www.archive-no-2012.com » NO » I » IIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 270 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: .. Norges Interne Revisorers Forening.. Om NIRF.. Om Internrevisjon.. Annonser.. Lenker.. Sidekart.. Kontakt.. Forside.. Nyheter.. Medlemskap.. Kurs, konferanser og møter.. Sertifisering og diplomering.. Bokhandel.. Nettverk.. SIRK (Internrevisoren) og andre publikasjoner.. Høringer.. Fag og Tema.. Laster login.. ©.. Copyright 2010 - 2012.. Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo.. Tlf: 932 37 912.. Mail:.. post@iia.. no.. idium.. webpublisering.. Aktiviteter.. 12.. nov 2012.. FULLT - Risiko - fra budskap til erkjennelse, halvdagsseminar.. 15.. Medlemsmøte - Oppfølging av revisjoner.. 21.. Kurs - Dataanalyse.. 11.. des 2012.. KURS: ISO 31000:2009 Risikostyring - prinsipper og retningslinjer.. 26.. mai 2013.. NIRF - Årskonferanse 26.. - 28.. Flere aktiviteter.. Månedens utvalgte bok.. Personvern bør alltid være i fokus.. Denne veilederen ført i pennen av Lars Erik Fjørtoft er et nyttig hjelpemiddel.. Kan kjøpes i vår nettbokhandel.. Les mer HER.. Siste nytt.. 02.. 11.. 12.. Europe must choose right governance model, says incoming ECIIA president.. Marie-Hélène Laimay was elected president of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) at the organisation’s annual conference in Amsterdam on  ...   oktober 2012 ble arrangert på Gardermoen i samarbeid med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Riksrevisjonen.. Konferansen var den fjerde i rekken, hadde alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor som målgruppe og samlet over 200 deltakere.. 10.. Endringer i standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon 1.. januar 2013.. IIAs International Internal Audit Standards Board (IIASB) forslag til oppdateringer av standardene er vedtatt med virkning fra 1.. Er du nysgjerrig på hvilke endringer som gjøres gjeldende, kan du se den engelske versjonen på nettet og/eller delta i en Webcast 23.. oktober.. Den norske versjonen blir sendt ut med neste nummer av SIRK til alle medlemmer.. Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 1.. oktober 2012.. I høringen som varte i flere timer ble de 4 forsvarslinjer omtalt av Sigbjørn Johnsen og Trine Skei Grande stilte spørsmål rundt bruk av internrevisjon i Forsvarsdepartementet og eventuell innføring av internrevisjon i Justis- og beredskapsdepartementet.. RSS Nyheter.. Arbeidsmarked.. Ledig stilling som Internal Auditor i SEB.. Teasere høyre kolonne..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om NIRF : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: 29.. 06.. OM NIRF.. Norges Interne Revisorers Forening er interesseorganisasjonen for alle som arbeider med eller har interesse av fagområdene internrevisjon, governance (virksomhetsstyring) risikostyring og kontroll.. 05.. 11.. Organisasjonskart og vedtekter for NIRF.. Slik ser vår organisatoriske modell ut gjeldende fra juni 2012.. Styret fra 1991 til i dag.. Oversikt over styremedlemmer i NIRF fra 1991 og frem til i dag.. The Institute of Internal Auditors (IIA) - vår globale tilknytning.. NIRF er et såkalt National Institute av den globale organisasjonen The Institute of Internal Auditors (IIA Inc.. ).. IIA Inc.. oppstod i New York i 1941, og har siden vokst til en verdensomspennde organisasjon med mer enn 170 000 medlemmer og er lokalisert i mer enn 165 land.. IIAs medlemsmasse arbeider innenfor internal auditing, governance, internal control, risk management, compliance, IT audit, education, and security.. The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) - den europeiske overbygningen vår.. NIRF er medlem av,  ...   Interne Revisorers Forening (NIRF) har historiske røtter tilbake til 1951.. "The Scandinavian Chapter of The Institute of Internal Auditors" ble stiftet på et konstituerende møte i Oslo den 8.. oktober 1951.. I alt 14 representanter fra Norge, Sverige og Danmark deltok.. Revisjonssjef Hintze fra Svensk Unilever ble valgt til formann og statsautorisert revisor og økonomidirektør Torbjørnsen i De-No-Fa Norge samt revisjonssjef Kofoed (Dansk Unilever) fra Danmark ble valgt til visepresidenter.. Presidenter i foreningen - historikk.. Her finner du en oversikt over presidentene i foreningen fra 1951 og frem til i dag.. 28.. 09.. Medlemsutvikling.. Medlemsutvikling siden 1952 og frem til i dag.. 06.. Internrevisjonskonferanser - en historisk oversikt.. NIRFs Internrevisjonskonferanse er en samlende faglig og sosial begivenhet som er blitt arrangert hvert år siden 1992.. Konferansen skal belyse tidsaktuelle tema som er relevante for NIRFs medlemmer.. Den høye standarden på de årlige internrevisjonskonferansene gjør begivenheten attraktiv og foreningen erfarer en stadig økende interesse for internrevisjonskonferansen..

  Original link path: /no/om_nirf/
  Open archive

 • Title: Om Internrevisjon : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: 23.. 10.. Hva er internrevisjon?.. Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv funksjon etablert innenfor organisasjonen.. Internrevisjonen er en del av virksomhetens ledelses- og kontrollstruktur.. Internrevisorens rolle har over tid gått fra å være rendyrket "kontrollør" til også å ivareta en rådgiverfunksjon.. Definisjon av internrevisjon.. Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsetninger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for governance, risikostyring og kontroll.. Verdien av internrevisjon.. Denne verdierklæringen beskriver hva interessenter bør forvente av internrevisjonsfunksjonen på en enkel og visuell måte.. Styring og kontroll  ...   er.. internrevisjon?.. 2 -.. Hvorfor skal en organisasjon ha en internrevisjon?.. 3 -.. Hvem bør lederen av internrevisjonen rapportere til?.. 4 -.. Hvordan er et hensiktsmessig samarbeid mellom internrevisjonen og revisjonsutvalget?.. 5 -.. Hvilke tjenester kan internrevisorene bidra med overfor revisjonsutvalget?.. 6 -.. Hvordan ivaretar internrevisjonen sin integritet og objektivitet?.. 7 -.. Hvorfor bør en organisasjon ha et revisjonsutvalg?.. 8 -.. Hva er forskjellen mellom interne og eksterne revisorer og hvordan bør de forholde seg til hverandre?.. 9 -.. Hvilket behov for kompetanse og ressurser trenger internrevisjonen?.. 10 -.. Hva er helhetlig risikostyring og hvilken rolle kan internrevisjonen spille?.. 11 -.. Hvordan prioriterer internrevisjonen sine ressurser?.. 12 -.. Hvilke standarder legger internrevisorer til grunn for sitt arbeid?..

  Original link path: /no/om_internrevisjon/
  Open archive

 • Title: Annonser : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: 16.. Internal Auditor i SEB.. SEB is one of Europe’s leading Corporate Investment banks.. We deliver complex financial solutions and consultancy services to 2,900 Corporates and Institutions.. We are now seeking an Internal Auditor to join our team.. Annonser og promoteringsmuligheter.. På disse sidene kan du annonsere ledige stillinger, relevante produkter og tjenester.. Det er også mulig å annonsere i vårt fablad SIRK samt at det finnes promoteringsmuligheter knyttet til vår årlige konferanse.. PRISLISTE, BETINGELSER OG REGLER FOR ANNONSERING.. Annonsering på nett.. Stillingsannonser - kr.. 3 000,- + mva.. Vil ligge ute på.. www.. iia.. fra annonsering til søknadsfristens utløp.. Stillingsannonser ligger synlig til høyre på forsiden.. Ved flere annonser legges en egen lenke til "Arbeidsmarked".. Annonsen vises som virksomhetens logo med overskrift der stillingstype, firmaet som søker og søknadsfrist fremkommer.. Annen informasjon må legges som brødtekst til annonsen under ”les mer”.. Annonse for produkt og tjenester - kr 5 000 + mva..  ...   200 eksemplarer, og som navnet gjenspeiler dekker artiklene et bredt fagområde.. En helsides annonse kr 5 000 + mva.. En halv side kr 3 000 + mva.. Stand i utstillingsområdet på vår årlige konferanse.. Gjennomsnittlig har årskonferansen 200 besøkende.. Utstillingsområde vil være strategisk plassert i forhold til konferansens pauseareale.. En standplass inkluderer bord, duk, plass til rollup og reklameeffekter.. En person som betjener standen kan delta gratis på konferansen.. Pris: kr 15 000 + mva.. En pakkekombinasjon av ovennevnte løsninger kan avtales særskilt.. Ta kontakt med.. Hovedsponsor.. Avtale som innebærer en årlig hovedsponsorrolle er mulig å inngå etter egen avtale.. Ta kontakt med generalsekretær.. Ellen Brataas.. for mer informasjon.. NIRF forbeholder seg retten å endre prisene, betingelsene og reglene for annonsering til enhver tid.. NIRF forbeholder seg retten ikke å legge ut annonser, reklamemateriell, stillingsannonser eller lignende som ikke er relatert til NIRFs formål eller NIRF av andre grunner ikke ønsker å legge ut..

  Original link path: /no/annonser/
  Open archive

 • Title: Lenker : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: 04.. test fra idium765.. test, 123..

  Original link path: /no/lenker/
  Open archive

 • Title: Sidekart : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: Medlemspris / kategorier.. Innmelding.. Generelle betingelser.. KURS.. Konferanser.. Medlemsmøter.. Diplomert Intern Revisor.. Certified Internal Auditor.. Certification in Control Self-Assessment.. Certified Government Auditing Professional.. Certified Financial Services Auditor.. Certification in Risk Management Assurance.. Nettverk Finans.. Nettverk Statlig sektor.. Nettverk Misligheter.. Nettverk Risiko.. Nettverk for Ledere.. SIRK.. Internrevisoren.. Internal Auditor.. European Governance.. Tone at the Top.. Nyhetsbrev.. Bankrevisoren/Finansrevisoren 1972-2002.. Internrevisjon.. Governance.. Risikostyring.. Internkontroll.. Revisjonsutvalg.. COSO.. Internrevisjonskonferanser.. 2002 Tanum Strand.. 2003 Stavanger.. 2004 Trondheim.. 2005 Tromsø.. 2006 Bergen.. 2007 Kristiansand.. 2008 Molde.. 2009 Fredrikstad.. 2010 Stavanger.. 2011 Oslo.. 2012 Ålesund..

  Original link path: /no/sidekart/
  Open archive

 • Title: Kontakt : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: NIRFs sekretariat.. Generalsekretær Ellen Brataas - telefon 976 20 565.. Foreningssekretær Svein Stabekk - telefon 932 37 912.. Foreningen kan kontaktes via E-post, vanlig post og telefon.. Besøksadresse:.. Munkedamsveien 3 B, 3.. etg.. E-post til NIRF:.. Postadresse:.. Postboks 1417 Vika.. 0115 Oslo..

  Original link path: /no/kontakt/
  Open archive

 • Title: Nyheter : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: 12.. Invitasjon til årets tillitsvalgsamling.. NIRF inviterer alle sine tillitsvalgte og bidragsytere gjennom året til årets tillitsvalgsamling 7.. november.. 30.. IIA Webinar: Evaluating Ethics-related Programs and Activities.. The IIA offers a series of web events with insights on important guidance including popular practice guides.. The presenters are global IIA committee members who are current internal audit practitioners.. This Global Briefing will explore the newly released IIA guidance, Evaluating Ethics-related Programs and Activities, which provides guidance for evaluating program effectiveness and compliance; it includes a potential audit approach, procedures, tools, and techniques.. Internrevisjonsplanen - grunnlaget for aktiviteten gjennom hele året.. Foilene fra medlemsmøtet 20.. september kan lastes ned her.. 17.. IIA President and CEO Richard Chambers Named "Top 100 Most Influencial".. IIA President and CEO Richard Chambers has been named one of America’s “Top 100 Most Influential People” in accounting by Accounting Today magazine.. On the list he joins notable figures including President Obama, regulatory department heads, Congressional leaders, service firm CEOs, academic leaders, and major finance/accounting-related association heads.. The IIA needs dedicated leaders to fill board and committee positions.. With 175,000 members in nearly 170 countries, The Institute of Internal Auditors (IIA) provides dynamic leadership for the global profession of internal auditing.. Volunteers play a key role and the contributions they make impact the day-to-day functions of internal auditors, as well as shape the future of the.. internal audit profession.. 08.. Five Easy Steps for Auditing Ethics.. Debra Yoshimura, Managing Director of Audit for the US Olympic Committee shares five easy steps for auditing ethics.. It may be easier than you think.. Managing Risks of Cloud Computing.. The Focus of COSO's Latest Thought Leadership.. 14.. Governance, Risk Mangagement Compliance (GRC).. I slutten av juni utgav Brodd Communication i samarbeid med NIRF sitt første GRC-bilag til Finansavisen.. NIRF bidro med lederen, en artikkel om internrevisjon og tips til innhold.. 09.. Søk om Diplomering som Intern Revisor (Dipl.. I.. R.. Det er snart tid for ny behandlingsrunde for Dipl.. Søknadsfrist er 1.. Søknad må skje på fastsatt søknadsskjema.. Behandlingsavgift kr.. 500,- vil bli innkrevd fra de som ikke har betalt det tidligere.. 13.. Flere nye Practice Guides fra IIA i sommer.. IIA har ikke tatt ferie i sommer, men har utgitt og oppdatert mange av profesjonens practice guides.. Blant nye utgivelser finner vi bl.. a.. Evaluating Ethics-Related Programs and Activities, Developing the Internal Audit Strategic Plan, Auditing Privacy Risks, Integrated Auditing, GTAG 17 Auditing IT Governance, GTAG 7 Information Techlology Outsourcing, 2nd Edition, Optimizing Public Sector Audit Activities og IIA International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and Government Accountability Office Government Audit Standards (GAGAS): A Comparason, 2nd Edition (juni 2012).. The Global Pulse of the Profession Study: 2012 Global Insight.. The IIA’s Audit Executive Center conducted its Global Pulse of the Profession Survey in May 2012.. The study paints an insightful picture of some successes and challenges impacting the internal audit profession around the world.. The Governance Challenge.. IIA Netherlands recently published a well written whitepaper on “The Governance Challenge.. ” The paper is designed to provide internal auditors a basic understanding of governance, a reference point for potentially providing assurance around its effectiveness, and a discussion of “good Practices” on how good governance is formalized and internal audits undertaken.. 19.. What’s in Your Toolbox?.. In his May column featured in Audit Risk magazine, published by IIA UK Ireland, IIA President and CEO Richard Chambers discusses the importance of a balanced skill set.. He points out that internal auditors are no longer just bean counters; they must also understand how the beans are grown, harvested, marketed, and shipped.. GTAG 7: Information Technology Outsourcing, 2nd Edition.. In today’s business environment there has been an increase in companies that are economically motivated to outsource portions of Information Technology (IT) processes to focus on their core business.. Some companies use a single IT service provider and others use multi-sourcing, that is, the provisioning and blending of business and IT services to achieve an optimal balance of internal and external providers.. The purpose of the Global Technology Audit Guide (GTAG) 7, Information Technology Outsourcing, 2nd Edition is to help chief audit executives and their audit teams determine the extent of internal auditor involvement when IT is partially or fully outsourced in their entities.. Gjennomgang av Forsvarsdepartementets varslingsordning.. Forsvarsdepartementet har i flere år satt etikk på høyt på agendaen.. Det bør ikke, og skal ikke, være noen tvil om hva som er forsvarssektorens holdning til profesjonalitet og etisk  ...   proper coverage.. and minimize duplication of efforts.. ” This responsibility requires the CAE’s inclusion and participation in the organization’s assurance provider framework.. 22.. 02.. Nominasjonskomiteen søker engasjerte tillitsvalgte.. Komiteen er på søken etter aktuelle kandidater til tillitsverv i NIRF for perioden 2012/2013.. Tone at the Top: Rest Assured.. Serving on an audit committee is one of the most prestigious and challenging roles in business.. So much so, its inherent responsibilities could result in a very serious case of sleep deprivation! This edition of Tone at the Top addresses the top concerns expressed by audit committees today, and how internal auditing can help them rest assured they’re able to carry out their governance duties effectively.. Announcing 2012 Standards Exposure.. The International Internal Audit Standards Board (IIASB) of the Institute of Internal Auditors (IIA) recently conducted a comprehensive review of the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) and is proposing changes to some of the Standards.. The proposed changes result from IIASB deliberations over the past two years.. The changes reflect consideration of input the IIASB has received from internal auditors and stakeholders, as well as global surveys and other research focused on the Standards.. 03.. The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2nd Edition.. Oppdatert Supplemental Guidance fra IIA, januar 2012.. 01.. COSO Publishes Thought Paper on Risk Appetite.. Enterprise Risk Management – Understanding and Communicating Risk Appetite, January 2012.. Misunderstood Terms of Risk Appetite and Risk Tolerance.. Hør hvilke tanker medforfatter av Internal Auditing: Assurance consulting Services, Paul J.. Sobel, CIA, CPA, tenker om terminologien risikoappetitt og riskikotoleranse.. 20.. Web Events og CPE-poeng.. Det finnes en rekket web-events tilgjengelige for medlemmer av NIRF på IIAs globale sider.. Disse tar for seg IIAs guidance og practice guides.. Hver gjennomgang varer ca en time og du får CPE-poeng.. European Commission proposal for the reform of the audit market.. Restoring confidence in financial statements: the European Commission aims at a higher quality, dynamic and open audit market.. Getting a seat at the table.. Having a seat at the table is an admirable goal, but first it’s important to examine why you want to be there.. Too often, internal auditors treat getting to the table merely as a sign of success.. This is a mistake.. We must be there for the right reasons, not because we hope that being with senior executives will make others view us as senior executives.. A seat at the table is a means not an end and if you don’t prepare for it you may damage, rather than enhance, your career.. Certification in Risk Management Assurance - Professional Experience Recognition Provision.. I midten av 2013 lanserer IIA sin nyeste sertifisering, Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™).. I en periode frem mot lanseringen er det mulig å søke om tittelen basert på en kombinasjon av utdannelse, andre sertifiseringer og praksis.. Supplemental Guidance: Public Sector Definition.. Hva omfattes av begrepet "offentlig sektor"? Denne supplerende veiledningen forsøker å gi en klarhet i hva som ligger i det noe uklare og tvetydige begrepet.. Ny Practice Advisory 2320-2 Root Cause Analysis.. En revisjonsrapport inneholder som regel funn og svakheter.. Det vil i tillegg være verdifullt for virksomheten å få vite mer om de underliggende årsakene som fører til svakheter i systemet.. Ny Practice Guide: Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers.. Ny veiledning fra IIA på tampen av året: This practice guide provides guidance to the CAE and internal audit leadership on an approach for relying on the assurance provided by other internal or external assurance functions.. Veiledning for styrer og revisjonsutvalg - DEL 2.. Den første veiledningen ble utarbeidet for å gi styrer og revisjonsutvalg et bedre grunnlag for å kunne følge opp effektivitet og hensiktsmessighet i systemer for internkontroll, internrevisjon og risikostyring.. Veiledning nummer to komplementerer del en og retter fokuset mot hvordan ledelsen og kontrollkomiteer kan forbedre virksomhetsstyringen.. Utkast til oppdatert COSO-rapport.. I 1992 ble COSO-rapporten Intern kontroll - et integrert rammeverk utgitt.. Intern kontroll er ikke blitt mindre relevant med tiden, men rammeverket trengte en oppussing for å ta opp i seg vesentlige endringer og den stadig økende kompleksiteten forretningsvirksomheter og samfunnet har gjennomlevd de siste tyve år.. Helseministeren vil ha egen revisjonskomite på sykhusene.. Helse - og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ber sykehusene om å skjerpe sine egne kontrollrutiner.. Audit Executive Center.. Globale IIA har utviklet en web-basert abonnementsjeneste eksklusivt for revisjonsledere.. SIRK NR.. 2-2011 - Et våkent øye.. Nytt nummer av SIRK er nå distribuert til alle medlemmer..

  Original link path: /no/nyheter/
  Open archive

 • Title: Medlemskap : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: Medlemsfordeler - Fremskritt gjennom deling av kunnskap.. NIRF gir sine medlemmer muligheten for kompetanseutvikling under motto "Progress through Sharing".. Målet er å bidra til å sette hver enkelt av oss i stand til å utføre intern revisjon med en kvalitet som gjør profesjonen til en sentral bidragsyter for bedre styring og kontroll av organisasjoner og virksomheter.. ".. Nettverksbygging og erfaringsutveksling.. Formell utdannelse.. Konferanser og kurs om revisjon, styring og kontroll til redusert pris.. Oppdaterte standarder for den profesjonelle utøvelse av intern revisjon.. Fagtidsskrifter og medlemsblader.. Mulighet til aktivt, faglig arbeid i komiteer nasjonalt og internasjonalt.. Mulighet til å påvirke internrevisjonfagets utvikling nasjonalt og internasjonalt gjennom høringsposisjoner og  ...   industri og handel, bank og forsikring, revisjonsselskaper og konsulentfirmaer, samt pensjonister, studenter og andre.. Faglig samarbeid med BI vedrørende Management Programmet.. "Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll".. Godkjennelse og tildeling av tittelen.. Internasjonal sertifisering av internrevisorer bl.. Certified Internal Auditor (CIA).. Konferanser og kurs til redusert pris.. Årlig internrevisjonskonferanse.. Kurs- og seminartilbud.. Faglige fellesmøter.. Gratis medlemsmøter og nettverksmøter.. Gratis medlemsmøter i fellesregi med andre samarbeidende foreninger.. Oppdaterte standarder for den profesjonelle utøvelse av internrevisjon.. Er tilgjenglige på NIRF sine og IIA sine internettsider.. "Internrevisoren".. fra NIRF (2 g.. årlig).. "Internal Auditor".. fra IIA USA (6 g.. årlig online).. Andre relevante publikasjoner og tidsskrifter.. *****..

  Original link path: /no/medlemskap/
  Open archive

 • Title: Kurs, konferanser og møter : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: NIRFs utdanningstilbud.. Internrevisjon er en profesjon som setter store krav til utøveren; til bredde i fagkunnskap, kvalitet i utøvelsen, balanse i faglig skjønn og personlig integritet.. Målet med vårt utdanningstilbud er i første rekke å kunne tilby våre medlemmer et varierende kurstilbud som gir merverdi og støtte slik at arbeidet kan gjennomføres med en kvalitet som lever opp til de forventninger og krav som stilles.. Kursene tar sikte på å dekke opplærings- og vedlikeholdsbehovet både for de mer erfarne så vel som de med liten praksis fra internrevisjon.. De fleste av kursene er også aktuelle for andre som har interesser  ...   det enkelte kurs.. Alle kursene gir vedlikeholdspoeng (CPE-poeng) som er med på å tilfredsstille kravene til vedlikehold av diplomerings- og sertifiseringstitler.. Som medlem i NIRF har du også mulighet til å delta på kurs hos andre IIA organisasjoner til medlemspris.. Se eksempelvis IIA Sveriges (.. theiia.. se.. ) og IIA Danmarks (.. dk.. ) kurstilbud.. I tillegg kan du delta til medlemspris på alle.. ISACA.. s og.. NFKR.. s aktiviteter.. Påmelding til kurs og medlemsmøter gjøres via NIRFs hjemmesider.. under.. "Aktiviteter".. på forsiden.. Har du tips eller ønsker rundt kurstilbudet - ta kontakt med.. ellen.. brataas@iia.. Medlem av Akademisk Studieforbund..

  Original link path: /no/kurs_konferanser_og_moter/
  Open archive

 • Title: Sertifisering og diplomering : Norges Interne Revisorers Forening
  Descriptive info: Internrevisjon er en profesjon som setter store krav til utøveren; til bredde i fagkunnskap, kvalitet i utøvelse, balanse i faglig skjønn og personlig integritet.. Gjennom diplomering og sertifisering kan internrevisor og arbeidsgiver få bekreftet at internrevisjonen holder et høyt faglig nivå i samsvar med internasjonale aksepterte kvalitetsstandarder.. I tillegg til NIRFs egne diplomeringsordning,.. , administrerer foreningen også fire internasjonale sertifiseringer i Norge på vegne  ...   IIA sin nyeste sertifisering,.. Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™).. Du finner detaljert informasjon om søknadsprosessen i.. CRMA Application.. Innrapporteringsskjema for Vedlikeholdspoeng - CPE.. For å beholde diplomerings- og sertifiseringstitler er det krav til løpende vedlikehold av fagkunnskap.. Regelverket som knytter seg til den enkelte diplomering/sertifisering kan du lese mer om i de forskjellige undermappene.. Skjema for innrapportering av vedlikeholdspoeng - CPE finner du her:..

  Original link path: /no/sertifisering_og_diplomering/
  Open archive


 • Archived pages: 270