www.archive-no-2012.com » NO » H » HAFSLUND

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2012-07.

 • Title: BioWood Norway - Biowood Norway AS
  Descriptive info: .. English.. FORSIDEN.. TEKNOLOGI.. TREPELLETS.. MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR.. OM OSS.. KONTAKT OSS.. TILBAKEMELDING.. BioWood Norway.. Vi skal produsere 450 000 tonn miljøvennlige trepellets per år, beregnet som energibærer til prosessindustri og kullkraftverk på det europeiske markedet.. Trepellets kan erstatte kull og andre fossile energibærere og bidra til en betydelig  ...   til nærområdet.. Støyovervåking.. Marked.. BioWood Norways hovedmarked vil i umiddelbar framtid være varmekraftverk og kraftkrevende industri lokalisert nær kysten i Nord- og Nordvest-Europa, samt Storbritannia.. Gram CO.. 2.. utslipp pr kWh produsert.. BioWood Norway AS - Smevågen, 6530 Averøy | Telefax : +47 71 51 63 87 |.. post@biowood.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: BIOWOOD NORWAY - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Norsk.. HOME.. TECHNOLOGY.. WOOD PELLETS.. ENVIRONMENT.. ABOUT US.. CONTACT.. BIOWOOD NORWAY.. We aim to produce 450,000 tonnes of environmentally friendly wood pellets each year as an energy carrier for coal-fired power plants, district heating and the processing industry in the European market.. Wood pellets can replace coal and other fossil energy carriers and help significantly cut total greenhouse gas emissions.. Market.. BioWood Norway’s main market will be heat- and power plants and energy-intensive industrial sites in the coastal areas of northern and north-western Europe and the United Kingdom.. Grams of CO.. emissions per kWh produced..

  Original link path: /index_eng.asp
  Open archive

 • Title: Teknologi og produksjon - Biowood Norway AS
  Descriptive info: TEKNOLOGI OG PRODUKSJON.. BioWood Norway er lokalisert i Smevågen på Averøya, rett utenfor Kristiansund i Møre og Romsdal.. Den nye fabrikken vil styrke posisjonen som prosessindustrien allerede har i regionen.. Dypvannskai forenkler transport.. For å kunne ta i mot spesialbåter for flistransport, såkalte woodschip carriers, er det bygget en av Norges lengste dypvannskaier som har en lengde på 240 meter og en dybde på 12,3 meter.. Råvarer.. Totalt årlig behov til produksjonen er ca 1,2 mill m.. 3.. flis.. De første årene vil det meste av råstofftilførselen dekkes ved import.. Dette er sertifisert skog fra  ...   inntaket, men her må mange tiltak til i verdikjeden.. Konkurransekraft og logistikk er viktige stikkord.. Rapporten om Kystskogen som ble framlagt januar 2008 i Bergen vil bli et viktig dokument, det vil også samarbeid med de aktuelle fylkene i rapporten for det videre arbeid å øke avvirkningen fra kystskogen i Norge.. Innsatskilder.. Råstoffet er cirka 1,2 mill m.. 3.. treflis, som skal importeres fra USA, Canada, Liberia, Russland og Baltikum.. BioWood Norway har ambisjoner om å etter hvert bruke norsk tømmer, men dette er per i dag for kostbart og lite tilgjengelig i ønsket kvantum..

  Original link path: /?artikkelid=2562&elementid=1639
  Open archive

 • Title: Trepellets - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Kort om pellets.. Trepellets er en type biobrensel som lages av tørket biomateriale.. Eksempler er treflis, skogsavfall, sagbruksavfall, torv eller landbruksavfall.. BioWood Norway bruker trevirke, i form av flis, til produksjon av pellets.. Flisen blir tørket og deretter kvernet til fine partikler før det presses til små sylindriske enheter.. Standard diameter på pellets er 8 mm.. På grunn av tørkingen har pellets kun ti prosent eller lavere fuktighet, og har derfor en relativt høy brennverdi (4,8 kWh per kg) sammenliknet med annen biobasert energi.. Pellets har tilnærmet de samme håndteringsegenskapene som fyringsolje grunnet de små dimensjonene.. Dimensjonene gjør også pellets ideell å transportere i bulk for større transporter eller i storsekk og småsekk ved mindre transporter.. Pellets har lang holdbarhetstid og egner seg derfor godt til lagring.. Egenskaper.. Trepellets er en CO.. -nøytral og miljøvennlig energikilde som blant annet kan redusere energiproduksjon basert på fossilt  ...   bruke av all biobrensel.. Pellets har en stabil og forutsigbar energipris, hvilket er gunstig både for forbruker og energikrevende industri.. Bruksområder.. Pellets kan både benyttes i private husholdninger og i større, kraftkrevende industri.. I private husholdninger må det investeres i en pelletskamin.. Pellets gir en jevn og god oppvarming og pelletskaminer krever lite vedlikehold.. Pellets fra BioWood Norway vil i hovedsak bli benyttet som energibærere til prosessindustri og kullkraftverk på det europeiske markedet.. Hvert år skal BioWood Norway produserer 450 000 tonn miljøvennlig pellets, hvilket tilsvarer cirka 2 TWh.. Dette er om lag det samlede energiforbruket til alle boliger i Møre og Romsdal fylke.. Trepellets kan erstatte 20 prosent av kullforbruket i moderne europeiske kullkraftverk.. Pellets kan nemlig blandes inn i kullet med opptil 20 prosent, noe som gir en CO.. -reduksjon for kullkraftverket på 17 prosent.. 1).. per produsert MWh.. 1).. 15% ref.. marginalbetraktning..

  Original link path: /?artikkelid=2561&elementid=1638
  Open archive

 • Title: Miljø og samfunnsansvar - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Miljø og samfunnsansvar.. Som et heleid selskap av Hafslund ASA følger BioWood Norway Hafslund-konsernets retningslinjer for miljø og samfunnsansvar.. Du finner.. mer informasjon om dette på hafslund.. BioWood Norway har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av fabrikkens virksomhet, både med hensyn til klima, miljø og sosiale forhold.. Miljø.. Pellets er fremstilt av fornybare ressurser.. Ved å erstatte kull og andre fossile energibærere med pellets oppnås en betydelig reduksjon i de totale klimautslippene.. Dette til tross for nødvendige transportavstander både av flis og pellets.. BioWood Norway har som målsetning å produsere pellets med så lavt ressursforbruk som mulig.. Fabrikken er således bygget med energieffektive prosesstrinn, der  ...   Samfunnsansvar og etikk.. BioWood Norway er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift.. BioWood Norway har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av fabrikkens virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold.. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også innkjøp.. Hafslund-konsernet har utarbeidet egne.. etiske retningslinjer for leverandører.. i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH), som BioWood Norway følger og anvender overfor sine leverandører.. Ytterligere har fabrikken egne etiske retningslinjer for ansatte, som omhandler opptreden på arbeidsplassen.. Mer informasjon.. Samfunnsvansvar i Hafslund-konsernet.. Initiativ for Etisk Handel.. www.. etiskhandel.. Leverandører.. Retningslinjer for leverandører til BioWood Norway..

  Original link path: /?artikkelid=2565&elementid=1642
  Open archive

 • Title: Om oss - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Om oss.. BioWood Norway AS er en av verdens største fabrikker for produksjon av miljøvennlig trepellets.. Fabrikkområdet ligger på Averøy i Møre og Romsdal.. Produksjonskapasitet.. BioWood Norway har en produksjonskapasitet på 450 000 tonn miljøvennlige trepellets, tilsvarende 2 TWh energi, per år.. 2 TWh tilsvarer energiforbruket til alle boliger i Møre og Romsdal fylke.. Våre kunder.. Fabrikken skal sikre stabil tilgang på foredlet biobrensel til industriformål, i tillegg til å øke konverteringen fra fossile brensler som kull, olje og gass til fornybar energi.. Historikk.. Møre og Romsdal Biobrensel AS etablerte selskapet BioWood Norway sammen med Hafslund Produksjon og Varme AS i 2006, og fra september 2010 er BioWood Norway 100 prosent eid av Hafslund.. Smevågen ble i 2006 kjøpt fra Umoe Sterkoder AS  ...   på 500 mill.. kroner.. Enova har av disse bidratt med 97 mill.. kroner i støtte til energiproduksjon.. Tilgjengelighet.. BioWood Norway har bygget en av Norges lengste dypvannskaier med 12,3 meters dybde og en lengde på 240 meter.. Dette for å kunne ta i mot miljøvennlige spesialbåter som transporterer flis, såkalte woodchip carriers.. Eksisterende infrastruktur er ellers langt på vei tatt i bruk.. Råstoff-kilder.. treflis, som skal importeres fra USA, Canada, Liberia, Baltikum og Russland.. På sikt har BioWood Norway ambisjoner om å bruke norsk tømmer.. Dette er per i dag for kostbart og lite tilgjengelig i ønsket kvantum.. Styret.. Jan Oksum.. Daglig leder JAAG Consult AS.. Styreleder.. Kari Ekelund Thørud.. Hafslund ASA.. Styremedlem.. Anders Østby.. Lars Ove Johansen.. Ivar Bernt Hoel.. BioWood Norway AS..

  Original link path: /?artikkelid=2538&elementid=1632
  Open archive

 • Title: Kontakt oss - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Kontakt oss.. Navn.. *.. E-post.. Melding.. Org.. nr.. 990 592 993MVA.. Adresse:.. Smevågen.. 6530 Averøy.. Sentralbord: +47 71 51 63 86.. Telefax: +47 71 51 63 87.. E-post:.. Pressekontakt.. Truls E.. Jemtland.. Informasjonssjef Hafslund Produksjon og Varme.. Senior Information Manager - Heat and power.. Tel.. : +47 92 02 94 80.. E-mail:.. truls.. jemtland@hafslund.. Tilbakemeldinger til BioWood Norway AS.. Vi ønsker å forsterke dialogen  ...   tilbakemeldingsskjema her på biowood.. Tilbakemeldingstjenesten vil gi dere som naboer og andre berørte i nærmiljøet mulighet til å gi oss deres tilbakemeldinger på vår drift, lydutslipp fra fabrikken og andre henvendelser.. Frem til tjenesten er publisert, ber vi deg som ønsker å gi oss en tilbakemelding om å sende oss en e-post til.. Hovedkontor og produksjonsfasiliteter er lokalisert i Smevågen på Averøy utenfor Kristiansund..

  Original link path: /?artikkelid=2541&elementid=1635
  Open archive

 • Title: Tilbakemelding til Biowood - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Tilbakemelding til Biowood.. Fornavn.. *.. Etternavn.. Telefonnummer.. Adresse.. Tema for henvendelse.. Generell henvendelse.. Ønsker informasjon om virksomheten.. Vedr.. BioWood Norway og nærområdet.. lydutslipp fra anlegget.. luktutslipp fra anlegget.. aktivitet på kai.. Annet.. Din tilbakemelding.. * Obligatorisk.. Har du en tilbakemelding til BioWood Norway AS?.. Vi ønsker å forsterke dialogen mellom nærmiljøet og vår organisasjon, og ønsker derfor dine tilbakemeldinger.. Skjemaet på denne siden gir naboer og andre berørte i nærmiljøet mulighet til å gi oss deres tilbakemeldinger på blant annet vår drift og utslipp fra fabrikken..

  Original link path: /?artikkelid=3000&elementid=1727
  Open archive

 • Title: BIOWOOD NORWAY - Biowood Norway AS
  Original link path: /index_eng.asp?artikkelid=2703&elementid=1681
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: TECHNOLOGY AND PRODUCTION - Biowood Norway AS
  Descriptive info: TECHNOLOGY AND PRODUCTION.. BioWood Norway is located in Smevågen in Averøy, just outside Kristiansund.. The new factory will further consolidate the region as an established home to the processing industry.. Deep-water port to aid transport.. With a length of 240 metres and a depth of 12.. 3 metres, we have constructed one of Norway’s largest deep-water ports, in order to berth special woodchip carriers.. Raw materials.. The new plant’s total annual production requirement will be around 1.. 2 million m.. of wood chips.. In the first few years, the bulk of raw materials will come from imports in the form of certified forestry and plantations.. In future,  ...   along the value chain.. Competitiveness and logistics are key buzzwords.. The Report on Coastal Forestry, which was published in Bergen in January 2008, will be an important document.. Collaboration will also be required with the local authorities mentioned in the report on further work to boost sourcing from Norway’s coastal forests.. Input sources.. For raw materials, the plant will require around 1.. of wood chips, which will be imported from the USA, Canada, Liberia, Russia and the Baltic region.. In future, BioWood Norway aims to start using Norwegian sites, but this option is currently too expensive and the raw materials are not available in the desired quantity..

  Original link path: /index_eng.asp?artikkelid=2704&elementid=1682
  Open archive

 • Title: Wood pellets - Biowood Norway AS
  Descriptive info: Wood pellets in brief.. Wood pellets are a type of biofuel made from dried biomaterial.. Examples include wood chips, forestry, saw mill or agricultural waste and peat.. BioWood Norway uses timber chips to produce pellets.. The chips are dried and then ground into fine particles before being pressed together to form small cylindrical units.. The standard diameter of pellets is 8 mm.. Due to the drying process, the pellets have less than ten percent moisture, and therefore have a relatively high heating value (4.. 8 kWh per kg) compared with other bio-based energy.. Due to their small dimensions, pellets have roughly the same handling qualities as fuel oil.. The pellets’ dimensions also make them ideal for bulk transportation for larger shipments or in large or small sacks for smaller shipments.. Pellets also have a long lifetime and are therefore well suited to storage.. Qualities.. Wood pellets are a carbon-neutral and environmentally friendly energy source that can help reduce energy production based on fossil fuels such as heavy oil and coal.. The  ...   stable and predictable energy price, which benefits energy producers, consumers and energy-intensive industry.. Areas of use.. Pellets can be used to generate electricity, heat, hot water and steam.. The main users are power plants (electricity and/or hot water and steam), private households (heat) and power-intensive industries (hot water and steam).. Private households require a pellet stove.. Pellets provide constant and efficient heating and pellet stoves require minimal maintenance.. BioWood Norway’s pellets will primarily be used as an energy carrier for coal-fired power plants, district heating and the processing industry in the European market.. Each year, BioWood Norway aims to produce 450,000 tonnes of environmentally friendly pellets, which corresponds to around 2 TWh.. This equates to roughly the combined energy consumption of 150,000 private households.. Wood pellets could potentially replace 20 percent of coal consumption in modern European coal-fired power plants, as they can be mixed with coal in a ratio of up to 1:5, reducing CO.. emissions from coal-fired power plants by 17 percent per MWh of power produced.. marginal consideration..

  Original link path: /index_eng.asp?artikkelid=2705&elementid=1684
  Open archive


 • Archived pages: 15