kommuner i en region med, eller med planer om, ilandføring eller bruk av gass kan søke om medlemskap.. Det forutsettes at minst en fylkeskommune eller kommune er med i grupperingen.. 3.. Arbeidsform.. 4.. Organisasjon.. 1.. Styret.. • Norsk Gassforum ledes av et styre.. Styret godkjenner årsmelding og regnskap, behandler budsjett og trekker opp retningslinjer for det videre arbeid.. • Årsmelding og regnskap for foregående år skal behandles innen 31.. mars.. • Budsjett for neste år skal vedtas før årsskiftet.. • Styret består av 1 representant med vararepresentanter utpekt fra hvert medlem og skal ha minst 4 møter i året.. • Styremøter holdes så langt det er praktisk i tilknytning til arrangement i stifternes regioner.. • Styret tar opp nye medlemmer, jfr.. punkt 2.. • Styret  ...   prosjektgjennomføring, organisering og finansiering.. 2.. Sekretariat.. Sekretariatet består av en sekretær fra hvert av medlemmene.. Hvert medlem kan oppnevne en vararepresentant for sekretæren.. Sekretærene har møterett i styret.. Sekretæren fra det medlem hvor styrets leder kommer fra er daglig leder for Norsk Gassforum.. Daglig leder kan knytte til seg en sekretær.. Daglig leder og sekretærene for medlemmene deltar i et nettverk og plikter å påta seg relevante oppgaver for det felles sekretariatet.. 3.. Økonomi.. I utgangspunktet dekker medlemmene egne kostnader til drift.. Felleskostnader deles likt mellom medlemmene.. Det søkes om offentlige midler til drift og til gjennomføring av prosjekter.. Offentlige tilskudd og bidrag fra prosjekt går til dekning av driftskostnader.. Sekretariatets møteutgifter i tilknytning til Norsk Gassforums møter dekkes av Norsk Gassforum.. Styreleder dekker selv sine utgifter slik som øvrige styremedlemmer.. Sekretariatet har fullmakt til å foreta reiser og få dekket reisekostnader som synes nødvendige eller hensiktsmessige for å ivareta Norsk gassforum oppgaver.. Slike reiser avtales med styreleder og refereres i påfølgende styremøte.. 5.. Revisjon.. Styret velger ved flertallsvalg revisor.. Det er ikke begrensninger i antall perioder revisor kan gjenvelges.. 6.. Vedtektsendring.. Styret behandler endringer i vedtektene.. Vedtektsendringer krever at minst 2/3 av medlemmene stemmer for.. 7.. Oppløsning.. Oppløsning av Norsk Gassforum krever tilslutning fra mer enn halvparten av medlemmene..

  Original link path: /news.asp?id=6925&c=471&t=1391&mlRm=
  Open archive

 • Title: Norsk Gassforum (NGF)
  Descriptive info: Hvert medlem kan.. oppnevne en vararepresentant for sekretæren.. Daglig leder og sekretærene for medlemmene deltar i et nettverk og plikter å påta.. seg relevante oppgaver for det felles sekretariatet.. Følgende er sekretærer for de.. forskjellige medlemmene:.. Finnmark: Jakob Øien, Petroleums- og energirådgiver.. Troms: Ken Harald Enoksen, Spesialrådgiver industri- og teknologiutvikling.. Nordland: Terje Gustavsen, Seniorrådgiver.. Nord-Trøndelag: Knut Viggo Larsen, Fylkesoljekonsulent.. Sør-Trøndelag: Asbjørn Rønning, Seniorrådgiver.. Møre og Romsdal: Bengt Endreseth, Prosjektleder.. Sogn og Fjordane: Audun E.. Sunde, Seniorrådgjevar.. Hordaland: Stein Bjørlykke, Rådgiver..  ...   Telemark: Tom Bøckmann.. Østfold: Joakim Sveli.. Sekretærene danner følgende arbeidsgrupper:.. Gassbusser:.. Leder: Per Kragseth (HOG Energi).. Gass i skip:.. Leder: Tore Wiese-Hansen (Agder Gassforum).. Gass til Industriell Verdiskapning:.. Avgifter på Naturgass:.. Biogass:.. Leder: Asbjørn Rønning (Sør-Trøndelag fylkeskommune), Per Kragseth (HOG Energi).. Gjøremål til Storting og Regjering:.. Leder: Camilla Løvaas Stavnes (Rogaland fylkeskommune).. Hydrogen:.. Barentsregionen.. Leder: Jakob N Øien (Finnmark fylkeskommune).. Grenland/Sverige-røret:.. Leder: Tom Bøckmann (Telemark Gassforum).. Norskehavet/Lofoten.. Leder: Knut-Viggo Larsen (Nord-Trøndelag fylkeskommune).. CO2 behandling.. Leder: Asbjørn Rønning (Sør- Trøndelag fylkeskommune)..

  Original link path: /news.asp?id=12949&c=471&t=2182&mlRm=
  Open archive


 • Archived pages: 22