www.archive-no-2012.com » NO » J » JAGASSISTANSE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-12.

 • Title: JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: .. "Menneskerettigheter, likeverd og likestilling står helt sentralt i JAG.. ".. Nyhetsbrev av daglig leder Sidsel Maxwell Grasli.. Personlig assistanse.. Å jobbe i JAG.. Medlemsstøtte.. Kurs foredrag.. Interessepolitikk.. Om JAG.. JAG i verden.. Kontakt.. 20 juli.. Til medlemmer i Foreningen JAG.. NYHET.. | Etter årsmøtet har vi deltatt på et dialogmøte i Helse- og omsorgsdepartementet sammen med JAG Assistanse AS, NFU, NHF og ULOBA ang.. arbeidet med rettighetsfesting av BPA.. Vi fikk nok en gang presisert at en retthetsfesting for ”brukere med store behov” må omfatte oss som trenger assistert arbeidsledelse.. Vi fikk selvsagt ingen løfter og det blir spennende å lese departementets innstilling senere i år.. 23 april.. Årsmøte i Foreningen JAG 14.. april 2012.. | Tor Arne Høidal fra Kongsberg ble gjenvalgt som leder og har med seg et entusiatisk styre bestående av kasserer Anna Eide og styremedlemmer Tine Melby, Ellen Frogner og Lasse Grønndal.. 16 mars.. Velkommen til JAG Assistanse og Foreningen JAG sin nye nettside!.. | Det er med stor glede vi i nå kan presentere den norske nettsiden til JAG.. Vi har fra starten kun hatt en midlertidig side, fordi vi ventet på redesignet til nettsiden til moderselskapet Brukarkooperativet JAG og Foreningen JAG i Sverige.. 14  ...   jobb som personlig assistent.. Hva er assistansegarantistens oppgave?.. Må foreldre være assistansegarntister for sine barn?.. Aktuelt.. Aktuelle kurs og opplæring.. En sterk stemme.. Foreningen JAG kjemper for sine medlemmers rett til å være hovedperson i sitt liv.. Foreningen JAG tror på alle menneskers likeverd og at alle mennesker har noe å si - selv om du ikke kan si det selv.. Les mer.. Assistanse med assistansegaranti.. Som medlem i JAG får du hjelp med å arbeidslede assistentene av en person som garanterer servicen och ansvarer for kontinuiteten i akkurat din assistanse – vi kallar det for din assistanseegarantist.. Likemannsarbeid - Kameratstøtte og fellesskap.. På JAGs kurser, medlemsmøter og reiser kan medlemmene og deres legale representanter treffe andre i samme situasjon, ha det gøy og dele erfaringer.. Personlig assistanse i JAG Assistanse.. Besluttningsstøtte fra legal representant.. Personlig assistanse med assistansegaranti.. Retten til personlig assistanse.. Magnus Andén forteller.. Informasjon til deg som arbeider som personlig assistent i JAG.. Din egen rådgivningsgruppe.. Kameratstøtte og fellesskap.. Opplæring for personlige assistenter.. Opplæring for assistansegarantist.. Pressemeldinger.. Debatt.. JAGs forskjellige deler.. ENIL.. JAG i Finland.. JAG i Sverige.. Foreningen JAG, JAG Assistanse AS.. Besøksadresse:.. Schweigaardsgate 12.. Postboks 9217 Grønland.. 0134 Oslo.. Tel: 962 09 666.. Copyright © 2012 JAG..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Personlig assistanse | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: Hjem.. Hva er personlig assistanse?.. Personlig assistanse er.. et menneskelig hjelpemiddel som kompenserer forskjellige funksjonsnedsettelser, som for eksempel bevegelseshemning, syn- eller hørselsnedsettelse eller en utviklingshemming.. Assistenten følger personen med funksjonsnedsettelsen der hvor hun eller han befinner seg i løpet av døgnet.. gir mulighet å styre eget liv og være delaktig i samfunnet på sine egne vilkår.. Med personlig assistanse kan man leve et rikt liv, ut ifra sine egne ønsker og behov fordi assistenten er knyttet til den individuelle personen og ikke til en spesiell virksomhet.. I stedet for å vente på sin tur eller bli styrt av andres behov og rutiner er man fri til å gjøre det man vil, når man vil.. Den som får innvilget BPA.. er berettiget til å selv velge assistanseleverandør.. et menneskelig hjelpemiddel som en kompensasjon for ulike funksjonsnedsettelser, eksempel fysisk funksjonsnedsettelse, syns- eller hørselnedsettelse eller en kognitiv funksjonsnedsettelse.. Assistenten følger personen med funksjonsnedsettelse der han eller hun befinner seg, til ulike tider på døgnet.. Personlig assistanse gir.. mulighet til å styre ditt eget liv og til å være delaktig i samfunnet på dine  ...   regulerer BPA.. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har siden 2000 vært hjemlet i Lov om sosial tjenester (LOST).. Fra og med 1.. januar 2012 ble Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iversksatt, og erstatter den tidligere lovgivningen.. Helt konkret er BPA nå nedfelt i §§ 3-2 og 3-8 i Helse- og omsorgstjenesteloven.. Helse og omsorgsdepartementets (HODs) rundskriv.. (I-20/2000), og rundskriv I-15-2005 beskriver nærmere hvordan BPA skal forstås og praktiseres.. Det er ventet at det kommer nye rundskriv i løpet av 2012 som følge av den nye lovgivningen.. I Sverige 1992 ble Lov om "stöd och service" (LSS) vedtatt.. Plutselig ble de tradisjonelle strukturene innenfor "pleie og omsorg" utfordret, og vi med de største funksjonsnedsettelsene havnet "først i køen".. Den som blir innvilget personlig assistanse.. i Sverige har via LSS rett til å velge å få personlig assistanse, og velge hvem som skal være vår assistanseleverandør.. I enkelte kommuner i Norge kan kommunen vedta å benytte et godkjent selskap som arbeidsgiver for den personlige assistansen, f.. eks.. JAG Assistanse AS.. Dela.. |.. Hvis du har spørsmål, kontakt:.. Sidsel Maxwell Grasli.. Daglig leder.. +4791516008..

  Original link path: /node/16
  Open archive

 • Title: Å jobbe i JAG | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: Ønsker du et arbeid som gir mening og være med å forandre verden?.. Ledige stillinger i JAG.. Til høyre på siden finner du ledige stillinger.. Å jobbe som personlig assistent.. Personlig assistanse er en individuell støtteordning, formet etter hvert enkelt individ.. Gjennom din ansettelse er du knyttet til et medlem i JAG Assistanse og oppdraget ditt er å kompensere hans eller hennes funksjonsnedsettelse.. Det er medlemmet som , med eventuell støtte fra verge, som bestemmer hvilke arbeidsoppgaver som assistenten skal utføre.. For hvert medlem har JAG avtale med en assistansegarantist.. Assistansegarantistens oppdrag inkluderer bland annet å rekruttere og være arbeidsleder for medlemmets assistenter og at være ansvarlig for assistansens kvalitet og kontinuitet.. Assistansegarantisten er din arbeidsleder og den du først og fremst skal henvende deg  ...   til å utføre det som han eller hun skulle ha gjort selv uten sin funksjonsnedsettelse.. Din arbeidsoppgave innebærer å gi medlemmet assistanse der hvor han eller hun befinner seg under din arbeidstid.. I praksis kan du forutse at du oftest vil befinne deg på noen steder, som i medlemmets hjem, skole eller arbeid eller andre mer eller mindre ofte regelmessige besøkte steder.. Du få under din arbeidstid ikke la medlemmet være alene hvis du ikke har fått assistansegarantistens instruksjon eller tillatelse.. Under din introduksjon som ny assistent vil du under en tid jobbe sammen med en erfaren assistent for å bli kjent med medlemmet og for å lære deg å kommunisere med han eller henne.. Det kan ta flere uker før du begynner å arbeide selvstendig..

  Original link path: /node/17
  Open archive

 • Title: Medlemsstøtte | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: Stikkordene i JAGs medlemsstøtte er kvalitet og kontinuitet.. Støtten omfatter blant annet rådgiving, rekruttering, juridisk rådgiving, samt opplæring og veiledning og henvender seg til medlemmer, legale representanter, assistentgarantister og assistenter.. Rådgiving og veiledning.. Hvert medlem i Foreningen JAG har en egen rådgivningsgruppe av rådgivere på JAGs kontor som man kan henvende seg til med forskjellige ærender.. I gruppen inngår en jurist, en personaladministrator/ rekrutterer,  ...   medlemmet forutsetninger for å skape best mulig assistanse og oppnå deltakelse og selvbestemmende i sitt eget liv.. Gjennom en kontinuerlig støtte kan medlemmet og den legale representanten formulere den holdning som man ønsker skal gjennomsyre assistansegarantistens og assistentenes arbeid.. Juridisk rådgivning.. Gjennom JAGs erfarne og kunnskapsrike jurist har medlemmene i Foreningen JAG tilgang til gratis juridisk rådgiving i alle spørsmål som berører den personlige assistansen..

  Original link path: /node/18
  Open archive

 • Title: Kurs & foredrag | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: JAG-dag.. «Obligatorisk opplæring for Assisansegarantist».. Kurs & foredrag.. JAG tilbyr en omfattende opplæringsvirksomhet for arbeidsledere og assistenter til medlemmer i JAG Assistanse.. I Stiftelsen JAGs regi i Sverige arrangeres dessuten kurs og foredrag som retter seg til personlige assistenter ansatte hos andre BPA leverantører og ansatte i kommunene, beslutningstakere, voksenopplæring  ...   10.. 00 - 17.. 00 «Introduksjonskurs for nyansatte faste personlige assistenter.. ».. Läs mer.. 23-24 oktober 2012.. Dag 1.. Kl.. 10.. 00 – 17.. 30 og dag 2 kl.. 09.. 00 – kl.. 16.. 00.. Dette er et obligatorisk kurs for assistansegarantister «AG-er» og inneholder tre hovedtemaer:.. Sidsel.. maxwell.. grasli@jagassistanse.. no..

  Original link path: /kurs
  Open archive

 • Title: JAG gjør din stemme hørt | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: JAG gjør din stemme hørt.. Foreningen JAGs sitt hovedmål er å sikre at alle medlemmer skal kunne bo selvstendig og leve gode liv etter egne behov og ønsker, med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).. Siden oppstarten i desember 2009 har Foreningen JAG arbeidet intenst og målrettet overfor.. stortingspolitikere departementer og myndigheter for å utøve påvirkning for at BPA skal blir en lovfestet rettighet for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.. Foreningen JAG har deltatt i høringer og skrevet uttallige uttalelser og henvendelser.. Foreningen JAGs styremedlemmer og deres legale representanter har møtt mange sentrale politikere, embetsfolk og myndighetspersoner.. Slik vi erfarer det har de personlige møtene har bidratt til å utfordre tradisjonelle holdninger, gi saklig informasjon, samt gitt nye forståelse for hvorfor BPA med assistansegarantist, er den best egnede måten å organisere tjenester for JAGs medlemmer.. Foreningen JAG arbeider kontinuerlig for å gjøre samfunnet rettferdig og hindre diskriminering.. Den ideelle foreningen Brukarkooperativet JAG i Sverige.. I Sverige ble personlig assistanse lovfestet i 1992.. I  ...   årene stadig måttet forsvare assistansereformen og retten til personlig assistanse for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.. JAG.. Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) - valgfrihet og selvstendig liv.. JAG Assistanse AS er assistanseorganisator for medlemmer i den ideelle foreningen JAG.. JAG Assistanse er arbeidsgiver for personlige assistenter.. Medlemmene i JAG har behov for støtte til arbeidsledelse.. I JAG Assistanse kalles dette assistansegarantist.. Assistansegaranti og opplæringsgaranti er grunnleggende pilarer i JAG Assistanse.. Obligatoriske opplæringsprogrammer, både for assistansegarantister og personlige assistenter, skal garantere den personlige assistansen i forhold til valgfrihet, selvstendighet og integritet.. JAG Assistanse i Norge bygger sitt BPA-konsept 100 % på erfaringene fra og konseptet til Brukarkooperativet JAG i Sverige, og det svenske JAG-konsernet sin unike kompetanse og erfaringsgrunnlag er med å organisere personlig assistanse med høy kvalitet til personer med kognitive funksjonsnedsettelser.. Foreningen JAG og JAG Assistanse ønsker å bidra til at personer med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser, skal kunne leve frie og selvvalgte liv på like vilkår som andre i samfunnet..

  Original link path: /node/20
  Open archive

 • Title: Om JAG | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: I desember 2009 startet den ideelle Foreningen JAG i Norge.. Det er bare medlemmer med intellektuelle funksjonsnedsettelser som kan være hovedmedlemmer i foreningen, andre kan være støttemedlemmer.. Foreningen har som sin formålsparagraf å arbeide for at medlemmene skal få rett til BPA, og med personlig assistanse få et godt liv og fullverdig på egne vilkår.. JAG Assistanse er arbeidsgiver for assistentene til medlemmene i foreningen som har fått innvilget personlig assistanse.. Personlig assistanse til personer med intellektuell funksjonsnedsettelse er et eget konsept der arbeidsledelsen avgjøres av verge.. (foreldre til barn undre 18 år, hjelpeverge for personer over 18 år).. Arbeidsledelsen kan innehas av en assistansegarantist som kan være vergen eller den vergen bestemmer.. Foreningen JAG i Sverige har valgt navnet JAG på å tydeliggjøre ordene Jämlighet – Assistans –.. Gemenskap.. I Norge betyr JAG;.. J.. eg -.. A.. ssistanse -.. G.. odt liv.. Men JAG betyr mer enn så.. Det signalisere at hvert medlem er og har rett å være hovedpersonen i sitt liv.. Det  ...   personlige måter.. Rettigheten å få ytre seg ved hjelp av sin legale representant, og respekt for dette i alle kontekster, er et av foreningens viktigste likeverds krav.. Med personlig assistanse kan også vi med flere store funksjonsnedsettelser velge hvordan vi vil leve og bo.. Vi kan velge å flytte hjemmefra når vi blir voksne, når vi selv vil og på den måten vi ønsker å bo.. Vi er ikke avhengig av vår familie, hvilket gjør at også de kan leve et liv som andre.. Mange velger nære og kjente personer som personlige assistenter fordi de har bra forutsetning for å gi en god personlig assistanse.. I JAG Assistanse blir alle assistenter ansatt på like vilkår uansett om de er i familie eller ikke, fordi assistentenes ansvar og arbeidsoppgaver er like.. Like stor selvfølge er det at man skal kunne velge å få assistanse av en assistent som ikke er i familie når man er sammen med familien.. Hvem man velger som assistent er en individuell avgjørelse..

  Original link path: /node/21
  Open archive

 • Title: JAG i verden | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: JAG finnes som ideelle foreninger i Sverige, Norge og Finland.. I alle tre land kan medlemmene velge å la JAG organisere sin personlige assistanse.. Foreningen JAG i Sverige er aktiv medlem i det europeiske nettverket for Independent Living, ENIL..

  Original link path: /node/22
  Open archive

 • Title: Kontakt | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: Styret i Foreningen JAG.. Administrasjon.. Rådgivningsgruppe.. Styret i JAG Assistanse.. Foreningen JAG og JAG Assistanse har kontorer i Schweigaardsgate 12 i Galleriet i Oslo.. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til styret i Foreningen JAG og medarbeidere i JAG Assistanse.. Tor Arne Høiby.. Styreleder.. +4792242463.. Anna Eide.. Kasserer.. +4792602195.. Tine Melby.. Styremedlem.. +4791716966.. Ellen Frogner.. +4795559356.. Lasse Grønvold.. +4792289144.. Heidi Wexelsen Goksøyr.. Koordinator.. +4747700134.. Grethe Løyning.. +4747682827.. Ole Peter Motzfeldt.. Økonomikonsulent.. +47 91743245.. Lillevenn Størkersen.. +4796209666.. Ingen kontaktperson for øyeblikket.. Linda Forzelius.. +46(0)8-789 30 80.. Anette Endom Bassman.. Nestleder.. +47 96209666.. Cecilia Blanck.. +46(0)8-789 30 21..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Til medlemmer i Foreningen JAG | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: Nyhet.. | 20 juli 2012.. Etter årsmøtet har vi deltatt på et dialogmøte i Helse- og omsorgsdepartementet sammen med JAG Assistanse AS, NFU, NHF og ULOBA ang.. Les mer i vårt infobrev.. her.. Del.. Kommentarer.. Skriv ny kommentar.. Navn:.. *.. E-post:.. Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.. Hjemmeside:.. Kommentar:.. Flere nyheter.. 23 april 2012 |.. Tor Arne Høidal fra Kongsberg ble gjenvalgt som leder og har med seg et entusiatisk styre  ...   2012 |.. Det er med stor glede vi i nå kan presentere den norske nettsiden til JAG.. 14 mars 2012 |.. Ut fra pågangen å dømme, er det åpenbart et stor interesse for BPA-konseptet til JAG, både blant vår målgruppe, men også fra kommuner og andre instanser.. Jag Assistanse AS har siden oppstart i 2010 økt raskt, og har pr.. Foreningen JAG sine hovedmedlemmer er en sterk pådriver for at BPA skal bli en individuell rett i Norge..

  Original link path: /nyhet/til-medlemmer-i-foreningen-jag
  Open archive

 • Title: Årsmøte i Foreningen JAG 14. april 2012 | JAG - Jeg Assistanse Godt liv
  Descriptive info: | 23 april 2012.. Tor Arne Høidal fra Kongsberg ble gjenvalgt som leder og har med seg et entusiatisk styre bestående av kasserer Anna Eide og styremedlemmer Tine Melby, Ellen Frogner og Lasse Grønndal.. Tor Stein Omholdt fra Kongsberg stod for det kulturelle innslaget.. På trekkspill og blokkfløyte trollbandt han alle de tilstedeværende med sitt imponerende spill og gode humør.. Tor Arne Høidal fra Kongsberg ble gjenvalgt som leder og han har med seg et entusiastisk styre.. Mattias Børjesson fra Föreningen JAG i Sverige hilste årsmøtet og ble takket av Tor Arne Høidal..  ...   om Helse- og omsorgstjenester.. Videre at hovedmedlemmer har deltatt i sju møter med representanter for Storting og departementer, et møte med Kommunens Sentralforbund og et samarbeidsmøte med NHF, ULOBA, HBF og NFU.. I etterkant av de formelle årsmøtesakene orienterte daglig leder i JAG Assistanse AS, Sidsel Maxwell Grasli, om stor økning i antall etablerte BPA-ordninger, samt stor pågang og interesse for JAGs konsept.. Det arbeides aktivt for at personlig assistanse skal bli anerkjent som yrkesrolle med den egenart dette innebærer.. Både arbeidsgiverorganisasjon og fagforeninger er trukket inn i dette arbeidet.. 20 juli 2012 |..

  Original link path: /nyhet/arsmote-i-foreningen-jag-14-april-2012
  Open archive


 • Archived pages: 36