www.archive-no-2012.com » NO » I » IHR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 45 . Archive date: 2012-12.

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Aktuelt
  Descriptive info: .. www.. ihr.. no.. Aktuelt.. Lør 15.. des 2012.. Meny.. Om oss.. Møter.. Dokumenter.. Linker.. IHR i nyhetene.. Kontakt oss.. Blå Vegen.. Indre Helgeland Regionråd.. Besøksadresse:.. Halvor Heyerdahls vei 48.. (Gammellaben), Mo i Rana.. Postadresse:.. Boks 564, 8601 Mo i Rana.. Tlf: 75 13 63 20.. Epost:.. post@ihr.. Organisasjonsnummer:.. 988 348 546.. Arne Langset,.. sekretariatsleder.. Mobil: 99 00 76 53.. langset@ihr.. Møteplan.. IHR -.. 2012.. Høringer / eksterne møter:.. Ungdomstilbud.. Kulturkortet.. Regionalt Næringsfond IHR.. Nordland Fylkeskommune.. og.. har inngått en avtale om regionalt næringsfond for 2012.. Programmets økonomiske ramme for 2012 er på.. ca.. 2,4 mill kr.. I tillegg til dette beløpet vil IHR i 2012 ha til.. disposisjon noe restmidler fra Partnerskapsordningen.. 2009 -2011.. OBS! Søknadsfrist 19.. oktober.. Vilkår for tildelinger:.. Som hovedregel skal prosjekter/tiltak ikke gis finansiering.. av fondsmidler ut over 50 %.. For kvinne- og.. ungdomsrelaterte tiltak kan det gis inntil 75 % tilskudd.. Prosjekter/tiltak kan samfinansieres med midler fra.. utdanningssektoren og kultursektoren selv om disse er.. fylkeskommunale.. Kommunale næringsfond og egen.. arbeidsinnsats kan også benyttes som del av egenfinansiering.. Midlene som stilles til rådighet innenfor ordningen må være.. i tråd med statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.. Midlene skal ikke benyttes til å finansiere investeringer i og/eller.. ordinær drift og vedlikehold av statlige, fylkeskommunale  ...   representanter stemte for forslaget.. Fylkestinget ber også Samferdselsdepartementet om snarest å pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan i Rana.. [15.. 04.. 2011].. Fylkestingssak - Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan).. Fylkesrådet i Nordland har avgitt sin innstilling til ny stor flyplass ved Mo i Rana (Hauan).. Innstillingen er klar og godt begrunnet.. Du finner hele.. dokumentet her.. Bildet: samferdselsråd May Valle.. Fylkesrådets innstilling til vedtak.. :.. 1.. Fylkestinget i Nordland gir sin prinsipielle tilslutning til at Røsvoll legges ned til fordel for en stor flyplass på Hauan ved Mo i Rana.. 2.. Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet snarest å pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan.. [24.. 03.. 1-3 av 14.. Neste >>.. Indre Helgeland Regionråd.. er et samarbeidsorgan for disse seks kommunene:.. IHR har.. 36 972 innbyggere.. pr.. 1/7 2012.. Grane kommune.. Innb: 1457.. Areal: 2017 km.. Nøkkeltall.. Etater.. Hattfjelldal kommune.. Areal: 2683 km.. Hemnes kommune.. Innb: 4598.. Areal: 1594 km.. Lurøy kommune.. Innb: 1938.. Areal: 265 km.. Nesna kommune.. Innb: 1821.. Areal: 202 km.. Rana kommune.. Innb: 25701.. Areal: 4463 km.. B.. lå Vegen - Norge.. Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana.. web: info.. helgeland..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Om oss
  Descriptive info: Vedtekter.. Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana.. Rådet er styre for samarbeidet.. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode).. Rådet velger for 2 år, leder og nestleder blant ordførerne i rådet.. Leder- og nestledervervet roterer mellom deltakerkommunene.. I rådet møter hver deltakerkommune  ...   ene er ordføreren.. I tillegg møter administrasjonssjefene (rådmennene) fra de deltakende kommuner.. Rådet avholder minst et møte hvert kvartal hvorav ett av møtene skal være et strategimøte.. Ellers kan rådet innkalles etter behov.. Rådet har et fast sekretariat.. Sekretariatet ivaretar de løpende administrative oppgavene for rådet og arbeidsutvalget.. Dette omfatter også økonomistyring og regnskap..

  Original link path: /ipub/pages/om_oss.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Møter
  Descriptive info: Møteplan IHR - 1.. halvår 2010.. AU - 12.. februar.. Råd - 3.. og 4.. mars.. AU - 26.. AU - (23.. april ).. Råd - 28.. april.. Helgelandskonferansen 29.. og 30.. AU - 21.. mai.. juni.. AU - 11..

  Original link path: /ipub/pages/moter.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Dokumenter
  Descriptive info: PROTOKOLLER 2009.. Rådsmøter.. Møte 1 - 12.. og 13.. januar.. Møte 2 - 23.. og 24.. Møte 3 - 10.. og 11.. september.. Arbeidsutvalget.. AU 16.. januar.. AU 13.. AU 19.. Partnerskap IHR - Nordland Fylkeskommune.. Partnerskapsprogram..

  Original link path: /ipub/pages/dokumenter.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Linker
  Descriptive info: Offentlig informasjon.. Stortinget.. Regjeringen.. Norge.. Statistisk sentralbyrå.. Distriktssenteret.. Landsdelsutvalget (LU).. Kommuner i regionrådet.. (se forsida.. ).. Andre kommuner på Helgeland.. Alstahaug kommune.. Bindal kommune.. Brønnøy kommune.. Dønna kommune.. Herøy kommune.. Leirfjord kommune.. Rødøy kommune.. Sømna kommune.. Træna kommune.. Vefsn kommune.. Vega kommune.. Vevelstad kommune.. Regionråd.. (Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana).. Helgeland Regionråd.. (Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Rødøy, Træna, Vefsn).. Sør-Helgeland Regionråd.. (Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad).. Regionrådene i Norge.. Utdanning.. Høgskolen i Nesna.. Høgskolen i Bodø - studiested Rana.. Nordland Fylkeskommune - utdanningsavdelingen.. Kristen Videregående Skole - KVN.. Reiseliv.. Destination Helgeland.. Polarsirkelen Reiseliv.. Helgelandskysten Reiseliv.. Helgeland..

  Original link path: /ipub/pages/linker.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Kontakt oss
  Descriptive info: Politisk leder: Geir Waage, ordfører i Rana kommune.. Sekretariatsleder: Arne Langset, tlf 99 00 76 53.. Besøksadresse: Halvor Heyerdahls vei 48.. Mo i Rana.. Postadresse: Boks 500, 8601 Mo i Rana.. Tlf sekretariat: 99 00 76 53 Epost:.. Eller send oss oss en melding via dette skjemaet:.. Felt merket.. *.. må fylles ut.. Navn.. Epost.. Firma:.. Telefon:.. Adresse:.. Melding..

  Original link path: /ipub/pages/kontakt_oss.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Blå Vegen
  Original link path: /ipub/pages/bla_vegen.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Aktuelt
  Descriptive info: 20.. 2012 09:56.. >.. Den nye ordningen med regionale næringsfond er en.. videreføring av fylkeskommunens rolle i det regionale.. utviklingsarbeidet der fokus har vært på:.. Systematisk å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning.. Å analysere og se sammenhenger som er med på å skape en positiv utvikling.. Fremme bred deltakelse fra alle samfunnsaktører.. Knytte sammen kompetanse.. Samordne og målrette økonomiske virkemidler.. Samordne sektorinnsatsen.. Indre Helgeland Regionråd har utarbeidet en..  ...   Verdiskaping.. Under hvert målområde er det ulike mål og tiltak for.. måloppnåelse.. Søknader til fondet må være forankret.. til tiltak i handlingsplanen.. Handlingsplanens målområder og mål er i samsvar.. med Nordland fylkes satsningsområder.. Søknadsfrist 19.. oktober 2012.. For nærmere opplysninger - kontakt sekretariatet.. Aktiv Næringsservice AS v/Svenn Tovås, mail: svenn.. tlf 75 13 53 66/911 22882 eller.. sekretariatsleder Arne Langset, tlf 75 13 63 20/.. 990 07653 mail: langset@ihr.. Tilbake..

  Original link path: /ipub/pages/posts/regionalt_naeringsfond_ihr49.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Aktuelt
  Descriptive info: 15.. 2011 14:07..

  Original link path: /ipub/pages/posts/polarsirkelen_lufthavn_-_brei_stotte_til_stor_flyplass_i_nordland_fylkesting47.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Aktuelt
  Descriptive info: 24.. 2011 00:03..

  Original link path: /ipub/pages/posts/fylkestingssak_-_ny_flyplass_ved_mo_i_rana_hauan46.php
  Open archive

 • Title: IHR - Indre Helgeland Regionråd - Aktuelt
  Descriptive info: Luftfartstilsynets rapport om ny flyplass på Helgeland.. Rapporten fra Luftfartstilsynet om mulige nye lufthavner på Helgeland ble oversendt fra Samferdselsdepartementet til Nordland fylkeskommune i dag.. -Vi må kunne si at rapporten er krystallklar når Luftfartstilsynet fraråder at det blir etablert en ny lufthavn i Drevjaområdet, det sier fylkesråd for samferdsel May Valle (V).. Hun understreker at uansett hva man måtte mene om de to aktuelle alternativene, Helgeland Lufthavn i Vefsn, eller Polarsirkelen Lufthavn i Rana, så er det nyttig for den videre prosess at de tekniske forholdene er klarlagt.. Her er Luftfartstilsynets foreløpige rapport om ny flyplass på Helgeland.. [08.. 02.. Stor interesse for Partnerskap Indre Helgelqand.. Ved andre tildelingsrunde i 2010  ...   2010 er det med dette over hundre prosjekter som er fremmet til behandling i parnerskapets styre.. Prosjektene fordeler seg godt over hele regionen og omfatter alt fra infrastrukturtiltak til ulike former for næringssamarbeid.. Protokollen fra tildelingsmøtet 17.. desember finner du.. [28.. 12.. 2010].. Indre Helgeland Regionråd vil ha ilandføring av gass til Skogsøya i Nesna.. Indre Helgeland Regionråd foreslår lokalitet i Nesna: - Langsetvågen/Skogsøya - som regionens felles innspill til Olje- og gassutvalget i Nordland.. NYTT!:.. Store muligheter.. Rapporten Gassmaks i Nordland er utarbeidet av ei arbeidsgruppe med ressurspersoner fra industri- og utviklingsmiljøene i Nordland, Norut Narvik, Forskningsrådet og fylkeskommunen.. Last ned en kortversjon av GassMaks-rapporten her!.. [23.. 06.. 2009].. 4-6 av 14..

  Original link path: /?p=3
  Open archive


 • Archived pages: 45