www.archive-no-2012.com » NO » J » JHARBEIDSGLEDE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2012-12.

 • Title: JH arbeidsglede | Systemisk Coaching & Organisasjonsutvikling
  Descriptive info: .. Skip to content.. Hjem.. Tjenester.. Økonomi- og lederutvikling.. Systemisk Organisasjonsutvikling.. Teamutvikling.. Endring og omstilling.. Coaching.. Gruppecoaching.. Personlig utvikling.. Om oss.. Kontakt.. Velkommen til JH arbeidsglede.. Vi tilbyr konsulentbistand og coaching innen:.. HR med coaching.. Omstillingsprosesser.. Endringsledelse.. Karriereutvikling.. I virksomheter der motivasjon og arbeidsglede er høyt prioritert er de ansatte engasjerte og trives godt.. I virksomheter der ansatte føler seg verdsatt av ledere og kollegaer, vil sykefravær  ...   i å skape:.. -.. Tillit og Entusiasme.. -.. Mestre motstand.. Levere resultater.. Vi brenner for å skape gode kulturer som presterer og mestrer med utvikling og endring.. Motivert samspill og utvikling i din organisasjon!.. Comments are closed.. Søk etter:.. Kunsten.. å forstå.. å lede.. seg selv.. og andre.. 2012 - JH arbeidsglede | E-post:.. post@jharbeidsglede.. no.. | Telefon 917 93 401 | Org.. nr.. 984 810 199..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Økonomi- og lederutvikling | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Vekst Omstillinger Oppkjøp Trenger dere ekstra ressurser? Har dere nøkkelpersoner som skal slutte eller ut i permisjon?.. Har du behov for å besette en stilling i en kortere eller lengre periode, på heltid eller deltid?.. En konsulent fra oss kan være løsningen.. Våre tjenester innen regnskap og økonomistyring:.. - Utarbeiding/forbedring av budsjetter og  ...   Kvalitetssikring av regnskaps- og økonomiprosesser.. - Effektivitetsforbedringer.. - Lederevaluering og lederutvikling.. - Endringsledelse.. - Utleie av personell (management for hire).. Ambisjonen er å forbedre våre kunders lønnsomhet - det skal være mer lystbetont, med god kommunikasjon og personlig effektivitet/effektivitet i team.. God ledelse er en forutsetning for at virksomheten skal nå sine mål..

  Original link path: /?page_id=23
  Open archive

 • Title: Systemisk Organisasjonsutvikling | JH arbeidsglede
  Descriptive info: er en metode godt egnet til å håndtere endringsprosesser, lederutvikling, gjennomføre prosjekter, rekruttere, omorganisering og for å løse konflikter.. Vi benytter metoden både i grupper og i individuell coaching.. Innen Systemisk Organisasjonsutvikling ser vi organisasjoner som intrikate system der alt og alle henger sammen som en del av et system – hvor alle påvirker hverandre.. Det handler om skjulte dynamikker – som på en måte er under overflaten av et tema/problemstilling.. Metoden gjør den enkelte i stand til å se helheten istedenfor delene.. På denne måten kan alle se at løsningen ikke bare endrer problemet, men styrker hele organisasjonen.. Systemisk Coaching.. flytter fokus fra individ til relasjoner og fra problemer til muligheter.. Vi  ...   dem som problemer.. Problemer utfolder seg i relasjoner mellom mennesker.. Den som har problemet, eier også selv nøkkelen til dets løsning – uten selv å forstå det, kanskje.. Å skille mellom person og problem er en forutsetning for å erkjenne og handle.. Vi behøver ikke å kjenne årsaken til et problem for å løse eller håndtere det.. Med systemisk coaching, kan nye perspektiver og muligheter skapes.. Det systemiske kombineres med den anerkjente grunntanke, at resurser alltid er tilstede.. Vi tar utgangspunkt i at det, som vi mennesker tenker, sier og gjør, skal forstås ut ifra den sammenheng som det skjer i.. Med denne metoden kan du finne styrke, energi og ditt virkelige potensial..

  Original link path: /?page_id=25
  Open archive

 • Title: Teamutvikling | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Lederskap, medarbeiderskap og motivasjon.. Teamutvikling dreier seg om å hjelpe mennesker som jobber sammen til gjøre hverandre gode og få det beste ut av sine felles ressurser.. Det blir tydeligere hvordan du selv fungerer i team hvis du er bevisst over egen kompetanse og egenskaper.. Det blir lettere for deg som medlem av teamet og for teamet å se hvordan din spisskompetanse kan  ...   bedre og med mer glede, har du et reelt konkurransefortrinn!.. JH arbeidsglede styrker arbeidsgleden ved å trene ledere, medarbeidere og team i å skape :.. Tillit og Entusiasme Mestre motstand - Levere resultater.. Vi hjelper virksomheter til å skape struktur og suksessvaner i tider med endring og omstilling – Minske sykefravær/turn over, økt arbeidsglede og innsats.. Gode team samarbeider, motiverer og bringer gruppen videre..

  Original link path: /?page_id=65
  Open archive

 • Title: Endring og omstilling | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Det er en klar sammenheng mellom arbeidsglede og lønnsomhet.. Lavere sykefravær og økt effektivitet, kvalitet og service er gevinstene av å investere i det mellom-menneskelige arbeidsmiljøet.. I tider med høye krav og nye målsettinger, er endring og omstilling en viktig del av virksomheten.. Problemer kan dukke opp og skjulte dynamikker i organisasjonen påvirker samspillet og utviklingen av medarbeiderne.. Dårlige prosesser kan gå ut over arbeidsmilljøet, bedriftens omdømme, sykefravær og uønsket turnover.. Få bygget en effektiv og velfungerende virksomhet, der ledere evner å utløse potensialet i organisasjonen.. JH arbeidsglede videreutvikler deres evne til kreativt å identifisere og håndtere tilsynelatende uløselige problemer.. JH arbeidsglede tilbyr coaching i det å være i endring.. Vi kan tilby prosesser som øker endringskompetansen, synliggjør hvor den enkelte, teamet og leder står og å avdekke  ...   mindre turnover!.. Vanligvis er det ledelsen som ønsker å øke motivasjon for å gi gode effekter i arbeidsmiljøet og oppnå økt produktivitet.. I en hektisk hverdag med store krav til prestasjoner og forandringsevne kan det være en god investering å stoppe opp litt, lytte og la seg inspirere til personlig videreutvikling.. Motivasjon og engasjement gir arbeidsglede.. Ved å bevisstgjøre medarbeiderne på hva som motiverer dem, kan det føre til at de selv tar ansvar for egen motivasjon.. Lær hvordan du forsterker dine og andres ressurser, snur begrensninger til muligheter og bedrer din kommunikasjon og ledelse.. Vi kartlegger organisasjonen, bevisstgjør handlinger og holdninger, utfordrer og inspirerer.. Det er lettere å bidra konstruktivt til et godt arbeidsmiljø hvis du har selvinnsikt, fått mer arbeidsglede og blitt bedre med sosiale relasjoner..

  Original link path: /?page_id=75
  Open archive

 • Title: Coaching | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Coching og arbeidsglede en investering i medarbeidere.. Hvordan hjelpe dine medarbeidere til å strekke seg etter nye mål og skape utvikling både for seg selv og virksomheten?.. er en målrettet, løsningsorientert og lærende prosess for enkeltpersoner og grupper, som ønsker å utnytte eget potensial bedre.. Hensikten er at klienten skal utvikle og nå sitt potensial og sine mål eller at klienten skal utvikle sin EQ-kompetanse for å bli flinkere til å lede seg selv, lede andre og utvikle sunne relasjoner.. Gjennom coaching tar du ansvar for egen utvikling og egen resultatoppnåelse, enten det er på det personlige eller det profesjonelle planet.. Din personlige prosess, som tar utgangspunkt i hvor du er nå og hva du vil.. Undersøkelser viser at i de selskapene som benytter coaching, får de ansatte økt selvtillit og gjør en bedre jobb.. Coaching er et utmerket virkemiddel for å skape motiverte og  ...   som er hensiktsmessig respons og hvilken indre motstand som stopper klienten å komme videre.. NLP.. er en spennende metode og et flott verktøy som kan bidra til å bryte tanke- og atferdsmønster, skape økt bevissthet, kreativitet og for å oppnå indre ro og styrke.. En kombinasjon av kommunikasjon og positiv psykologi.. Nevro.. – Hvordan vi oppfatter verden gjennom sansene – hørsel, syn, følelser, lukt og smak.. Lingvistisk.. – Hvordan vi reagerer og uttrykker oss gjennom språket.. Programmering.. – Hvordan vi kan påvirke eller forandre tillærte tanke- og atferdsmønstre.. Våre opplevelser gjennom livet påvirker våre tanker, holdninger og verdier.. Med NLP kan vi øve oss opp til å endre og legge gamle atferds- og handlingsmønstre tilside og skape det livet vi ønsker å leve.. NLP er også effektiv i personlig utvikling, kommunikasjon, grensesetting, stressmestring, målsetting, gruppecoaching, studievalg, jobb- og karriereveiledning, veiledning barn/unge og samliv- og familiecoaching..

  Original link path: /?page_id=11
  Open archive

 • Title: Gruppecoaching | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Gjennom coaching og arbeidsglede kan du sammen med medarbeiderne skape rom for refleksjoner rundt jobben, motstand frigjøres og nye muligheter og krefter kan skapes til ytterligere motivasjon og innsats.. Tradisjonelt forbinder vi coaching med personlig coaching, men coaching utøves også ofte mot grupper eller team.. Det kan være prosess- og kreativ coaching eller konflikthåndterning.. Eksempler kan være oppstart av prosjekter, teammøter, utarbeidelse av felles planer, og mål- og resultatoppfølging av team.. Ønsker du hjelp til å utvikle en gruppe mot et felles mål?.. Hvordan opplever du medarbeidere, lederskapet eller organisasjonens kultur?.. Ønsker du hjelp til å løse opp i en vanskelig situasjon eller konflikt?.. God ledelse  ...   resultater som ledere.. Tema kan være:.. å motivere og inspirere gruppen/team.. å bedre samspill og prestasjoner.. å løse en vanskelig konflikt.. å endre uhensiktsmessige atferdsmønstre og kulturtrekk.. å skape en god omstillingsprosess.. å legge til rette for en konstruktiv overgang til pensjonisttilværelsen.. Hvordan løser vi utfordringer vi står overfor på en best mulig måte?.. Undersøkelser viser at det er sammenheng mellom velfungerende ledere, resultater på.. bunnlinjen og anvendelse av coaching som utviklingsmetode.. Økt arbeidglede gir:.. Inpsirerende arbeidsmiljø.. Respekt og empati.. Selvinnsikt.. Balanse mellom å få og ta ansvar.. Tydelig ledelse.. Yrkesstolthet og livsglede.. Gode kulturer og samhandling.. Å være en god kollega.. Humor og godt humør..

  Original link path: /?page_id=27
  Open archive

 • Title: Personlig utvikling | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Utvikling av mennesker skapes gjennom bevisst lederskap, med hovedfokus på motivasjon, entusiasme og bedriftskultur.. Resultater skapes gjennom mennesker.. Det som avgjør om et menneske skal lykkes å utvikle seg selv, utvikle relasjoner til andre eller bli en god leder, er ikke høy intelligens og faglig kompetanse.. Moderne forskning viser at den avgjørende faktor for dette er den emosjonelle kompetansen (EQ- kompetansen), menneskets evne til å kjenne og forstå seg selv, sosial bevissthet og evnen til å forholde seg til andre på en konstruktiv måte.. Emosjonell forståelse skapes ved å utvikle identitet og karakter av både den enkelte og grupper.. Identitet som uttrykk for hvem du er og hva du vil, karakter som uttrykk for hvordan du vil agere og respondere.. Gjennom praktiske bevisstgjøringsprosesser, kan vi bidra med å utvikle ledergruppens relasjonskompetanse og frigjøre ressurser, slik at de samarbeider bedre og gjennomfører virksomhetens ønskede utvikling og endringer.. Oppfyll din visjon om et godt og meningsfylt liv – både på jobb og privat.. Fastlåst og følelsen av ikke å komme videre?.. Midt i en krise/krevende valg – ønsker livsendring?.. Ønsker du å sette grenser og bli mer tydelig?.. Stresser du – strekker ikke til?.. Lav energi og lite overskudd?.. Mangler du motivasjon?.. Lyst på forandring?.. Hensikten  ...   Jobb/Karriereveiledning – Relasjon/Parforhold – Barn/Unge.. Coaching prosessen kan starte med at klienten ikke har noe annet ønske enn forandring, og situasjonen nå oppleves som lite tilfredsstillende – og det er helt greit!.. Slik kan det være for mange av oss.. Vi jobber med din motivasjon og trivsel.. Det at du har det bra med deg selv, er en forutsetning for å ta i bruk hele ditt potensial.. Overgangene i livet vårt er typiske situasjoner hvor coaching kan være nyttig – Eksempler er valg av studier/yrker, “midtlivskrisen”, omstillinger og overgangen til pensjonisttilværelsen.. Kriser i livet har mange lett for å undertrykke eller overse.. Det handler egentlig om at vi mennesker kommer til faser i livet hvor vi søker å redefinere vår identitet og i større grad enn før er opptatt av mening og hensikt med det vi foretar oss.. Det er her noen tar noen feil valg og gjør store endringer i livet sitt.. De gangene dette går feil, er når prosessen blir impulsiv og følelsesstyrt og ikke forankret i verdier og styrende prinsipper man har erfaring med at virker.. Du inspireres, støttes og utfordres til å klargjøre dine valg og mål, se løsninger og klargjøre veien – og det er du selv som kommer dit..

  Original link path: /?page_id=29
  Open archive

 • Title: Om oss | JH arbeidsglede
  Descriptive info: Jorunn Høygård.. er økonomiutdannet fra Handelshøyskolen BI og har bred og god erfaring innen revisjon og regnskap – regnskaps- og økonomileder i næringslivet.. I tillegg har hun videreutdannet seg innen kommunikasjon og coaching (DNCF) og systemisk organisasjonsutvikling (NKF).. Jorunn har de siste 12 årene jobbet som coach og rådgiver innen bedriftsutvikling, HR med coaching, karriereutvikling, endringsledelse, omstillingsprosesser, leder- og medarbeiderutvikling.. Egen ledererfaring kombinert med solid coachingkompetanse er hennes styrke.. Hun trives som pådriver for utvikling og endringer og blir motivert av å jobbe strukturert og målrettet.. Hun er rådgiver med fokus på undervisning, karriereveiledning og coaching av arbeidssøkende/personer i omstilling - som jobbsøkerkurs, salg, service og kundebehandling og oppfølging.. I tillegg er hun er coach i Skatteetaten - Skatt øst.. Hun holder kurs i personlig utvikling og systemisk coaching.. Viktige egenskaper  ...   effektivitet i team.. Arne har bred erfaring innen langsiktig strategiarbeid med avklaring av visjoner, delmål, hovedmål og resultatmål, samhandling og gode/positive handlingsplaner, tidsfrister, ansvar og ressursforbruk.. Han har lang erfaring med å jobbe med ulike mennesker med ulike livssituasjoner og alder.. Siden 2003 har han jobbet med mestrings- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge.. Han er rådgiver med fokus på undervisning, karriereveiledning og coaching av arbeidssøkende/personer i omstilling.. I forbindelse med omstillingsprosesser og nedbemanninger er Arne veileder og coach for de som trenger individuell hjelp og oppfølging.. Åpen og engasjert, involverende og målrettet, inspirerende og løsningsorientert.. JH arbeidsglede samarbeider med flere spennende miljøer, og setter sammen team ut fra.. det kunden har behov for.. Vi brenner for å skape gode kulturer som presterer og mestrer – med utvikling og endring..

  Original link path: /?page_id=14
  Open archive

 • Title: Kontakt | JH arbeidsglede
  Descriptive info: JH arbeidsglede.. Coach og rådgiver.. Besøksadresse:.. Storgata 89.. 2609 Lillehammer.. Telefon: 917 93 401.. e-post:.. Postadresse:.. Hjelmstadvegen 17.. 2652 Svingvoll..

  Original link path: /?page_id=18
  Open archive

 • Title: Tjenester | JH arbeidsglede
  Descriptive info: JH arbeidsglede kartlegger og følger opp organisasjonen med rådgivning innen økonomi- og lederutvikling, endringsledelse, prosessveiledning, kommunikasjon og coaching.. Forståelse for økonomi er essensielt for alle ledere.. Trenger din virksomhet forbedring av økonomifunksjonen? Er din virksomhets visjon, mål og strategier tydelig formulert, forankret og operasjonalisert i hele organisasjonen?  ...   og fornøyde medarbeidere?.. Vi hjelper våre kunder til å nå sine mål på en enkel, rask og forståelig måte som gir varige resultater.. For å optimalisere samspillet mellom medarbeidere og skape gode mål med kraft, glede og fokus, er kommunikasjonen i organisasjonen viktig for å lykkes med gjennomføringen..

  Original link path: /?page_id=9
  Open archive


 • Archived pages: 11