www.archive-no-2012.com » NO » H » HABU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 337 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Habu - Hovedside
  Descriptive info: .. MENY.. HOVEDSIDE.. INFO.. Hovedside.. Nyhetsarkiv.. Tjenester.. Ansatte.. Organisasjon.. Henvisning.. Foreldre info.. Faglig info.. PIH.. Prosjekter.. Publikasjoner.. HABU kurs.. Lenker.. Ungdomskurs.. Kontakt oss.. Medlemmer.. Velkommen til HABUs nettside!.. Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som.. trenger habilitering.. Seksjonen er en del av Barnesenteret ved Sørlandet sykehus HF.. HABU har enheter i Kristiansand og Arendal.. Ferieopphold ved Solgården.. CP foreningen og HBF Vennesla har tatt på seg oppgaven med å fylle et fly fra Kjevik med kurs for Solgården i Spania.. Turen er planlagt gjennomført i høstferien 2013 og målsetningen er å gi funksjonshemmede et tilbud om tilrettelagt ferie.. Les mer.. Henvisning - oppstart nye grupper.. Program Intensivert Habilitering (PIH) starter nye grupper for førskolebarn med Cerebral Parese i januar og august hvert år.. Søknadsfristene er 1.. mai og 1.. november og er et tilbud til barn og foreldre i helseregion Sør-Øst.. Sunn Skepsis.. Sunn skepsis er en nettportal utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med pasienter og friske.. Formålet er å gi råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon.. Innføringskurs Asperger syndrom.. HABU arrangerer innføringskurs kurs om Asperger syndrom 2 ganger i året.. Målgruppen er foreldre, lærere og assistenter og kurset er et innføringskurs over 3 timer.. Neste kurs er 24.. april 2013.. Nettverkssamling for intensivert habilitering.. Program intensivert habilitering (PIH) har inviterte til nettverkssamling 19.. og 20.. juni i Kristiansand.. Fagpersoner fra hele landet deltok og hele 11 habiliteringstjenester var representert.. Du kan nå laste ned forelesningene.. Nettverkssamling for foreldre og fagfolk - MMC.. HABU inviterer foreldre til barn/ungdom med MMC og fagfolk til nettverkssamling 6.. september 2012 på HABU.. Samlingen arrangeres i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.. Ung og aktiv i rullestol.. 13.. og 14.. august 2012 inviterer HABU til kurset: Ung og aktiv i rullestol.. Kurset over 2 dager er beregnet for barn/unge ca 8 - 18 år inntatt i HABU og som bruker manuell rullestol som forflytningshjelpmiddel.. Kurset er gratis.. Informasjonsmøte om TIOBA.. HABU inviterte 13.. juni alle PP kontor og oppvekstkontor på Agder til informasjonsmøte om Tidlig og Intensiv Opplæring Basert på Anvendt atferdsanalyse - TIOBA.. Representanter fra 4 kommuner møtte og presentasjonen som ble benyttet kan nå lastes ned.. Nettverksamling - DiGeorge syndrom.. HABU inviterte i samarbeid med Frambu til nettverksamling 13.. juni rundt DiGeorge syndrom.. Målsettingen var å formidle oppdatert kunnskap og utveksle erfaringer og 41 deltok på samlingen.. Presentasjonene kan nå lastes ned.. Introduksjonskurs.. HABU tilbyr introduksjonskurs for foreldre med barn/ungdom i en utredningsfase i HABU.. EL innebandy.. El innebandy er en idrett som passer barn og unge med fysiske funksjonshemninger.. Arendal innebandylag gjorde det i helgen skarpt i en stor nasjonal konkurranse.. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette, narkolepsi.. Regionalt Fagmiljø¸ for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, kontinuitet og god kvalitet.. Å bli voksen - det gode liv!.. Habiliteringstjenesten for voksne og HABU arrangerer 3 kveldssamlinger for ungdommer.. Tema er overgangen fra barn til voksen og hvilken betydning dette har i ungdom og foreldres liv.. Kveldssamlingene er et tilbud til undom inntatt i en av tjenestene og deres foreldre.. Årsrapport HABU 2011.. HABUs årsrapport er nå klar.. I 2011 var det 20 år siden habiliteringsseksjonen for barn og unge ble opprettet.. Av rapporten fremgår at det aldri før har vært så mange barn og unge som har hatt kontakt med HABU.. E-læringskurs fra SOR.. "Mangfold og muligheter" er en samling e-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemning.. SOR har utviklet 3 ulike kurs og de er gratis.. Cerebral pareseregister i Norge.. Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som har som mål å gi et godt bilde av den nasjonale situasjonen når det gjelder cerebral parese i Norge.. Nå foreligger årsrapporter for 2011.. Norsk fagbok om læring og mestring.. 14.. juni ble boka Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning lansert.. Tre medarbeidere ved HABU har bidratt med et eget kapittel.. Foreldresamling om impressive språkvansker.. HABU gjennomførte 21.. mars kveldssamling for foreldre som har barn/ungdom med impressiv språkforstyrrelse.. På samlingen ble det bestemt å opprette en egen foreldreforening.. Cupido pris til NFSS.. Cupido-prisen for 2011 er tildelt Nettverk for Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv - NFSS.. Ny fagartikkel fra PIH.. Medarbeidere i Program Intensivert Habilitering (PIH) har skrevet en forskningsartikkel som nå er publisert i tidsskriftet Scandinavian journal of Disability Research.. I artikkelen viser forfatterne hvordan deltakelse i PIH kan ha en positiv effekt for foreldre til barn med cerebral parese.. HABU med i forskningsprosjekt.. Høgskolen i Oslo/Akershus (HIOA) gjennomfører nå et forskningsprosjekt knyttet til effekten av tidlig intensiv opplæring for barn i førskolealder med utviklingshemming.. HABU er invitert til å delta i dette forskningsprosjektet.. Familiehuset - Barnesenterets pasienthotell.. Familiehuset er et pasienthotell som driftes av Barnesenteret ved HABU SSK og var det første pasienthotellet som ble etablert ved SSHF.. Her kan hele familier eller foresatte bo mens barnet er innlagt i Barneseksjonen eller utredes/får behandlingstilbud ved HABU SSK.. Helsenorge no - den nye helseportalen.. Onsdag 15.. juni lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.. no.. Portalen vil  ...   barn med autisme.. HABU inviterte 1.. desember til kurs om autisme.. Kurset rettet et fokus på tidlig tegn på autisme og opplæring.. Over 60 personer deltok på kurset og du kan laste ned foredragene.. Samme dag ble det også avholdt et samrbeidsmøte med kommune ift.. TIOBA opplæring.. Rettigheter og tilbud til funksjonshemmede.. HABU inviterte 19.. mai til kurs om rettigheter og tilbud til funkjsonshemmede i overgangen fra barn til voksen.. Målgruppe for kurset var personer med en funksjonsnedsettelse, foreldre og andre intereserte.. Over 50 kursdeltakere deltok.. Vi vil legge ut presentasjoner her.. Informasjon fra autismeforeningen.. Autismeforeningen i Vest Agder har lagt opp til et rikholdig program for høsten 2010.. Det er et variert tilbud til personer som selv har autisme eller Asperger syndrom og til deres foreldre.. Du kan laste ned deres informasjonsbrosjyr her.. PIH gir tilbud til flere barn.. Sørlandet sykehus HF har fra 2007 hatt Program Intensivert Habilitering (PIH) som et tilbud til førskolebarn med CP, deres foreldre og lokale fagfolk.. Tilbudet er definert som et regionalt henvisningskompetansesenter for Helse Sør-Øst.. Vi ønsker nå å gi tilbud til flere grupper førskolebarn.. Nyhetsbrev fra Glenne Autismesenter.. Glenne Autismesenter har sendt ut sitt nyhetsbrev nr.. Her finner du mye interessant informasjon om autismefeltet.. Kappittel 4A i et barneperspektiv.. HABU inviterte 3.. juni til kurs fokus på barn og unge i forhold til bruk av tvang og makt etter kapittel 4A i lov om sosiale tjenester.. Målgruppa var fagpersoner som arbeider med barn/unge med utviklingshemming og hvor makt/tvang kan være en aktuell problemstilling.. 23 personer deltok.. Du finner overhead som ble brukt her.. Regional strategiplan.. Fagråd for habilitering i Helse Sør-Øst har nå lagt frem sitt forslag til regional strategiplan for habilitering 2010-2013.. Strategiplanen vil bli et viktig styringsredskap og forslaget innebærer en opp-prioritering av tjenestetilbudene til mennesker med funksjonsnedsettelser.. Planen ble behandlet i styret i mai 2010.. FFO - rettighetssenter.. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter.. Senteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser.. Basiskurs om Cerebral Parese.. HABU gjennomførte 12.. oktober et basiskurs om Cerebral Parese.. Kurset samlet over 30 foreldre og fagpersoner som fikk belyst teamet fra flere dyktige forelesere.. Du kan nå laste ned lysarkene fra foredragene.. Har intensive treningsprogram effekt ?.. Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport om effekten av intensive treningsprogram for hjerneskadde barn.. Rapporten er bestillt av Helsedirektoratet og utarbeidet av en tverrfaglig utredningsgruppe.. Det konkluderes med at effekten er dårlig dokumentert, men at tidlig intensiv stimulering ser ut til å ha bedre effekt enn vanlig habilitering.. Prioriteringsveileder.. Helsedirektoratet har nå gitt ut en egen prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.. Veilederen skal først og fremst være en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger.. Trygg helseinformasjon.. Helsedialog har lansert et gratis e-læringskurs for de som ønsker å vite hvordan en kan finne trygg helseinformasjon på nett.. Nybegynnere på nettet er hovedmålgruppen, men kurset vil være nyttig for alle som ønsker å brukke nettet til å hente helseinformasjon.. Spennede kurs fra SOR.. Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming - SOR vil i løpet av høsten/vinteren arrangere flere spennede kurs.. Tipshefte om Individuell plan.. Helsedirektoratet har utarbeidet et tipshefte om Individuell plan.. Heftet viser ekempler fra ulike arenaer på hvordan en Individuell plan kan medvirke til økt mestring.. Flere elever får spesialundrvisning.. Andelen elever som får spesialundervisning øker.. Utdanningsdirektoratet har foretatt en analyse av grunnopplæringen i den norske skole som viser at bruken av spesialundervisning er økende.. En sjelden kar.. Svein Olav Kolset har skrevet en gripende og personlig bok om sønnen Torgeir som er multihandikappet.. En bok om familiens mestring av hverdagen og et ønske om å synligjøre et liv som ikke syns godt.. Aktivitestall for HABU.. HABU har hatt en jevn vekst i akktiviteten i løpet av de siste år.. Her finner du resultattall for de siste 4 år samt oversikt statestikk på antall barn ift.. befolkningsgrunnlaget.. Har du spørsmål om psykisk helse ?.. Helsedirektoratet anbefaler nå bruk av BlueBoard - et brukerforum på nett hvor mennesker med psykiske problemer og deres pårørende kan diskutere og få svar på spørsmål.. Boktips.. Habilitering - tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger.. Boken har nå kommet i ny og revidert utgave.. Godt samspill.. Bufetat har gitt ut heftet 8 temaer om godt samspill.. Dette er en del av program for foreldreveiledning og inngår i en serie av materiell som kan være nyttig for foreldre.. Prosjekt Egenledelse til USA.. En forventningsfull prosjektgruppe fra Prosjekt Egenledelse besøkte Denver, Colorado i januar.. Målet med turen var å hente inspirasjon og lære mer om arbeid med eksekutive funksjoner og barnehagebarn.. Eksekutive funksjoner handler om hvordan barn styrer, regulerer og leder seg selv både i problemløsningssituasjoner og i sosialt samspill.. Voksne for barn.. Voksne for barn er en idiell medlemsorganisasjon som arbeider for at alle barn/unge skal få en omsorgfull oppvekst preget av trygghet og trivsel.. Organisasjonen driver bla.. bekymringstelefonen og det settes nå fokus på situasjonen til barn og unge som lider under foreldre som er psykisk syke / rusmisbrukere.. Forelesninger.. Kurstips!.. Henvisning til.. HABU.. Årsrapporter.. P.. rogram.. I.. ntensivert.. H.. abilitering.. PIH in.. English.. Individuell plan.. Barnesenteret.. HABU Arendal tlf.. 37 07 57 50.. - HABU Kristiansand tlf.. 38 07 43 95..

  Original link path: /dt_front.asp?gid=4&aid=&tgid=1&amid=&g4=x&g3=x
  Open archive

 • Title: Habu
  Descriptive info: Søk.. Søk.. Fritekst.. Avansert søk..

  Original link path: /dm_search.asp?a=search&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Nyhetsarkiv
  Descriptive info: NYHETSARKIV.. Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn.. Årsrapport 2007.. Ny undervisningskonsulent i HABU.. Har du spørsmål om barns rettigheter?.. Styrking av barnehabiliteringstjenestene.. Gode tilbud ved Beitostølen Helsesportsenter.. Nytt nettverk.. Tettere samarbeid med sjeldensentrene.. Frambu - sterk på sjelden kunnskap.. Nettportaler for skolen.. Ny faglig veileder.. Fritid for alle.. Nytt tjenestetilbud for barn i autismespekteret.. Temadag om epilepsi 25.. 10.. 07.. Nye prosjektmidler til HABU.. Eva Heimly - barn og unges representant  ...   POP priser til HABU.. Boktips - voksne med cerebral parese.. Habilitering - bistand til egen mestring.. Tips om nettside.. Fagdag i HABU.. EACD konferanse 2006 i Barcelona.. Nye ordninger på hjelpemiddelområdet.. Nytt nummer for pasientreiser i Agder.. Prosjekt for oppfølging av barn med CP.. Tilsyn med barnehabiliteringstjenesten.. Strategiplan for Barnesenteret.. Intensiv trening for barn med autisme.. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne.. Språkstimulering for barn.. Nyttig internettportal.. Vellykket seminar om svangerskap og rus..

  Original link path: /dt_listing.asp?g3=x&g1=x&gid=89&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Tjenester
  Descriptive info: TJENESTER.. Utredning.. Oppfølging.. Ungdomsamling.. Familiehuset.. HABU tilbyr tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge som trenger habilitering.. Vår hovedoppgave er å tilby utredning og oppfølging av barn og unge og deres familier.. Videre skal seksjonen være en ressursbase for ansatte i kommunene og bidra til å øke kunnskapen om og verdsettingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser.. HABILITERING.. Habilitering.. er et målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonsnedsettelser.. Fokus for arbeidet vil være barnets/ungdommens behov og forutsetninger.. Gjennom tverrfaglig arbeid ønsker vi å bidra til svar på spørsmålene:.. Hva er det med barnet?.. Hva er årsaken?.. Hvordan vil barnet utvikle seg?.. Hva kan gjøres for barnet?.. VI KAN TILBY.. Diagnostisering.. Funksjonsutredninger.. Veiledning til barn/ungdom, foreldre og fagpersoner.. Informasjon og opplæring.. Kurs.. Tjenestene er gratis, men barn over 12 år må betale egenandel ved polikliniske undersøkelser.. ANSATTE.. På HABU arbeider psykologer, leger, spesialpedagoger, sosionomer, fysioterapeuter, logopeder, vernepleier, sykepleier, ergoterapeuter, miljøarbeidere, undervisningskonsulent og kontoransatte.. Ansatte ved HABU.. ARBEIDSFORM.. Arbeidet skjer i tverrfaglige  ...   ned en powerpoint presentasjon av.. habiliteringsløpet fra a - å.. (Undervisning HIA januar 2006).. KOORDINERENDE ENHET.. HABU er koordinerende enhet for ulike habiliterings/rehabliteringstilbud i Agder.. Det innebærer at HABU skal kunne gi informasjon og råd om ulike relevante habiliterings/rehabiliteringstiltak for barn og unge på Agder.. Koordinerende enhet har:.. Generell oversikt over habiliteringstiltak i Aust- og Vest-Agder.. Oversikt over og nødvendig kontakt med habiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten i Aust- og vest-Agder.. Oversikt og samarbeid med andre enheter innen Sørlandet Sykehus med tjenesteansvar for barn og unge.. Oversikt over og nødvendig kontakt med habiliteringstjenesten på 3.. og 4.. linjenivå.. Kontaktperson er stedelig leder Arendal for Aust-Agder og stedelig leder Kristiansand for Vest-Agder.. kontaktinformasjon.. HENVISNING.. Avdelingen benytter et eget henvisningsskjema som fås ved henvendelse til vår.. ekspedisjon.. i Arendal eller Kristiansand, eller her;.. hent henvisningsskjema.. Kommunale og fylkeskommunale instanser kan henvise, men lege må være med eller stå som hovedhenviser.. HABU har jevnlige inntaksmøter, men det må påregnes ventetid fra inntak til oppstart av habiliteringsarbeidet.. Mer informasjon:.. Barnehabiliteringens historikk, ansvar, oppgaver, ideologi og dilemma.. (Power Point presentasjon)..

  Original link path: /dt_main_allatonce.asp?g3=x&g1=x&gid=9&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Ansatte
  Descriptive info: ANSATTE.. Her finner du en oversikt over alle ansatte i HABU.. Bjørn Lerdal.. Seksjonsleder/psykologspesialist.. HABU Arendal:.. Marie Strøm-Olsen.. Barnepsykiater.. Gro Jacobsen.. Psykologspesialist.. Åse Beate Lindland.. Stedlig leder/ Sosionom.. Knut Venheim.. Autismekonsulent.. Asbjørn Øie.. Spesialpedagog.. Kristin Haug Fenheim.. engasjement.. Cato Sundberg.. Spesialfysioterapeut.. Ronny Johansen.. Psykolog.. Anne May Brattlie.. Gro Solveig Kateraas.. Spesialergoterapeut.. ASK prosjektet.. Thorsten Gerstner.. Overlege.. Wenche Synnøve Johansen.. Sekretær.. Aslaug H.. Loftesnes.. Konsulent/kontorleder.. Gro CC Løhaugen.. Stedlig leder.. Phd, Spesialist i klinisk psykologi.. Nevropsykolog.. Jon Skranes.. Prof.. dr.. med.. (20 %).. HABU Kristiansand:.. Team 1 - småbarnsteam (0 8 år).. Ragnhild Aulin.. Spesialpedagog.. Teamleder.. Heidi Vartdal.. Logoped.. Kathinka Aslaksen.. Seksjonsoverlege.. Kristin S.. Grundetjern.. Ann K.. Svendsen..  ...   Lisa F.. Ellingsen.. Ergoterapeut.. Team 2 - barne- og ungdomsteam (8 18 år).. Anita Amundsen.. Teamleder/Sosionom.. Siri Nilssen.. Bernt Tunold.. Solveig Olsen.. Britt Guri Brøske.. Bodil Hærås.. Liv Inger Fagerheim Tveide.. Gertraud Leitner.. Randi Damgård.. Spesialfysioterapeut /.. undervisningskonsulent.. Team 3 Autismeteamet (0 -18 år).. Ruth S.. Thue.. Psykolog.. Edel Lauritsen.. TIOBA konsulent.. vernepleier.. Øyvind Lied.. Vernepleier/teamleder.. Nettansvarlig.. HABU nettsted.. Grete Brouwer.. TIOBA konsulent.. Program Intensivert habilitering.. Ida Vestrheim.. Enhetsleder PIH.. CanSan/fysioterapeut.. Mette Modahl.. Siri Johnsen.. Marie Læssøe.. Martin.. Spesialergotera.. peut.. Kristian Sørensen.. Grete.. Egeland.. Venke Iversen.. Miljøarbeider.. Administrasjon og støttefunksjoner.. Anita H.. Jensen.. Adm.. enhetsleder.. Linette Hagen.. Kari Ommundsen Hamre.. Anita Hetland.. Bodil Ø.. Renholder.. Kristin Rønning..

  Original link path: /dt_main_allatonce.asp?g3=x&g1=x&gid=6&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Organisasjon
  Descriptive info: ORGANISASJON.. HABU Arendal.. HABU Kristiansand.. Generelt om HABU.. Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) er en del av Sørlandet sykehus og er lokalisert både i Kristiansand og Arendal.. Seksjonen tilhører Barnesenteret Sørlandet og seksjonen har totalt 42 ansatte (37,7 stillinger).. HABU på nett.. Habiliteringsseksjonen for barn og unge kom 15.. mai 2004 på nettet med egen nettside.. Dette er et pionerarbeidet som springer ut fra vårt 5 årige prosjekt for intensiv habilitering (PIH)..

  Original link path: /dt_listing.asp?g3=x&g1=x&gid=23&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Henvisning
  Descriptive info: HENVISNING.. Henvisning av barn/ungdom til HABU.. Kommunale- og fylkeskommunale hjelpeinstanser, kompetansesentre, samt andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten kan henvise til HABU.. Ønsker du å henvise barn/ungdom til HABU må eget henvisningsskjema benyttes og lege må alltid være med- eller hovedhenviser.. Bistand til ressursbasetjenester.. HABU skal i tillegg til å yte kliniske tjenester være en ressursbase for ansatte i kommunene og bidra til å øke kunnskapen om og verdsettingen av barn og unge med funksjonshemninger.. Det innebærer at vi tilbyr kurs, opplæring, nettverkssamlinger m.. v.. til barn/unge, foreldre og fagpersoner.. Ønsker du bistand til ressursbasetjenester kan du ta kontakt med HABU..

  Original link path: /dt_listing.asp?g3=x&g1=x&gid=24&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Foreldre info
  Descriptive info: FORELDRE INFO.. Rettigheter.. Bruker-organisasjoner.. Foreldreinformasjon.. Velkommen til HABU!.. Vår hovedoppgave er å tilby.. utredning.. og.. oppfølging.. av barn og unge og deres familier.. Videre skal seksjonen være en ressursbase for ansatte i kommunene og bidra til å øke kunnskapen om og verdsettingen av barn og unge med funksjonshemninger.. Ønsker du å benytte HABU må du du ta kontakt med din fastlege eller PPT i din hjemkommune (kommuner i.. Aust-Agder.. eller..  ...   med det lokale hjelpeapparat (lege, helsesøster, PPT, fysioterapeut, sosialkurator m.. ).. De vil eventuelt bistå med å sende henvisning.. HABU foretar inntak hver uke og brev om inntak eller avslag (begrunnet) sendes henviser og foreldre.. Fra eventuelt inntak til habiliteringsarbeidet starter opp må noe ventetid påregnes.. Du finner mer informasjon om HABUs tjenester.. her.. På menyen til venstre finner du også aktuell informasjon om brukerorganisasjoner og rettigheter.. Kontaktinformasjon til HABU..

  Original link path: /dt_main_allatonce.asp?g3=x&g1=x&gid=25&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Faglig info
  Descriptive info: FAGLIG INFO.. Aktuelle diagnoser.. Faglig informasjon.. HABU skal i tillegg til den kliniske virksomheten være en.. ressursbase.. for fagpersoner og brukere.. På denne siden ønsker vi å formidle akuell faglig informasjon som kan være nyttig for foreldre og fagpersoner i sitt daglige arbeid med barn og unge.. Vi ønsker å fokusere på bruken av individuell plan.. Individuell plan er et satsingsområde fra sentrale myndigheter og viser seg å være et nyttig redskap for brukeren selv og for tjenesteyterne.. Koordinering  ...   få til et godt tilbud.. En individuell plan vil kunne være et viktig redskap for å få dette til.. HABU har utarbeidet en egen.. mal.. brukerveiledning.. som du kan laste ned gratis (Word 97 format).. Her finner du finner mer informasjon om.. individuelle planer.. Vi har forøvrig egen undermeny for aktuelle diagnoser.. Du finner publikasjoner utgitt av HABU under menyen.. publikasjoner.. Barnenevrologisk seksjon / LMS ved Rikshospitalet har samlet informasjon om noen aktuelle bøker innen fagområdet habilitering /mestring.. Klikk her..

  Original link path: /dt_main_allatonce.asp?g3=x&g1=x&gid=26&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - PIH
  Descriptive info: PIH.. Undervisning.. Samlinger.. Skjema.. PIH - Program Intensivert Habilitering.. PIH er et tverrfaglig habiliteringstilbud for førskolebarn med Cerebral parese eller ulike former for hjerneskader / funksjonsnedsettelser.. PIH er et suplement til det lokale habiliteringsarbeidet og førskolebarn i alderen 2- 5 år hjemmehørende i Helse Sør Øst kan søke.. Ansatte i PIH.. PIH programmet mellom 2 permer.. Spesialisthelsetjenestens veiledning av fagpersoner i kommunene.. To studenter fra HIA har intervjuet 4 fagpersoner som har deltatt i Program for intentsivert habilitering - PIH.. Tema for prosjektoppgaven er spesialisthelsetjenestens veiledning av fagpersoner i kommunene..

  Original link path: /dt_listing.asp?g3=x&g1=x&gid=27&tgid=1
  Open archive

 • Title: Habu - Prosjekter
  Descriptive info: PROSJEKTER.. HABU ønsker å være aktiv i utviklingen av tilbudet til våre brukere og i i forhold til egen fagutvikling.. Dette søker vi å oppnå bla.. gjennom ulike prosjekter.. Noen av prosjektene er store og langvarige med ekstern finansiering, mens andre er mindre og kortvarige.. Noen prosjekter går over til å bli en integret del av vårt ordinære tilbud.. HABU ønsker å være aktiv i utviklingen av tilbudet til våre brukere og i.. forhold til egen fagutvikling.. Noen av prosjektene er store og langvarige med ekstern finansiering, (eksempelvis prosjekt egneledelse) mens andre er mindre og kortvarige.. Aktuelle prosjekter:.. ASK:.. HABU satser på faglig utvikling på ASK feltet gjennom  ...   (Arendal) og logoped Heidi Vartdal (Kristiansand).. TIOBA:.. HABU kan nå tilby barn i autismespekteret intensiv trening etter TIOBA modellen.. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Glenne Senter for autisme.. Prosjektleder og kontaktperson er: vernepleier Edel Lauritsen.. Egenledelse:.. Prosjektet har som mål å utvikle kompetansen i barnehager og optimalisere barns iboende ressurser innen området egenledelse (eksekutive funksjoner).. Prosjektet er et samarbeid med Kristiansand kommune.. Kontaktperson: psykolog Kristian Sørensen.. Ungdomsskurs:.. Samlinger for ungdom 13 - 18 år med ulike funksjonshemninger.. Målsettingen er selvstendiggjøring og bedre mestring av egen funksjonshemning.. Kontaktpersoner: Spesialpedagog Siri Nilssen.. Kropp og seksualitet:.. Kursrekke for personer med utviklingshemning/lærevansker med tema kropp og seksualitet.. Kontaktpersoner:.. S.. pesialpedagog Siri Nilssen..

  Original link path: /dt_main_allatonce.asp?g3=x&g1=x&gid=28&tgid=1
  Open archive


 • Archived pages: 337