www.archive-no-2012.com » NO » I » IDRETTSSENTERET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 192 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Idrettssenteret i Sogndal - Startside
  Descriptive info: .. Sogndal |.. Leikanger.. Sjå fleire bilde videoer.. Treningsstudio.. Treningsavdeling Leikanger.. Testing.. Uthald.. Styrke og kraftutvikling.. Hurtigheit og spenst.. Personleg Trenar.. PT trenar.. Treningsrettleiing.. Gjestetrening.. Medlemskap og prisar.. Gruppetimar.. Saltimar.. Sykkel.. Symjing.. Viktig ved booking.. Squash.. Bedriftserien i Squash.. Rangeringsserien.. Sognahallen.. Hallaktivitetar.. Leige av Sognahallen.. Klatring.. Klatrekurs.. Buldreveggen.. Om oss.. Kontakt oss.. Tilsette.. Tilbakemeldingsskjema.. Campus Helse.. Velvera.. Klassisk badstue.. Massasje.. Kaldkulp.. Kiropraktor.. Fysioterapi.. Anders Otto Grov Plassen.. Henri Henell.. Turid Oppedal.. Ernæringsfysiolog.. Nyheiter.. Utviding på Leikanger.. (fr 02 nov 2012).. I samanheng med utviding av  ...   2012).. Laurdag 24.. november arrangerar Sogn og Fjordane Idrettskrins og Idrettssenteret stimuleringssamling.. Samlinga er finansiert av Sparebanken Sogn og Fjordane som ein del av prosjektet Topp-idrettsutvikling.. Fleire nyheiter.. Informasjon Timebestilling.. Avdeling.. Sogndal.. Mån og ons.. kl.. 7-22.. Tys og tors.. 8-22.. Fredag.. 7-21.. Laurdag.. 10-17.. Søndag.. 13-19.. Mån og ons.. 8-11.. 14-22.. Fredag.. 14-21.. Finn oss her.. Idrettssenteret A/S, Postboks 164, 6851 Sogndal - Tlf: 57 62 90 00 - Fax: 57 62 90 01 - E-post:.. post@idrettssenteret.. no.. Login.. Register.. Powered by.. GASTA DNN..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Idrettssenteret i Sogndal - Startside
  Original link path: /Startside.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Idrettssenteret > Om oss
  Descriptive info: Om idrettssenteret.. Idrettssenteret AS er eit aksjeselskap med ideelt føremål.. Idrettssenteret AS er eigd av Norsk idrett gjennom.. Sogn og Fjordane Idrettskrins.. og.. Sogndal Fotball.. I tillegg er.. Høgskulen i Sogn og Fjordane.. vedtaksfesta rett til styrerepresentasjon saman med eigarane.. Styreleiar i selskapet skal kome frå Sogn og Fjordane Idrettskrins.. Idrettssenteret sitt hovudmål er å skape eit ressurssenter som kan auke det idrettsfaglege kunnskaps- og kompetansenivået i Sogn og Fjordane.. Idrettssenteret skal verte dreve på eit ideelt økonomisk grunnlag ved at overskotet vert ført  ...   på gode fasilitetar og instruktørar med høg kompetanse innan eit breidt spekter av fysisk aktivitet og helse.. Kurs- og formidling som rettar seg mot alle grupper som skal rettleie, trene og instruere andre innan eit breidt spekter av fysisk aktivitet.. Forskning- og utviklingsprosjekt for å auke kompetanse innan idrett, fysisk aktivitet og helse overfor ulike målgrupper.. Testsenteret er sentralt i dette arbeidet for å dokumentere og evaluere effekt av tiltak m.. m.. Medisinske tenester innan førebyggjande arbeid, kurativ verksemd og rehabilitering overfor ei rekkje grupper..

  Original link path: /Omoss.aspx
  Open archive

 • Title: Treningsavdeling Leikanger
  Descriptive info: Utviding.. Idrettssenteret ønskjer å utvide tilbodet sitt i Saften, både når det gjeld gruppetrening og treningsstudio.. I denne samanheng må spinningsyklane flyttast ut i frå treningsstudio, for å frigjere plass til meir utstyr.. Det er heller ikkje tilstrekkeleg ventilasjon i dagens lokale til å gjennomføre spinningtimar.. Støyproblem frå timane gjev også utfordringar for andre som trenar.. For å betre kvaliteten på sykkeltilbodet ønskjer me å flytte denne aktiviteten inn i eige rom.. Kommunen som eigar stiller seg positiv til dette, men det er ein del formalitetar som skal avklarast før me kan overta eit nytt lokale.. Me lyt difor sjå oss rundt etter midlertidige løysingar.. Sykkeltilbodet vert difor flytta inn i hallen fram til nye lokale er på plass.. Dette resulterer i at timeplanen vert noko  ...   vil kome etter kvart.. Gruppetrening.. Gruppetimar 31/10 og 5/11 vert avlyst pga.. arrangement i hallen.. Klatreveggen.. Medlemar av Idrettssenteret kan nytte klatreveggen gratis måndag-fredag kl.. 1430-1700.. Dette forutset at den som klatrar har brattkortbevis.. Dette skal framleggast i resepsjon når ein registerer seg.. I tillegg skal alle som klatrar fylle ut ein klatrelapp, som ein finn på resepsjonsdisken i treningsstudio.. Klatreutstyr må ein ha med sjølv.. Skal ein klatre etter kl.. 1700 lyt ein betale drop-in på 100 kr.. Seniorkaffi.. Idrettssenteret arrangerar "seniorkaffi" for sine medlemar i Saften.. Fast tidspunkt er fredagar kl.. 11.. 15.. Sosialt og kjekt!.. Rabattordning på akupunktur.. Alle medlemar av Idrettssenteret får 100 kr rabatt ved første behandling hjå "Akupunktøren" i Saften (2 etg.. ) på Leikanger.. Hugs å ta med medlemsbevis!..

  Original link path: /Treningsstudio/TreningsavdelingLeikanger.aspx
  Open archive

 • Title: Idrettssenteret > Bildegalleri
  Descriptive info: Mediagalleri.. Step1:.. If you have not already created a gallery then first create one through the "Media gallery Manager Module" and add a few media to this gallery.. Step2:.. Once a gallery is created, go to "admin options" page of this module and select the gallery you want to display.. You can just choose the gallery  ...   to further refine how gallery will like.. Step3:.. (optional) if Comment moderation on media is on then use the comment moderation page to approve/disapprove media.. (you can visit this help again by clicking on module actions->help).. Prev.. Next.. Are you sure? You want to delete.. Title.. Description.. Media Source.. Parent Gallery/Sub Gallery.. Galleri.. Gallery Cover.. Sosiale media..

  Original link path: /Bildegalleri.aspx
  Open archive

 • Title: Treningsstudio
  Descriptive info: Idrettssenteret har dei siste åra oppgradert treningsstudio med utstyr for fleire millionar kroner.. Avdelinga strekker seg over to etasjar og eit areal på over 600 kvadratmeter.. Den siste utbygginga vart gjort vinteren 2012 då vi utvida arealet med 375 kvadratmeter og investerte for over ein million kroner.. Med denne oppgraderinga har Idrettssenteret fått eit enno rikare utrusta treningsstudio med det nyaste utstyret innanfor bransjen.. Plasseringa av utstyr kan delast i to der fyrste etasje primært består av uthaldsapparat samt styrkeapparat med lukka vektmagasin medan kjellaren inneheldt frivekter samt styrkeapparat med opne vektmagasin.. I tillegg har vi 3 uttøyingsareal fordelt på begge etasjane.. Er målet å betre uthaldet kan du nytte deg av fleire ulike treningsformer.. Me kan tilby 4  ...   Line-serien, 6 apparat i Pure Strength-serien samt 4 Kinesis Station apparat.. Alle desse apparata er av ypperste kvalitet og gjer deg fleire val til å trene alle muskelgrupper.. På uttøyingsareal kan du i tillegg til å tøye ut, drive alternativ styrke- og rehabiliteringstrening.. Studioet har mange treningsslynger (R.. O.. P.. E.. S.. ), ulike balanseputer, medisinballar (2-8 kg) og diverse fitnessballar.. I "kjellaren" kan ein nytte seg av eit stort frivektsområde på 375 kvm med tilhøyrande utstyr som 5 knebøystativ, 5 benkpressbenkar, 3 løfteplattformar, 6 lause benkar, 1 Slide-maskin, stativ med 1-40 kg manualar, fleire tonn i skivevekter m.. Andre tenester Idrettssenteret kan tilby er mellom anna:.. Sjå her om du vil finne ut meir om medlemsskap og prisar..

  Original link path: /Treningsstudio.aspx
  Open archive

 • Title: Testing
  Descriptive info: Ønskjer du å trena målretta og kvalitetssikre treninga di? Då gjer du lurt i å investera i ein test.. Regelmessig testing har ein naturleg plass i eit kvart seriøst treningsprogram.. Viktige stikkord i høve testing er treningskontroll, motivasjon, samt justering av belastning og intensitet.. Idrettssenteret har eit nymoderne og topp utrusta fysiologilaboratorium der ein har moglegheit til å teste faktorar innan:.. Idrettssenteret gjennomfører òg enklare indirekte testar som på ein enkel måte kan gi deg svar på forma di.. I tillegg til testen har du som kunde krav på rettleiing og forklaring av testresultat i etterkant av test.. Idrettssenteret har lang erfaring og høg kompetanse innan testing, og kan tilby testar som passar deg og dine behov.. Invester i ein test du òg, og få maksimalt utbyte av ditt treningsregime.. Førbuinga til testing bør vera mest mogleg lik frå gong til gong.. Trening: Du bør unngå hard trening dagen før test, du bør ikkje trene tidligare på testdagen.. Kvile: Du bør ha tilstrekkjeleg med kvile dagane før  ...   rett tid i forhold til testen.. Rusmidlar: Du må unngå tobakk, alkohol og andre rusmidlar dei siste 24 timane før test.. Bekledning: Du bør ha same type klede og sko ved testane.. Oppvarming: Eventuell oppvarming før test må være lik frå gang til gang.. I nokre testar (laktatprofil) inngår oppvarminga som del av testprotokollen.. Ved andre testar må du sjølv varme opp i 20-30 min.. Informasjon: Du bør vera klar over korleis testen føregår og ha fått informasjon om testen.. Helsekontroll bør verta utført i forkant av visse testar for visse testpersonar.. I nokre tilfeller vil det vera aktuelt at du fyller ut eit spørjeskjema om førebuinga i høve mat, trening, overskot, sjukdom, skader, medisinbruk og motivasjon.. Eldre personar og personar med risiko for komplikasjonar under testane, bør gjennomføre helsesjekk og fylle ut spørjeskjema i samråd med lege.. Her finn du informasjon om prisar på dei ulike testane.. Har du spørsmål angåande testing, ta kontakt med Dag- Andrè Mo (testansvarleg).. E- mail:.. dam@idrettssenteret.. Telefon: 906 13 795..

  Original link path: /Treningsstudio/Testing.aspx
  Open archive

 • Title: Idrettssenteret > Treningsstudio > Testing > Uthald
  Descriptive info: Testing av uthald.. For mosjonistar og idrettsutøvere er testing av uthald interessant for å kontrollera utbyttet av treninga.. Idrettssenteret tilbyr tre basistester i HSFs testlaboratorium.. I tillegg til disse standardtestene kan idrettsspesifikke testar tilpassast for grupper eller individer.. Testing av uthald er vesentlig for aktiviteter som varer lenger tid enn ca 2 min, anten det er typiske uthaldsidretter, ballspel eller mosjon.. Maksimalt oksygenopptak (V02maks).. V02maks er eitt mål på kroppen si maksimale evne til å ta opp oksygen.. Testen utføres som springing (evt gange) på tredemølle eller på ergometersykkel.. Personen varmar opp i 20-30 min på egen hånd i forkant av testen.. Testen varer i 4-8 min med aukande belastning til utmattelse.. Den maksimale hjertefrekvensen vert då registrert.. Dersom V02maks-testen følgjer etter testing av laktatprofil gjennomføres ingen oppvarming på førehand.. Laktatprofil.. Personen jobbar i 4-5 min periodar med trinnvis aukande belastning.. Ergoemtersykkel (evt egen sykkel på rulle) eller løp  ...   bedre skildring av personens kapasitet.. Testene bør utføres 2-6 ganger i året, og hensikten er å måle utbyttet av treningen.. Maksimal hjartefrekvens.. Testing av maksimal hjertefrekvens er interessant om ein brukar hjartefrekvensmålar til å styre treningsintensiteten.. Maksimal hjertefrekvens vil samen med HF-målinger under treningsøkter vera vesentlig for å lage individuelle intensitetsskalaer og for å styre intensiteten på treningsøkter.. Tredemølle eller sykkel vert nytta.. Testen gjennomføres kun ein gong om den er vellykka.. Testen varer ca 10 min etter 20-30 min oppvarming.. Yo-Yo (ballspilltest).. I tillegg til standardtestane (laktatprofil og VO2maks) bør ballspelutøvara vert testa i ein meir spesifikk test for å måle utholdet.. Enkeltpersoner eller lag kan testes samstundes.. Testen vert utført ved å springe 20 m, vending, 20 m og pause på 5 eller 10 sek.. Deretter gjentas 2x20 m løpet.. Hastigheita/belastninga vert auka trinnvis utover i testen.. Testen varer 10-30 min etter god oppvarming.. Telefon:.. 906 13 795..

  Original link path: /Treningsstudio/Testing/Uthald.aspx
  Open archive

 • Title: Idrettssenteret > Treningsstudio > Testing > Styrke og kraftutvikling
  Descriptive info: Muskelstyrke er definert som ein muskel eller muskelgruppe si evne til å utvikle maksimal kraft ved ulike aksjonshastigheiter.. Testing av styrke bør vere ein sentral bit i treningsarbeidet både for mosjonistar og toppidrettsutøvarar.. Ein styrketest vil leggje grunnlaget for rett intensitet/belastning i treningsopplegget, slik at ein i større grad er sikra eit betre treningsutbytte.. Idrettssenteret kan tilby ulike testar av muskelstyrke.. 1 Repetisjon maksimum (1 RM) testar.. Denne testen har som føremål å finne den maksimale belastninga ein utøvar klarer å løfte ein gong i ei gitt øving.. Kva muskelgruppe ein skal teste er avhengig av kva føremålet med treninga er for den enkelte.. For ein idrettsutøvar bør ein difor gjere ein analyse av rørsla i den aktuelle idretten for å bestemme kva musklar som er sentrale i utføringa.. T.. d.. vil det vere føremålstenleg for ein fotballspelar å teste styrken i beina då denne muskelgruppa er sentral i forhold til rørslemønsteret (sprint og hopp).. Kva øving ein skal velje for å gje eit best mogeleg svar på korleis styrken er i den aktuelle muskelgruppa, må difor også vurderast ut i frå behovet til den som trenar.. Døme på aktuelle øvingar er blant anna knebøy, benkpress, markløft, kroppsheving og skulderpress.. I visse tilfelle er  ...   av muskelstyrke ved hjelp av Muscle Lab.. Testen har som føremål å finne personen sin power (på norsk effekt).. Ein muskel som trekkjer seg saman gjer dette med ei gitt hastigheit og ei gitt kraft.. Når vi til dømes løfter tunge belastningar vil hastigheita på samantrekninga vere lav medan krafta vil vere høg.. Etter kvart som den ytre belastninga fell, vil evna til å utvikle hastigheit auke.. Effekt uttrykker i kva grad ein har evne til å gjennomføre ei rørsle med hastigheit og kraft samstundes.. Maksimal effekt vert oppnådd når både kraft og hastigheit er ca.. 1/3 av 1 RM.. Testen kan i tillegg indirekte måle personen sin 1 RM.. Personen vert vanligvis testa på fire belastningar.. Ei av belastningane skal vere svært lav og ei skal være svært høg.. Ein får då kjennskap til forholdet mellom styrke og hurtigheit i strekkmuskulaturen.. Testen kan gjennomførast i alle styrkeapparat.. For utøvarar som har behov for å utvikle stor kraft fortast mogeleg, t.. ein spydkastar, er dette eit sentralt parameter å måle.. Testen passar også for mosjonistar.. Personar som ønskjer å finne 1 RM, men ikkje kan gjennomføre testen på grunn av ulike begrensingar, som blant anna beskrive ovanfor, er dette eit godt alternativ.. E- mail:..

  Original link path: /Treningsstudio/Testing/Styrkeogkraftutvikling.aspx
  Open archive

 • Title: Idrettssenteret > Treningsstudio > Testing > Hurtigheit og spenst
  Descriptive info: Testing av hurtigheit og spenst.. Hurtigheit.. Hurtigheit kan definerast som evna ein har til å akselerere.. Testen vert gjennomført på tartandekket i Sognahallen.. Målingane vert gjort av fotoceller(laser) som registrerar passering ved 10, 20, 40, 60 og 100 meter.. Tidene ved dei ulike fotocellene gir oss eit bilde på akselerasjonsevne og toppfart.. Testing av spenst.. Spenst kan definerast som evna du har til å hoppe høgt eller langt.. Målinga vert gjort på kraftplattform som bereknar spensten ut i frå kroppsvekta og krafta ein sender ned i plattforma i satsaugeblinken.. Konktakt resepsjonen for spørsmål om testing av din hurtigheit og/eller spenst..

  Original link path: /Treningsstudio/Testing/Hurtigheitogspenst.aspx
  Open archive

 • Title: Personleg Trenar
  Descriptive info: Manglar du motivasjon i treninga? Har du problem med å oppnå måla dine? Ynskjer du å trene mest mogleg effektivt? Då kan Personleg Trenar vere tingen for deg!.. I motsetnad til ein vanleg treningsinstruktør vil ein Personleg Trenar (PT) gje ei tettare og grundigare oppfølgjing av treninga.. PT vil heile tida vere til stades for å rettleie, assistere og motivere deg.. På denne måten vil du i større grad vere sikker på at du vil nå måla dine, og i tillegg realisere desse på ei kortare tid enn kva du ville ha gjort ved å trene åleine.. PT lagar eit individuelt opplegg som tek høgde for dine individuelle behov og begrensingar.. I tillegg passar PT på at du som kunde får ei optimal trening gjennom systematisk å styre intensitet, varigheit og frekvens i treninga for eit best mogleg utbyte.. Med andre ord er heile ideen med PT at du skal få optimalisert treninga di, og i  ...   personar trenar saman med PT.. PT Gruppe er eit tilbod for både private og bedrifter, kor ein trenar eit større antal mennesker (maks 8 stk).. Ein vel sjølv kor lenge ein ønskjer å nytte seg av PT.. Vi kan tilby kontraktar på 5 og 10 timar.. Våre Personlege Trenarar har høg fagkompetanse.. Dei har bakgrunn frå anten PT-utdanninga ved Norges Idrettshøgskole eller Høgskulen i Sogn og Fjordane.. Vi har no 4 tilsette som er sertifiserte Personlege Trenarar.. Du kan fritt velje mellom.. Vidar.. ,.. Rune.. , Eva eller.. Dag-André.. Om du har spørsmål om personleg trening, ta kontakt med Rune Loven på tlf: 57 62 90 00 eller mail: rune@idrettssenteret.. no for meir informasjon.. Under finn du prisar på personleg treningstimar:.. Heilårsmedlem: Ikkje heilårsmedlem:.. 5x 25 min: 1375,- 5x 25 min: 1500,-.. 10x 25 min: 2500,- 10x 25 min: 2750,-.. 5x 50 min: 2250,- 5x 50 min: 2475,-.. 10x 50 min: 4000,- 10x 50 min: 4400,-..

  Original link path: /Treningsstudio/PersonlegTrenar.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 192