www.archive-no-2012.com » NO » I » IGLAND-AKUPUNKTUR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum
  Descriptive info: .. Hjem.. Akupunktur.. Akupunktur 2000.. Kopping - Moxa.. Triggerpunktakupunktur.. Forskning.. Kontakt.. Velkommen til trivelige lokaler i Bergen sentrum!.. Her vil jeg ta godt imot deg og bruke den tid som er nødvendig for å prøve å hjelpe deg.. Vanlig behandlingstid er fra 45 minutter til 1,5 time.. Jeg praktiserer først og fremst tradisjonell klassisk akupunktur, herunder avansert øreakupunktur, triggerpunktbehandling og akupunktur 2000.. I tillegg bruker jeg  ...   dialog med din lege eller terapeut.. Min bakgrunn:.. 3-årig akupunkturutdanning ved Nordisk Akupunktørhøgskole NAHS, avd.. China International Training Center i 2006,.. 2 studieopphold ved Beijing Traditional Medicine Training Center of Wfas.. Kurs i Akupunktur2000 ved John Boel jr.. , Danmark.. Autorisert sykepleier med 20-års praksis fra klinikk og innen ledelse.. Er medlem av:.. NAFO-Norsk akupunkturforening og NSF-Norsk Sykepleierforbund.. Les mer om akupunktur på.. www.. akupunktur.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum - Akupunktur
  Descriptive info: er en flere tusen år gammel behandlingsform, som kjennetegnes av at nåler stikkes inn i spesielle akupunkturpunkter.. Hensikten med denne behandling er å fjerne ubalanser i kroppens energibaner.. Akupunktur er sammen med urtemedisin den viktigste og største behandlingsformen i tradisjonell kinesisk medisin (TCM), og det er den alternative behandlingsmetode som fått størst utbredelse og anerkjennelse internasjonalt.. I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen.. I dette kretsløpet skal energien (qi) strømme fritt og harmonisk.. Dette er en forutsetning for god helse.. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller løper løpsk , og sykdom og smerter er et faktum.. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av f.. eks kopping og brennende moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner bl.. a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer.. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.. Neurometer og tourmaline stener benyttes i diagnostikk og behandling.. Behandlingen.. Første besøk hos akupunktør vil begynne med en samtale hvor dine plager og symptomer blir kartlagt og ved hjelp av pulstakning og observasjon av tunge vil jeg stille en diagnose og bestemmer hvilken behandlingsform som skal benyttes.. Ved akupunktur settes det vanligvis.. 2-10 nåler.. ved en behandling.. En viktig indikator på at akupunkturnålen er satt riktig, er at man oppnår ”.. de Qi.. ”, eller nålefølelse, kinesernes uttrykk for at Qi har kommet til nålen.. ”De Qi” oppleves forskjellig fra pasient til pasient.. Noen vil si at det oppleves som  ...   den franske legen P.. Nogier videreutviklet og spesialiserte behandlingsformen.. Det var arbeidet til Nogier som fikk kineserne å begynne å bruke øreakupunktur igjen, som et komplement til klassisk kinesisk akupunktur.. Øreakupunktur er basert på det holografiske prinsipp, hvilket vil si at hele organsimen avspeiler seg i kroppens enkelte deler.. I øret vil man derfor finne en rekke punkter og soner, der hvert punkt eller sone tilsvarer bestemte organer og funksjoner.. Øreakupunktur er en behandlingsmetode hvor man anvender trykkømfintlige punkter og elektrisk målbare punkter i øret for diagnose og som gjennom mekanisk, elektrisk eller annen irritasjon anvendes til balansering av forstyrrelser.. Ved å irritere punktet får man en refleks tilbake til organet med det formål at det skal skje en forbedring.. I det øyeblikk det oppstår en feilfunksjon i organismen, finnes det også et trykkømfintlig punkt i øret og omvendt.. Symptomene kan komme først måneder etter at de trykkømfintlige punktene er observert.. Øreakupunktur kan dermed brukes til å stile diagnose, forebygge og behandle ubalanser.. Behandling.. Øreakupunktur benyttes ofte ifbm smertebehandling, betennelser, allergier og ved røykeavvenning, i tillegg til en beroligende og avslappende virkning kan metoden også ha innvirkning på motorikken og bevegelsesapparatet.. Øreakupunkrur brukes gjerne i kombinasjon med annen behandling.. I behandlingen benyttes det tynne nåler som sitter inne i 20-30 minutter, eller små nåler eller frø som skal sitte inne i flere dager.. Ved akutte plager ser man ofte en bedring etter få behandlinger, mens andre kan trenge en lenger behandlingsperiode.. Det skjer at øret blir rødt under og etter en behandling.. Detter er en reaksjon på behandlingen, er ikke farlig og går over etter kort tid.. Noen blir trett, søvnig og kan føle seg litt svimmel etter behandling.. Det kommer bl.. a.. av frigjøringen av.. endorfiner.. , og det kan være lurt å hvile litt rett etter behandling..

  Original link path: /akupunktur.html
  Open archive

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum - Akupunktur 2000
  Descriptive info: er en ny form for akupunktur som ble presentert for allmennheten første gangen den 2.. januar 2000 på en verdenskongress i Colombo, Sri Lanka.. På samme kongress ble opphavsmannen, John Boel, kåret til århundrets akupunktør.. Denne type akupunktur benyttes spesielt ved øyelidelser som AMD, Retina Pigmetosa (kikkertsyn) og Grønn og Grå  ...   og tradisjonell akupunktur er at Akupunktur 2000 virker gjennom nervebanene og ikke via meridiansystem som anvendes ved klassisk akupunktur.. Under behandlingen settes det fra 2-4 nåler og for å få effekt av behandlingen bør en behandles hver dag i en periode.. Mer om akupunktur 2000 kan du lese på.. akupunktur2000.. dk..

  Original link path: /akupunktur2000.html
  Open archive

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum - Kopping og Moxa
  Descriptive info: Kopping.. er en meget gammel form for vakuumbehandling som ikke bygger på noen spesiell filosofi, men på enkle kjente naturvitenskapelige forståelser.. Går vi tilbake til forrige århundreskifte, ble denne terapien ofte benyttet til å fjerne ødemer / hevelser, også i nordisk folkemedisin.. Det grunnleggende i behandlingen er å øke blodgjennomstrømningen i kroppen og derav aktivisere kroppens eget rensesystem.. Ved å øke sirkulasjon i huden fjernes slaggstoffer og blokkeringer og gir dermed bedre stoffskifte i hud og muskulatur.. Kopping utøves med glasskopper som tømmes for luft og  ...   flyttes på.. De fleste opplever velvære med denne form for behandling, og kan ofte kjenne en umiddelbar letthet og bedring i området.. Moxa.. er en varmebehandling som ofte benyttes sammen med akupunktur, men kan også brukes som egenbehandling hjemme etter instruksjoner fra akupunktør.. Moxa er laget av en urt som er formet som kjegler eller som sigarer.. Moxaen tennes på og holdes over akupunkturpunkt eller festes til nåler.. Behandlingen virker styrkende og brukes ofte ved underskudd, kuldesymptomer, reumatiske lidelser, forkjølelse, infertilitet og dårlig fordøyelse med mer..

  Original link path: /kopping.html
  Open archive

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum - Triggerpunkt
  Descriptive info: Et triggerpunkt.. er en streng eller knute som kan oppstå i muskulatur, hud og sener.. Et triggerpunkt kan være aktivt og gi smerter, enten lokalt eller fjernt fra triggerpunktet, eller være passivt og gi nedsatt styrke i muskler og sener.. Triggerpunkt kan også være årsak til symptomer fra nervesystemet, som svekket koordinasjonsevne, svimmelhet og søvnforstyrrelser.. Triggerpunkter oppstår som følge av enten overbelastning, feilbruk eller manglende bruk av muskler, og ofte kulde og trekk.. Triggerpunkt dannes når muskler, hud og sener får for lite tilførsel av blod og energi, slik at det oppstår er en stagnasjon i  ...   nåling bruker man en spesiell teknikk.. Triggerpunktet punkteres og på den måtes løser muskelknuten seg opp og gjenoppretter forkortet muskulatur.. I tillegg brukes både lokale og fjerne akupunkturpunkter for å øke sirkulasjonen i området.. Under behandlingen vil pasienten kjenne en muskelsammentrekning når triggerpunktet punkteres.. Effekten av behandlingen blir forsterket ved uttøying av aktuell muskelgruppe etter behandling.. Hvor mange behandlinger man trenger avhenger av hvor lenge man har hatt problemet og hvorvidt en klarer å eliminere årsakene til at triggerpunkt er oppstått.. Ofte kan det være behov for veiledning i ergonomi, trening og generell bevisstgjøring ifht kroppsholdning..

  Original link path: /triggerpunkt.html
  Open archive

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum - Forskning
  Descriptive info: Norges forskningsråd (NFR) har siden 1992 støttet flere akupunkturprosjekter hvorav noen er avsluttet.. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.. (.. NAFKAM.. ) bidrar til forskningsaktivitet på fagområdet komplementær og alternativ medisin, herunder akupunktur, i hele landet.. De vektlegger flerfaglig forskning.. Det skal benyttes og utvikles ulike forskningsdesign, innkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder..  ...   både innen grunnforskning og klinisk forskning (NIH 1997).. Det er også gjort mange studier når det gjelder fordeler og risiko ved bruk av akupunktur, og NIH konkluderte i november 1997 med at risikoen ved bruk av akupunktur er ekstremt lav.. Les mer om forskning hos.. Norsk Akupunkturforening.. Teksten er hentet fra: Norsk Akupunkturforening..

  Original link path: /forskning.html
  Open archive

 • Title: Akupunktør Hillbjørg Igland - Alternativ behandling i Bergen Sentrum - Kontakt
  Descriptive info: Jeg har lokaler i Lille Øvregaten 17, Lille Øvregaten Naturterapi.. Stedet har beliggenhet i Bergen sentrum, nær Fløybanestasjonen, og ligger i en sjarmerende og bilfri gate med eldre trehusbebyggelse.. Nærmeste parkeringsplass er på Korskirkealmenningen og parkeringshuset i Rosenkrantzgaten.. Lille Øvregaten Naturterapi.. har flere tilbud innen alternativ behandling.. Med ulik innfallsvinkel og metode har Kinesiolog  ...   skapt et tilbud med en felles plattform innen det naturmedisinske prinsipp om å se mennesket som en helhet og ubalanser som en medvirkende årsak til fysiske og psykiske plager.. For mer informasjon om Lille Øvregaten Naturterapi : ring 55 310032 eller kom innom for en prat.. Timebestilling: mobil.. 91116119.. epost:.. hi-igland@hotmail.. com.. Åpningstider dag-ettermiddag..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive


 • Archived pages: 7