www.archive-no-2012.com » NO » G » GASSNORMEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 121 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: .. Veien til sertifisering - kort fortalt.. Innføringskurs i gassteknikk.. Sertifisering utøvende personell - Gasstekniker I.. Sertifisering utøvende personell - Gasstekniker II.. Faglig Leder I, prosjektering av anleggstype 1.. Faglig Leder II, prosjektering av anleggstype 2.. Kompetansevurdering.. Privatisteksamen.. Forhold til andre sertifikater.. Sertifiseringsselskap.. Registrering av foretak.. Kurstilbydere.. Register over foretak som kan utføre installasjon.. Om Norsk Gassnorm.. Kompetanse.. Sertifisert personell.. Registrerte foretak.. Register over sertifikatinnehavere - Gasstekniker I.. Register over sertifikatinnehavere - Gasstekniker II.. Register over sertifikatinnehavere - Faglig Leder II.. Velkommen til nettsiden for Norsk Gassnorm.. Bestilling og prisliste.. Eierskap og driftsstruktur.. Innhold i Norsk Gassnorm.. Kontakt.. Linker..  ...   sikkerhet ivaretas, samtidig som løsningene blir rasjonelle fra et kostnadsmessig og praktisk synspunkt.. Enhetlige krav og regler for utforming, installasjon, kontroll og drift/vedlikehold av gassanlegg er nedfelt i Norsk Gassnorm.. Norsk Gassnorm har vært i bruk fra mars 2005 og er i stadig utvilkling.. Ønsker du å bestille Norsk Gassnorm.. trykk her.. Innlogging!.. Norsk Gassnorm ligger på et beskyttet område.. Vennligst oppgi ditt brukernavn og passord i boksene oppe til høyre.. Du må huske å bruke "Logg ut"-knappen når du er ferdig, ellers kan du risikere det går 5 minutter før du får lov til å logge inn igjen..

  Original link path: /default.aspx
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Der finnes tre ulike sertifikatordninger innen gass:.. Gasstekniker I.. Gasstekniker II.. Faglig leder II.. Planlegging, montasje og service av mindre og enklere anlegg for naturgass og LPG, med trykk maksimalt 0,5 bar.. Flaskesentraler skal likevel inngå.. Montasje av gassforbrukende utstyr og kjel som tillates montert uten eget fyrrom (mindre enn 70kW).. Gasstanker og abonnentsentraler skal være utstyrt med regulator fra leverandør og samsvarserklært (CE-merket) som en samlet enhet med leveringstrykk ikke over 0,5 bar.. Utførelse av kontroller av samme type anlegg.. Bygger på Gasstekniker I.. Plassansvarlig for montasje og service av større gassanlegg som omfattes av Gassnormen.. Installasjon, igangsetting og ser-vice av større gassforbrukende utstyr og brenneranlegg.. Utførelse av kontroller av samme type anlegg, eller mindre.. Overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og driftsetting av gassanlegg samt service, vedlikehold og kontroll.. Utførelse av kontroller av samme type anlegg som virksomheten installerer, eller mindre.. I tillegg er det også definert.. Faglig Leder I.. som kan ha det overordnede ansvaret for, og prosjektere mindre anlegg.. Dette er mindre omfattende og har kun krav til kompetansebevis.. I praksis begrenser dette seg til eneboliger og fritidsboliger og det anbefales at en gjennomføre.. Faglig Leder II.. Hvilke krav stilles til kompetanse og hva skal til for å bli sertifisert i de 3 ulike kategoriene?.. Gasstekniker I.. Trinn 1.. Relevant yrkesopplæring eller erfaring.. *).. Event.. inneha gassteknisk erfaring ***).. Trinn 2.. Bestått.. 21 timers innføringskurs i gassteknikk.. Trinn 3.. 60 timers.. Gasstekniker I - kurs.. Trinn 4.. Bestått praktisk og teoretisk sertifiseringsprøve Gasstekniker I.. Bestått sertifiseringsprøver Gasstekniker I.. inneha gassteknisk erfaring.. ***).. Gasstekniker II-kurs.. Bestått praktisk og teoretisk sertifiseringsprøve Gasstekniker II.. Tekniker-, mester- eller ingerniørutdanning **).. inneha gassteknisk erfaring.. Bestått 21 timers.. innføringskurs i gassteknikk.. 50 timers.. Faglig leder kurs.. Bestått praktisk og teoretisk sertifiseringsprøve Faglig leder.. *) Relevant yrkesopplæring eller erfaring:.. Den faglige basisen for gassteknisk personell er fagbrev i et relevant fag eller  ...   kompetansesertifikat i henhold til klasseinndelingen.. Forhold til andre sertifikater:.. Forhold til andre sertifikater der arbeidet ikke faller inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr.. 0,5 bar.. Sertifiseringsordningen for gassteknikere/faglig leder erstatter ikke sertifikater knyttet til sveising av PE-rør for gass eller sertifikater for sveising av stål eller hardlodding.. Arbeidere som skal utføre denne typer arbeider, uten å foreta andre typer montasjearbeid på gassanleggene, trenger ingen tilleggssertifikater.. Gassteknikere som skal utføre sveising (stål eller plast) og/eller hardlodding må inneha respektivt sveise- /loddesertifikat.. Sertifisering for plast- og stålsveising og hardlodding kan gjøres hos:.. - Teknologisk Institutt Sertifisering AS.. Forhold til andre sertifikater der arbeidet faller inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr.. Sertifiseringsordningen for gassteknikere/faglig leder erstatter ikke sertifikater knyttet til sammenføyningsmetoder eller ikke-destruktive undersøkelser som faller inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr.. Godkjente tredjepartsorganer - Sertifisering av sveisere og personell for ikke-destruktiv undersøkelse.. Det Norske Veritas - DNV.. Veritasveien 1,.. 1322 Høvik.. EC nummer: 0575.. Kontaktperson: Pål Evju.. Telefon: ++ 47 67 57 75 57.. Mobil: 0047 90202980.. Fax: ++ 47 67 57 99 11.. Email:.. pal.. evju@dnv.. com.. Omfang av godkjenning:.. - Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer og personell for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV (§ 31; vedlegg 1, punkt 3.. 1.. 2 i forskrift).. - Godkjenning av personell som utfører ikke-destruktiv undersøkelser på permanente sammenføyninger for trykkpåkjent utstyr i kategoriene III og IV (vedlegg 1, punkt 3.. 3 i forskrift).. Teknologisk Institutt - TI.. Postboks 141 Økern, 0509 Oslo.. EC nummer: 0435.. Kontaktperson: Leif Nordal.. Telefon: +47 22 86 50 00.. Fax: +47 22 20 18 01.. leif.. nordal@teknologisk.. no.. - Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer og personell for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV (vedlegg 1, punkt 3.. Eurocert AS.. Lumberveien 51C,.. 4621 Kristiansand.. Kontaktperson: Tore Olsen.. Tlf.. : + 47 98 29 83 90.. Fax: + 47 38 01 62 11.. eurocert@eurocert.. Omfang av godkjenning..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=44
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Overordnet mål.. Etter kurset skal en ha grunnleggende kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter i gassanlegget og sikkerhetskrav slik at en kjenner risikoen ved en gassinstallasjon og kan forstå hvilke krav dette har for utførelse.. Inntakskrav og målgruppe.. Kurset er obligatorisk for alle som skal sertifisere seg som gassteknikere eller faglige ledere.. Disse deltakerne må oppfylle kravene til forkunnskaper satt i kap 13.. 2 i Norsk Gassnorm.. Kurset er også åpent for andre som ønsker en gassteknisk grunnopplæring.. For disse deltakerne er det ikke krav til forkunnskaper.. Sluttkompetanse.. Kurset dekker kravet til innføringskurs jfr pkt 13.. 3 i Norsk Gassnorm.. Kursarrangør utsteder eget kursbevis.. Oppbygging og gjennomføring.. Kurset består normalt av teoretisk undervisning, sammen med demonstrasjoner og øvelser knyttet til gassegenskaper, håndtering av gassutslipp, brann og førstehjelp.. Innføringskurset kan gjennomføres som fjernundervisning.. Demonstrasjoner og øvelser som tilsvarer ca 1/3 av kurset gjennomføres ved deltagelse på kurs.. Dette kan ikke gjennomføres på samme måte ved fjernundervisning, og personell som skal videre i etterutdanningen anbefales å fysisk delta på kurs fremfor fjernundervisning.. Emner, delmål og underpunkter.. Kurset omfatter følgende emner med delmål og underpunkter:.. A: Gass i Norge og bruksområder.. Kjenne markedet for gass i Norge og  ...   lover, forskrifter og Norsk Gassnorm knyttet til oppbygging av gassanlegg, drift og kompetanse.. Gjennomgang av lover og forskrifter i henhold til kap 2 i Norsk Gassnorm.. Gjennomgang av Norsk Gassnorm.. D: Virkemåte og komponenter i gassanlegget.. Kjenne oppbyggingen av og komponentene som inngår i et anlegg for forsyning og distribusjon av energigass.. Oppbevaring og distribusjon.. Oppbygging av ulike typer gassanlegg.. Komponenter som inngår i gassanlegget.. Enkel symbolbruk og utforming av tegninger.. E: Helse, miljø og sikkerhet.. Kunne gjøre rede for HMS-kravene knyttet til lagring, bruk og håndtering av energigassene LPG og naturgass.. Kunne lekkasjesøke og detektere gassutslipp, og opptreden ved gasslekkasjer og gassbranner.. HMS-tiltak i praksis.. Praktisk gassdeteksjon og lekkasjesøk.. Opptreden ved håndtering av LPG og naturgass.. Opptreden ved gasslekkasjer og gassbranner.. Førstehjelp ved forfrysning, brannskader ol.. Vurdering.. Kurset avsluttes med en teoretisk prøve bestående av flervalgsspørsmål der en må ha 80 prosent riktige svar for å kunne gå videre på de sertifikatgivende kursene for gassteknikere og faglige ledere.. Mulighet for påbygning.. Gjennomført og bestått kurs gir mulighet for å ta videre gassopplæring.. Estimert studietid.. Kurset har en estimert studietid på 21 timer.. Krav til studiemateriell.. Det skal utdeles kurskompendium.. Norsk Gassnorm kan komplimentere kursmateriellet..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=33
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Gasstekniker I skal kunne planlegge, montere og utføre service og kontroll på mindre og enklere anlegg for naturgass og LPG med trykk og dimensjoner som ikke omfattes av trykkforskriften, med unntak av flaskesentraler for LPG og mindre abonnentsentraler for naturgass.. Kunne montere gassforbrukende utstyr og kjel som tillates montert uten eget fyrrom.. Målgruppen for kurset er deltakere som ønsker å sertifisere seg som Gasstekniker I.. For å bli tatt inn på kurset må følgende krav tilfredsstilles:.. 1.. Fagbrev i relevant fag eller tilstrekkelige relevant praksis, se Gassnormens punkt 13.. 2.. 2.. Gjennomført og bestått "Innføringskurs i gassteknikk".. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve kan man søke om å få utstedt sertifikat som Gasstekniker I.. Kurset omfatter praktisk og teoretisk opplæring knyttet til installasjoner som omfattes av kurset.. Om lag halvparten av kurstiden skal være praktisk montasjearbeid knyttet til emnene i kurset.. Utdanningen skal omfatte følgende emner med delmål og underpunkter:.. A: Fordypning i lover, regelverk og HMS.. Kunne bruke aktuelt lovverk og Norsk Gassnorm og ta hensyn til HMS-kravene.. Lover og forskrifter.. Norsk Gassnorm.. HMS-kravene.. Repetisjon fra grunnkurs om gassens egenskaper.. B: Bygging av forsyningsanlegg.. Kunne bygge forsyningsanlegg for LPG og naturgass i henhold til kravene.. Flaskesentraler.. Mindre nedgravde tanker og overgrunnstanker for LPG.. Utføre/lede arbeid i forbindelse med graving og installasjon av nedgravd tank etter prosedyre.. Utføre/arbeid i forbindelse med fundamentering og installasjon av overgrunnstanker etter prosedyre.. Kjenne til generelle krav til distribusjonsnett og rør under bakken, PE nett.. Sikringsfelt  ...   konvektorer, komfyrer, beredere med mer.. Montasje av avgasskrør, krav til ventilasjon.. Montasje av sikkerhetsanordninger.. Innjustering, styring og automatikk.. E: Oppstart og i gangkjøring.. Kunne starte opp anlegget og kjøre i gang utstyret etter gjeldene prosedyrer og på en slik måte at det ikke oppstår fare eller feil.. Bidra til at dokumentasjonen fra oppstart og igangkjøring blir tatt inn i den aktuelle bedriftens Internkontrollsystem.. Utføre trykktesting, lekkasjesøking og klargjøring for oppstart.. I samarbeid med faglig leder utføre kontroll ved hjelp av kontrollplaner og sjekklister.. Utlufting av gassledninger.. Gassfremføring til forbrukende utstyr.. Oppstart av gassforbrukende utstyr i henhold til produsentens anvisninger.. Uttesting av sikkerhetssystemer.. I samarbeid med faglig leder lufte LPG-tanker iht prosedyre.. Feilsøking og utbedring.. Tegninger, tillatelser og instrukser.. F: Søknader, dokumentasjon og kundeoppfølging.. Kjenne til søknads- og dokumentasjonskravene for bygging av gassanlegg.. Kunne håndtere kunder på en god og tillitvekkende måte og sette opp en plan for periodisk kontroll og vedlikehold.. Søknader og dokumentasjon.. Enkel innføring i kontrollmetodikk.. Salg og kundehåndtering.. Periodisk kontroll og vedlikehold.. I forlengelsen av kurset gjennomføres det en teoretisk og praktisk prøve.. De teoretiske spørsmålene består av flervalgsspørsmål der en må ha riktig på 80 prosent av svarene for å få bestått.. Den praktiske prøven går over 4,5 time og gjennomføres ved kursstedet.. Prøvene vurderes av ekstern eksaminator godkjent av akkreditert personellsertifiseringsselskap.. Prøven og eksaminators vurdering av denne skal dokumenteres.. Kurset har en estimert studietid på 60 timer.. I tillegg kommer tiden til den praktiske og teoretiske prøven..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=29
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Kompetanse som plassansvarlig for montasje og service av større gassanlegg som omfattes av Gassnormen.. Kunne installere, igangsette og utføre service på større gassforbrukende utstyr og brenneranlegg.. Kunne utføre kontroll av samme type anlegg, eller mindre.. Målgruppen for kurset er deltakere som ønsker å sertifisere seg som Gasstekniker II.. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve kan man søke om å få utstedt sertifikat som Gasstekniker II.. A: Lover, regelverk og HMS.. Kunne bruke aktuelt lovverk og Norsk Gassnorm og ta hensyn til HMS-kraveneAktuelle lover og forskrifter.. Forskrift om trykkpåkjent utstyr Norsk Gassnorm.. HMS-kravene.. Repetisjon av hovedinnhold i grunnkurs/Gasstekniker I.. B: Forbrenningsteknologi, gassfysikk og kjemi.. Kjenne virkemåten for større gassforbrenningsutstyr, og de hensyn en må ta til gassens fysikalske og kjemiske egenskaper i større gassanlegg.. Forbrenningsteknologi.. Videregående gassfysikk og forbrenningskjemi.. C: Planlegging, dimensjonering og arbeidsledelse.. Kunne planlegge, dimensjonere og sammen med faglig leder, lede arbeidet med større gassanlegg i henhold til lover og forskrifter.. Anleggsbeskrivelser og tegninger.. Risikoanalyse og tiltak.. Områdeklassifisering.. Dimensjonering av gassanlegg.. Planlegging og arbeidsledelse.. D: Bygging av forsyningsanlegg.. Kunne bygge større forsyningsanlegg for LPG og naturgass i henhold  ...   og filtre.. Sikkerhetsutstyr.. EX-utstyr.. G: Bygging av fyrrom og montasje av større gassforbrukende utstyr.. Ha god kjennskap til og kunne montere større gassforbrukende utstyr, kunne planlegge, bygge og konvertere fyrrom etter kravene.. Produktkjennskap gassbrennere og annet gassforbrukende utstyr.. Planlegging, utførelse og konvertering av fyrrom med hensyn til avlastningsflater, ventilasjon og sikkerhetsanordninger.. Gassbrennere og konvertering av brennere.. Kjeler (varmtvann / damp).. Industribrennere og strålevarme med mer.. H: Driftsettelse.. Bidra til at dokumentasjonen fra kontroll og driftsettelse blir tatt inn i den aktuelle bedriftens Internkontrollsystem.. Utføre kontroll ved hjelp av kontrollplaner og sjekklister.. Lufte LPG-tanker.. Funksjonskontroll av komponenter.. Drenering.. Inertisering (gjøre klart for varmt arbeid).. Utlufting av rør og komponenter (før påfylling av gass).. Tetthetskontroll (regelverk og praktiske råd).. Sammen med prosjekterende (anleggstype 2) bidra til utarbeidelse av instrukser, prosedyrer, kontroll-, og sjekklister.. I: Utførelse av service på gassbrennere, kjeler og annet.. Kunne utføre og dokumentere kontroll og service på gassbrennere, kjeler og annet i henhold til gjeldene prosedyrer, produktkrav og regelverk.. Service på gassbrennere.. Service på kjeler og annet utstyr.. Service på regulatorer.. Prøvene vurderes av ekstern eksaminator godkjent av sertifiseringsselskapet..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=30
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Etter å ha gjennomført kurset skal en ha tilstrekkelig kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter, sikkerhetskrav og dimensjonering for prosjektering anleggstype 1.. Inntakskrav.. Relevant fagbrev, tekniker eller ingeniørutdanning.. Ved bestått teoretisk prøve utstedes kompetansebevis for prosjektering av anleggstype 1.. Kurset omfatter teoretisk opplæring knyttet til emner som omfattes av kurset.. Undervisningen kan gjennomføres som en kombinasjon av fjernundervisning og samlinger.. Aktuelle lover og forskrifter.. Gassens egenskaper med energidata for ulike energigasser.. B: Planlegging, dimensjonering og prosjektledelse.. Kunne planlegge, dimensjonere og lede arbeidet med bygging av gassanlegg i henhold til lover og forskrifter.. Kunne forstå og utarbeide anleggsbeskrivelser og tegninger.. Utføre en enkel  ...   bruk av kvalitet-/internkontrollsystem.. Kunne utarbeide søknader, instrukser, prosedyrer, kontroll-, og sjekklister som skal inngå i kvalitet-/internkontrollsystemet, samt utarbeide kundedokumentasjon i henhold til kravene i Norsk Gassnorm.. Søknader og meldinger i forhold til gasslovgivning og Plan og bygningsloven.. Dokumentasjon på forsyningsanlegg og komponenter.. Instrukser for oppstart, drift og vedlikehold.. Utarbeidelse av instrukser, prosedyrer, kontroll-, og sjekklister.. Utarbeidelse av kundedokumentasjon.. I forlengelsen av kurset gjennomføres det en teoretisk prøve som består av flervalgsspørsmål der en må ha riktig på 80 prosent av svarene for å få bestått.. Kurset har en estimert studietid på 18 timer.. I tillegg kommer tiden til den teoretiske prøven..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=59
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Etter å ha gjennomført kurset skal en ha tilstrekkelig kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter, sikkerhetskrav og dimensjonering for prosjektering anleggstype 2.. Ingeniørutdanning fra relevant fagområde som rørfag, kuldeteknikk, vvs-fag, prosessfag eller industrirørleggerfag.. Alternativt, kan dette være teknisk fagskole eller tekniker med dokumentert praksis på minimum 2 år på tilsvarende nivå.. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve kan man søke om å få utstedt sertifikat som "Faglig Leder, prosjektering av anleggstype 2".. Utføre risikoanalyser (grovanalyse) og fastsette tiltak.. Kunne utføre sikkerjobbplanlegging, samt kjenne til verktøy for risikovurdering (HAZOP eller tilsvarende).. Dimensjonere gassanlegg.. Områdeklassifisering og bruk av ex-utstyr.. Planlegging og lede gjennomføring av prosjekter.. Dokumentasjon av sveiser, sammenføyning, materialer og prosedyre.. Samsvarserklæringer og godkjenninger..  ...   melding til myndighet.. Lufting / fylling av tank.. Lufting av rør og anleggskomponenter.. Testing av anleggskomponenter og sikkerhetssystemer.. Trykktesting, lekkasjesøking og klargjøring for oppstart.. Sørge for at oppstart av gassforbrukende utstyr gjøres i henhold til produsentens anvisninger.. Gasstesting og O2 testing ifm varme arbeider og entring av tank.. E: Kontroll av gassanlegg (del av IK-systemet).. Kunne ivareta at virksomheten benytter nødvendig kompetanse til å utføre kontrollen (gasstekniker) og ivareta virksomhetens kvalitet-/internkontrollsystem som besørger kontrollansvaret ovenfor kunder i henhold til produktkrav og regelverk.. Regelverk, kontrollmetodikk og dokumentasjon.. Funksjonskontroll av komponenter.. Tetthetskontroll.. Visuell kontroll av elektriske installasjoner.. Faste årskontroller.. Periodiske tilstandskontroller av LPG-tanker, skriving av kontrollrapporter.. Kurset har en estimert studietid på 50 timer..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=31
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: For personer som ikke har den nødvendige faglige basisen som kreves for å bli sertifisert er det mulig å søke om opptak til den gassfaglige tilleggsutdanningen på bakgrunn av et annet relevant fagbrev eller tilstrekkelig relevant praksis (realkompetanse).. Gassnormen sier:.. Realkompetanse er summen av all kompetanse en har opparbeidet seg gjennom erfaring, formell og uformell utdanning.. I henhold til kompetansekravene i Norsk Gassnorm kan realkompetansen tjene som grunnlag for å gå opp til eksamen som privatist.. For opplæringen som gjennomføres i henhold til utstedelse av kompetansesertifikat er det sertifiseringsselskapet som  ...   å få godkjent praksis som "erstatning" for manglende teoretisk bakgrunn.. Teknologisk Institutt Sertifisering AS tar da en kompetansevurdering av vedkommende.. Det er nødvendig med en utfyllende CV med dokumentasjon av det som menes å være relevant praksis.. Kompetanse vurdering faktureres av Teknologisk Institutt Sertifisering AS og det henvises her til TI sine nettsider (.. ).. Søknad med dokumentasjon sendes til:.. Jan Sletten (.. Sertifiseringsansvarlig personell).. Teknologisk Institutt Sertifisering as.. Forusbeen 10, 4033 Stavanger.. Dir.. tlf.. +47 977 26 894, faks +47 51 88 02 18.. E-post:.. jan.. sletten@teknologisk.. http://www.. teknologisk.. no/..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=49
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Personell som kan dokumentere relevant arbeidserfaring med gassinstallasjoner og som har den nødvendige fagbakgrunn, kan søke sertifiseringsorganet om å få gå opp til eksamen som privatist.. Søknad med dokumentasjon sendes til:.. Eksamensgjennomføring.. For Gasstekniker I:.. Eksamen som privatist kan gjennomføres hos Teknologisk Institutt - Norsk Gassenter på Karmøy eller ved KEM-senteret i Oslo i løpet av 1dag.. Kontakt Teknologisk Institutt - Norsk Gassenter for å avtale tid og sted.. For Gasstekniker I vil eksamen bestå av:.. del - En teoretisk eksamen som skal  ...   Gasstekniker II :.. Eksamen som privatist kan gjennomføres hos Teknologisk Institutt - Norsk Gassenter på Karmøy i løpet av 1dag.. For Gasstekniker II vil eksamen bestå av:.. For Faglig leder:.. Eksamen kan gjennomføres alle steder i landet i egnet kurslokale med eksamensvakt til stede.. Sted og tid avtales i hvert enkelt tilfelle ved å kontakte Teknologisk Institutt - Norsk Gassenter som er ansvarlig for eksamensgjennomføringen.. For Faglig leder vil eksamensformen være en 4 timers teoretisk flervalgseksamen.. Ved beståtte eksamener kan man søke.. om sertifikat..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=48
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Sertifisering for plastsveising kan gjøres hos:.. -.. Nemko Certification.. Sertifisering for stålsveising kan gjøres hos:.. DNV.. Sertifisering for hardlodding kan gjøres hos:.. DNV.. Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer og personell for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV (§ 31; vedlegg 1, punkt 3.. 2 i forskrift).. Godkjenning av personell som utfører ikke-destruktiv undersøkelser på permanente sammenføyninger for trykkpåkjent utstyr i kategoriene III og IV (vedlegg 1, punkt 3.. Postboks 141 Økern.. 0509 Oslo.. Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer og personell for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV (vedlegg 1, punkt 3..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=45
  Open archive

 • Title: Gassnormen.no
  Descriptive info: Utstedere av kompetansesertifikat for gassteknikere/Faglig Leder II.. Kompetansesertifikatet utstedes av et akkreditert sertifiseringsorgan som administrerer prosedyrer for å sertifisere gassteknisk personell i samsvar med kravene i kapittel 13 av Norsk Gassnorm, med unntak av avsnitt 13.. 5 som beskriver foretakregistrering.. Sertifiseringsorganet skal tilfredsstille kravene i NS EN ISO/IEC 17024, ”Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personell”.. Sertifiseringsorgan som kan utstede kompetansesertifikat i kompetanseklassene Gasstekniker I, Gasstekniker II og Faglig Leder II er:.. v/ Jan Sletten.. Forusbeen 10.. 4033 Stavanger.. Telefon: 977 26 894..

  Original link path: /show_page.aspx?Id=43
  Open archive


 • Archived pages: 121