www.archive-no-2012.com » NO » K » K-REKRUTTERING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2012-11.

 • Title: INNHOLD
  Descriptive info: .. HJEM.. HVORFOR VI BØR VELGES.. OM KOMMUNAL REKRUTTERING.. ANSATTE.. VERDIGRUNNLAG.. REFERANSER.. KONTAKT:.. Kommunal Rekruttering.. Pb.. 1535 Vika.. 0117 Oslo.. Tlf: 23 11 45 04.. Fax: 23 11 45 05.. Epost:.. post@k-rekruttering.. no.. Org.. nr: 995 834 073.. Jan Bølstad.. Mobil: 95 00 00 78.. janb@k-rekruttering.. Jan Sebjørnsen.. Mobil: 95 00 94 44.. jans@k-rekruttering.. Bjørgulv Noraberg.. Mobil: 99 24 12 30.. noraberg@c2i.. net.. VELKOMMEN TIL KOMMUNAL REKRUTTERING.. Kommunal Rekruttering har til formål å hjelpe norske kommuner med rekruttering av toppledere og mellomledere til kommunal sektor.. Med solid kommunal erfaring, vet vi hva som kreves av ledere i kommunal sektor og hva kommunal sektor forventer av sine ledere.. Vi ønsker derfor å tilby vår spesialkompetanse når nye ledere skal velges til den kommunale organisasjonen.. Rekruttering av nye medarbeidere er en omfattende oppgave som kan ha stor innvirkning på eksisterende organisasjon.. Vi tar ansvar for denne utvelgelsen i nært samarbeid  ...   å ta nye skritt.. Vår spesialkompetanse og innsikt i kommunal virksomhet, skal gi våre oppdragsgivere trygghet om at vi kan kommuneNorge.. Samtidig vil vi prioritere god fremdrift i rekrutteringsprosessen, med konfidensialitet og oppfølging av det lov og avtaleverk som gjelder arbeidslivet.. Vi diskuterer gjerne neste rekruttering.. Ring oss for en uforpliktende samtale.. Ny medarbeider:.. BJØRGULV NORABERG,.. tidligere rådmann i flere kommuner, senest i Ål kommune, rådgiver for en rekke kommuner og med bred samfunnskontakt, er fra 1.. september en del av Kommunal Rekrutterings stab.. Mer informasjon og CV finner du.. HER.. VÅRE SISTE REKRUTTERINGER.. Masfjorden kommune.. Ass.. rådmann.. Jølster kommune.. Rådmann.. Gulen kommune.. Rådmann.. Averøy kommune.. Ullensvang herad.. Hyllestad kommune.. Eidfjord kommune.. rådmann.. Sund kommune.. Ål kommune.. Lardal kommune.. Fyresdal kommune.. Kommunelege.. Kvam kommune.. Tokke kommune.. Rådmannens lederteam.. Radøy kommune.. Vestre Slidre kommune.. Bykle kommune.. Personalsjef.. Meland kommune.. Askim kommune.. Vaksdal kommune.. Kristiansand kommune.. Oppvekstdirektør.. Kragerø kommune.. Bygningssjef..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: INNHOLD
  Descriptive info: REGISTRER DIN CV.. Kommunal rekruttering.. ønsker å fremstå som ekspert på kommunen som arbeidsgiver.. Men også med tydelige strategier for å rekruttere de riktige menneskene til den aktuelle kommunale organisasjonen.. Kommunal rekruttering.. består av medarbeidere med lang erfaring fra ulike lederoppgaver i kommuneNorge.. I tillegg til sentrale stillinger og oppgaver  ...   Sykepleierforbund.. har kunnskap om de behov og prosesser som en bør kjenne til ved rekruttering av kommuneansatte.. Videre kjenner vi godt til strukturer og modeller i kommuneorganisasjonene, som en viktig kunnskap for å trekke riktig beslutning.. har som mål å være førstevalget når norske kommuner skal velge samarbeidspartner i en tilsettingsprosess..

  Original link path: /Hvorfor%20vi%20b%C3%B8r%20velges.htm
  Open archive

 • Title: INNHOLD
  Descriptive info: ble etablert i 2010 av tidligere rådmann Jan Sebjørnsen og daglig leder i Faglig Forum, Jan Bølstad.. Begge med lang erfaring fra kommunal sektor og rekruttering av medarbeidere.. (org.. nr.. 995 834 073) har hovedkontor i Oslo sentrum.. tilbyr norske kommuner spisskompetanse i tilsettingsprosessen av nye medarbeidere.. Vi ønsker gjennom vår spisskompetanse å inngå i diskusjoner med oppdragsgiver om hvilke type kvalifikasjoner ønskede medarbeidere bør ha for å inngå i den organisasjonsstruktur de skal fylle.. er så langt vi vet eneste spesialfirma med kommunal kunnskap og kompetanse, og som derved kan skape en god dialog mellom kommunen som oppdragsgiver, den enkelte søker og oss som prosessansvarlige.. Dette sier ordføreren i Modalen kommune;.. ”Vi takker Kommunal Rekruttering for godt samarbeid og godt utført  ...   avklaringsmøtet synte dei stor kjennskap til utfordringane ein kommune står overfor generelt og Vaksdal kommune spesielt.. Dette inngav tillit fort.. Ein tillit som ikkje vart mindre utover i rekrutteringsprosessen.. Det har vore ein glede å samarbeida med selskapet, me nynar dei gjerne fleire gongar og kan gje dei våre beste tilrådingar.. Dette sier ordføreren i Meland kommune;.. Meland kommune har nytta Kommunal Rekruttering i arbeidet med å rekruttere ny rådmann.. Samarbeidet med Kommunal Rekruttering har vore svært godt, og vi er særdeles nøgd med den jobben som er utført.. Kommunal Rekruttering kjenner kommunesektoren godt, noko som er av stor verdi i arbeidet med å rekruttere nøkkelpersonar til kommunen.. Det er ein glede for meg å kunna gi Kommunal Rekruttering dei beste skulsmål..

  Original link path: /Om%20kommunal%20rekruttering.htm
  Open archive

 • Title: INNHOLD
  Descriptive info: VÅRE ANSATTE.. Kommunal Rekruttering består av to seniorrådgivere med lang og dedikert kompetanse om kommunal sektor.. Vår bransjekunnskap og kommunale erfaring vil være grunnlaget for riktig utvelgelse av rett person.. Vår erfaring med personalledelse skal gi våre oppdragsgivere en trygghet for rekrutteringsprosessen skjer etter de lover og regler som styrer arbeidsmarkedet.. Og med vår lange kommunale erfaring vet vi ofte hva kommunen har behov for av nyansettelser.. I tillegg har vi et omfattende nettverk og samarbeidspartnere med spesialkompetanse knyttet til de aller fleste utfordringen en står ovenfor ved rekruttering av riktige medarbeidere.. Jan Bølstad, daglig leder.. Er utdannet sykepleier med helseledelse, helseadministrasjon og samfunnsplanlegging fra Kommunalhøgskolen.. Har også utdannelse i prosjektledelse, sosiologi og psykologi.. Han har arbeidet med kommunerelaterte oppgaver i 35 år, bl.. som rådgiver og prosjektleder i Helse- og omsorgsdepartementet for politisk ledelse, pleie- og omsorgssjef, direktør for sykehjem, forlagsredaktør og seniorrådgiver i Siemens Nixdorf med ansvar for it-implementering av dataprogram i kommunesektoren.. Han har hatt en rekke utredningsjobber både for departement og kommuner, med bl.. ansvar for en rekke kommunale organisasjonsprosjekt, planarbeid og personalutviklingstiltak.. Han har skrevet en rekke fagbøker og artikler med relasjon til kommunehelsetjenesten.. Se CV.. Jan Sebjørnsen,  ...   adm.. og personalavdelingen og senere i.. Kompetanse- og utviklingsavdelingen.. Før han gikk inn i rådmannsstilling var han daglig leder i KS Konsulenttjenester.. Rådmannsstillingen i Hjartdal kommune innehadde han i nesten ni år.. Han kjenner kommunesektoren fra utsiden fra sine stillinger i Kommunenes Sentralforbund, og ikke minst fra operativt arbeid som personalsjef og rådmann i ulike kommuner.. Jan Sebjørnsen har i tillegg holdt foredrag og kurs i personalutvelgelse, kompetanseutvikling, rekruttering og arbeidsgiverpolitiske spørsmål.. Rekruttering til lederstillinger på ulike nivå har i alle år vært en sentral del av arbeidsfeltet.. Bjørgulv Noraberg , seniorrådgiver.. Utdannet ved Norges Kommunal- og sosialhøgskole og senere videreutdanning i samfunnsplanlegging i regi av Miljøverndepartementet.. Bjørgulv Noraberg har lang erfaring både fra kommunal sektor og privat sektor, og hvor de fleste oppgaver har vært av ledelsesart eller ansvar for utvikling av organisasjoner.. Han har vært involvert i en rekke kommunale utviklingsprosjekt som rådgiver for flere selskap, han har lang erfaring med rekruttering av ledere til kommunal sektor og ikke minst lang erfaring som rådmann, både fra Ål kommune, Lillehammer kommune og Hjelmeland kommune.. Bjørgulv Noraberg er en svært trivelig kar som arbeider tett og godt sammen med våre oppdragsgivere.. Se CV..

  Original link path: /KR-side%202-Ansatte.htm
  Open archive

 • Title: INNHOLD
  Descriptive info: VÅRT VERDIGRUNNLAG.. Vårt verdigrunnlag er basert på følgende viktige ord;.. Engasjement - Redelighet - Kunnskap - Innsikt - Empatisk - Respekt, Kunde- og oppgaveorientering.. Vårt verdigrunnlag er basert på en uavhengighet i forhold til livssyn, alder, kjønn, etnisk og politisk tilhørighet.. Engasjement.. - vi har en genuin kunnskap om kommuneNorge basert på.. erfaring og engasjement.. - vi vet at hver nyansatt kan være suksess eller fiasko, og.. at vårt engasjement om utvelgelse av rett person på rett.. plass er vår drivkraft.. - vårt engasjement skal være en god egenskap i.. samarbeid med norske kommuner.. Redelighet.. - vi er oppriktige, direkte og tydelige i all kommunikasjon.. - vi er ærlige.. - vi står for  ...   måtte ha i forbindelse med tilsettingsprosesser.. - vi skal lytte, forstå og foreslå.. - vi skal være en naturlig samtalepartner med vår.. oppdragsgiver.. Respekt.. - vi skal vise respekt for de behov våre oppdragsgivere gir.. uttrykk for.. - vi skal holde det vi lover.. - vi skal gi oppdragsgiver nødvendig oppdatert.. informasjon.. - vi skal vise respekt for det enkelte menneske vi kommer i.. kontakt med.. - vi skal behandle alle konfidensielle opplysninger med.. høyeste grad av taushetsplikt.. Kunde- og oppgaveorientert.. - vi skal lytte til oppdragsgivers krav og forventninger.. - vi skal komme med innspill knyttet til de oppgaver vi får.. - vi skal gjennomføre oppdraget i henhold til avtalt pris.. og tid..

  Original link path: /V%C3%A5rt%20verdigrunnlag.htm
  Open archive

 • Title: INNHOLD
  Descriptive info: VÅRE REFERANSER.. 1: Rekruttering av rådmann til Modalen kommune.. Ref; Ordfører Knut Moe, tlf:.. 91 31 55 64.. 2: Rekruttering av ass.. rådmann til Vinje kommune.. Ref; Rådmann Hans Kristian Lehmann, tlf: 97 05 33 67.. 3: Rekruttering av enhetsleder til Tinn kommune.. Ref; Personalsjef Ingebjørg Skavlebø, tlf: 99 56 78 91.. 4: Rekruttering av NAV-leder til Tinn kommune.. Ref; Fylkesdirektør Terje Tønnesen, tlf: 91 53 68 46.. 5: Rekruttering av rådmann til Vaksdal kommune.. Ref; Ordfører Eirik Haga, tlf: 93 04 10 36.. 6: Rekruttering av teknisk sjef til Kragerø kommune.. Ref;.. Ole Magnus Stensrud, Kragerø kommune.. 7: Rekruttering av rådmann til Askim kommune.. Ref; Ordfører Trygve Westgård, tlf: 90 16 98 87.. 8: Rekruttering av Oppvekstdirektør til Kristiansand kommune.. Ref: Seniorrådgiver Arvid Håkonsen,.. epost;.. Arvid.. Hakonsen@kristiansand.. kommune.. 9: Rekruttering av rådmann til Meland kommune.. Ref; Ordfører Nils Marton Aadland, tlf: 92 27 10 50.. 10: Rekruttering av arealplanlegger til Bykle kommune.. Ref; personalsjef.. Liv Hilde Holm Gjerden.. , tlf:37 93 86 09.. 11: Rekruttering av kommunelege til Bykle kommune.. Liv Hilde Holm Gjerden, tlf:37 93 86 09.. 12: Rekruttering av personalsjef til Tokke kommune.. Ref; Rådmann Therese Hauger, tlf: 91 13 71 81.. 13: Rekruttering av rådmann til Masfjorden kommune.. Ref; Ordfører Håkon Matre,  ...   Ref; Rådmann Ketil Kiland, tlf: 97 07 85 00.. 23: Rekruttering av rådmann til Radøy kommune.. Ref; Ordfører Jon Askeland, tlf: 47 45 97 20.. 24: Rekruttering av rådmann til Kvam kommune.. Ref; Ordfører Asbjørn Tolo, tlf:.. 91 88 00 17.. 25: Rekruttering av etatsjef utvikling til Tokke kommune.. 26: Rekruttering av etatsjef oppvekst til Tokke kommune.. 27: Rekruttering av rådmann til Lardal kommune.. Ref; Ordfører Liv Grinde, tlf: 33 15 52 00.. 28: Rekruttering av rådmann til Sund kommune.. Ref; Ordfører Ove Trellevik, tlf: 48 02 82 40.. 29: Rekruttering av rådmann til Ål kommune.. Ref; Ordfører Ivar Brevik, tlf: 91 67 23 99.. 30: Rekruttering av ass.. rådmann til Eidfjord kommune.. Ref: Rådmann Aud Opheim Lygre, tlf: 90 04 85 88.. 31: Rekruttering av rådmann til Hyllestad kommune.. Ref: Ordfører Jan Olav Gjerde.. 32: Rekruttering av rådmann til Ullensvang herad.. Ref:Ordfører Solfrid Borge, tlf: 95 24 30 44.. 33: Rekruttering av rådmann til Jølster kommune.. Ref:.. Ordfører Oddmund Klakegg.. 34: Rekruttering av rådmann til Gulen kommune.. Ref; Ordfører Hallvard Oppedal,.. tlf: 41 51 39 58.. 35: Rekruttering av rådmann til Averøy kommune.. Ref; Ordfører Ann-Kristin Sørvik ,.. tlf: 95 18 11 11.. 36: Rekruttering av ass.. rådmann til Masfjorden kommune.. Ref: Rådmann.. Svein-Helge Hofslungsengen..

  Original link path: /KR-side%205-Referanser.htm
  Open archive

 • Title: CV Bjørgulv Noraberg
  Descriptive info: CV.. Telefon; 99 24 12 30.. Født: 1947.. Yrkeserfaring.. 2008 – 2012.. Noraberg Consulting.. 2000 – 2004.. Daglig leder og styreleder.. 2007 – 2008.. Daglig leder.. 2012 -.. Daglig leder.. Mercuri Urval AS.. 2005 – 2007.. Direktør Offentlig.. KPMG Consulting as.. 1997 – 2000.. Manager.. Arneson Vaagan/AVANOR AS.. 1996 – 1997.. Rådgiver/partner.. Lillehammer Utvikling as.. 1993 – 1996.. Administrerende direktør.. Lillehammer kommune.. 1989 – 1993.. Norsk Data – IO-senteret.. 1988 – 1989.. Daglig leder/Markedsdirektør.. Kommunedata Øst-Norge as (KDØ).. 1983 – 1988.. Regionsjef.. 1977 – 1983.. Hjelmland kommune.. 1974 – 1977.. Kommunenes Sentralforbund.. 1973 – 1974.. Konsulent.. 1972 – 1973.. Kommunekasserer.. Ekspertise.. o.. Politikk - administrasjon.. Strategi og styring.. Omstillingsprosjekter.. Leder- og ledelsesutvikling.. Myndiggjøring og personalutvikling.. Rekruttering av ledere.. Styringsprosesser, Balansert målstyring og Årshjul.. Serviceledelse, servicekontor.. IT-strategi – i ledelses- og serviceperspektiv.. Kommunale selskaper – organisering og strategi.. Interkommunalt samarbeid.. Referanseprosjekter.. Et utvalg av prosjekter som Bjørgulv Noraberg har vært prosjektleder for i regi av.. Noraberg Consulting, KPMG og Mercuri Urval.. Noen av kontaktpersonene er ikke.. lenger i den oppgitte funksjon/posisjon.. Oppdragsgiver.. Prosjekt.. Kontaktperson.. Fræna kommune/ Eide kommune.. ·.. Interkommunalt samarbeid - Eide og Fræna kommuner.. Forstudie og forprosjekt.. Rådmann Per Einar Dyrnes.. Eide kommune.. Sør-Aurdal kommune.. Rekruttering av rådmann.. Økonomisk omstilling.. Ordfører Kåre Helland.. Nord-Aurdal kommune.. Rekruttering av kommuneledere.. Omstilling og utvikling av hele organisasjonen.. Rådmann Svanhild Mosebakken.. Tidligere ordfører Svein Erik Hilmen.. Valdres natur- og kulturpark.. Rekruttering av daglig leder.. Evaluering av organisasjonen.. Styreleder Eivind Brenna.. Narvik kommune.. Evaluering av politisk styringsmodell.. Rekruttering av rådmann og kommunalsjefer.. Tidligere ordfører Olav Sigurd Alstad.. Tidligere rådmann Trond  ...   Administrativ og politisk omstilling.. Effektivisering av byggforvaltningen.. sjef Wenche Bergmo.. Asker kommune.. Opplæring kommunestyret.. Ordfører Morten Strand.. Drammen kommune.. Politisk organisering og arbeidsmåte.. Opplæring politikere.. Ordfører Tore Hansen.. Rådmann Nils Fr.. Wisløff.. Rissa kommune.. Rekruttering rådgivere/ kommunalsjefer.. Topp- og mellomlederopplæring.. Ordfører Per Kr.. Skjærvik.. Lunner kommune.. Rekrutteringsbistand øvrige stillinger.. Ordfører Harald Nessjøen.. Sogndal kommune.. Tidligere ordførar Jarle Skartun.. Evaluering av omorganisering.. NCs lederutviklingsprogram.. Opplæring for kommunestyret.. Rådmann Jan Einar Dyrnes.. Ordfører Arnfinn Storvik.. Bærum kommune.. Skoleplan.. Tidl.. rådmann Arne Waller.. Røyken kommune.. Politisk og administrativ omstilling.. Ordfører Rune Kjølstad.. Vang kommune.. KS Topplederprogram.. Rådmann Reidar Thune.. Sel kommune.. Ordfører Ola Svaet.. Sande kommune (Møre og Romsdal).. KS Mellomlederprogram.. Rådmann Gudmund Sandnes.. Hurum kommune.. Rekruttering av økonomisjef.. Kommunalsjef Kari S.. Stuvøy.. Vinje kommune.. KPMGs lederutviklingsprogram.. Prosjekt Vinje Helse.. Ordfører Arne Vinje.. Personalsjef Aud Groven.. Jevnaker kommune.. Administrativ omstilling og utvikling.. Rådmann Knut Sønju.. Ullensaker kommune.. Rådmann Arne Bruknapp.. Sarpsborg kommune.. Ordfører Jan Olav Engsmyr.. Rælingen kommune.. ordfører Margaritha Rambøl.. Spydeberg kommune.. Ordfører Stein Håland.. rådmann Unni Skaar Jahren (nå Askim kommune).. Sør-Trøndelag fylkeskommune.. Fylkesrådmann Milian Myraunet.. Vegårshei kommune.. NC lederutviklingsprogram.. Ordfører Maya Twedt Berli.. Rådmann Per Fossing.. Tidligere rådmann Nurket Klem.. Veiledning lederteam.. Opplæring bystyret.. ordfører Hans Jacobsen.. Ordfører Trygve Westgård.. Haugesund kommune.. Rådmann Hildegunn Stauseth.. Ordfører Petter Steen jr.. Gausdal kommune.. Myndiggjøringsprosjekt.. Rådmann Kjell Ødegård.. Ordfører Olav Olstad.. Domstols-.. administrasjonen i Norge.. Rekruttering av ledere og medarbeidere til ny organisasjon.. Servicestrategi.. Direktør Knut Sæther.. Stor-Elvdal kommune.. ordfører Øivind Strand.. Rådmann Arild Einar Trøen.. Ørland kommune.. Målstyring og dialogprosess.. Kommuneplanprosess.. ordfører Knut Ring.. Rådmann Jarle O.. Krangsås..

  Original link path: /KR-side%203-CV%20Bj%C3%B8rgulv%20Noraberg.htm
  Open archive

 • Title: Hovedoverskrift settes inn her Deloverskrift settes inn her
  Descriptive info: Telefon; 90 16 30 16.. Født: 1951.. Arbeid:.. 2010 - dd.. 1999 - 2001.. Carema.. Direktør for svensk selskap som leverte/vant anbud på bl.. Hovseter sykehjem i Oslo og Vinderen bo- og servicesenter.. Omfattende rekrutteringsarbeid.. 1991 - 2010.. Norsk Institutt for omsorgstjenester.. En rekke rådgivningsoppdrag i norske kommuner og bydeler.. Flere personalprosjekt.. Omfattende arbeid med utarbeidelse av eldreplaner og psykiatriplaner.. 1985 - dd.. Faglig Forum AS.. 1987 - 1991.. Sosialdepartementet.. Prosjektleder og ansvar for et politisk initiert utviklingsprogram for eldreomsorgen i Norge.. Nært samarbeid med sosialminister Tove Strand  ...   sykehjem, -bo og servicehus og et utviklingsprogram for Gruppe for effektivisering av helsesektoren.. 1984 - 1985.. Sandefjord kommune.. Sykepleiesjef og Pleie- og omsorgssjef.. 1980 - 1984.. Hobøl kommune.. Sykepleiesjef.. Publikasjoner:.. 1977 - 2008.. Lærebøker.. Har utgitt 16 lærebøker, bl.. til Sykepleierutdannelsen, Hjelpepleierutdanningen, Lærebok for hjemmehjelpere, Artikkelsamling for lærere og personell i oppvekstsektoren.. 1982 - dd.. Fagartikler og fagrapporter.. Utdannelse:.. 2000 - 2001.. Managementkurs i regi av Carema.. 1991.. Prosjektlederutdannelse.. 1987 - 1988.. Sosiologi grunnfag.. Kommunal- og sosialhøgskolen.. 1975 - 1977.. Statens Sykepleierhøgskole.. 1977 - dd.. Kurs, konferanser, kongresser..

  Original link path: /KR-side%203-CV%20Jan%20B%C3%B8lstad.htm
  Open archive

 • Title: Hovedoverskrift settes inn her Deloverskrift settes inn her
  Descriptive info: Telefon; 90 82 75 43.. Født: 1948.. 2001 - 01.. 03.. 2010.. Hjartdal kommune.. 2001 - 2001.. KS Konsulenttjenester.. Konst.. direktør.. Kommunenes Sentralforbund, Kompetanse- og utviklingsavd.. 2000 - 2000.. Personalsjef.. 1999 - 2000.. Kommunenes Sentralforbund, Administrasjons- og personalavd.. 1995 - 1999.. 1993 - 1994.. Ski kommune.. 1989 - 1993.. Notodden kommune..  ...   1979.. Lektor.. Karmøy gymnas.. Cand.. Philol.. Universitetet i Oslo.. Pedagogisk seminar.. Aktuelle kurs:.. Coaching/mentoring for rådmannsgr.. Ledelseskurset.. LESAM.. Ledelseskurset TELOS.. Kepner Tregoe Norge.. Ledelses- og bedriftskultur.. Teamwork Management.. Ledelseskurs.. Bedre Ledelse.. Personalutvelgelse.. Asplan Analyse.. Personalavvikling.. NIPA.. Spesialkurs i organisasjonsutvikling.. Opplæringsplanlegging.. Kommunal Opplæring.. Instruktørkurs i arbeidsgiveropplæring.. Div.. kurs i arbeidsrettsspørsmål.. Prosjektledelse.. Norconsult..

  Original link path: /KR-side%203-CV%20Jan%20Sebj%C3%B8rnsen.htm
  Open archive


 • Archived pages: 9