www.archive-no-2012.com » NO » K » KARMOYSKOLEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 126 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter - KARMØY
  Descriptive info: .. Meny.. Til forsiden.. Informasjon om skolen.. Norskopplæring.. Introduksjonsordningen.. Rådgiver.. Spesialundervisning.. Grunnskoleopplæring.. Skolebibliotek.. Satsingsområder og planer.. Deltakerråd og aktiviteter.. Aktiviteter på spes.. avd.. Familielæring.. Månedens sang.. GR 110.. GR 111.. GR 112.. GR 113.. GR 114.. GR 115.. GR 116.. GR 117.. GR 118.. GR 119.. GR 120.. GR 121.. GR 122.. GR UB.. Lenker.. E-POST ANSATTE.. Gratis Adobe Reader.. Haugalandet.. Introduksjonsloven.. Karmøy kommune.. Karmøyskolen.. Kvasir.. Nav.. Norge info.. Opplæringsloven.. PPS.. Store Norske Leks.. Karmøy voksenopplæringssenter.. Elevkveld på FN-dagen.. Publisert: 24.. 10.. 2012 skrevet av: Gro Smørdal.. Noen fra Smilets land.. ?.. Onsdag 24.. oktober feiret vi FN-dag på Karmøy voksenopplæringssenter.. Deltakere og lærere møtte på kveldstid til mat, prat og et variert program!.. Turdag.. Publisert: 26.. 09.. Hele skolen gikk på tur rundt Fotvatnet.. Stien var stort sett lett å følge, men noen steder var det litt vanskelig å gå.. Til tross for dette var alle positive og blide - og alle kom i mål!.. Friluftlivets dag.. Publisert: 13.. 2012 skrevet av: Intro.. KOM-DEG-UT-DAGEN!.. Alle introdeltakere med familier ved Karmøy voksenopplæringssenter dro til Djupadalen på Friluftslivets dag - også kalt "kom-deg-ut-dagen".. På KVOS har vi 2  ...   lært å lage bedrift og registrere den i offentlige registre, de har også laget planer for drift.. En viktig ting de har jobba med er en IA-plan.. IA betyr inkluderende arbeidsliv.. Begge bedriftene våre var i Haugesund og presenterte sitt IA-.. Deltakere fra KVOS.. arbeid onsdag 29.. februar sammen med andre UB fra vårt distrikt.. BEGGE bedreiftene våre oppnådde å få godkjenning, og de er nå sertifiserte IA-bedrifter!.. Gratulerer!.. Sammen med andre UB-er.. Velkommen til Karmøy voksenopplæringssenter.. Publisert: 21.. 2007 skrevet av: Kari Eliassen Hauge.. Voksenopplæringen er en del av det ordinære skoletilbudet i kommunen.. Vi er lokalisert på Bygnes i Kopervik.. Her er det administrasjon, kontorer, undervisningslokaler og kantine.. I tillegg gis det opplæring på andre steder i kommunen.. Se flere forside artikler >>.. Fotveien 14, Bygnes.. 4250 Kopervik.. Telefon: 52811492.. Telefaks: 52858023.. Send oss e-post.. Redaktør:.. Kari Eliassen Hauge.. Informasjon.. Betalingssatser, norsk og samfunnskunnskap.. Rapport fra ekstern skolevurdering.. Hvor finner du oss?.. Skolens verdigrunnlag.. skolerute.. Skolerute, 2012-13, NOA-avdeling.. Skolerute 2012-13, spes.. avdeling.. Søknader.. Søknad om grunnskoleopplæring.. Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.. Søknadsskjema spesialundervisning.. Abonnér på nyheter.. RSS: Forside.. Logg inn.. Besøk i November: 2210..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter - KARMØY
  Descriptive info: Hipp Hipp HURRA!.. Publisert: 11.. 05.. 2011 skrevet av: Gro Smørdal.. "Hurra for 17.. mai!".. Abeba åpnet talen sin tirsdag med disse ordene.. TV-HAUGALAND 11.. MAI STARTER VED 39.. 50 MIN.. NRK INNSLAG 2010.. HAUGESUNDS AVIS 2008.. Språkstimulering.. Publisert: 02.. 2011 skrevet av: Astrid og Synnøve.. Det er mange måter å lære språk på.. familielæring i karmøy.. Skolebiblioteket.. Publisert: 16.. 2009 skrevet av: Glynis Ramsay Kristoffersen.. KVOS sitt skolebibliotek har mange bøker, lydbøker og filmer som du kan låne.. Klikk på skolebiblioteket og les mer.. Besøk i November: 2211..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vIndexAll?Opennavigator
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Informasjon om skolen - KARMØY
  Descriptive info: NAV i Norge.. NAV i Rogaland.. Informasjon om skolen.. Ny kunnskap - nye muligheter.. Publisert: 29.. Karmøy voksenopplæringssenter har ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innenfor voksenopplæringsområdet.. Vi gir tilbud om opplæring for:.. Kontaktinfo.. Skolens telefonnummer og e-postadresser.. Ekspedisjon.. Telefon 52 81 14 92.. voks@karmoy.. kommune.. no.. Rektor.. Telefon 52 81 14 93.. kari.. hauge@karmoyskolen.. Inspektør, spes.. avd.. Telefon 52 81 14 91.. ikl@karmoy.. Inspektør, norsk andrespråk..  ...   95.. kvosintro@karmoyskolen.. Lærerrom.. Telefon 52 81 14 98.. ansattes e-postadresser,.. se "ansatte" til høyre felt.. Telefaks 5285 80 23.. Skolens verdisyn.. Publisert: 14.. 04.. 2008 skrevet av: Kari Eliassen Hauge.. Vårt menneskesyn.. Som elev ved vår skole, blir du møtt som et unikt, likeverdig og ressursrikt menneske.. Du blir vist respekt, for deg selv som person, for din bakgrunn og for dine forutsetninger.. Kompetansemål IKT.. RSS: Informasjon om skolen..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Informasjon%20om%20skolen
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Norskopplæring - KARMØY
  Descriptive info: Caplex - leksikon.. Grublenett.. Her bor vi.. Kart.. Klar Tale.. Portfolio.. På vei - oppgaver.. Regnehjelpen.. Ressurssidene.. SEIF.. Stein på stein -.. VOX- nettnorsk.. Norskopplæring.. 50 timer samfunnskunnskap.. Publisert: 17.. 01.. Voksne innvandrere med rett-og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, skal ha 50 av disse timene i  ...   innvandrere.. Karmøy Voksenopplæringssenter tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.. Målet for opplæring i norsk for voksne innvandrere er at kursdeltakerne skal kunne nå et nivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet for øvrig.. RSS: Norskopplæring..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Norskoppl%C3%A6ring
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Introduksjonsordningen - KARMØY
  Descriptive info: Haugalandet-arbei.. I jobb - annonser.. IMDI, Integrering.. UDI, utlendingsdi.. Introduksjonsordningen.. Introduksjonsprogrammet.. 11.. Fra 1.. september 2004 ble "Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)" obligatorisk i alle landets kommuner.. Alle innvandrere som er mellom 18 og 55 år, og som fyller gjeldende krav om opphold i landet, har rett til å benytte seg av denne ordningen.. 2007 skrevet av: Kari Eliassen Hsauge.. Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet.. RSS: Introduksjonsordningen..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Introduksjonsordningen
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Rådgiver - KARMØY
  Descriptive info: Rådgiver.. No documents found.. RSS: Rådgiver..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=R%C3%A5dgiver
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Spesialundervisning - KARMØY
  Descriptive info: Google.. Spesialundervisning.. Rett til spesialundervisning på grunnskolenivå.. På grunnlag av en sakkyndig vurdering og tilrådning fra PPT vil blant annet følgende målgrupper ha rett til opplæring:.. Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne.. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.. (Jmf.. 4A-2 i Opplæringsloven).. RSS: Spesialundervisning..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Spesialundervisning
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Grunnskoleopplæring - KARMØY
  Descriptive info: Grunnskoleopplæring.. Rett til grunnskoleopplæring for voksne.. 2007 skrevet av: Admin.. Retten til grunnskoleopplæring gjelder voksne som ikke har fullført.. grunnskolen, de som har fullført tidligere, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring og minoritetsspråklige med oppholds- og arbeidstillatelse.. RSS: Grunnskoleopplæring..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Grunnskoleoppl%C3%A6ring
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Skolebibliotek - KARMØY
  Descriptive info: Dagbladet.. Haugesunds Avis.. Karmøy folkebibli.. Karmøybladet.. NRK.. TV2.. VG.. Skolebibliotek.. Bruk bilioteket.. 2012 skrevet av: Glynis Ramsay Kristoffersen.. Velkommen til biblioteket!.. Karmøy Voksenopplæringssenter har eget bibliotek for alle som er på skolen.. Her kan du få låne bøker med deg hjem, eller du kan sitte på skolen og lese.. Deweys desimalklassifikasjon.. Deweys klassifikasjonkvos.. docx.. Deweys desimalklassifikasjon, informasjon.. Dewey.. RSS: Skolebibliotek..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Skolebibliotek
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Satsingsområder og planer - KARMØY
  Descriptive info: Adobe Reader.. Satsingsområder og planer.. RSS: Satsingsområder og planer..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Satsingsomr%C3%A5der%20og%20planer
  Open archive

 • Title: Karmøy voksenopplæringssenter / Deltakerråd og aktiviteter - KARMØY
  Descriptive info: Deltakerråd og aktiviteter.. RSS: Deltakerråd og aktiviteter..

  Original link path: /minskole/vosenteret/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Deltakerr%C3%A5d%20og%20aktiviteter
  Open archive


 • Archived pages: 126