www.archive-no-2012.com » NO » J » JAERADVOKATENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 29 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: .. Forside.. Fellesskapet.. Fagområder.. Medarbeidere.. Kontakt.. Hvor er vi?.. Lenker.. Velkommen til Jæradvokatene.. Jæradvokatene består av 4 advokater som til sammen dekker flere års erfaring på ulike rettsområder relatert både til forretnings- og privatkunder.. Vi ønsker å bistå våre klienter på en effektiv og rimelig måte.. Svært ofte er det slik at vurderinger og  ...   kan bli dyrt og vanskelig å løse.. Foruten våre advokater, vil våre to sekretærer gjøre sitt ytterste for gjøre kontakten med vårt advokatkontor så behagelig som mulig i det som ofte oppleves som en vanskelig og krevende situasjon.. Les mer.. Kontaktinformasjon.. Telefon 51 77 76 20.. Telefaks 51 77 76 21.. Mer info her..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Firmaet.. Jæradvokatene er et advokatfellesskap som består av advokatene Olav Hetland, Liss Byrkjedal, Geir Håheim og Tom Erik Vestrheim.. De to sistnevnte eier sammen Advokatfirmaet Vestrheim Co AS som danner det rettslige subjekt for samarbeidet med advokat Hetland og advokat Byrkjedal.. Samtlige advokater har lang og relevant erfaring fra offentlig sektor.. I tillegg har advokatene opparbeidet seg solid erfaring relatert til forretningsjuridiske problemstillinger.. Advokatfellesskapet tar sikte på å dekke alle rettsområder.. Gjennom tilstrekkelig spesialisering for den enkelte advokat, vil advokatfellesskapet kunne tilby klientene spesialkompetanse på de fleste etterspurte områder.. tilbake.. |.. hjem..

  Original link path: /doc/fellesskapet.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Fagområder - Arbeidsrett.. Arbeidsrett.. Arv og dødsboskift.. Arveplanlegging.. Barnefordelingssaker.. Barnevernssaker.. Bygg og entreprserett.. Erstatningsrett.. Familierett.. Fast eiendoms rettsforhold.. Generell forretningsjus.. Gjeldsrådgivning.. Helsejuss.. Hestesport.. Konkursrett.. Kontraktsrett.. Landbruksjuss.. Mangler ved bygg/bolig.. Odelsrett.. Offentlig forvaltning.. Prosedyre.. Selskapsrett.. Skatterett.. Skjønn og ekspropriasjon.. Konflikter i arbeidslivet kan ofte unngås hvis  ...   tvister.. gjør det som regel mulig å unngå rettens lange og kostbare vei.. Vi tilbyr våre tjenester både til arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.. og har alltid som mål å finne konstruktive løsninger.. Skulle rettstvist være uunngåelig, står vi ved vår klients side gjennom hele rettsprosessen.. tilbake hjem..

  Original link path: /doc/fagomraade_arbeidsrett.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Advokat Olav Hetland.. født 1962.. Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1991.. Bedriftsøkonom BI.. ØKOKRIM etterforskningskurs, økonomisk kriminalitet.. Oslo Kommune - Etat for eiendom og utbygging 1992 - 1994.. Oslo Politidistrikt, politijurist 1994 - 1998.. Advokat fra 1998.. Hovedarbeidsområder:.. Bistand til små foretak (SMB), kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, gjeldsforhandlinger, konkursbehandling, familierett, fast eiendom, arbeidsrett, strafferett, bistandsadvokat.. Mobil: 40 40 88 80.. Advokat Liss Byrkjedal.. født 1972.. Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet i Bergen med.. spesialfelt odelsrett.. Erfaring fra Trygdeetaten 1998-2000, med hovedvekt på sykestønader.. og yrkesskader.. Advokatfullmektig Advokatfirmaet Hetland 2001-2003.. Advokatbevilling og egen advokatpraksis fra 2003.. Trygde- og sosialrett, erstatning og forsikring, familie, arv og skifterett,  ...   KPMG Law - Advokatfullmektig.. Advokatfirmaet Schjødt AS - Advokatfullmektig.. Sentralskattekontoret for utenlandssaker - Skattejurist.. Utdannelse.. Advokatbevilling.. Juridisk embedseksamen - Universitetet i Oslo.. Høyskolekandidat i Økonomi Adm.. Befalsskolen for Hærens transportkorps og Hærens intendantur.. Arv og dødsboskifte, bygg- og entreprise/fast eiendoms rettsforhold, familierett, barnevern, kontraktsrett, hestesport, erstatning, offentlig forvaltning, skatterett, prosedyre, generell forretningsjuss.. Mobil: 957 39 135.. Advokat Geir Håheim.. Advokatfirmaet Vestrheim Co AS - Advokat 2008.. Advokatfirmaet Vestrheim Co AS - Advokatfullmektig 2007- 2008.. Sandnes kommune - Juridisk rådgiver 2001-07.. Hillevåg trygdekontor - Juridisk konsulent 2001.. Advokatbevilling 2008.. Juridisk embedseksamen - Universitetet i Bergen 2000.. Valgemne - Alm.. og Internasjonal skatterett.. Mobil: 94 48 99 14..

  Original link path: /doc/medarbeidere.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Ta kontakt for en uforpliktende samtale.. Besøksadresse:.. Jæradvokatene.. Hetlandsgata 5.. 4349 Bryne.. Postadresse:.. Postboks 20, 4349 Bryne.. Telefon.. :.. 51 77 76 20.. Telefaks:.. 51 77 76 21.. E-post:..

  Original link path: /doc/kontakt.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Original link path: /doc/hvor_er_vi.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Her er er noen nyttige linker.. •.. ODIN.. Lovdata.. Skatteetaten.. Domstolene.. Den Norske Advokatforening.. Norges Lover (Stiftelsen Lovdata).. Odin - Offentlig dokumenatsjon og informasjon i Norge.. Norges Høyesterett.. Stortinget.. Brønnøysundregistrene.. •For informasjon om klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen – vises til.. www.. advokatenhjelperdeg.. no.. ”..

  Original link path: /doc/lenker.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Fagområder - Arv og dødsboskifte.. Deling av et dødsbo kan være en tung oppgave i en vanskelig tid.. Nødvendige skjemaer skal fylles ut og arven skal fordeles rettmessig etter loven.. Skatte- og avgiftmessig skal det samtidig betales arveavgift og det skal ofte foretas en forhåndslikning av avdøde.. Ikke sjelden foreligger også et testament som det  ...   oss av delingen av boet fra innhenting av skifteattest til skifteavtale foreligger og de nødvendige skatter og avgifter er betalt.. Vi bistår også med rådgivning ellers i forbindelse med arveoppgjøret.. For øvrig ytes bistand med utferdigelse av testament, rådgivning i forbindelse med forskudd og avkall på arv, rådgivning i forhold til uskifte, arveavgift m.. m..

  Original link path: /doc/fagomraade_arv_og_dodsboskifte.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Fagområder - Arveplanlegging.. Under utarbeidelse..

  Original link path: /doc/fagomraade_arveplanlegging.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Fagområder - Barnefordelingssaker.. Barnets beste må alltid være målet.. Det er også det juridiske grunnprinsipp.. Da må også foreldrene komme ut av konflikten med en følelse av å ha fått til en god og rettferdig løsning seg imellom.. Spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg, samværsrett og barnebidrag er personlig og vanskelig følelsesmessig.. God juridisk bistand og evne til å finne gode løsninger for alle parter.. er vår rettesnor..

  Original link path: /doc/fagomraade_barnefordelingssaker.html
  Open archive

 • Title: Jæradvokatene
  Descriptive info: Fagområder - Barnevernssaker..

  Original link path: /doc/fagomraade_barnevernsaker.html
  Open archive


 • Archived pages: 29