www.archive-no-2012.com » NO » J » JCARE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2012-12.

 • Title: JONATHAN CARE
  Descriptive info: .. JONATHAN CARE.. er et firma som arbeider med å forebygge og helbrede helseskader.. Vi bryr oss.. Dette er et pilotprosjekt som ønsker å arbeide med positive fortegn, og utvikler kurser i friskvern som har innlæringsmodeller som passer fremtiden.. Prosjektet tar sikte på å redusere sykeligheten med inntil 80% fra dagens nivå.. Vi har allerede fått slike resultater ved praktiske forsøk.. De fleste mennesker er ansvarsbevisste, såfremt de får den hjelp og informasjonen som trenges.. Firmafilosofi:.. Årsaker til livets problemer og tanker omkring aktuelle løsninger.. Friskvern:.. Bedrifthelsetjeneste og friskvern for bedrifter og private.. Nettverk:.. Bedriftens organisasjonsform.. (Først og fremst  ...   kan få både en helsemessig og økonomisk fortjeneste ved å delta i kjeden og derved også fungere som en selger av produktet.. Områdekart (dokument-format):.. Oversikt over hele internettområdet til Jonathan Care.. (Hvis du har Office 2000 og opplever problemer med områdekartet,.. klikk her.. for 2000 versjon.. Butikk (ikke åpnet ennå):.. Varer som kan kjøpes gjennom nettverket.. Ukens tips (ikke åpnet ennå):.. Gratis tips til alle som ser på siden.. Ros ris (ikke åpnet ennå):.. Roser og kaktuser deles ut i øst og vest.. Nettverkmedlemmenes eget meningsfora.. *.. |.. Til toppen av siden.. | Copyright © 2003, Jonathan Care.. Med enerett..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Firmafilosofi
  Descriptive info: SJØ OG STEIN PÅ GIMSØYA (HANS A.. CHRISTOFFERSEN).. Firmafilosofi.. Den helsemessige situasjonen i dagens samfunn har ikke endret seg til det bedre, selv om vi hele tiden setter inn store økonomiske ressurser innefor medisinsk forskning og utbygging av det offentlige helsevesen.. Derimot ser vi at stadig flere lider av manglende fysisk og mentalt velvære.. Samfunnet er preget av en- og tosomhet.. Det blir stadig stilt større og større krav til den enkeltes yteevne.. Dette medfører at vi driver rovdrift på både mennesker og naturens ressurser.. Det psykososiale presset øker.. Tidvis blir resultatet av den politikk som nå føres nokså skremmende.. Det prosentvise antallet arbeidsuføre øker.. Stadig flere ender som alkoholikere og narkomane, og antall som begår selvmord øker.. Samtidig blir de som faller innen  ...   eget liv.. For det meste konsentrerer helsesektoren seg om å ta sterkere og sterkere virkemidler i bruk for å fjerne symptomene, uten å fjerne årsakene til sykdom.. Dette kan vi gjøre noe med.. Vi mener at alle sosiale tiltak er positive.. Vi ser på enhver som en resursperson, uavhengig av funksjonsgraden.. Gjennom samarbeide vil ethvert engasjement bli positivt, når vi trekker i samme retning.. Ved å sette folk i stand til å ta vare på seg selv, sin familie, venner og arbeidskolleger, bedrer vi den generelle helsen og øker trivselen.. Samfunnsmessig får vi et fargerikt fellesskap, toleransen øker og kriminalitet og vold vil avta.. Mennesker som trives ønsker også å ta vare på naturen og lokalsamfunnet rundt omkring seg.. Hans Aslak Christoffersen.. Daglig leder..

  Original link path: /firmafilosofi/firmafilosofi.htm
  Open archive

 • Title: Friskvern for bedrifter og det private.
  Descriptive info: HØSTROGN (HANS A.. Bedriftskunder:.. Bedriftshelsetjeneste og andre tilbud om kurs og tjenester som bedrer helsen og lønnsomheten innen bedriften.. Vi henvender oss her til bedrifter, organisasjoner og institusjoner.. Privatkunder:.. Selvstudiekurser, nettverk tilknytting og kurser.. Klient:.. (Stengt, bruk området Privatkunder inntil videre.. Tilbud om kurser og behandling for dem som allerede er blitt syke.. Kontaktinformasjon.. arbeider med å forebygge og kurere helseskader.. De fleste mennesker er ansvarsbevisste, såfremt de får informasjonen som trengs.. Samfunnet gjør vanligvis lite for å forebygge helseskader, kvalitetssikring av tjenestene som blir gitt mangler og ettervernet glimrer med sitt fravær.. Derfor gir vi disse tilbud.. Kursene i friskvern  ...   på å fjerne årsakene til sykdom og kompensere feil bruk av kroppen.. Samtidig skal folk aktiviseres på alle plan, fra en selv til arbeidsledere, idrettsinstruktører og andre som naturlig hører til i bildet.. Kursene tar hensyn til hele mennesket, og tar sikte på å utvide mulighetene på både det fysiske, følelsesmessige og det mentale plan.. Kursene ledes av opplærte instruktører, som har bakgrunn innen helse- og omsorgsarbeide.. ( lege, fysioterapeut, ergonom e.. l.. Disse har evne til å følge opp og trekke konklusjoner rundt problemstillingene.. Ved å følge denne modellen vil vi oppnå:.. Bedret helse.. Livskvalitetsøkning.. Personlig sosial og økonomisk utvikling..

  Original link path: /friskvern/friskvern.htm
  Open archive

 • Title: Nettverk 1 Runddansen
  Descriptive info: DETALJ KABELVÅG (HANS A.. Opptakskrav:.. Detaljert informasjon om Jonathan Care's opptakskrav for friskvernterapauter, medhjelpere, selgere og leverandører av materiell og tjenester.. Kurs.. Kurstilbud og forskjellige kategorier.. Lønnsomhet:.. Oversikt over lønnsomhet ved etablering av nettverket.. Området er passord-beskyttet.. Kontakt oss:.. kontakt@jonathancare.. com.. Forside:.. Tilbake til åpningsiden.. RUNDDANSEN:.. På grunn av profesjonskampen som foregår har vi innen helsesektoren og det øvrige samfunn, tapt vårt egentlige mål ut av siktet.. I stedet for å skape uavhengighet for folk, medfører særinteressene til at vi gjør våre medborgere mer og mer avhengige av våre tjenester.. Legene foreskriver medisiner som fjerner symptomene, men ikke sykdommen eller tar bort årsakene til problemet.. Fysioterapeuten får belønning etter hvor mange timer han bruker på behandlingen.. Optikeren får belønning etter hvor mange briller han selger.. Tannlegen slutter med det forebyggende arbeide fordi faggruppen som sådan, får for lite å gjøre.. Derved blir det mer lønnsomt å holde folk bare sånn passe friske.. Politiet roper etter mer penger for å stoppe kriminaliteten, men minimale midler blir satt inn til forebyggende tiltak.. Politisk mangel på gangsyn, byråkrati og ansvarsfraskrivelse og manglende kvalitetskontroll, kjennetegner offentlig sektor.. Mangel på tilbud i et tidlig stadium fører til at sykdom og sosiale problemer får etablert seg skikkelig, og det blir vanskeligere å gjøre noe med problemene.. Rekken på dårlige eksempler er nærmest uendelig.. EN ALTERNATIV LØSNING:.. Ved å arbeide tverrfaglig mot et felles mål hvor helse, menneskelig mangfold og et økologisk system i balanse, settes i høysetet vil vi oppnå dette.. Både bedriften sentralt og de enkelte friskvernsentre skal være kunnskapsbaser.. Både når det gjelder kunnskap og materiell skal vi holde oss løpende orientert om det som er tilgjengelig.. Vi vil ha kontinuerlige samlinger der vi utveksler kunnskap.. Ved å samarbeide vil vi supplere  ...   sin region.. Vi skal trekke veksler på hverandres ekspertise og være hverandre til hjelp ved behov og tilby opplæring for de andre innen nettverket.. Hver friskvern-terapeut skal etablere eget friskvernsenter og være ansvarlig for tilbudet innen sin region.. Hver region består av ca.. 40 000 innbyggere.. Etter fullført opplæring skal hvert friskvernsenter kunne yte bedriftshelsetjeneste og drive egen kursvirksomhet samt kurativt arbeide.. Engasjementet er på franchisebasis.. Medhjelpere:.. Instruktører med bakgrunn innen kosthold, idrett og meditasjon får opplæring og kobles opp mot nettverket.. Etter fullført skolering kan instruktøren kalles friskverninstruktør og har rett til å føre egne kurser innen sine respektive fagområder.. Nettverket vil også bruke denne gruppen i opplæring, terapi og konsulentsammenheng.. Opplæringen tar først og fremst sikte på å lære medhjelperne hvordan vi skal forholde oss til den friske kroppen, og unngå å ødelegge det som allerede fungerer.. Denne gruppen skal også lære å diagnostisere mindre skader som oppstår og behandle disse.. I mer kompliserte tilfeller skal friskvernterapeutene eller det øvrige etablerte helsevesen stille opp.. Materiell og tjenester:.. Jonathan Care knytter til seg fagfolk, firmaer eller organisasjoner som ønsker å følge Jonathans prinsipper.. Disse arbeider i tett samarbeide med friskvernterapeutene.. Denne gruppen består av dataingeniører, lærere, arkitekter, byggefirmaer, møbelprodusenter, forretningsførere, jurister eller andre.. Nettverket skal ha medarbeidere som har spesialisert seg innen de fleste områder som trygderett, sosiallovgivning, arbeidsmiljøloven og lignende.. Vi skal også bruke tidligere pasienter som er blitt mer funksjonsdyktig eller friske som konsulenter.. Vi ønsker flere resurs- og fagpersoner velkommen til nettverket.. Salg.. : Bedriften knytter til seg selgere som får opplæring om produktet.. Disse kan også være tidligere klienter eller kunder.. Innsatsen kan være på deltid eller heltid.. Salget gjelder deler av eller alle tilbud som blir gitt gjennom nettverket.. Engasjementet er på provisjonsbasis..

  Original link path: /nettverk/nettverk.htm
  Open archive

 • Title: Referanser
  Descriptive info: Referanser:.. Bedriftshelsetjeneste.. Vågan Kommune.. Teknisk drift Svolvær 16.. 06.. 08.. Vi har høy gjennomsnittsalder på arbeidsstokken.. Dette opplegget med vedlikehold av kroppen og personlig tilpassning passer oss utmerket.. Vi har i lengre perioder vært nede i 2 % sykefravær, mens vi har fulgt dette opplegget.. Avdelingskordinator Arild Jenssen.. Tlf: arb: (+47) 41 44 96 48.. Mob: (+47) 90 52 79 82.. E-post:.. arild.. jenssen@vagan.. kommune.. no.. Språk: Norsk, engelsk tysk.. Syn Kabelvåg 23.. Jeg har hatt store problemer med synet.. Treningsopplegg har gjort meg istand til å se igjen.. Jeg kjører bil, er i jobb og kan si at jeg har fått synet tilbake ved hjelp av enkle øvelser.. Kristin Risan.. Tlf.. (+47) 90 89 84 79.. E-mail:.. k-ris@online.. Språk: norsk, engelsk.. Vrikket ankel Kabelvåg 23.. Mitt navn er Siw-Eli Løvdal.. For en tid tilbake trådde jeg over foten, Jeg gikk da til lege og her fikk jeg beskjed om å være sykemeldt og ta det fullstendig med ro og sitte med benet høyt lagret.. Dette passet meg overhode ikke.. Etter mine tidligere erfaringer med Jonathan Care oppsøkte jeg derfor fysioterapeuten.. Han ga meg behandling med muskelmanipulasjon og tapet deretter foten.. Fikk noen øvelser og skulle deretter bruke foten så normalt som mulig.. Smerten var tilnærmet borte og jeg kunne gå på mitt normale arbeide.. Jeg angrer bare på at jeg ikke gikk til han med det samme skaden var skjedd.. Siw-Eli Løvdal.. Mob:(+  ...   til Jonathan Care, og vi har nesten ikke hatt skader.. Vi har ligget under 5% i løpet av de 15 årene jeg har vært trener.. Jeg har trent både jenter, gutter og damelag.. Torild Winther.. Tlf: (+47) 75 42 03 74.. Mob: (+47) 91 59 87 57.. torild.. winther@vagan.. Språk: norsk, engelsk, tysk.. Nakkesleng Kabelvåg 02.. 11.. 07.. Dette er den eneste fysioterapeuten jeg har vært hos som har funnet ut av mine problemer.. Han behandler meg på riktig måte og det gir meg varige resultater.. Jeg har ikke vært flink til å lytte til kroppens signaler.. Ved å følge et av kursene i friskvern har jeg lært hvordan vi kan jobbe og samtidig tenke på helsen vår.. Han er heller ikke redd for å trekke inn annen ekspertise for å gjøre behandlingen komplett.. Jeg stoler fullstendig på det han gjør og sier.. Vernepleier Klara Larsen.. Tlf: (+47) 76 07 80 57.. Mob: (+47) 95 27 20 19.. karllar@online.. Språk: norsk.. Hyperaktiv Kabelvåg 02.. Vi har en datter som fikk stilt diagnosen MBD/ ADD+H og med bl.. a.. problemer med grov- og finmotorikken.. Hun gikk til behandling og opptrening samt opplæring i ca et år, og oppfølging etterpå.. Resultatene var helt fantastiske og alle var imponert over hennes fremgang.. Hun er nå voksen og fungerer meget godt fremdeles.. Vi er kjempeglade for å ha slike fagfolk her i Vågan.. Mob: (+47) 95 27 20 19..

  Original link path: /referanser/referanser.htm
  Open archive

 • Title: Kontakt oss
  Descriptive info: MOSE PÅ MUR (HANS A.. JONATHAN CARE:.. Storgaten 24.. 8310 Kabelvåg.. Telefon: (+47) 76 07 86 58.. Telefax: (+47) 76 07 89 25.. Organisasjonsnummer: 977 506 395.. Bankgiro: 4580 10 12985.. slakken@online.. Medarbeidere:.. Daglig leder:.. Hans A.. Christoffersen.. Storgaten 24.. Initiativtaker og prosjektleder av Jonathan Care.. Fysioterapeut og faglig ansvarlig.. (+47) 76 07 86 58.. Mob.. (+47) 91 57 64 95.. Fax.. (+47) 76 07 89 25.. Språk: Norsk Engelsk Tysk.. Salg:.. Bjørn Kjensli.. Lufthavnveien 11.. 8370 Leknes.. Sosialøkonom, tidligere rådmann, nå daglig leder i Poseidon Consulting.. (+47) 76 05 43 50.. (+47)  ...   Jann`s Adventure.. Fritidsaktiviteter i naturen.. (+47) 76 07 89 10.. (+47) 99 23 11 00.. (+47) 76 07 19 55.. post@lofoten-aktiv.. Web:.. www.. lofoten-aktiv.. Knut Nikolaisen.. 15.. Risaksla 25.. 8372 Gravdal.. Avdelingsinspektør Nordland Fiskerifagskole.. Leder av Opus Lofoten.. (+47) 76 05 48 38.. (+47) 90 82 13 11.. (+47) 76 05 48 39.. kn@nordland-fiskerifag.. vgs.. lofoten.. no/nfs.. IT ansvarlig:.. Christian Willassen.. Bergsdalen 55.. Telefon: (+47) 76 08 33 39.. (+47) 98 45 23 68.. Språk: Norsk, engelsk.. ch-willa@online.. Web design: Christian Willassen og Hans Christoffersen.. 1999 © Copyright: Jonathan Care.. Foto: Hans Christoffersen..

  Original link path: /kontakt_oss/kontakt_oss.htm
  Open archive

 • Title: Friskvern - Privat - Selvstudier - Kjeden
  Descriptive info: Tilbake:.. Tilbake til Selvstudier.. Til Forside:.. Tilbake.. til Jonathan Care's.. hovedside.. Bestill friskvernkurs med kjedetilknyttning:.. Bestilling via nettbank eller postordre.. Ved å delta i dette opplegget vil du få tilsendt et kurs i friskvern og det øvrige materialet som gjør at du selv også kan tjene penger på dette.. Ved å delta vil du også fungere som en av våre selgere og reklamere for firmaet og derfor motta provisjon for godt utført arbeide.. Les følgende og du vil forstå at dette er mulig.. Dersom du melder deg på via nettet vil du kobles opp mot en av de allerede eksisterende kjedene, og du er allerede i gang!.. 1.. Ønsker du å bedre helsen.. for deg, din familie og.. dine venner.. samtidig tjene.. 218 700 kr.. nærmest uten økonomisk innsats ?.. Det er bedre å være frisk og rik, enn syk og fattig!.. Les den følgende informasjon, så vil du forstå at dette er fullt ut mulig.. 2.. Hva er JONATHAN CARE ? ?.. Etter å ha arbeidet innen helsesektoren i en årrekke, så jeg at klientene ikke ble skikkelig informert om årsakene til deres problemer.. Folk blir heller ikke orientert om hvordan de selv kan påvirke kvaliteten av eget liv.. For det meste konsentrerer helsesektoren seg om stadig å ta sterkere og sterkere virkemidler i bruk for å fjerne symptomer uten å fjerne årsakene, og resultatet er at den generelle helsen i befolkningen ikke har bedret seg.. Kursene ledes av opplærte instruktører, som har bakgrunn innen helse- og omsorgsarbeide ( lege, fysioterapeut, ergonom e.. l).. søker ved denne henvendelsen å nå frem til samarbeidspartnere på et tverrfaglig grunnlag.. Vi vil etablere et nettverk som ønsker å arbeide hånd i hånd mot et felles mål, i stedet for å motarbeide hverandre.. Vi setter menneskelig mangfold og natur i balanse, i sentrum.. 3.. Fremgangsmåte ved deltagelse.. Ved å delta vil du få tilsendt et grunnleggende minikurs i friskvern.. I denne innledningen legger vi spesielt vekt på hvordan vi ved styrt kosthold kan forbedre vår helse, og allerede kjenne resultater etter 3 dager.. Samtidig som du får denne informasjonen, vil du fungere som selger for minikurset og derved også delta i systemet som kan gi deg økonomisk avkastning.. Følg disse reglene.. Fyll ut påmeldingsskjema.. ( Ark 7) Skriv tydelig med blokkskrift.. Vær nøye med å oppgi fullstendig adresse og postgiro- eller bankgirokonto.. Send nå påmeldingsskjemaet, og anvisningen på kr.. 500,- til.. Du skal ta vare på kvitteringsdelen.. Når vi har mottatt din innbetaling blir du registrert med ditt deltagernummer.. Vi sender så friskvernkurset og tre nye salgspakker til deg.. I samme pakken får du et deltagerbevis, med opplysning om hvem som er kjedeleder og har fått ditt bidrag.. 4.. I løpet av det kommende året vil du få tilsendt 4 orienteringer om din plass i systemet, slik at du kan holde deg orientert om utviklingen.. 5.. Du har nå 30 dager til å videreselge dine salgspakker.. Dersom du ikke har solgt dine 3 innen denne tid, vil usolgte pakker bli omregistrert.. Kjeden fortsetter som normalt fra trinnet før deg, hvor vi settes inn erstatningsdeltagere.. 6.. Om salget tar lengre tid, kan du likevel selge dine salgspakker.. Gjør som normalt og din del av kjeden startes opp igjen, og du vil igjen gå inn i systemet.. 8310 Kabelvåg.. Bankgiro 4580 10 12985.. Slik virker systemet.. Du kjøper salgspakken din av en bekjent for 100 kr.. I denne brosjyren ligger også et salgsbrev med en bankgiro.. Nå sender du kr.. og vi sender kr.. 100.. - til den som står øverst på listen.. Du blir nå registrert hos oss og får tildelt et deltakernummer.. Vi sender deg  ...   kassett.. Merk konvolutten spørsmål.. Hvorfor brytes ikke denne kjeden slik som enkelte andre?.. legger alle deltagerne inn på en database.. Hver deltager kan bare ha et deltagernummer.. Vi fører månedlige kontroll, hvor vi undersøker om deltagerne har solgt sine salgspakker.. Der kjedene blir brutt, utsteder vi erstatningspakker, og setter kjeden i gang igjen.. Dette gjøres for at alle deltagerne som selger skal få maksimal utbetaling.. Du kan starte opp din del av kjeden igjen.. Dersom du etter salgsfristen likevel vil delta, har du ditt deltagernummer og kommer inn i systemet, så snart som du starter salget igjen.. Hva skjer når vi ikke selger alle våre salgspakker?.. Om du bare selger en salgspakke, har du likevel ditt deltagernummer, og fortsetter oppover på listen i denne tredjedelen av systemet.. Størrelsen på utbetalingene er derimot redusert med 2/3 deler.. Når kan vi forvente å få utbetalinger?.. Under gunstige forhold kan en forvente resultater etter 4 måneder.. Når flere ledd blir påvirket av forsinkelse grunnet erstatningspakker er ventetiden inntil et år.. Du kan i denne anledning være med på å påvirke tempoet ved å følge opp dine kunder, og derved fremskynde prosessen.. Hvordan er det med lovligheten?.. Dette er et salg av et produkt og vi danner en organisasjon/bedrift, der våre medarbeidere får betaling på provisjonsbasis og kan derfor ikke angripes etter spilleparagrafen.. Ingen av deltagerne taper noe som helst, dersom de følger noen av de råd og vink som er i kurset.. Alle, fra kunden til arbeidsgiver, kommune, fylke og stat tjener på opplegget.. Forklaring.. Vi danner en bedrift/organisasjon, hvor vi arbeider på tvers av de yrkesmessige skillelinjer.. Vi søker å nå alle som vil arbeide mot et felles mål, hvor vi setter menneskelig mangfold, helse og natur i balanse som hovedretningslinjer.. Vi ønsker å samarbeide på så vidt faglig grunnlag at vi knytter alt fra helsepersonell, jurister, økonomer, arkitekter, politikere, arbeidstakere og andre interesserte til å arbeide mot et felles mål.. Politisk, religiøs, rasemessig og seksuell tilhørighet og graden av engasjement er av underordnet betydning.. Deltager.. Du deltar i minikurset og verver flere deltagere til opplegget.. Utover dette vil du ikke forplikte deg.. Etter å ha prøvd og følge noen av de råd som gis, kan du likevel senere ta kontakt for å knytte deg nærmere til organisasjonen.. Medlem av nettverket.. Både enkeltpersoner og bedrifter kan knyttes til opplegget.. Bedriftene kan ha sin bedriftshelsetjeneste her.. Jonathan care har bygget opp et faglig kontaktnett som kan hjelpe deg på forskjellige områder.. Du deltar på et årlig kurs, hvor vi skolerer medlemmene i forskjellige måter å bedre helsen og utvide sine personlige muligheter.. Vi skal arbeide aktivt for å bryte vei gjennom byråkratisk sommel og treghet.. Vi kan hjelpe deg når byråkrati, bedrifter eller privatpersoner undertrykker deg.. Du kan knytte deg til nettverket med de kunnskaper som du er i besittelse av, og derved også få en biinntektskilde.. Salgsrepresentant.. Du får informasjon over hvilke kurser og produkter bedriften tilbyr.. Kundekretsen er alt fra enkeltpersoner, bedrifter og offentlig sektor.. Avhengig av innsats kan dette være fra deltidsengasjement til heldagsjobb.. Avlønnig er på provisjonsbasis.. Medarbeider.. Dette er den gruppen fagfolk som vil arbeide med løsningsmodellen og ønsker seg et rikere og mere utfordrende liv.. Friskvernterapeutene må ha bakgrunn innen helsesektoren og inneha formell utdannelse som lege, fysioterapeut, homøopat eller lignende.. Medhjelperne må ha bakgrunn innen kosthold, idrett eller meditasjon.. Vi har også tilknyttet oss fagfolk innen andre yrker som dataingeniører, idrettsinnstruktører, lærere, arkitekter, forretningsførere, og andre.. Disse fungerer som et nødvendig støtteapparat.. Det er noe galt når samfunnet belønner folk for negativ adferd, og straffer en dersom en er dyktig eller vil noe.. La oss gjøre noe med dette!!..

  Original link path: /friskvern/privat/kjeden.htm
  Open archive

 • Title: Oversikt
  Descriptive info: Oversikt:.. Nettverk bestillinger:.. Kjeden bestillinger:.. Kontakt oss oversikt:.. Områdekart (klikkbart dokumentformat for navigering, lagring og utskrift):..

  Original link path: /oversikt/index.htm
  Open archive

 • Title: Friskvern - Bedrift
  Descriptive info: STEIN I FJÆRA (H.. Bedrift (fortsettelse):.. Les mere om friskvern for bedrifter.. Jonathan Care's organisasjonsform.. Innledning:.. Det er etterhvert ingen tvil om at det som lønner seg best for klienter, familie, bedrifter og samfunnet som helhet, er å holde kroppen mest mulig frisk.. I dag har bedriftene i Norge utgifter på ca 25 milliarder per år, grunnet sykefravær.. Det koster samfunnet 50 milliarder til for å få folk på føttene igjen.. Beklageligvis har vi kjørt oss en del fast på dette punkt.. Organisasjonen har som siktemål å rette på dette.. Runddansen:.. Profesjons-kampen som foregår, fører til at vi taper målet ut av siktet.. Dette kan vi gjøre noe ved..  ...   hjelpemateriell som skal være lettere tilgjengelig enn det som for tiden er tilfellet.. Vi skal bruke innlæringsmodeller, hvor vi tar i bruk superlæring, underholdning, praksis, lek og annet som virkemidler.. Språket i innlæringsmodellene må være i en form som vanlige folk kan forstå.. Bedriften sentralt plikter å gjennomføre en kvalitetskontroll som skal være felles.. Vi skal utarbeide rekken av målbare kriterier, som kan brukes på tvers av de faglige gruppene.. Disse skal være såvel objektive som subjektive.. På denne måten vil vi på sikt kunne kartlegge hvilke terapiformer, og kombinasjonsformer som passer best for de forskjellige sykdomsproblemer.. Mål-kriteriene må være enkle og lett forståelig for både terapeuter og folk flest..

  Original link path: /friskvern/bedrift/bedrift.htm
  Open archive

 • Title: Friskvern - Privat
  Descriptive info: BLOMST (H.. Tilbud:.. Kurser og behandlingstilbud, samt priser.. Kontrakt:.. Kontraktform for personlig medlemskap.. Selvstudier:.. Kurser som er basert på at folk via selvstudier engasjerer seg i egen helse, uten å være tilknyttet nettverket.. Kurssteder:.. Her blir kursene avholdt.. Jonathan Care`s organisasjonsform.. Bestill medlemskap:.. Betaling via nettbank eller fakturering.. Denne siden i dokumentformat:.. Hent denne siden i dokumentformat for lagring og utskrift.. Til forside:.. Tilbake til Jonathan Cares forside.. Nettverk.. Personlig medlemskap.. Dette er et tilbud til alle som forstår at dersom bilen skal fungere best mulig, er det viktig at vi tar vare på den.. Når vi gir den service med jevne mellomrom får vi den til å virke godt og vare lengre.. Det samme gjelder kroppen vår, den trenger påpass og pleie for å kunne fungere best mulig.. Kroppen er det viktigste redskapet vi har i livet, og ved å spille på parti med naturen får vi den til å virke best.. Organisering av nettverket:.. Jonathan care.. består sentralt av et faglig kontaktnett som skal  ...   skal gjøre det mulig å gjennomføre hele prosessen.. Tidligere klienter som har gjennomgått problemer skal trekkes inn som nødvendige instruktører og rådgivere.. Alle som arbeider innen nettverket har evnen til å samarbeide på tvers av faglige strukturer og er villig til å kvalitetsikre sine tjenester.. Gjennom opplæring på kurs, setter vi deltagerne i stand til å bedre helsen og utvide sine personlige muligheter.. Vi legger vekt på å bruke minst mulig medisin i helningsprosessen.. Vi bruker de metodene som har den beste langtidseffekt.. Uavhengighet i forhold til helsevesen og hjelpemidler i størst mulig grad er vårt mål.. Du får ved å være medlem:.. En årlig legesjekk.. Friskvernsjekk.. Påmelding.. Kartlegging og materiell.. 10 timers kurs i friskvern for nettverksmedlemmer.. Tilsammen.. 600,-.. 500,-.. 500,-.. NOK 3.. Du får ellers tilbud om andre tilleggstjenester.. Du blir forprioritert ved inntak til behandling innen nettverket, og reduserer sykdomstiden.. Behandlingstilbudet gjelder for medlemmet av nettverket og barn inntil fylte16 år.. Du får rabatter på andre tjenester og materiell som tilbys i nettverket..

  Original link path: /friskvern/privat/privat.htm
  Open archive

 • Title: Nettverk 3 opptakskrav
  Descriptive info: Tilbake til første side om nettverket.. OPPTAKSKRAV OG OPPLÆRING:.. Friskvern-terapeutene.. må ha bakgrunn innen helsesektoren og inneha minimum 3 års formell utdannelse som lege, fysioterapeut, sykepleier, kiropraktor, akupunktør eller lignende.. Ved søknad om opptak vedlegges kopi av eksamenspapirer og tidligere praksis.. Friskvern -terapeutene må følge minimum 3 x 14 dagers kurser innen kategori 1 A ,1 B eller 1 C.. Lederutvikling creme.. Lederutvikling og verneombudsopplæring.. Ergonomi kurs.. Idrettsinstruktør kurs.. Kostholdsinstruktør kurs.. Slankeinstruktør kurs.. Meditasjonskurs.. Innbakt i medlemsavgiften ligger innbakt et årlig kurs.. Opplæringen tar inn til tre år og gjennomføres delvis som selvstudium og delvis via kurstreff.. Dersom det er ønskelig å gå fortere frem, betales et tillegg for det eller de følgende kurser som gjennomføres på kortere tid.. Hvert kurs avsluttes med en eksamen og kursbevis utstedes.. Friskvern-terapeutene skal deretter ha en praksistid på tre måneder.. Denne kan gjennomføres som medhjelper på kurser som allerede er gjennomgått (1A, 1B eller 1C) eller som medhjelper ved treff som er beregnet på pasienter (kategori 1C).. Praksistiden kan også avtjenes ved å følge ergonomisk vurdering og utarbeidelse av rapporter samt arbeide innen bedriften.. Etter denne tiden kan du søke om å opptas som fullverdig medlem av organisasjonen.. Engasjementet er på franchisebasis og avtalefestes.. Du får tildelt din region og kan nå opprette et eget friskvern-senter.. Du har deretter tilgang til og rett til bruk av de hjelpemidler og resurser som Jonathan Care rår over.. Du kan kalle deg friskvern-terapeut og bli registrert på vår database over resurspersoner.. Du kan arrangere dine egne kurs i kategori 1A, 1B, 1C, 1D og kategori 2, i regi av Jonathan Care eller egen regi.. Du kan benytte deg av vårt salgsapparat og trekke veksler på annen kompetanse som finnes innen bedriften.. Hjelpemidler og læremateriell utviklet av bedriften er til din disposisjon.. Du kan utvikle tilbud og kurser eller hjelpemidler som vil bli distribuert  ...   på to måneder.. Denne kan gjennomføres som medhjelper på kurser i kategori 1B 1C, eller som medhjelper ved andre kurser eller treff som er beregnet på pasienter i kategori 1D.. Du får tildelt din region og kan nå samarbeide med det regionale friskvern-senter.. Du kan kalle deg lærer eller instruktør i friskvern og bli registrert på vår database over resurspersoner.. Du kan arrangere dine egne kurs i kategori 1B og kategori 1C i samarbeide med friskvernere.. Du kan arrangere kurser i kategori 2 innen de felt som er gjennomgått.. Dette kan være i Jonathan Care`s regi eller egen regi.. Materiell og tjenester:.. I denne gruppen har ledelsen minimum fulgt et av kursene i Lederutvikling og verneombudsopplæring i kategori 1C.. Selskapene arbeider i tett samarbeide med friskvern-terapeutene.. Etter å ha inngått en avtale med oss, hvor premissene for samarbeidet blir klarlagt, vil selskapet bli registrert på vår database over resurser.. Firmaene får rett til å reklamere for sine produkter og tjenester gjennom vårt internettsted.. (www.. jonathancare.. com) Jonathan Care sentralt har ansvaret for at produktene blir kvalitetssikret og gjennomfører en kvalitetskontroll på disse tjenestene.. Friskvernerne organiserer kontaktformidlingen til de impliserte parter i sin region.. Selgere.. Bedriften knytter til seg selgere som får opplæring om produktet.. Selgerne kan selge produkter hvor de selv har gjennomgått kurs.. Eksempelvis kan klienter videreselges kategori 2 kurs og selge personlig medlemskap i nettverket etter selv å ha gjennomgått et kurs og er medlem.. For å formidle kategori 1A, 1B, 1C 1D, har selgeren minimum fulgt et av kursene i Lederutvikling og verneombudsopplæring i kategori 1C.. Opplæringen gjennomføres delvis som selvstudium og delvis via kurstreff.. Selgere må være medlem av nettverket for å holde seg orientert om utviklingen av produktet.. Selgere kan være tidligere klienter eller kunder eller rene selgere.. Salget gjelder alle tilbud som blir gitt gjennom nettverket.. Engasjementet er på provisjonsbasis og avtalefestes..

  Original link path: /nettverk/opptakskrav.htm
  Open archive


 • Archived pages: 28