www.archive-no-2012.com » NO » J » J-R

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Welcome to the Frontpage
  Descriptive info: .. Main Menu.. Startside.. Medarbeidere.. Saksområder.. Inkassotjenester.. Eiendommer.. Kontakt.. Prisinformasjon.. Beregning av forsinkelsesrente.. Indeksregulering (kpi).. Login.. Søk.. Velkommen.. Velkommen til Advokatfirmaet Ringberg DA.. Advokat Tim Ringberg jobber med stort sett alle typer rettslige problemstillinger både for bedrifter og privatkunder.. Fra august 2011 kan jeg tilby eierskifteforsikring i forbindelse  ...   særlige regler og det er derfor viktig at jeg blir kontaktet tidlig i salgsprosessen.. Se mere informasjon på.. www.. protectorforsikring.. no.. Jeg holder til i Storgata 48, 4.. etg (Sambogården).. Jeg har tilgjengelig kundeparkering i bakgården etter avtale.. Kontakt meg på tlf: 977 37000.. Design:.. RuneP Design.. Implementering:.. mediaworks..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Medarbeidere
  Descriptive info: Tim Ringberg f.. 1969.. Utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø 1998.. Spesialfag Bygge- og entrepriserett.. Advokatfullmektig 1998 - 2000.. Advokat 2000 -.. Eiendomsutvikler og oppføring av nye eiendommer for salg og utleie.. Verv:.. Diverse styreverv.. Oppnevnt som medlem av Utlendingsnemnda 2009 - 2012.. Tjenestekonsesjon for Utlendingsdirektoratets advokatordning i asylsaker..

  Original link path: /index.php/om-oss-mainmenu-31
  Open archive

 • Title: Saksområder
  Descriptive info: Vi tar saker primært innenfor følgende områder:.. § Boligrett.. § Husleierett.. § Fast eiendom.. § Barnerett / Barnevernssaker.. § Bygge- og entrepriserett.. § Anbudsrett.. § Arbeidsrett.. § Offentlige anskaffelser.. § Forvaltningsrett.. § Bistandsadvokatoppdrag.. § Familierett.. § Konkursrett.. § Oppgjørsoppdrag ved eiendomssalg.. § Formuesrett.. § Pengekravsrett.. § Strafferett.. §  ...   § Eiendomsmegling.. I tillegg tilbyr vi gratis inkasso for private og bedrifter.. Ta kontakt for nærmere informasjon.. Dersom du er usikker på om din sak er nevnt ovenfor kan du kontakte oss pr.. telefon.. Dersom saken din faller utenfor vårt område vil vi kunne henvise deg til en kollega..

  Original link path: /index.php/saksomrder-mainmenu-29
  Open archive

 • Title: Inkassotjenester
  Descriptive info: Inkassotjenester:.. Som en tilleggstjeneste tilbyr Advokatfirmaet Ringberg gratis utenrettslig inkasso for privatpersoner og bedrifter.. Inkassovirksomheten skjer iht.. gjeldende regler om god inkassoskikk.. Vilkåret for å benytte denne tjenesten er at du som kreditor, har selv sendt faktura / påkrav til skyldner.. I tillegg er det et vilkår at du har sendt skyldner et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt dersom betaling ikke skjer innen en frist på 14 dager.. Når denne fristen er ute kan advokatfirmaet ta over saken og forfølge kravet videre gjennom en utenrettslig inkassoprosess.. Dersom du er usikker på hva som skal stå i et inkassovarsel kan du kontakte oss for å få tilsendt et eksempel på inkassovarsel pr.. e-post.. Ved å overlate innfordringen til vårt firma tar vi oss av alt det videre arbeidet med  ...   for en privatperson eller bedrift som sjelden har bruk for slike tjenester beregnes heller ingen fast årlig avgift.. Når du sender inn en sak til utenrettslig inkasso ber vi om at kopi av følgende dokumentasjon sendes / innleveres til vårt kontor:.. - Grunnlaget for kravet (eks.. husleiekontrakt, avtale, bekreftelse på bestilling etc.. ).. - Faktura / påkrav evt.. purring.. - Skriftlig inkassovarsel.. For det tilfelle at utenrettslig inkasso ikke lyktes, kan advokatfirmaet inndrive kravet videre gjennom en ordinær rettslig prosess dersom det er grunnlag for det.. Salær for den rettslige prosessen gjøres opp iht.. alminnelige vilkår for advokatfirmaet.. På grunn av stor pågang til denne tjenesten er vi nødt til å begrense inntaket av slike saker.. På forespørsel vil vi kunne opplyse om kapasitet.. Ta kontakt for nærmere informasjon:.. 977 37000..

  Original link path: /index.php/inkassotjenester-mainmenu-30
  Open archive

 • Title: Eiendommer
  Descriptive info: Kjøpes på vegne av kunde:.. Forretningseiendommer, hybelhus, tomter og tomteområder.. På vegne av kunde kjøpes forretningseiendommer.. Det kan være kombinasjonsbygg (forretning/leilighter), foretningsgårder med kontorer ol.. Det er også av interesse å kjøpe hybelhus, leilighetsbygg ol.. Tomter, enkeltvis og større tomteområder er av interesse.. Eiendommene bør helst være ferdig regulert enten til foretning eller bolig men det er ingen betingelse.. Du vil som eiendomsbesitter få en rask tilbakemelding om det er aktuelt å gå videre i forhandlinger med tanke på kjøp.. Dersom partene blir enige om betingelsene vil oppgjør kunne finne sted raskt.. Alt er av interesse.. Ta kontakt med Adv.. Tim Ringberg tlf: 99614912 eller pr epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere  ...   som samler e-postadresser.. Hytte på Skaugvoll:.. På vegne av kunde selges helt ny og moderne hytte med fantastisk utsikt på Skaugvollhalvøya i Gildeskål kommune.. Hytten planlegges ferdigstilt sommeren 2013.. Ta kontakt for ytterligere informasjon Adv.. Tim Ringberg tlf.. 99614912 eller pr epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. 20 Sjøhus på Skaugvollhalvøya (2.. byggetrinn) til salgs.. - Litt over en times kjøring fra Bodø.. - I sjøkanten.. - Ca.. 80 m.. 2.. + hems.. - Selveier.. - Muligheter til egeninnsats.. - Vei, vann, avløp og strøm.. - Mulighet for helårsbruk.. - Høy standard.. - Flytebrygge er godkjent i reguleringsplanen.. Se mer på.. skaugvoll.. Tim Ringberg, 996 14912.. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser..

  Original link path: /index.php/eiendommer-mainmenu-27
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: På følgende adresse og telefonnummer kan du kontakte meg:.. Advokatfirmaet Ringberg DA.. Besøksadresse:.. Storgata 48, 4.. etg.. Postadresse:.. Postboks 466, 8001 Bodø.. Telefonnummer:.. 977 37000.. Mobiltelefon Tim Ringberg: 996 14912.. E-postadresser:.. Diverse:.. Klientkonto: 6428.. 05.. 07901.. Klientkonto for eiendomsmegling: 6428.. 12476.. Driftskonto: 9535.. 01208..

  Original link path: /index.php/kontakt-mainmenu-26
  Open archive

 • Title: Prisinformasjon
  Descriptive info: Advokatsalær beregnes i utgangspunktet etter registrert medgått tid til oppdraget.. Ved vårt kontor vil advokaten beregne sitt salær etter en timesats på mellom.. kr.. 1 500,-.. og.. 1 800,- eks.. mva.. pr.. time.. Dette inkluderer nødvendige telefoner, kopiering, etc.. Der det er større mengder kopiering vil det bli beregnet et tillegg for dette.. Frankeringsutgifter kommer normalt i tillegg.. For øvrig kan salær til en viss grad justeres etter oppnådd resultat, vanskelighetsgrad eller om advokatens spesialkunnskaper har vært av betydning for oppdraget.. Ved søksmål, anke, kjæremål eller andre rettergangsskritt, samt tinglysninger, registreringer i offentlige registre vil det i tillegg til salæret påløpe gebyrer til det offentlige.. Alle slike utlegg i sakens forbindelse vil bli avkrevd sammen med salæret.. Hvis oppdraget nedfører reisevirksomhet, vil advokaten kreve dekket faktiske utgifter.. Ved bruk av egen bil vil statens satser for km- godtgjørelse bli lagt til grunn.. Der det foreligger fri rettshjelp vil den offentlige salærsats eller stykkpris bli lagt til grunn ved beregning av salær.. Faste priser:.. For inntil ½ times førstekonsultasjon beregnes fast pris på.. 750,- inkl.. For utarbeidelse av enkle testament og enkle ektepakter beregnes fast pris på.. 1 800,- inkl.. For utarbeidelse av samboerkontrakter beregnes fast pris på.. 4 500,- inkl.. For oppgjørsoppdrag i forbindelse med overdragelse  ...   for urettmessig straffeforfølgelse.. Voldsoffersaker, erstatningssak mot gjerningsmannen, søknad om voldsoffererstatning og i forbindelse med en eventuell klage på vedtak om erstatning.. Tvangsekteskapssaker.. Saker om oppløsning og fordeling av formue ved ekteskapsbrudd / samboerbrudd.. Erstatningssaker om personskade eller tap av forsørger.. Saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett med barn.. Saker etter husleieloven fra leietaker som gjelder oppsigelse eller utkastelse av bolig.. Arbeidssrettsaker fra arbeidstaker som gjelder oppsigelse eller avskjed.. Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12.. Advokaten eller Fylkesmannen vil kunne gi opplysninger om hvorvidt vilkårene for fri rettshjelp er til stede.. Rettshjelpsforsikring:.. I saker som gjelder fast eiendom, bolig, kjøretøy, båt eller annet formuesgode som det er tegnet egen forsikring for, foreligger det ofte en rettshjelpforsikring.. En slik forsikring innebærer at du som forsikringstaker har forsikret deg mot egne rettshjelpsutgifter i forbindelse med en tvist som vedrører disse eiendelene.. Normalt vil også sideutgifter i forbindelse med saken som sakkyndig bistand og gebyr til domstolen være dekningsberettiget.. Det gjøres oppmerksom på at forsikringstaker må betale en egenandel som advokaten er pålagt å fakturere forsikringstaker direkte.. På forespørsel kan advokaten anslå kostnader ved saken eventuelt avtale en fast pris.. For det tilfelle at faktura ikke betales til rett tid forbeholder advokaten seg rett til å stanse arbeidet med saken..

  Original link path: /index.php/prisinformasjon-mainmenu-28
  Open archive

 • Title: Login
  Descriptive info: Login.. Brukernavn.. Passord.. Logg på.. Glemt passord?.. Glemt brukernavn?..

  Original link path: /index.php/login-mainmenu-34
  Open archive

 • Title: Søk
  Descriptive info: Søk.. Søkeord:.. Søk etter:.. Alle ordene.. Med noen av ordene.. Eksakt frase.. Sortering:.. Nyeste først.. Eldste først.. Mest populær.. Alfabetisk.. Kategori.. Søk bare i:.. Kategorier.. Kontakter.. Artikler.. Nyhetsmatinger.. Nettlenker..

  Original link path: /index.php/sk-mainmenu-5
  Open archive

 • Title: Login
  Descriptive info: Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto.. Et kjennemerke vil bli sendt til e-posten.. Når du har fått e-posten så kan du bruke kjennemerket til å verifisere at du eier kontoen, for så å velge nytt passord.. E-postadresse:.. *.. Send inn..

  Original link path: /index.php/login-mainmenu-34?view=reset
  Open archive

 • Title: Login
  Descriptive info: Vennligst skriv inn e-postadressen tilknyttet din brukerkonto.. Ditt brukernavn vil bli sendt til den e-postadresse..

  Original link path: /index.php/login-mainmenu-34?view=remind
  Open archive


 • Archived pages: 11