www.archive-no-2012.com » NO » I » IFPI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2012-09.

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: .. Denne siden bruker rammer, men leseren din støtter ikke disse..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Original link path: /topp.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Original link path: /meny.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: IFPI BRANSJESTATISTIKK.. Fysisk og digitalt likt i 2011.. Det digitale musikksalget for 2011 hadde en oppgang på hele 73% i forhold til 2010, mens det fysiske musikksalget for 2011 hadde en nedgang på 31% sammenlignet med 2010.. Digitalsalget (streams og nedlastning) utgjør for 2011 49% av totalsalget.. Streaming er nå langt større enn nedlastning i Norge, og streaminginntektene utgjør 62% av det digitale salget (og nedlastning 38%).. Av totalsalget utgjør nå streaming 30%.. Les mer.. PRESS RELEASE.. Music And The Internet - A guide for parents and teachers.. Last ned dokumentet her.. GOVERNMENTS CAN TURN THE TIDE AGAINST PIRACY IN 2011.. To download the full report go to:.. www.. ifpi..  ...   internasjonal musikk.. Norsk musikk omsatte i fjor for NOK 180 mill.. (ut fra lager), internasjonalt omsatte for 165 mill.. , og klassisk musikk for 1 mill.. ANSVARLIG INTERNETT.. Nettstedet gir informasjon om skillet mellom lovlig og ulovlig fildeling; bakgrunnen for og formålet med SIMONSEN Advokatfirma DA sin bistand; hvilke opplysninger som samles inn og hvem de utleveres til; eksempler på lovlige tjenester, mv.. IFPI NEWS.. Recording Industry in Numbers 2009.. - The definitive source of global music market information.. IFPI's Recording Industry In Numbers (RIN) is the most complete and authoritative report on the global music industry, containing an overview of global music sales and highlighting recent trends and key statistics..

  Original link path: /hoved.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: Musicom AS, Kristian Augusts gate 10, 0164 Oslo Tlf.. 22993100 Fax.. 22993101 E-post:.. ifpi@ifpi.. no..

  Original link path: /bunn.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: IFPI Norge er foreningen for norsk platebransje.. Foreningen er stiftet i 1939 og er interesseorganisasjon for norske fonogramprodusenter.. Medlemmer er norske datterselskaper av alle de internasjonale plateselskapene samt rent norske selskaper.. IFPI samarbeider med foreningen for de mindre, norske plateselskapene, FONO -.. fono.. Medlemmene i IFPI Norge står for 90-95% av norsk platesalg, hvorav ca halvparten av salget av rent norske utgivelser, og nærmere alt salg av internasjonalt repertoar.. Internasjonalt organiserer IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) -.. org.. - plateselskaper verden over i nasjonale foreninger som er knyttet sammen via en verdensomfattende føderasjon  ...   styre valgt på generalforsamling.. For tiden er Petter Singsaas styreleder (Universal).. Administrasjonen er organisert via et separat aksjeselskap Musicom AS.. Dette fungerer som fellesadministrasjon for Spellemannprisen AS, Platebransjens Etiske Råd og naturligvis IFPI Norge.. Ved siden av sin funksjon som tradisjonell interesseorganisasjon, ivaretar også IFPI noen kommersielle oppgaver av mer kollektiv karakter, slik som lisensiering av bransjens samlede repertoar ved bakgrunnsmusikk og i en del elektroniske media – dette inkludert kollektiv forvaltning av musikkvideovisning.. Offentlig fremføring og kringkasting av fonogrammer forvaltes av vederlagsbyrået GRAMO -.. gramo.. , mens videresending i kabel forvaltes av NORWACO -.. norwaco..

  Original link path: /ifpi_norge.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: Statistikk- og databaseverktøy for musikkbransjen..

  Original link path: /fonografen.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: Adresse:.. Kristian Augusts gate 10.. 0164 Oslo.. Tlf.. :.. Fax:.. 22 99 31 00.. 22 99 31 01.. E-post:.. Marte Thorsby:.. marte.. thorsby@ifpi.. Hildegunn Olsbø:.. hildegunn.. olsboe@ifpi.. Trude Løken:.. trude.. loken@ifpi.. Øystein Rudjord:.. oystein.. rudjord@ifpi.. Roy Funner:.. roy.. funner@ifpi..

  Original link path: /kontaktinfo.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: Continental Artist Management AS.. continentalmusic.. net.. 0164.. OSLO.. 22062770.. Fax.. 22062771.. Cosmos Music Norway AS.. cosmosmusicgroup.. com.. Karl Johansgt 6.. 0154.. 22432300.. 22432301.. daWorks Entertainment Ltd.. daworks.. Torggt.. 10.. 0181.. 22110097.. 22110098.. Dig Music/Eco Creatives SA.. digmusic.. Postboks 874, Sentrum.. 0104.. 91821208.. DJ Beat Records Scandinavia AS.. djbeat.. Ulvenveien 88.. 0581.. 23226660.. 23226667.. United Music.. Randsfjordlinna 453.. 2730.. Lunner.. 97553865.. 90141935.. Playroom Music AS.. playroom.. Nydalen Alle 37 A.. 0484.. 22888180.. 22888181.. EMI Recorded Music Norway as.. emi.. Postboks 492, Sentrum..  ...   Records as.. nordicrecords.. Postboks 4669, Nydalen.. 0405.. 22350300.. 22350301.. Playground Music Scandinavia.. playgroundmusic.. St Halvardsgate 33 c.. 0192.. 22666560.. 22666561.. Revolution Records.. Postboks 9323, Grønland.. 0135.. Sony Music Entertainment Norway AS.. sonymusic.. Postboks 4334, Nydalen.. 0402.. 22880000.. 22880001.. Universal Music.. universalmusic.. Postboks 2645, Solli.. 0203.. 22541400.. 22434430.. Voices Music Entertainment.. vme.. 23226666.. Warner Music Norway as.. warnerwall.. Postboks 4494, Nydalen.. 0403.. 23407700.. I tillegg kommer ca.. 130 såkalte G-medlemmer (internasjonale selskaper/labels) som sorterer inn under et av de øvrige paraply -selskapene..

  Original link path: /medlemmer.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: Norges offisielle hitliste, basert på siste ukes salg hos ca.. 200 faghandlere for musikk.. Tall for nedlasting er basert på siste ukes salg hos ca.. 20 utsalgssteder for nedlastet musikk.. Grunnlagsdata innhentet i samarbeid med Nielsen Soundscan International.. - VG-listene utarbeides av.. IFPI.. for.. VG.. og.. NRK.. Søk i VG-lista:.. Regelverk for VG-listene.. 1.. GENERELT.. -listene, Norges offisielle hitliste, er de autoritative salgslistene for norsk platebransje.. Listene utarbeides ukentlig av Musicom AS på vegne av IFPI Norge, basert på registrerte salgstall fra et større antall forhandlere.. Listene utarbeides eksklusivt for VG.. og publiseres i VG.. 2.. ORGANER.. 1.. Samarbeidskomité.. IFPI Norge og.. oppretter en samarbeidskomité bestående av to representanter fra IFPI Norge og to representanter fra VG.. Gjennom samarbeidskomiteen sikres VG.. innsyn i tallmaterialet for listen.. Samarbeidskomiteen har ansvar for listenes kvalitet, og vedtar endringer i regelverket.. Ved stemmelikhet har VG.. en dobbeltstemme.. Samarbeidskomiteen skal sørge for at det utnevnes representanter og ledere til Kontroll- og revisjonskomiteen og Sanksjonskomiteen.. 2.. Kontroll- og revisjonskomité.. Kontroll- og revisjonskomiteen består av fem medlemmer: en representant fra IFPI Norge, en representant fra VG.. , en representant fra FONO og en utøverrepresentant.. Komiteen ledes av en uhildet revisor.. Kontroll- og revisjonskomiteen har ansvaret for å foreta kontroll av listenes utarbeidelse for å avdekke juks og manipulering.. 3.. Sanksjonskomité.. Sanksjonskomiteen består av medlemmene i platebransjens etiske råd; to medlemmer fra IFPI og to medlemmer fra FONO, i tillegg til en uhildet formann med juridisk kompetanse.. Sanksjonskomiteen har ansvar for å vedta sanksjoner ved brudd på regelverket.. 3.. LISTE-MENY.. Basert på reelt salg til adekvate priser, utarbeides følgende lister:.. a.. Album Fullpris.. (Album Topp 40).. b.. Album Fullpris Norsk.. (Norsk Topp 30).. c.. Album Fullpris Samleplater.. (Samleplater Topp 10).. d.. Album Lavpris.. (Lavpris Topp 10).. e.. Album Klassisk musikk.. (Klassisk Topp 30).. f.. DVD Musikk.. (DVD Musikk Topp 10).. g.. Singel.. (Singel Topp 20).. h.. Singel Norsk.. (Singel Norsk Topp 10).. 4.. SPESIALREGLER FOR DE ENKELTE LISTER.. a - Album Fullpris.. skal kun bestå.. av produkter som har en gjennomsnittlig utsalgspris over disk høyere enn de angitte prisgrenser (se pkt.. 6).. Øvrige album henvises til Album Lavpris.. Repertoarmessig forutsettes det at storparten av spilletiden utgjøres av rene lydspor.. Listene omfatter ikke såkalte samlealbum eller DVDer, slik disse er definert i henholdsvis pkt 4c og 4f.. b – Album Fullpris Norsk.. skal kun bestå av produkter der hovedartistens nasjonalitet er norsk.. For øvrig gjelder samme kriterier som for Album Fullpris (jfr.. pkt.. 4a).. c - Album Fullpris.. Samleplater.. omfatter produkter med diverse artister der minst 50% av lydsporene har vært utgitt tidligere (uansett format).. Unntatt fra dette er samlealbum med hovedvekt av lydsporene (minst 50%) på én artist; slike henvises til den vanlige albumlista (Album Fullpris).. Artist.. defineres her som den musiker eller dirigent som oppgis som hovedperson på produktet, og omfatter ikke komponister eller DJer som i hovedsak har redigert samlealbum.. Prisgrenser som for Album Fullpris (jfr.. d - Album Lavpris.. skal bestå av produkter som har en gjennomsnittlig utsalgspris over disk lavere enn de angitte prisgrenser (se pkt.. e - Album Klassisk musikk.. skal kun bestå av produkter  ...   rapporteres kun der en av låtene er hovedproduktet, og kun hovedproduktet rapporteres.. For nedlastede produkter medregnes kun ett kjøp av hvert produkt pr.. kunde pr.. uke.. Musicom vil hver uke kontrollere at det foreligger tilstrekkelig tallmateriale for å utarbeide listene.. Det blir ikke foretatt vekting av geografiske områder eller butikktyper.. 6.. PRISGRENSER.. Fastsatte prisgrenser gjelder gjennomsnittlig utsalgspris hos detaljist, basert på det samlede innrapporterte salget av et produkt.. Album Fysisk: NOK 75,00.. Album Nedlastet: NOK 45,00.. Singel Fysisk: NOK 10,00.. Singel Nedlastet: NOK.. 4,00.. 7.. LISTEUTARBEIDELSE.. Alle salgsdata for siste kalenderukes salg av fysisk produkter rapporteres til og akkumuleres hos en kommunikasjonssentral (hos firma Logiq, Oslo).. Etter feilkorreksjoner blir rådata med totale salgstall for hvert produkt mandag morgen oversendt Musicom for utarbeidelse av prøvelister og endelige lister.. Nedlastede produkter rapporteres direkte fra utsalgssted, via distributør eller annen hensiktsmessig rapportør.. Spesialkvalifiserte medarbeidere hos Musicom skal hver uke kontrollere prøvelistene (bl.. a.. på bakgrunn av innspill fra bransjen) med henblikk på å sjekke åpenbare uregelmessigheter og luke ut feilplasserte produkter.. Deretter genereres de forskjellige charts automatisk via spesielle dataprogram.. Ved mistanke om juks eller manipulering av listene, eller der salget i én butikk avviker vesentlig fra salget i øvrige butikker, skal dette granskes nærmere av Musicom og Logiq så langt tiden tillater det før deadline.. Leder av Kontroll- og revisjonskomiteen skal umiddelbart varsles på forsvarlig måte.. Kontroll- og revisjonskomiteen utøver særskilt kontroll ved mistanke om brudd på regelverket etter henvendelse fra Musicom eller fra øvrige aktører i bransjen, eller på eget initiativ.. Komiteen utfører også øvrige kontroller etter eget ønske, ved stikkprøver eller ved løpende kontroller.. Foreligger det særskilt sannsynlighetsovervekt for at juks og/eller manipulering har funnet sted, tas produktet ut av listen.. Saken oversendes så til Sanksjonskomiteen for behandling der.. Sanksjonskomiteens behandling foregår normalt ved muntlige forhandlinger, hvor vedkommende artist/manager/plateselskap som er mistenkt for juks eller manipulering avgir forklaring, før komiteen trekker seg tilbake og uten ugrunnet opphold avgir uttalelse om sanksjonsvedtak.. Uttalelsen skal gi en fullstendig saksfremstilling og konklusjon.. 8.. SANKSJONER.. Artister/ Management/ Plateselskaper som bidrar til juks med listene straffes med bøter eller utestenging fra listene av enkeltprodukt eller hele sin katalog.. Selskaper som ikke aksepterer idømte sanksjoner vil normalt bli utelukket fra listene for lengre tid.. Forhandlere som med overlegg jukser med rapporteringen kan miste sin rapporteringsrett.. Sanksjonskomitéen avgjør selv om kjennelsen skal offentliggjøres helt eller delvis, samt om det skal treffes spesielle tiltak for å gjøre uttalelsen alminnelig kjent, f.. eks.. via kunngjøring eller pressemelding.. 9.. FORNYET BEHANDLING.. Komitéens beslutninger er endelige, men ny behandling i komiteen kan kreves dersom det kan påvises saksbehandlingsfeil eller dersom nye og avgjørende momenter er kommet inn i bildet.. 10.. IKRAFTTREDELSE.. Disse vedtektene trådte provisorisk i kraft 23.. oktober 1993, og er senere revidert 3.. januar 1995, 19.. juni 1996, 23.. og 24.. april 1997, 8.. oktober 1997, 1.. februar 2000, 3.. juni 2004, 16.. mars 2005, 26.. september 2005, 17.. januar 2006, 22.. februar 2008 og 1.. juli 2009.. 11.. OPPHAVSRETT.. I henhold til bestemmelsene i åndsverklovens § 43 har IFPI Norge den originære enerett til listene.. Ettergjøring/ettertrykk uten tillatelse er forbudt..

  Original link path: /vg-lista.htm
  Open archive

 • Title: IFPI Norsk platebransje
  Descriptive info: Hit40.. no er det offisielle norske radiochart for populærmusikk.. Ansvarlig leverandør er IFPI Norge via samarbeid med listens tekniske leverandør; Music Control.. SØK I HIT40.. Låtene på listen rangeres etter ukentlig antall spillinger med vekting for antall lyttere.. Den ukentlige periodiseringen har starttidspunkt torsdager kl.. 0000.. Vektingen av radiostasjonene baseres på lytterundersøkelser der døgnet er inndelt i seks perioder med spesifikke tall for disse.. Det gjøres mindre korreksjoner knyttet til demografi og lokalradio.. Tallgrunnlaget for listeutarbeidelsen genereres ved monitorering av radiostasjoner (for tiden åtte i Oslo og åtte i Rogaland).. Utvalget av radiostasjoner vil regelmessig justeres i samsvar med endringer radiobransjen.. Monitoreringen er innrettet mot faste frekvenser, og kan  ...   de låtene som kringkastes.. Gjenkjenningen forutsetter at utsnitt av vedkommende låter er kryptert (fingerprintet) og lagret i en sentral database.. Fingerprinting skjer hos IFPI Sekretariat i Oslo, og det er plateselskapenes eget ansvar å sende aktuelle utgivelser dit for registrering.. Via en abonnementsordning kan plateselskaper få tilgang til Music Control’s passordbaserte online-system med daglige, ukentlige og historiske lister, samt markedsandeler og såkalt Single Title Analysis.. Monitorerte radiostasjoner pr.. 23.. 02.. 2007:.. Oslo.. P1/Østlandssendingen.. P4.. Radio 1 Oslo.. Radio Oslo.. Power Hit Radio.. Mpetre.. Radio Norge.. The Voice.. Stavanger.. P3.. NRJ.. Rogaland.. Radio Vestland/Haugaland.. Radio Sandnes.. Radio 102.. Radio Atlantic.. Jærradioen.. Spørsmål kan rettes til.. Trude Løken.. på IFPIs kontor, tlf..

  Original link path: /hit40.htm
  Open archive


 • Archived pages: 37