www.archive-no-2012.com » NO » H » HAALOGALANDSBRUA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: .. Hovedsiden.. Nøkkelfakta.. Hålogalandsbrua AS.. Kontakt oss.. Bompengeselskapets arbeid er nå i en ny fase.. 16.. 08.. 2012:.. Arbeidet med å realisere Hålogalandsbrua er nå inne i en ny fase.. Etter at Stortinget i juni vedtok bygging og finansiering av brua, skal bompengeselskapet Hålogalandsbrua AS innhente tilbud på bompengefinansieringen på 840 millioner kroner.. Les mer.. Bru betyr vekst og aktraktivitet!.. 26.. 05.. Ordførerne i omkringligegnde kommuner er entydig i hva brua betyr for regionen:.. Anleggsstart for Hålogalandsbrua i høst!.. 25.. Regjeringen har i statsråd i dag gitt grønt lys for oppstart av E6 Hålogalandsbrua.. Brua vil forkorte E6 mellom Narvik og Bjerkvik med 18 km og reisetiden med 15-20 min.. Prosjektet vil være et løft for hele landsdelen.. Følg Hålogalandsbrua.. 13.. 04.. HER.. Hålogalandsbrua - fakta.. 12.. E6 blir 18 km kortere og blir en tryggere og mer framkommelig veg mellom Narvik og Bjerkvik.. Rassikringstunnel Trældal - Leirvik  ...   stedet for utbedring av dagens veg har Narvik kommune vedtatt ny trasé med bru fra Karistranda over til Øyjord og ny veg derfra til Stormyra.. Dette alternativet vil gjøre E6 18 km kortere til/fra Narvik mot nord.. Hålogalandsbrua - reguleringsplan.. Planen omfatter ny E6 fra kryss E6/Teknologibyen like nord for Narvik sentrum, via tunnel Ornes Karistranda, ny bru ( Hålogalandsbrua ) over til Øyjordneset og videre i ny veg nordover til Stormyra på Seines der den knyttes til eksisterende E6/E10.. Prosjekt E6 Hålogalandsbrua og tunnel Trældal.. 11.. Under Næringskonferansen som ble arrangert i Narvik 26.. september 2011, fikk deltagerne en orientering om det forestående arbeidet.. Futurums rolle.. 10.. Futurum iveretar sekretariatet til Hålogalandsbrua.. Seniorrådgiver i Futurum AS, Kirstin L Mobakken er daglig leder.. Dokumenter.. Til dokumentarkiv.. Bildebank.. Til bildebank.. Linker.. Til linkene.. Kontaktinfo.. c/o Futurum AS.. Postboks 609, 8507 Narvik.. Telefon 769 67 300.. Besøksadresse: Kongensgate 51.. Sentrumsgården, Narvik..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Kart over prosjektet.. Reguleringsplanen.. Bystyret i Narvik vedtok 29.. mai 2008 reguleringsplanen E6 Ornes Stormyra.. Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen Region nord i samarbeid med Narvik kommune..

  Original link path: /nokkelfakta.asp
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Styret.. Bjørn Bardal, styreleder (Narvik kommune).. Jardar Jensen, styremedlem (Evenes kommune).. Ingeborg Marie Jensen, styremedlem (Nordland Fylkeskommune).. Britt Skinstad Nordlund,styremedlem (Harstad kommune).. Oddvar Bjørnsen, styremedlem (Bardu kommune).. Ronny Grindstein, varamedlem (Gratangen kommune).. Tor Asgeir Johansen, varamedlem (Tysfjord kommune).. Daglig leder:.. Kirstin L Mobakken.. E-post:.. kirstin@futurum.. no.. Mobil: + 47 918 59 360.. Telefon: +47 769 67 300.. Eiere.. Etter emisjonsrunde høsten 2011, ser aksjepostene slik ut:.. APO kjeden  ...   %.. ICA Norge AS, Narvik 1,72 %.. Lavangen Kommune, Lavangen 0,69 %.. Narvik Havn KF, Narvik 2,76 %.. Narvik kommune, Narvik 58,62 %.. Nord-Norsk Spedisjon AS, Narvik 0,34 %.. Cominor AS, Narvik 2,76 %.. Sparebanken Narvik, Narvik 2,76 %.. Evenes Kommune, Evenes 1,72 %.. Nordland fylkeskommune, Bodø 17,24 %.. Tysfjord kommune, Tysfjord 1,72 %.. Bardu kommune, Bardu 3,45 %.. Harstad kommune, Harstad 2,41 %.. Tjeldsund kommune, Tjeldsund 1,72 %..

  Original link path: /halogalandsbrua.asp
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Kontaktinformasjon.. Daglig leder.. Kirstin L Mobakken.. Epost:..

  Original link path: /kontakt_statisk.asp
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Arbeidsmøte mellom Hålogalandsbrua AS og Statens Vegvesen.. Stortingets vedtak gjelder også for skredsikring av E10 Trældal-Leirvik, og innebærer bompengefinansiering av både Hålogalandsbrua og skredsikringen.. Totalt er prosjektet beregnet å koste 2,48 milliarder kroner.. Hålogalandsbrua AS har ansvar for finansieringen og innkrevingen av bompenger og skal inngå en bompengeavtale med Statens vegvesen.. De første arbeidsmøtene mellom Statens Vegvesen og Hålogalandsbrua AS er gjennomført  ...   oppdatering mellom de to samarbeidspartene.. Konkurransegrunnlaget for veg og tunnelarbeidet lyses ut i nærmeste framtid, i følge Statens Vegvesen.. Dersom alt går etter planen kan det være mulig å signere de første kontraktene i løpet av september 2012 med byggestart i oktober samme år.. Konkurransegrunnlaget for Hålogalandsbrua er planlagt utlyst løpet av høsten 2012.. Vegvesenet legges opp til byggestart tidlig i 2013.. tilbake..

  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=62
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Foto: Futurum.. -Vi knyttes til et arbeidsmarked i en langt større grad, og vil framstå som en mye mer attraktiv plass å bo.. Hele regionen vil bli tettere knyttet sammen, og bli et felles bo- og arbeidsmarked.. Under pressekonferansen sist fredag ble bru-proposisjonen om bygging av Hålogalandsbrua, feiret med kaffe og kake.. Vedlagt reportasje fra Fremover 25.. mai.. Fremover 250512.. pdf.. (298 Kb)..

  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=60
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Illustrasjon Cowi AS.. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med regjeringens forslag om finansiering og utbygging av den 1533 meter lange Hålogalandsbrua på E6 mellom Narvik og Øyjord i Narvik kommune i Nordland.. Prosjektet omfatter også skredsikring av dagens E6/E10 på strekningen Trældal Leirvik, nord for Rombaken.. Regjeringen foreslår dessuten nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes, i 2016, samtidig med åpningen av Hålogalandsbrua.. Nedleggingen av lufthavnen er en forutsetning for bygging av brua og er i tråd med lokale vedtak og avklaringer.. Når den regionale flytrafikken samles på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, der det i dag også er flyruter til Sør-Norge, vil Evenes styrke sin rolle som transportknutepunkt i regionen.. Kortere avstander og reisetid med ny bru.. Den nye brua vil erstatte Rombaksbrua som hovedforbindelse mellom Narvik og Bjerkvik.. For trafikantene betyr dette 18 kilometer redusert kjøreavstand mellom Narvik og Bjerkvik og 15-20 minutter kortere kjøretid.. Avstand og kjøretid mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes reduseres tilsvarende.. Med den nye brua blir avstanden Narvik Evenes 57 kilometer og kjøretiden  ...   opp til anleggsstart i løpet av høsten 2012.. Brua skal etter planen åpnes for trafikk i 2016, mens skredsikringstunnelen ventes åpnet for trafikk i 2014.. Hovedprosjektet E6 Hålogalandsbrua, med i alt 6,4 kilometer tilførselsveger, starter ved Ornes like nord for Narvik sentrum og går nedenfor Ofotbanen via en 220 meter lang tunnel til Karistranda.. Herfra bygges en 1533 meter lang hengebru over utløpet av Rombaken til Øyjord.. Brua får en samlet bredde på 13,8 meter, medregnet 3 meter gang- og sykkelveg.. Midtspennet er 1145 meter langt, og seilingshøyden blir på 40 meter.. På Øyjordsiden går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til dagens E6/E10.. Skredsikring på E10.. Delprosjektet Skredsikring E10 Trældal Leirvik har en samlet lengde på 1,5 kilometer.. Av denne strekningen går 1,1 kilometer i en tunnel som skal bygges med 8,5 meter vegbredde.. Flere opplysninger og kartskisse: Prop.. 117 S (2011-2012) Ubygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)..

  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=59
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=58
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: E6 Hålogalandsbrua / Ornes - Stormyra.. Prosjektet innebærer å bygge ny og kortere vegstrekning med morderne vegstandard mellom Narvik og Stormyra.. Vegstrekningen Narvik - Bjerkvik innkortes 18 km, og dermed blir det kortere reise-/kjøretid til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø.. Det er viktig å knytte spesielt Bjerkvik og Evenes Lufthavn nærmere Narvik by.. I prosjektet inngår også rassikringstunnel på E6/E10 Trældal - Leirvik.. Hålogalandsbrua skal finansieres ved hjelp av statlige midler og bompenger..

  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=48
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Narvik kommune vedtok reguleringsplanen 29.. mai 2008.. Planen klargjør arealbehov, konsekvenser for lokalmiljøet og danner grunnlag for kostnadsberegning og detaljprosjektering.. Planvedtak og kostnadsberegning med finansieringsanalyser skal være beslutningsgrunnlag for bevilgende myndigheter.. Ny bru over Rombaksfjorden vil bli Norges nest lengste med totallengde 1.. 553 meter og midtspenn på 1.. 145 meter.. På parsellen Trældal - Leirvik,  ...   E6/E10), skal det bygges en 1,1 km lang rassikringstunnel.. Strekningen mellom Ornes og krysset til E10 ved Trældal blir fylkesveg.. Delstrekningene med nedsatt fartsgrense til 70 og 60 km/t blir ikke lenger del av E6.. Strekningen Trældal - Leirvik har flere ganger hatt steinnedfall som har hatt stort ulykkespotensiale.. Tiltaker er prioritert langt fram av lokalpolitikerne..

  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=47
  Open archive

 • Title: Hålogalandsbrua
  Descriptive info: Illustrasjon: COWI AS.. Planen ble vedtatt i Narvik kommunestyre 28.. Eventuelle spørsmål.. kan rettes til plankoordinator Ingvar Øvereng tlf 41 51 56 09,.. ingvar.. overeng@vegvesen.. Besøksadresse Narvik trafikkstasjon, Beisfjordvn 10, Narvik.. For nærmere informasjon om plantegninger følg vedlagte link:.. http://www.. vegvesen.. no/Vegprosjekter/e6ornesstormy..

  Original link path: /aktuelt_vis.asp?nid=49
  Open archive


 • Archived pages: 28