www.archive-no-2012.com » NO » H » HAARKLOU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 31 . Archive date: 2012-07.

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: .. Søk.. Fra atferdsregulering til trygg tilknytning.. Fra du er flink til du er god.. Fra oppdragelse til kjærlighet.. Fra time-out til time-in.. HJEM.. KURSTILBUD.. BESTILL KURS.. ARTIKLER OG FOREDRAG.. KONSULTASJON.. HYPPIGE SPØRSMÅL.. OM JOACHIM HAARKLOU.. AKTUELT.. Hjem.. Min tenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori.. Fokus er på person; "du er god"; på kjærlighet, og på time-in , dvs.. "kom til meg når livet blir vanskelig"!.. Hos meg skal barnet elskes, det vil si trygg tilknytning skal fremmes.. © 2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU.. Design og utvikling:.. gtm.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: KURSKALENDER.. KURS PRIVAT.. KURS GRUPPER.. Jeg arrangerer en omreisende kursserie for adoptiv- og fosterforeldre, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjoner, BUP, skole og barnehagepersonale, SFO samt andre som arbeider med barn og unge med tilknytningsproblematikk.. Kursene har både fagfolk og foreldre som målgruppe og kursene gis med forståelsesgaranti: alle skal skjønne alt.. I mine kurs kan du lære mer om hva en tidlig god barndom innebærer (jfr.. utviklingspsykologisk teori) samt om det mulige avvik, tilknytningsforstyrrelsen.. (Kurs del 1: Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse).. I motsetning til for eksempel ADHD er tilknytningsforstyrrelse fortsatt en lite kjent diagnose både blant fagfolk og i befolkningen forøvrig, og den er en antatt underdiagnostisert tilstand.. På mitt andre kurs.. (Del 2: Tilknytningsterapi og terapeutisk omsorg).. kan du lære om hvordan du kan behandle barn med tilknytningsforstyrrelse, dvs.. hvordan barnet skal "elskes friskt".. Både dagskurs del 1 og 2 egner seg  ...   mellom familien og BUP.. (Del 4: Tilknytningstiltak i familien).. Dette kurset fokuserer hovedsakelig på hva du kan gjøre selv.. Da jeg mener at vi lever i et "avknytningssamfunn", har jeg satt opp et eget kurs som dreier seg om å få tilknytningstenkningen inn i barnehage, skole, PPT, helsestasjon, barnevern, mm.. (Del 5: Nettverkstilknytningsterapi).. Da de som har, eller arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse, spiller en hovedrolle i behandlingen, kan disse på et eget dagskurs lære mer om seg selv, og om hvordan ikke å svare det sinte barnet tilbake med samme mynt.. (Del 6: Tilknytningsterapeut-trening).. De som har tatt imot adoptiv- eller fosterbarn - muligens uten tilknytningsvansker, er velkomne til å delta på et dagskurs der de lærer mer om viktigheten av en trygg tilknytning.. (Del 7: Betydningen av tilknytning).. Kursene holdes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.. Last ned.. brosjyre for 2012 her.. Velkommen på kurs!..

  Original link path: /?parent_text=2&page=2&KURSTILBUD
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: PÅMELDING KURS.. KURS FOR GRUPPER.. Ønsker du å delta på et av kursene som er beskrevet under "KURSTILBUD - KURS PRIVAT" velger du "PÅMELDING KURS" i menyen på venstre side.. Ønsker du å bestille et av kursene som er beskrevet under "KURSTILBUD - KURS GRUPPER" velger du "KURS FOR GRUPPER" i menyen til venstre..

  Original link path: /?parent_text=3&page=3&BESTILL%20KURS
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: FOREDRAG.. ARTIKLER.. SKJEMA.. LITTERATURANBEFALINGER.. NETTBUTIKK | boksalg.. Joachim Haarklou er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdet barne- og ungdomspsykologi.. Han er en erfaren foredragsholder og har holdt over 400 foredrag om tilknytning og tilknytningsforstyrrelse, samspill med barn, barn og media, barneoppdragelse og grensesetting, barns selvoppfatning, mobbing og barn og stress, i skoler og barnehager..

  Original link path: /?parent_text=4&page=4&ARTIKLER%20OG%20FOREDRAG
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: PRIVATPRAKSIS.. VEILEDNING.. TELEFONKONSULTASJON.. PRISLISTE..

  Original link path: /?parent_text=5&page=5&KONSULTASJON
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: 1.. Hvilket kurs bør jeg gå på?.. Har du, eller arbeider du med barn med tilknytningsvansker, bør du begynne i begynnelsen med kurs del 1 og deretter fortsette med del 2.. Vurder om del 4 er viktigere for deg enn del 3.. Les også under hver kursinfo: Et kurs for meg?.. Det er ikke meningsfylt å gå på flere enn del 1-6.. Del 7 er satt sammen av del 1 og 2.. Har du vansker med ditt adoptiv- eller fosterbarn, er kurs 1 til 4,.. samt 6 noe for deg.. Har du akkurat fått et adoptiv- eller fosterbarn, er kurs 7 noe for deg.. Har du egenfødte barn som strever, er kurs 7 noe for deg.. Jobber du i barnehage/skole/helsestasjon/PPT/barnevern, er del 5 noe for deg.. Samtidig få du mest ut av del 5 etter å ha vært på del 1 og 2.. Du kan ta kursrekken over flere år, f.. eks.. del 1 og 2 det ene året, del 3 og 4 det andre året og del 6 det tredje året.. 2.. Blir det endringer i 2012?.. Nei, ikke fra 2011.. Del 1-3 er like siden 2009.. Del 4 "Tilknytningstiltak i familien" er nytt i 2010.. Del 5 er nettverkstilknytningsterapikurset som var del 4 i 2009.. Del 6 Tilknytningsterapeut-trening er en revidert utgave av selvutviklingskurset fra 2009 som da var del 5.. Følg med i innholdsbeskrivelsen av kursene nå, da dette kan endre seg noe fra år til år.. 3.. Begrenset økonomi, men lyst til å gå på flere kurs?.. Du kan gå på del 1 den ene året og del 2 neste år, og så videre.. Må du velge ett kurs, anbefaler jeg del 1 først.. Jobber du i barnehage eller skole eller annen instans, og velger kurs del 4 som det du har råd til, kan du kjøpe hefte fra del 1 og 2 og/eller gå på disse senere.. Er du en institusjon, og vurderer å melde på 15 personer eller flere på samme kurs, kan det være billigere å bestille meg til å komme til dere for å holde kurset.. Se: www.. haarklou.. no kurs: Kurs grupper.. 4.. Er kursene godkjente med tanke på å bli spesialist?.. For psykologer var kurs del 1, 2, 3, 5, og 7 godkjent av Norsk Psykologforening som 7 timers fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet ut 2009.. Fra 2010 har NPF trukket tilbake denne godkjenningen da også andre som ikke er psykologer kan melde seg på mine kurs.. DELTA/Barne- og ungdomsarbeiderforening har godkjent kursene for sin yrkesgruppe.. Det søkes om godkjenning av kursene for flere yrkesgrupper.. 5.. Kan jeg få dekket kursavgiften?.. De fleste fosterforeldre får dekket kursavgiften av barneverntjenesten.. Adoptivforeldre kan søke om dekning av kursutgifter ved å søke NAV om opplæringspenger.. Det forutsetter at barnet er diagnostisert med en tilknytningsforstyrrelse (F94.. 1 eller F94.. 2).. 6.. Er påmeldingsfristen viktig å overholde?.. Påmeldingsfristen er 6 uker.. Det er viktig at du overholder påmeldingsfristen.. Både i 2009, 2010 og 2011 fant noen kurs ikke sted grunnet for få påmeldte innen fristen, slik at kurs ble avlyst.. Deretter meldte seg mange på slik at kurset kunne ha funnet sted, men da var hotellbookingen kansellert.. Er det nok påmeldte innen fristen, vil det være mulig med etterpåmelding.. 7.. Hvordan ser en kursdag ut?.. Alle mine kurs begynner presis klokken 09:00 og varer til klokken 16:00..  ...   tillegg, samt et fakturagebyr på kr.. - per forsendelse.. Forsendelsen har en giro i seg.. Oppgi alltid KID-nummer ved betaling.. Har du fått eller kjøpt/bestilt heftene nr.. 1 til 6, da trenger du ikke heftene fra del 7.. Dette gjelder også kursdeltakelse.. 10.. Boksalg.. Jeg har to bøker til salgs:.. o Munsch: Elsker deg for alltid.. Kr.. 180.. -.. o Claesson Idorn: Holdingterapi.. 520.. Du kan få kjøpt bøkene på mine kurs, og.. Du kan bestille bøkene ved å sende meg en e-post der du oppgir ditt navn og postadresse samt hvor mange og hvilke bøker du ønsker å bestille.. Ved forsendelse kommer porto i tillegg samt et fakturagebyr på kr.. Du kan også bestille bøkene hos din lokale bokhandler.. Jeg har enda ikke fått skrevet bøker selv.. 11.. Hvordan å komme i kontakt med Joachim Haarklou?.. Per e-post: joachim@haarklou.. no.. Per post: Joachim Haarklou, Noroddveien 2, 4816 Kolbjørnsvik.. Per melding: 92 29 44 38.. 12.. Kan jeg tilse henvisning av mitt barn til Joachim Haarklou?.. Jeg har 50% driftstilskudd og tar imot henvisning på barn og unge under 18 år fra lege eller barnevernleder på skjema "Henvisning til spesialist" eller egenformulert henvisning.. 13.. Er det venteliste hos Joachim Haarklou?.. Grunnet for stor pågang med nyhenvisninger over tid i kombinasjon med påfølgende langtidssykemelding pga.. utbrenthet, er ventetiden for nye pasienter på over 1/2 år.. Helse SørØst anmoder om ikke å ta imot pasienter som må vente over 1/2 år.. Jeg har derfor.. inntaksstop.. Jeg har dermed ingen mulighet for å ta imot nye pasienter før antatt i tidligst i 2013.. Samtidig prioriterer jeg adoptiv- og fosterbarn med mulig tilknytningsforstyrrelse, og da primært de minste.. Jeg tar imot barn og ungdom fra hele landet.. 14.. Kan jeg drøfte mitt barn med Joachim Haarklou?.. Ja, det kan du gjøre per telefon.. Prisen er kr.. - per minutt og du betaler for den tiden du faktisk har snakket med meg.. Er ditt barn henvist til meg fra lege eller barnevernleder, koster ikke telefonkonsultasjoner noe.. Se: telefonkonsultasjon.. 15.. Får jeg dekket mine reiseutgifter til og fra Joachim Haarklou i Arendal?.. Spør NAV før du reiser.. Mange har fått igjen reiseutgifter etter rimeligste sats.. 16.. Kan jeg tilegne meg selv mer kompetanse om tilknytningsforstyrrelse?.. Du kan gå på kurs, se: Kurstilbud i 2012.. Du kan lese mine artikler, se: Artikler.. Du kan lese bøker om emnet, se: Litteraturanbefalinger.. 17.. Hvem har kompetanse på tilknytningsproblematikk der vi bor?.. Jeg har ingen god oversikt over hvem som har denne type kompetanse der du bor.. For barn og ungdom skal lokal ABUP (psykisk helsevern for barn og ungdom) ha kompetanse på undersøkelse og behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse.. Dersom de ikke har kompetansen, er det ønskelig at de tilegner seg den, da den faller inn under deres kompetanseområde.. DanAdopt Danmark har liste over spesialister på tilknytning / adopsjon i Norden.. danadopt.. dk.. 18.. Finnes det en forening for foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse?.. En slik forening er etablert i 2009.. For mer informasjon se: http://tilknytningsforstyrrelse.. blogspot.. com/.. 19.. Hva koster det å gå på et dagskurs?.. 500.. - per person per dagskurs fra kl.. 09:00 til 16:00 og inkluderer kurs, hefte med kopi av overhead, kursbevis, hotellets lunsj samt kaffe og te i pausene.. Prisen er uendret siden 2007 og gjelder også for 2012.. Se også: Konsultasjon: Prisliste..

  Original link path: /?parent_text=6&page=6&HYPPIGE%20%20SP%C3%98RSM%C3%85L
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: KONTAKT.. KOMPETANSE.. MEDIAOMTALE.. Curriculum Vitae.. Dagkurs jeg har holdt.. Min behandlingstenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori, og mitt mål er å fremme en trygg tilknytning mellom barn og foreldre.. Trygg tilknytning og kjærlighet er det samme.. Jeg har dermed et fokus på å fremme trygg tilknytning gjennom å elske barnet, fremfor å oppdra barnet etter atferdsregulerende prinsipper.. Gjennom tilknytningsterapi skal barnet elskes friskt, og "kom til meg når livet blir vanskelig", blir en motpol til atferdsterapiens time-out tenkning..

  Original link path: /?parent_text=7&page=7&OM%20JOACHIM%20HAARKLOU
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: Kurstilbudet.. for høsten 2012 er nå klart og du finner oversikten under KURSKALENDER.. Brosjyre.. for høsten 2012 kan jeg sende deg som papirutgave og som PDF-fil.. Send en e-post til.. joachim@haarklou.. og si ifra om hva du ønsker.. Eller klikk her for å åpne og skrive ut brosjyren.. OBS:.. Jeg har dessverre vært langtidssykemeldt grunnet utbrenthet, men er nå tilbake i arbeid i 100 %.. Da jeg bare har 50% driftstilskudd, betyr dette en sterk reduksjon fra de 115% med pasientarbeid jeg var oppe i før sykemelding.. Mange av mine pasienter må dermed fortsatt vente før jeg kan gi dem et tilbud igjen.. Rapportskriving og pågående behandlingsforløp vil bli prioritert fremfor nyhenvisninger.. I bladet ADOPSJONSFORUM 36.. årgang nr.. 5 oktober 2011 (s.. 20-22) finner du min siste artikkel.. "Skjønn meg, ikke oppdra meg".. , som jeg skrev høsten 2010.. Den dreier seg om paradigmeskiftet  ...   bør begynne i barnehagen.. Samme artikkel er trykket i VERDENS BARN nr.. 2 i 2011.. I tidskriftet FOSTERHJEMSKONTAKT nr.. 5/11 finner du min artikkel.. "Fosterbarnas behov for barnehage".. (s.. 2-10) som også er skrevet høsten 2010 og som dreier seg om hvorfor nylig plasserte fosterbarn ikke bør gå i barnehage.. Artikkelen er i første omgang trykket i Adopsjonsforum med tittel "Elsk meg først, så kan jeg leke med de andre" og fokuserer der på hvorfor den nyadopterte ikke bør gå i barnehage.. Artikkelen finnes også på dansk i "Adoption Samfund" Nr.. 3 fra juni 2011.. En ny artikkel om.. barn og ungdom med udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse.. med tittel.. "Sjarmør og partyløve".. forventes trykket neste år.. Det er fortsatt uavklart i hvilket tidskrift.. Det forventes også trykket artikkel om.. terapeutisk undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse.. , med undertittel.. "Elsk meg først, så kan jeg lære etterpå"..

  Original link path: /?parent_text=34&page=34&AKTUELT
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: 2012.. 09.. 2012 Bergen del 1: Tilknytningsforstyrrelse.. Rica Hotel Bergen.. 2012 Bergen del 2: Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk.. 2012 Bergen del 3: Tilknytningstrening.. 2012 Bergen del 4: Tilknytningstiltak i familien.. 2012 Bergen del 5: Nettverkstilknytningsterapi.. 2012 Stavanger del 6: Tilknytningstrening for foreldre, Sola Strand Hotel.. 2012 Stavanger del 1: Tilknytningsforstyrrelse.. Sola Strand Hotel.. 2012.. Stavanger.. del 2: Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk.. del 3: Tilknytningstrening.. 20.. del 4: Tilknytningstiltak i familien.. 21.. del 5: Nettverkstilknytningsterapi.. 11.. 2012 Trondheim del 1: Tilknytningsforstyrrelse.. Nova kurs og konf.. senter.. 2012 Trondheim del  ...   Trondheim del 5: Nettverkstilknytningsterapi.. 2012 Oslo del 1: Tilknytningsforstyrrelse.. Rica Oslo Hotel.. 2012 Oslo del 2: Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk.. 2012 Oslo del 3: Tilknytningstrening.. 22.. 2012 Oslo del 4: Tilknytningstiltak i familien.. Rica Hotel Oslo.. 23.. 2012 Oslo del 5: Nettverkstilknytningsterapi.. 24.. 2012 Oslo del 7: Betydningen av tilknytning.. 03.. 12.. 2012 Kristiansand del 1: Tilknytningsforstyrrelse.. Rica Dyreparken.. 04.. 2012 Kristiansand del 2: Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk.. 05.. 2012 Kristiansand del 3: Tilknytningstrening.. 06.. 2012 Kristiansand del 4: Tilknytningstiltak i familien.. 07.. 2012 Kristiansand del 5: Nettverkstilknytningsterapi..

  Original link path: /?parent_text=9&page=9&sub=9
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: Kurs del 1 i 2012.. Den gode mor og Emma tvert imot:.. Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse.. Målgruppe:.. Alle.. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.. Kursinnhold:.. Normalutvikling med beskrivelse av god og trygg tilknytning og betydningen av denne, symptomer på tilknytningsforstyrrelse.. Kursmetodikk:.. Forelesning med mulighet for spørsmål.. Les artikkel:.. Emma tvert imot? - eller noe mer: Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade.. Kurset holdes i:.. Bergen (10.. 9.. 2012), Stavanger (15.. 2012), Trondheim (12.. 2012), Oslo (19.. 2012) og Kristiansand (3.. 2012).. For program til kurs del 1 klikk her.. Kurs del 2 i 2012.. Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener det minst.. Du kan ikke snakke et barn til tilknytning, du må knytte det.. Tilknytningsterapi med terapeutisk omsorg.. Behandling av tilknytningsforstyrrelse med Joachim Haarklou`s tilknytningsfremmende aktiviteter (TIFA) og tilknytningsfremmende hjelpemidler (TIHMI).. Emma tvert imot? - eller noe mer- 10 år senere: Hun trenger TIFA:.. de tilknytningsfremmende aktiviteter.. Kurset holdes i:.. Bergen (11.. 2012), Stavanger (18.. 2012), Trondheim (13.. 2012), Oslo (20.. 2012) og Kristiansand (4.. For program til kurs del 2 klikk her.. Kurs del 3 i 2012.. Når kjærlighet ikke er nok.. Tilknytningstrening.. Primært adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, samt de som veileder foreldre til barn med tilknytningsvansker.. Re-læring av emosjonelle og sosiale ferdigheter, tydelig og konsekvent ledelse av barnet, regelmessighet, rutiner, rytme, forutsigbarhet, struktur, rammer, grenser, logiske konsekvenser fremfor straff som ikke virker, ikke-materiell belønning.. Systemteoretisk behandlingstenkning som del av tilknytningsterapi.. Bruk av humor.. Identitetsproblematikk.. RTF og seksualitet.. Bergen (12.. 2012), Stavanger (19.. 2012), Trondheim (14.. 2012), Oslo (21.. 2012) og Kristiansand (5.. For program til kurs del 3 klikk her.. Kurs del 4 i  ...   For program til kurs del 5 klikk her.. Kurs del 6 den 15.. 2012.. Terapeutisk omsorg ved dyktige foreldre.. Hvordan å elske barnet mest når det fortjener det minst.. Tilknytningstrening for foreldre.. Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse.. Krav til omsorgsterapeuten.. Hvordan å unngå å svare på barnets avvisning med avvisning.. Noe forelesning og mye gruppearbeid.. Når mitt adoptiv- eller fosterbarn er sint og sur på meg - hva gjør jeg da?.. Stavanger (15.. For program til kurs del 6 klikk her.. Kurs del 7 i Oslo den 24.. Knytt meg! Akkurat adoptert eller fosterhjemsplassert - og hva nå?.. Betydningen av tilknytning.. Et viktig supplement til adopsjons- og forterhjemsforberedende kurs.. For foreldre til nyadopterte og nyfosterhjemsplasserte.. De som veileder disse er velkommen.. En oppfølging av et adopsjons- og fosterhjemsforberedende kurs.. Hvordan å skape en trygg tilknytning og å være en trygg base.. Kurset er et resultat av det mange med barn med tilknytningsvansker har sagt til meg: At det er så viktig med tilknytning, det skulle jeg ha visst da fikk barnet!.. Les artikkel: Et utviklingspsykologisk perspektiv.. Oslo (24.. 2012).. For program til kurs del 7 klikk her.. For påmelding:.. Påmeldingsskjema.. Påmeldingsfrist:.. 6 uker før kursstart.. Priser i 2012 (uendret siden 2007):.. 1500.. - per kursdag inkl.. hefte med kopi av overhead, kursbevis, lunsj og pauseservering.. Betaling:.. Mot faktura med betalingsfrist senest 2 uker før kursstart.. Kursbekreftelse og innbetalingsgiro vil bli tilsendt 4 uker før kursstart.. Påmeldingen er bindende og eventuell avbestilling må skje 3 uker før kursstart.. Dersom du avbestiller 2 uker før kursstart, belastes 50 % av kursavgiften.. Ved avbestilling senere enn en uke før kursstart, belastes full deltakeravgift.. Hvis du blir forhindret fra å delta, kan du overlate plassen til en kollega..

  Original link path: /?parent_text=10&page=10&sub=10
  Open archive

 • Title: JOACHIM HAARKLOU
  Descriptive info: Du kan bestille følgende kurs:.. Kurs del 1 Tilknytningsforstyrrelse.. Kurs del 2 Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk.. Kurs del 3 Tilknytningstrening.. Primært adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, samt de som veileder foreldre til barn med tilknytningsvansker.. Kurs del 4 Tilknytningstiltak i familien.. Kurs del 5 Nettverkstilknytningsterapi.. Kursinnhold: Undersøkelsesmetodikk, diagnostisering og avgrensning mot andre tilstander som ADHD, PTSD og FAE/FAS.. Les artikkel: "Meningskartet".. Kurs del 6 Selvutviklingskurs.. Kurs del 7 Adopsjons- og fosterhjemsforberedende, foreldreforberedende.. Knytt meg! Akkurat fått barn eller adoptert eller fosterhjemsplassert - og hva nå?.. Betydningen av en trygg tilknytning.. Et viktig supplement til adopsjons- og forterhjemsforberedende, samt svangerskapsforberedende kurs.. Ta lappen på å ha barn.. Legg grunnlaget for ditt barns liv.. Trygge barn er lykkelige barn.. For alle nybakte foreldre til egenfødte  ...   av de tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler i skolen.. En sammenfatning av kurs del 1-2 og 5 med hovedfokus på skolen.. Kursmetodikk: Forelesning.. Elever med tilknytningsforstyrrelse i skolen (under utarbeidelse).. For program til kurs 9 klikk her.. Kurs del 8 Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk.. Hvordan å øke kvaliteten for de minste i barnehagen ved å fremme en trygg tilknytning.. Målgruppe: Barnehageansatte.. Kursinnhold: Utviklingspsykologisk teori og tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler implementert i barnehagen.. Hvordan å fremme emosjonell utvikling forut for sosial utvikling.. Huset med de tre etasjene.. En sammenfatning av kurs del 1, 2 og 5 med hovedfokus på barnehagen.. Les artikkel: Elsk meg først, så jeg kan leke med de andre etterpå.. Hvorfor den nyadopterte og fosterhjemsplasserte ikke skal gå i barnehagen.. Bestill kurs her..

  Original link path: /?parent_text=11&page=11&sub=11
  Open archive


 • Archived pages: 31