www.archive-no-2012.com » NO » J » JESUKRISTIKIRKE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: .. Søk.. |.. Hjelp.. Nettstedskart.. Om kirken.. Grunnleggende tro.. Tro i praksis.. Humanitærhjelp.. Familien.. Slektsforskning.. Templer.. Historie.. Det første presidentskap.. Områdepresidentskapet.. Kirken i Norge.. Ofte stilte spørsmål.. Hvem er mormonene? (engelsk).. Kirkelitteratur.. Skriften på internett.. Liahona.. Generalkonferansen.. Familieerklæringen.. Den levende Kristus.. Familien og templer.. Tempeloversikt.. Religionsinstituttet.. Institutt Elevhåndbøkene.. Seminarhåndbøkene.. Aktivitetskalender.. CES Temakvelder.. Skoleelever & studenter.. 20 spørsmål og svar.. Media & journalister.. Kirkens nyhetsblog.. Misjonærvirksomhet og vekst.. Organisasjon og administrasjon.. Statistisk informasjon.. Nyheter.. Til inspirasjon.. Finn en menighet.. Den Norske Misjon.. Drammen stav.. Oslo stav.. Søk via kart.. Kontakt oss.. Kontaktskjema.. Bestillingsskjema.. Slektsforskningssentere.. Informasjon for Media.. Tilleggsinformasjon.. Ytterligere norske ressurser på lds.. org.. Nettsteder i utlandet.. Familiens hjemmeaften nettsted (English).. Familysearch (English).. Providentliving.. org (English).. Educational Opportunities (English).. Church History (English).. Music (English).. Mormon Tabernacle Choir (English).. Mormon Messages.. YouTube kanal (Engelsk)..  ...   ikke opp, søker ikke sitt eget, blir ikke lett bitter, tenker intet ondt og gleder seg ikke over ugudelighet, men gleder seg ved sannheten.. Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt.. ".. Moroni 7:45.. Vår tro på Kristus og menighetsliv.. Kirkenytt og Arrangement i Norge.. 09.. October 2012.. Kirkens historie i fokus.. Bilder fra markeringen i Hekkveien 9 i Oslo av kirkens 160 år i Norge.. [les mer].. Kirkens ledere.. 31.. July 2012.. En annen innhøsting, av Eldste Gérald Caussé.. Jeg har alltid vært fascinert av historien om pionerene i Den gjenopprettede kirke.. Deres handlinger av tro og mot gir alle medlemmer en strålende og uvurderlig arv.. Det offisielle nettstedet til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Generelle vilkår.. 2012 Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - Oslo/Main..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Søk: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Hjem.. SØK.. Søk innad i kirkens nettsted.. Oppgi et søkeord i tekstboksen og klikk knappen Søk.. Søk etter:.. Avansert søk..

  Original link path: /soek.html
  Open archive

 • Title: Grunnleggende tro: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Jesus Kristus.. Trosartiklene.. Levende profeter.. Skriften.. Budene.. Ekteskap og Familien.. Kvinner i kirken.. Prestedømmet og Kirkens organsisasjon.. Gudstjeneste.. Tiende - Økonomi.. GRUNNLEGGENDE TRO.. Kirken gjenspeiler den opprinnelige kirken som Kristus grunnla under sin tjenestegjerning på jorden når det gjelder tro, lære, myndighet og oppbygning.. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, hvis medlemmer av og til blir kalt mormonere , betrakter seg som den eneste kristne kirke som har myndighet fra Jesus Kristus.. Kristi apostler profeterte at Kirken som ble grunnlagt av Kristus, ville bli  ...   3:19-21).. Etter sin himmelfart fortsatte Jesus Kristus å åpenbare for sine apostler hvordan de skulle lede hans kirke.. Etter deres død fant det imidlertid sted et stort frafall fra sannheten, til tross for mange troendes rettferdige innsats.. Etter hvert ble myndigheten og mange av sannhetene i Kristi kirke borte.. I 1820, begynte Jesus Kristus å gjenopprette sin kirke gjennom profeten Joseph Smith.. Fra en beskjeden start har Kirken utviklet seg til en verdensomspennende organisasjon med i overkant av 14 millioner medlemmer.. Mer om Tro og lære..

  Original link path: /om-kirken/grunnleggende-tro.html
  Open archive

 • Title: Tro i praksis: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Religiøse skikker og fremgangsmåter.. Familielivet.. Sunn livsstil.. Moralverdier.. Velferds- og omsorgstiltak.. Livet i kirken.. Frivillig arbeid.. Kvinneorganisasjon.. Barne- og ungdomsarbeid.. TRO I HVERDAGEN.. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kjent som mormonere, legger stor vekt på at medlemmene i størst mulig grad overfører de prinsippene og budene de har lært, til sitt daglige liv.. Formålet med dette er  ...   i livet, og på den annen side å gi dem en visjon av og en konstant orientering mot oppstandelsen og evigheten.. Indre fred og lykke, nærhet i ekteskapet og familien og etter hvert Guds evige nærvær, er de mål Jesu Kristi Kirke søker å bringe innen rekkevidde for alle mennesker ved å forkynne Jesu Kristi evangelium.. Mer om Tro i praksis..

  Original link path: /om-kirken/tro-i-praksis.html
  Open archive

 • Title: Humanitærhjelp: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Faste- og offergaver.. Det vedvarende utdannelsesfond.. Biskopens lagerhus.. Sosialtjeneste.. Veldedighet.. Nødhjelp.. HUMANITÆRE TJENESTER.. Det finnes trengende mennesker i ethvert samfunn.. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjelper når hverken den enkelte eller familien kan dekke hans eller hennes grunnleggende behov.. Det er i tråd med de læresetningene vi finner i Jesu Kristi evangelium om at vi skulle bære hverandres byrder (Galaterne 6:2).. Kirkens velferds- og humanitærhjelpsprogrammer er internasjonalt kjent og respektert.. De er utarbeidet for å hjelpe den enkelte til å klare  ...   også humanitærhjelp til andre mennesker over hele verden uten hensyn til religion, farge eller nasjonalitet.. Etter 2.. verdenskrig mottok for eksempel trengende europeere mat, klær og andre varer fra medlemmer i Europa og resten av verden.. Humanitærhjelpen har nådd 147 land hittil og beløper seg til flere titalls millioner dollar i året.. Kirkens humanitærhjelpsorganisasjoner både lokalt og globalt, samarbeider ofte med etablerte hjelpeorganisasjoner som Røde Kors.. Mere information kan også findes på Kirkens engelske hjemmeside om Fremsynet levemåte:.. www.. providentliving.. Mer om Humanitære tjenester..

  Original link path: /om-kirken/humanitaerhjelp.html
  Open archive

 • Title: Familien: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Evig ekteskap.. Hjelp for familier.. Erklæringen om familien.. FAMILIEN.. Ekteskap og familie står helt sentralt i Guds plan for hans barns evige fremtid.. Paulus sa at i Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen (1.. Korinterbrev 11:11).. Gud har også befalt at mannen og kvinnen, innenfor ekteskapets bånd, skulle bli mange og fylle jorden (1.. Mosebok 1:28).. Med andre ord skulle de få barn og stifte en familie.. Dette teologiske grunnlaget har fått Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til å utarbeide og rendyrke programmer og tiltak for å fremme ekteskap og familie..  ...   på en slik måte at medlemmenes liv er gjennomsyret av bevisstheten om at ekteskap og familie strekker seg forbi døden - de er evige.. Familien utgjør derfor rammeverket for mesteparten av vår personlige utvikling.. Der råder kjærligheten, man hjelper og underviser hverandre og den ene lærer av den andre.. Både sorg og glede deles.. Familien kan gi vanskelige utfordringer, men den kan også gi noen av livets beste stunder.. Som med alt annet verdifullt, krever familieforhold både tid og innsats.. Flere tips om.. god kommunikasjon i familien, hjelp for enslige foreldre osv.. kan finnes på.. mormon.. Mer om Familie..

  Original link path: /familien-og-templer/familien.html
  Open archive

 • Title: Slektsforskning: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Internettressurser.. Hvordan komme i gang.. Ring oss på:.. +47 67 52 12 70.. SLEKTSFORSKNING.. Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kjent som siste-dagers-hellige eller under klengenavnet mormonere , er levende engasjert i slektshistorisk arbeid.. Mange medlemmer driver forskning for å finne sine forfedre.. Ifølge Kirkens lære er medlemmene forpliktet overfor sine avdøde forfedre som ikke mottok Jesu Kristi evangelium.. Denne forpliktelsen går ut på å gjøre visse frelsende ordinanser for  ...   Kor.. 15:29).. Kirken driver verdens største genealogibibliotek, Slektshistorisk bibliotek i Salt Lake City, Utah.. Det er åpent for publikum og gir tilgang til millioner av bind med opptegnelser om fødsler, ekteskap, dødsdatoer og annet.. Alle tjenestene er gratis.. Kirken har dessuten bibliotekfilialer over hele verden som er åpne for alle som er interessert i slektshistorie.. Du kan spore dine forfedre og finne informasjon om slektshistoriske kilder på Kirkens slektshistoriske nettsted,.. familysearch.. Mer om slektsforskning..

  Original link path: /familien-og-templer/slektsforskning.html
  Open archive

 • Title: Templer: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Templer og slektsforskning.. TEMPLER.. For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er templet Herrens hus, det helligste sted på jorden.. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bygger templer (se 1.. Krønikebok 28:1-6) for å gjøre frelsende ordinanser tilgjengelig for menneskene.. Disse styrker dem i dette livet og forbereder dem for livet etter døden.. Den største og helligste ordinans er ekteskapets sakrament, også kalt besegling.. En prestedømsbærer med spesiell myndighet utfører denne beseglingen som har virkning utover døden og har til hensikt å forene familien for  ...   etterkommere -- er lydighet til budene og befalingene og et kristent liv som behager Gud.. Deres verdighet bevitnes av den lokale biskop i et dokument kalt tempelanbefaling, og som gir dem adgang til templet.. Alle de andre hellige ordinansene i templet er for de levende og, gjennom stedfortredende ordinanser, også for de døde (1.. Korinterbrev 15:29; 1.. Peter 4:6) Det gis undervisning om menneskets evige utvikling, Guds formål med skapelsen og hellige pakter.. Det overordnede mål er at menneskene skal kunne vende tilbake til sin himmelske Fader.. Mer om Templer..

  Original link path: /familien-og-templer/templer.html
  Open archive

 • Title: Historie: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Joseph Smith: Det første syn.. Gjenopprettelsen.. Begynnelsen.. Kirkens vekst.. HISTORIE.. Våren 1820 gikk en 14 år gammel gutt ved navn Joseph Smith til en lund nær sitt hjem i Palmyra, New York, og ba for å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til.. Som svar på hans bønn viste Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus seg for ham, akkurat slik himmelske personer hadde vist seg for profeter som Moses og Paulus på bibelsk  ...   fantes på jorden.. Joseph Smith ble utvalgt av Gud til å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden.. I løpet av de neste ti årene kom det flere budbringere fra himmelen til Joseph.. Han oversatte Mormons bok og fikk myndighet til å grunnlegge Kirken.. Kirken ble grunnlagt den 6.. april 1830 i Fayette, New York, med Joseph Smith som leder.. Den har utviklet seg til en organisasjon med medlemmer og menigheter over hele verden.. Mer om Historie..

  Original link path: /om-kirken/historie.html
  Open archive

 • Title: Det første presidentskap: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
  Descriptive info: Biografier.. President Thomas S.. Monson.. Monson har virket som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 16.. president siden 3.. februar 2008.. Han hadde da vært rådgiver i Kirkens første presidentskap siden 10.. november 1985.. Den.. 12.. mars 1995 ble han beskikket som førsterådgiver til president Gordon B.. Hinckley.. Før dette, 5.. juni 1994, ble han kalt som annenrådgiver til president Howard W.. Hunter, og 10.. november 1985 som annenrådgiver til president Ezra Taft Benson.. Han ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum 4.. oktober 1963 og ordinert til apostel 10.. oktober 1963, 36 år gammel.. President Monson var president for Kirkens kanadiske misjon med hovedkvarter i Toronto, Ontario fra 1959 til 1962.. Før dette virket han i presidentskapet for Temple View stav i Salt Lake City, Utah og som biskop i sjette og syvende menighet i samme stav.. President Monson ble født 21.. august 1927, sønn av G.. Spencer og Gladys Condie Monson.. Han gikk på offentlige skoler i Salt Lake City,.. og i 1948 fikk han sin universitetseksamen i bedriftsledelse med laud ved University of Utah.. Han tok så påbygningsstudier samtidig som han var medlem av Bedriftsøkonomisk fakultet ved University of Utah.. Senere tok han.. sin MBA-grad ved Brigham Young University.. I april 1981 tildelte Brigham Young University president Monson en juridisk æresdoktorgrad.. I juni 1996 mottok han.. en æresdoktorgrad i humanistiske fag ved Salt Lake Community College i juni 1996.. I mai 2007 ble han utnevnt til æresdoktor i bedriftsledelse ved University of Utah.. Han er medlem av Alpha Kappa Psi, et æresbrorskap i bedriftsledelse.. President Monson tjenestegjorde i Sjøforsvaret på slutten av 2.. verdenskrig.. Han giftet seg med Frances Beverly Johnson i Salt Lake tempel 7.. oktober 1948.. De har tre barn, åtte barnebarn og fire oldebarn.. President Monson har hatt en lysende karriere innen forlags- og trykkerivirksomhet.. Han begynte i Deseret News i 1948, hvor han ledet avisens reklameavdeling samt selskapet Newspaper Agency Corporation.. Senere ble han bestyrer for Deseret News Press, et av.. v.. eststatenes største kommersielle trykkerier, og deretter administrerende direktør for samme bedrift, en stilling han fremdeles hadde da han ble kalt til De tolvs quorum i 1963.. I mange år var han styreformann for Deseret News Publishing Co.. President Monson har også ledet Printing Industry of Utah og vært styremedlem i Printing Industries of America.. På grunn av sin brede forretningsbakgrunn satt president Monson i mange år som styremedlem i en rekke fremtredende foretak.. Han sitter for tiden i styret ved BYU og i Kirkens skolestyre.. Siden 1969 har president Monson vært medlem av Boy Scouts of America.. s landsstyre.. President Monson har vært medlem i  ...   syttis første quorum siden 3.. oktober 1992.. President Eyring hadde også vært Kirkens skolesjef siden september 1992.. Før dette var han førsterådgiver i.. Det presiderende biskopsråd.. fra april 1985 til september 1992 og igjen Kirkens skolesjef fra september 1980 til april 1985.. President Eyring var direktør for Ricks College i Rexburg, Idaho, fra 1971 til 1977.. Han var lærer ved Graduate School of Business ved Stanford University fra 1962 til 1971.. Han har en lavere universitetsgrad i realfag fra University of Utah, mastergrad og doktorgrad i bedriftsledelse fra Harvard University.. Han ble født i Princeton, New Jersey, 31.. mai 1933, og har virket i Kirken som regionalrepresentant, medlem av Søndagsskolens generalutvalg og biskop.. Eldste Eyring er gift med Kathleen, født Johnson.. De har fire sønner og to døtre.. President Dieter F.. Uchtdorf.. Uchtdorf ble kalt til annenrådgiver i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 3.. Han ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum 2.. oktober 2004.. Han har vært generalautoritet siden april 1994, og virket som medlem av De syttis presidentskap fra august 2002.. og til han ble kalt til De tolv.. Eldste Uchtdorf ble født 6.. november 1940 i Mährisch-Ostrau, som i dag ligger i Tsjekkia.. Hans foreldre var Karl Albert og Hildegard Else Opelt Uchtdorf.. Han vokste opp i Zwickau i Tyskland, hvor hans familie sluttet seg til Kirken i 1947.. Han studerte teknikk, og tok senere utdannelse i bedriftsledelse i Köln i Tyskland og internasjonal ledelse i Lausanne i Sveits.. Eldste Uchtdorf begynte på flygerskolen i det tyske Luftforsvaret i 1959, og fikk flygervingen i Big Spring, Texas.. Han fikk så opplæring til å bli jagerflyger i Phoenix, Arizona.. I 1965 begynte eldste Uchtdorf som flyger i det tyske flyselskapet Lufthansa.. Han var flykaptein fra 1970 til 1996.. Han fløy en rekke flytyper, men avsluttet sin karriere som kaptein på Boeing 747.. Han hadde også flere lederstillinger, blant annet som leder for selskapets flygerskole, tjenester om bord og cockpitmannskaper.. Da han ble kalt til generalautoritet, var han både rutesjef og sjefspilot i Lufthansa.. I tillegg var han formann for en komité i det internasjonale flytransportforbundet.. Han har også vært styremedlem i en rekke utøvende komiteer i både privat og offentlig sektor.. Eldste Uchtdorf giftet seg med Harriet Reich 14.. desember 1962.. De har to barn.. Siden han ble kalt til apostel, har eldste og søster Uchtdorf bodd i USA.. Eldste og søster Uchtdorf er glad i å reise.. De har besøkt de fleste deler av verden.. De liker fotturer, dans, klassisk musikk og ikke minst å tilbringe tid med sine barn og barnebarn, som alle bor i Europa..

  Original link path: /om-kirken/det-foerste-presidentskap.html
  Open archive


 • Archived pages: 317