www.archive-no-2012.com » NO » H » HADSELASVO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 57 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Hadsel ASVO - Forside
  Descriptive info: .. Forside.. Om oss.. Litt historikk.. Samarbeidspartnere.. Hva er en vekstbedrift.. Bedriftens visjon.. Ansatte.. Kontakt oss.. Attføring.. Tiltaksarrangør.. Varig tilrettelagt arbeid.. Arbeidspraksis.. Arbeid med bistand.. Arbeidsrettet rehab.. Vilje viser vei.. Praksisplass for elever.. Produkter og tjenester.. Avdelinger.. Gjenbruksbutikken Sareptas.. Sareptas.. Sikkerhetsbokser.. Bunadshotell.. Nettbutikk.. Velkommen til Vekstbedriften Hadsel ASVO AS.. Du er nå kommet til nettsidene til Hadsel ASVO AS.. Vi er en av landets ca.. 230 Vekstbedrifter og tilbyr arbeid og arbeidsutprøving til mennesker som av en eller annen grunn har behov for tilrettlegging for å være i eller finne egnet arbeid.. Vår viktigste jobb er å bidra til at mennesker får mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i arbeidslivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.. I  ...   Equass og vi har nå fått vår resertifisering.. Dette betyr at vi kan videreføre vårt arbeid i tråd med retningslinjer som ivaretar god kvalitet på tjenestetilbudet vårt.. Om EQUASS.. Årets Vekstbedrift 2007!.. – Nå er jeg kjempeglad og stolt, sa daglig leder Sølvi Pedersen i Hadsel ASVO etter å ha mottatt prisen på 30 000 kroner.. Les mer.. Arbeidsglede og utvikling.. er visjonen til Hadsel ASVO.. Vi ønsker å bidra til å skape arbeidsglede og utvikling hos alle våre ansatte og deltakere.. Kontaktinfo.. Hadsel ASVO.. Strandgata 58.. 8445 Melbu.. Tlf: 761 18 600.. post@hadselasvo.. no.. Vi anbefaler.. Reno-Vest.. Sortland Arb.. senter.. Bjørkeng Gård.. Vesterålen Vekst.. Øksnes ASVO.. ASVL.. Kopibeskyttet ©2009 Hadsel ASVO.. Utviklet av.. VIKT Consulting AS.. Login..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om oss
  Descriptive info: Hva er en vekstbedrift.. Hadsel ASVO AS er en av landets 230 vekstbedrifter.. En Vekstbedrift har som formål og gi mennesker med ulike behov en mulighet til å komme i arbeid.. Les mer ….. Historikk.. Bedriften ville ikke vært det den er i dag uten historien bak.. I denne artikkelen vil vi forsøke å gjengi noen av hovedpunktene..  ...   ordinært ansatte fordelt på våre ulike avdelinger.. Bedriftens Visjon.. Hadsel ASVO AS har som formål å gi yrkeshemmede kvalifisering til deltakelse i samfunnets verdiskapningsprosess, gjennom aktiv deltakelse i produksjon og tjenesteyting.. Kunder/samarbeidspartnere.. Nordlaks, Aker Seafoods, Melbu Fryselager, Vekstbedriftene, Reno Vest, Tor Sebergsen AS, Hadsel kommune, NAV, Fylkeskommunen, ASVL, Elektrolux, Jan Jakobsen, Engros, Royal Solavskjerming, Wurth, Vela, Prego, Nor-Express..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=2
  Open archive

 • Title: Historikk
  Descriptive info: Åpning av Hadsel ASVO i 1996.. Hadsel ASVO AS ble etablert i 1996 med Hadsel kommune som hovedaksjonær.. ASVO er forkortelse for "Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet".. Bedriften holdt da til i leide lokaler flere plasser på Melbu.. I 2000 flyttet vi inn i egne flotte lokaler, og fikk samlet all drift under ett tak.. I dag har vi også virksomhet i lokalene til tidligere Nordlandsbanken på Melbu.. Bedriften er i stadig utvikling og har i dag 5 avdelinger og er tiltaksarrangør for flere ulike tiltak..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=3
  Open archive

 • Title: Kunder/samarbeidspartnere
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hva er en vekstbedrift
  Descriptive info: Vi tilbyr ulike tjenester og sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=5
  Open archive

 • Title: Bedriftens Visjon
  Descriptive info: Bedriften skal satse på å gi tilbud til alle yrkeshemmede som har behov for motivering, kartlegging, arbeidsutprøving, arbeidstrening, avklaring, tilrettelagt arbeid) av varig eller midlertidig karakter) eller bistand for å komme ut i ordinært arbeid.. Hadsel ASVO AS tilbyr disse tjenestene på oppdrag fra NAV, kommunen og fylkeskommunen.. Grunnlaget for virksomheten skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet.. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg, mulighet til å leve et aktivt yrkesliv i stedet for å passiviseres på trygd.. Etikkplakat -.. "Etikk er læren om rett og galt".. Hadsel ASVO AS forventer at den enkelte ansatte utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte.. Det forventes videre ærlighet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår virksomhet, samt at alle ansatte i sitt virke fremmer selskapets grunnleggende verdier.. Respekt.. Den ansatte må utvise respekt for  ...   ansatte skal utvise stor forsiktighet og diskresjon i omtale av andre ansatte samt tiltaksdeltakere i sin kontakt med tiltaksdeltakeren.. Involvering av tredjepart ved konflikter.. Dersom den ansatte eller tiltaksdeltaker finner en relasjon så vanskelig at et videre samarbeid virker umulig, skal tredjeperson involveres i avklaringen av hvorvidt forholdet bør opphøre.. Tredjeperson vil kunne være overordnet og/eller arbeidsleder.. Gaver, honorarer, kjøp/salgsavtaler.. Den ansatte skal ikke motta noen form for honorar eller gaver for sitt arbeid eller sin funksjon i forhold til tiltaksdeltakeren/kunder.. Blomster eller andre mindre gaver i enkelttilfeller faller ikke inn under dette.. I alle tilfeller skal det være åpenhet rundt slike mindre gaver samt et bevisst forhold fra den ansattes side om at disse ikke skal mottas dersom det eksisterer forventninger fra deltaker/kunde om motytelser.. Ved tvil skal overordnet konsulteres.. Avtaler om kjøp og/eller salg mellom ansatt og tiltaksdeltaker skal i all hovedsak unngås.. I tilfelle det allikevel skulle være aktuelt må det foregå i full åpenhet og i enighet med den ansattes overordnede..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
  Open archive

 • Title: Ansatte
  Descriptive info: Administrasjonen.. Daglig leder.. Sølvi Pedersen.. Tlf.. : 761 18 600 / 915 44 103.. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen.. Sekretær / arbeidsleder.. Barbro Johansen.. : 761 18 600.. Personal og.. attføringsleder.. Catrine Bakkejord.. : 761 18 600 / 994 19 507.. Arbeidsleder.. Asbjørn Vassbotn.. : 761 18 600 / 908 98 391 / 950 06 512.. Snekkerverksted.. Per Helge Kristoffersen.. : 761 18 600 / 950 32 464.. Service.. Hans Anders Jacobsen..  ...   861.. Kantine/renhold.. Veileder.. Inger Grete K.. Jenssen.. : 761 18 600 / 474 62 488.. Arbeid med Bistand.. Randi Mogstad.. : 761 18 600 / 992 91 968.. Thomas Rønning.. Tlf: 761 18 600 / 930 07 938.. Prosjekt med fremmedspråklige.. Hege Hovland.. : 761 18 600 / 928 94 010.. Arbeidpraksis i skjermet virksomhet.. Arbeidsrettet rehabilitering.. Gjenvinningsstasjonen.. Bjørnar Jakobsen.. Tlf: 761 51 888 / 474 89 423.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=28
  Open archive

 • Title: Kontakt oss
  Descriptive info: Nr.. Avdeling.. Stilling.. Navn.. Mobil.. 1.. Administrasjon.. Daglig leder.. Sølvi Pedersen.. 915 44 103.. 2.. Personal og attføringsleder.. 994 19 507.. 3.. Arbeidsleder.. 761 18 600.. 4.. Service avdelingen.. 970 87 074.. 5.. Snekkerverksted.. 950 32 464.. 6.. Vaskeriet.. 915 56 861.. 7.. Sareptas.. Asbjørn Vassbotn.. 908 98 391 / 950 06 512.. 8.. Gjennvinningsstasjon.. Bjørnar Jakobsen.. 474 89 423.. 9.. Kantine/ renhold.. Veileder.. 474 62 488.. 10.. Arbeid med Bistand.. 930 07 938.. 11.. Arbeid med bistand.. 992 91 968.. 12.. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet..

  Original link path: /index.php?option=com_contact&view=category&catid=0&Itemid=29
  Open archive

 • Title: Hadsel ASVO - Attføring
  Descriptive info: Varig tilrettelagt arbeid.. Tiltaket skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.. Tiltaket skal gjennom tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging bidra til å avklare deltakers arbeidsevne, fremtidige muligheter eller begrensninger til det ordinære arbeidsmarkedet.. Tiltaket skal hjelpe arbeidssøker med og få og beholde et fast ordinært arbeid med lønn fra arbeidsgiver (evt.. i kombinasjon med trygdeytelser).. Målet er å tilrettelegge en arbeidsplass i det ordinære arbeidsmarkedet.. Arbeidsrettet rehabilitering.. Hadsel ASVO AS er underleverandør til Sortland Arbeidssenter for arbeidsrettet rehabilitering og våre veiledere har oppfølgingsansvaret for deltakere bosatt I Hadsel kommune.. Flere artikler …..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=9
  Open archive

 • Title: Tiltaksarrangør
  Descriptive info: Hadsel ASVO AS er tiltaksarrangør for flere tiltak.. Vi samarbeider i stor grad med NAV Hadsel og bistår den enkelte deltaker i arbeidsutprøving og kartlegging av ønsker og behov.. Muligheten for å komme inn i et av tiltakene er til enhver tid avhengig av hvorvidt bedriften har kapasitet og om søker fyller de nødvendige kriterier.. Ta kontakt med NAV eller bedriften for nærmere informasjon..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11
  Open archive

 • Title: Varig tilrettelagt arbeid
  Descriptive info: Formål.. For hvem.. Skal tilbys personer med varig trygdeytelse.. Varighet.. Det er ikke noen tidsbegrensing når du arbeider i varig tilrettelagt arbeid.. Du som er innefor dette tiltaket er ansatt i bedriften og får utbetalt bonuslønn.. Vi tilbyr.. 20 tiltaksplasser.. Tilpassede arbeidsoppgaver etter yteevne.. Gode muligheter for sosial trening.. Bistand i vurdering om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak eller formidling til ordinært arbeid.. Bonuslønn etter avtale..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12
  Open archive


 • Archived pages: 57