www.archive-no-2012.com » NO » J » JARENFRI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 22 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Velkommen til Jæren Friluftsråd
  Descriptive info: .. Denne siden bruker rammer, men leseren din støtter ikke disse..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ny side 2
  Original link path: /html/topp.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ny side 4
  Original link path: /html/meny.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ny side 3
  Descriptive info: Fra hav til hei.. h.. ele året.. Jæren friluftsråd er et av de eldste eksisterende interkommunale samarbeidsutvalg i Jær-regionen.. I 1950 ble Nord Jæren friluftsråd opprettet.. I 1972 skiftet rådet navn til Jæren friluftsråd og ble et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, Sola, Stavanger Sandnes, Gjesdal.. Klepp, Time og Hå.. Styret på 8 personer består av en representant fra hver medlemskommune.. Jæren friluftsråd har 6 ansatte, 5 heltid- og 1 deltidstilling.. Jæren friluftsråd har ansvaret for at  ...   000 da friområder fordelt over hele Jæren.. Våre oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.. Vi oppfordrer alle brukere til å hjelpe oss i dette arbeide ved å følge noen enkle ferdselregler:.. Unngå forsøpling, ta søppelet med hjem.. Les informasjon om Jærstrendenes landskapsvernområde.. Vær oppmerksom på spesielle bestemmelser i plante- og fuglelivsfreda områder.. Stavanger.. Sandnes.. Randaberg.. Sola.. Gjesdal.. Klepp.. Time.. Hå..

  Original link path: /html/start_index.html
  Open archive

 • Title: Friluftshuset er Jæren friluftsråd sitt informasjonssenter for friluftsliv og naturvern
  Descriptive info: Friluftshuset er Jæren friluftsråd sitt informasjonssenter for friluftsliv og naturvern.. I senteret er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvernområde og om hvilke muligheter du har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren.. Friluftshuset ble bygget i 1987 og utvidet i 1992.. 16.. desember 1999 brant senteret ned til grunnen, men ble bygget opp igjen i samme stil og gjenåpnet 16.. mars 2002.. Byggets arkitekt er Per Line.. Friluftshuset er blitt et regionalt kultursenter med kunstutstillinger, konserter og arrangement av forskjelllige slag.. Her er også temautstillinger om natur og friluftsliv og mediaprogrammer som kombinerer natur bilder, poesi og musikk.. Åpningstider 2012.. 8.. jan.. – 28.. oktober.. Søn- og helligdager.. Kl 11.. 00 – 17.. 00.. Hverdager (unntatt lørdag).. 25.. juni –  ...   ønsker å besøke senteret.. Adkomst:.. Kommer en nordfra på Rv.. 510, tar en av sør for Bore kirke og vestover på Rv.. 507.. På toppen av bakken viser skilt til Borestranden.. Skal en videre til Orre og Friluftshuset, forsetter en på Rv.. 507 og tar av ved skiltanvisning.. Kommer en sørfra på Rv.. 44, tar en av ved Njærheim og følger Rv.. 507 nordover til skiltanvisning.. Når Friluftshuset ikke er åpent for publikum kan det leies av organisasjoner, private eller bedrifter til lukkede arrangement.. Inntektene går til drift av friluftshuset.. For bestilling ta kontakt med Jæren friluftsråd e-post.. post@jarenfri.. no.. eller tlf 51 66 71 70.. Utleiepriser 2012:.. Bedrifter.. kr.. 4600,-.. Private.. 3100,-.. Foreninger/Lag.. 2000,-.. Dagseminar kl.. 08.. 16.. Alle priser er inkl.. vask av golv..

  Original link path: /html/orre.htm
  Open archive

 • Title: brekko
  Descriptive info: Friluftstunet består av varmestue og kapell bundet sammen av et overdekket mellombygg.. Tunet ble påbegynt våren 1996 og ble åpnet og kapellet vigslet 2.. pinsedag 1997.. Arkitekt er Knut Hoem.. Varmestuen holdes betjent om søndager vår, høst og vinter samt noen kvelder når det er snø og aktivitet i skiløypene.. I varmestua kan du spise din egen niste eller du kan kjøpe av det vertskapet byr på av hjemmebakt, is, kaffe og brus.. Det er verken spise- eller kjøpeplikt her.. Grillene som står på tunet er til fri benyttelse selv om varmestua er stengt – ta med kull.. Huset blir leid ut til foreninger, private og firmaer når  ...   juni og.. august - oktober.. Kl.. 30 – 16.. Vinterferien.. 00.. November.. Søndag.. 4.. november.. Desember.. 2.. desember.. 7.. mai - 18.. mai.. 26.. nov til 7.. des.. Åpent på bestilling *.. 30 - 16.. Ved godt skiføre utenom åpningstid er varmestova åpen – se Føreforhold.. www.. jarenfri.. F.. riluftskapellet.. Gudstjeneste første søndag i hver måned kl.. (ikke juli og august).. Konsertprogram.. se.. Aktiviteter.. gjesdal.. kommune.. Brekko ligger ca 45 km fra Stavanger.. Følg E 39 til Vaula bru sør for Ålgård.. Avkjøring og veien videre er skiltet.. Husk bomavgift på kr 20 som betales i oppsatt boks.. Varmestue eller kapell.. Både varmestue og kapell.. 5100,-.. 3600,-.. 2500,-.. 08-16..

  Original link path: /html/brekko.htm
  Open archive

 • Title: Bilde av
  Descriptive info: J.. æren friluftsråd har restaurert våningshuset (hovedbygningen) og bygd nytt på de tilhørende fjøstuftene.. I nybygget er det sengeplasser for 31 personer.. I kjelleren finner du en utstilling som tar for seg fjellgardens historie, verneområdet Frafjordheiene og litt om Jæren friluftsråd - våre områder og oppgaver.. Kjelleren fungerer som varmestue, her kan du gå inn og spise nistematen når du besøker Mån.. Vi ber om at ev grilling foregår i etablerte gruer langs elva.. Ev søppel tar dere med fra Mån selv.. Litt historie:.. På den frodige grassletta rundt hovedbygningen finnes det en rekke lett synlige rester etter fjellgarden Mån som var i drift fram til 1915.. Små rydningsrøyser, 7-8 åkerlapper med reiner og 2 rektangulære hustufter som er mellom 20 og 30 meter lange, er synlige i kulturlandskapet.. Mån var den første gården som ble ryddet i Fidjadalen trolig allerede i tidlig middelalder.. Sikker kjennskap til stedet får vi først i 1571, da kongen la Gaarden Moenn til Stavanger Presteboll som beneficieret Gods.. Først i 1850 kom garden i privat eie, da oppsitter Peder Eriksen kjøpte den for 300 Spd.. I 1854 ble Mån delt i to bruk.. Våningshuset som Jæren friluftsråd restaurerer er den eneste bygningen som står igjen.. De andre  ...   Overnatting.. :.. Overnattingsdelen av hytta er stengt for vinteren.. Men det er mulig å bestille overnatting på Mån for 2012.. Vi åpner for overnatting fra 1.. april.. (Med forbehold om vær og føreforhold).. Alle som vil overnatte må bestille og få med nøkkel.. For bestilling.. ta kontakt med Jæren friluftsråd.. Sesongen 2012 – 1.. april – 30.. september.. (med forbehold om vær og føreforhold).. Varmestova i kjelleretasjen er åpen for publikum.. Overnattingsfløyen er låst og overnattende må bestille og hente nøkkel.. Ta kontakt med Jæren friluftsråd.. Priser for leie av overnattingsfløyen.. Voksne pr natt.. Kr 250,-.. Barn og ungdom 4 – 21 år.. Kr 120,-.. Barn under 4 år.. Gratis.. Familie inntil 5 pers.. kr 550,- pr natt.. Barne- og ungdomsgrupper utenom helger: Kr 100 pr.. pers.. Leie av hele overnattingsfløyen: kr.. 4900,- pr.. natt.. (31 sengeplasser).. Betaling:.. Fyll ut registrering og giro.. Legg registrering i postkassen på gangen.. Ta giroen med til din bank.. Dagsbesøk/ telting.. Dagsbesøk pr pers.. Kr 40,-.. Dagsbesøk for familie.. Kr 60,-.. Teltere betaler dagsbesøk pris ved bruk av toalett og ved til oppvarming av varmestova.. Betaling:.. Dagsbesøk gjøres opp kontant eller giro – se eget oppslag i varmestova.. For bestilling ta kontakt med Jæren friluftsråd.. 51667170 eller..

  Original link path: /html/maan.htm
  Open archive

 • Title: Ny side 1
  Descriptive info: Kvassheim fyrstasjon er blitt Friluftsfyret Kvassheim.. Jæren friluftsråd har ansvaret for Kvassheim fyrstasjon.. Vi er ferdig med første og andre byggetrinn som er istandsetting av maskinhuset til varmestove og fyrmesterboligen til utstillingslokale.. Prosjektnavnet er Et vindu mot havet.. Her kan du komme inn og finne ly og utsikt.. Du kan ta med deg nistepakken inn, eller du kan kjøpe hjemmebakst, kaffe, brus og is i kafeen.. Utstillingene er i 1.. etg om redningshistorie og i 2.. etg er verneområdet med fugl som hovedtema.. Friluftsfyret Kvassheim ligger langs Nordsjø-turveien og fyret går inn som et nytt utfartsmål for befolkningen på Jæren.. Her vil også bli tilrettelagt for overnatting.. Jæren  ...   til Kvassheim fyr for å skrive under forvaltningsavtalen mellom Staten og Jæren friluftsråd.. Friluftsrådet har nå ansvar for planlegging, tilrettelegging og drift av fyret.. friluftsfyret-kvassheim.. Åpningstider.. i 2012.. jan – 25.. november.. 21.. mai - 1.. juni.. Åpent på bestilling *.. *.. Åpent på bestilling- Tilbud til grupper og skoleklasser: Dere melder deres ankomst og vi holder åpent som på vanlige åpningsdag, for dere og andre som ønsker å besøke senteret.. Når Friluftsfyret ikke er åpent for publikum kan det leies av organisasjoner, private eller bedrifter til lukkede arrangement.. Inntekten går til driften av Friluftsfyret.. Utleiepriser.. 2012.. 4600.. 3100.. Foreninger/lag.. 2000.. 2000.. Alle priser er inkludert vask av golv..

  Original link path: /html/kvassheim.htm
  Open archive

 • Title: Ny side 1
  Descriptive info: Adr: Ølberg Havnevei.. 4054 Tjelta.. Tlf: 51 65 43 75.. Postadresse:.. Jæren Friluftsråd.. Nikkelveien 4.. 4313 Sandnes.. Tlf 51667170, Fax 51666825.. olberg@jarenfri.. Drift.. Jæren Friluftsråd er ansvarlig for driften av Ølberg Camping.. Sesong.. Campingplassen er åpen fra 10.. mai til 31 august.. Døgnvakt i perioden 15.. juni til 15.. Sesongplasser 2013:.. Ca 45 plasser er satt av til sesongplasser for campingvogner.. Søknad om plass sendes.. Jæren friluftsråd, Nikkelvn 4, 4313 Sandnes.. eller.. innen 1.. mars 2013.. Hytter.. Campingplassen har 5 enkle hytter.. Hver hytte har 4 sengeplasser, kjøleskap, dobbel kokeplate og gryter.. Toalett og dusj i fellesanlegg.. Camping.. God plass til  ...   Ekstra telt.. Telt u/bil.. 1.. 50.. Buss.. Personavgift.. ( pr pers over 4 pers pr enhet).. Kr.. 15.. Strøm pr døgn.. 45.. Vaskemaskin.. Tørketrommel.. (Pollett).. 40.. Sesongplasser :.. 4300.. 5200.. Strømtilkobling.. 900.. ,-/1000,-.. Alle priser inkl MVA.. NAF- medlemmer 10% rabatt på camping og 5% på hytter.. Fasiliteter.. Toalett/Dusj fordelt på to bygg.. Vaskemaskin, Tørketrommel, Strømtilkopling.. Kjøkken, kokemulighet, oppvask og fryseboks.. Aktiviteter.. Sandvolleyball bane.. Kurvball, lekeplass.. Tursti, sandstrand.. Fiskemuligheter, bading.. Friområde:.. Ølbergstranda er en populær badestrand, men Ølberg er også utgangspunkt for turer langs sjøen.. Ølberg ligger i Sola kommune.. Du finner riksvei 510 og følger skiltanvisning til Ølberg camping og friområde..

  Original link path: /html/olberg.htm
  Open archive

 • Title: Ny side 1
  Original link path: /html/turer.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Vi vil her komme med oppdaterte informasjon om føreforhold på Madland og Brekko.. Siden blir oppdatert ved forandringer.. 14.. 12.. 2012 09:08.. Brekko.. NB! Vegen frå E-39 og opp til Brekko blåser igjen.. Brøytemannskapet melder til oss om problemer og ber om at folk ikkje køyrer opp til Brekko.. Vinden skal auke på utover dagen, noko som vil føre til at forholda forverrer seg.. Det er meldt om uver heile helga.. Friluftsrådet  ...   plass at så snart forholda betrar seg.. Det er godt med snø i låglandet så ta deg ein skitur i heimetraktene.. Lysbrytar til lysløypa står på stolpe, (høgre sida), oppe på øverste parkeringsplass.. Her kan du slå på lyset.. Det går automatisk av kl.. 22.. GOD TUR.. Vi informerer gjennom.. http://www.. facebook.. com/friluftsrad.. også.. Madland.. Det blir ikkje kjørt opp løyper i Madlandsheia.. Kartskisse, se turforslag Madland.. Webkamera Brekko.. http://vagle.. info/brekko/summary.. gif..

  Original link path: /html/foreforhold.htm
  Open archive


 • Archived pages: 22