www.archive-no-2012.com » NO » I » IDRETTSRADET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 170 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: .. Idrettsrådet i Kristiansand.. Idrett i Kristiansand.. Storbyprosjektet.. Støtteordninger.. Om Idrettsrådet.. Kontakt oss.. Nyheter.. Kommunens Handlingsplan.. Lokale aktivitetsmidler(LAM).. Lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2012 er fordelt og skal være overført fra NIF til klubbene.. Vedlagt ligger årets fordeling.. [.. Les mer.. ].. ( 20.. 08.. 2012 ).. Momskompensasjon.. Fristen for å søke om kompensasjon for vare og tjenestemoms er 16.. august.. ( 10.. Storby/inkludering i idrettslag 2012 - tildeling.. Første tildeling storbyprosjektet/inkludering i idrettslag er nå gjort.. ( 01.. 06.. Lokale aktivitetsmidler 2012.. Klubbene kan nå søke om.. lokale aktivitetsmidler.. (LAM) for 2012.. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har.. medlemmer i aldersgruppen 6-19 år.. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 31/12-2011.. Det gis også støtte til barneidretsskoler(godkjent av NIF), utdanningstiltak, spesielle tiltak for inkludering, oppstart/revitalisering av ny idrett.. For å kunne fordele penger etter disse kriteriene trenger vi informasjon om klubbenes drift og aktiviteter.. Kriterier og søknadsskjema ligger vedlagt.. Søknadsfrist 3.. juni.. ( 15.. 05.. Protokoll fra årsmøtet i idrettsrådet.. Vedlagt.. ligger protokoll fra idrettsrådets årsmøte 27.. mars.. ( 11.. Årsmøte i IR.. Årsmøtet i IR ble avholdt på Idda Arena 27.. Det var 39 fremmøte.. Gunnar Steen avløste Knut Owing som styreleder.. Monika Brøten fortsetter som nestleder.. Morten G.. Aggvin ble valgt inn som nytt styremedlem.. Protokoll fra møtet blir lagt ut når den foreligger.. ( 02.. 04.. Kommunale tilskuddsordninger - driftstilskudd.. Kommunen lyser ut midler til organisasjoner.. Det opereres med 2 frister, 1.. og 15.. april.. Vi har fått opplyst om at vi kan forholde oss til 15.. april som søknadsdato.. Informasjon og søknadsskjema finner.. dere her.. ( 29.. 03.. Årsmøte i idrettsrådet.. Idrettsrådet avholder årsmøte tirsdag 27.. mars kl 1830 på Idda Arena.. Du finner her.. idrettsrådets årsmelding.. og.. informasjonsdel til årsmeldingen.. Idrettsrådets stipend.. Tirsdag 6.. mars var det utdeling av.. idrettsrådets stipend.. Stipendiene er finansiert av.. Stiftelsen Sportikus.. Det var elever fra.. Kristiansand katedralskole/Gimle.. som sto for selve arrangementet.. Total ble det delt ut kr.. 173.. 350kr.. til 16 trenere, ledere og dommere.. Dommerparet Arne Kristiansen og Kenneth Abrahamsen fikk en ekstra oppmerksomhet i form av hver sitt bilde av kunstneren Frank Brunner.. Vinterferie.. Kontoret har vinterferie i uke 9.. Daglig leder kan nås på mail.. geir.. thorstensen@idrettsforbundet.. og tlf 90926217 dersom det skulle være behov.. ( 24.. 02.. Årsmøte i idrettsrådet avholdes tirsdag 27.. ( 23.. Storbyprosjektet 2012 - ny søknadsrunde.. Det er mulig å søke om midler fra.. i Kristiansand.. Klubbene søker midler gjennom Idrettsrådet.. Målgruppene i prosjektet er:.. 1.. Inaktive barn og ungdom, 2.. Barn og ungdom med problemadferd.. 3.. Innvandrere, med spesiell vekt på innvandrerjenter/kvinner.. ( 07.. 01.. Kommunal arrangementstøtte.. Kommunen har satt frist.. 15.. januar.. for å søke om kommunal støtte til festivaler, kunst- og kulturformål.. Inn under dette går også.. idrettsarrangementer.. ( 03.. Kandidater til styret i Vest - Agder idrettskrets.. Valgkomiteen ønsker innspil fra klubbene.. Cultivas talentstipend 2011.. Cultivas første tildeling av deres talentstipend for idrettsutøvere gikk for 2011 til trialkjører.. Sverre Lundevold.. Les mer om Sverre og Cultivas begrunnelse på.. Cultivas nettsider.. ( 30.. 12.. 2011 ).. Stipend.. Stiftelsen Sportikus utlyser stipend til trenere/ledere/dommere fra idrettsklubber i Kristiansand.. Stipendene er på opp til kr 15.. 000.. ( 16.. Momskompensasjonen er nå fordelt.. Oversikt over tildelingen og ytterligere informasjon finner du.. her.. ( 09.. Storbymidler - støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.. Også i år har idrettsrådets styre avsatt penger til fordeling etter søknad på "Støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.. ".. Søknadsfrist er 12.. desember.. Informasjon for utfylling av søknad ligger vedlagt.. 11.. Skøyteklubben Sør.. Skøteklubben Sør har fått.. ny nettside.. Culitva express.. Søknadsfrist for Cultiva express er 1.. September.. Se www.. cultiva.. no.. ( 27.. Idrettspolitisk debatt 1.. september.. Idrettsrådet arrangerer idrettspolitisk debatt torsdag 1.. september kl 1800 på Caledonien.. Kristiansand kommune har anstrengt økonomi og vi ønsker å utfordre partiene på hvilken plass idretten har i deres partiprogram de neste 4 år.. Idrettspresident Børre Rognlien vil innlede, og Jon P.. Knudsen er debattleder.. ( 26.. Frist for å søke kompensasjon for vare- og tjenestemoms er satt til.. Les mer om ordningen på.. NIFs hjemmesider.. ( 18.. 07.. Lokale aktivitetsmidler 2011.. Kristiansand er tildet.. kr 2.. 719.. 995.. i lokale aktivitetsmidler.. Søknadsfrist på midlene er 8.. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år.. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 31/12-2010.. ( 31.. Cultiva - ny strategi.. Cultiva har laget ny strategi for perioden 2011-2022.. Satsingen fremover skal være på barn og unge - Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn! Byens befolkning inviteres til å komme med gode innspill til Cultiva.. Cultiva vil i mindre grad enn tidligere basere seg på søknader, men inngå en dialog med aktuelle kandidater på bakgrunn av innspill, og vil i løpet av desember fremlegge hvilke programområder det skal satses på.. Frist for innspill til Cultiva er 13.. mai!.. ( 25.. Kulturmidler Kristiansand kommune.. Søknadsfrist for kulturmidler fra Kristiansand kommune er.. Søknadskjema finner dere på.. kommunens nettsider.. ( 22.. Årsmøte i idrettsrådet avholdes tirsdag 29.. mars kl 1900 i klubblokalene til Torridal IL på Hommeren.. I forkant av årsmøtet kl 1815 vil Torridal IL ha en omvisning på deres flotte anlegg.. Innkalling til årsmøtet finner du her.. Sakslisten her.. Cultiva express idrett.. Cultiva har lyst ut ny søknadsrunde for Cultiva express idrett(CEI).. Stipendene kan tildeles utøvere i aldersgruppen 15-16 år og 17-24 år.. Søkerene må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller være registrert elev/student i Kristiansand.. Du finner.. folder med informasjon her,.. eller du kan også finne mer info på Cultivas nettsider.. www.. Søknadsfrist er 1.. Idrettsregistreringen for 2010.. Frist for idrettsregistreringen 2010 går snart mot slutten.. Under halvparten av klubbene i Kristiansand har registrert seg til nå.. En uke gjenstår til fristen er ute 31/1.. Ny søknadsrunde for Storbyprosjektet.. Det er mulig å søke om midler fra Storbyprosjektet i Kristiansand.. Klubbene søker midler gjennom idrettsrådet.. Inaktive barn og ungdom.. 2.. Innvandrere med spesiell vekt på innvandrerjenter/kvinner.. ( 06.. GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!.. Idrettsrådet ønsker alle sine medlemsklubber en riktig god jul og et godt nytt og fremgangsrikt år for idretten i Kristiansand! Kontoret er betjent frem tom 27/12.. Dersom man ønsker kontakt kan tlf 90926217 eller idrettsrådets mail benyttes.. 2010 ).. Storbymidler - barn fra familier med lav betalingsevne.. Idrettsrådets styre har nå fordelt storbymidlene etter søknad fra klubbene.. Informasjon for utfyllig av søknad ligger vedlagt.. Fordeling av Lokale aktivitetsmidler.. ( 19.. 10.. Lokale aktivitetsmidler 2010.. Lokale aktivitetsmidler(LAM) er nå utbetalt fra idrettsforbundet.. Klubbene vil i løpet av uke 39 bli tilskrevet vedrørende tildelingen.. ( 28.. 09.. Cultivatildeling 2010.. Cultiva har nå fordelt midler i Cultiva Express idrett.. Se fordelingen.. Ferieavvikling idrettsrådet.. Kontoret er ubetjent frem til og med 20.. Henvendelser besvares på tlf 90926217 og e-post:.. ( 13.. Cultiva Express med idrettsstipend.. Cultiva Express utlyser stipend til utøvere mellom 15 og 24 år.. Første søknadsfrist er 1.. Les mer om ordningen.. Lokale aktivitetsmidler for 2010 skal fordeles etter sommerferien.. I forkant av fordelingen har klubbene mulighet til å søke/innlevere opplysninger i henhold til.. kriterier.. for å få støtte.. Alle lag får automatisk hodestøtte basert på antall medlemmer 6-19 innrapportert i idrettsregistreringen for 2009.. For å få midler utovere dette må klubbene levere vedlagte.. søknads/opplysningsskjema.. innen 10.. Ferieavvikling.. Idrettsrådet har stengt kontor i perioden 22.. juni til til og med 6.. juli.. Daglig leder Geir Thorstensen kan i perioden nås på tlf nr 90926217.. ( 21.. Ny forskrift om momskompensasjon.. Les forskriften.. Lotteri- og stiftelsestilsynet arrangerer også kurs om den nye momsordningen.. I Kristiansand avholdes det kurs 24.. juni kl 1000-1600.. Påmelding.. ( 08.. Høring kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014.. Planen ligger nå ute til høring på.. kommunens nettsider(her).. Høringsfrist er 4.. Kommunale tilskuddsordninger.. Søknadsfristen for å søke kommunale tilskudd er 15.. Vi gjør oppmerksom på at der.. kommunen.. og ikke idrettsrådet som skal ha søknadene.. Informasjon og søknadskjema finner dere på.. Idrettsrådet avholder årsmøte for 2009 tirsdag 23.. mars kl 1900 i Randesund ILs lokaler på Sukkevann.. Påmelding innen 22.. mars!.. Idrettsrådets stipend for 2009 er nå fordelt.. Selve tildelingen finner sted 4.. februar kl 1900 på Samsen.. De som skal motta stipend blir informert om dette i forkant.. Det vil bli et arrangement på ca 2 timer med litt underholdning, samt et innlegg fra Lukas Udelhoven og Ida Marcussen.. Arrangementet er åpent for alle.. Påmelding:.. Arrangementsstøtte fra Kristiansand kommune.. Kommunen utlyser midler til kulturarrangementer.. Selv om ikke idrett står nevnt i utlysningsteksten, så er idrettsarrangementer berettiget til å søke.. Første søknadsfrist hos kommunen er.. Mer info på.. ( 04.. Storbymidler 2009.. Siste storbytildeling for 2009 har søknadsfrist 20.. Målgruppen er barn/ungdom(6-19 år) fra familier med lav betalingsevne.. Fullstendig utlysningstekst.. :.. 2009 ).. IDRETTSSTIPEND 2009.. Idrettsrådet/Stiftelsen Sportikus har vedtatt å utdele kr 250.. 000 i stipend og arrangementsstøtte for 2009.. Søknadsfristen for stipend er 30.. desember på vedlagte skjema.. For arrangementsstøtte benyttes det ikke eget skjema.. Møte kommunedelplan for idrett og friluftsliv.. Kristiansand kommune v/ idrettsetaten vil informere om arbeidet med revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.. Den nye planen er for perioden 2011-2014.. Klubbene vil få anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til planen.. ¨.. Møtet avholdes i.. Byhallen onsdag 4.. november kl 1900.. thorstensen@idrettsradet.. Klubbene i Kristiansand inviteres til å være med i Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag.. ( 17.. 2008 ).. Lokale aktivitetsmidler.. Lokale aktivitetsmidler for 2009 er ennå ikke fordelt fra NIF.. Vi vet derfor ikke hvilket beløp som er til fordeling i Kristiansand.. LAM midlene i Kristiansand fordeles etter samme prinsipper som de senere år.. Det vil si at alle som har innrapportert medlemstall til idrettsregistreringen i aldersgruppen 6-19 år er berettiget til hodestøtte.. Denne får klubbene automatisk.. Dersom dere har andre aktiviteter som er berettiget til støtte innrapporteres dette på vedlagte skjema.. Vedlagt ligger også kriterier for tildeling.. Frist for innrapportering er 10.. Vi håper å kunne fordele pengene på idrettsrådets styremøte 25.. Kommunale støtteordninger.. Vi minner om at fristen for en del kommunale støtterodninger, bl.. a.. driftsstøtte og husleiestøtte er.. Søknadsskjema finnes på.. Årsberetning med regnskap er  ...   forlenges.. Dagens automatregime forlenges inntil EFTA domstolen har behandlet saken.. Se pressemelding fra KKD eller.. KKDs.. nettside.. Tilskudd til kulturarrangement og fleksible tiltaksmidler.. Lokale aktivitetsmidler 2005.. De lokale aktivitetsmidlene skal nå være utbetalt fra NIF.. Dersom klubber ikke har mottatt penger, kan det være noe galt med kontonummer som er oppgitt.. Ta da kontakt med idrettsrådet.. Vi minner også om at det kun er klubber med medlemmer i aldersgruppen 6-19 år som får denne pengestøtten.. 2005 ).. Momskompensasjon på tjenester for 2004 - idrettslagene kan nå søke.. NIF har mottatt et foreløpig tilsagn på kr 24,8 millioner i momskompensasjon for regnskapsåret 2004.. NIF vil få utbetalt kompensasjonen senest 31.. Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag som har momskrav på tjenester for 2004 på over.. kr 10 000 kan søke NIF innen.. 5.. desember 2005.. ( 14.. Avvikling av dagens automatregime utsettes til 1.. april 2006.. Se pressemelding fra KKD.. Dans i 100!.. Alltid hatt lyst til å lære å danse? Dans i 100 er en årlig dansefestival og et spennende møtested for alle danseinteresserte i alle aldre, på alle nivåer, innen alle former for dans.. Tildeling stipend og arrangementstøtte 2005.. Idrettsrådets styre vedtok i styremøte 5.. oktober tildeling av stipend og arrangementstøtte for 2005.. Stipendiene utbetales via de respektive klubber i løpet av en uke.. Åpent idrettspolitisk valgmøte.. VAI og IR arrangerer åpent valgpolitisk møte i Byhallen tirsdag 30.. august kl 1930.. Møte lokale aktivitetsmidler tirsdag 23/8.. Idrettsrådet avholder også i år møte med klubbene for å informere og diskutere kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler(LAM).. Møtet avholdes tirsdag 23.. august kl 1900 på Scandic hotel.. Forskrift om oppstilling av gevinst- og lotteriautomater.. Dagens automatregime forlenges til 31.. Idrettsrådets handlingsplan 2005-2006.. Vedtatt på idrettsrådets årsmøte 31.. mars 2005.. Protokoll fra årsmøtet i IR 31.. mars på Karuss.. Per Berge, styreleder IR Kristiansand.. Søknad om trenings-/arrangementstid i idrettslokaler sesongen 2005/2006.. Søknadsfrist 1.. Kommunal støtte.. Søknadsskjema på kommunens nettside:.. kristiansand.. kommune.. kultur/fritid/fritidskontor.. Innkalling til årsmøte i idrettsrådet.. Årsmøtet for 2004 avholdes i IK Vågs klubblokaler på Karuss 31.. mars 2005 kl 1900.. Gildefondet.. Gildefondet deler to ganger i året ut midler til rekruttering innen idrett og kultur på alderstrinnet 10-18 år under mottoet "Gilde utvikler talenter".. FAKKELTOG - IDRETTSAKSJONEN FOR FLOMOFRENE I SØRØST-ASIA.. Kristiansand fredag 7 januar kl 1700 - 1900.. Fakkeltog Appeller Underholdning.. Innkalling til ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 22.. desember!.. 2004 ).. Siste nytt i automatsaken.. Statsråd Svarstad Haugland har nettopp avsluttet sin pressekonferanse hvor Regjeringen fremlegger hvordan de vil arbeide videre med automatreformen.. Fordeling av stipend og arrangementsstøtte 2004.. Idrettsrådets styre fordelte i styremøte 25.. november kr 287.. 000 i stipend og arrangementsstøtte.. HØYRE ER PÅ RIKTIG SPOR I STADIONSAKEN.. Idrettsrådet i Kristiansand fremmet 10.. november muntlig i kulturstyret forslag om omdisponering av midlene som er satt av til opprustning av Kristiansand stadion.. At man lar være å oppruste stadion er en logisk konsekvens av at kommunen bidrar med 60 mill kr i et nytt stadionanlegg som skal stå ferdig om 2 år.. Mat og prestasjon - Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere.. Rapporten Mat og prestasjon - kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere fra Sosial- og helsedirektoratet ble nylig omtalt i Aftenposten.. 50.. 000 til Andreas Thorkildsen og KIF friidrett.. Idrettsrådets styre ønsker å gi Andreas Thorkildsen en solid honnør i form av et stipend på kr 25.. 000 for hans enorme innsats i Athen.. IR verdsetter også det klubbarbeid som ligger bak en slik prestasjon, og tildeler derfor også hans gamle klubb, KIF friidrett kr 25.. Vi gratulerer!!! Les tildelingsbrevet her:.. Dans i 100 Helse i hver swing.. Det swinger i Kristiansand 22.. -24.. oktober.. Dans i 100 er en festival som kombinerer en faglig vinkel med danseglede i praksis.. Prøv deg på.. salsa, tango, magedans, folkedans, swing, line dance, disco.. mm.. Lokale aktivitetsmidler fordelt.. Styret i idrettsrådet har nå fordelt de lokale aktivitesmidlene.. I styremøtet 26.. august ble kr 2.. 100.. 892 fordelt.. Pengene ble fordelt etter kriterier som ble diskutert på møte med klubbene 18.. Pengene utbetales fra Norges idrettsforbund, og forventes utbetalt innen 2 uker.. Tildelingsbrev er tilsendt klubbene.. Idrettsstipend og arrangementsstøtte 2004.. På idrettsrådets årsmøte 1.. april ble det vedtatt å dele ut inntil kr.. Lokal aktivitesmidlerer nå fordelt på kommunene.. Kristiansand er i år tildelt 2.. 892!!.. Det avholdes møte med alle klubber onsdag 18.. august kl 1900 på Scandic hotell.. Idrettsrådets styre har utarbeidet forslag til fordelingskriterier.. Disse skal diskuteres på møtet.. Vedlagt ligger også opplysningsskjema som klubbene kan/bør fylle ut.. Idrettens andel av spillemidlene.. Regjeringen har i dag fordelt.. idrettens andel av spillemidlene.. Den totale rammen for 2004 er på 1200 millioner, noe som er en økning på 150 millioner fra i fjor.. - Midlene til anlegg styrkes, og prioriteringen av barn, ungdom og breddeidrett er også meget bra.. Vi ser og at ordningen med de lokale aktivitetsmidlene er økt med vel 15 millioner.. Min umiddelbare oppfatning er at dette er en veldig riktig ressursbruk, og et gledelig politisk signal, sier NIF-president Karl-Arne Johannessen til idrett.. Dugnadsvett - fem kjøreregler for dugnad.. Idrettsrådet får ofte henvendelser fra klubber vedrørende regler for dugnad.. Vi har ikke kunne henvise til formelle regler for dette.. Idrettsforbundet regelverk omhandler ikke denne type aktivitet.. NIF har nå imidlertid utarbeidet noe de kaller "kjøreregler for dugnad" som beskriver hvordan klubbene bør forholde seg til slike aktiviteter.. Styret 2004 - 2005.. Nytt styre i drettsrådet valgt på årsmøtet 1.. Søk Telenorfondet om støtte til ungdomsarbeid.. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) og Telenor inngikk i fjor en avtale som gir idrettslag muligheter for å søke på midler for å forsterke sitt ungdomsarbeid.. Søk om spillemidler til utstyr innen 30.. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en treårig forsøksordning hvor idrettslag og foreninger tilknyttet NIF kan søke om stønadsmidler til innkjøp av idrettsutstyr.. I fjor mottok særforbund og idrettskretser over 2000 søknader med en samlet søknadssum på 61 millioner kroner.. Dette viser at behovet for utstyrsordningen er stort.. Mange lag fra Kristiansand mottok støtte i fjor.. Ny dopingliste.. Antidoping Norge har sendt ut informasjon om oppdatert dopingliste.. Tilskudd til kultur og fritidsformål.. Kristiansand kommune v/ fritidsetaten deler hvert år etter søknad ut midler til lag og organisasjoner.. Mange klubber er berettiget til støtte, men søker ikke! Benytt denne muligheten og søk NÅ! Fler av tildelingene har søknadsfrist 1.. Idrettsrådet i Kristiansand avholder årsmøte torsdag 1.. april kl 1900 i Randesund ILs lokaler på Sukkevann.. Midlertidig forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater for året 2005.. Frivillige organisasjoner kompenseres med 993 millioner kroner.. Frivillige organisasjoner får 933 millioner kroner fra Norsk Tippings fond som kompensasjon for at inntekter fra spilleautomatene faller bort.. Kompensasjonen gjelder for året 2005 som er det første året med enerett for Norsk Tipping på spilleautomater.. En egen forskrift om dette ble vedtatt i statsråd 20/2.. Søknad om momskompensasjon for klubber og lag.. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har fått i oppgave å administrere momskompensasjonsordningen for idretten.. Klubber og lag skal derfor sende sin søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2003 til NIF.. Søknadsfristen er satt til 13.. mars 2004.. Kanal 24, adidas og Sport 1 gir utstyrsstøtte.. Gjennom Sport 1 fondet kan enkeltpersoner, foreninger og idrettslag søke om utstyr.. Riktig utstyr gir økt idrettsglede, og Kanal 24 ønsker å bidra til det i samarbeid med Sport 1 og adidas.. Kanal med idrettsmagasinet Lilleputt hver søndag.. Kanal 24 i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité lanserte søndag 1.. februar det ukentlige idrettsmagasinet Lilleputt.. Dette er et program som handler om det å komme seg opp fra sofaen og bevege seg.. Tilskudd til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet.. Det er på statsbudsjettet for 2004 avsatt 10 millioner kroner for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom støtte til frivillige organisasjoner.. Tilskuddsordningen følges opp av Sosial- og helsedirektoratet under navnet Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak.. Fordelingen av spillemidler til utstyr.. Fordelingen av spillemidler til utstyr for 2003 er nå klar.. Totalt er fem millioner kroner fordelt til idrettslagene, og intensjonen er å skape økt aktivitet gjennom tilskudd til kjøp av nytt utstyr.. Responsen har vært formidabel - totalt er det kommet inn over 2000 søknader til særforbundene med en samlet søknadssum på over 60 millioner kroner.. 2003 ).. Søk støtte fra Lindorff fondet.. Lindorff-fondet er opprettet i 2003 og skal hvert år dele ut midler rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen opp mot 20 år.. Tilskudd til idrettsarrangement.. Frist for søknad om kommunalt tilskudd til arrangement er 15.. Idrettsstipend og arrangementsstøtte.. Idrettsrådets styre har nå fordelt stipend og arrangementsstøtte for 2003.. Det kom totalt inn 46 søknader på idrettsstipend, 7 på trener/lederstipend, 8 på klubbstipend og 13 på arrangementsstøtte.. Fordelingen finner du her:.. Oversikt over tildeling til klubbene.. Aktivitetsmidlene er fordelt.. Fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene for 2003 er nå foretatt av idrettsrådets styre.. Totalt kr 1.. 8101.. 177 er fordelt.. Her er brev til klubbene(sendes pr post).. Alle får dispensasjon fra regnskaps- og revisjonsplikt.. Alle lotteriverdige organisasjoner har fått dispensasjon fra kravet om regnskap og revisjonsplikt.. Dispensasjonen gjelder fra 2002 t.. o.. m.. 2005.. Dispensasjonen innebærer at lotteriverdige organisasjoner ikke trenger å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.. Likevel skal det sendes prsregnskap til Lotteritilsynet med frist 1.. november i år.. Spillemidler til utstyr.. Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til kjøp av utstyr.. 1,2 millioner kroner søker 26 unge talenter!.. Nå har du sjansen til å utvikle ditt talent?.. SR-Bank skal også i år gi bort 1,2 millioner kroner til unge talenter i fra Rogaland og Agder.. Innspill i valgkampen.. Valgkampen er i gang.. Hva ønsker idrettslagene å fokusere på? Hvilke saker skal idrettsrådet spesielt fronte? Gi innspill på mail:.. Diskuter idrettspolitikk på nettet!.. Har du spørsmål du vil stille partiene eller politikerne? Vil du diskutere politikk før kommunestyre- og fylkestingsvalget? Fredag 15.. august åpner demokratitorget.. Her kan du søke om støttemidler.. Lurer du på hvor laget ditt kan søke om penger til forebyggende tiltak?.. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) og Telenor har inngått en avtale som gir idrettslag muligheter for å søke på midler for å forsterke sitt ungdomsarbeid.. Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Prosjektgruppen.. Storbyprosjektet 2011.. Storby Kristiansand.. I 2001 Valgte Kultur- og kirkedepartementet KKD å styrke storbyarbeidet ved å bevilge midler til å inkludere flere byer i prosjektet.. Alle byer med mer enn 50 000 innbyggere ble invitert til å søke.. Kristiansand var en av de byer som ble tatt opp i prosjektet og det ble bestemt at prosjektet skulle ledes av idrettsrådet i Kristiansand,.. 2002 ).. Målgrupper og målstruktur.. Kulturdepartementet har  ...   fysisk aktivitet".. Utdrag av stortingsmelding nr 14 99/00.. De største byene står overfor spesielle problemer og utfordringer når det gjelder idrettsvirksomhet både på aktivitet- og anleggssiden.. Hovedproblemene for idretten i de største byene er underdekning av anlegg og manglende rehabilitering og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg.. Videre er det i enkelte bydeler lavere organisasjonsgrad, og små idrettslag med lite ressurser hvor rekruttering av trenere og ledere synes også å være vanskelig..

  Original link path: /index.php?show=8&expand=8
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Idrettsstipend.. Arrangementsstøtte.. Gavepremie.. Driftstilskudd.. Variantbingo.. 2001.. 2002.. Kristiansand Kommune.. Norges Idrettsforbund.. Spillemidler.. Idrettsrådet i Kristiansand har etablert støtteordninger for idretten i kommunen som tilføres midler fra idrettsrådets egne økonomiske aktiviteter.. Videre har også Idrettsrådet fått ansvar for kriterier og tildeling av de lokale aktivitetsmidlene i Kristiansand.. Tabellen under beskriver kort støtteordningene med tittel, beskrivelse, frist og hvem som kan søke.. Klikk på tittel for mer informasjon om hver enkelt støtteordning.. Tittel.. Beskrivelse.. Frist.. For hvem.. Tilskuddsordningen skal bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.. fastsettes årlig.. idrettslag.. Spillemidlenes overskudd.. Andel av årlig tippeoverskuddmidlene som i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg.. Kommune, eventuelt f.. kommune, godtas i regelen som søkere om tilskudd til anlegg med store bygge- og driftskostnader.. fastsettes årlig av kommunen.. kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, og andre.. Idrettsrådet Gavepremie.. Premie ved idrettsstevner arrangert av klubber i Kristiansand.. løpende.. NIF Idrettskoler for barn.. Støtte til Idrettsskoler for barn som følger bestemmelser for barneidrett.. idrettslag som  ...   Tilskudd.. Kristiansand kommunes oversikt over alle tilskudd til kultur og fritidsformål.. april / 1.. oktober (merk unntak).. Idrettslag, andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.. NIF Extra-midler.. Støtte til prosjekter / prosjektideer innen feltet fysisk aktivitet.. Kan søke innen: Forskning, forebygging og rehabilitering.. Fokus Engasjement.. april og 1.. Talentfond G9alt.. Stipendier til talentfull ungdom med tilknytning til Rogaland og Agder.. Målet med talentfondet G9alt er å stimulere ungdom til å utvikle sine talenter og interesser.. alle 16 - 25 år, også grupper/lag.. Idrettsrådet Arrangementsstøtte.. Støtte til idrettslag i Kristiansand som påtar seg store arrangementer.. Foreløpig inaktivt.. Idrettsrådet Idrettsstipend.. Støtte til sportslig satsning og videreutvikling.. Utdanning og organisasjonsutvikling av utøvere, trener/ ledere og idrettslag i Kristiansand.. utøvere, trenere, ledere, idrettslag.. Cultiva Express idrett.. Idrettstipend til talentfulle utøvere i alderen 15-16 år og 17-24 år.. mars og 1.. Utøvere.. Solofondet.. Støtte til ideer/ prosjekter innen egenetablering, kultur, personlig utvikling, men også sport eller andre typer for fritidssysler og livsstil.. alle 15 - 25 år, også grupper/lag.. Skillingsfondet.. 30..  .. Tips.. Utskrift.. PDF..

  Original link path: /index.php?show=14&expand=14
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Handlingsplan.. Medlemmer.. Styret.. Lover.. Styrereferater.. Organisering.. VISJON: IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND.. Idrettsrådet er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund.. Idrettsrådet er lagenes talsrør overfor kommunen.. Idrettsrådets oppgave er å arbeide for best mulige forhold for idretten, herunder samarbeide mellom lagene og de kommunale myndighetene og mellom lagene og idrettskretsen.. Idrettsrådet kan også arbeide med saker av økonomisk interesse for lagene i kommunen og forsøke å arrangere inntektsgivende tiltak.. Dette arbeidet er i hovedsak organisert i Stiftelsen Sportikus..

  Original link path: /index.php?show=6&expand=6
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Daglig leder Geir Thorstensen tlf 90926217.. Idrettsrådet i Kristiansand S.. Henrik Wergelandsgate 4.. 4612 Kristiansand.. Telefon:.. 90926217.. E-post:.. Du kan også ta kontakt ved å bruke følgende skjema:.. Navn:.. Adresse:.. Telefon:.. Telefaks:.. E-post:.. Spørsmål eller.. kommentarer:..

  Original link path: /index.php?show=1&expand=1
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Original link path: /index.php?show=5&expand=10,5
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Kommunens handlingsprogram viser hva som kommunen mener er økonomisk gjennomførbart i kommende 4-årsperiode.. I.. 10.. 1.. Søknader til fylkeskommunen om.. SPILLEMIDLER.. Prioritert søknadsliste for ORDINÆRE anlegg (idrett, friluftsliv og rehabilitering) 2011-201.. 4.. (innenfor rammen).. K= kommunale midler.. P= private midler.. PriNr.. Anlegg.. Annleggs.. enhets.. nr.. Sted.. Total.. kostnad.. i 1000 kr.. Maksimal sats for.. spillemidler.. Antatte Årlige drifts-.. utgifter.. Tidligere investeringer opp til og med 2010.. 2011.. 2012.. 2013.. 2014.. K.. P.. Flerbrukshall.. 1001001609.. Flekkerøy.. 21 903.. 7 000.. 810.. 19 607.. 2 000.. Skifte dekke fotballbane.. 1001014001.. Solvika.. 6 000.. 2 500.. 60.. Dojo kampsport.. Treningssal.. 1001004313.. Karuss.. 3 011.. 700.. 4.. Rehabilitering orienteringskart.. 1001025901.. Skråstadheia.. 453.. 151.. Rehab klubbrom.. 1001031904.. Sukkevann.. 6 980.. 6.. 1001004202.. Fiskaa/Amfi.. 7 500.. 1 000.. 7.. 1001001907.. Møvig.. 28 265.. 27 765.. 500.. 8.. Kunstgressbane.. 1001011204.. Presteheia.. 7 250.. 130.. 6 750.. 9.. Sandhånd-ballbane.. 1001017613.. Gimle.. 515.. 171.. 1001011901.. Justvikbanen.. 2 828.. 1 415.. 11.. 1001008512.. Torridalshallen.. 28 910.. 1 025.. 26 910.. 12.. Sosialt areal hall.. 3 285.. 400.. 13.. Styrkerom.. 1001008513.. 3 179.. 14.. 1001008502.. Torridal.. 150.. 7 er kunstgressbane.. 1001023902.. Kartemyr/.. Vestheiene.. 5 750.. 90.. 16.. 1001007907.. Krosseveien/.. Grim.. 4 000.. 17.. Rehab.. 1001017501.. Odderneshallen.. 6 300.. 2 100.. 18.. Garderober.. 1001034402.. Kongsgård.. 4 551.. 56.. 19.. Omlegging til kunstgress.. 1001000104.. Voie 7 er bane.. 1 300.. 650.. 20.. Omlegging til kunstgress m/lys.. 1001034803.. Holte 7 er bane.. 1 900.. 950.. 21.. Rehab banedekke.. 1001031902.. 3 500.. 1 750.. 22.. Omlegging kunstgress/.. amerikansk fotball.. 1001004308.. 1 600.. 2 900.. 23.. 1001040201.. Havlimyra.. 42.. 800.. 42 800.. 24.. 1001040204.. 4  ...   393.. 41.. Løpedekke med mer.. Kristiansand Stadion.. 5 500.. 1 500.. 5 000.. Hellemyr.. Ikke kostnads-beregnet.. x.. 43.. Miniatyrskyte-bane v/hall.. 44.. Østsiden av byen.. 45.. Skytebaner.. Farvannet.. 6 900.. 46.. Miniatyr-.. skytebane.. Sukkevanns-.. parken.. 47.. Svømme badeanlegg og arrgangements-hall.. Tangen.. Etter særskilt vurdering.. 2.. Søknad om statsstøtte til LOKALE KULTURBYGG 2011-2014 (innenfor rammen):.. Nr.. Kulturdel.. Torridal skole.. 11 000.. 3.. Prioritert søknadsliste for NÆRMILJØANLEGG 2011 201.. 4 (innenfor rammen):.. NÆRMILJØANLEGG.. innenfor rammen.. Nærmiljøanlegg.. Annleggs-.. i.. 1000 kr.. Søknads-.. beløp.. Spille-midler.. Antatt Årlige.. drifts-.. ut-gifter.. Tidligere investeringer opp til og med 2010.. Spesifika-sjoner.. Flerbruksløkke kunstgress.. 1001040501.. Vardåslia Vel.. (på gammel.. grusløkke ved nr.. 19).. 550.. 200.. 385.. Fornyet 2010.. Flerbruksløkke.. 1001015103.. 506.. Flerbruksområde.. Løp/kast.. 1001015104.. 519.. Flerbruksanlegg.. 1001015102.. Rødhettesvei brl.. Sømsløkka v/Vardåsveien.. 440.. 240.. Flerbruksområde for fysisk aktivitet.. 1001004207.. Amfi Vågsbygd sentrum AS (ved Fiskå skole).. 979.. 779.. Flerbruksanlegg for grunnleggende bevegelser del 2.. 1001040102.. Dvergsnes skole (i skolegården).. 380.. 190.. fFlerbruksløkke med gummidekke.. 1001001615.. Berge og Andås Vel.. (i friområde Andåsv.. 102).. ?.. Flerbruksområde kunstgress.. 1001031913.. RIL (ved Sukkevann idrettspark).. Hoppbakke K-8 plast.. 1001011708.. Fagerholt skole.. NY 2010.. Flerbruksbane asfalt.. 1001040901.. Øvre Slettheia skole.. 420.. 220.. Flerbruksområde asfalt for ballspill og skate.. 1001040903.. Øvre Slettheia bomiljø.. Anlegg for bevegelse del 1.. 1001023107.. Lovisenlund skole.. Aktivitetsløkke kunstgress.. 1001015606.. Kristiansand Feriesenter Dvergsnes-tangen.. Flerbruksområde for nettspill (gummi) og sandvolley.. 1001040902.. 1001001809.. Sjøstrand skole.. Anlegg for bevegelse.. 1001037804.. Tordenskjolds-gate skole.. 100.. Flerbruksområde grus for ballspill og aking inkl.. lys.. 1001040904.. Anlegg for bevegelse del 2.. 1001023108.. Anlegg for bevegelse.. 1001008605.. Mosby skole.. 110.. Flerbruksløkke kunststoffdekke.. 1001037604.. Odderhei 2 Velforening.. (på gammel asfaltløkke).. 288.. 144..

  Original link path: /index.php?show=12&expand=10,12
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Orgleddnavn.. BI skole.. Totalt.. Kristiansand Idrettsråd.. iflg kriterier.. Agder Modellflyklubb.. 7363.. Aik Lund.. 40086.. Atletklubben Av 1928.. 40383.. Bjaavann Golfklubb-Kristiansand.. 35860.. Budosør.. 1000.. Christianssand Klatreklubb.. 7732.. Christianssands Curling Club.. 1743.. Christianssands Seilforening.. 3210.. Cykleklubben Sør.. 4266.. Donn, FK.. 64285.. FC Blaa.. 16768.. Flekkerøy Cykleklubb.. Flekkerøy Kampsport Klubb.. 5274.. Flekkerøy Padleklubb.. 60240.. Fløy.. 45354.. Friskis Svettis Kristiansand.. 64835.. Gimle Rytterforening.. 10012.. Gimletroll IK.. 131267.. Gladiators.. 42537.. Grim FK.. 0.. Hannevikas IL.. Hemoriders MC Kristiansand.. Hjertetrimmen i Kristiansand.. Hånes IF.. 86131.. Hånes Turnforening.. 7622.. Just IL.. 41604.. Kjevik Fallskjermklubb.. Kjevik Flyklubb.. Kristiansand Atletklubb.. 7293.. Kristiansand Badmintonklubb.. 14888.. Kristiansand Basket.. 8682.. Kristiansand Bueskyttere.. 3551.. Kristiansand Båt-Sport Klubb.. Kristiansand Danseklubb.. 3080.. Kristiansand Dykkerklubb.. 2523.. Kristiansand Fekteklubb.. 7298.. Kristiansand Gangklubb.. Kristiansand Garnisons Pistol.. 5459.. Kristiansand Golfklubb.. 16348.. Kristiansand HSL.. 10229.. Kristiansand Ishockey klubb.. 12398.. Kristiansand JFF, Castinggr.. 10090.. Kristiansand Ju Jitsu klubb.. 10209.. Kristiansand Kajakklubb.. 12866.. Kristiansand Kampsport Klubb.. 23452..  ...   Suns Baseballklubb.. 2680.. Kristiansand Svømmeallianse.. 24290.. Kristiansand Taekwondo Klubb.. 6381.. Kristiansand Tennisklubb.. 8151.. Kristiansand Trial Klubb.. 14401.. Kristiansand Volleyballklubb.. Kristiansands Cykleklubb.. 18976.. Kristiansands IF-Friidrett.. 42245.. Kristiansands IF-Håndball.. 19325.. Kristiansands Turnforening.. 79675.. Kristiansands Vandrerne.. Kvadraturen Frisbee Golf Klubb.. 7031.. Londskråga Idrettsklubb.. Lund Basketballklubb.. Lund Cykleklubb.. Lund Taekwondo Klubb.. 1835.. Masters Sørlandet.. NMK Kristiansand.. 54448.. Oddersjaa SSK.. 28623.. Radar, FK.. 15300.. Randesund IL.. 306283.. Senior Sport.. 1455.. Solbygg FK.. Start, IK.. 109161.. Søm Squash Klubb.. 5583.. Sør, OK.. 21347.. Sørlandets Modellflyklubb.. Sørlandets Paragliderklubb.. Sørlandets RC Helikopterklubb.. Sørlandsparken Rideklubb.. 18347.. Sørlands-Strike Bowling Klubb.. Tigerberget, FK.. Tinnheia Karate Klubb.. 3289.. Tobienborg Fotballklubb.. Topdal Dykkerklubb.. Torridal IL.. 134324.. Tveit Feltrittsklubb.. 10039.. Tveit IL.. 65163.. UiA Lacrosse.. Varodd Svømmeklubb.. 16188.. Vepsa Bowlingklubb.. Vigør FK.. 128104.. Våg FK.. 83393.. Våg, IK.. 117845.. Våg-Håndball.. 75079.. Vågsbygd Innebandy Klubb.. 29113.. Vågsbygd Karate Klubb.. 33104.. Vågsbygd Seilforening.. 2975.. Vågsbygd Svømme- Og Livredning.. 172356.. 2707082.. Tilbake..

  Original link path: /index.php?artikkelid=247&back=1
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Det er en utrolig enkel søknad - det er kun ett tall som skal innrapporteres - klubbens brutto driftskostnader for regnskapsåret 2011.. Det gir en uttelling på ca 3,5% av brutto driftskostnader.. NIFs nettsider..

  Original link path: /index.php?artikkelid=246&back=1
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Følgende klubber er tildelt midler 1.. halvår.. FK Vigør.. Kristiansand fekteklubb.. Kristiansand svømmealliansen.. Kristiansand Pirates.. Vågsbygd SLK.. IK Våg Barneidrett.. Kristiansand Gladiators.. Klubber kan søke fortløpende om midler, søknadene blir behandlet av IR styret tidlig høst..

  Original link path: /index.php?artikkelid=245&back=1
  Open archive

 • Title: Idrettsrådet i Kristiansand
  Descriptive info: Opplysnings/Søknadsskjema LAM 2012.. Kriterier 2012.. juni på mail:.. eller post: pb 451 4664 Kristiansand..

  Original link path: /index.php?artikkelid=244&back=1
  Open archive


 • Archived pages: 170