www.archive-no-2012.com » NO » I » INTERREG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2012-07.

 • Title:
  Descriptive info: .. Adresse:.. /IREG/Web.. nsf/Firstpage?OpenForm..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /MMN/MMNadmin.nsf/Transfer?OpenForm&Seq=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /MMN/MMNadmin.nsf/Transfer?OpenForm&Seq=2
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Original link path: /MMN/MMNadmin.nsf/Transfer?OpenForm&Seq=3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: interreg.no | Nye ledere i Innlandet
  Descriptive info: :::.. RSS fra Interreg.. Hva er Interreg.. Kontakt Interreg.. no.. Hjem.. Nyheter.. Kalender.. Prosjektbank.. Ressurser.. Om Interreg.. Forskning.. URBACT.. Fakta:.. Prosjektperiode:.. 01.. 08.. 2008 - 31.. 12.. 2008.. Les mer.. Norsk prosjekteier:.. Høgskolen i Hedmark.. Leadpartner:.. Sunne kommune, Broby Grafiska Utbildning.. Budsjett:.. Totalt: 500.. 000.. Norsk bidrag: NOK 250.. Program:.. Sverige-Norge: Indre Skandinavia.. Andersen, Bjørn Terje.. +47 62 54 44 41 / +47 913 45 080.. Programområde:.. Interreg IV A.. Tema:.. Næring.. Kompetanse.. Nye ledere i Innlandet.. Prosjektets visjon er å bidra til å utvikle en ny generasjon ledere gjennom coaching og utdanning av unge talenter i Interreg-området.. Prosjektets mål er å bygge kompetanse, og  ...   settes inn.. nyhetsbrev.. Skriv inn din e-postadressefor å motta ferske nyheter fra interreg.. fritekstsøk.. Bruk feltet under for å søke i vår database.. Avansert søk.. Finn oss på Facebook.. ::: frister.. 30.. Aug.. Østersjøprogrammets årskonferanse.. august 2012.. Sep.. Entreprenørskapssamling i Trondheim.. 1.. september 2012.. ::: kalender.. 05.. Energy Camp 2012.. 5.. 14.. Ungdomsleir i Russland.. 15.. Midtvegskonferanse NECL II.. 04.. Barents Green Growth Forum.. 4.. 20.. ØKS: Projektledertreff.. Gode eksempler:.. Kjenner EU-koden.. Fredsforskningsinstituttet PRIO kjenner hemmeligheten bak EU-søknadsskriving.. ::: siste prosjekter.. CodS.. 07.. 2012 - 31.. 2014.. Grenseløs næringsutvikling.. 01.. Business through network.. 11.. InfraGreen.. Animal Sensor Networks.. 28.. 06.. 2012 -.. Design teknikk:.. ProsessKompetanse AS..

  Original link path: /IREG/Web.nsf/ShowProject?OpenForm&B=Prosjekter0713&ID=311DB47523BB8D58C1257744002BFCB2
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /MMN/MMNadmin.nsf/Transfer?OpenForm&Seq=4
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: interreg.no | EU-delegasjonen søker studentpraktikanter
  Descriptive info: Interreg IV A /ENPI.. Interreg IV B.. Interreg IV C.. ESPON.. Andre.. Gode eksempler.. Praktikantene ved EU-delegasjonen/ambassaden høsten 2010: Gunn Benjaminsen, Arild Bakken, Rannveig Jevne og Marte Borhaug.. Foto: Pia Jarmyr, EU-delegasjonen.. Mer informasjon:.. EU-delegasjonen.. EU-delegasjonen søker studentpraktikanter.. Den norske EU-delgasjonen i Brüssel søker praktikanter for vårsemesteret 2011.. 19/10/2010.. EU-delegasjonen/ambassaden i Brussel tilbyr hvert semester praktikantplasser for en periode på seks måneder, og nå lyser vi ut praktikantplasser for perioden februar til juli.. Som studentpraktikant får du en unik innsikt i arbeidet ved Norges største utenrikssstasjon Arbeidsoppgavene vil primært omfatte informasjonsarbeid i form av artikkelskriving til delegasjonens nettsider på norsk og engelsk.. Erfaring med webpublisering og informasjon/journalistikk er derfor en fordel.. Det  ...   gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.. Det er en fordel med franskkunnskaper.. Praktikantoppholdet er ulønnet, men det vil gis en bostøtte på ca.. 6.. 000 NOK pr måned.. Søkere må være norske statsborgere.. De bør ha kommet et godt stykke på vei i sine studier innenfor fag som journalistikk eller informasjonsarbeid, statsvitenskap, miljø/klima, jus, økonomi, språk eller andre fag som er relevante for de områder som EU-samarbeidet omfatter.. Søknadfrist: 5.. november 2010.. Søknad og CV sendes på e-post til: eu.. brussels@mfa.. Den norske EU-delegasjonen/ambassaden har ca.. 60 ansatte, hvorav 42 er utsendt fra UD og de øvrige departementene.. Delegasjonen/ambassaden hoder til i Norway House sentralt i Brussel, like ved Berlaymont-bygningen og Rådssekretariatet..

  Original link path: /IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=FC58F978E50539E3C12577C10031C9A3
  Open archive

 • Title: interreg.no | Milepæl for E-create
  Descriptive info: Mer på etrondelag.. wordpress.. com/.. Prosjekt:.. e-CREATE.. 02.. Guldseth, Eistein.. +47 414 74 826.. Interreg IVC.. Eide, Jon Halvard.. +47 38 07 47 32 / +49 916 97 522.. Skjerpen, Arve.. +47 22247063.. Milepæl for E-create.. Sør-Trøndelag fylkeskommune har som norsk partner levert inn fire såkalte “good practices” til prosjektet E-create.. Nå er ambisjonen at så mange som mulig skal presenteres videre på workshops og i brosjyrer.. 01/05/2012.. Av Dag H.. Ystgaard.. Prosjektet E-create (Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement) er et Interreg IV-prosjekt som skal styrke konkurransekraften til små og mellomstore reiselivsbedrifter gjennom bruk av IKT-verktøy og ny  ...   Transromanica.. Good practices.. Sør-Trøndelag fylkeskommune er norsk partner i prosjektet, som nå har nådd sin første milepæl gjennom utarbeidelse og innlevering av fire good practices”.. Fylkeskommunens bidrag er:.. eTrøndelag - Facilitating ICT development in rural areas.. 2.. KULMIN – cultural heritage on smartphones.. 3.. Destination Trøndelag.. eTrøndelag – facilitating development of broadband and mobile infrastructure.. Bidragene skal nå samles og gjennomgås av de 13 internasjonale partnerne.. Av 40-50 bidrag skal det plukkes ut 12 særlig gode bidrag som skal presenteres på Kick-off konferansen i Milano 27.. -29.. juni.. Nå er målet å ikke bli stemt ut i første runde..

  Original link path: /IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=3965685802D6219EC12579F0004BDF18
  Open archive

 • Title: interreg.no | 21 norske parnere i IV C
  Descriptive info: Nilsen, Tommy.. Nordland fylkeskommune.. Mob.. : +47 99 44 24 02.. E-post:.. tommy.. nilsen@nfk.. Vedlegg:.. INTERREG IVC_NO_statistics.. doc.. ATTTI89E.. LOCFOOD.. 02.. +47 99 44 24 02.. 21 norske parnere i IV C.. En oversikt fra Interreg IV C-programmet viser at Norge står igjen med 21 aktører fordelt på 19 godkjente prosjekt etter fjerde utlysing.. Det gir en suksessrate på 25,0 %, som er atskillig høyere enn gjennomsnittet blant søkerne.. Ett av prosjektene - Locfood - har norsk lead-partner.. 24/04/2012.. Interreg IVC-programmet har hatt fire utlysninger i perioden 2007-2011.. Totalt 1357 søknader med 13,728 søkere er blitt sendt.. Av disse ble 248 (18,3%) ansett som ikke kvalifisert.. De øvrige søknadene gikk gjennom vurderingsprosedyren, og programmets overvåkningskommite godkjente 204 prosjekter - 119 innenfor prioritet 1 Innovasjon og  ...   Nå står 21 norske offentlige etater fordelt på 19 prosjekter igjen til å utveksle erfaringer og god praksis med andre europeiske regioner.. En av disse fungerer også som lead-partner (Nordland fylkeskommune - Locfood).. Det gir en suksessrate blant norske søkere på 25,0 %, som er høyere enn gjennsomsnittet på 16,6% blant alle søkerne.. Den samme konklusjonen kan gjøres for lead-søkere som hadde en suksessrate på 20,0 %, sammenlignet med programets gjennomsnitt på 15,0 %.. Representert i åtte av ti.. Norske partnere er involvert i åtte av ti av programmets under-tema (alle unntatt Biologisk mangfold og naturarv; luftkvalitet og Avfallshåndtering ).. Spesielt er det et høyt antall norske offentlige etater involvert i under-temaene Sysselsetting, menneskelig kapital og utdanning (6), Informasjonssamfunnet (4) og Energi og bærekraftig transport (4)..

  Original link path: /IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=4707FFED0DA28FC1C12579EA00483A6A
  Open archive

 • Title: interreg.no | Norske partnere i 18 av 355 søknader
  Descriptive info: Norske partnere i 18 av 355 søknader.. Blant de 355 søknadene i 4.. søknadsrunde i Interreg IVC, er 17 norske partnere representert i til sammen 18 prosjekter.. Det er søkes om fem ganger mer enn det finnes midler til i utlysningsrunden.. 30/06/2011.. Av Torkil Marsdal Hanssen.. Etter at 4.. søknadsrunde i Interreg IVC ble lukket 1.. april, er det talt opp hele 355 søknader om regionsamarbeid på tvers av hele Europa.. Til sammen søkes det om over en halv milliard euro i EU-finansiering, noe som er fem ganger mer enn gjenstående pott.. Etter en teknisk kontroll av søknadene, gjenstår 306 søknader som sekretariatet nå skal gjennomgå og gi sine innstillinger på.. Andelen prosjekter som ikke bestod den tekniske testen var betydelig lavere (ca 14%) enn i tidligere søknadsrunder (20%).. 17 norske partnere.. 17 norske partnere deltar i  ...   Lead partner for.. Blant de norske søkerne er det både statlige etater, fylkeskommuner, kommuner/kommunale selskaper, stiftelser, institutter og høgskoler.. Søknadene med norske partnere dekker 8 av programmets 10 undertema, med flest søknader innenfor energi og bærekraftig transport, entreprenørskap og SMB (Små og mellomstore bedrifter) samt naturskapte og teknologiske risiki.. Svar rundt årsskiftet.. Selv om det var noe færre søknader i denne runden enn tidligere, tar evalueringen likevel lang tid fordi sekretariatet og informasjonspunktene også må avsette tid til å følge opp de over 120 pågående prosjektene.. Søknadene vurderes svært grundig i en prosedyre på to steg der tre personer vurderer hver søknad.. Overvåkningskomiteen vil fatte vedtak på søknadene den 14.. -16.. desember eller 25.. -27.. januar 2012 avhengig av fremdriften i søknadsbehandlingen.. Det endelige tidspunktet vil bli fastsatt innen utgangen av september og deretter også kunngjort på Interreg..

  Original link path: /IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=0B58B98EB712EC71C12578BF0038F529
  Open archive

 • Title: interreg.no | Kalender
  Descriptive info: Informasjon.. Faktainformasjon:.. Start:.. 06.. 2012.. Slutt:.. 07.. Sted:.. Oslo.. Arrangør:.. KRD.. Frist:.. Interreg IV A/ENPI.. Interreg-konferanse i Oslo.. Kommunal- og regionaldepartementet inviterer fylkeskommunale politikere, ledere og fagfolk, medlemmer av overvåkningskomiteer og styringsgrupper, forskere og andre som er engasjert i arbeidet med Interreg og regional utvikling til konferanse.. Hovedmålet med konferansen er å diskutere veien videre mot neste programperiode.. Utgangspunktet vil være erfaringene fra nåværende periode, og hovedvekten legges på våre mål og prioriteringer framover.. PROGRAM.. juni 2012.. Kl.. 19.. 00: Middag Oslo Militære Samfunn, Myntgaten 3, Oslo.. 7.. 0900: Kaffe.. 0930: Introduksjon.. • Innlegg ved statssekretær Anne-Beate Tvinnereim, KRD.. •Innlegg ved Mr Vicente Rodriguez Saez , Deputy Head of Unit of European Transnational and Interregional Cooperation,.. 1000: Presentasjon av aktuelle evalueringer og utredninger.. • ESPON TERCO (European Terrritorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life).. Dr Arno van der Zwet European Policies Research Centre.. • Østlandsforskning, Morten Ørbeck.. 1045: Pause med kaffe.. 1115: Presentasjon av enkeltprosjekter.. • Green Highway, Interreg IVA Nordens grønne belte.. Innleder Kjell Inge Stellander.. • Pandima, Interreg IVC.. Innleder Kjell Waagen..  ...   i Interreg.. Fagdirektør Arve Skjerpen, KRD.. 1415: Maria Eriksson, Næringsdepartementet, Sverige.. 1435: Pause med kaffe.. 1500:Paneldebatt med inviterte politikere.. • Fylkespolitiker Johannes Sandstad (KrF) fra Nord-Trøndelag.. • Fylkesvaraordfører Jenny Følling (Sp) fra Sogn og Fjordene,.. • Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), Østfold fylkeskommune.. • Fylkesvaraordfører Thore Westermoen (Krf) Vest-Agder.. • Fylkespolitiker Margunn Ebbesen (H) fra Nordland.. • Statssekretær Anne-Beate Tvinnereim (Sp), KRD.. I forbindelse med konferansen inviterer Kommunal- og regionaldepartementet til en hyggelig felles middag onsdag 6.. juni kl.. 00.. Dette er en anledning til å møtes, dele erfaringer og knytte forbindelser.. Vi håper flest mulig av konferansedeltakerne vil takke ja til invitasjonen og delta på middagen.. Selve konferansen foregår den 7.. juni fra kl.. 09.. 00 – 17.. Både middagen den 6.. juni og konferansen 7.. juni holdes i Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler, Myntgaten 3, Oslo.. Kommunal- og regionaldepartementet vil dekke kostnadene i forbindelse med middagen 6.. juni og konferansen den 7.. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.. Den enkelte må selv ordne med overnatting.. Påmelding til middagen den 6.. juni skjer.. online (klikk her).. innen 4..

  Original link path: /IREG/Web.nsf/ShowEvent?OpenForm&ID=ADDB00EABCAC1229C12579D40027206F
  Open archive


 • Archived pages: 11