www.archive-no-2012.com » NO » G » GAMLELILLESTROM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: .. Selskapslokaler.. Kulturpuben Gamle Lillestrøm.. Akershus Kunstsenter.. Skedsmo bluesklubb.. Sagarbeideren.. Leietagere.. Skedsmo kommune.. LÆRERBOLIGEN.. SKOLEN.. DOKTORGÅRDEN..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: Bilder.. Borddekning.. Leievilkår.. Priser.. Bestilling.. Alle typer selskap Bryllup Konfirmasjon Fødselsdag Minnestund Møtelokaler..

  Original link path: /selskapslokaler.htm
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: Statuen Sagarbeideren ble avduket under byfesten i Lillestrøm lørdag 16.. juni 2007.. Den er reist til minne om alle de som arbeidet på sagbrukene da Lillestrøm ble til og i mange tiår framover.. I 1854, samme år som Hovedbanen ble innviet, ble det vedtatt en lov som fikk stor betydning for Lillestrøm: Sagbruksprivilegiene fra 1688 ble opphevet, og det ble tillatt, riktignok først fra 1860, å bruke dampmaskin også ved sagbruksdrift.. En gruppe bønder, samt noen andre fra Brandval i Solør, var blant de som raskt så at en dampsag kunne legges hvor som helst uavhengig av vannkraft.. Og de forstod at i kombinasjon med jernbanen ville flaten ved Nitelva egne seg ypperlig.. De startet med byggingen, og den første saga, kalt Brandvalsaga - eller Brandvoldsaga -, stod klar til å bli satt i gang i  ...   senere overtatt av Lillestrøm dampsag og høvleri, men Brandvoldnavnet er bevart i Brandvoldgata som går fra Brugata opp til Gjerdrumsgata.. Det varte ikke lenge før flere dampsager ble bygd langs elvebredden, hvor de kom til å ligge som perler på en snor.. I 1874 var det sju sagbruk i Lillestrøm.. Lillestrøm dampsag og høvleri ble etter hvert et av de riktig store i Norge.. Bruket hadde i mange år kontrakt om leveranse av trematerialer til Australia.. I 1891 ble det skåret 4581 tylfter tømmer.. (en tylft = 12 stk.. ), 6394 kubikkmeter kassebord og 8591 kubikkmeter høvlet plank ved denne saga.. Med en enkelt fullrigger ble det i 1904 sendt 400 kubikkmeter høvlede bord fra Lillestrøm dampsag og høvleri til Melbourne i Australia.. Dette var den største plankelast som noen gang var tatt ombord i Christiania..

  Original link path: /sagarbeideren.htm
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: Siden er under konstruksjon !..

  Original link path: /leietagere.htm
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Original link path: /lboligen.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Original link path: /skolen.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Original link path: /doktorg.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: HOVEDSIDE.. GAMLE LILLESTRØM.. SNEKKERVERKSTEDET.. OPPSLAGSTAVLE.. KONTAKT OSS.. KART..

  Original link path: /banner.htm
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: Bilder fra 2.. etg..

  Original link path: /selskapslokaler_bilder.htm
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: Forslag til borddekninger: Klikk på bildene..

  Original link path: /selskapslokaler_bord.htm
  Open archive

 • Title: Gamle Lillestrøm
  Descriptive info: LEIE AV DOKTORGÅRDEN, GAMLE LILLESTRØM.. Kontrakt en utstedes i 2 eksemplarer for leieforhold i Gamle Lillestrøm BAs selskapslokaler.. Det ene eksemplaret returneres oss i undertegnet stand senest 1 uke etter at kunden har mottatt det.. Dersom kontrakten ikke er oss i hende inne 14 dager fra utstedt dato, anser vi reservasjonen som annullert.. Doktorgården leies ut ubetjent.. Faktura sendes kunden ca.. 1 måned før utleiedato, med forfall etter 14 dager.. Formular for søknad om skjenkebevilling finner man på Skedsmo kommunes hjemmeside.. www.. skedsmo.. kommune.. no.. eller tlf.. 66 93 80 00.. Unntak fra bevillingsplikt.. Lokalet må leies ut til en privatperson, som alternativ til eget hjem.. Dette unntaket er bestemt for de tilfelle der arrangementet er en del av den private sfære.. Vi ber kunden om å lese kontraktsbetingelsene nøye før de undertegner og returnerer kontrakten.. (Se nedenfor) I tillegg kan det opplyses.. at nummererte parkeringsplasser.. ikke kan benyttes på virkedager innfor normal arbeidstid, da disse er leid ut.. Hvis kunden ønsker hjelp til å; dekke bord og pynte, bestille mat, bestille servitører, etc.. , står vi gjerne til tjeneste med det.. Men - kunden står selvfølgelig fritt til å velge dette ut fra egne ønsker.. Regler for utleie.. q.. All leie skal forskuddsbetales.. Leieforholdet trer i kraft når kontrakten er returnert i undertegnet stand.. Dersom betalingsfrist for leie overskrides har utleier rett til å leie ut lokalene til andre.. Dersom kontrakten annulleres senere enn 1 mnd.. før  ...   åpen flamme og elektriske.. FARLIG.. apparater i lokalene.. Brannfarlig avfall skal tømmes i spesielt merket beholder.. AVFALL.. FAKLER.. Fakler kan kun brukes utendørs og bare i dertil monterte holdere.. VARSLINGS-.. Brannvarslingsanlegget tåler.. ikke.. innebruk av stjerneskudd, heller ikke.. ANLEGGET.. iskakefakler og lignende.. (Stearinlys går bra).. LEIETAKERS.. Leietaker plikter å føre nødvendig tilsyn med sine gjester og er ansvarlig for.. PLIKTER.. enhver skade forårsaket av gjester eller leietaker selv under leieforholdet.. SKADER.. Utgifter i forbindelse med eventuelle brekkasje på glass og.. porselen, eller.. andre skader som måtte oppstå, vil bli etterfakturert leietaker.. TIDSPUNKT.. Arrangementet skal avsluttes senest kl.. 00.. 30 når neste.. dag er virkedag.. FOR AV-.. Fredag, lørdag og evt.. dagen før høytids- og helligdag, skal arrangementet.. SLUTNING.. avsluttes senest kl.. 03.. 00.. Lokalet må være ferdig ryddet og feiet senest.. kl.. 04.. Gaver, rester av mat/drikke, klær etc.. må fjernes fra lokalet etter endt.. PRIVATE.. arrangement dersom ikke annet er spesielt avtalt.. Utleier har intet ansvar.. EIENDELER.. for leietakers private eiendeler.. PRIS-.. Det tas forbehold om prisendringer.. Ved en allerede inngått leieavtale, skal.. ENDRING.. leietaker varsles senest 3 måneder før leiedato om eventuelle prisendringer.. FORCE.. Kontrakten kan kanselleres ved force majeure, herunder brann, generalstreik,.. MAJEURE.. landesorg, naturkatastrofe og krig.. Branninstruks.. 1.. Brann må straks varsles brannvesenet over.. telefon nr.. 110.. 2.. Få ut alle som er truet av røyk og brann.. 3.. Forsøk å slukke.. 4.. Lukk dører og vinduer.. 5.. Møt og informer brannvesenet når de kommer..

  Original link path: /selskapslokaler_vilk.htm
  Open archive


 • Archived pages: 33