www.archive-no-2012.com » NO » H » HUGS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 82 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Oppslagstavle - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Abonner på innlegg.. lagt inn.. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.. 1-1 of 1..

  Original link path: /home/oppslagstavle
  Open archive

 • Title: Nina Fjeldheim (NFJ) - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Ansatte.. Nina Fjeldheim (NFJ).. Kontaktinformasjon:.. Telefon: 970 65 734 (jobb), 932 47 245 (privat).. E-post:.. nina.. fjeldheim2@baerum.. kommune.. no.. Arbeidsoppgaver / undervisning:.. Underviser på fagdager på alle trinn (bl.. a.. dannelse på 10.. trinn).. Diverse:.. CV..

  Original link path: /om-skolen/ansatte/nina-fjeldheim-nfj
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Sites.. By submitting this form, you are alerting the Google Sites team that this site has content that is in violation of our.. Terms of service.. If you own the copyright to content on this site and would like it removed, please see our.. instructions for notification of copyright infringement.. Why are you reporting the content on this site as inappropriate?.. This site contains nudity.. This site promotes violence or is hateful.. This site is used for phishing.. This site contains malware.. This site contains spam.. This site contains content that is otherwise inappropriate.. Your email address:.. Submit.. Cancel..

  Original link path: /system/app/pages/reportAbuse
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Remove access privilege.. You can remove yourself from the Owner, Collaborator, or Viewer list from this site by clicking the "Remove Access" button.. Once access is removed it can not be undone by yourself.. Remove access..

  Original link path: /system/app/pages/removeAccess
  Open archive

 • Title: Søkeresultater - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: [Uten navn].. Søkeresultater..

  Original link path: /system/app/pages/search
  Open archive

 • Title: Hundsund ungdomsskole
  Original link path: /home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Temabasert undervisning - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Temabasert undervisning.. Undervisningen på Teknologiskolen er forankret i kompetansemålene i den offentlige læreplanen.. Elevene lærer det samme som på andre ungdomsskoler, men tilnæringen er annerledes.. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår og alle fag knyttes opp mot disse.. Høst.. Vår.. - Grunnleggende innføring i Office 2010.. - Introduksjon til ".. flipped classroom.. ".. - Robotprogrammering.. - Romteknologi og satelitter.. - Naturressurser og bærekraftig  ...   - Selvvalgt fordypningstema.. Innenfor hvert tema har vi knyttet til oss.. samarbeidspartnere.. fra næringslivet.. For å kunne arbeide godt med temaene har vi lagt inn 120 halve.. fagdager.. i løpet av skoleåret, hvor undervisningen er organisert på tvers av timeplanen.. De øvrige 70 hele (og 120 halve) dagene er vanlige skoledager som følger timeplanen.. Teknologiskolen følger samme fag- og timefordeling som alle andre ungdomsskoler i Norge..

  Original link path: /om-skolen/temabasert-undervisning
  Open archive

 • Title: Fagdager - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Fagdager.. For å kunne arbeide godt med.. teknologitemaene.. har vi lagt inn 120 halve fagdager i løpet av skoleåret, hvor undervisningen er organisert på tvers av timeplanen.. Fagdagene er knyttet til temaer og til fag, slik at elevene får den undervisningen og de fagtimene de har krav på.. Fagdagene gjennomføres samtidig på alle trinn, og derfor vil alle skolens lærere være frigjort fra sin timeplanlagte undervisning på disse tidspunktene.. Fordelen er åpenbar: Opplegg som krever spesialkompetanse innenfor et tema kan gjennomføres av dertil kyndige lærere, mens lærere med annen fagbakgrunn underviser i sine fag på andre trinn/klasser.. Tenk deg det: Endelig en organisering som gjør at hver eneste lærers spesialkompetanse kommer elevene på..  ...   i 70-minuttersenheter:.. ---------.. Timeplan.. --------.. Fagdag.. trinn.. Totalt.. RLE.. 26,0.. 13,4.. 11,5.. 25,4.. 128,3.. Norsk.. 78,0.. 35,1.. 31,7.. 33,4.. 334,3.. Matematikk.. 52,0.. 33,7.. 24,0.. 28,6.. 268,3.. Naturfag.. 31,1.. 24,6.. 22,6.. 208,3.. Engelsk.. 11,4.. 9,7.. 188,6.. Fremmedspråk.. 15,1.. 18,3.. 189,4.. Samfunnsfag.. 20,9.. 15,7.. 17,4.. 210,0.. K H.. 12,3.. 8,9.. 125,1.. Musikk.. 55,7.. 15,4.. 71,1.. M H.. Kroppsøving.. 16,6.. 23,7.. 191,1.. Valgfag.. 146,6.. UDV.. 20,6.. 34,3.. 34,4.. 89,1.. Lesing*.. 11,1.. 3,7.. SUM.. 512,6.. 236,6.. 2247,4.. *Timene til lesing er tatt fra fagene RLE (2,8), norsk (6,9), naturfag (5,1), engelsk (1,7), samfunnsfag (3,4) og UDV (5,1).. Det er lagt inn 30 minutter lesing per uke på 8.. og 10.. trinn, og 10 minutter per uke på 9..

  Original link path: /om-skolen/fagdager
  Open archive

 • Title: Flipped classroom - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Flipped classroom.. «Flipped classroom» er en pedagogisk metode som frigjør tid i undervisningen til tettere oppfølgning og mer interaksjon mellom lærer og elev.. I tradisjonell undervisning bruker læreren typisk 30-50% av timen på å formidle lærestoffet gjennom å forklare, tegne og notere på tavlen.. Elevene sitter stille og lytter.. Noen dagdrømmer.. Noen elever kjeder seg fordi det går for sakte, mens andre faller av fordi det går for fort.. Når de kommer hjem og skal begynne på leksene, får de det kanskje ikke til, og de har ingen å spørre.. «Flipped classroom» snur rundt på dette.. Som hjemmelekse har elevene å se videoforelesninger som læreren har laget, og disse erstatter mye av tavleundervisningen på skolen.. Den verdifulle skoletiden kan nå brukes til mer engasjerende læringsaktiviteter som faglige klassediskusjoner, oppgavejobbing, gruppearbeid, praktiske oppgaver og elevforsøk.. Istedenfor å stå foran klassen, går læreren rundt og  ...   fått skrevet ned alt.. Pauseknappen, og muligheten til å spille av ting på nytt, er de tingene som elever oftest nevner når de blir spurt om fordelene med forelesninger på video.. Ettersom videoene ikke åpner for dialog, settes det av tid i undervisningen til å diskutere innholdet, og læreren har dessuten tid til å sette seg ned med enkeltelever for å svare på spørsmål og gi tilpasset oppfølging.. «Flipped classroom» (også kalt «omvendt undervisning» på norsk) ble først prøvd ut på ungdomsskolenivå i USA i 2007 av naturfaglærerne Jonathan Bergmann og Aaron Sams, med stor suksess.. Konseptet spredde seg deretter til mange skoler, og Hundsund ungdomsskole ble høsten 2012 den første skolen i Norge som bruker dette i alle fag.. Videoen over er et eksempel på en "flipped classroom"-video for 8.. trinn, hvor Thomas M.. Johanson forklarer hvordan man kan sette prøve på likninger..

  Original link path: /om-skolen/flipped-classroom
  Open archive

 • Title: Samarbeidspartnere - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Samarbeidspartnere.. Ettersom skolen ligger på Fornebu og har mange teknologibedrifter i nærområdet, har vi etablert samarbeid med aktuelle bedrifter, slik at læringsarenaene blir flere enn kun skolebygningen og lærerne som er ansatt hos oss.. Gjennom å møte ulike yrkesgrupper, interesseorganisasjoner og forskere innenfor ulike emner, kan elevene tilegne seg  ...   engasjeres og se sammenheng mellom læring i skolen og jobb senere.. Vi samarbeider med:.. Microsoft Norge.. Norsk Romsenter.. /.. NAROM.. Computas.. Statoil.. Aker Solutions.. Terramar.. Lilløyplassen naturhus.. Vi er i aktiv dialog for å få på plass avtaler med andre store bedrifter på Fornebu og organisasjoner i landet for øvrig..

  Original link path: /om-skolen/samarbeidspartnere
  Open archive

 • Title: Historikk - Hundsund ungdomsskole
  Descriptive info: Historikk.. Teknologiskolen på Fornebu ble opprettet etter et politisk initiativ fra Anne Lene W.. Hojem (H).. Bærum kommunes Sektorutvalg for barn og unge (BAUN) vedtok enstemmig, etter rådmannens anbefaling, at det som den gang ble omtalt som «teknologifaglinjen» skulle starte opp høsten 2011 (.. BAUN 059/10.. ).. I rådmannens saksforberedelse fremgikk blant annet: «.. Som del av Fornebutjenestene skal ungdomsskolen på Hundsund skal være et verksted for utprøving og fornyelse, og et sted hvor kommunen kan gjøre erfaringer med utviklingstiltak som kan brukes i tjenestene i resten av Bærum.. Hundsund skal også være et sted hvor ulike typer teknologiske verktøy kan testes ut med tanke på fremtidig bruk i skolen.. » (.. Saksdokument.. Hundsund ungdomsskole hadde fått ny ledelse samme høst, og rektor Nina Fjeldheim og undervisningsinspektør Thomas M.. Johanson startet umiddelbart arbeidet med å forberede oppstart av teknologifaglinjen.. To dyktige lærere, Marte Holte og Eirik Hunsdal, ble engasjert i arbeidet med å utarbeide  ...   ble sikret ved at 40% av plassene var forbeholdt jenter.. På grunn av den positive interessen, og vedtaket om at teknologitilbudet skulle være åpent for elever fra hele Bærum, ble det i januar 2012 bestemt at alle de nye 8.. klassene fra høsten 2012 skulle være teknologiklasser.. Hundsund ungdomsskole skulle således omformes fra å være en skole med teknologifaglinje, til å bli en teknologiskole.. Også undervisningsinspektør Espen Bakke ble nå involvert i planleggingsarbeidet, og resten av lærerstaben begynte å forberede seg til å undervise på nye og spennende måter.. Da søknadsfristen gikk ut i mars 2012, hadde 130 elever fra hele Bærum søkt seg til skolen, i tillegg til de 80 elevene som har Hundsund ungdomsskole som sin nærskole.. Nærskoleelevene er garantert plass, mens de 130 søkerne deltok i loddtrekning om de rundt 30 ledige plassene.. Skolen knyttet våren 2012 til seg flere samarbeidspartnere, blant annet Statoil, Computas, Aker Solutions, Terramar og Lilløyplassen Naturhus..

  Original link path: /om-skolen/historikk
  Open archive


 • Archived pages: 82